Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджено”Сторінка2/4
Дата конвертації20.02.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4


Розділ 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  1. План вивчення навчальної дисципліни

Порядковий № зан.

Види

навчальн. занять

/Л; ПЗ; С/


Кількість годин

Номери семестрів, найменування тем і питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу студентамПотрібний рівень сформованості знань та умінь для кожного питання

Інформаційно-методичне забезпечення

1

2

3

4

5

6

1.

Л

2


Модуль 1. Розвиток європейських соціальних ідей в період до виникнення соціології

Тема 1. Історія соціології. Введення в курс

 1. Історія соціології: об’єкт, предмет, функції.

 2. Принципи історіко-соціологічного пізнання.

 3. Періодизація розвитку світової соціологічної думки

ЗР.Р4,5,7-11

2.

С

2

Тема 1. Історія соціології. Введення в курс

 1. Предметна область історії соціології

 2. Характеристика наукової школи. Види наукових шкіл в історії соціології

 3. Характеристика парадигми. Види парадигм в історії соціології

ЗР.Р

4,5,7-11

3.

ПЗ

2

Тема 1. Історія соціології. Введення в курс

 1. Об’єкт та предмет, функції історії соціології.

 2. Історичний контекст розвитку соціології.

 3. Загальна характеристика основних етапів розвитку соціології.

ЗР.Р

4,5,7-11

4.

Л

2

Тема 2. Протосоціологія. Соціальні вчення Античності.
 1. Поняття протосоціології. Особливості вивчення суспільства у період до виникнення соціології.
 2. Протосоціологічні ідеї Платона
 3. Соціально-філософська концепція Аристотеля

ЗР.Р

4,5,7-11

5.

С

2

Тема 2. Протосоціологія. Соціальні вчення Античності.

 1. Міф та епос як найдавніші форми відображення раннього суспільства.

 2. Протосоціологічне знання стародавнього Китаю, Індії, Вавилону, Єгипту.

 3. Соціальна-економічна та політична обумовленість емпіричних обслідувань в античних суспільствах.

ЗР.Р

4,5,7-11

6.

ПЗ

2

Тема 2. Протосоціологія. Соціальні вчення Античності.

 1. Сутність та призначення держави за Платоном.

 2. Соціальна структура ідеального суспільства за Платоном

 3. Сутність суспільного життя за Аристотелем

 4. Місце та роль середнього класу в житті суспільства за Аристотелем

 5. Вплив ідей античних авторів на європейську суспільну мисль

ЗР.Р

4,5,7-11

7.

Л

2

Тема 3. Соціальні вчення Середньовіччя.

 1. Середньовіччя як історична епоха (IV - XIV ст.) і специфічний тип культури.

 2. Соціальне вчення Аврелія Августина

 3. Ідея включення соціального порядку до ієрархії створеного Богом "вселенського суспільства" Фоми Аквінського.

ЗР.Р

4,5,7-11

8.

С

2

Тема 3. Соціальні вчення Середньовіччя.

 1. Протосоціологічні знання середньовічної Західної Європи

 2. Протосоціологічні уявлення в Київській Русі

 3. Протосоціологічні знання в арабо-ісламском світі

 4. Наслідки секуляризації науки для розвитку поглядів на суспільство

ЗР.Р

4,5,7-11

9.

ПЗ

2

Тема 3. Соціальні вчення Середньовіччя.

 1. Середньовічна суспільна думка її особливості та специфіка

 2. Вчення Августина про два Гради

 3. Фома Аквінський про суспільне життя (по трактату «Про правління государів»

ЗР.Р

4,5,7-11

10.

Л

2

Тема 4. Соціальні вчення Відродження.

 1. Відродження як історична епоха (XV – XVI ст.) і первинна форма культури.

 2. Соціально-історичний зміст ідей Т. Мора та Т. Кампанела.

 3. Політична протосоціологія Ніколо Макіавеллі. Суть макіавеллізму.

ЗР.Р

4,5,7-11

11.

С

3

Тема 4. Соціальні вчення Відродження.

 1. Внутрішня суперечливість концепцій соціального утопізму.

 2. Еволюція ідей гуманізму в Італії 14-16 ст.

 3. Емпіричні обслідування епохи середньовіччя у Західної Європи

ЗР.Р

4,5,7-11

12.

ПЗ

2

Тема 4. Соціальні вчення Відродження.

 1. Суспільна думка Відродження її особливості і специфіка.

 2. Соціально-політичні вчення епохи Відродження.

 3. Соціальні утопії Відродження.

ЗР.Р

4,5,7-11

13.

Л

2

Тема 5 Соціальні вчення Нового Часу.
 1. Новий час як історична епоха (XVII – початок XVIII ст.) і форма культури.


 2. Походження держави за Т. Гоббсом

 3. Упорядкування влади як основа функціонування держави за Дж. Локком

ЗР.Р

4,5,7-11

14.

С

2

Тема 5 Соціальні вчення Нового Часу.
 1. Соціальні погляди Ф. Бекона

 2. Соціально-політичні погляди Г.Гроція


 3. Антимонархічна соціально-політична доктрина Дж. Мільтона.

ЗР.Р

4,5,7-11

15.

ПЗ

2

Тема 5 Соціальні вчення Нового Часу.

 1. Особливості європейської суспільної думки в епоху Нового часу.

 2. Концепція суспільного договору Т. Гоббса.

 3. Концепція походження держави та розподілу влад Дж. Локка.

ЗР.Р

4,5,7-11

16.

Л

2

Тема 6. Соціальні вчення епохи Просвіти.

 1. Просвіта як історична епоха (XVIII – початок XIX ст.) і форма культури.


 2. Соціально-політичне вчення Ш.Л. Монтеск'є.

 3. Протосоціологічні ідеї Ж.Ж. Руссо

 4. Проблема громадського суспільства у німецькому ідеалізму.

ЗР.Р

4,5,7-11

17.

С

2

Тема 6. Соціальні вчення епохи Просвіти.

 1. Вчення про фактори розвитку людського суспільства у творі Ж.А.Кондорсе «Ескіз історичної картини прогресу людського розуму».


 2. Протосоціологічні ідеї Дж. Віко

 3. Проблема громадянського суспільства в німецькому ідеалізмі.

ЗР.Р

4,5,7-11

18.

ПЗ

2

Тема 6. Соціальні вчення епохи Просвіти.


 1. Новоєвропейська соціальна думка ХVІІІ–почат. ХІХ ст.

 2. Французька соціальна думка.

 3. Німецька соціальна думка.

ЗР.Р

4,5,7-11

19.


Л


2


Тема 7. Передумови виникнення соціології як самостійної наукової дисципліни.

 1. Загальні історичні (соціально-інституційні) передумови виникнення соціології.

 2. Соціально-культурні передумови виникнення соціології.

 3. Соціологічні воззріння К.А. Сен-Сімона.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

20.

С

2

Тема 7. Передумови виникнення соціології як самостійної наукової дисципліни.

 1. Криза методології традиційного суспільствознавства.

 2. Парадокси редукціонизму та аналогії в науці про суспільство.

 3. Виникнення позитивізму та його характерні особливості.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

21.

ПЗ

2

Тема 7. Передумови виникнення соціології як самостійної наукової дисципліни.

 1. Загально-історичні умови виникнення соціології як науки.

 2. Соціально-культурні умови виникнення соціології як науки.

 3. Соціологічні ідеї К.А. Сен-Сімона.

ЗР.Р

1,3,6,12-192

Модульна контрольна робота №122.

Л2

Модуль 2. Предметне та методологічне самовизначення соціології : соціологічні концепції ХІХ ст. початку ХХ ст.

Тема 8. Соціологічний позитивізм О. Конта.

 1. Огюст Конт – віхи інтелектуальної біографії.

 2. Цілі і завдання наукового пізнання за Контом.

 3. Соціологія як "соціальна фізика".

 4. Закон трьох стадій.

 5. Доля ідейної спадщини О.Конта.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

23.

С

4

Тема 8. Соціологічний позитивізм О. Конта

 1. Лінійна система класифікації наук і місце в ній соціології за О. Контом

 2. Проблеми органіцизму та еволюціонізму в соціології О.Конта.

 3. Значення соціальних інститутів у житті суспільства

 4. Соціальний ідеал О.Конта.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

24.

ПЗ

2

Тема 8. Соціологічний позитивізм О. Конта

 1. Позитивізм як новий світогляд та методологія науки.

 2. Конт про структуру і завдання соціології.

 3. Соціальна статика і проблема соціального порядку.

 4. Соціальна динаміка. Закон трьох стадій інтелектуального розвитку

ЗР.Р

1,3,6,12-19

25.

Л

4

Тема 9. Соціологічна теорія Г. Спенсера.

 1. Біографічні відомості про Г.Спенсера та загальна характеристика наукової спадщини.

 2. Визначення еволюції. Основні параметри та компоненти еволюційних процесів

 3. Еволюція соціальних систем і її конститутивні компоненти

 4. Теорія суспільного розвитку Спенсера

 5. Органістична теорія суспільства

 6. Основні типи соціальних інститутів і їх функціональне призначення

 7. Політичні та етичні погляди Спенсера (лібералізм і утилітаризм)

 8. Вплив Спенсера на формування структурно-функціональної парадигми в соціології

ЗР.Р

1,3,6,12-19

26.

С

4

Тема 9. Соціологічна теорія Г. Спенсера.

 1. Спільне та особливе у працях Г.Спенсера та Ч.Дарвіна. Принципові відмінності біологічної та соціальної еволюції

 2. Позитивизм Конта и позитивизм Спенсера (схожість та відмінність).

 3. Реформи як позитивні форми історичних змін за Г. Спенсером.

 4. Спенсер як засновник "соціології порядку".

ЗР.Р

1,3,6,12-19

27.

ПЗ

4

Тема 9. Соціологічна теорія Г. Спенсера.

 1. Поняття «функції» у вченні про організм взагалі і суспільному організмі зокрема.

 2. Подібності та відмінності між біологічними і соціальними організмами.

 3. Специфіка соціальної реальності за Спенсером

 4. «Військовий» і «промисловий» типи суспільної організації

 5. Спенсер як предтеча сучасного функціоналізму.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

28.

Л

4

Тема 10. Історичний матеріалізм Карла Маркса.

 1. Життєвий шлях, наукова та політична діяльності Карла Маркса.

 2. Матеріалістичне розуміння історії

 3. Вчення про суспільно-економічні формації

 4. Вчення про класи і класову боротьбу

 5. Вчення про державу

 6. Соціальні прогнози Маркса й реальність

ЗР.Р

1,3,6,12-19

29.

С

4

Тема 10. Історичний матеріалізм Карла Маркса.

 1. Історичні та теоретичні передумови формування соціологічних ідей К.Маркса і Ф.Енгельса

 2. Марксизм як форма економічного детермінізму

 3. «Конфликтологічний аспект» в марксистській теорії суспільства

 4. Марксистська теорія суспільної свідомості.

 5. Концепція «азіатского способу виробництва»

 6. Марксизм как социологическая концепция и марксизм как «революционное учение»

ЗР.Р

1,3,6,12-19

30.

ПЗ

4

Тема 10. Історичний матеріалізм Карла Маркса.

 1. Роль суспільного поділу праці у всесвітній історії

 2. Співвідношення суспільного буття і суспільної свідомості

 3. Перспективи розвитку суспільства, уявлення про комунізм

 4. Поява терміну «суспільно-економічної формації» (К. Маркс «18 брюмера Луї Бонапарта») і його еволюція;

 5. Проблема переходу від однієї суспільно-економічної формації до іншої.

 6. Роль класової боротьби в історії:

 7. Теорія соціальної та політичної революції (революція в базисі і революція в надбудові)

ЗР.Р

1,3,6,12-19

31.

Л

4

Тема 11. Основні натуралістичні напрями в соціології другої половини ХІХ ст. – початку ХХ століття.

 1. Вплив біологічних і фізичних теорій на соціальні науки.

 2. “Фізичні” пояснення законів суспільства в працях Г. Кері та В. Освальда

 3. Принцип географічного детермінізму в соціології.

 4. Органіцизм. Основні постулати органістичного підходу до суспільства.

 5. Соціальний дарвінізм. Теоретичні витоки: теорії Сміта, Мальтуса, Дарвіна, Спенсера.

 6. Расово-антропологічні доктрини.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

32.

С

4

Тема 11. Основні натуралістичні напрями в соціології другої половини ХІХ ст. – початку ХХ століття.

 1. Сутність принципу редукціонізму як провідного елемента натуралістичних теорій.

 2. Інтелектуальна генеалогія соціал-дарвінізму: теорії Т. Мальтуса, Ч. Дарвіна, Г. Спенсера.

 3. Роль гідрологічному фактору в історії людства за Л. Мєчніковим

 4. «Теорії геополітики» (К. Хаусхофер та ін.)

 5. Використання соціологічних теорій в ідеологічних та політичних цілях екстремістськими течіями

ЗР.Р

1,3,6,12-19

33.

ПЗ

2

Тема 11. Основні натуралістичні напрями в соціології другої половини ХІХ ст. – початку ХХ століття.

 1. Основні ідеї і методологія натуралізму в соціологічних дослідженнях.

 2. Механістичний напрямок в соціології.

 3. Школа географічного детермінізму.

 4. Значення натуралістичних шкіл для становлення соціологічної теорії і їх методологічна обмеженість.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

34.

Л

4

Тема 12. Психологічний напрямок в історії соціології

 1. Теоретичні засади психологічного напрямку в соціології.

 2. Особливості концепції Л. Уорда. Психологія як основа науки про суспільство.

 3. Групова психологія та її різновиди (М. Лацаруса і Х. Штейнталя, В. Вундта).

 4. Тема масового суспільства в працях Г. Лєбона.

 5. Теорія наслідування Г. Тарда.

 6. Значення й теоретична обмеженість психологічних теорій в історії розвитку соціології.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

35.

С

4

Тема 12. Психологічний напрямок в історії соціології

 1. Недоліки психологічного редукціонізму в соціології.

 2. Роль провідних інстинктів людини за Фрейдом

 3. Зв’язок соціально-політичних явищ кінця ХІХ – початку ХХ з теорією масового суспільства Лєбона.

 4. Принципові розбіжності між класовою теорією і теорією масового суспільства.

 5. Застосування теорії наслідування Тарда для пояснення сучасних процесів у світі.

 6. «Психологія народів» В. Вундта і «соціологія» О. Конта: два альтернативні проекти створення спеціальної наукової дисципліни

ЗР.Р

1,3,6,12-19

36.

ПЗ

2

Тема 12. Психологічний напрямок в історії соціології

 1. Соціологічна (соціально-психологічна) теорія Г. Лебона.

 2. Психологічний еволюціонізм Л.Ф. Уорда.

 3. Інстинктивізм. Теорія Мак-Даугала.

 4. Психологія народів. Проблема індивіда і нації.

 5. Тард як один з основоположників теорій масового поведінки, масового суспільства і громадської думки

 6. Роль психологічного напрямку в формуванні соціологічної теорії.

ЗР.Р

1,3,6,12-192

Модульна контрольна робота №237.


Л


4


Модуль 3. Класичні соціологічні теорії кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст.

Тема 13. Соціологічна концепція Еміля Дюркгейма.

 1. Наукова кар‘єра й праці Еміля Дюркгейма.

 2. Соціальні факти як предмет соціології.

 3. Правила соціологічного методу

 4. Суспільна солідарність та розподіл праці.

 5. Особистість і суспільство

 6. Місце Дюркгейма в історії соціології, його вплив на розвиток соціологію.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

38.

С

8

Тема 13. Соціологічна концепція Еміля Дюркгейма.

 1. Основні методологічні імперативи дюркгеймовской соціології

 2. Різновиди соціальних фактів.

 3. Колективні уявлення як духовний субстрат суспільства.

 4. Онтологічний і методологічний аспекти в концепції соціологізму.

 5. Особливість підходу Дюркгейма до соціальної норми

 6. Ознаки за якими Дюркгейм виділив основні типи самогубств.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

39.

ПЗ

2

2


4


Тема 13. Соціологічна концепція Еміля Дюркгейма.

Тема 13.1 Концепція соціологізму (за працями Е. Дюркгейма Правила соціологічного методу” та «Соціологія та соціальні науки»)

 1. Онтологічний і методологічний аспекти в концепції соціологізму

 2. Соціологія як наука про соціальні факти, визначення соціального факту як предмет соціології,

 3. Види соціальних фактів

 4. Основні методи соціології

Тема 13.2 Соціальна солідарність, як головна сила з’єднання суспільства (за працею Е. Дюркгейма «Про суспільний розподіл суспільної праці»)

 1. Сутність понять соціальна солідарність та розподіл праці

 2. Характеристика механічної солідарності

 3. Характеристика органічної солідарності

 4. Характеристика тенденцій історичного переходу від рудиментарного типу соціальності до соціального

Тема 13.3 Дослідження самогубства в контексті соціальної обумовленості факту (за працею Е. Дюркгейма «Самогубство: соціологічний етюд»)

 1. Самогубство як соціальний факт

 2. Егоїстичне самогубство та його причини

 3. Альтруїстичне самогубство та його причини

 4. Аномічне самогубство та його причини

 5. Соціологічна інтерпретація поняття «аномія».

 6. Дефіцит солідарності як основний соціальна недуга сучасного суспільства.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

40.

Л

4

Тема 14. “Розуміюча” соціологія Макса Вебера.

 1. Творчий шлях Макса Вебера.

 2. Теорія соціальної дії. Види соціальних дій.

 3. Категорія «розуміння» у соціології Вебера

 4. Соціальна стратифікація за М. Вебером

 5. Теорія соціальної організації.

 6. Вчення Вебера про капіталізм.

 7. Політична соціологія Вебера

ЗР.Р

1,3,6,12-19

41.

С

8

Тема 14. “Розуміюча” соціологія Макса Вебера.

 1. «Веберіанська парадигма» в соціології, її основні риси

 2. Принципова різниця концепцій Вебера і Дюркгейма.

 3. Завдання соціально-гуманітарного пізнання за Вебером

 4. Вплив релігійної етики на тип і результати господарювання.

 5. Теорія раціоналізації

 6. Номіналістичні установки в концепції Вебера. Соціальна дія як єдино реальний факт соціального життя.

 7. Веберіанська модель побудови теоретичних конструкцій в соціальних науках (методологія ідеальних типів; ідеальний тип як «інтерес епохи»; різновиди ідеальних

ЗР.Р

1,3,6,12-19

42.

ПЗ

2

2


2

2


Тема 14. “Розуміюча” соціологія Макса Вебера

Тема 14.1 Методологічні засади розуміючій соціології Вебера за працею «Основні соціологічні поняття»

 1. Поняття соціальної дії. Типологія соціальних дій.

 2. Розуміння мотивів вчинення соціально-значущого людського вчинку

 3. Методологія ідеальних типів, різновиди ідеальних

 4. Співвіднесення і значення розмежування понять «оцінка» і «віднесення до цінності».

 5. Загально значення принципу відмови від винесення суб'єктивних оціночних суджень у рамках в науково-соціологічного дослідження.


Тема 14.2 Вебер про раціональність і роль духовних чинників в історичному процесі (за працею «Протестантська етика і дух капіталізму»)

 1. Поняття духу капіталізму

 2. Види капіталізмів, особливості європейського капіталізму

 3. Капіталізм і процес раціоналізації суспільного життя;

 4. Лютеровська концепція покликання, її соціальні наслідки;

 5. Мирська аскеза і розвиток європейського капіталізму.

Тема 14.3 Проблема соціальної стратифікації в працях Вебера (за працею Основні поняття соціальної стратифікації»)

 1. Детермінація класової ситуації економічною ситуацією

 2. Поняття класу та класової структури

 3. Соціальні страти та їх статус

 4. Порівняння класової моделі М. Вебера і К. Маркса

Тема 14.4 Політична соціологія М. Вебера (за фрагментом «Типи панування» з книги М. Вебера «Господарство і суспільство»)

 1. Теорія легітимності політичного панування.

 2. Визначення влади і держави. Традиційний, харизматичний і легальний типи панування.

 3. Теорія раціональної бюрократії (образ бюрократа, його основні риси і якості).

 4. Бюрократія і плебисцитарно-харизматичний вождизм

ЗР.Р

ЗР.Р


ЗР.Р

ЗР.Р


ЗР.Р


1,3,6,12-19

1,3,6,12-19

1,3,6,12-19

1,3,6,12-19

1,3,6,12-19


43.

Л

2

Тема 15. Ф. Тьоніс та Г. Зіммель - представники німецької класичної соціології.

 1. Поняття та загальні характеристики німецької класичної соціології

 2. Соціологічна концепція Ф. Тьоніса

 3. Формальна соціологія Г. Зіммеля

ЗР.Р

1,3,6,12-19

44.

С

8

Тема 15. Ф. Тьоніс та Г. Зіммель - представники німецької класичної соціології

 1. «Філософічність» як важлива складова

«німецької школи».

 1. Змістовна проблематика німецької соціології: основні теми і напрямки дослідних пошуків.

 2. Система соціологічного знання та її внутрішня структура за Ф. Тьонісом

 3. Передумови виникнення феномену соціальних зв'язків за Ф. Тьонісом

 4. Основні категорії зіммелевскої соціології

 5. Варіанти дослідних (історико-соціологічних) типологізацій зіммелівських «соціальних форм ».

 6. Гроші, інтелект і проституція як символи домінуючих в суспільстві тенденцій прогресуючої формалізації (раціоналізації) (за працею Зиммеля «Філософія грошей»

 7. Фетишизация социальных форм и проблема отчуждения

ЗР.Р

1,3,6,12-19

45.

ПЗ

4

4
Тема 15. Ф. Тьоніс та Г. Зіммель - представники німецької класичної соціології
Тема 15.1 Соціологічна концепція Ф. Тьоніса (за працею Ф. Тьоніса «Спільнота і суспільство»

 1. Визначення соціології та її предмету Внутрішня структура соціології: основні завдання і призначення найважливіших підрозділів соціологічної науки

 2. Передумови виникнення соціальних зав’язків

 3. Воля до взаємоствердження як предмет інтересу чистої соціології

 4. Типологія соціального існування

 5. Теорія ідеальних типів соціального зв'язку Тенісу і теорія форм соціальної солідарності Дюркгейма: порівняльна характеристика.


Тема 15.2 Формальна соціологія Г. Зіммеля

 1. Визначення специфічного предмета п інтересів соціології

 2. Структура соціологічного знання

 3. Типологія «соціальних форм»

 4. Соціологічне дослідження феномена моди (за працею Г. Зіммеля «Мода»). Солідарні і антагоністичні форми соціальної взаємодії.

 5. Дослідження «негативних способів поведінки» (негативних проявів поведінкової активності індивідів і груп).

 6. Зіммель про природу і специфіку протікання соціальних конфліктів

ЗР.Р

ЗР.Р

ЗР.Р


1,3,6,12-19

1,3,6,12-19


1,3,6,12-19
46.

Л

2

Тема 16. В. Парето та політико-соціологічний неомакіавеллізм.

 1. Соціологічна концепція Вільфредо Парето.

 2. Концепція кругообігу еліт В. Парето.

 3. Теорія «правящего класу» Г. Моска

 4. Теорія олігархізації Р. Міхельса.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

47.

С

8

Тема 16. В. Парето та політико-соціологічний неомакіавеллізм.

 1. Логіко-експериментальний метод і його застосування в соціології В. Парето.

 2. Ірраціоналістіческій погляд В. Парето на природу людини.

 3. Характеристики універсальних структур соціально-політичної організації за В. Парето

 4. Мерітократична установка політичної теорії Моска. В. Парето і Г. Моска (порівняльний аналіз основних положень)

 5. Внутрішньопартійна демократія і її переродження в олігархію за Р. Міхельсом

 6. Розвиток традиції елітизму в рамках когнітивного простору сучасної політико-соціологічної теорії.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

48.

ПЗ

4

4


Тема 16. В. Парето та політико-соціологічний неомакіавеллізм.
Тема 16.1 Соціологічні погляди В. Парето (за працею В. Парето «Компендіум по загальні соціології»

 1. Методологічні засади соціологічної системи Парето.

 2. Пояснення політичної історії з точки зору сполучення різних типів “залишків”.

 3. Трактування ідеологій. Поняття “деривації”. Парето про технологію маніпулювання суспільною свідомістю.

 4. Елітістська політико-соціологічна концепція Парето

 5. Характеристики універсальних структур соціально-політичної організації

 6. Представники правлячої еліти та їх соціально-психологічний портрет піраміда соціального

 7. Нерівність та динаміка її історичного існування.

 8. Революційний і еволюційний типи внутрішньосистемної циркуляції соціальних сил


Тема 16.2 Школа макіавеллізму у політичній соціології

 1. Визначення «політичного класу» Г.Моска

 2. Детермінанти «політичного класу»

 3. Концепція трансформації еліти за Г. Моска

 4. Міхельс про закономірності функціонування і розвитку політичних організацій

 5. «Залізний закон олігархії»: особливості його дії в сучасному демократичному суспільстві

 6. Способи превентивної боротьби з олігархічними тенденціями

ЗР.Р

ЗР.Р1,3,6,12-19

1,3,6,12-19
49.

Л

2

Тема 17. Зародження і перші етапи існування емпіричної соціології.

 1. Поняття емпіричної соціології та її співвідношення з теоретичною соціологією.

 2. Європейська емпірична соціологія в 19 на початку 20 ст.

 3. Американська емпірична соціологія на початку 20 ст.

ЗР.Р

1,3,6,12-19

50.

С

8

Тема 17. Зародження і перші етапи існування емпіричної соціології.

 1. Витоки французької емпіричної соціології

 2. "Політична арифметика" і соціально-статистичні дослідження до середини 19 ст в Англії

 3. Логічне обгрунтування Міллем соціології як теоретичної і емпіричної науки

 4. Піонери масових соціальних обстежень в Англії

 5. Державознавство, статистика і ранні соціальні обстеження у Німеччині

 6. Роль Чикагської школи в соціології

 7. Інституалізація емпіричної соціології

ЗР.Р

1,3,6,12-19

51.

ПЗ

2
4

Тема 17. Зародження і перші етапи існування емпіричної соціології.
Тема 17.1 Становлення і формування європейської емпіричної соціології

 1. Французька емпірична соціологія

 2. Англійська емпірична соціологія

 3. Німецька емпірична соціологія


Тема 17.2 Формування і розвиток американської емпіричної соціології

 1. Причини бурного розвитку емпіричної соціології в США на початку 20 ст.

 2. Книга У. Томаса і Ф. Знанецького «Польський селянин в Європі та Америки» як начало емпіричної соціології

 3. Інституалізація емпіричної соціології

 4. Соціальна екологія Р. Парка

 5. Місто як об’єкт в соціологічних дослідженнях Е. Берджеса

ЗР.Р


ЗР.Р

1,3,6,12-19

1,3,6,12-19


52.

Л


2


Тема 18. Соціологічна думка в Україні

 1. Соціологічні погляди Миколи Петровича Драгоманова

 2. Соціологічний плюралізм Максима Максимовича Ковалевського

 3. Б. О. Кістяківський та некантіанська традиція в українській соціології

 4. Соціологічна концепція Микити Юхимовича Шаповала
ЗР.Р

20-23

53.

С

8

Тема 18. . Соціологічна думка в Україні

 1. Протосоціологічні проблеми, ідеї, вчення часів Київської Русі.

 2. Соціокультурні процеси в Україні в 17 ст. – початку 19 ст. та їх роль розвитку національної свідомості

 3. Українське духовне відродження ХІХ ст. і початок формування національної академічної традиції в галузі соціології

 4. Начала українського позитивизму

 5. Соціологічні пошуки "громадовцев", науковий заділ "Женевського" кружка.

 6. Фігура М. Грушевського у вітчизняній соціології

ЗР.Р

20-23

54.

ПЗ

2

4

2Тема 18. Соціологічна думка в Україні
Тема 18.1 Протосоціологічна думка України

 1. Протосоціологічна ідеї в полемічній літературі. Православний фундаменталізм І. Вишенського.

 2. Розробка проблем суспільствознавства в стінах Києво-Могилянської академії. І. Гізель, Ф. Прокопович, Г. Кониський.

 3. Г. С. Сковорода. Уявлення про суспільний ідеал.

 4. Протосоціологічна ідеї в працях українських істориків XVIII – поч. XIX ст.

 5. Передумови виникнення академічної соціології. Яків Козельський.

 6. Природне право і суспільний договір. Іоганн Шад. Петро Лодій


Тема 18.2 Соціологічна тематика в творчості українських науковців 2-ї пол. 19 ст. початок 20 ст.

 1. Початок українського позитивізму

 2. Соціологічні погляди М. Драгоманова

 3. Соціологічні погляди І. Франка;

 4. Соціологічна концепція М. Ковалевського

 5. Соціологічна концепція Б. Кістяківського;

 6. Соціологічні погляди М. Грушевського;

 7. Соціологічна теорія М. Шаповала;

 8. Політична соціологія В. Липинського;


Тема 18.3 Радянська та пострадянська

вітчизняна соціологія

1. Загальний стан радянської соціології до 1930-х років.

2. Рання українська радянська соціологія.

3. «Відлига» у вітчизняній соціології 1950 - 60 років.

4. Пізній радянський і пострадянський період розвитку вітчизняної соціології


ЗР.Р

ЗР.Р


ЗР.Р


20-23

20-23


20-23
2

Модульна контрольна робота №3
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал