Міністерство освіти І науки україни одеський національний морський університетСкачати 370.69 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір370.69 Kb.
1   2   3
Тема 17. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти
статевої свободи та статевої недоторканості особи
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти особистої волі особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Захоплення заручників. Незаконне поміщення в психіатричний заклад. Інші злочини проти волі, честі та гідності особи. Підміна дитини. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини.
Експлуатація дітей. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом.
Поняття, загальна характеристика і система (види) злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Злочини проти статевої свободи особи.

11
Зґвалтування та його види. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Примушення до вступу в статевий зв’язок. Злочини проти статевої недоторканості особи. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Розбещення неповнолітніх.
Тема 18. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і
свобод людини і громадянина
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Злочини проти виборчих прав громадян. Перешкоджання здійсненню виборчого права. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів. Незаконне знищення виборчої документації чи документів референдуму. Порушення таємниці голосування. Порушення порядку фінансування виборчої компанії кандидата політичної партії (блоку). Порушення законодавства про референдум.
Злочини проти трудових прав громадян. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Грубе порушення законодавства про працю. Грубе порушення угоди про працю. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи
інших установлених законом виплат.
Злочини, що посягають на нормальний розвиток неповнолітніх і матеріальне забезпечення осіб, що потребують у соціальному захисті. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Зловживання опікунськими правами. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння).
Злочини, що посягають на право інтелектуальної власності. Порушення авторського права і суміжних прав. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію.
Злочини, що посягають на свободу совісті та віросповідання і порядок відправлення релігійних культів. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь.
Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів.
Інші злочини проти прав і свобод людини та громадянина. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії. Порушення недоторканності житла. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. Порушення недоторканності приватного життя. Порушення права на отримання освіти. Порушення права на безоплатну медичну допомогу.
Тема 19. Злочини проти власності
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти власності.
Поняття викрадення майна та його ознаки. Форми викрадення, їхні критерії та значення для кваліфікації. Види викрадення в залежності від розміру викраденого майна. Корисливі посягання на власність, що містять ознаки викрадення чужого

12 майна та їх загальна характеристика. Поняття крадіжки та її ознаки. Особливості таємного заволодіння чужим майном. Момент закінчення крадіжки. Види крадіжки.
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки крадіжки. Відмежування крадіжки від інших форм викрадення чужого майна. Поняття грабежу та його ознаки.
Особливості заволодіння чужим майном при грабежі. Відмінність грабежу від крадіжки та розбою. Види грабежу. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки грабежу.
Поняття розбою та його ознаки. Особливості конструкції складу розбою.
Зміст насильства і погрози насильством при розбою. Види розбою. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки розбою. Відмінність розбою від бандитизму, грабежу та інших суміжних злочинів. Шахрайство та його ознаки. Поняття та ознаки обману
і зловживання довірою при шахрайстві. Види заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Відмінність шахрайства від крадіжки та інших суміжних злочинів.
Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки шахрайства.
Вимагання та його ознаки. Види вимагання. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки вимагання. Відмінність вимагання від розбою, грабежу та
інших форм викрадення чужого майна. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки вимагання. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та їхні ознаки. Види цих злочинів. Відмінність
їх від інших форм розкрадання та інших суміжних злочинів. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Корисливі посягання на власність, що не містять ознак викрадення чужого майна та їх загальна характеристика. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою та його ознаки. Відмінність цього злочину від викрадення майна шляхом шахрайства. Кваліфікуючі ознаки заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї та його ознаки.
Некорисливі посягання на власність та їх загальна характеристика. Знищення або пошкодження майна, його ознаки та види. Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики. Погроза знищення майна. Порушення обов’язків щодо охорони майна. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.
Придбання, отримання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.
Тема 20
.
Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини проти
довкілля
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері господарської діяльності. Злочини у сфері підприємництва. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. Зайняття забороненими видами господарської діяльності. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Фіктивне підприємництво.
Протидія законній господарській діяльності. Фіктивне банкрутство. Доведення до банкрутства. Приховування стійкої фінансової неспроможності. Незаконні дії у разі банкрутства. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. Обман покупців та замовників.
Фальсифікація засобів вимірювання. Випуск або реалізація недоброякісної продукції. Розголошення комерційної таємниці.
Злочини у фінансово-кредитній сфері. Виготовлення, збереження, придбання, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей,

13 державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Порушення законодавства про бюджетну систему України. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Шахрайство з фінансовими ресурсами.
Контрабанда. Розголошення або використання необнородованої інформації про емітент чи його цінних паперів. Незаконна приватизація державного, комунального майна. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів. Недотримання особою обов’язкових умов приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання.
Злочини проти екологічної безпеки. Порушення правил екологічної безпеки.
Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. Приховання або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення.
Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави та об’єктів природно-заповідного фонду. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля. Злочини, що посягають на охорону та раціональне використання землі та її надр. Забруднення або псування земель. Безгосподарське використання земель. Порушення правил охорони надр. Порушення законодавства про континентальний шельф України. Злочини, що посягають на охорону атмосферного повітря та вод. Забруднення атмосферного повітря. Порушення правил охорони вод. Забруднення моря. Злочини, що посягають на охорону та раціональне використання лісової та іншої рослинності. Знищення або пошкодження лісових масивів. Незаконна порубка лісу Порушення законодавства про захист рослин.
Злочини, що посягають на охорону та раціональне використання тваринного світу. Незаконне полювання. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів. Порушення ветеринарних правил.
Тема 21. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки
виробництва
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти громадської безпеки. Створення злочинної організації. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Бандитизм.
Терористичний акт. Втягнення у вчинення терористичного акту. Публічні заклики до вчинення терористичного акту. Створення терористичної групи або терористичної організації. Сприяння вчиненню терористичного акту. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Викрадання, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.
Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. Порушення правил

14 поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти безпеки виробництва. Злочини проти безпеки праці. Порушення вимог законодавства про охорону праці. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Інші злочини проти безпеки виробництва. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

МОДУЛЬ 4.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
(ОСОБЛИВА ЧАСТИНА ІІ)

Тема 22. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Злочини проти громадського порядку та моральності
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних злочинів). Транспортні злочини, пов’язані з порушенням правил безпеки функціонування транспорту особами, які керують транспортними засобами. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Порушення правил повітряних польотів. Порушення правил безпеки функціонування транспорту особами, відповідальними за безпеку його руху та експлуатації. Порушення правил використання повітряного простору. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху. Інші транспортні злочини. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден.
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти громадського порядку та моральності. Злочини проти громадського порядку.
Групове порушення громадського порядку. Масові заворушення. Заклики до здійснення дій, що загрожують громадському порядку. Хуліганство та його види.
Злочини проти моральності. Наруга над могилою. Нищення, руйнування чи пошкодження пам’яток історії або культури. Знищення, пошкодження або укриття документів чи унікальних документів Національного архівного фонду. Жорстоке поводження з тваринами. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Сутенерство або примушування особи до зайняття проституцією. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
Тема 23. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері обороту

15 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення. Злочини, що посягають на встановлений порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Використання засобів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Викрадання, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель.
Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.
Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів. Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. Схиляння неповнолітніх до споживання одурманюючих засобів.
Тема 24. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Злочини у сфері охорони державної таємниці. Розголошення державної таємниці. Втрата документів, що містять державну таємницю. Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави. Розмежування цих злочинів. Злочини проти недоторканності державних кордонів України. Незаконне переправляння осіб через державний кордон України.
Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Порушення правил міжнародних польотів.
Злочини проти порядку забезпечення призову та мобілізації. Ухилення від призову на строкову військову службу. Ухилення від призову за мобілізацією.
Тема 25. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднань громадян
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Відмінність цих злочинів від господарських, службових злочинів та злочинів проти правосуддя. Злочини, що посягають на авторитет держави. Наруга над державними символами. Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Захоплення державних або громадських будівель або споруд. Злочини, що посягають на законну діяльність органів державної влади та управляння, громадських організацій, а також громадян по запобіганню злочинів і антигромадських учинків шляхом впливу на суб’єктів цієї діяльності. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена

16 громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Злочини, що посягають на порядок присвоєння владних повноважень або звання службової особи, а також здійснення
інших управлінських функцій. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Інші злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Тема 26. Злочини в сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв’язку
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження та збут.
Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах
(компютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах чи на носіях такої інформації.
Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж, або мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку.
Тема 27. Злочини у сфері службової діяльності. Злочини проти
правосуддя
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Поняття службового злочину та його ознаки. Поняття та ознаки службової особи. Службовий злочин та дисциплінарна відповідальність за службовий вчинок.
Відмінність службових злочинів від суміжних суспільно-небезпечних діянь.
Зловживання владою або службовим становищем та його види. Відмінність корисливого зловживання владою або службовим становищем від привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Перевищення влади або службових повноважень та його види. Відмінність перевищення влади або службових повноважень від зловживання владою або службовим становищем. Службове підроблення. Службова недбалість. Незаконне збагачення. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Поняття пропозиції, обіцянки або неправомірної вигоди.
Одержання неправомірної вигоди та її види. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі. Умови звільнення від кримінальної відповідальності особи за надання неправомірної вигоди службовій особі.
Злочини проти правосуддя, що вчиняються службовими (посадовими) особами. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Примушування давати показання.
Порушення права на захист. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. Злочини проти правосуддя, що вчиняються

17 особами, покликаними в силу закону до виконання обов’язків, що сприяють здійсненню правосуддя. Завідомо неправдиве показання. Невиконання судового рішення. Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи. Злочини проти правосуддя, що вчиняються у відношенні службових (посадових) осіб органів правосуддя.
Втручання в діяльність судових органів. Злочини проти правосуддя, що вчинюються засудженими, а також особами, що знаходяться під вартою. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ.
Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу. Злочини проти правосуддя, що вчинюються іншими особами.
Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку. Приховування злочину.
Тема 28. Злочини проти встановленого порядку несення військової
служби (військові злочини). Злочини проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку
Поняття, загальна характеристика та система (види) проти злочинів встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів). Об’єкт військового злочину. Суб’єкт військового злочину. Відповідальність за співучасть у військовому злочині. Військовий злочин та військова дисциплінарна провина.
Злочини проти порядку проходження військової служби. Самовільне залишення військової частини або місця служби. Дезертирство. Злочини проти спеціальних правил використання військового майна, а також експлуатації військової техніки.
Злочини проти порядку охорони військової таємниці. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості, відмінність цього злочину від державної зради та розголошення державної таємниці. Військові службові (посадові) злочини.
Злочини проти порядку несення військової служби в бойовій обстановці або в районі воєнних дій. Мародерство.
Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру. Злочини проти миру. Пропаганда війни. Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Порушення законів та звичаїв війни. Злочини проти безпеки людства. Застосування зброї масового знищення. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення. Екоцид. Геноцид. Злочини проти міжнародного правопорядку. Посягання на життя представника іноземної держави. Злочини проти осіб і установ, що мають міжнародний захист. Піратство. Найманство.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал