Міністерство освіти і науки України Красноармійський індустріальний інститутСкачати 376.03 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір376.03 Kb.
1   2   3
14. Право інтелектуальної власності
Зміст заняття
Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності.
Об’єкти авторського права. Права авторів. Захист авторських і суміжних прав. Об’єкти патентного права. Оформлення патентних прав. Права авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Захист прав авторів і власників патентів.
Право на інші об’єкти інтелектуальної власності.
Авторське право. Поняття і джерела авторського права.
Об'єкти авторського права і суміжних прав. Суб'єкти авторського права. Співавторство. Особисті немайнові і майнові права автора. Строк дії авторського права. Правомірність в авторському праві. Типи і види авторських договорів. Авторські договори про передачу творів для використання. Авторські ліцензійні договори. Права і обов'язки сторін по авторським договорам.

18
Використання творів і захист прав авторів України за кордоном.
Авторські права іноземних громадян в Україні.
Патентне право.


Поняття патентного права у вузькому та широкому розумінні. Тенденції розвитку патентного права України.
Міжнародне патентне правове співробітництво
України.
Промислова власність.
Об'єкти патентного права.
Поняття та ознаки винаходу(корисної моделі).
Патентноздатність винаходу,
(корисних моделей).
Види винаходів
(корисних моделей).Суб'єкти патентного права
(автор, заявник, патентовласник). Співавторство. Оформлення прав на здобуття патенту. Патентні Форми охорони на винахід (корисну модель).
Термін дії патенту.
Складання, подача та експертиза заявки на видачу патенту. Право попереднього користування.
Право на промисловий зразок.
Поняття та ознаки промислового зразка.
Види промислових зразків. Патентноздатність промислового зразка.
Суб'єкти (автор, заявник, патентовласник). Співавторство.
Оформлення прав на одержання патенту. Термін дії патенту і можливість його продовження.
Складання, подача і експертиза заявки на видачу патенту.
Право попереднього користування.
Обсяг прав, які витікають із патенту. Передача прав на промисловий зразок. Ліцензійний договір.
Тема 15. Спадкове право


Зміст заняття

Поняття спадкового права і спадкоємства. Підстави спадкоємства.
Основні поняття спадкового права.
Спадкодавець. Спадкоємці. Спадкове майно. Час і місце відкриття спадщини.
Спадкоємство за законом. Коло спадкоємців за законом і черговість їх призвання до спадщини. Особливі категорії спадкоємців онуки, правнуки, непрацездатні утриманці).

19
Розділ спадкового майна між спадкоємцями за законом.
Спадкоємство предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку.
Спадкоємство за заповітом. Поняття заповіту. Зміст заповіту. Спадковий договір. Право на обов'язкову долю.
Заповідальний відказ. Покладення на спадкоємців певних обов'язків.
Здійснення права на спадщину. Прийняття спадщини.
Строк для прийняття спадщини. Оформлення спадкових прав.
Відмова від спадщини. Перехід спадщини до держави.
Тема 16. Шлюб
Зміст заняття
Конституція України про зміцнення сім і та про посилення тур- боти про матір і дітей.
Поняття сімейного права, законодавство про шлюб і сім'ю.
Поняття сім'ї. Умови взяття шлюбу. Перешкоди до взяття шлюбу.
Реєстрація шлюбу та її значення. Порядок реєстрації шлюбу. Шлю- бний контракт. Особисті та майнові правовідносини подружжя.
Обов'язки подружжя із взаємного утримання.
Особливості взяття шлюбу з особами, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.
Поняття і підстави припинення шлюбу. Підстави та порядок припинення шлюбу в органах РАГС. Розірвання шлюбу в судовому порядку. Юридичні наслідки припинення шлюбу.
Поняття недійсності шлюбу. Підстави та порядок визнання шлюбу недійсним. Юридичні наслідки визнання шлюбу недійсним. Санація шлюбу. Права добросовісного подружжя при визнанні шлюбу недійсним.

Тема 17. Сімя та родина

Зміст заняття
Підстави виникнення прав та обов'язків батьків і дітей.
Встановлення походження дитини в органах РАГС і в судовому порядку. Реєстрація народження дитини. Оспорювання батьківства.
Права й обов'язки батьків і дітей. Аліментні обов'язки батьків і

20 дітей. Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів. Розмір аліментів. Види заробітку та доходів, з яких не стягуються аліменти.
Розшук осіб, які ухиляються від сплати аліментів.
Підстави та порядок позбавлення батьківських прав. Роль органів міліції при позбавленні батьківських прав. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.
Поняття усиновлення. Таємниця усиновлення. Права й обов'язки усиновителів і усиновлених. Умови й порядок визнання усиновлення недійсним. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним.
Тема 18. Житлові відносини в законодавстві України

Зміст заняття
Права громадян на житло та гарантії його здійснення.
Поняття «житло» та житлові відносини. Право власності на житло та порядок набуття житла.
Найм житла. Сторони в договорі найму жилого приміщення. Норма жилої площі. Права та обов’язки сторін за договором найму. Сучасний стан житлових відносин. Порядок прийняття та загальна характеристика житлового кодексу.
4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Під час вивчення дисципліни «Цивільне право» студенти активно залучаються до самостійної роботи, яка передбачає поза аудиторне використання завдань з опрацювання літератури цивільно-правової тематики, підготовки до практичних занять, модульного контролю та виконання курсової роботи, а саме:
1.
Опрацювання лекційного матеріалу – 24 год.
2.
Підготовка до практичних занять – 32 год.
3.
СРС у модульні тижні (підготовка до модульного контролю та його складання) - 38 год.
4.
Виконання і захист курсової роботи – 76 год.
__________________________
Всього – 170 год.

21
5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
І
семестр
І
модуль

Семінарське заняття 1

Тема. Поняття, принципи і система цивільного права
(2 год.)
1.
Поняття, предмет і метод цивільного права.
2.
Цивільне законодавство. а) поняття та структура цивільного законодавства; б) дія цивільного законодавства у часі, просторі і за колом осіб; в) застосування цивільного законодавства за аналогією.
3. Наука цивільного права.
4. Система цивільного права.
Семінарське заняття № 2-3

Тема. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права
(4 год.)
1.
Поняття цивільної правоздатності. Обсяг правоздатності фізичної особи.
2.
Підстави та порядок обмеження правоздатності фізичної особи.
3.
Поняття дієздатності фізичної особи. Обсяг дієздатності окремих категорій фізичних осіб.
4.
Фізична особа як підприємець.
5.
Підстави для обмеження фізичної особи в дієздатності та визнання її недієздатною, правові наслідки.
6.
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Правові наслідки.
7.
Опіка та піклування.


22
Семінарське заняття 4-5
Тема: Юридичні особи (4 год.)
1.
Поняття та ознаки юридичної особи.
2.
Організаційно-правові форми юридичних осіб.
3.
Правоздатність і дієздатність юридичних осіб та порядок
їх реалізації.
4.
Державна реєстрація юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.
5.
Порядок виникнення та припинення юридичних осіб.
Семінарське заняття 6

Тема. Право власності. Загальні положення (2 год.)
1.
Поняття та зміст права власності.
2.
Види власності в Україні.
3.
Способи набуття і припинення права власності.
4.
Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі.
Семінарське заняття 7

Тема. Речі як об’єкти цивільних прав. (2 год.)
1.
Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття речей.
Класифікація речей і її правове значення.
2.
Дозвільний порядок придбання деяких речей.
3.
Послуги і інші дії як об’єкта цивільних прав.
4.
Особисті немайнові блага як об’єкти цивільного права.
5.
Гроші та цінні папери як об’єкти цивільних прав.

ІІ
модуль
Семінарське заняття 8
Тема. Особисті немайнові права як об’єкти цивільних прав. (2 год.)
1.
Особисті немайнові права та їх види

23 2.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне
існування фізичної особи.
3.
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття особи.
Підготувати реферат: Право на життя та його забезпечення у цивільному праві.
Семінарське заняття 9-10

Тема. Правочини (4 год.)
1.
Поняття та ознаки правочину.
2.
Види і форми правочинів. Право чини, які підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. Правові наслідки недотримання форми правочину.
3.
Умови дійсності правочину.
4.
Тлумачення правочину.
5.
Поняття та види недійсних правочинів.
6.
Правові наслідки недійсності правочину.
Правові наслідки недійсності частини правочину.
Семінарське заняття 11-12

Тема. Здійснення і захист цивільних прав і обов’язків
(4год.)
1.
Поняття, принципи, межі і способи здійснення цивільних прав.
2.
Представництво: поняття і види.
3.
Поняття і види довіреностей.
4.
Поняття і зміст суб’єктивного права на захист.
5.
Способи захисту цивільних прав.
6.
Система органів, що здійснюють захист цивільних прав.
Семінарське заняття 13

Тема. Строки та терміни у цивільному прав, позовна давність (2 год)

24 1.
Поняття і види цивільно-правових строків.
2.
Поняття позовної давності.
3.
Види строків позовної давності.
Семінарське заняття 14

Тема. Відповідальність у цивільному праві. (2год.)
1.
Поняття та значення цивільно-правової відповідальності.
2.
Умови цивільно-правової відповідальності.
3.
Види цивільно-правової відповідальності.
4.
Санкція види санкцій.
5.
Розмір відповідальності та його визначення.
Семінарське заняття 15-16

Тема. Зобов’язання у цивільному праві. (4год)
1.
Загальні положення про зобов’язання та їх види.
2.
Суб’єкти зобов’язань.
3.
Поняття і види договорів. Стандартний договір.
4.
Заключеня і розторгненя договорів.
5.
Виконання зобов’язань
6.
Забезпечення виконання зобов’язань (неустойка, залог, гарантія, завдаток, поручительство).

ІІ семестр / 15 годин/
І
модуль
Семінарське заняття 1-2
Тема. Договори (4 год)
1.
Стандартний договір у цивільному праві.
2.
Договір купівлі-продажу та його особливості.
3.
Дарування як договірне зобов’язання

25 4.
Договір довічного утримання (догляду).
5.
Договір найму (оренди). Лізинг.
6.
Договір страхування.
Семінарське заняття 3

Тема. Не договірні зобов’язання.
1.
Поняття і види не договірних зобов’язань
2.
Рятування житла, здоров’я і майне як не договірне зобов’язання.
3.
Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Семінарське заняття 4
Тема. Право інтелектуальної власності (2год.)
1.
Поняття і види прав щодо інтелектуальної власності
2.
Право інтелектуальної власності у науково-дослідній діяльності
3.
Право інтелектуальної власності у комерційній діяльності
ІІ
модуль
Семінарське заняття 5

Тема Спадкове право (2 год.)
1.
Поняття спадку і спадкового права.
2.
Суб’єкти і об’єкти спадкового права
3.
Види спадкування
4.
Здійснення і виконання права на спадок
5.
Спадковий договір. Секретний заповіт.
Семінарське заняття 6
Тема. Шлюб в Україні (3 год.)
1.
умови і порядок одруження. Шлюбний договір.
2.
Майнові і немайнові відносини подружжя.

26 3.
Особливості шлюбу з іноземцями.
4.
Права і обов’язки дітей у сім’ї
5.
Сучасний стан усиновлення в Україні.
Семінарське заняття 7
Тема. Житлові відносини як цивільно-правові в законодавстві Україні. (2 год.)
1.
Поняття «житло»
2.
Право власності на житло та його реалізація
3.
Особливості житлових відносин в сучасному праві
України.

6. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
1.
Особливості системи цивільного права України.
2.
Спадкове право в Україні і його особливості.
3.
Особливості виконання зобов’язань.
4.
Правове регулювання оренди і його проблеми.
5.
Особливості правового забезпечення шлюбу і сім’ї в сучасній Україні.
6.
Особливості приватизації державного житлового фонду в
Україні.
7.
Право державної власності в Україні.
8.
Цивільно-правова відповідальність та її умови.
9.
Захист прав споживачів в Україні.
10.
Законодавство про захист прав споживачів та його особливості.
11.
Правові засади іноземних інвестицій в Україні.
12.
Особисті немайнові права та їх захист.
13.
Спадкування за заповітом та його особливості.

27 14.
Правове забезпечення банкрутства.
15.
Особливості здійснення лізингових угод.
16.
Право інтелектуальної власності в Україні.
17.
Визначення строків у цивільному праві.
18.
Опіка і піклування.
19.
Особливості оподаткування фізичних осіб.
20.
Цивільне право про ліцензування підприємницької діяльності.
21.
Правові засади оренди.
22.
Захист прав власності в Україні.
23.
Права авторів та їх захист.
24.
Договори купівлі-продажу (довічного дотримання, міни, дарування).
25.
Особливості договору майнового стану.
26.
Захист цивільних прав в Україні.
27.
Алеаторні договори та їх особливості.
28.
Договори найму та їх особливості.
29.
Цивільно-правові відносини патентного права.
30.
Міжнародно-правове регулювання купівлі-продажу товарів.
31.
Боротьба з комп’ютерною злочинністю у цивільно- правовому полі.
32.
Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України.
33.
Правове регулювання договорів по виконанню робіт.
34.
Правове регулювання угод з нерухомістю.
35.
Особливості правового регулювання договору застави.
36.
Проблема відшкодування збитків у цивільному праві.
37.
Відшкодування моральної шкоди за законодавством
України.
38.
Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав.
39.
Правова охорона та захист комерційної таємниці.
40.
Правова охорона знаків для товарів та послуг в Україні.
41.
Правова охорона промислових зразків.
42.
Правова охорона та захист авторських прав.
43.
Суміжні права як об’єкт правового регулювання.

28 44.
Комп’ютерна програма як об’єкт правового регулювання.
45.
Особливості шлюбно-сімейних відносин в Україні.
46.
Позовна давність у цивільному праві.
47.
Договір найму житлового приміщення.
48.
Транспортні договори.
49.
Сім’я та родина у цивільно-правових відносинах.
50.
Шлюбний контракт і особливості його заключення.
51.
Усиновлення і його цивільний порядок.
52.
Права і обов’язки батьків і дітей.
53.
Договір довічного утримання і його особливості.
54.
Підстави і порядок позбавлення батьківських прав.
55.
Відповідальність за ушкодження здоров’я і смерть громадянина у цивільному праві.
56.
Поняття і види позадоговірних зобов’язань.
57.
Особливості договору схову.
58.
Договір безоплатного користування майном.
59.
Договір дарування. Рента.
60.
Права і обов’язки нотаріуса у цивільному праві.
7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ
КУРСОВИХ РОБІТ
Мета курсової роботи – поліпшення знань студентів з цивільного права, аналітична робота щодо окремих нормативних актів і впровадження одержаних теоретичних знань.
Вибір теми курсової роботи здійснюється за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад: 7,17,27,37,47,57.
Структура курсової роботи:
Реферат
Вступ
1.
Теоретичний розділ
2.
Аналітичний розділ
3.
Пропозиції та шляхи вдосконалення нормативно- правової бази або її впровадження
Висновки
Список літератури

29
У вступі необхідно охарактеризувати актуальність вибраної теми, її своєчасність та новизну. Окремо повинна бути виділена мета курсової роботи та її задачі. Треба пояснити структуру роботи та проаналізувати наявну нормативно- правову та наукову літературу по вибраній проблемі з окремим окресленням дискутивних і невирішених проблем.
У теоретичному розділі треба розглянути основні поняття
(«нормативний акт»,
«власність»,
«спадок»,
«майно»,
«відповідальність» тощо) вибраної теми; історію розробки нормативно-правових актів щодо об’єкту дослідження показати зв'язок проблеми з іншими галузями права. За можливості, передбачається систематизація правової та наукової літератури за темою. У аналітичному розділі розглядаємо конкретні проблеми впровадження окремих норм права та існуючі проблеми або досягнення у застосуванні нормативно-правової бази на практиці.
У третьому розділі автор курсової роботи вносить пропозиції щодо окремих визначень понять, вдосконаленню нормативно-правової бази або процесу її впровадження.
У висновках треба підвести підсумки щодо мети курсової роботи і поставлених задач, особливу увагу треба приділити пропозиціям, які вносить автор роботи.
Список літератури складається з використаних в роботі нормативно-правових актів (законів, указів, постанов, кодексів)
– не менше 3; а також інших джерел (монографії, збірки, підручники, наукові статті) – не менше 5.
Обов’язкове використання двох-трьох наукових статей, поміщених в періодичних виданнях з 2000 року.
Оформлення курсової роботи
Курсова робота з цивільного права оформлюється за загальними вимогами:
1.
Титульний лист
2.
Лист-завдання
3.
Обсяг роботи – 25-30 стор. А-4 4.
Шрифт використовується однакової жирності, без виділення по тексту.

30 5.
Список літератури оформлюється за зразком списку рекомендованої літератури, наданого в методичці.
Захист курсової роботи
Захист курсової роботи з цивільного права здійснюється після допуску викладача. Для отримання допуску до захисту треба надати курсову роботу у повному обсязі і відповідному оформленні за 15 днів до початку сесії, якщо інше не зазначено у листі-завданні.
Курсова робота, яка немає письмового дозволу викладача
«До захисту». – є перешкодою до здачі сесії.
Курсову роботу студент захищає усно по всім структурним розділам.
Оцінка за курсову роботу виставляється з урахуванням оцінки за зміст і повноту викладання матеріалу, оригінальність та доцільність пропозицій тощо при перевірці роботи викладачем; оцінки за відповідність вимог щодо оформлення курсової роботи та оцінки, яку студент отримує за захист роботи усно. Оцінюється курсова робота:
«відмінно» - А (5,0);
«відмінно» - В (4,9-4,5)
«добре» - С (4,4-4,0)
«добре» - Д (3,9-3,5)
«задовільно» - Е )3,4-3,0)
«незадовільно» - (<3,0)
Студенти, що не мають позитивної оцінки за курсову роботу до екзамену не допускаються.
8. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Контрольна робота складається з теоретичного питання і двох задач.
Варіант 1
Теоретичне питання: Громадяни як суб’єкти цивільного права

31
Задачі № 20,18
Варіант 2
Теоретичне питання: Поняття і ознаки юридичної особи
Задачі № 13,17
Варіант 3
Теоретичне питання: Майно як об’єкт цивільного права.
Задачі № 14,19
Варіант 4
Теоретичне питання: Класифікація майна і речей у цивільному праві.
Задачі № 15,11

Варіант 5
Теоретичне питання: Особисті не майнові блага як об’єкт цивільного права.
Задачі № 5,12
Варіант 6
Теоретичне питання: Поняття особистих немайнових прав.
Задачі 7,16
Варіант 7
Теоретичне питання: Строки у цивільному праві.
Задачі 8,10
Варіант 8
Теоретичне питання: Строк позовної давності та його особливості.
Задачі № 1, 6
Варіант 9
Теоретичне питання: Право власності у цивільному праві
Задачі № 2,4

32
Варіант 10
Теоретичне питання: Договори та їх ознаки
Задачі № 3,9
9. ЗАДАЧІ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1.
Власник корови розшукував її як загублену. Через півроку він знайшов свою корову на фермі у сусідньому селі. Забирати її він не хотів, а став вимагати виплати збитку за неодержаний від корови прибуток. Поясніть ситуацію, чи має право власник корови на будь-які відшкодування і повернення худоби?
2.
Громадянин Д., будучи працівником археологічної експедиції, знайшов скарб, але 25% від держави за знахідку скарбу не одержав. Чи правомірні дії відповідно громадянина Д.? Поясність ситуацію.
3.
Опікун Д. двох неповнолітніх дітей одержав від благодійного фонду 250 грн. на придбання шкільного одягу. Але зважаючи на ситуацію, опікун Д. зробив закупки картоплі і овочів. Він був застережений комісією про опіку і піклування за свої дії. Чи мав Д. робити закупки? Чи повинна була комісія його попередити?
4.
Батьки 15-річної дівчини зважаючи на зміни суспільного становища, звернулися до відділу РАГСу з заявою про зміну ім’я Рев міра на Ганна. Чи буде їх заява задоволена?
5.
Громадянин Н. був акціонером фірми «Атол» на протязі чотирьох років, але дивідендів не одержував, хоча фірма високо прибуткова. Н. звернувся до суду з позовом на фірму «Атол», але йому було відмовлено. Поясніть ситуацію.
6.
Громадянин С. збудував собі дачний будинок відповідно своєї фантазії і фінансовим можливостям. Через деякий час він одержав повідомлення, що будиночок буде знесений, тому що побудований без дозволу відповідних

33
служб, без проекту і з порушенням будівельних норм. Чи
є ситуація законною? Чи буде заява громадянина С. до суду прийнята?
7.
Громадянин Л. передав у спадщину за заповітом онукам свою машину: старшому онукові 1/3, а молодшому ¼ вартості машини, а залишок вартості – на витрати поховання. Які права і обов’язки мають спадкоємці? яким чином вони поділять спадкове майно?
8.
Н. на день народження
(18 років) подарували гладкоствольну зброю для полювання. При проведенні рейду з вилучення зброї цю рушницю було конфісковано.
Чи це законно? Поясніть ситуацію.
9.
Вантаж приватної фірми «Асаль», незважаючи на супроводження експедитора, виявився пошкоджений на залізниці. Підприємство звернулося до суду, але в позові було відмовлено. Чому?
10.
Пасажир П. почувши про початок посадки на його потяг, поспішив на перон, де був збитий автокаром з речами і вантажем. Чи буде йому виплачена страхова сума або відшкодування на підтримку здоров’я і лікування?
11.
Чи може бути визнаний винаходом і запатентованим:
- вічний двигун
- наукова теорія
- математичний метод
- метод управління господарством
- умовні позначки, правила тощо?
12.
Громадянин С, як піклувальник 16-річної Л., був проти її шлюбу з Н., незважаючи на вагітність Н. Чи має право піклувальник С. на заперечення у цій ситуації? Поясність.
13.
18-річна дівчина Н. вирішила зареєструвати газовий пістолет, але їй було відмовлено в реєстрації. Чи правомірні дії щодо Н.?
14.
Охоронцю В. була передана насхов валіза з кішкою. Про зміст валізи він не знав, але мав алергічну реакцію на кішку і потрапив до лікарні. Чи повинен буде власник валізи відшкодувати збитки за лікування?

34
Знаючи, що готель охороняється приватним охоронним агентством, громадянин С., пішов пообідати до ресторану, а з його номеру були викрадені особисті речі і коштовності. Хто буде відповідати за викрадення речей і коштовностей? Поясність ситуацію.
15.
Потяг «Донецьк- Москва» запізнився до м. Донецьк на 8 годин. Громадянин Д. одержав травму, бувши пасажиром потягу, але страхову суму йому не виплатили, аргументуючи, що рейс повинен був закінчитися раніше.
Чи правомірні дії управління залізницею щодо Д.? Чи одержить страхову суму?
16.
Група підлітків нанесла матеріальну шкоду громадянину
С.
Двоє підлітків були на момент скоєння правопорушення неповнолітніми. Яким чином буде розподілена відповідальність між учасниками правопорушення? У яких розмірах кожний з учасників буде сплачувати відшкодування громадянину С,?
17.
Д., допомагаючи сусідові гасити пожежу в його садибі, втратив годинник та пошкодив власний одяг. Чи має право Д. вимагати від сусіда покриття збитків за втрачені речі?
18.
Шістнадцятирічний Вітя Сумароков, який навчається в університеті, на одержану стипендію купив декілька білетів грошово-речової лотереї. По одному з цих білетів він виграв холодильник «Норд». Не проінформувавши своїх батьків, він продав холодильник за 300 грн. сусіду по будинку гр..Іванову. Батько Віті звернувся до Іванова з проханням повернути холодильник. Проте, гр..Іванов відмовився це зробити, посилаючись на те, що білети грошово-речової лотереї
Вітя придбав на свою стипендію, то він може самостійно розпоряджатися як цими білетами, так і виграшами, які на них випали. Тоді батько Віті подав позов до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним. Яке рішення повинен винести суд?
19.
Гр.. Гаврилов систематично зловживав спиртними напоями і 23 липня 2003 р. рішенням суду був

35
обмежений в дієздатності.
Піклувальником була призначена його дружина. Заперечуючи проти рішення суду. Гаврилов звернувся в прокуратуру зі скаргою з наступних питань: 1) заробіток дружини значно перевищує його особистий, в зв’язку з чим неможливо погодитись з рішенням суду, що він ставить сім’ю в тяжке матеріальне становище; 2) призначення дружини піклувальником позбавляє можливостей заявляти позов про розірвання шлюбу, оскільки дружина, як піклувальник заперечує проти такого позову. Чи підлягає скарга задоволенню?
20.
Громадянин З., проходячи по одному з універмагів м.
Чернігова, побачив, що в ньому продаються футболки з його зображенням. Зображення точно відповідало фотографії, яку він недавно зробив в одному в ательє, до того ж фотографія йому не сподобалася. Громадянин З. звернувся в юридичну консультацію з питанням, чи порушені його права і чи можливий їх судовий захист.
Яка відповідь повинна бути дана громадянинові З.?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал