Міністерство освіти І науки україни одеський національний морський університетСкачати 370.69 Kb.

Сторінка3/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір370.69 Kb.
1   2   3

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ. КУРСОВА РОБОТА18
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин усього у тому числі л с лаб
інд с.р.
1 2
3 4
5 6
7
МОДУЛЬ 1.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
(ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА І)

Тема 1. Поняття, задачі, предмет та система кримінального права України
8 2
2 4
Тема 2. Принципи кримінального права
України
8 2
2 4
Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність
8 2
2 4
Тема 4. Поняття злочину та його види
8 2
2 4
Тема 5. Кримінальна відповідальність та її підстави
8 2
2 4
Тема 6. Склад злочину. Об'єкт, об'єктивна сторона злочину
12 2
4 6
Тема 7. Суб'єкт, суб'єктивна сторона злочину
8 2
2 4
Разом за змістовим модулем 1.1.
60
14
16


30
МОДУЛЬ 2.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
(ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ІІ)
Тема 8. Стадії вчинення умисного злочину
12 2
2 4
4
Тема 9. Співучасть у злочині, повторність, сукупність і рецидив злочинів
12 2
2 4
4
Тема 10. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності
16 2
4 4
6
Тема 11. Покарання та його види, призначення покарання
12 2
2 4
4
Тема 12. Звільнення від покарання.
Судимість, її значення та місце в механізмі кримінальної відповідальності
14 2
2 6
4
Тема 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
12 2
2 4
4
Тема 14. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
12 2
2 4
4
Разом за змістовим модулем 2.1
90
14
16

30
30
УСЬОГО: 150
28
32

30
60
МОДУЛЬ 3.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
(ОСОБЛИВА ЧАСТИНА І)
Тема 15. Поняття Особливої частини кримінального права України, її система та
8 2
2 4

19 значення. Поняття та значення кваліфікації злочинів
Тема 16. Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини проти життя та здоров’я особи
8 2
2 4
Тема 17. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
10 2
4 4
Тема 18. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
10 2
2 6
Тема 19. Злочини проти власності
8 2
2 4
Тема 20
.
Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини проти довкілля
8 2
2 4
Тема 21. Злочини проти громадської безпе- ки. Злочини проти безпеки виробництва
8 2
2 4
Разом за змістовим модулем 3.1.
60
14
16


30
МОДУЛЬ 4.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
(ОСОБЛИВА ЧАСТИНА ІІ)
Тема 22. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини проти громадського порядку та моральності
12 2
2 8
Тема 23. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
12 2
2 8
Тема 24. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
12 2
2 8
Тема 25. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
12 2
2 8
Тема 26. Злочини в сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв’язку
12 2
2 8
Тема 27. Злочини у сфері службової діяльності. Злочини проти правосуддя
16 2
4 10
Тема 28. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби
(військові злочини). Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
14 2
2 10
Разом за змістовим модулем 4.1
90
14
16


60
УСЬОГО 150
28
32


90
РАЗОМ 300
56
64

30
150

20

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1. Тема 1. Поняття, задачі, предмет та система кримінального права
України
2 2.
Тема 2. Принципи кримінального права України
2 3. Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність
2 4.
Тема 4. Поняття злочину та його види
2 5. Тема 5. Кримінальна відповідальність та її підстави
2 6.
Тема 6. Склад злочину. Об'єкт, об'єктивна сторона злочину
2 7.
Тема 7. Суб'єкт, суб'єктивна сторона злочину
2 8.
Тема 8. Стадії вчинення умисного злочину
2 9.
Тема 9. Співучасть у злочині, повторність, сукупність і рецидив злочинів
2 10. Тема 10. Обставини, що виключають злочинність діяння.
Звільнення від кримінальної відповідальності
4 11.
Тема 11. Покарання та його види, призначення покарання
2 12.
Тема 12. Звільнення від покарання. Судимість, її значення та місце в механізмі кримінальної відповідальності
2 13.
Тема 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
2 14.
Тема 14. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
2 15.
Тема 15. Поняття Особливої частини кримінального права України,
її система та значення. Поняття та значення кваліфікації злочинів
2 16.
Тема 16. Злочини проти основ національної безпеки України.
Злочини проти життя та здоров’я особи
2 17.
Тема 17. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
4 18.
Тема 18. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
2 19.
Тема 19. Злочини проти власності
2 20.
Тема 20
.
Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини проти довкілля
2 21.
Тема 21. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки виробництва
2 22.
Тема 22. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Злочини проти громадського порядку та моральності
2 23.
Тема 23. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
2 24.
Тема 24. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
2 25.
Тема 25. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
2 26. Тема 26. Злочини в сфері використання електронно-
2

21 обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв’язку
27.
Тема 27. Злочини у сфері службової діяльності. Злочини проти правосуддя
4 28. Тема 28. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
2
Усього
64

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичні заняття навчальним планом не передбачені.
7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені.
8. САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1. Тема 1. Поняття, задачі, предмет та система кримінального права
України
4 2.
Тема 2. Принципи кримінального права України
4 3. Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність
4 4.
Тема 4. Поняття злочину та його види
4 5. Тема 5. Кримінальна відповідальність та її підстави
4 6.
Тема 6. Склад злочину. Об'єкт, об'єктивна сторона злочину
6 7.
Тема 7. Суб'єкт, суб'єктивна сторона злочину
4 8.
Тема 8. Стадії вчинення умисного злочину
4 9.
Тема 9. Співучасть у злочині, повторність, сукупність і рецидив злочинів
4 10. Тема 10. Обставини, що виключають злочинність діяння.
Звільнення від кримінальної відповідальності
6 11.
Тема 11. Покарання та його види, призначення покарання
4 12.
Тема 12. Звільнення від покарання. Судимість, її значення та місце в механізмі кримінальної відповідальності
4 13.
Тема 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
4 14.
Тема 14. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
4 15.
Тема 15. Поняття Особливої частини кримінального права України,
її система та значення. Поняття та значення кваліфікації злочинів
4 16.
Тема 16. Злочини проти основ національної безпеки України.
Злочини проти життя та здоров’я особи
4 17.
Тема 17. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
4 18.
Тема 18. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
6 19.
Тема 19. Злочини проти власності
4 20.
Тема 20
.
Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини проти
4

22 довкілля
21.
Тема 21. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки виробництва
4 22.
Тема 22. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Злочини проти громадського порядку та моральності
8 23.
Тема 23. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
8 24.
Тема 24. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
8 25.
Тема 25. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
8 26. Тема 26. Злочини в сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв’язку
8 27.
Тема 27. Злочини у сфері службової діяльності. Злочини проти правосуддя
10 28. Тема 28. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
10
Усього
150


9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Курсова робота
Виконання курсової роботи є однією із практичних форм навчального процесу, яка пов'язана з самостійним вивченням студентами курсу кримінального права. Така форма навчальної роботи дозволяє студентам отримати, закріпити і поглибити теоретичні знання з основних проблем усієї навчальної дисципліни.
Виконана курсова робота дозволяє з'ясувати рівень теоретичної підготовки студента, а головне – його вміння самостійно і творчо працювати з літературними джерелами, правильно аналізувати, тлумачити і застосовувати чинне кримінальне законодавство.
Написання курсової роботи необхідно розпочинати з підбору і вивчення законодавчих та нормативних актів та спеціальної наукової літератури з рекомендованої теми.
В умовах активного законотворчого процесу в Україні студентам необхідно уважно слідкувати за змінами в кримінальному законодавстві. В цьому їм можуть бути корисними такі видання: "Відомості Верховної Ради України", "Закони
України", "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Право України", "Адвокат" та інші.
При підготовці будь-якої теми курсової роботи необхідно використовувати
Конституцію України та Кримінальний кодекс України.
Тема курсової роботи обирається вільно відповідно до наведеного переліку, але не можуть виконуватися курсові роботи на одну й ту ж саму тему студентами однієї форми навчання на протязі одного навчального року.
За обсягом курсова робота повинна бути не менше 25-30 сторінок друкованого тексту. В структурному відношенні курсова робота повинна мати: зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел.

23
Зміст роботи повинен свідчити про те, що студент вивчив відповідний нормативний матеріал та літературні джерела, добре орієнтується в питаннях кримінального процесу, правильно аналізує закон, здатний змістовно та юридично грамотно викласти свої думки, робити необхідні висновки і обґрунтовувати свою позицію з дискусійних питань теми.
В роботі повинні бути посилання по тексту на відповідні літературні джерела, що використані при висвітленні теми. Недбало виконані і оформлені роботи, а також одинакові за змістом повертаються студентам.
Якщо курсова робота оцінюється позитивно, то вона підлягає захисту.
Підготовка до захисту курсової роботи полягає в тому, що студент повинен виконати всі вказівки, викладені в рецензії, знати і вміти викласти зміст написаної ним роботи, дати змістовну відповідь на поставлені викладачем запитання з теми курсової роботи.
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Основними видами навчальних занять є: лекції, семінарські, індивідуальні заняття, консультації. Впроваджується індивідуалізація та розширення самостійної роботи студентів у вирішенні поставлених практичних завдань.
Методи навчання – це засоби взаємопов'язаної діяльності викладача і студентів, які спрямовані на оволодіння студентом знаннями, вміннями та навичками, на його виховання і розвиток в процесі навчання. Різноманітність методів породжує у студентів зацікавленість до навчально-пізнавальної діяльності, що дуже важливо для формування мотивованого ставлення до навчальних занять.
Використовуються такі методи навчання:

словесні (лекції, бесіди, розповіді);

наочні методи навчання (ілюстративний, графічний, табличний матеріал);

практичні методи навчання;

індуктивний і дедуктивний методи навчання;

проблемно-пошукові методи.
Заохочується індивідуальна самостійна робота (для розвитку навиків пошуку і відбору необхідної літератури, синтезу необхідного матеріалу), підготовка рефератів та інформаційних повідомлень з публічними виступами (для розвитку навиків ораторської майстерності, роботи в групі тощо).
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль за рівнем та повнотою засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни здійснюється через поточний та підсумковий контролі. Для поточного контролю передбачено проведення усного опитування, виконання семінарських завдань, написання та захист курсової роботи. Для підсумкового контролю з дисципліни
«Кримінальне право» навчальним планом передбачено залік та іспит. На заліку та
іспиті визначаються результати набуття студентами знань з Кримінального права.
Отримані за результатами захисту курсової роботи, заліку та іспиту оцінки є підсумковими за курс і включаються у додаток до диплому.


24
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Диференційований залік поточний та модульний контроль
підсум
ков
ий

кон
тр
ол
ь
(М1+
М2
)
/2
Завданн я №1
Завданн я №2
усна а ктивніст ь реферат тестування
м
од
ул
ь 1

Завданн я №1
Завданн я №2
Завданн я № 3
усна а ктивніст ь тестування
м
од
ул
ь 2

10 10 20 10 50 100 10 10 10 20 50 100 100
Курсова робота
Пояснювальна записка
Захист роботи
Сума до 30
До70 100
Екзамен поточний та модульний контроль
сем
естров
ий
е
кз
ам
ен

підсум
ков
ий

кон
тр
ол
ь
(М1+
М2+
ек
зам
ен
)
/3
Завданн я №1
Завданн я №2
Завданн я № 3
усна а ктивніст ь тестування
м
од
ул
ь
1

Завданн я №1
Завданн я №2
Завданн я № 3
усна а ктивніст ь тестування
м
од
ул
ь
2

10 10 10 20 50 100 10 10 10 20 50 100 100 100
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка в ЕСТS
Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики для заліку
90-100
A відмінно зараховано
82-89
B добре
74-81
C
64-73
D задовільно
60-63
E
35-59
FX незадовільно з можливістю повторного складання незараховано з можливістю повторного складання

25 1-34
F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
- програма нормативної навчальної дисципліни;
- робоча програма навчальної дисципліни;
- конспекти лекцій;
- методичні матеріали до семінарських занять;
- матеріали для самостійної роботи;
- методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань;
- завдання для курсових робіт;
- критерії оцінки успішності студентів;
- комплект контрольних завдань.

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти:
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини.
Міжнародні договори України, декларації, документи. - К., 1992.
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року //
Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К., 1992.
Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. - Амстердам - Київ, 1996.
Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості
Верховної Ради України від 23.07.96 р., № 30.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-УІ //
Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91.
Кримінальний кодекс України. Закон від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131.
Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд.
В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. - 456 с.
Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року //
Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577.
Про амністію у 2014 році: Закон від 08.04.2014 № 1185-VII. // Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2014, № 23, ст.868.
Про Національне антикорупційне бюро України: Закон від 14.10.2014 № 1698-
VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 47, ст.2051.
Про запобігання корупції: Закон від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056.
Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року
№ 5076-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282.
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон
України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. - 1994. - 2 березня.
Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві:
Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. - 1994. - 2 березня.
Про забезпечення права на справедливий суд: Закон від 12.02.2015 № 192-VIII //

26
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 18, № 19-20, ст.132.
Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості
Верховної Ради України. - 1996. № 47. - Ст.256.
Про Національну поліцію: Закон від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379.
Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. //
Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст.303.
Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон
України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №6. -
Ст.35.
Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон
України від 30 червня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 6 серпня.
Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості
Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 360.
Про прокуратуру: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12.
Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості
Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382.
Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості
Верховної Ради України. - 1994. - № 28. - Ст.232.
Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року //Відомості
Верховної Ради України. - 2010. - №41-45. - Ст.529.
Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради
України від 28 квітня 1992 р. // Голос України. - 1992. - 12 серпня.
Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом
Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. -
2008. - №27. - Ст. 838.
Базова:
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / [За ред. A.C.
Венщъкого, В С Гуславського, О О. Дудорова, Б.Г. Розовського].- К.: Істина, 2011.-
1121 с.
Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [Ю. В. Баулін, В. І.
Борісов, В. І. Тютюгін та ін.].; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010 – 456 с.
Кримінальне право: Особлива частина: підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов,
В. І. Тютюгін та ін.]; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010 – 608 с.
Допоміжна:
Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В. М. Попович, П. А.
Трачук, A.B. Андрушко, C.B. Логін. - К.:Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.
Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права / О. О. Дудоров.; [Переднє слово д-ра юрид. Наук проф. В.О. Навроцького] / МВС України; – Луган. держ. ун-т внутр.. справ ім. Е. О. Дідоренка.- Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010.
– 952 с.
Ігнатов О. М. Насильницькі злочини, що вчинюються працівниками органів внутрішніх справ України: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження: монографія / О. М. Ігнатов. – Х.: ТОВ «Вид-во «Формат Плюс»,
2008. – 296 с.
Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: Навчальний

27 посібник / За заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О.М. Джужи та А. В. Савченка,–
К.; Атіка, 2011. – 648 с.
Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – вид. 3-тє, доп. та перероб. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / [За ред. A.C.
Венщъкого, В С Гуславського, О О. Дудорова, Б.Г. Розовського].- К.: Істина, 2011.-
1121 с.
Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [Ю. В. Баулін, В. І.
Борісов, В. І. Тютюгін та ін.].; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010 – 456 с.
Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / [Ю. В. Александров,
О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.]; [за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименко]. – вид. 2-гє, перероб. і доп. – К.: Атіка, 2008. – 712 с.
Кримінальне право: Особлива частина: підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов,
В. І. Тютюгін та ін.]; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010 – 608 с.
Кузнецов В. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів : навч. посіб. / В. В. Кузнецов, А. В.
Савченко / За заг. ред. О. М. Джужи. - Вид. 2-ге доп. та перроб. - К.: Центр учбової літератури, 2011 - 392 с.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник / В.В. Кузнецов, А. В.
Савченко. – К.: Алерта, 2012. – 316 с.
Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / В. О.
Навроцький- К.: Юрінком Інтер, 2009,- 512 с.
Проблеми юридичної кваліфікації: Теорія і практика // Тези міжнародної наукової конференції Вісник Академії адвокатури України. - К.: Видавничий центр
Академії адвокатури України, 2010,- число 1 (17).-С. 176-178.

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Офіційний сайт Верховної Ради України www.zakon.rada.gov.ua
Офіційний сайт Кабінету Міністрів України www.kmu.gov.ua
Офіційний сайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua
Офіційний сайт представництва Президента України www.prezident.gov.ua
Офіційний сайт Міністерства Юстиції України www.gdo.kiev.ua
Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua
Офіційний сайт Вищої ради юстиції України www.vru.gov.ua


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал