Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. ҐЖицькогоPdf просмотр
Сторінка25/34
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34
Список використаних джерел
1. Потебня А.Эстетика и поэтика.- М., 1976.
2. Огієнко Іван. Українська культура. К., 1991. с.239-240.

237 3. Кочерган М.П.Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, - К.: Видавничий центр "Академія", 2004. - с.7.
4. Сучасна українська мова: Підручник ∕ О.Д.Пономарів та ін.; За ред.
О.Д.Пономарева. - К.:Либідь, 1997. - с.3-8.
5. Масенко Л. Мова і політика. - К., 1999.
6.Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - Донецьк, 2005. - с.9-15.
7.Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. МОН № 641 від 16.06.15 року


Голова методоб'єднання кураторів академічних груп Романів Т.О.
Вишнянський коледж ЛНАУ, с.Вишня
udmila.2503@gmail.com

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті проаналізовано сучасні управлінські механізми розвитку
політичної культури, охарактеризовано теоретичні підходи до політичної
культури сучасного суспільства. Розкрита структура й динаміка процесу
формування політичної культури як властивості особистості. Обґрунтовано
модель сучасної політичної культури українського суспільства
Ключові
слова: політична
культура
патріотизм,
виховання,
самосвідомість, особистість, демократія, державна влада, управлінські
механізми, участь, громадяни, громадянськість.

Постановка проблеми: Громадянське становлення сучасної української молоді відбувається в умовах глибоких політичних змін. Національне і громадянське виховання мають сприяти якомога повнішому набуттю молодими громадянами потрібного соціального досвіду, успадкуванню кращих надбань народу в поєднанні зі здобутками інших народів, утвердженню високої культури взаємин між людьми різних національностей.
Мета статті – виявити та описати управлінські механізми впливу на виховання патріотичної особистості в умовах становлення незалежної держави.
Для реалізації поставленої мети нами ставилися й розв’язувалися такі завдання:
-проаналізувати управлінський вплив на виховання патріотичної особистості в умовах становлення незалежної держави;
-виявити та описати технології державного впливу на формування патріотизму у молоді;
- розкрити управлінські механізми розвитку демократичної політичної культури.
Україна - незалежна держава і це визначає характер навчання і виховання молодого покоління, потребує докорінного реформування. В нашій державі,

238 що сповідує європейські цінності, патріотичне виховання має бути спрямоване на формування у молоді національної свідомості, любові до України, турботи про благо свого народу, вміння цивілізованим шляхом відстоювати права й свободи, сприяти громадянському миру та злагоді в суспільстві. Патріотичне виховання має спонукати до формування і розвитку такої особистості, якій буде притаманна висока національна самосвідомість, готовність до виконання громадянського та конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, незалежності та цілісності України, утвердження національного суверенітету держави.
Формування творчої, ініціативної, національно свідомої особистості вимагає наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу змістом, який би відображав об'єктивну історію, мистецтво, культуру, символіку, природу рідного краю, всієї України та забезпечував можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, формування
її
інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності суспільства.
Основними завданнями національно-патріотичного виховання студентів у
Вишнянському коледжі ЛНАУ є формування свідомого громадянина - патріота своєї держави, активного провідника української національної ідеї, людини, що зберігає та пропагує духовні надбання нашого народу минулих століть. Тут створена цілісна система, яка дає можливість впливати на розвиток особистості всіх студентів закладу.
Основними завданнями цього складного процесу у Вишнянському коледжі
ЛНАУ є :
- формування студента як патріота України;
- виховання почуття вірності традиціям свого народу;
- виховання у студентів моральних якостей та духовної культури на основі національних та християнських цінностей;
- пропаганда здорового способу життя;
- впровадження сучасних демократичних відносин між вихователем та вихованцем як одного із засобів формування вільної людини.
Виховна робота у Вишнянському коледжі ЛНАУ несумісна з пропагандою насильства, жорстокості, мiжнацiональної ворожнечі, людиноненависницьких теорій, поглядів, спрямованих на підрив державних iнтересiв України.
Відомо, «що в кого болить, той про те і говорить». За даними опитування студентів, проведених у Вишнянському коледжі у 2015 р., сьогодні для української молоді найгострішою є проблема політичної ситуації в країні
(«часто» і «дуже часто» цю проблему обговорюють 79% респондентів, «рідко»-
19%, «взагалі не обговорюють» лише 2% опитуваних) (рис. 1). На запитання
«Чи довіряєте Ви сьогоднішній владі?» 49% респондентів дали стверджувальну відповідь, натомість решту 51% відповів негативно.(рис. 2).
І все ж таки про те, що найбільше «болить» сучасному молодому суспільству нашого коледжу. Згідно опитування, проблема корупції найбільше хвилює 25.5% респондентів, друге місце займає безробіття- 17.7%, не відстає

239 алкоголізм- 17.6%, дороги- 17.5%, водопостачання найбільше хвилює 11.8% студентів нашого коледжу, екологія-5.9%, панібратство-3.9% опитуваних.
Коли ж молодь запитували « Чи хочеш ти стати успішним саме в Україні?»
85% опитуваних дали позитивну відповідь, 5% відповіли, що швидше за кордоном, а 10% залишились невизначеними.
Що ж до вибору кумирів, то цього року серед знаменитостей для молоді найбільш успішнішим серед чоловіків став Святослав Вакарчук (49%), за ним
Сергій Притула (35%), серед жінок лідером стала співачка Тіна Кароль (16%).
Організація виховних заходів.
Глибоке пізнання історичного минулого рідного народу, оволодіння його національними, духовними цінностями, вищими здобутками в різних галузях - важливі компоненти національно-патріотичного виховання студентської молоді, без яких неможливе збереження історичної пам'яті, розвиток духовності. Це акумулює палку любов до своєї Батьківщини, вселяє віру в світле майбутнє України, надає сил кожній особистості для подолання життєвих труднощів. Тому традицією стало проведення в коледжі таких виховних заходів, як « Жіночі обличчя війни», « Україна- це Європа», « Хто загинув за Вкраїну- буде жити у віках», «Моя Україна- єдина країна».
У коледжівській газеті «Аудиторія» постійно ведуться рубрики «Сильні духом», «Духовність», «Святині», «Світлі надії», «Невигадана історія»,
«Життя», «Спадщина», де акцентується увага на вивченні історичного минулого, непростого шляху до побудови справжньої демократичнеості самостійної держави.
Протягом 2014-2015 н. р. залучаються студенти до науково-дослідницької, пошукової роботи з вивчення невідомих сторінок історії рідного краю. В цьому плані організовано конкурс серед студентів «Історії міст і сіл Львівщини»,
«Ветеран Вашого села і міста», « Вони захищали наше майбутнє».
У навчальному закладі проводятья тематичні вечори на такі теми:
«Україно моя, ти для мене єдина», «Небесна сотня України», «Зустріч зветеранами», « Боріться за волю і незалежність України»
Також організовано експонування виставки « З історії УПА Львівщини»,
«На Аскольдовій могилі поховали їх…», « Де козак- там сила і воля».
Студенти коледжу відвідали музей
історії українського побуту
«Шевченківський гай», а студентам бухгалтерського відділення провели екскурсію у садибу-музей Лесі Українки, с. Колодязне, що на Волині.
Також студенти і викладачі коледжу активно співпрацюють з громадською організацією «ПЛАСТ» і спільно беруть участь у проведенні акцій і заходів спрямованих на підтримку воїнів АТО. Одними з них є виготовлення енергетичних батончиків для солдат, плетіння маскувальної сітки, збір пластикових кришечок на виготовлення протезів для воїнів АТО.
Всі ці виховні заходи і акції є спрямовані як на підтримку солдат на Сході
України з одного боку, так і на формування у студентів єдиної громадянської позиції, національної свідомості, і усвідомленню своєї ролі у житті країни з
іншого.

240
Було сплановано і проведено такі лекції з допризовною молоддю та військовослужбовцем на тему: «Чи готовий ти до служби в Збройних Силах
України?», «Захист Вітчизни - обов'язок юнака», «Правові аспекти військової служби», «Армія України сьогодні»
Організовано відео лекції на такі теми: «Бути здоровим- модно!», «ВІЛ/
СНІД- проблема сучасності», «На допомогу допризовнику»
Під час проведення таких заходів спостерігається пробудження інтересу до
історичного минулого рідного народу, його героїчної боротьби за волю, свободу і незалежність; захоплення високою духовністю, гуманістичними цінностями, глибоким патріотизмом наших предків, їхньою вірністю народу, відданістю його ідеалам.
Духовна сила нації, її міць, морально-патріотичний потенціал народу залежать від того, наскільки збережені, глибоко усвідомлені й відчуті всі культурні, духовні здобутки минулих століть. Студенти коледжу, зазвичай, самі
ініціюють проведення таких літературно-музичних програм. Важливу роль у національному вихованні молоді відіграє прищеплення любові до літературної спадщини українського народу. Студенти із задоволенням беруть участь у літературних вечорах, присвячених пам'яті Т.Г.Шевченка, Л.Українки,
І.Я.Франка. Все це сприяє формуванню високої мовної культури студентів, вихованню любові до рідного слова.
Результатом національно-патріотичного виховання студентів є високий рівень національної свідомості, бережне відношення до свого історичного минулого та національних досягнень, потреба постійно розширювати свій культурно-духовний світогляд та приймати участь у відродженні та збереженні національних досягнень.

241242
Список використаних джерел
1.Конституція України, тлумачення від 15 травня 2014. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80.
2.Закон України про державну службу. // Відомості Верховної Ради
України. – 1993.- № 52. – С.490-505.
3.Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена 27 жовтня 2009. // Режим доступу: http:.
4.Берченко Г. Громадянське суспільство: критерії та сучасне становище в
Україні// Кроки до громадянського суспільства. Постмайданне громадянське суспільство України: уроки для країни та світу // Науковий альманах. – К.:
УВКР, 2006. – 300 с.
5.Вишневський О. Сучасне українське виховання: Пед. нариси. – Львів,
1996. – 238 с.


Свириденко О.Ф., викладач
Хорольського агропромислового коледжу
Полтавської державної аграрної академії, м. Хорол alenasviridenko@yandex.ua

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Останнім часом особливо гостро звучить питання патріотизму. Патріотизм
– це любов та відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її
інтересам. Патріотизм передбачає гордість за матеріальні і духовні досягнення свого народу, своєї Батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, її культурного надбання та захист інтересів своєї громади, народу в цілому [1].
На жаль, багато громадян, у тому числі і молодь, свій патріотизм проявляють просто вдягаючи вишиванки, промовляючи модні патріотичні гасла
(при цьому часто не знають їх значення і походження), покривають плечі прапором, співають відому пісню про Путіна тощо. При цьому говорять російською мовою (бо їм так простіше, особливо у великих містах), хамлять у транспорті, смітять на вулиці («комунальники приберуть – за що їм гроші платять») і т.п. Найжахливіше те, що серед таких псевдопатріотів трапляються і освітяни. Розповідають «правильні речі» на уроках, а виходячи з класу тут же забувають про них самі. Вчитель, викладач, вихователь і просто пересічний громадянин мають розуміти, що діти, молодь виховуються не словами, а справами. Діти дивляться на поведінку дорослих і повторюють її. Про це слід пам’ятати і враховувати цей факт у своїй повсякденній діяльності.
З досвіду освітньої діяльності можна стверджувати, що вчителеві, викладачу, вихователю найкраще, найефективніше виховувати студентів, застосовуючи інтерактивні технології та методи навчання і виховання, суть

243 яких полягає у тому, що навчально-виховний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учасників цього процесу.
Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання, навчання у співпраці, коли викладачі і студенти – рівноправні суб’єкти освітнього процесу.
У нашому коледжі викладачі широко використовують проектну технологію у навчально-виховному процесі. Розуміючи відповідальність за освіченість та виховання студентів, викладачі ставлять і виконують завдання не лише підготувати кваліфікованого спеціаліста, а й виховати творчу, небайдужу до наслідків власної професійної діяльності особистість, свідомого громадянина своєї держави, який опікується її благополуччям. Беремо за основу те, що виховання патріотизму починається з пізнання цінностей
Батьківщини. Любов і відданість до Батьківщини формуємо з визнання краси рідних місць, з любові до природи, отчого дому. Виховуємо патріотизм у постійному спілкуванні з рідною природою, у широкому знайомстві з соціальними умовами життя громади міста чи села. Прищеплюємо гордість за здобутки земляків і їх визнання. Для виховання компетентно-свідомих громадян не просто дискутуємо про демократичні цінності та ідеї, а й виховуємо у студентів громадську активність і почуття відповідальності, готуємо їх до рішення тих проблем, з якими вони зіштовхуються вже зараз, і тих, з якими зустрінуться після закінчення ВНЗ. Проектна технологія у виховній роботі дає широкий спектр діяльності у цьому напрямі. Таким чином відбувається перехід від педагогіки заходів до педагогіки цілеспрямованого і свідомого формування особистісних рис і якостей молодої людини. В основу методу проектів покладена ідея про спрямованість навчально-пізнавальної діяльності школярів, студентів, пересічних громадян (тобто будь-якої цільової аудиторії) на результат, який можна одержати під час вирішення тієї чи іншої проблеми. Зовнішній результат можна побачити, осмислити, застосувати у реальній практичній діяльності. Внутрішній результат (досвід діяльності) стає безцінним надбанням тих, хто приймає участь у конкретній проектній діяльності, поєднуючи у собі знання та уміння, компетенції та цінності.
Враховуючи специфіку професійної діяльності (викладання фізики), вона легко і успішно пов’язується з громадською діяльністю. Це дозволяє працювати зі шкільною і студентською молоддю, а опосередковано – з усією молоддю міста, успішно реалізувати різноманітні навчальні і виховні завдання, у тому числі і через практичні проекти.
У нашій практиці проекти виникали, як спонтанно, при розгляданні яких- небудь проблемних питань на заняттях, так і цілеспрямовано, задля вирішення конкретно поставлених задач. Останніми роками разом зі студентами коледжу було реалізовано кілька проектів.
«Наслідки Чорнобильської катастрофи через 25 років». Вивчено і проаналізовано інформацію з різноманітних джерел про наслідки аварії на
ЧАЕС, проведені зустрічі з ліквідаторами – викладачами коледжу і батьками студентів. Робота над цим проектом дала можливість студентам зрозуміти велику відповідальність за діяльність людей у різних ракурсах – науковому, економічному, екологічному, соціальному тощо.

244
«Видатні фізики Полтавщини». Багато полтавських учених у світовій
історії культури й освіти вважаються російськими вченими з огляду на те, що
Україна входила до складу Російської імперії, а потім СРСР. Тому ставили за мету презентувати вчених Полтавщини і їх вклад у науку як надбання української історії, освіти, культури. Була зібрана і узагальнена інформація про видатних фізиків, які народились, проживали чи працювали на Полтавщині.
Було відмічено, що всі вчені були не просто видатними людьми, а й щирими патріотами України, хоча не завжди це було просто. Деякі студенти були земляками кількох вчених і зібрали інформацію безпосередньо у своєму місті чи селі, якої не було і в Інтернеті, чим особливо пишалися. Вивчаючи життєвий
і творчий шлях відомих вчених, які прославили свою Батьківщину, студенти ще раз долучаються до історії свого краю, більше розуміють значення фізики та
інших наук для життєдіяльності людей, а відтак, – і для майбутньої професії, починають розуміти на конкретних прикладах, що наші власні конкретні справи багато варті, що кожна людина здатна і повинна покращувати своєю працею добробут свій і свого народу. Тому наш обов’язок – знати свою історію, своїх світочів науки і культури.
Учасники конференції «Видатні фізики Полтавщини»
Інформаційно-просвітницький проект
«Збирай
роздільно

живи
доцільно!» [2-6]. Головними завданнями є привернення уваги населення Хорола до екологічних проблем регіону, зокрема до необхідності роздільного збору
ТПВ, підвищення екологічної свідомості і культури шкільної та студентської молоді (а опосередковано через них і всіх громадян міста), виховання у них екологічно доцільної поведінки шляхом різних інтерактивних методів. Проект реалізовано протягом 2011-2014 р.р., хоча і зараз проводиться іформаційно- просвітницька робота щодо роздільного збирання ТПВ, яке запроваджено у

245 місті з 2014 року. Це був наймасштабніший проект, у ньому брали участь студенти різних курсів і навчальних закладів міста, проведено ряд заходів, які мали величезний вплив на виховання патріотизму молоді. Студенти і учні з натхненням і захопленням проводили навчання з дітьми по роздільному збиранню
ТПВ, опитування населення, організовували вуличні акції, толоки по прибиранню парків, берегів водойм, загальних місць відпочинку. Найголовніше, що багато містян їх підтримали, підприємці допомагали і фінансово і безпосередньо, беручи участь у заходах.

У ці важкі для України часи деякі говорили, що ми займаємось не тим, що зараз неактуальне «якесь там сміття». А може якраз і актуально – займатися очищення всіх сфер свого життя від бруду, застою. Почавши з малого, розібрати завали відходів у своєму житті, у своїй душі, наповнити її новим, чистим, світлим, збагатити її любов’ю до своєї землі і пошаною до людей.
У 2012 році Всеукраїнська екологічна ліга ініціювала загальноукраїнську кампанію «Операція «Батарейкам – утилізація!»». Студенти нашого коледжу долучились до цієї кампанії під кодовою назвою «Батарейки». Цей проект підхопили не тільки навчальні заклади району, а й підприємці, пересічні громадяни міста. У ході реалізації проекту проводилась потужна інформаційно- просвітницька робота, конкурси на кращі плакати і листівки, кількість зібраних відпрацьованих батарейок. На сьогодні у Хоролі створено кілька пунктів прийому, якими зібрано 135 кг відпрацьованих батарейок. Збираючи відпрацьовані елементи живлення, зберігаємо своє довкілля. Це ж патріотично?!
І відносно новий проект, який має стати теж безстроковим. Благодійним фондом ОВЕС [7] була започаткована акція зі збору пластикових кришечок,

246 кошти від здачі яких на переробку спрямовуються для протезування воїнів
АТО. Наш коледж не міг залишитися осторонь такої важливої справи і ми відразу включились у збір кришечок. Проект під назвою «Кришечки» було підхоплено всіма навчальними закладами району, пересічними громадянами.
На сьогодні вже зібрано близько 150 кг кришечок. Це – також виховання патріотизму. Збираючи кришечки, ми вирішуємо одночасно два важливі завдання – зберігаємо довкілля від сміття і допомагаємо інвалідам АТО. І діти, молодь це розуміють, і це радує.
Так ми збираємо відпрацьовані батарейки
Досвід переконує, така проектна діяльність школярів і студентів виховує у них як практичні вміння і здібності, які стануть у нагоді у професійній

247 діяльності будь-якого напрямку – дисциплінованість, організованість, креативність, творчість, ініціативність, комунікативність, вміння вирішувати практичні ситуації та конфлікти, вміння різними способами донести
інформацію до будь-якої аудиторії, організація своєї чи групової діяльності, так
і патріотичні почуття – любов до рідного міста, бережне ставлення до природи, шанобливе ставлення до людей, їхньої праці, свою значимість для суспільства.
Тому для деяких студентів-випускників, зокрема, така діяльність стала путівкою у життя. Деякі з них отримали роботу саме тому, що проявили себе у реалізації наших проектів. Тобто, навчаючись будь-якій спеціальності і працюючи на благо Вітчизни, піднімаючи її економічний і культурний рівень, ми і будемо її патріотами.
А закінчити хочеться словами мого батька: «Патріот – це не той, хто прапорами на мітингу махає і гарні слова говорить, а той, – хто живе по совісті, тобто поважає людей, чесно працює, береже природу, знає свою історію, шанує своїх батьків і любить свою сім’ю; говорить мовою тих людей, чий хліб їсть».
Ось так ми і виховуємо своїх дітей.
Список інформаційних джерел
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Патріотизм
2. http://horol.adm-pl.gov.ua/page/zaprovadzhennya-sistemi-rozdilnogo-zboru- vivozu-ta-pererobki-tverdih-pobutovih-vidhodiv-krok-do
3. http://horol.com.ua/gallery/vulichna-aktsija-zbiraj-rozdilno-zhivi-dotsilno
4. http://horol.com.ua/gallery/seminar-u-hapk-po-tpv-24042014-roku
5. http://horol.com.ua/gallery/d
6. http://forum.o2.ua/ua/projects/211 7. https://www.facebook.com/BFOwes/?fref=nf


Семенів Б.С., к.п.н., ст. викладач
Пацевко А.Й., доцент
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім..С.З. Гжицького, м. Львів bodsemen@gmail.com
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА БОРОТЬБА НА ПОЯСАХ ЯК ЗАСІБ
ВИХОВАННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНИХ ТА
ДУХОВНИХ ТРАДИЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

В статті розглянуті питання відродження національних, історичних,
культурних та духовних традицій студентської молоді в процесі занять з
фізичного виховання шляхом застосування української національної боротьби
на поясах. Проблема національно – історичних та культурно - духовних
традицій власного народу являється ключовою темою у вихованні
студентської молоді, формування у потребі національної свідомості,
патріотизму та відповідальності перед власним народом у розвитку своєї
держави.

248
Ключові слова: боротьба на поясах, національні, традиції, відродження,
традиції, культура, духовність, українська.
Вступ. Від початку існування людства, людині завжди доводилось відстоювати свої інтереси; захищати свою територію, свої культурні, духовні, національні цінності, свій народ та свій рід. Тому в залежності від природно – кліматичних умов, морфо – функціональних особливостей, культурно – духовних, національних та історичних умов, в різних народів світу зароджувались національні види боротьби, які дозволяли захищати свою землю свій народ, свої національно – історичні та культурно – духовні надбання та цінності, свою родину. Не виключенням став і миролюбний український народ, який мав свій вид національної боротьби на поясах, яка в своєму початковому становленні слугувала як один із видів розваг в якій чоловіки доводили свою силу, спритність, швидкість.
Саме пояс був невід'ємним національним атрибутом одягу українського народу. Пояс суперника зручно було використовувати у боротьбі – можна було зробити міцний захват і утримувати свого опонента, зручно було виконувати кидки й інші прийоми, також пояс виконував закисну функцію хребта та життєво – важливих функцій організму людини при підніманні та переміщенні вантажів. В українців та багатьох народів світу поясна боротьба була національним та прикладним видом бойових мистецтв. Воїни тренували силу та спритність, завдяки поясу мали можливість у бою скинути ворога з коня, та зберегти своє життя та здоров’я.
Є факти, які дозволяють стверджувати, що поясна боротьба має більш ніж двотисячолітню історію. Так само і у Київській Русі вона була дуже поширена.
Лише останні сто років ми про неї нічого не чули, адже традиції були втрачені після революції 1917-го року. Але славетний український борець як Іван
Піддубний виступав зокрема і в поясній боротьбі - і був тут непереможним.
Повертаючись до сивої давнини, є згадки про боротьбу на поясах на території слов'янських племен датовані УІІ-УІІІ століттям, є різьблення на кам'яних стінах монастирів пізніших часів, є картини, згадки про поясну боротьбу у творах відомих письменників.
У зв'язку з цим, підвищується значення якісної професійної, в тому числі й фізичної, підготовки фахівців, чия праця в умовах сучасного науково- технічного прогресу має особливе значення.
У сучасних соціально-економічних умовах важливого значення набуває національно – патріотична підготовка студентів у вищих навчальних закладах. Збереження та укріплення здоров’я студентської молоді, формування в неї національно – патріотичної та культурно – духовної освіти, потреби у фізичному вдосконаленні та здоровому способі життя є одним із завдань фізичного виховання.
Фізичне виховання в системі вищої освіти повинно спиратися на нові технології викладання, що дозволить забезпечити фізичну та психофізіологічну готовність студентів до виконання своїх професійних обов’язків.
Тому пошук шляхів підвищення ефективності занять фізичною підготовкою зі студентами вищих навчальних закладів є актуальним.

249
Разом з тим, відзначаючи науковий і практичний інтерес до проблеми фізичної підготовки студентів, можна відмітити, що цей напрямок в системі фізичного виховання вимагає подальшого вивчення та вдосконалення.
Результати аналізу науково-методичної літератури з окресленого питання дозволяють відзначити, що фізична підготовка студентів вишів спрямована перш за все на оволодіння визначеним обсягом теоретичних знань, практичних умінь і навичок, на підтримку необхідного стану здоров’я. Разом з тим, не приділяється достатньої уваги цілеспрямованому формуванню у студентів потреби у національно – патріотичної, культурно – духовної освіти, пов’язаної з достатнім розвитком психофізіологічних якостей.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал