Міністерство освіти і науки України Красноармійський індустріальний інститутСкачати 376.03 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір376.03 Kb.
1   2   3
10. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Контрольна робота виконується у зошиті (12 – 14 сторінок) або на листах А4 друком.
На обкладинці обов’язково вказують варіант контрольної роботи, предмет (“Цивільне право”); прізвище, ім’я, по батькові виконавця, групу, номер залікової книжки, дату виконання роботи. В кінці роботи треба поставити особистий підпис.
Структура контрольної роботи: план відповіді на теоретичне питання; викладення теоретичного питання; задача
№ 1; задача № 2; перелік використаних джерел (не менше 3-х).
Умови задач переписувати не треба.
Вибір варіанту контрольної роботи – за останньою цифрою залікової книжки.

36
Контрольна робота повинна бути здана за 2 тижні до початку сесії у кімнату № 28. викладач перевіряє роботу впродовж 10 днів після реєстрації. Зарахована контрольна робота є допуском до іспиту або заліку.
11. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ (ЗАЛІКОВІ) ПИТАННЯ
І
семестр
І
модуль
1.
Поняття, предмет та метод цивільного права.
2.
Функції цивільного права.
3.
Принципи та система цивільного права.
4.
Поняття та види цивільних правовідносин.
5.
Поняття, зміст цивільної правоздатності фізичних осіб.
Підстави і наслідки її обмеження.
6.
Поняття дієздатності фізичних осіб.
7.
Обсяг дієздатності окремих категорій фізичних осіб.
8.
Визначення фізичної особи безвісно відсутньою. Правові наслідки.
9.
Оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки.
10.
Поняття та ознаки юридичної особи.
11.
Правоздатність юридичної особи.
12.
Види юридичних осіб. Організаційно-правові форми юридичних осіб.
13.
Господарські товариства як юридичні особи.
14.
Порядок виникнення та припинення юридичних осіб.
15.
Державна реєстрація юридичних осіб.
16.
Поняття і види об’єктів цивільних прав.
17.
Речі як об’єкти цивільних прав.
18.
Цінні папери як об’єкти цивільних прав.
19.
Послуги і інші дії як об’єкти цивільних прав.
20.
Право власності в Україні: загальна характеристика
ІІ
модуль
1.
Особисті немайнові права як об’єкти цивільних прав.

37 2.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне
існування фізичної особи.
3.
Особистості немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
4.
Дозвільний порядок набуття деяких речей.
5.
Речі, які вилучені з цивільного обігу.
6.
Поняття, та ознаки правочину
7.
Види і форми правочинів.
8.
Поняття та види недійсних правочинів.
9.
Поняття, принципи, межі і способи здійснення цивільних прав.
10.
Представництво: поняття і види.
11.
Поняття і види довіреностей.
12.
Способи захисту цивільних прав.
13.
Поняття і види цивільно-правових строків.
14.
Поняття позовної давності.
15.
Зупинення, переривання і поновлення строків позовної давності.
16.
Поняття і види цивільно-правової відповідальності та її умови.
17.
Санкція у цивільному праві. Види санкцій.
18.
Загальна характеристика зобов’язання.
19.
Поняття і види договорів
20.
Забезпечення виконання зобов’язань
ІІ
семестр
І
модуль
1.
Договір купівлі-продажу, його форми і особливості.
2.
Дарування як договірне зобов’язання.
3.
Договір довічного утримання (догляду).
4.
Договір найму (оренди).
5.
Умови і особливості договору лізингу.
6.
Договір ренти.
7.
Договір міни.
8.
Договір про послуги.
9.
Договір перевезення.
10.
Договір зберігання.

38 11.
Договори поставки і постачання.
12.
Договір страхування.
13.
Не договірні зобов’язання: загальна характеристика.
14.
Види не договірних зобов’язань.
15.
Рятування життя, здоров’я і майна як не договірне зобов’язання.
16.
Вчинення дій в майнових іншої особи без її доручення.
17.
Право
інтелектуальної власності: загальна характеристика.
18.
Види прав щодо інтелектуальної власності.
19.
Право інтелектуальної власності у науково-дослідній діяльності.
20.
Право
інтелектуальної власності у комерційній діяльності: право на комерційне найменування, торгівельну марку.
ІІ
модуль
1.
Спадкове право: загальна характеристика.
2.
Поняття, суб’єкти і об’єкти спадкового права.
3.
Обмеження суб’єктів і об’єктів спадкового права.
4.
Спадкування за законом.
5.
Спадкування за заповітом.
6.
Здійснення і виконання права на спадок.
7.
Оформлення права на спадок.
8.
Спадковий договір. Секретний заповіт і його виконання.
9.
Шлюб в Україні. Загальна характеристика Сімейного кодексу.
10.
Умови і порядок одруження. Шлюбний контракт.
11.
Умови і порядок розлучення.
12.
Майнові і немайнові відносини подружжя.
13.
Алементарні та доглядні права і обов’язки подружжя.
14.
Особливості шлюбу з іноземцями.
15.
Майнові і немайнові відносини подружжя, яке перебуває у громадському шлюбі.
16.
Права і обов’язки дітей у сім’ї
17.
Сучасний стан усиновлення в Україні.
18.
Житловий кодекс України: загальна характеристика.

39 19.
Поняття «Житло», право власності на житло та його забезпечення.
20.
Особливості житлових відносин в сучасному праві
Україні.
12. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в балах за певною схемою. Загальна максимальна сума балів, яку може набрати студент, становить 5,00.
Завдання екзаменаційного білету теоретичні. Вони передбачають визначення тієї чи іншої категорії, розкриття змісту, сутності явища чи процесу. Мета цих завдань – проконтролювати засвоєння студентами понятійного апарату дисципліни, здатність до переконливої аргументації щодо власної позиції. Максимальна кількість балів за це завдання –
2,5. Залежно від того, на скільки відповідь задовольняє вказаним нижче критеріям, кількість набраних балів може зменшуватись.

При оцінюванні враховується:
- вміння аналізувати нормативні документи відповідно часу і змісту документа; висловлювати власні судження з аналізу фактів і подій, що вплинули на появу окремих джерел цивільного права;
- уміння користуватися відповідними понятійними
інструментами, використання юридичних термінів;
- визначення хронологічної послідовності історичних подій, уміння пов’язання історичних і юридичних фактів;
- вміння користуватися знаннями нормативних актів для рішення конкретних правових норм і задач.
Критерії оцінювання:
1)
Оцінка «відмінно» (А,В) ставиться у разі виконання всіх перелічених вище вимог.
Вміння аналізувати
і практично застосовувати власні судження і знання

40 нормативних джерел і актів. Відповідне і акуратне оформлення роботи.
2)
Оцінка «добре» (С,Д) виставляється у випадку, коли завдання в цілому виконано з використанням головних вимог, але студентом допущені незначні помилки в назвах документів, статтях, незначних фактах, прізвищах тощо. Оцінка «добре» може бути виставлена у випадку неакуратного виконання робіт
і перекреслення, невідповідне оформлення основних доповідей. Немовне виконання практичної частини завдання (задачі).
3)
Оцінка «задовільно» (Д,Е) виставляється в разі неповного висвітлення питань, недостатнього знання фактичного матеріалу, помилками в аналізі нормативних актів щодо істотних питань, не вирішення практичної частини роботи (задачі).
4)
Оцінка «незадовільно» (FX) виставляється у випадку коли: студент допускає грубі помилки у фактичному матеріалі; не вміє аналізувати нормативні акти і інші джерела.
13. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.
Конституція України. – К., 1996. – 64 с.
2.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 3.
Сімейний кодекс України. – К.;Вен турі, 2003;// Голос
України, 2002,26 лютого.
4.
Проект Житлового кодексу України. // Голос України, 2001, -
7 квітня (зі змінами на 01.01.2004 р.)
5.
Господарський кодекс України. – К. , 2004.
6.
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // ВВР України,
2002. - № 3 - 4 7.
Цивільне право: підручник для студентів юридичних вузів і факультетів. За ред.. Н.О. Саніахметової, Є.О.Харитонова. –
К.: Істина, 2003 – 496 с.
8.
Обов’язковим є використання спеціальної періодичної літератури, а саме:

41
-
«Офіційний вісник України»
-
«Відомості Верховної Ради України»
-
«Голос України»
-
«Урядовий кур’єр»
-
«Право України»
-
«Підприємство, господарство і право»
-
«Економіки, фінанси, право»
-
«Фінанси України»
-
«Охорона праці»
-
«Праця і зарплата»
-
«Уголь Украины»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал