Міністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки, молоді та спорту хмельницької облдержадміністрації хмельницький обласний інститут післядипломноїСторінка7/7
Дата конвертації17.01.2017
Розмір1.89 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7

Додаток Г

Планування роботи динамічної групи «Повір у себе»:

І засідання

1. Диспут «Яким має бути вчитель, що працює з дітьми з особливими освітніми потребами».

2. Тренінг-практикум «Готовність вчителя до роботи з особливими дітьми».

3. Виставка учнівських малюнків «Погляд на професію вчителя очима дитини».ІІ засідання

 1. Проблемний семінар «Методика подолання труднощів у навчанні».

 2. Естафета педагогічних знахідок «Робота з обдарованими дітьми з особливими потребами».

 3. Ознайомлення з новими законопроектами в галузі інклюзивної освіти.

ІІІ засідання

  1. Салон ідей «Система педагогічної підтримки дітей з особливими потребами».

  2. Роль психолога в організації психологічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами.

  3. Майстер-клас «Практичне застосування педагогічної технології створення ситуації успіху». Форма проведення: круглий стіл (обмін досвідом).

ІV засідання

 1. Педагогічний діалог. «Пошук ефективних методів роботи із дітьми з особливими потребами».

 2. Круглий стіл на тему «Умови забезпечення ефективності комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами».

 3. Ознайомлення з новинками методичної літератури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”): Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896. - К.: Райдуга, 1994. - 61с.

 3. Закон України “Про освіту”: Прийнятий Верховною Радою України, підписаний Президентом України 23 березня 1996 року // К.: Генеза, 1996. - 36 с.

 4. Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта України. - 2004. - № 25.

 5. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”// Міністерство освіти і науки України // mon.gov.ua

 6. Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” // Відомості Верховної Ради, 2006, № 2-3, - С. 36-42.

 7. Закон України “Про охорону дитинства” // Відомості Верховної Ради, 2001, № 30, С. 142-150.

 8. Закон України “Про охорону праці” // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49. — Ст. 668 (див. ред. від 13 грудня 2005 р.).

 9. Закон України “Про охорону здоров'я” // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — Ст. 19

 10. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”// Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46-47. — Ст. 403

 11. Кодекс законів про працю України від 10.12. 1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР – 1971 - №50, ст. 375

 12. Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року” від 23.07.2013 №1034 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1034729-13

 13. Збірник законодавчих актів і нормативних документів з питань соціально-правового захисту дітей. – К.: Столиця, 1998. – 516 с.

 14. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994г. - К., 2000. - 21 с.

 15. Конвенція ООН про права дитини : Міжнародний документ від 20.11.1989 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_021

 16. Конвенція про права інвалідів // ПС “Інфодиск: Законодавство України” верс. 8.0. (995_g71).

 17. Конвенция о правах ребенка и законодательство Российской Федерации: Справочник. - М.: Государственный НИИ семьи и воспитания, 2001. - 240с.

 18. Концепція розвитку інклюзивної освіти / Наказ міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 // Соціальний педагог. - 2010. - №4(квітень). - С. 3-6

 19. Положення про загальноосвітній навчальний заклад // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 2001. - № 6.

 20. Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1998. - № 2. - С. 6-8.

 21. Положення “Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 01.08.2001.

 22. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями, затвердженими Наказом Міністерства освіти України від 1 грудня 1998 р., № 419 // Директор школи. – 1999. - № 16. - С. 5-6.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.11 р. “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 24. Лист МОНМСУ від 18.05.2012 р. №1/9-384 “Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/

 25. Лист МОНМСУ від 08.08.2013 р. №1/9-539 “Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/36815/

 26. Ампілогова Л. Моделювання в управлінні науково - методичною роботою // Завуч. - 2003. - № 32. - С. 2-6.

 27. Аніскіна Н. Методичний кабінет школи // Школа молодого завуча. - 2010. - С. 6-9.

 28. Балакірська Л.В. Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами //Педагогічна майстерня,-2011.-№6..– С.11-13

 29. Балютіна К. Методичні рекомендації щодо проведення серпневих конференцій учителів початкових класів, які в 2012/2013 навчальному році працюватимуть в умовах інклюзії//Початкова школа, - 2012.-№8.– С.16-17

 30. Бондар В. Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен.// Рідна школа - №3 - 2011р – С.10

 31. Буган Ю., Уруський В. Активні форми методичної роботи // Школа молодого завуча. – 2010. – Випуск 2. – С. 77-110

 32. Буган Ю., Уруський В. Безперервне навчання кадрів // Школа молодого завуча. - 2009. - Випуск 2. - С. 43-50.

 33. Василенко О. М. Нормативно-правове забезпечення інтегрованого та інклюзивного навчання учнів з особливими потребами в закладах освіти. //Соціально-педагогічна робота в закладах освіти педагогічної орієнтації: Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету “Україна ”, 2011. – 280 с.

 34. Відкрите досьє з інклюзивної освіти. За матеріалами ЮНЕСКО /Витяг.Яким чином інклюзивна освіта може сприяти забезпеченню освіти для всіх? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&id=18#_ftnref1

 35. Гречко Л.М. Формування готовності учасників навчально-виховного процесу школи до інтеграції дітей з психофізичними вадами /Л.М. Гречко// Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С.159-167

 36. Гуменюк В.В., Наумчук І.А. Науково-методична робота з педагогічними кадрами. - Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2005.- 160с.

 37. Гуменюк В.В. Педагогічні кадри: методична робота // Майбуття. - 1997. - № 11-13. - С. 20-21.

 38. Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За ред. А.А.Колупаєвої. – К.: Видавнича група „А.С.К.”, 2012. – 360 с. (Серія “Інклюзивна освіта”).

 39. Дарманський М.М. Методична робота загальноосвітнього навчального закладу: організація. - Хмельницький: Видавництво ХГ-ПІ, 2001. - 141 с.

 40. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка (за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка). — К.: 2004. — 152 с.

 41. Елен Р. Даніелс, Кей Стаффорд. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. - Львів: Товариство “Надія”, 2000. - 256 с.

 42. Єрмола А.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. — Харків: Гімназія, 2008. - 127 с.

 43. Єфімова С. М. Лідерство та інклюзивна освіта : навч..метод. посіб./ Єфімова С. М., Королюк С. В.; за заг. ред.Колупаєвої А. А. — ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2012. — 164 с. — (Серія “Інклюзивна освіта”).

 44. Жерносек І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній
  школі: Навчально-методичний посібник. — К.: ІЗМН, 2007. - 160 с.

 45. Жерносек І.П. Навчатися, щоб навчати // Школа молодого завуча. - 2008. - С. 21-29.

 46. Жерносек І.П. Удосконалення науково-методичної роботи в
  сучасних загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях: Монографія. - К., 2001.-202 с.

 47. Жерносек І.П. Функції управління науково-методичною роботою у навчальних закладах системи загальної середньої освіти // Директор школи. - 2009. - № 15. - С. 5-6.

 48. Жерносек І.П. Функції управління науково-методичною роботою у навчальних закладах системи загальної середньої освіти // Директор школи. - 2010. - № 17. - С. 4-5.

 49. Жерносек І.П. Функції управління науково-методичною роботою у навчальних закладах системи загальної середньої освіти // Директор школи. - 2007. - № 18. - С.4.

 50. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці – Львів: Афіша, 2010. – 240 с.

 51. Завучу. Усе для роботи: науково-методичний журнал. - Харків: Вид. група “Основа”, 2009. - N 10. - С. 12-25.

 52. Ілляшенко Т. Яка вона-інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі//Початкова школа, - 2011.-№5.– С.47-50

 53. Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. як навчати дітей з порушеннями психофізичного розвитку – К.: Ніка-Центр, 2003

 54. Інвалідність та суспільство:навчально-методичний посібник. За заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової – Еннс О.В. / Кол. авторів: Байда Л.Ю., Красюкова – Еннс О.В., Буров С Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. – К., 2012. - 216 с.

 55. Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: Навчально-методичний посібник /Кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Софій Н. З., Луценко І. В., Василашко І. П. Під заг. ред. Шинкаренко В. І., — К.: ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2011. — 96 с.

 56. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практичний посібник. / [Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.

 57. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник до Всеукраїнської науково-практичної конференції в рамках реалізації проекту “Створення ресурсних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами” за підтримки програми IBPP —ТАСІS Європейської комісії / ВФ “Крок за кроком”. — К.: ФООП Придатченко П. М., 2007. — 180 с.

 58. Інклюзивна освіта: теорія та практика: навчально-методичний посібник/[кол. Авторів; за заг. Ред. С.П. Мирнової]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 192 с.

 59. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник / Кол. авторів: Колупаєва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л. І., — К.: 2007. — 128 с.

 60. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально-методичний посібник / кол. авторів: Н.З. Софій, А.А. Колупаєва, Ю.М. Найда, та ін.; за заг. ред. Л.І. Даниленко. – 2-ге вид., стереотипне – К.: ФОП Парашин І.С., 2010. – 134 с.

 61. Инклюзивная форма образования: проблемы, поиск, перспективы – настольная книга педагога, работающего с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья / под общ. ред. Н.Г. Минько. – М., 2010. – 192 с.

 62. Іонко Т. Науково-методичне забезпечення професійної майстерності педколективу // Завуч. – 2005. - №10. – С. 10-12

 63. Кальченко І.В., Бикова Т.М. Реалізація моделі інклюзивного навчання в системі загальноосвітнього простору. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/Kalchenko_Bykova.pdf

 64. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. - 2-е вид., доп. - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 304 с.

 65. Кириленко В. Дитина з проблемами у фізичному розвитку у загальноосвітній школі // Психолог. – 2004. - №7. – С.10-12

 66. Коваленко О. Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами //Освіта України,2009.- 4 груд.(№90).– С.1-2

 67. Коваленко Т.В. Модель методичної роботи // Управління школою. -2004. -№11. - С. 15-19.

 68. Ковганич Г. Робота педагогічного колективу над науково-
  методичною проблемою // Завуч. - 2007. - №19. — С. 19-21.

 69. Колосова О., Палій В. Науково-методична робота в школі // Завуч - 2005. - №6. - С. 4-9.

 70. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. – К.: “Самміт-Книга”, 2009. – 272 с. :іл. – (Серія “Інклюзивна освіта”) 

 71. Колупаєва А. Інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір як напрям гуманізації системи освіти /Науково-методичний збірник “Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні” - К: ФО-П Придатченко П.М., 2007. - С. 14-20.

 72. Колупаєва А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. - К,: Педагогічна думка, 2007. - 458 с.

 73. Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. – К.: Видавнича група “А.С.К.”, 2012. – 192 с. (Серія “Інклюзивна освіта”).

 74. Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, К.: Видавнича група “АТОПОЛ”, 2011. – 274 с.

 75. Колупаєва А., Софій Н.З., Найда Ю.М. Інклюзивна школа: особливості організації та управління. - К., 2007. - 128 с.

 76. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: Навчально-методичний посібник. – К.: “АТОПОЛ” – 2010.- 96 с.

 77. Комашко С, Савицька М. Форми методичної роботи в школі // Школа молодого завуча. - 2008. - С. 30-35.

 78. Корніцова С.В. Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ // Початкове навчання та виховання, - 2011.-№29, жовт.– С. 16-20

 79. Кравченко Г.Ю. Завдання та форми науково-методичної роботи в сучасній школі // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 19-21. -С. 7-8.

 80. Кунанець О., Дідух Г. Досвід залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл// Психолог. – 2004. - №37. – С.18-21.

 81. Локшина О.І. Контроль та оцінка успішності учнів у школах Західної Європи. - Київ: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2002. – 31с. 

 82. Лошаков И.И., Ярская-Смирнова Е.Р. Интеграция в условиях дифференциации: проблемы инклюзивного обучения детей-инвалидов // Социально-психологические проблемы образования нетипичных детей. Саратов: Изд-во Педагогического института СГУ, 2002. - С.15-21.

 83. Малофеев Н.Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии, - М.: Издательство “Экзамен”, 2003. - 256 с.

 84. Малофеев Н.Н. Перспективы развития учебных заведений для детей с особыми образовательными потребностями в России // Актуальные проблемы интегрированного обучения. Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 29-31 января 2001 г. - С. 35

 85. Манусова Л. Погляд на підготовку вчителя до роботи з дітьми з особливими потребами / Л. Манусова // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник. – К.: Контекст, 2000. – С. 195-196

 86. Мармаза О.І., Касянова О.М. Управління навчальним
  закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах. - Ч. 2. Ключ до професійного успіху. - Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2006.- 152 с.

 87. Маслов В.І. Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навчальний посібник / В.І.Маслов. – Тернопіль: Астон, 2007. - 150 с.

 88. Маслов В.І. Моделювання педагогічних систем: сутність та технологія // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. - №1. – С. 15-18

 89. Маслов В.І., Боднар О.С., Гораш К.В. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом: Монографія. – Тернопіль: Крок, 2012. – 320с.

 90. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. — М.: Туманит, изд. центр “Владос”, 1997. - 304 с.

 91. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и коррекция. - М.: Просвещение, 1992. - 95 с.

 92. Методична робота в школі: теоретичні засади; система роботи; досвід / Укл. Григораш В.В. – Х.: Вид. група “Основа”, 2010. – 304 с. – (Серія “Адміністратору школи”).

 93. Методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку: науково-методичний посібник / Укладачі: О.В.Чубарук, Л.А.Пєтушкова, О.В.Татаринцев / За ред. Н.І.Клокар, О.В.Чубарук. - Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 124 с.

 94. Миронова С.П. Особливості інклюзивної дошкільної освіти //Вихователь-методист дошкільного закладу - 2010.-№11.– С. 8 - 15

 95. Миронова С.П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту: Монографія. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – 304 с.

 96. Нечипоренко В. В. Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як умова формування життєвих компетенцій в учнів з обмеженими можливостями здоров'я [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/ 245149.html.

 97. Онишків З.М. Основи школознавства: Навчальний посібник
  для студентів педагогічних вузів. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 176 с.

 98. Організаційно-методичні основи методичної роботи / Криск С.В., Пуцов В.І. та ін. - К.: УІПКККО, 2005. - 180 с.

 99. Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник:/ за заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: “А.С.К.”, 2012. – 308 с.

 100. Основи охорони праці: Підручник./ К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В.Зеркалов, Р.В.Сабарно, О.І.Полукаров, В.С.Коз’яков, Л.О.Митюк; За ред. К.Н.Ткачука і М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2003 – 403 с.: іл.

 101. Павлютенков Є.М., Крижко В.В. Організація методичної роботи / Є.М. Павлютенков, В.В. Крижко. - X. : Вид. група “Основа”, 2006. - 80 с.

 102. Планування спрямоване на кожного учня: посібник з розроблення та впровадження індивідуальних начальних планів: посіб. - К.: Паливода А.В., 2012. - 86 с.

 103. Рабченюк Т.С. Внутрішкільне управління: Практичний посібник. – К.: Рута, 2000. – 176 с.

 104. Радименко І.М. Сучасний погляд на проблему навчання дітей з особливими потребами // Нива знань.- 2004. - №2.-С.8-12.

 105. Романько О. Організація науково-методичної роботи в школі першого ступеня // Завуч. - 2010. - № 36. - С. 10-13.

 106. Самольотова М. Школа рівних можливостей:в Україні реалізовано унікальний освітній проект для дітей-інвалідів//Пенсійний кур'єр, - 2010.-10 верес. (№37).– С. 4

 107. Сварник М. Інклюзивна освіта в Україні: попередній аналіз ситуації / Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013

 108. Сводина В.Н. Интегрированное воспитание дошкольников с нарушением слуха // Дефектология. — 1998. - №6. — С. 38-41.

 109. Сєднєва В. О. Основи корекційної роботи з учнями, які мають особливості психофізичного розвитку : методичні рекомендації / В. О. Сєднєва. – Миколаїв : ОІППО, 2011. – 36 с.

 110. Система управління охороною праці в закладах освіти області. - Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010. - 150 с.

 111. Слободянюк Н. Організація діяльності модельного центру інклюзивної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі // Практика управління закладом освіти, - 2011.-січень (№1).– С.40-48

 112. Снігульська В. Коли досяжні умови однакових можливостей: інклюзивна освіта в Україні // Управління освітою, - 2010.-лип. (№14).– С.15-21

 113. Софій Н., Сварник М., Троханіс П. Права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти. К., 2006. - 64с.

 114. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : Тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету “Україна”, 2012. – 338 с.

 115. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.

 116. Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти (Українсько-Канадський досвід): матеріали міжнародної конференції / За редакцією В.І. Бондаря, Р. Петришина.- К.: Наук. світ, 2004. – 200 с.

 117. Таранченко О.М., Найда Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / За загальною редакцією Колупаєвої А.А. − К.: Видавнича група “АТОПОЛ”, 2012. − 120.с. (Серія “Інклюзивна освіта”).

 118. Тевлін Б. Організація роботи методичної ради школи // Завуч. - 2008. - №27. - С. 2-3.

 119. Тевлін Б. Планування методичної роботи // Завуч. – 2010. - № 26. - С. 2-4.

 120. Ткаченко Т., Барсукова Л. Робота з педагогічними кадрами // Управління школою. - 2006. - №4. - С.2-16.

 121. Ткачук В.В. Організація навчання та виховання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних заставах [Електронний ресурс] / В.В. Ткачук. - Режим доступу: http://chutosvita.at.ua/publ/ 1-1-0-3.

 122. Чані І. Досвід втілення положень про освіту для дітей з особливими потребами в країнах Центральної Європи. - К, 2006. - 42с.

 123. Шевцов А.Г. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоров’я. – К.: Соцінформ, 2004. – с.25.

 124. Шинкаренко В. Інклюзивна освіта: навчаємо і виховуємо разом // Вихователь-методист дошкільного закладу - 2010.-№11.– С. 4 – 7

 125. Шипицина Л., Паниер М. Специальное обучение в России и Фландрии: сходство и различия. - СПб., 1998. - 63 с.

 126. Шкільний методкабінет: новий ритм роботи / упоряд. Л. Галіцина . – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Шк. Світ, 2008 . – 120 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

 127. Шматко Н.Д. Интегрированный подход к обучению детей с нарушениями в России // дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении. – М., 2005. – С. 92-96.

 128. Шнайдер В.І. Інклюзивна освіта: теоретико-методологічні, організаційні аспекти впровадження: навч.-метод. посіб/В.І. Шнайдер. – Хмельницький: ОІППО, 2010, - 176 с.

 129. Шпенглер О. Закат Европы: В 2-х т. Т.2. Всемирно-исторические перспективы. —Минск: Попурри, 1998. — 718 с.

 130. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навчально-методичний посібник. - К.: Вища школа, 2002. - 215 с.

 131. Щорс В.В. Формування гуманного ставлення до дітей з особливими потребами в учасників навчально-виховного процес //Початкове навчання та виховання, - 2011.-(№32-33), листоп.– С.40-48

 132. Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная работа с инвалидами / Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. – СПб. : Питер, 2004, 2004. – 316 с.

 133. Ясінська Н., Щоголєва Л., Гуменюк М. Оновлення змісту і форм методичної роботи // Педагогічний пошук. - 2007. - № 3. - С. 62-63.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал