Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. ҐЖицькогоPdf просмотр
Сторінка1/34
Дата конвертації07.01.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ
імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
інтернет – конференції

«ПАРАДИГМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У ВНЗ»

25-30 листопада 2015 року


Львів 2015

2
РЕДАКЦІЙНА КОМІСІЯ:
СТИБЕЛЬ В.В. – д.вет.н., професор, ректор університету – голова редколегії
МИНІВ Р.М. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД, проректор з науково-педагогічної роботи – заступник голови
ГУТИЙ Б.В. – д.вет.н., професор кафедри фармакології та токсикології –
заступник голови
БІЛИК О.Я. – асистент, заступник декана з виховної роботи факультету харчових технологій та екології
ВОВК М.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту, заступник декана з виховної роботи факультету економіки та менеджменту
ГАЩУК Є.С. - асистент, заступник декана з виховної роботи факультету ветеринарної медицини
КРУШЕЛЬНИЦЬКА О.В. – к.вет.н., асистент, заступник декана з виховної роботи біолого-технологічного факультету

3
Лепеха І.О., завідувач навчально-методичного кабінету виховної роботи
Невмержицький О.В., методист навчально-методичного кабінету виховної роботи
ДУ «НМЦ «Агроосвіта», м. Київ
E-mail: irina_lepeha@ukr.net

ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ У
СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Вічним атрибутом будь-якого суспільства є виховання людей. Суспільство, яке нехтує вихованням, не має майбутнього. Проблема виховання молоді є пріоритетною для української держави. Майбутнє України безпосередньо пов’язане з молоддю, якій ще необхідно адаптуватись до нових економічних, соціальних і політичних умов.
Україна – незалежна держава і це визначає характер навчання і виховання молодого покоління, потребує докорінного реформування. В нашій державі, що сповідує європейські цінності, патріотичне виховання має бути спрямоване на формування у молоді національної свідомості, любові до України, турботи про благо свого народу, вміння цивілізованим шляхом відстоювати права й свободи, сприяти громадянському миру та злагоді в суспільстві. Патріотичне виховання має спонукати до формування і розвитку такої особистості, якій буде притаманна висока національна самосвідомість, готовність до виконання громадянського та конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, незалежності та цілісності України, утвердження національного суверенітету держави.
Виконати таке нелегке завдання можливо лише за умови усвідомлення майбутнім поколінням українців своєї національної ідентичності, причетності до світового історієтворення.
Вивчення історичного досвіду виховання особистості в Україні дає нам уявлення про стан національного виховання, починаючи з найдавніших часів.
Виховання з давніх-давен носило народний характер і ніколи не було хаотичним, воно здійснювалося через успадкування наступними поколіннями певного суспільно-історичного досвіду. Український народ віками виробляв свої неповторні механізми передачі досвіду, які знайшли своє відображення в звичаях, обрядах, реліквіях, атрибутах, моральних й правових формах людської діяльності.
В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.
Для навчального процесу є характерною наявність конкретного блоку мети
і завдань, що надають викладачам можливість передбачати кінцевий результат своєї діяльності.

4
Метою патріотичного виховання студентів аграрних ВНЗ є організація формування і розвитку в них соціально значущих якостей громадянина- патріота, професіонала у своїй сфері і високоморальної особистості, готової реалізувати ці якості в інтересах суспільства та Батьківщини.
Для досягнення цієї мети постають завдання, виконання яких сприяє зростанню значному підвищенню рівня студентської соціальної активності та патріотизму. Це, насамперед, формування самосвідомості, ціннісного ставлення до особистості, суспільства, держави, формування потреби у знаннях з історії та культури свого народу, прищеплювання високих духовних і моральних цінностей, виховання позитивного ставлення до професійної праці на благо суспільства та Батьківщини, і бажання постійно підвищувати свій професійний рівень, формування активної соціальної позиції та розвиток потреби у здоровому способі життя тощо.
Національно-патріотичне виховання передбачає:
 формування студента як патріота України;
 виховання почуття вірності традиціям свого народу;
 виховання у студентів моральних якостей та духовної культури на основі національних та християнських цінностей;
 формування політичної, економічної та правової культури, поваги до
Законів України, державної символіки, рідної мови;
 культивування кращих рис української ментальності (працелюбності,
індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.);
 виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій
Глибоке пізнання історичного минулого рідного народу, оволодіння його національними, духовними цінностями, вищими здобутками в різних галузях – важливі компоненти національно-патріотичного виховання студентської молоді, без яких неможливе збереження історичної пам'яті, розвиток духовності. Це акумулює палку любов до своєї Батьківщини, вселяє віру в світле майбутнє України, надає сил кожній особистості для подолання життєвих труднощів.
Аграрному виробництву потрібен фахівець з високими професійними і моральними якостями, який зможе, в тому числі, стверджувати гуманістичні принципи добра і справедливості. Щоб задовольнити щораз більші вимоги до підготовки фахівців, слід творчо переосмислити весь арсенал форм і методів виховання, поліпшити управління виховним процесом.
Тому традицією стало проведення у аграрних вищих навчальних закладах таких виховних заходів як, «Живи і квітни, мово рідна», «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», «Борітеся — поборете, Вам Бог помагає!» (вечір пам’яті героїв
Небесної сотні), «Бути на землі людиною», «Україна – єдина держава», «Бій під
Крутами», а також брейн-рингів та інших інтелектуальних ігор на історичну тематику. Під час проведення таких заходів спостерігається пробудження
інтересу до історичного минулого рідного народу, його героїчної боротьби за волю, свободу
і незалежність; захоплення високою духовністю,

5 гуманістичними цінностями, глибоким патріотизмом наших предків, їхньою вірністю народу, відданістю його ідеалам.
Духовна сила нації, її міць, морально-патріотичний потенціал народу залежать від того, наскільки збережені, глибоко усвідомлені й відчуті всі культурні, духовні здобутки минулих століть. Студенти зазвичай, самі
ініціюють проведення таких літературно-музичних програм як «А дівчина, як калина», «Вже Покрова відцвіла», «Вечорини в Катерини», «Андріївські вечорниці», «І рушник вишиваний на щастя, на долю дала». У перелічених виховних заходах відтворюються обряди та традиції українського народу, часто використовуються пісні, записані зі слів старожилів. Слід відмітити також той факт, що студенти при проведенні вечорів такої тематики використовують національні костюми, виготовлені власноруч.
Важливу роль у національному вихованні молоді відіграє прищеплення любові до літературної спадщини українського народу. Студенти із задоволенням беруть участь у літературних вечорах, присвячених пам'яті
Т.Г.Шевченка, Л.Українки, І.Я.Франка. Все це сприяє формуванню високої мовної культури студентів, вихованню любові до рідного слова.
Значну частину у виховному процесі займає формування політичної та правової культури, поваги до законів та державної символіки. Тому соціально- психологічна служба коледжу допомагає організовувати зустрічі студентів із працівниками правоохоронних органів. Такі зустрічі, зазвичай, проходять у формі бесід, дискусій, круглого столу, вечора запитань і відповідей тощо.
Актуальним є збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України.
ДУ «НМЦ «Агроосвіта» спільно з аграрними навчальними закладами проводить ряд заходів, які спрямовані на виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції.
Фестиваль «Софіївські зорі» спрямований на те, щоб продемонструвати державний статус української мови та забезпечити рівні права людей для використання регіональних мов, залучити до участі у фестивалі студентів різних національностей, сприяти усвідомленню правильної позиції влади щодо засад мовної політики в Україні та можливостей уникнення громадянського конфлікту в Україні.
Народний жанр фестивалю звертає нас до народних традицій, тим самим зміцнюючи у молодого покоління почуття патріотизму.
Зліт студентських лідерів аграрної освіти спрямований на створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу українського народу, підтримку і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованої молоді, самореалізацію і утвердження особистості у сучасному суспільстві.
Студенти, з навчальних закладів з різних куточків України, збираючись в одному із навчальних закладів мають змогу познайомитися з культурно-
історичною спадщиною, традиціями та звичаями певного регіону.

6
Зліт сприяє пошуку майбутніх лідерів, які прийматимуть конструктивні рішення у проблемних життєвих ситуаціях, проявлятимуть себе творчими,
ініціативними, винахідливими особистостями, патріотами рідної країни.
Аграрна ліга КВН також сприяє національно-патріотичному вихованню молоді, адже команди КВН у своїх виступах часто звертаються до народної тематики. Через призму сміху повертаючи нас до українського села, до народних звичаїв, побуту, улюбленої професії тощо.
Фотоконкурс серед студентів аграрних ВНЗ проходить щороку в різних тематиках, які тісно переплетені з національно-патріотичним вихованням.
Наприклад минулорічний фотоконкурс на тему «Україна в серці моєму» показав, що студенти наших вишів дійсно є патріотами, адже представлені фотографії відобразили заходи спрямовані на національно-патріотичне виховання, значущі історичні пам’ятки нашої держави, велич духу і патріотизму під час Революції гідності, біль буремних подій на Сході.
Звичайними фотографіями студенти змогли донести наскільки сильною в їх серцях є любов до Батьківщини і наскільки їм болить доля рідної країни.
Щорічна акція «Україна наш дім – збережемо його» спрямована на прищеплення в молодого покоління любові до рідної землі. Дбаючи про чистоту довкілля ми дбаємо про рідну країну.
Всеукраїнська студентська акція «День здоров’я» відбувається не лише під спортивними гаслами, адже спортивні заходи часто проходять у вигляді козацьких ігор, які вкотре нагадують нам часи козацької слави.
Спортивні ігри пропагують здоровий спосіб життя серед молодого покоління, а це також виховання. Від того, якою буде наша молодь залежить майбутнє нашої держави.
При проведенні конкурсу «Студент року» серед студентів ВНЗ І – ІІ р.а. в
інтелектуальному турі розглядаються питання культури та побуту, історії, видатних діячів України.
Результатом національно-патріотичного виховання є високий рівень національної свідомості, бережне відношення до свого історичного минулого та національних досягнень, потреба постійно розширювати свій культурно- духовний світогляд та приймати участь у відродженні та збереженні національних досягнень.
Важливим для формування національної свідомості молоді
є функціонування у вузах фольклорних колективів і проведення різного роду концертів, фестивалів. Всеукраїнський фестиваль художньої творчості
«Софіївські зорі» засвідчує, що фольклорне мистецтво – це невичерпний потенціал вихованні молоді засобами національної культури з урахуванням особливостей співацько-виконавських традицій, національного вбрання та
інструментарію, народної хореографії.
В аграрних навчальних закладах здійснюється значна робота із патріотичного виховання студентської молоді. Змістом патріотичного виховання є формування особистості зорієнтованої на національні цінності, прагнучої розбудови демократичної, незалежної української держави. Студенти впродовж навчання в університеті усвідомлюють свою приналежність до

7 українського народу, переймаються почуттями поваги до національної історії, культури, традицій, звичаїв. Визначений зміст патріотичного виховання реалізуються у ході проведення і низки культурно-просвітницьких заходів, заходів з відзначення державних і пам’ятних дат.
Відповідно до Закону України «Про освіту», одним з принципів державної політики в сфері освіти є вільний розвиток особистості, виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишнього середовища, Батьківщини, родини. Цей принцип служить загальною фундаментальною основою виховного процесу у вищій школі, доповнюється ідеалами, цінностями та пріоритетами, що є невід’ємною частиною її духовного простору.

Стибель В.В., професор, ректор
Минів Р.М., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького, м. Львів
СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Україна як незалежна і самостійна держава вступила у друге десятиріччя свого існування. За цей ще дуже короткий в історичному вимірі відрізок часу вона стала авторитетним суб’єктом міжнародного права, отримала визнання світового співтовариства, домоглася певних успіхів у державному будівництві, створенні основ соціально орієнтованої ринкової економіки, реформуванні села, утвердженні демократичних суспільних відносин, розвитку освітньо- наукової, культурної та духовної сфер українського народу.
Водночас залишаються не розв’язаними або вирішуються надто повільно проблеми, які стосуються системи державної влади, технічного прогресу в народному господарстві, матеріальних аспектів життя народу, відродження національних традицій і звичаїв, формування державницької ідеології та
інформаційного простору.
Болючою раною сьогодні є забезпечення функціонування української мови як загальнодержавного засобу спілкування, створення умов для українського книгодрукування, нейтралізація міжконфесійних конфліктів і створення єдиної Української Помісної православної церкви, культивування високих морально-етичних цінностей у суспільному середовищі та протистояння антидержавним впливам і засиллю низькопробної зарубіжної маскультури, які загрожують духовній єдності нації і безпеці Української держави.
Комплекс цих та інших проблем ставить на порядок денний освітніх закладів надзвичайно важливе і невідкладне завдання – національно- патріотичне виховання молодого покоління українських громадян, основними

8 пріоритетами життя і діяльності яких мали би бути інтереси свого народу та держави.
Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького, головною метою якого є набуття студентською молоддю соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави.
Національно-патріотичне виховання у ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького має на меті формування національно-патріотичної свідомості, а саме: особистісної ідентифікації зі своєю нацією, віри в духовні сили та майбутнє країни, волі до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей; знання історії, звичаїв, обрядів, символіки як всієї країни, так і її регіонального різноманіття.
Головною домінантою національно-патріотичного виховання студентської молоді ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького є формування в особистості ціннісного ставлення до суспільства, держави та самої себе, відчуття своєї належності до України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни; активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.
В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства й нації в цілому.
Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен
Майдану – промовистого свідчення жертовності заради безумовного дотримання прав людини та поваги до людської гідності, відстоювання загальнонаціональних інтересів, відмовою учасників від особистого заради досягнення спільної мети; багатомовністю, полірелігійністю. Зміст виховних заходів має позиціонувати Майдан як форму небаченого дотепер у світовій
історії мирного колективного протесту українців у відповідь на порушення базових прав людини і громадянина з боку недемократичного політичного режиму в країні.
Актуальним є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України.
Героїчні й водночас драматичні й, навіть, трагічні події останнього часу спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, заповідників та кімнат бойової слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів з даної території; необхідно взяти шефство над родинами учасників ATO, які цього потребують. В цілому важливим є формування змісту навчальних предметів і виховання якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, мистецтва.
На сучасному етапі розвитку України, в умовах загрози денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння в сферу впливу іншої держави,

9 виникає необхідність здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання студентської молоді - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:
- повага до прав людини;
- толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;
- верховенство права;
- рівність всіх перед законом;
- повага до національних символів;
- участь у громадсько-політичному житті держави;
- готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.
Системне національно-патріотичне виховання є однією з головних складових національної безпеки України. Воно сприяє зміцненню соціально- економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.
Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, спирається на освіту, культуру, науку, спорт, історію, право.
Це, своєю чергою, передбачає визначення і реалізацію першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування свідомої дієвої громадянської позиції, готовності практичними діями зміцнювати країну, турбуватися про її цілісність і суверенітет, піклуватися про її постійний розвиток на шляху утвердження національних і загальноєвропейських цінностей, вставати, у разі необхідності, на її захист.
Національно-патріотичне виховання студентів
ЛНУВМ та
БТ
імені С.З. Гжицького відповідно до Концепції, що була розглянута та затверджена вченою радою університету 27 квітня 2015 року (протокол № 2) реалізується у досягненні таких виховних завдань:
- прищеплення загальнолюдських духовних цінностей: цінності людського життя, добра, краси, справедливості;
- формування національної ідентичності, спільних національних цінностей, при цьому забезпечуючи толерантне ставлення до наявної в Україні культурної різноманітності;
- вивчення державницьких традицій України: Київська Русь, Литовсько-
Руська держава, козацька держава, Гетьманщина, УНР, ЗУНР;
- ознайомлення з історією боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, особливо у ХХ-ХХІ століттях:
ОУН, УПА, дисидентський рух тощо.
– формування духовних цінностей громадянина: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за героїчне минуле і сучасне; вшанування національної пам’яті;
– виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів
України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних

10 святинь, демократичних цінностей;
– формування мовної культури, оволодіння та користування державною мовою, а також вивчення та повага до поширених іноземних мов і мов інших народів, що складають українську політичну націю;
– прищеплення шанобливого ставлення до Збройних Сил України, інших військових формувань, добровольчих військових об’єднань громадян в українській історії; роль Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до сучасності;
– військово-патріотичне виховання студентської молоді спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни, підвищення мотивації студентської молоді до військової служби;
– забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про людей з особливими потребами;
– виховання гідності, прагнення до свободи, справедливості, толерантності, миролюбності;
– виховання готовності і здатності протидіяти проявам несправедливості, жорстокості, аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності.
Виховання цих благородних рис у студентської молоді в університеті здійснюється через систему найрізноманітніших форм і методів як під час навчального процесу, так і в поза навчальний час. Серед них, як свідчить досвід, ефективною є форма обов’язкових занять виховного спрямування з
інтервалом в один-два тижні, які проводять зі студентськими групами їх куратори – викладачі загальноосвітніх, суспільних і спеціальних кафедр.
Крім цього Концепція передбачає діяльність вченої ради університету, ректорату та ради з виховної роботи у сфері національно-патріотичного виховання, а саме:
– проведення заходів з національно-патріотичного виховання;
– підтримка волонтерських проектів, іншої діяльності, спрямованої на реалізацію студентською молоддю соціальних, інтелектуальних та творчих проектів на благо України;
– створення умов для залучення студентів до вивчення культури, історії
України, державницьких традицій та боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху; популяризація кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих об'єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів;
– активне залучення до патріотичного виховання студентів учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявили активну громадянську позицію;

11
– забезпечення активної участі студентів у заходах національно- патріотичного спрямування, у тому числі, приурочених до загальнодержавних свят, героїзації захисників незалежності України в сучасних умовах та минулому, відродження національної пам’яті;
– залучення студентів до участі у державотворчому процесі, громадському русі задля розвитку політичної культури;
– сприяння роботі громадських організацій у здійсненні проектів, спрямованих на національно-патріотичне виховання студентів університету;
– створення умов для проведення екскурсій з метою популяризації пам’яток української історії та боротьби українського народу за незалежність, пам'яток культури та природи, історичних місць та подій, етнографії та життєписів відомих діячів;
– забезпечення проведення заходів із спортивної підготовки, фізичного виховання, спрямованих на утвердження здорового способу життя студентів університету з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання;
– сприяння налагодженню контактів студентів університету з закордонними українцями;
– удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються питаннями національно-патріотичного виховання студентів університету, в системі освіти, культури, спорту;
– сприяння роботі клубів за місцем проживання, центрів патріотичного виховання та інших громадських організацій, які здійснюють заходи з національно - патріотичного виховання студентів університету;
- формування науково-теоретичних
і методичних засад національно-патріотичного виховання студентів університету: включення проблематики патріотичного виховання студентів до дослідницьких програм та наукових планів; вивчення потреб студентів університету, зокрема, шляхом проведення соціологічних досліджень.
Отже, системний підхід у сфері національно-патріотичного виховання у
ВНЗ створює умови для досягнення поставленої мети щодо формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина
Української держави, духовності, моральної художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури, забезпечує підвищення якості виховної діяльності загалом й управління нею. У подальших дослідженнях уважаємо доцільним розроблення на діагностичній основі комплексно-цільової програми з удосконалення управління системою національно-патріотичного виховання у
ВНЗ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал