Міністерство освіти І науки україни двнз «національний гірничій університет»Скачати 462.66 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір462.66 Kb.
1   2   3
5. Використовуючи Конституцію держав чи інші джерела, порівняєте
інститути президентської влади і визначте форму правління на основі
наступних критеріїв:
№ п/п
Критерії
Австрія
Греція
1.
Спосіб обрання президента
(всенародне обрання парламентом тощо).
2.
Модель виборчої системи.
3.
Співвідношення (поділ) посад глави держави і глави уряду.
4.
Механізм формування уряду, призначення прем'єра.
5.
Відповідальність уряду.
6.
Стосунки президента з парламентом (право розпуску, право вето, імпічмент).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

17 7.
Ставлення президента до правлячої партії.
8.
Інші повноваження президента.
9.
Модель президентської влади.
10. Форма правління.
6. Опозиція і її роль у політичному житті.
7. Які гілки влади повинні стримувати один одного згідно з
принципом поділу влади?
1. Політична
4. Виконавча
2. Законодавча
5. Судова
3. Державна
6. Демократична
8. Заповніть таблицю.
Країни
Форма
державного
устрою
Форма
правління
Тип
політичного
режиму
Італія
Іспанія
Саудівська
Аравія
Варіант 8
1.

Розкрийте зміст понять.
1.
плутократія
2.
монархія
3.
пацифізм
4.
політична влада
5.
громадянське суспільство
2.

Вкажіть характерні риси тоталітарної влади.
1.
Вибір конкретних носіїв влади.
2.
Монополія на владу однієї політичної партії.
3.
Відчуження від політики народу.
4.
Повний контроль і насильство.
5.
Дозволено тільки те, що наказано владою.
3.

Порівняєте політичні режими: демократичний і тоталітарний.
Політичні режими
Критерії демократичний тоталітарний а) ступінь політичної свободи (наявність прав і свобод особи) б) місце і роль держави в) ступінь примусу і насильства г) принципи організації влади (поділ влади чи концентрація; спосіб формування влади, відповідальність
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

18 влади перед законом) д) партійна система е) зрілість громадянського суспільства
4. Що в механізмі функціонування політичної системи за. Істоном
варто розуміти під:
№ п/п
Об'єкти "підтримки"
№ п/п
Форми прояву "підтримки"
1.
Влада
1.
Справна сплата податків
2.
Політичні стосунки
2.
Політичні вимоги
3.
Політичний режим
3.
Виконання військового боргу
4.
Політична свідомість
4.
Виступ опозиції
5.
Політичне співтовариство
5.
Участь у голосуванні
5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела, порівняєте
інститути президентської влади і визначте форму правління на основі
наступних критеріїв.
№ п/п
Критерії
Франція
Ізраїль
1.
Спосіб обрання президента
(всенародне обрання, парламентом тощо).
2.
Модель виборчої системи.
3.
Співвідношення (поділ) посад глави держави і глави уряду.
4.
Механізм формування уряду, призначення прем'єра.
5.
Відповідальність уряду.
6.
Стосунки президента з парламентом (право розпуску, право вето, імпічмент).
7.
Ставлення президента до правлячої партії.
8.
Інші повноваження президента.
9.
Модель президентської влади.
10. Форма правління.
6. Як формується парламентська більшість у європейських
парламентах?
1. Збором підписів депутатів.
2. З депутатів партій, що одержали більшість у парламенті.
3. Указом президента.
4. На основі закону про вибори.
7. Вкажіть інститути цивільного суспільства
1. Держава
4. Родина
2. Органи самоврядування.
5. Громадські організації
3. Політичні партії.
6. В'язниця
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19
8. Заповніть таблицю.
Країни
Форма
державного
устрою
Форма
правління
Тип
політичного
режиму
Великобританія
Іран
Польща

Варіант 9.
1.

Розкрийте зміст понять.
1.
клептократія
2.
правова держава
3.
фашизм
4.
еліта
5.
легітимна влада
2.

Укажіть характерні риси державної влади.
1.
Суверенітет влади.
2.
Має безумовний авторитет.
3.
Наявність особливого апарату управління і примусу.
4.
Формує політичні партії.
5.
Поширюється на все населення в межах певної території.
6.
Має різноманітні ресурси.
3.

Відомий політик Уінстон Черчілль зазначав: "демократія –
найгірша форма правління, якщо не вважати всіх інших".
Чому демократія вважається кращою в порівнянні з іншими
режимами? Назвіть переваги і недоліки демократії.
4. Охарактеризуйте політичну систему сучасної України.
5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела,
порівняєте інститути президентської влади і визначте форму
правління на основі наступних критеріїв.
№ п/п
Критерії
Бразилія
Індія
1.
Спосіб обрання президента
(всенародне обрання, парламентом тощо).
2.
Модель виборчої системи.
3.
Співвідношення (поділ) посад глави держави і глави уряду.
4.
Механізм формування уряду, призначення прем'єра.
5.
Відповідальність уряду.
6.
Стосунки президента з парламентом (право розпуску, право вето, імпічмент).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

20 7.
Ставлення президента до правлячій партії.
8.
Інші повноваження президента.
9.
Модель президентської влади.
10. Форма правління.
6. Пропорційна виборча система сприяє:
а) росту чисельності політичних партій і об'єднань; б) збереженню числа політичних партій; в) зменшенню числа політичних партій; г) зовсім не впливає на ці процеси
Виберіть правильну відповідь.
7. Вкажіть характерні риси цивільного суспільства
1. Сфера публічної влади.
2. Сфера приватного повсякденного життя людей.
3. Здійснення самоврядування у всіх сферах громадського життя.
4. Регулювання ринкових відносин, багатоукладної економіки.
5. Забезпечення умов для самореалізації особистості.
8. Заповніть таблицю.
Країни
Форма
державного
устрою
Форма
правління
Тип
політичного
режиму
Росія
Франція
Китай
Варіант 10.
1.

Розкрийте зміст понять.
1.
харизма
2.
соціальна держава
3.
демократія
4.
громадянське суспільство
5.
унітарність
2.

Які форми влади мають місце в Україні?
1. Аристократія
5. Демократія
2. Олігархія
6. Клептократія
3. Бюрократія
7. Меритократія
4. Партократія
8. Теократія
3.Охарактеризуйте політичний режим сучасної України.
4. Політичний режим це:
1. Система взаємин держави і громадянського суспільства.
2. Система способів і методів формування й здійснення політичної влади.
3. Спеціальні органи державної влади.
4. Система волі, політико-правове положення особистості.
5. Взаємна відповідальність громадянина і держави.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

21
5. Використовуючи Конституцію держави чи інші джерела,
порівняєте інститути президентської влади і визначте форму
правління на основі наступних критеріїв.
№ п/п
Критерії
Росія
Індонезія
1.
Спосіб обрання президента
(всенародне обрання, парламентом тощо).
2.
Модель виборчої системи.
3.
Співвідношення (поділ) посад глави держави і глави уряду.
4.
Механізм формування уряду, призначення прем'єра.
5.
Відповідальність уряду.
6.
Стосунки президента з парламентом (право розпуску, право вето, імпічмент).
7.
Ставлення президента до правлячої партії.
8.
Інші повноваження президента.
9.
Модель президентської влади.
10. Форма правління.
6. Користуючись Конституцією України, назвіть основні елементи її
політичної системи.
7. В залежності від участі в здійсненні влади політичні партії
розподіляються на:
а) легальні і нелегальні; б) опозиційні і легальні; в) правлячі й опозиційні; г) правлячі і нелегальні.
8. Заповніть таблицю.
Країни
Форма
державного
устрою
Форма
правління
Тип
політичного
режиму
Україна
США
Німеччина

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

22
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3.
У цьому варіанті запропоновано десять варіантів завдань, кожен з них містить основні питання чотирьох розділів. Номер варіанта обирається відповідно останній цифрі номера залікової книжки або студентського квитка.
Наприклад, номер залікової книжки 90212
[
0
]
Контрольна робота виконується в окремому учнівському зошиті (обсягом не менше 12 аркушів) або на аркушах білого паперу формату А4 (обсягом не менше 10 арк.). На обкладинці зошита або на титульному аркуші необхідно вказати номер варіанта контрольної роботи, прізвище, ім’я та по-батькові студента, шифр його групи та найменування спеціальності. Контрольна робота здається на кафедру історії та політичної теорії в ауд. 1/63 до початку сесії (як виняток на сесії) і є допуском до складання іспиту або заліку.

Розділ 1. Історія та теорія політичної науки
1.1.
Політична думка Стародавнього світу.
1.2.
Політичні концепції Середньовіччя та епохи Відродження.
1.3.
Політичні вчення Нового часу.
1.4.
Політичні концепції сучасної Західної політології.
1.5.
Основні етапи розвитку політичної думки в Україні.
1.6.
Об'єкт, предмет і методи політології, її категорії та закономірності.
1.7.
Структура та функції політології. Система політичних наук.
1.8.
Виникнення політики, її структура та суспільні функції.
1.9.
Взаємозв'язок і взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя.
1.10.
Політичне життя суспільства.
Розділ 2. Влада і суспільство
1.1.
Сутність та характерні риси політичної влади, її наукові концепції.
1.2.
Закономірності структури та функціонування політичної влади.
1.3.
Співвідношення політичної та державної влади.
1.4.
Проблема легітимності та ефективності влади.
1.5.
Поняття політичного режиму, його сфери та критерії.
1.6.
Класифікація політичних режимів та їх характеристика.
1.7.
Походження та сутність тоталітаризму.
1.8.
Авторитаризм та демократія: загальне та особливе.
1.9.
Політичний режим в Україні.
1.10.
Демократія: сутність, концепції, передумови та моделі демократизації.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

23
Розділ 3. Політична система та її інститути
3.1.
Сутність та структура політичної системи суспільства.
3.2.
Теоретичні засади взаємодії політичної системи із соціальним середовищем. Функції політичної системи.
3.3.
Держава: сутність, теорії походження та ознаки.
3.4.
Форми держави та їх характеристика.
3.5.
Вищі органи державної влади. Президент та парламент.
3.6.
Громадянське суспільство, правова та соціальна держава.
3.7.
Ознаки та функції політичних партій. Етапи історичного розвитку політичних партій.
3.8.
Сутність та типи партійних систем.
3.9.
Вибори та виборчі системи.
3.10.
Суспільно-політичні об’єднання та рухи.
Розділ 4. Політика і особистість
4.1.
Політична свідомість і політична культура, їх роль у житті суспільства.
4.2.
Компоненти політичної культури, їх функціональне призначення.
Типологія.
4.3.
Структура, функції та типи політичної свідомості.
4.4.
Політична ідеологія як теоретична форма політичної свідомості.
Різновиди політичної ідеології та їх коротка характеристика.
4.5.
Рівні реалізації політичної ідеології, співвідношення ідеології з політикою та політологією.
4.6.
Особа як суб'єкт і об'єкт політики. Політичні права та свободи людини і громадянина.
4.7.
Політична соціалізація: завдання, фази, типи.
4.8.
Політична участь та політична поведінка особи. Сутність та форми.
4.9.
Політичні еліти: сутність, теорії, типологія. Відкриті та закриті еліти.
4.10.
Поняття політичного лідерства. Характерні риси та основні функції політичного лідера. Типологія політичних лідерів.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

24
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Виконання контрольних робіт сприяє систематизації й узагальненню знань з курсу "Політологія", осмисленню проблем політичної науки, дає можливість практичного застосування знань при аналізі особливостей сучасного політичного життя, тому потребує застосування знань практично по всіх основних темах теоретичного курсу політології. Контрольна робота № 1 виконується у вигляді реферату.
Написання реферату застосовується в навчальному процесі з метою придбання студентом, ряду практичних умінь, необхідних у професійній підготовці, розвитку навичок самостійного наукового пошуку, що вимагає вивчення літератури за обраною темою, аналіз різних джерел і точок зору, узагальнення матеріалу, виділення ключових проблем, формулювання висновків. За допомогою цієї роботи студент глибше осягає проблеми курсу "Політологія", вчиться лаконічно викладати свої думки, чітко формулювати основні положення і висновки, оформляти роботу і доповідати результати своєї праці. Підготовка реферату сприяє формуванню політичної і правової культури майбутнього фахівця, розвитку уміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно-політичні явища сучасності, вести науково обґрунтовану полеміку з проблем політичного життя. Робота повинна охоплювати також дискусійні, проблемні питання політичної науки. Вона повинна відбивати передові наукові
ідеї, узагальнювати тенденції політичного життя.
Роботу варто починати з загального ознайомлення з планом (КР № 1), питаннями, тестами (КР № 2). Після того, як загальне уявлення про неї склалося, студенту варто вивчити навчальну літературу, довідкові й інші джерела, що рекомендуються. Однак, коло цих джерел не є остаточним.
Студент може користуватись літературою, дібрану самостійно. Особливо уважно необхідно стежити за новою літературою в обраній проблематиці, у тому числі, за статтями в журналах "Соціально-гуманітарні знання", "Політичні дослідження" (Поліс), "Політична думка", "Нова політика", "Влада" тощо.
У процесі вивчення літератури рекомендується робити конспекти, виписки, постійно згруповуючи і накопичуючи фактичний матеріал. При написанні реферату слід логічно і послідовно висвітлювати питання теми відповідно до плану, починаючи з теорії питання, застосовуючи її до політичної практики певної держави.
Виклад матеріалу повинен бути лаконічним, точним, послідовним.
Необхідно вживати терміни, властиві політичній науці, уникати незвичних понять, складних граматичних зворотів. Рекомендується включати в текст схеми і таблиці, якщо вони допомагають розкрити основний зміст теми. У контрольній роботі № 1 необхідно графічно, у виді схеми відобразити структуру вищих органів влади, обраної держави, що є показником глибокого осмислення матеріалу. (Зразок схем див.: ж. Поліс – 1992. № 3 чи підручник "Політологія" за ред. М.А. Василика М., 2000, стор. 311, 314, 318, 331).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

25
Вимоги до оформлення
Текст написаної й оформленої роботи підлягає ретельній перевірці.
Робота виконується на білих аркушах паперу формату А 4, як українською, також і російською (у виді виключення) мовою. У контрольній роботі № 1 наявність плану роботи обов'язково, причому повинні бути висвітлені всі його пункти відповідно порядковому номеру.
Захист контрольної роботи студентами здійснюється в індивідуальному порядку.
Критерії оцінки:
1.
Правильність відповідей на поставлені питання (вірне, чітке, досить глибоке викладення понять, категорій, фактів тощо).
2.
Повнота й одночасно лаконічність відповідей.
3.
Новизна інформації, ступінь використання навчальних і наукових джерел.
4.
Уміння пов'язувати теорію з практикою, творчо застосовувати знання щодо аналізу політичної дійсності.
5.
Логіка й аргументованість викладу.
6.
Грамотне коментування прикладів.
7.
Культура мови.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Практичне заняття зі студентами-заочниками може проходити у вигляді захисту контрольних робіт та/або за питаннями основних тем курсу
«Політологія».
Питання на практичне заняття:
1.
Сутність та структура політики.
2.
Влада: концепції походження, структура і функції.
3.
Теорія легітимності М.Вебера.
4.
Теорія еліт і політичного лідерства.
5.
Походження і сутність держави.
6.
Структура держави (голова держави, парламент, уряд, судова система).
7.
Форма адміністративно-територіального устрою держави
(конфедерація, федерація, унітарні держава).
8.
Форма правління (монархія, республіка).
9.
Політичний режим (тоталітарний, авторитарний, демократичний).
10.
Правова держава та громадянське суспільство.
11.
Політична партія: ознаки, функції, структура.
12.
Сутність і різновиди партійних систем.
13.
Виборчий процес: принципи організації та основні етапи.
14.
Виборчі системи (мажоритарна, пропорційна, змішана).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

26
ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1. Заповніть таблицю.
Гілки влади
Їх функції (повноваження)
2. Вкажіть види влади за їх ресурсами.
1. Економічна
4. Інформаційна
2. Виконавча
5. Силова
3. Демократична
6. Легітимна
3. Які ознаки притаманні тоталітарному режиму?
4. Назвіть передумови демократії.
1. Економічні
4. Наукові
2. Соціальні
5. Культурні
3. Демократичні
6. Релігійні
5. Визначте політичний режим кожної країни.
1. Фінляндія
1. Демократична
2. Германія
2. Авторитарна
3. Іран
4. Саудівська Аравія
5. Великобританія
6. Вкажіть умови, необхідні для формування плюралізму в суспільстві?
1. Наявність цензури.
2. Наявність розвинутої соціальної структури суспільства.
3. Наявність різних політичних сил.
4. Відчуження суспільства від політичної влади.
5. Наявність правової держави.
7. Функція політичної соціалізації вміщується:
1. У визначенні програм і цілей розвитку суспільства.
2. У розробці єдиної ідеології для усіх громадян.
3. У залученні індивідів і груп до певної політичної культури.
8. Назвіть модель виборчої системи:
а) обраним вважається той, хто випередив супротивника хоча б на один голос _______________________________________________________________ б) мандати розподіляють пропорційно голосам, які отримали партії та коаліції _____________________________________________________________
9 Вкажіть ознаки республіки.
1. Виборність влади на певний строк.
2. Влада передається у спадщину.
3. Влада не залежить від народу.
4. Влада відповідальна перед виборцями.
10. У чому сутність президентської влади?
1.У державі жорсткий розподіл гілок влади.
2. Президент є головою держави.
3. Президент є головою уряду і головою держави.
4. Президент має право вето.
5. Президент призначає прем’єр-міністра.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

27 6. Президент є головою правлячої партії та керується її курсом.
11. Заповніть таблицю.
Суб’єкти влади
Структура державної влади
12. Вкажіть види влади за їх функціями.
1. Законодавча
4. Виконавча
2. Демократична
5. Легітимна
3. Інформаційна
6. Судова
13. Які ознаки притаманні авторитарному режиму?
14. Назвіть основні демократичні засади.
1. Народ – джерело влади.
2. Підкорення більшості меншості.
3. Вільні, загальні вибори.
4. Гарантії прав і свобод громадян.
5. Централізація управління.
15. Визначте елементи політичної системи.
1. Політичний режим.
2. Політична організація.
3. Політичні відносини.
4. Політичний менеджмент.
5. Політичні норми, традиції.
6. Політична культура.
16. Що зумовило становлення політичної науки?
1. Необхідність укріплення влади монархів.
2. Великі географічні відкриття.
3. Перетворення публічної політики у самостійну сферу життя суспільства.
4. Розвиток науково-раціоналістичної методології.
5. Виникнення приватної власності.
17. У чому відмінність тоталітарного режиму від авторитарного?
1. Допускає обмежений плюралізм.
2. Повний державний контроль над економікою.
3. Заборона або відсутність опозиції.
4. Дозволене лише те, що наказано.
5. Дозволене все, крім політики.
18. Вкажіть типи партій, за принципами їх організаційної структури.
1. Правлячі.
4. Опозиційні.
2. Масові.
5. Кадрові.
3. Централізовані.
6. Децентралізовані.
19. Які положення є вірними:
1.В Японії – багатопартійна система з домінуючою партією.
2.У Франції – двопартійна система.
3. У Германії – трьох партійна система
4. У США – біпартійна система.
5. В Україні – багатопартійна система.
20. Заповніть таблицю.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

28
Форми влади
Структура політичної влади
21. Які види влади стримують одна одну згідно принципу розподілу влад?
1. .................................
2. .................................
3. .................................
22. Які ознаки притаманні демократичному режиму?
1. ................................
2. ................................
3. ................................
23. Чим відрізняється авторитарний режим від тоталітарного?
1. Допустимий обмежений плюралізм.
2. Відчуження громадян від політики.
3. Контроль держави над економічною сферою життя суспільства.
4. Опозиція знаходиться під контролем влади.
5. Дозволено лише то, що наказано.
24. Вкажіть суб’єкти політики.
1. Держава.
2. Політичні режими.
3. Громадяни.
4. Політичні партії.
5. Політичний плюралізм.
6. Засоби масової інформації.
25. Вкажіть елементи структури громадянського суспільства.
1. Сім’я.
2. Виконавча влада.
3. Суспільно-політичні організації і рухи.
4. Парламент.
5. Незалежні засоби масової інформації.
6. Армія.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал