Міністерство освіти І науки україни криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет»Сторінка1/12
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2.5 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Факультет іноземних мов

Кафедра російської філології та зарубіжної літератури
Мохначова О.В.
«Історія зарубіжної літератури кінця ХХ - початку XXI ст.»:

завдання для самостійної роботи студентів

навчально-методичний посібник

Кривий Ріг, 2015
УДК 821.09 (075.8)

М 74


Мохначова О. В. Історія зарубіжної літератури кінця ХХ – початку XXI ст. : завдання для самостійної роботи студентів: навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов педагогічних інститутів. – 2-е вид. / О.В.Мохначова – Кривий Ріг, 2015. – 172 с.
Навчальний посібник призначений для студентів-філологів усіх форм навчання та магістрантів факультету іноземних мов за напрямом підготовки 7.02030302 Мова і література (російська, англійська, німецька)* / 8.02030302 Мова і література (російська, англійська, німецька)* з додатковою спеціальністю «англійська, німецька мова». Посібник відповідає програмі та курсу лекцій із «Зарубіжної літератури кінця ХХ – початку XXI ст.», містить певний мінімум різних завдань для самостійної роботи з тем, які не ввійшли в обсяг аудиторних занять навчального курсу. Включає в себе опис навчальної дисципліни курсу, короткий зміст кожної теми, а також завдання для виконання самостійної роботи, питання для самоконтролю і теми творчих робіт (рефератів) для індивідуальної роботи.

Автор: к. філол. наук, доцент Ольга Вікторівна МОХНАЧОВА
Рецензенти:

О. В. Єременко – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій (заступник директора Гуманітарного інституту Київського національного університету імені Бориса Грінченка)

Н. Г. Мельник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератури (завідувач кафедри української та зарубіжної літератури Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

О. Б. Каневська кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Рекомендовано до друку за рішенням кафедри російської філології та зарубіжної літератури Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (протокол № 10 від 17 квітня 2014 р.).

Рекомендовано до друку за рішенням Вченої ради Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (протокол № 11 від 25 червня 2014 р.).

© О.В. Мохначова, 2015

ВСТУП
Пропонований посібник містить тематику самостійної роботи і систему різних завдань, що сприяють більш успішному освоєнню матеріалу навчального курсу, обов'язковому для підготовки студента-філолога. Зміст посібника орієнтовано на навчальну програму, теми для самостійної роботи студентів співвіднесені з кредитно-модульним плануванням лекційного матеріалу і з темами, винесеними на семінарські заняття.

Актуальність даного посібника обумовлена тим, що поряд з вивченням новітніх літературних шедеврів передбачається врахування злободенних проблем сучасної гуманітарної науки, таких як: гендерна транскрипція тексту, мінливість психологічної, національної та культурної ідентичності в ситуації постмодерну, культурна та епохальна приналежність тексту, способи саморепрезентації його смислових рівнів, побудова наративних стратегій тощо. Необхідною умовою для підготовки студентів-філологів як літературознавчої, так і лінгвістичної спеціалізації є вивчення літературних текстів і вміння їх аналізувати з точки зору розвитку сучасного теоретичного рівня, оскільки гуманітарна освіта пов'язана з історією і теорією літератури, а також орієнтована на шкільну практику.

Основною проблемою вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури кінця ХХ – початку XXI ст.», періоду епохи формування і розвитку постмодерністської естетики, є його незавершеність, динамічність і швидка зміна академічних оцінок тих явищ культурного життя епохи, які стали знаковими для її освоєння. Завдяки розквіту інформаційних технологій сучасний літературний процес став доступнішим у всіх його проявах: від публікацій і широкого розповсюдження нових художніх текстів до обговорення їх значення на різних рівнях сприйняття, що робить особливо актуальною професійну підготовку філолога-літературознавця.

Завдання курсу:

- надати теоретичні знання в межах вивчення проблем еволюції оповідних форм у літературі кінця ХХ – початку XХI століття;

- сформувати уявлення про постмодернізм, виявити його головні риси та визначити місце в літературі зазначеного періоду;

- ознайомити студентів з творчістю та особливими рисами індивідуальності найбільш яскравих письменників і теоретиків межі тисячоліть;

- сформувати навички аналізу творів зарубіжної літератури кінця ХХ – початку ХХI століть;

- закласти основи і стійку потребу самостійної роботи з тим об'ємом літературних фактів культурного життя, який існує і постійно оновлюється.

Теми і завдання, які увійшли в даний навчальний посібник, містять список критичної і дослідницької літератури, що сприятиме ефективній організації самостійного опрацювання ключових проблем історико-літературознавчого і теоретичного характеру. Посібник поглиблює знання з окремих тем курсу зарубіжної літератури зазначеного періоду, розширює тематичне коло програми, допомагає у якісній і цілеспрямованій підготовці до екзамену, яким передбачено значний об’єм самостійної роботи, до якої включено великий обсяг матеріалу, що входить в курс і який не потрапив в обговорення на аудиторних заняттях через брак часу.

Теми, запропоновані для самостійного опрацювання, сприяють систематизації та організації навчального матеріалу досліджуваного курсу, допомагаючи студентам з найбільшою ефективністю використовувати час домашньої підготовки.

Структура рекомендацій до самостійної роботи студентів включає опис навчальної дисципліни, таблицю кредитно-модульного планування курсу, короткий виклад матеріалів кожної теми, винесеної на самостійне вивчення, і різноманітні завдання, що дозволяють більш глибоко і всебічно опрацювати ті теми, які залишилися за межами аудиторного вивчення, але становлять великий інтерес і є репрезентативними для загальної картини курсу.  1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал