Міністерство охорони Міністерство України здоров’я України у справах сім’ї, молоді та спортуСкачати 280.88 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації15.01.2017
Розмір280.88 Kb.
  1   2   3   4

Міністерство охорони
Міністерство України
здоров’я України
у справах сім’ї, молоді
та спорту
Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді на основі дружнього підходу
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Київ 2008

2
УДК 346-786
ББК 65.272
В 80
Автори-упорядники:
Голоцван О.А., канд. мед. наук національний тренер ЮНІСЕФ
Осташко СІ, головний спеціаліст Управління материнства, дитинства МОЗ України
Мешкова ОМ, заступник генерального директора з організаційно-методичної роботи НДСЛ
“ОХМАТДИТ”, лікар-педіатр вищої категорії, заслужений лікар України
Ципко О.Ю., головний спеціаліст відділу соціально-профілактичної роботи Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді
Сакович ОТ, керівник проектів з питань профілактики ВІЛ серед молоді Представництва ЮНІСЕФ в Україні
Співавтори:
Пархоменко Л.К., д.м.н., професор, завідуюча кафедрою підліткової медицини ХМАПО
Романенко Л.В., завідуюча методично-організаційним моніторинговим центром НДСЛ
“ОХМАТДИТ”, лікар-педіатр вищої категорії
Анопрієнко О.В., завідуюча центром медико-психологічної та соціально-реабілітаційної допомоги дітям НДСЛ “ОХМАТДИТ”, магістр психології, національний тренер ЮНІСЕФ
Вінниченко Н.В., завідуюча клініки, дружньої до молоді при поліклінічному відділенні №2 дитячої міської лікарні м. Полтава, лікар-дерматовенеролог вищої категорії
Треньова Н.В., магістр психології, психолог клініки, дружньої до молоді при Запорізькій обласній дитячій клінічній спеціалізованій лікарні
Бобир Г.М., к.м.н., завідуюча клініки, дружньої до молоді при дитячій клінічній лікарні №6 Шевченківського району м. Києва, національний тренер ЮНІСЕФ, лікар-гінеколог вищої категорії
Цуглевич Д.Л., завідуюча клініки, дружньої до молоді при жіночій консультації міського медичного центру “ОХМАТДИТ” м. Кам’янець-Подільський, національний тренер ЮНІСЕФ, лікар- акушер, гінеколог вищої категорії
Кір’янова Т. П, заступник директора Запорізького обласного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
Голубнича М.В., провідний спеціаліст Полтавського міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
Рецензенти:
Педан В.Б., заступник начальника Управління материнства, дитинства та санаторної справи
МОЗ України
Пінчук І.М., канд. пед. наук, заступник директора Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді
ПІДГОТОВЛЕНО ТА ВИДАНО ЗА СПРИЯННЯ ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ)
В УКРАЇНІ
Клініки, дружні до молоді (КДМ), надають медико-соціальну допомогу підліткам та молоді на основі дружнього підходу, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я ВООЗ) та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ. Основними принципами цього підходу є добровільність, доброзичливість та доступність послуг, які дозволяють надавати допомогу підліткам та молоді через розуміння їх проблемі спільний пошук шляхів їх вирішення задля зміни ризикової поведінки та збереження здоров’я. Ці методичні рекомендації пропонуються керівникам та персоналу лікувально-профілактичних та соціальних закладів, медичним та соціальним працівникам, членам громадських організацій, які працюють у сфері збереження здоров’я та профілактики ВІЛ, – усім тим, хто бажає організувати ефективну роботу по збереженню підліткового здоров’я і забезпечує надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді на принципах дружнього підходу.
ISBN 978-966-8869-20-4
©Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ, 2008

3
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
АМН
Академія медичних наук
ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я
ВІЛ
Вірус імунодефіциту людини
ДКТ
Добровільне консультування та тестування на ВІЛ
ЗМІ
Засоби масової інформації
ІПСШ
Інфекції, що передаються статевим шляхом
ІРНЦ
Інформаційно-ресурсний навчальний центр
КДМ
Клініка, дружня до молоді
КЗП
Комунікація зі зміни поведінки
МДК
Мультидисциплінарна команда
КМУ
Кабінет Міністрів України
МОЗ
Міністерство охорони здоров’я
НДСЛ
Національна дитяча спеціалізована лікарня
НУО
Неурядові організації
ООН
Організація Об’єднаних Націй
ПС
Планування сім’ї
ПТУ
Професійно-технічне училище
РЗ
Репродуктивне здоров’я
СНІД
Синдром набутого імунодефіциту
ТД
Телефон довіри
ФАП
Фельдшерсько-акушерський пункт
ФНООН
Фонд народонаселення ООН
ЦСССДМ
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
ЮНІСЕФ
Дитячий фонд ООН

4
ЗМІСТ
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
І.
Актуальність створення Клінік, дружніх до молоді . . . . . . . . . . . . 9
1.1 Необхідність надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2 Особливості підліткового віку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.3 Стан здоров’я підлітків та організація надання медичної допомоги підліткам в амбулаторно-поліклінічних закладах . . . . . . . . . . . . 14
ІІ. Законодавче забезпечення охорони здоров’я
дітей та молодів Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1 Міжнародне та вітчизняне законодавство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.2 Нормативно-правові засади діяльності КДМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.3 Доступ неповнолітніх до медичної допомоги та процедури тестування на ВІЛ-інфекцію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ІІІ. Мета, завдання, принципи роботи КДМ,
цільова група та напрямки діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ІV. Організація роботи, практичні аспекти
діяльності та моделі КДМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.1 Організація роботи КДМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.2 Практичні аспекти діяльності КДМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4.3 Існуючі моделі КДМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
V. Аспекти профілактичної роботи КДМ:
формування навичок відповідальної поведінки . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.1 Профілактична робота в КДМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5.2 Процес формування відповідальної поведінки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5.3 Теоретичні аспекти моделі зміни поведінки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
VІ. Взаємодія Клінік, дружніх до молоді з центрами
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.1 Організаційна діяльність щодо забезпечення взаємодії між КДМ та ЦСССДМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 6.2 Практичні аспекти забезпечення взаємодії між спеціалістами ЦСССДМ і медичними працівниками. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
VІІ. Участь молоді у діяльності КДМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.1 Підходи до залучення молоді до діяльності КДМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7.2 Волонтерська діяльність в КДМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
VІІІ. Відповідність закладів, що надають медико-соціальні
послуги, статусу Клініка, дружня до молоді.
Моніторинг та оцінка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5
“З підлітків створюються покоління
Ф.М. Достоєвський
ВСТУП
У спектрі людського щастя здоров’ю належить найвагоміше місце. Індивідуальне здоров’я – абсолютна і непересічна цінність, яка перебуває на найвищому щаблі ієрархічної шкали цінностей, а також у системі таких філософських категорій людського буття, як інтереси та ідеали, гармонія, сенс життя і щастя, творча праця, програма та ритм життєдіяльності.
Здоров’я населення є показником цивілізованості суспільства та відображає рівень соціально-економічного розвитку держави. У суспільній свідомості здоровий спосіб життя повинен бути важливим елементом культури та асоціюватися з комплексом норм поведінки раціональним харчуванням, рухливістю, відмовою від тютюнопаління, алкоголю та наркотиків, знанням основних принципів збереження здоров’я, статевого виховання тощо. Загальновизнано, що здоров’я й розвиток дітей визначаються безліччю факторів. Багато в чому залежить воно від спадковості, від середовища перебування, в якому зростає та розвивається дитина, від морального й матеріального стану родини, мікроклімату в навчальному закладі та від контакту з однолітками. У формуванні здорового підростаючого покоління визначальна роль належить загальній соціально- економічній ситуації в країні та рівню життя населення взагалі і сімей зокрема.
У всьому світі протягом останніх 10-15 років постійно зростає
розуміння і визнання важливості створення особливих служб
здоров’я для підлітків, які відповідають їх потребам, а також вдо-
сконалюється і визнається поняття підліткової медицини. Хоча
підлітки, можливо, є менш уразливими до хвороб, ніж малі діти
чи старі люди, але вони мають цілу низку проблем, пов’язаних із
дорослішанням, їхньою поведінкою та ризиками, на які вони на-
ражаються. Багато факторів ризику пов’язані із бідністю та пога-
ним харчуванням, статевою поведінкою, вживанням алкоголю та
наркотиків, тютюнопалінням, депресіями, травмуваннями тощо.
Моделі поведінки, які наслідують підлітки, будуть впливати на
все їхнє життя та здоров’я наступних поколінь.
Чому діти підліткового віку потребують послуг, які відрізняються від тих, що
надаються дорослим
Соціальна значущість здоров’я дітей, зокрема підліткового віку, зумовлена тим, що вони представляють найближчий репродуктивний, інтелектуальний, економічний, соціальний, політичний та культурний потенціал суспільства. Сьогоднішні підлітки – це діти, які народилися у складний час початку х років і живуть у добу стрімкого поширення ВІЛ/СНІДу. Зміни соціально-економічних умову суспільстві наклали свій відбиток на здоров’я та соціалізацію дітей, зросла сімейна дезадаптація та збільшилась кількість сімей, які перебувають у критичному стані. Умови погіршення стану соматичного, психічного та репродуктивного здоров’я, а також поглиблення характерної для дітей та молоді психосоціальної дезадаптації призвели до розуміння важливості ролі соціальних факторів. У радянські часи функції щодо медичного обслуговування дітей підліткового віку, профвідбору та профорієнтації було передано в лікувально-профілактичні заклади для дорослих і відкрито мережу підліткових кабінетів, які працювали за територіальним принципом. Допомогу підліткам надавали підліткові терапевти. У зв’язку з визнанням віку дітей Законом України Про охорону дитинства до 18 років з 2002 року було розпочато передачу дітей підліткового віку в обслуговування педіатричної служби. Проте це суттєво не змінило ситуації з охороною здоров’я дітей підліткового віку. Лікарі відзначали проблеми у спілкуванні з підлітками в оцінці

6
їхнього розвитку. Через це виникла потреба у змінах в системі охорони здоров’я, спрямованих на підвищення доступності та забезпечення конфіденційності медичної допомоги підліткам. Крім того, її основним напрямком повинна була бути профілактична спрямованість. Медична допомога підліткам повинна вирішувати широкий спектр медико-соціальних проблем, особливо тих, що пов’язані з ризиковою поведінкою, і надаватися спільно педіатром, психологом, гінекологом, соціальним працівником. Дослідження виявили, що в системі первинної медико-санітарної допомоги педіатри, сімейні лікарі не можуть забезпечити та задовольнити всі медико-соціальні потреби підлітків. Досвід вказує на необхідність зміни відношення до охорони здоров’я підлітків та відповідно створення служб, що здатні вирішити проблеми ризикової поведінки сучасних підлітків. Такими службами покликані стати “Клініки, дружні до молоді
1 далі КДМ), які мають надавати допомогу підліткам та молоді через розуміння їх проблемі спільний пошук шляхів їх вирішення задля зміни ризикової поведінки, збереження здоров’я та через підготовку персоналу, який вміє та має бажання працювати з дітьми підліткового віку та молоддю. КДМ мають відігравати значну роль у профі-
лактиці ВІЛ/СНІДу і формуванні відповідальної поведінки серед підлітків та молоді до власного здоров’я. Тимчасом ВІЛ продовжує поширюватися в Україні рекордними темпами, що підтверджується річним приростом нових зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції на 10%, від
16 078 уроці до 17 669 нових випадків ВІЛ-інфекції уроці. Немає жодних доказів зупинення чи навіть уповільнення поширення ВІЛ. За прогнозами епідемія швидко зростатиме протягом наступних років. Отже, якщо ефективні заходи небу- дуть впровадженні негайно, епідемія може призвести до інфікування ВІЛ 820 000 людей дорослого населення) до 2014 року. Це означатиме, що кількість випадків ВІЛ майже подвоїться. Також передбачається, щодо року кількість смертей від
СНІДу може досягти 300 000 людей. Якщо ці тенденції залишаться, існує значний ризик, що протягом наступних п’яти років в Україні розвинеться генералізована епідемія СНІДу з постійним зростанням нових випадків інфікування ВІЛ серед усього населення. Якщо це станеться, Україна буде першою країною індустріального світу, що не змогла стримати епідемію СНІДу, коли вона ще була сконцентрована серед груп високого ризику. Розвиток дружніх до молоді послуг рекомендується Європейською стратегією
“Здоров’я та розвиток дітей та підлітків” (п, 58) (дивіться Додаток №2), яка прийнята 55 Сесією Регіонального Європейського Комітету ВООЗ 12-15 вересня
2005 року (EUR/RC55/6), а також Резолюцією Глобальних консультацій ВООЗ щодо дружніх до молоді послуг (березень 2001, Женева) та посібником ВООЗ Розвиток дружніх до підлітків служб охорони здоров’я” (Adolescent Friendly Health Services,
Making it Happen) (Женева, 2002). У Європейській стратегії “Здоров’я та розвиток дітей і підлітків визначені керівні принципи її впровадження для здорового росту та розвитку дітей і підлітків, а саме підхід до діяльності з точки зору всього життєвого циклу активізація міжсекторальної взаємодії та забезпечення рівного доступу до послуг, які відповідають потребам дітей і підлітків. Одним із пріоритетних напрямків діяльності визначається збереження здоров’я підлітків через те, що у цьому віці формується стиль поведінки, який може впливати на стан здоров’я протягом всього життя. Для комплексного вирішення проблем здоров’я підлітків мають бути створені служби охорони здоров’я, орієнтовані на підліткову групу. Організаторами у сфері охорони здоров’я повинно бути здійснено ряд важливих заходів, спрямованих на ефективне вирішення проблем дотримання принципу справедливості в рамках стратегій охорони здоров’я дітей і підлітків. Україна є одним із пілотних регіонів для впровадження Європейської стратегії.
1 Медичні служби, доброзичливі до підлітків, дотримуються певних правилі мають характерні особливості, які привертають підлітків до медичних центрів, чи програм, які забезпечують їм відповідні комфортабельні умови, відповідають їхнім потребам і здатні зберегти свою клієнтуру з числа підлітків з метою надання їм подальших послуг та повторних прийомів (Senderowitz, 1995).

7
За визначенням ВООЗ підліток – це людина, яка вжене дитина, але ще недоросла. Саме тому підлітки потребують допомоги, яка за формою відрізняється від допомоги, що надається дітям та дорослим. Накопичений досвід дозволяє стверджувати, що найефективніше вона може бути реалізована в закладах, які надають медико- соціальну допомогу, та відповідають вимогам, що пред’являються до Клінік, дружніх до молоді.
У цих методичних рекомендаціях ми будемо використовувати термін підлітки,
маючи на увазі вікову групу від 14 до 18 років, як таку, щонайкраще характе-
ризує цільову групу КДМ. Нижня межа підліткового віку визначається біологічними факторами, тобто початком появи вторинних статевих ознак, верхня – соціальною зрілістю, коли йде вибір професії, визначення свого місця у суспільстві, набуттям правоздатності. Міжнародними критеріями та характеристиками щодо надання дружніх до молоді послуг визначено, що вони доступні та орієнтовані на дітей підліткового віку та задовольняють їх їх можна отримати в доступний часта в доступному місці розраховані на відвідувачів незалежно від статі, соціального статусу, віросповідання та етнічної належності вони надаються в доступній для дітей підліткового віку формі розраховані на ті цільові групи, які найбільш уразливі, та на тих, хто потребує допомоги є комплексними та ефективними надаються безоплатно. Співробітники Клінік, дружніх до молоді повинні бути висококваліфікованими спеціалістами, володіти професійними знаннями, а також навичками та вмінням спілкуватися з підлітками, не засуджуючи, та шанобливо. За матеріалами ЮНІСЕФ перші моделі служб, які працюють у профілактичному напрямку з підлітками, з 1972 року вже функціонували в США, з 1993 року в – Англії, Швеції та інших країнах. На сьогодні служби, які будують свою роботу на принципах дружнього підходу до молоді, створюються і працюють в різних країнах СНД (Росії, Молдові, Білорусі, Вірменії, Казахстані тощо.
КДМ не є альтернативою і не мають замінити для підлітків існуючі служби, наприклад дитячі поліклініки. Ці служби будуть доповнювати одна одну для досягнення єдиної мети – збереження здоров’я молодого покоління. КДМ можуть бути структурною частиною дитячих лікувально-профілактичних та соціальних закладів як відділення медико-соціальної допомоги підліткам.
З 1997 року розпочато співробітництво Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) та уряду України. З метою забезпечення сучасних
підходів до надання медичної допомоги дітям підліткового віку
у 1998 році було відкрито першу Клініку, дружню до молодів
м. Києві. Уроках створення КДМ було підтримано Мі-
ністерством охорони здоров’я України у рамках пілотного про-
екту за сприяння ЮНІСЕФ у 9 регіонах України у містах Києві
і Севастополі, Донецькій, Одеській, Полтавській, Чернігівській,
Львівській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
Ідея створення КДМ знаходить все більше нових прихильників серед організаторів охорони здоров’я та соціальних працівників по всій країні. На сьогодні вже розроблено нормативно-правову базу, необхідну для розвитку КДМ. Уроці розпочав

8
працювати методико-організаційний моніторинговий центр НДСЛ “ОХМАТДИТ” для методичного забезпечення, моніторингу та координації діяльності роботи закладів охорони здоров’я, які функціонують відповідно до національних критеріїв Лікарня, доброзичлива до дитини, регіональних Центрів підтримки грудного вигодовування та Центрів (відділень) медико-соціальної допомоги дітям та молоді Клініка, дружня до молоді. Заданими методично-організаційного моніторингового центру на 01.09.08 вже створено та функціонує 46 КДМ у формі центрів, відділень або кабінетів у різних областях України. Більш повна інформація щодо КДМ – у Додатку №1.
Питанням, як ефективно організувати роботу Клініки, дружньої до молоді, і присвячено ці методичні рекомендації, який пропонується до уваги керівників та персоналу лікувально-профілактичних та соціальних закладів, медичних та соціальних працівників, членів громадських організацій, які працюють у сфері збереження здоров’я та профілактики ВІЛ серед підлітків та молоді.

10
Підлітки складають значну потенційну активну групу населення. Стан здоров’я, розвиток та всебічне виховання дітей підліткового віку – справа першочергового значення. Її роль зростає у зв’язку з тим, що в останні роки погіршився стан здоров’я дітей, зросла смертність, приріст населення йде зі знаком мінус. Охорона здоров’я дітей в Україні ставить перед спеціалістами завдання, спрямовані не тільки на зниження захворюваності і смертності у цій віковій групі у порівнянні із раннім дитинством, ай у першу чергу на зміцнення здоров’я, підвищення рівня життя протягом усього циклу відтворення, росту і розвитку людини, насамперед включаючи і роки юнацтва.
1.1 Необхідність надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді
Початковий період юнацтва – це критичний період біологічної і психологічної перебудови. Для багатьох він пов’язаний із різкою зміною соціального оточення. Саме у ці роки формуються навички поведінки і звичок, пов’язаних зі здоров’ям. Долучаючись до життя дорослих, підлітки мають потребу у попередній інформації з таких життєво важливих питань, як психофізіологія організму людини, проблеми збереження і зміцнення здоров’я, а також поведінкова адаптація. Спеціалісти, які знають особливості підліткового віку, повинні спрямовувати свої зусилля і знання на попередження захворювань. Йдеться, насамперед, про інфекції, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ, високий ризик вагітності у юнацькі роки, зловживання алкоголем і лікарськими препаратами, нещасні випадки, травми та отруєння. Сучасне покоління молоді зростає у часи, коли соціально небезпечною проблемою для країни стала ВІЛ-інфекція. Як свідчить статистика, ситуація в Україні щодо епідемії ВІЛ/СНІДу є найбільш загрозливою в Європі, її поширеність серед дорослого населення (15-49 років) складає за оціночними даними понад 1.63%. Більшість ВІЛ-
інфікованих – це молодь до 30 років, із кожним роком реєструється все більше випадків ВІЛ-інфікування серед підлітків.
В Україні на кінець 2007 року були зареєстровано понад 122 000
випадків ВІЛ-інфекції із початку епідемії уроці, включаючи
понад 22 000 випадків СНІДу та понад 12 490 людей, які померли
від СНІДу. Ці цифри відображають лише частину тих людей, які
живуть з ВІЛ/СНІДом в Україні.
Виходячи з національних оціночних даних, зараз в Україні про-
живають 453 000 людей із ВІЛ-інфекцією, менше третини з них
протестовано, і вони знають свій ВІЛ-статус.
На даний момент в Україні наявна епідемія ВІЛ/СНІДу. Вона скон-
центрована переважно серед уразливих груп населення, вклю-
чаючи споживачів ін’єкційних наркотиків, працівників комер-
ційного сексу та чоловіків, які мають секс з чоловіками. Проте
останні дані свідчать, що принаймні утрьох областях (Київській, Одеській
та Миколаївській, поширеність ВІЛ серед вагітних жінок перевищує 1%,
що свідчить проте, що епідемія переходить на загальне населення.
Незважаючи нате, що відповідь на епідемію була значно посилена протягом останніх років, сучасні зусилля щодо ВІЛ/СНІДу збоку центральних та місцевих органів влади, громадського суспільства та спільноти донорів досі не справляють значного впливу на епідемію.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал