Міністерство охорони навколишньогоСторінка22/25
Дата конвертації23.12.2016
Розмір3.51 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Таблиця 11.3
2000 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009р.

Всього по області

млн. т умовного палива /область, у %1,131

1,445

1,376

1,330

1,229

Вугілля кам’яне/ область, у %

0,106

0,099

0,098

0,1

0,071

Газ природний, млрд. м³ / область, у %

0,626

0,710

0,673

0,636

0,596

Бензин моторний / область, у %

0,072

0,095

0,101

0,097

0,087

Газойлі (паливо дизельне) / область, у %

0,083

0,15

0,16

0,14

0,13

Мазути топкові важкі / область, у %

0,003

0,001

0,006

0,008

0,002

У 2009 році питома енергоємність валового регіонального продукту становила 0,265 кг у.п./грн., у 2008 році – 0,22 кг у.п./грн., у 2007 році – 0,23 кг у.п./грн., у 2006 році – 0,27 кг у.п./грн. Збільшення питомої енергоємності в області у 2009 році порівняно з 2008 роком відбулося через зменшення обсягу валового регіонального продукту на 15 відсотків.


11.2. Ефективність енергоспоживання

У 2009 році розроблені та затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.08.09 № 236 зміни та доповнення до Комплексної програми енергозбереження області на 2007 - 2010 роки. Зазначену Програму доповнено розділом 5 «Створення системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області». Метою запропонованого комплексу заходів є заміщення газової складової в тепловому балансі бюджетної сфери області упродовж 2009 – 2015 років альтернативними і відновлювальними джерелами, що дозволить до кінця 2015 року зменшити витрати природного газу на опалювальні цілі в бюджетній сфері на 12 – 13 млн. м3 або на 50 відсотків.

Протягом 2009 року на виконання завдань Комплексної програми енергозбереження області на 2007-2015 роки впроваджено 1055 заходів, на реалізацію яких використано 110,4 млн. гривень.

На виконання заходів Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенер-гетики використано 9,4 млн. грн., обсяг енергоносіїв, вироблених з нетради-ційних джерел енергії, становив 44 тис. т.у.п. Зокрема, на Локачинському газовому родовищі видобуто 31,9 млн. м3 природного газу і вироблено 43,8 млн. кВт-год. електроенергії.

Здійсненими заходами в області у 2009 році досягнуто економію ПЕР в обсязі 87 тис. т.у.п. або 4,7 відсотка від річного споживання. Вартість зекономлених ПЕР становила 128,3 млн. гривень.

В області усіма суб’єктами господарювання у 2009 році використано природного газу на 39,6 млн. м3 або на 6,2 відсотка менше, ніж за аналогічний період 2008 року. В бюджетній сфері у 2009 році використання природного газу зменшено порівняно з 2008 роком на 7,6 відсотка.

Населення області зменшило використання природного газу на 1 відсоток. Вперше в області зафіксовано зменшення використання газу цією категорією споживачів, незважаючи на суттєві темпи газифікації сільських населених пунктів.

У 2009 року енергозберігаючі заходи і проекти реалізовувалися у промисловості (використано 49,1 млн. грн., або 44,5 % загальної суми коштів за січень - грудень 2009 року), житлово-комунальному господарстві (14,7 млн. грн. або 13,3 %), сільськогосподарському комплексі (17,8 млн. грн. або 16,1 %), бюджетній сфері (28,8 млн. грн.. або 26,1 %).

Протягом 2009 року на впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання використано 18 млн. грн., зекономлено ПЕР 4 тис. т.у.п., їх загальна вартість становила 5,4 млн. гривень. Всього впроваджено 28 технологій та 20 одиниць енергоефективного обладнання.

Значні кошти спрямовувалися на здійснення заходів з економії електричної енергії. Всього було здійснено 197 заходів. На це використано 22,5 млн. грн., зекономлено 15,8 млн. кВт-год. електроенергії вартістю 3,7 млн. гривень.

ВАТ „Волиньобленерго” на реалізацію технічних заходів з економії електроенергії затрачено 19,2 млн. грн., втрати і неефективне використання електроенергії знижено на 6,1 млн. кВт-год.

ВАТ „Волиньгаз” на впровадження комплексу заходів з економії природного газу використано 3,8 млн. гривень. За рахунок їх реалізації у 2009 році зекономлено 2,9 млн. м3 газу.

В області у минулому році населенню встановлено 6974 лічильників природного газу, з яких 1288 приладів за рахунок коштів цільової надбавки до тарифу на постачання природного газу.

Здійснювалась заміна котлів застарілих конструкцій. Всього у 2009 році встановлено 120 одиниць нового котельного обладнання. На їх впровадження використано 9,8 млн. гривень. Зекономлено ПЕР 4 тис. т.у.п. на суму 4,9 млн. гривень.

У 2009 році обсяг застосування попередньо ізольованих труб на 37 об`єктах нового будівництва або при капітальному ремонті тепломереж становив 12,5 кілометра. Загалом, на реалізацію цієї технології використано 3,4 млн.грн., зекономлено ПЕР 880 т.у.п., їх вартість становила 930 тис.гривень.

Впровадження енерго- та ресурсозберігаючих джерел світла та систем освітлення у минулому році здійснювалося у 18 містах та селищах міського типу, і в 11 селах області. Замінено 1770 світильників із сучасними натрієвими лампами. Для потреб освітлення населених пунктів електроенергії спожито на 935 тис. кВт-год. менше, ніж це необхідно було б для традиційних джерел і систем освітлення (економія 355 тис. грн. при затратах 736 тис. грн.).У 2009 року на реалізацію енергоощадних заходів у сільськогоспо-дарському секторі економіки області використано 17,8 млн. гривень. На придбання нової сільськогосподарської техніки, машин та обладнання затрачено 10 млн. грн. Суб`єктами господарювання у цій галузі, загалом, отримано економію ПЕР 910 т.у.п. на суму 4,5 млн. гривень. Зокрема, зекономлено 510 тонн дизельного пального, 590 тис. кВт-г електроенергії.
Динаміка використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

Таблиця 11.4
2000 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Всього, т умовного палива

1131100

1444600

1376000

1330500

1229100

Первинні види палива

Вугілля кам’яне

105830

99155

98289

99703

71626

Газ природний, тис. м³

595097

734683

668455

637050

596000

Дрова для опалення, м³ щільних

200089

161951

141441

142759

148374

Інші види первинного палива, т умовного палива

41118

64426

53892

55777

62684

Продукти переробки паливаКокс та напівкокс з вугілля кам’яного, вугілля бурого та торфу

3132

110

160

51

28

Бензин авіаційний

-

-

-

-

-

Бензин моторний

71972

95382

101271

96937

86730

Фракції легкі інші

-

-

-

-

-

Паливо реактивне типу гас

407

557

543

476

585

Гас для технічних цілей

-

-

-

-

-

Гас освітлювальний

-

-

-

-

-

Газойлі (дизельне паливо)

82612

145166

156977

140623

131609

Мазути топкові важкі

2970

1057

5779

8447

2150

Масла мастильні для процесів очищення

-

-

-

-

-

Масла мастильні

3790

2719

2563

2985

2030

Пропан і бутан скраплені

3023

5933

7042

6526

5926

Вазелін нафтовий, парафін, озокерит, інші мінеральні воски

-

-

-

-

-

Бітум нафтовий і сланцевий

-

-

-

-

-

Мастила відпрацьовані

54

140

93

49

98

Присадки до мастил та палива

-

-

-

-

-

Інші види нафтопродуктів, тон умовного палива

-

-

-

-

-

Кам’яновугільний газ, одержаний шляхом перегонки в коксових печах тис.м³

-

-

-

-

-

Інші продукти переробки палива, тон умовного палива

2782

11170

16241

14906

21869


11.3. Вплив на навколишнє середовище енергетичної галузі

Понад 40% викидів в атмосферне повітря припадає на Волинське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів та Локачинський газопромисел.

В середньому одним підприємством на протязі року викинуто в атмосферне повітря 38,8 тонни забруднюючих речовин.

. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних

джерел забруднення за видами економічної діяльності у 2009 році

Таблиця.11.5.

Кількість підприємств, які мали викиди, одиниць

Обсяги викидів

Викинуто в середньому одним підприєм-ством, т

т

у % до

2008р.


Всі види економічної діяльності

196

7597,9

76,1

38,8
Переробна промисловість

92

1306,7

52,8

14,2

виробництво харчових продуктів, напоїв

36

631,9

40,2

17,6

текстильне виробництво; вироб-ництво одягу, хутра та виробів з хутра

1

98,6

150,4

98,6

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1

0,7

72,3

0,7

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

11

113,4

119,2

10,3

целюлозно–паперове виробництво; видавнича діяльність

1

2,6

14,0

2,6

хімічне виробництво

1

0,1

60,9

0,1

виробництво гумових та пластмасових виробів

4

61,2

66,9

15,3

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (будматеріалів, скловиробів)

14

158,6

39,0

11,3

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

2

12,9

33,5

6,5

виробництво машин та устаткування

7

88,1

155,1

12,6

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

2

12,2

165,3

6,1

виробництво транспортних засобів та устаткування

4

60,0

109,2

15,0

інші галузі промисловості

8

66,3

96,7

8,3

Діяльність транспорту та зв’язку

16

3483,9

81,5

217,7

у тому числі діяльність наземного транспорту

9

3388,0

84,5

376,4

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

21

928,6

96,5

44,2

Добувна промисловість

8

824,7

78,7

103,1

Виробництво та розподілення

електроенергії, газу, тепла та води11

271,0

105,6

24,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

8

103,0

69,2

12,9

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

8

312,7

89,8

39,1

Будівництво

17

86,1

59,9

5,1

Державне управління

3

240,2

82,6

80,1

Освіта

3

26,2

73,7

8,7

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3

3,3

57,2

1,1

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

5

5,6

75,8

1,1

Діяльність готелів та ресторанів

1

5,9

42,8

5,9

В складі викидів більше 50% відсотків займає метанХімічний склад викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2009 році

11.4. Використання альтернативних видів палива

У структурі паливно-енергетичного балансу області у 2009 році частка споживання природного газу становила 39 відсотків, 29,5 відсотка - електроенергія, 4,1 відсотка – вугілля, 2,5 відсотка – торф паливний і торфобрикети, 3,5 відсотка – дрова паливні і відходи деревообробки. Місцевих видів палива (торф, деревина) та енергоносіїв, виготовлених з нетрадиційних видів палива (у т.ч. газ і електроенергія Локачинського газового промислу), у 2009 році використано 140 тис. т.у.п. або 7,7 відсотка від загального енергоспоживання області.

У 2007 році рішенням обласної ради затверджена Комплексна програма енергозбереження області на 2007-2010 роки,в якій приділена особлива увага питанню збільшення виробництва енергоносіїв з нетрадиційних та відновлювальних видів енергії.

Основними напрямками розвитку нетрадиційної енергетики визначено:

-використання деревини і відходів деревини та організація виробництва пеллет;

-створення плантацій енергетичної лози;

-використання соломи як палива;

-впровадження установок з виробництва біогазу;

-збільшення обсягів вирощування ріпаку і впровадження установок з виробництва біодизельного пального.

У 2009 році в області здійснювалася робота з переведення котелень на місцеві види палива, насамперед, на деревну біомасу. На 18 котельнях суб’єктів господарювання та бюджетної сфери здійснено заміну газоспоживаючого котельного обладнання та встановлено 24 твердопаливні котли. За рахунок цього заміщено використання 1 млн. м3 природного газу.

З метою збільшення обсягів використання місцевих видів палива, насамперед, відходів деревообробки, лісосіки і торф’яних видів палива, на 4-х підприємствах області впроваджено технологічні лінії з виробництва деревних гранул (пеллет) та на одному – торфогранул. Однак, це паливо в основному вивозиться за межі України.

ТзОВ “Агідель” Локачинського району агропромислової групи “Пан Курчак” впродовж трьох років застосовує енергозберігаюче технологічне обладнання (теплогенератори RAU-2-600, потужністю 800 кВт, виробництва ВАТ «Південтеплоенергомонтаж» (м.Кузнецовськ) для опалення птахівничих приміщень з використанням тюкованої соломи як палива. Щорічна економія складає 1 млн. м3 природного газу, або 1,5 – 2 млн. гривень.

Деревообробні підприємства управління лісового господарства області повністю відмовилися від використання газу на власні технологічні потреби, насамперед, для сушіння деревини, і за рахунок цього забезпечують щорічне вивільнення 12,8 млн. м3 природного газу, що раніше використовувався в теплоенергетичному господарстві на 12 виробничих котельнях, де встановлено 31 котел та 62 окремих теплових агрегати.

З метою збільшення використання місцевих видів палива у структурі енергоспоживання закладів бюджетної сфери в Програмі економічного і соціального розвитку області на 2009 рік поставлено завдання забезпечити використання торфобрикетів до 25,1 тис. тонн та дров і відходів деревообробки - до 19,8 тис. щільних м3 (далі – тис. м3). Фактично використано торфобрикетів (з врахуванням їх використання в закладах державного бюджету) 27,6 тис. тонн (порівняно з 2006 роком ріст у 2 рази), а дров і відходів деревообробки – 13,3 тис. м3 (на рівні 2006 року).


12. Вплив транспорту на навколишнє природне середовище
12.1. Транспортна система області.
Через територію Волинської області проходять ділянки як залізничних так і автомобільних магістралей, що є складовими європейських транспортних коридорів.Основними напрямками транзитних потоків є Західна Європа-Росія,Західна Європа-Молдова,країни Балтії,Західна Європа-Азербайджан,Грузія,Іран.
Територією області проходять такі автомагістралі міжнародного значення як Київ-Ковель-Варшава,Гданпськ-Варшава-Ковель-Одеса (транспортний коридор Балтійське море-Чорне море).

Головні промислові центри регіону з допомогою розгалуженої мережі залізничних доріг зєднані з містами як України ,так і країн СНД та Європи.Понад 100 підприємств області мають підїзні колії.


12.1.1 Обсяги транспортних перевезень
За рік автомобільним транспортом перевезено 2,8 млн.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1071,4 млн.ткм. Перевезення вантажів проти попереднього року зменшились на 18%.

Автотранспортом підприємств здійснено 476 млн.ткм та перевезено 1,8 млн.т вантажів, що відповідно на 14,4% та 17,6% менше, ніж рік тому. Однак, ТзОВ ВКФ “Агро-Роси”, ВКФ у формі ТзОВ “Віта-Авто” та ТзОВ “Транс-Імперія”, на долю яких припадає половина загальних обсягів перевезень цією категорією перевізників, у минулому році спромоглися наростити обсяги перевезень на 31–18%, і, це при тому, що більше половини підприємств з числа працюючих зменшили обсяги, а 11 підприємств (12% загальної кількості) не працювали взагалі.

При цьому слід відмітити, що 85% всіх вантажних перевезень виконали підприємства м.Луцька.Автотранспортом суб’єктів підприємництва-фізичних осіб, за розрахунковими даними, перевезено 986,8 тис.т вантажів і виконано 595,4 млн.ткм. Обсяг перевезених вантажів зменшився на 18,8%.

Всіма категоріями перевізників перевезено 115,6 млн. пасажирів, що на 26,7% менше, ніж у 2008р.

Пасажирським транспортом підприємств перевезено майже 19 млн. осіб (на 21,4% менше). Зменшили обсяги перевезень майже дві третини з числа працюючих підприємств.

Підприємства м.Луцька виконали 56,4% пасажирських автоперевезень.Автотранспортом суб’єктів підприємництва-фізичних осіб, за розрахунковими даними, перевезено 74,8 млн. пасажирів, з них 43 млн. осіб – підприємцями обласного центру. Кількість перевезених пасажирів цими перевізниками зменшилась на 23%.

Міським електричним транспортом користувалось 21,9 млн. громадян, з них більше половини мали право на безкоштовний проїзд. В порівнянні з попереднім роком обсяги перевезень зменшились на 40,2%. Зношеність транспортних засобів є причиною їх частих простоїв у ремонті, що зменшує кількість рейсів, які виконуються.

Дані про обсяги транспортних перевезеннь в області наведено в таблиці 12.1Обсяги транспортних перевезень

Таблиця 12.1

Вид транспорту

Рік

Перевезено вантажів

Вантажооборот

Перевезено пасажирів

Пасажирооборот

млн. т

%

млн.т.км.

%

млн.

%

млн.пас.км.

%

Залізничний

2000

5,34


2006

5,17


2007

5,41


2008

5.40-


2009

4.92


Автомобільний

2000

0,8
93,2
33,4
514,5
2006

11,5
1253,1
115,6
1434,2
2007

11,9
1259,6
130,7
2803,6
2008

3,3
1366,3
157,7
2803,6
2009

2,7
1071
115,5
2337,2
Водний

2000

2006

2007

2008

2009

Авіаційний

2000

2006

2007

2008

2009

Трубопровідний

2000

2006

2007

2008

2009

Міський електротранспорт

2000

2006

42,6


2007

31,1


2008

36,5


2009

21,87


Всього

2000

2006

2007

2008

2009

141.1

В таблиці 12.2. наведена динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від окремих видів автотранспорту підприємств області


Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від окремих видів автотранспорту підприємств області

тис.т. Таблиця 12.2.Роки

Вантажні автомобілі

Пасажирські автобуси

Пасажирські легкові автомобілі

Спеціальні легкові автомобілі

Спеціальні нелегкові автомобілі

2000
2005
2006
2007
2008

8095.6

1230.7

3538.8

801.1

1475.3

2009

6378.9

1016.1

2853.4

753.8

1112.0Структура викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення у 2009 році

(у відсоткахДинаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря пересувними джерелами забруднення від використання окремих видів палива

Таблиця 12.3.

Роки

Обсяги викидів, тис.т.

У тому числі від використання

Частка викидів забруднюючих речовин від використання бензину у загальних обсягів викидів, %

бензину

газойлів (дизельного палива)

зрідженого та стисненого газу

2000
2005
2006
2007
2008

53360.9

36187.7

13832.3

33340.9

67.8

2009

49466.2

32774.8

13138.3

3553.1

66.3

*Дані за 2000-2007 роки відсутніСтруктура викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від використання окремих видів палива пересувними джерелами забрудення у 2009 році12.1.2. Склад парку та середній вік транспортних засобів

Середній вік парку дорожніх механічних транспортних засобів становить 10 років.


12.2. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля

Головними забруднювачами атмосфери, як і в попередні роки, були пересувні засоби, від яких в повітря надійшло майже 90 % загального обсягу викидів, і при цьому більше половини – це викиди автотранспорту громадян.

Відповідно до Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Луцька на 2010 – 2015 роки, затвердженої рішенням Луцької міської ради від 24.02.2010 № 53/16 в місті у 2010 році запланований захід „Розроблення та впровадження на території міста проекту організації дорожнього руху”, загальною вартістю 500,00 тис. грн.

Щорічно, двічі на рік, згідно з розпорядженням міського голови в місті Луцьку проводиться загальноміська акція „Чисте повітря”. В ході акції спільно з працівниками ДАІ та Волинської організації Українського товариства охорони природи на вулицях міста, на кінцевих зупинках маршрутних таксі та при виїзді автомобільного транспорту на лінію проводиться перевірка токсичності викидів двигуна автомобіля. При виявленні перевищення на водіїв та посадових осіб накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу. При проведенні операції «Чисте повітря», яка у звітному році проходила у два етапи,у м.Луцьку було перевірено 593 автомобілі,з них на 41 автомобілі виявлено перевищення норм викидів.

При проходженні щорічного технічного огляду автотранспортних засобів, що експлуатуються в місті, обов’язковим являється проходження на акредитованій тест-лінії перевірки токсичності викидів двигуна автомобіля.

Для покращення якісних показників атмосферного повітря, при проведенні в місті тендеру на пасажирські перевезення маршрутними таксі, перевага надалась великогабаритному пасажирському транспорту типу автобус “Богдан”, що дало змогу забезпечити ту ж саму кількість перевезення пасажирів зі зменшенням кількості задіяного автомобільного транспорту.

З маршрутів міста були зняті мікроавтобуси фірми “Фіат”, Мерседес та інші марки з низькою вмістимістю пасажирів, що не відповідали критеріям екологічності та комфортності надання послуг, як перевізників. Якщо у 2008 році експлуатувалось 529 маршрутних таксі, то у 2009 році їх кількість знизилась до 256 одиниць. На сьогодні в місті експлуатуються маршрутки в основному з дизельними двигунами для зменшення токсичності викидів.

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря м.Луцька від пересувних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території становить 369 тон,на одного жителя міста припадає 74,4 кг. Хімічний склад викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення у 2009 році наведено на діаграмі.


Хімічний склад викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від

пересувних джерел забруднення у 2009 році

12.3. Використання альтернативних видів палива

В 2009 році в якості альтернативного виду палива використовувався стиснений та зріджений газ. Використання його склало 5926 тон.


13. Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
13.1. Екологічна політика в області
Державна екологічна політика, яку проводить Держуправління, базується на поєднанні вирішення економічних і екологічних проблем, створенні умов та безпосередньої участі в розв’язанні екологічних проблем на регіональному та місцевому рівнях.

Волинь вважається в країні регіоном, де населення і влада традиційно дбають про збереження унікальних природних ландшафтів, раціональне використання ресурсів лісу, озер, боліт, надр, піклуються збереженням чистоти атмосфери і води.

У 2009 році основна увага діяльності Державного управління охорони навколишнього природного середовища була зосереджена на пріоритетних питаннях, передбачених річним планом заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань на 2009 рік, згідно з політичними пріоритетами, стратегічними напрямками і завданнями щодо реалізації в області державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки.

13.2. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства здійснює Державна екологічна інспекція в області.Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Таблиця13.1.з/п


Назва заходу

Одиниця виміру

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

1

Кількість перевірених об’єктів

од.

248260 *

236354 *

216457 *

209931 *

2

Складено актів перевірок

од.

2302

1795

2709

2211

3

Кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення

од.

1048

3868

4269

4421

4

Притягнуто до адміністративної відповідальності

чол./грн

1036/

79043


3839/

246635


4250/

271929


4253/

295715


5

Стягнуто адміністративних штрафів

грн

45005

176376

207557

239324

6

Пред’явлено претензійно-позовних матеріалів

од./грн.

99/

1171438


174/

778108


112/

561627


119/

1236466


7

Стягнуто претензійно-позовних матеріалів

од./грн.

70/

43936


122/

127701


78/

463811


66/

68083


8

Прийнято рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) господарської діяльності

од.

86

120

121

67

9

Прийнято рішень про призупинення фінансування будівництва (реконструкції) об’єктів

од.

10

Кількість дозволів, виданих на відновлення господарської діяльності та фінансування

од.
15

76

24

11

Кількість об’єктів, на яких виявлено перевищення встановлених екологічних нормативів, дозволів або лімітів

од.

12

25

44

27

11.1

на спеціальне водокористування

од.

6

8

14

15
у тому числі на скиди у водні об’єкти

од.

4

3

13


10

11.2

на викиди в атмосферне повітря

од.

6

16

8

4

11.3

на утворення та розміщення відходів

од.

-

1

22

8

12

Внесено подань про припинення дії виданих дозволів

од.

13

Кількість матеріалів про порушення, що містили ознаки злочину, переданих на розгляд в правоохоронні органи (прокуратури, внутрішніх справ, СБУ)

од.

22

8

60

38


* з врахуванням кількості перевірок автотранспортних засобів в пунктах пропуску через державний кордон.

13.3. Моніторинг навколишнього природного середовища
На виконання Постанови КМУ від 30.03.1998р. № 391 та у відповідності з керівними документами Мінприроди України розпорядженням голови обласної ради від 21 травня 2008 р. № 19/29 затверджено Регіональну програму моніторингу довкілля.

Функціонування Волинської обласної системи моніторингу довкілля (ВОСМД) здійснюється на основі Угоди про спільну діяльність між суб’єктами ВОСМД, підписаної 8 лютого 2007 року.

Суб’єктами моніторингу є:


  • Західно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів;

  • Волинське обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства;

  • Волинська обласна санітарно-епідеміологічна станція;

  • Волинській обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції «Облдержродючість»;

  • Волинський обласний центр з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби.

З метою удосконалення діяльності суб’єктів державної системи моніторингу довкілля, розгляду поточних питань, пов’язаних з проведенням моніторингу довкілля, на основі державної та регіональної програм моніторингу довкілля Розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 22 серпня 2008 року № 297 утворено обласну Міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля.

Моніторинг навколишнього природного середовища згідно Регламенту проводиться помісячно і поквартально.

Вся інформація, яка надається суб’єктами, узагальнюється Держуправлінням.

За 2009 рік, за даними спостереження на трьох стаціонарних постах, рівень забруднення атмосферного повітря в м. Луцьку по 4 інгредієнтах (двоокису азоту, окису азоту, фенолу, формальдегіду) перевищував середньорічні концентрації.

Зростання середньорічних концентрацій в порівнянні з 2008 роком спостерігалось по окису вуглецю з 0,23 ГДК с.д. до 0,27 ГДК с.д., по двоокису азоту з 1,36 ГДК с.д. до 1,61 ГДК с.д. та по окису азоту з 0,42 ГДК с.д. до 1,51 ГДК с.д.

Сталими залишились середньорічні концентрації по двоокису сірки.

Незначне зменшення середньорічних концентрацій спостерігали по фенолу, пилу, більш суттєве зниження середньорічних концентрацій спостерігали по формальдегіду.

Випадків екстремального забруднення повітря в м. Луцьку в 2009 році не встановлено.

По результатам дослідження гідрохімічних показників, за рік, встановлено перевищення по залізу загальному та розчиненому кисню на всіх визначених створах озер і річок області. По таких річках як Стир, Горинь, Цир, Вижівка, Путилівка є перевищення ГДК по нітритах та фосфатах, але вцілому вони не значні. Рівнів високого чи екстремального забруднення не виявлено.

За даними Держекоінспекції, на території області в 2009 році, встановлено 4 факти аварійного забруднення об’єктів навколишнього природного середовища:  • на території колишнього ВАТ «Рожищерайагрохім» виявлено випадок захоронення невідомих хімічних речовин. Було вжиття заходів, щодо викопування невідомих хімічних речовин та перезатаренню їх в герметичну тару;

  • в озері Сільське Ковельського району встановлений факт загибелі риби. За результатами лабораторних досліджень, відділом інструментально-лабораторного контролю інспекції в області, гідрохімічних показників якості води водойми встановлено перевищення по ХСК від 1,6 до 5,3 рази. За даними лабораторних досліджень Ковельської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини в зразках загиблої риби виявлене інвазійне захворювання риб – хілодонелльоз.

  • виявлено факт загибелі в р.Турія біля с. Бахів Ковельського району Поблизу с. Вербка було виявлено 22 факти незаконних скидів забруднених стічних вод в р.Турія. За результатами лабораторних досліджень встановлено, що рівень розчиненого кисню становив 0,4-0,6 мг/дм3 при допустимій нормі для водойм рибогосподарського призначення не нижче 4,0 мг/дм3, концентрація вмісту фосфатів перевищувала норму від 3,9 до 4,8 рази, залізо загальне перевищувало нормативні значення від 4,44 до 19 разів, ХСК – в 3,64 рази. Результати висновків лабораторних досліджень, підтверджують можливість загибелі риби внаслідок попадання отруйних речовин у воді;

  • виникнення аварійної ситуації на підприємстві «Ковельводоканал» - порив напірного каналізаційного колектора в межах водоохоронної зони р.Турія. В результаті вжитих заходів аварійна ситуація була ліквідована.

13.4. Державна екологічна експертиза проектної

документації.

Державна екологічна експертиза здійснювалась відділом державної екологічної експертизи та експертно-погоджувальної діяльності Держуправління.

Основними об’єктами, що подавались на державну екологічну експертизу у 2009 році, були передпроектна та проектна документація по об’єктах соцкультпобуту, виробничої сфери, проекти встановлення меж водоохоронних зон та прибережних смуг відкритих водойм, а також планувальна містобудівна документація.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал