Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджено”Сторінка3/4
Дата конвертації20.02.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4

4.2. Курсовий проект /робота, ДЗ, РГР/

найменування/
Номер спеціальності


Семестр /номер/

Види роботи

Число навчальних тижнів на виконання

Строки захисту

/на якому тижні/


4.3. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на 20 /20 навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків, навчальних груп

3, 4

Байдак Т.М. – к.соц.н., доцент.

лекції, практичні заняття


Завідувач кафедри “___” ___________________201 р.


4.4. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на 20 /20 навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків, навчальних груп
Завідувач кафедри“___” ___________________ 201 р.

Розділ 5. Засоби контролю знань студентів

5.1. Контрольні питання до модульного контролю

Модуль 1

 1. Особливості історичного розвитку соціологічного знання.

 2. Вчення Платона про суспільство. Принципи платонівського комуністичного суспільного устрою.

 3. Основні періоди історії соціології, їх характеристика.

 4. Проблеми суспільства, людини та сенсу її життя в творчості Аристотеля.

 5. Значення історії соціології для розвитку сучасної соціології.

 6. Проаналізуйте соціальні утопії Т. Мора та Т. Кампанелли. Внутрішня суперечливість концепції соціального утопізму.

 7. Основні етапи і напрямки розвитку знань про людину і суспільство у стародавньому світі (V до н.е. – ХVІІІ ст.).

 8. Вчення Т.Гоббса як обґрунтування суспільної ролі абсолютистської держави.

 9. Протосоціологічне знання Античності.

 10. Пояснення Локком природного стану і договірного походження громадського стану держави.

 11. Протосоціологічне знання Середньовіччя.

 12. Соціально-політичне вчення Ш.Л.Монтеск'є. Дослідження впливу географічної середи на суспільний устрій.

 13. Особливості соціальних вчень Нового часу.

 14. Проаналізуйте проблеми громадського суспільства у німецькому ідеалізму.

 15. Школа "політичних арифметиків" та її роль дослідженні соціальних процесів.

 16. Проблема приватної власності як причина соціальної нерівності у трудах Ж.-Ж. Руссо.


Модуль 2

 1. Загальні історичні (соціально-інституційні) передумови виникнення соціології як науки.

 2. Спенсер про загальні закони еволюції. Фундаментальні закономірності соціальної еволюції.

 3. Соціологічні погляди К.А.Сен-Сімона. Закони механіки як відображення універсального принципу світоутворення.

 4. Спенсер про роль поділу праці в утворенні соціальної структури.

 5. Соціологічні ідеї К.А.Сен-Сімона. Соціальний прогрес як результат прогресу людського розуму.

 6. Спенсер про закономірність історичного процесу.

 7. Мета і завдання наукового пізнання за О.Контом. Головні принципи нового ("позитивного") методу.

 8. Спенсер про суспільство як організм.

 9. Соціологія як "соціальна фізика

 10. Методологія марксистського аналізу суспільства.

 11. "Курс позитивної філософії" і "Система позитивної політики" протиріччя у структурі соціального світогляді Конта.

 12. Класова теорія К Маркса.

 13. Вчення Конта про соціократію.

 14. Схема історичного розвитку за К. Марксом.

 15. Вплив ідей Конта на розвиток світової соціологічної думки.

 16. Соціальні прогнози Маркса й реальність.Модуль 3

 1. Е. Дюркгейм. .Соціальні факти як предмет соціології.

 2. Праця Дюркгейму “Метод соціології”. Правила спостереження соціальних фактів.

 3. Дюркгейм про суспільство. Суспільство як особлива надорганічна реальність.

 4. Соціальний дарвінізм. Соціальний конфлікт й боротьба за існування як провідні чинники соціальної еволюції.

 5. Праця Дюркгейма “Самогубство” як практична реалізація методу й класичний зразок соціологічного дослідження.

 6. Місце Дюркгейма в історії соціології, його вплив на сучасну соціологію

 7. Теорія соціальної дії М. Вебера

 8. Політична соціологія М. Вебера.

 9. Німецька формальна соціологія: головні представники та ідеї.

 10. Співвідношення понять в праці Ф. Тьоніса “Община і суспільство

 11. Тема масового суспільства в працях Г. Лєбона.

 12. Г. Зіммель про структуру соціології. Формальна соціологія.

 13. Особливість трактування суспільства Г. Зиммеля.

 14. Концепція людини і соціальної дії В Паретто.

 15. Кетлє – засновник наукової емпіричної соціології.

 16. Гаетано Моска та його теорія "політичного класу".

 17. Соціологічний аналіз вождізму в працях Р Міхельса.

 18. Розвиток академічної емпіричної соціології. Праця У. Томаса і Ф. Знанецького “Польський селянин в Європі і Америці”.

 19. Емпіричні дослідження Чиказької школи.

 20. Протосоціологічні проблеми, ідеї, вчення часів Київської Русі.

 21. Соціологічна проблематика у творчості Я Козельского, І. Шада, В. Каразіна, П. Лодія.

 22. Значення творчості Т. Шевченко, П. Куліша для формування соціально-політичної думки в Україні.

 23. Політична соціологія М. Драгоманова.

 24. Соціологічні погляди І. Франка.

 25. М.Грушевський як історик-соціолог.

 26. Б. Кістяківський та його проект створення наукової соціології.

 27. Соціологічна концепція М. Шаповала.

 28. Соціологія політики В. Липинського.

 29. Соціологічна думка в Україні на початку 20 ст.

 30. Соціологічна думка в Україні за часів СРСР.

 31. Соціологічна думка у сучасній Україні.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал