Міністерство молоді та спорту україни державний інститут сімейної та молодіжної політикиPdf просмотр
Сторінка16/20
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.15 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Забезпечення тимчасового проживання студентської молоді. Одним з питань захисту інтересів молоді, які потребують термінового законодавчого врегулювання, є забезпечення тимчасового проживання студентської молодів гуртожитках. Єдиною правовою нормою, яка регламентувала проживання мешканців у гуртожитках на тимчасовій основі, була постанова Ради Міністрів Української РСР від 3 червня 1986 р. № 208 Про затвердження Примірного положення про гуртожитки. У зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 12 серпня 2015 р. № 582 Про визнання такою, що втратила чинність,
постанови Ради Міністрів Української РСР від 3 червня 1986 р. № 208» законодавчо і нормативно неврегульованими залишились такі важливі для здоров’я і життя молоді питання розміщення гуртожитків у підвалах і на цокольних поверхах, що стає можливим у зв’язку з комерціалізацією нерухомості навчальних закладів і підвищеним попитом на дешеве тимчасове житло розмір плати за проживання молоді, що навчається, в гуртожитках, та комунальних витрат надання тимчасового житлового приміщення при проведенні капітального ремонту гуртожитку, коли ремонтне може бути проведено без виселення мешканців визначення переліку молодих осіб, яких не можна виселяти з гуртожитку наприклад, інваліди війни, сироти, одинокі матері тощо встановлення відповідальності власників гуртожитку за дотримання санітарних правил, правилі норм експлуатації та ремонту житлового фонду гуртожитків
• відосіблене користування молодими сім’ями сімейними гуртожитками також потребує правого врегулювання, оскільки в більшості університетів заразне практикується закріплення за студентами, включаючи молоді сім’ї, конкретної кімнати на весь період навчання. Виходячи з положень статті 22 Конституції України проте, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих праві свобод, існує потреба законодавчого врегулювання цих положень з урахуванням сучасних потреб молоді, яка навчається.
Молодь, яка потребує соціальної підтримки. У 2014 році прийнято зміни до законів України від 11 липня 2001 р. № 2628-III Про дошкільну освіту та від 13 травня 1999 р. № 651-XIV Про загальну середню освіту, які гарантують права дітей та молоді з особливими освітніми потребами, незалежно від особливостей їхнього інтелектуального, соціального і фізичного розвитку, отримати належну дошкільну та шкільну освіту. Законом України від 5 червня 2014 р. №1324-VII Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання передбачено забезпечення безоплатного гарячого харчування дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, протягом усього періоду навчання у загальноосвітньому навчальному закладі. Також Законом України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII Провищу освіту передбачено забезпечення рівних умов доступу до вищої освіти молоді, незалежно від особливостей розвитку та здоров’я, утому числі забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальним навчально-реабілітаційним супроводом та
створення для них вільного доступу до інфраструктури вищого навчального закладу з урахуванням обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. Законом передбачено повне або часткове фінансове забезпечення утримання осіб, які потребують соціальної підтримки, у період здобуття ними вищої освіти. Перспективним напрямом трансформації законодавства, що регулює молодіжну політику України, відповідно до сучасних запитів, є реалізація розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. р Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони яким передбачено розширення участі України у програмі ЄС Е, удосконалення положень Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молодів Україні, прийняття Державної програми молодіжної політики на період до 2020 року, внесення змін до Закону України Про освіту в частині визнання неформальної освіти молоді поза навчальними закладами, приведення у відповідність з європейськими вимогами і стандартами положень Закону України Про фізичну культуру і спорт та інших нормативно-правових актів у сфері фізичної культури та спорту, розробку Концепції програми розвитку фізичної культури та спорту в Україні на період до 2020 року.
3.2. Діяльність державних органів виконавчої влади
та громадських організацій щодо реалізації молодіжної політики
та формування патріотичної свідомості молоді
Національно-патріотичне виховання дітей та молодіє напрямом діяльності ряду міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і, відповідно, на регіональному рівні впроваджується державними установи та організаціями різного відомчого підпорядкування. Аналіз діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади національно-патріотичного спрямування здійснено на основі матеріалів, наданих міністерствами та обласними державними адміністраціями для підготовки Державної доповіді про становище молоді за підсумками 2014 року. Аналіз результатів цієї діяльності було ускладнено тим, що надана інформація охоплювала як 2014, такі роки. Таку ініціативність можна пояснити бажанням продемонструвати свою активність та перекрити прогалини 2014 р, коли про національно-патріотичне виховання більше говорили, ніж робили. Складність аналізу результатів також пов’язана зі змінами в законодавстві щодо офіційного використання терміну Друга світова війна і вилучення терміну Велика Вітчизняна війна. Незважаючи на законодавчі зміни, представники органів виконавчої влади продовжували використовувати як нову, такі стару термінологію. Це можна пояснити або технічними умовами (доповідь за підсумками

151 2014 року, а готується уколи вже відбулися зміни, або нерозумінням змісту ідеологічних змін, абощо ще гірше, повним їх несприйняттям. Надані для аналізу матеріали про діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади свідчать про проведення великої кількості заходів, спрямованих на формування патріотичної свідомості молоді, однак якісне наповнення цих заходів і результативність їх впровадження оцінити складно. Простежується відсутність єдиного стратегічного підходу, системної та цілеспрямованої діяльності органів виконавчої влади щодо патріотичного виховання молоді (не кажучи про національно-патріотичне – термін, який став широко використовуватись уроці.
Центральні органи виконавчої влади. Основними державними інституціями, покликаними забезпечувати формування національно-патріотичної свідомості дітей та молоді і впроваджувати державну політику у цій сфері, нарівні органів виконавчої влади є Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство оборони України та Міністерство культури України. Зокрема, Міністерством освіти і науки уроці видано наказ від
27.10.2014 № 1232 Про затвердження плану заходів щодо посилення національно- патріотичного виховання дітей та учнівської молоді та розроблено Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді для використання у навчальних закладах України (лист Міністерства освіти і науки від
27.11.2014 № 1/9-614). За рекомендацією Міністерства освіти і науки України, для формування в учнівської молоді патріотичних почуттів 2014/2015 навчальний рік розпочався у загальноосвітніх навчальних закладах з Першого уроку на тему Україна – єдина країна, метою якого було формування в учнів розуміння єдності й цілісності України у низці навчальних закладів було організовано фотовиставки, присвячені подвигу українського народу під час антитерористичної операції на Сході України спільно з Міністерством оборони України та громадськими організаціями проведено Всеукраїнську акцію Лист пораненому. У 2014/2015 начальному році у навчальних закладах України продовжилася робота з ушанування пам’яті загиблих уроки Другої світової війни та підготовки до відзначення 70-річчя Перемоги у війні 1941–1945 років, проведено
− урок на тему Роль України та українців у Великій Вітчизняній війні
− тематичні засідання за круглим столом Роки, опалені війною, Цей подвиг звучить у піснях і легендах сьогодні, Історична пам’ять українського народу
− бесіди Ми низько голови схиляємо перед подвигом твоїм, Герої живуть вічно тощо

152
− семінари Внесок українського народу у перемогу над нацизмом, Актуальні проблеми історії України у світлі сучасного історичного знання тощо
− науково-методичні конференції Україна в роки Другої світової війни віхи визволення, Велика Вітчизняна війна та українці, Партизанський полководець
(С.А. Ковпак, Визволення України від фашистських загарбників нові сторінки історії, імена, події, Втрати Україною історико-культурних надбань уроки Великої Вітчизняної війни
− тематичні експозиції Українська воєнна звитяга дати, події, особистості, Шляхами визвольних боїв. Відповідно до плану заходів з підготовки і проведення уроці в Україні Року учасників бойових дійна території інших держав (Указ Президента України від 12 червня 2013 р. № 329/2013), у навчальних закладах організовано науково- практичні конференції за участю учасників бойових дійна території інших держав, зокрема науково-практичні конференції Участь СРСР у воєнно-політичних подіях в Афганістані 1979–1989 рр.: початок, перебіг, наслідки, уроки (Вишгородська загальноосвітня школа № 1); Сторінки історії війни в Республіці Афганістан, Афганська війна та її герої (Ужгородський національний університет, Бойова слава Полтавщини (Полтавський університет економіки і торгівлі студентську наукову конференцію Афганістан болить в моїй душі (Миколаївський професійний ліцей) та інші. Крім того, до Дня пам’яті Героїв Круту навчальних закладах України організовано та проведено
− загальношкільні лінійки Крути – ті дні повік не стерти, Їх, юних сміливців, лиш жменька була, Сторінками історії України, Подвиг юних героїв у наших серцях
− виховні години На Аскольдовій могилі поховали їх, Героям Крут присвячується, Вони за волю воювали тощо круглі столи Героїчний подвиг захисників станції Крутив історії України, Українська національна революція і подвиг під Крутами» тощо
− конференції для старшокласників Поняття мужності та героїзму в уявленні сучасної молоді, Крути – біль і гордість України, Значення подвигу героїв Крут в контексті патріотичного виховання учнівської та студентської молоді, Вони залишились навіки молодими
− воєнно-історичні читання на теми Сторінки боротьби за державну незалежність України герої Крут», Будуючи майбутнє, пам’ятаємо про минуле, Шлях до незалежності тощо
− конкурси стіннівок, рефератів Крути – символ національної честі і військової доблесті, «Пам’ять про війну єднає, Подвигу жити в віках, Юні захисники України, Із забуття – в безсмертя.
На виховання сучасного громадянина-патріота, підготовку учнівської молоді до ролі активних громадян та ознайомлення з громадянськими навичками й цінностями, необхідними для ефективної участі вжитті громади, спрямовано навчальні програми Громадянська освіта (9–11 кл.); Громадянська освіта основи демократії. У рамках українсько-швейцарського освітнього проекту Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні було перекладено та адаптовано навчальні посібники Ради Європи для різних рівнів освіти підготовлено навчально-методичний комплекс курсу громадянської освіти Ми – громадяни України (9 кл.). Враховуючи актуальність військово-патріотичного виховання допризовної молоді, уроці створено проект нової навчальної програми предмета Захист Вітчизни для 10-11 класів, у якому розширено навчальний матеріал розділів з допризовної підготовки юнаків, основ медичних знань та основ цивільного захисту населення з урахуванням досвіду проведення АТО в Україні.
Науково-методичний супровід патріотичної складової позашкільної освіти забезпечує Інститут проблем виховання НАПН України. Зокрема, розроблено й упроваджено в практику науково-методичні матеріали для педагогів позашкільних навчальних закладів Патріотичне виховання дітей і молоді у позашкільних навчальних закладах та Організація і проведення масових заходів Я – юний патріот. Розпочато дослідження комплексної теми «Військово-патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у позакласній роботі. Уроці Інститутом спільно зі Всеукраїнською громадською організацією Українська федерація хортингу» розпочато дослідно-експериментальну роботу на тему Стратегія Патріот Хортинг – мистецтво перемоги на базі загальноосвітніх навчальних закладів України (2014–2018 рр.). Заслуговує на увагу регіональний досвід наукового забезпечення національно- патріотичної освіти молоді. Так, методисти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти здійснюють науково-методичний супровід з активізації нових форм, методів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молодів навчальних закладах області. А в системі курсів підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників розроблено лекційно-практичні заняття Україна і Росія в контексті україно-російських відносин, Вітчизняний молодіжний рух в умовах відродженої державності, Сучасні дитячі та громадські організації (Пласт, Феномен українського руху спротиву другої половини ХХ століття Україна та українці у Другій світовій війні та ін. У Львівській області було проведено круглі столи щодо вдосконалення патріотичного виховання в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
області. За результатами заходів підготовлено проект меморандуму щодо співпраці навчальних закладів та громадських організацій у вихованні учнівської молоді. Пріоритетними напрямами у роботі Українського державного центру туризму
і краєзнавства учнівської молоді, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді на місцях стали організаційно-методичне забезпечення патріотичного виховного процесу робота з підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів з питань національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання організація та проведення масових військово-патріотичних заходів з учнівською та студентською молоддю пошук ефективних форм співпраці з громадськими організаціями щодо об’єднання зусиль у формуванні системи національно-патріотичного виховання підростаючого покоління українців та концентрації ресурсів для реалізації планів заходів з метою досягнення їх максимальної ефективності. У партнерстві з Радою козацьких отаманів України, Національною скаутською організацією молоді Пласт, Спілкою української молодів Україні, Благодійним фондом Національне відродження Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді уроці провів 3 міжрегіональні семінари з питань національно-патріотичного виховання для педагогів 9 областей України. З метою формування національно-патріотичної свідомості молоді, яка навчається у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої
служби України, виховними відділами цих навчальних закладів регулярно проводиться відзначення державних свят із обов’язковим залученням представників духовенства, громадськості та діячів культури. Зокрема, у рамках відзначення 200- річчя від дня народження Тараса Шевченка, проведено конкурс поетичної творчості Тобі, Тарасе, наші таланти серед вихованців виховних колоній та неповнолітніх, ув’язнених у слідчих ізоляторах упродовж червня–серпня 2014 року у виховних колоніях забезпечено проведення ХХІІІ фестивалю самодіяльної художньої творчості засуджених Червона калина за тематикою Тримаючи в руках Кобзар. У рамках благодійного проекту В ім’я життя на Землі, програми фонду Майстерня творчості за підтримки ЮНЕСКО Міжнародним благодійним фондом Інше життя надано сприяння участі засуджених неповнолітніх у VІІ Міжнародному конкурсі художньої творчості Без кордонів на тему З чого починається Батьківщина. Також у всіх виховних колоніях було проведено святкові та урочисті заходи з нагоди ї річниці Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України. За сприяння Міжнародної благодійної організації Погляд та Міжнародної громадської організації Назустріч мрії у всіх виховних колоніях було проведено марафон Діти за мир, за єдину Україну.
Міністерство молоді та спорту України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із розробки та реалізації державної молодіжної політики у сфері формування національно-патріотичної свідомості
молоді. Концепцією Державної цільової соціальної програми Молодь України на
2016–2020 роки, розробленою Міністерством уроці, одним з основних напрямів державної молодіжної політики визначено пріоритет Громадянськість і національно-патріотичне виховання. Уроці основний акцент діяльності Міністерства було спрямовано на створення системи необхідних правових та соціально-економічних передумов ефективної соціалізації та самореалізації молоді, розвитку громадянської активності, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молоді. З цією метою було проведено ряд заходів
− Всеукраїнський форум Трансформація державної молодіжної політики Перспективам. Київ, Всеукраїнський фестиваль «Бандерштат» (м. Луцьк, Міжнародна акція
«Івано-Франківськ–2014» (Івано-Франківська область, спрямовані на забезпечення активної участі молоді ужитті суспільства
− Всеукраїнські акції з метою підтримки пластового (скаутського) руху «Здрав будь, Лісові пригоди (Рівненська область,
− Всеукраїнська акція патріотичного виховання молоді на острові. Хортицям. Запоріжжя, Всеукраїнська акція «Канів–2014. Великі українці (Черкаська область. Відповідно до календарного плану реалізації заходів державної політики з питань молоді нарік (наказ Міністерства молоді та спорту від 17.03.2015
№ 715), Міністерством уроці було проведено ряд заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді
− фестиваль Холодний Яр – фестиваль нескореної Нації (с. Грушківка Черкаської обл.);
− Всеукраїнські акції «Лисоня–2015 ім. Івана Гавдиди» (Тернопільська обл.) та Говерла пам’ятаймо українських героїв (Івано-Франківська обл.), спрямовані на забезпечення активної участі молоді ужитті суспільства
− тематичні просвітницько-інформаційні лекції-бесіди Доступ до архівів з представниками інститутів громадянського суспільства спільно з Українським інститутом національної пам’яті та громадською ініціативою Освітня асамблея на тему ї річниці закінчення Другої світової війни за участю представників дитячих та молодіжних громадських організацій та громадських активістів із ряду областей
− проведено зустріч з громадськими активістами щодо питань осучаснення роботи навчальних закладів, музеїв, бібліотек, клубів, інших закладів культури з національно-патріотичного виховання, активного залучення дітей та молоді до
179
Інформація Міністерства молоді та спорту України про стан виконання плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку Україна уроці. Електронний ресурс – Режим доступу http://dsmsu.gov.ua/media/2015/08/03/8/_lipen.pdf.
вивчення історії та культури України, подвигів борців за незалежність, суверенітеті територіальну цілісність України, її демократичний вибір. За результатами конкурсу проектів, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка, у 2015 р. Міністерством молоді та спорту України підтримано 21 проект за пріоритетом Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді. Заходи національно-патріотичного спрямування реалізує Міністерство
культури України. З метою виховання підростаючого покоління на українських традиціях Міністерство постійно організовує заходи етнографічного спрямування з вивчення та популяризації народних традицій, звичаїв, обрядів, дослідження родинної обрядовості, вірувань, моралі. Зокрема, за фінансової підтримки Міністерства культури і туризму України уроці проведено ряд культурно- мистецьких акцій, фестивалів, конкурсів, що популяризують традиційні сімейні цінності, а саме Міжнародний молодіжний фестиваль традиційної народної культури Древлянські джерелам. Рівне, Фестиваль національної традиційної культури Український коровай – сузір’я» (м. Володимир-Волинський Волинської області, Міжнародний фестиваль українського фольклору Берегиням. Луцьк, Міжнародний фестиваль традиційної народної культури Покуть (м. Харків. У заходах брали участь родинні ансамблі та виконавці з різних регіонів України. Народні аматорські етнографічні колективи популяризують українські сімейні традиції, демонструючи народні обряди з різних регіонів України. Протягом останніх років за фінансової підтримки Міністерства культури України проведено ряд культурно-мистецьких акцій, фестивалів, конкурсів за активною участю молоді, зокрема Всеукраїнський культурно-освітній проект Всесвітня спадщина в руках молодім. Київ Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні Молода Галичина (м. Новояворівськ, Львівська обл.); Всеукраїнський мистецький молодіжний соціально-екологічний фестиваль Біле озеро (Володимирецький район Рівненської області) та інші. З метою підтримки обдарованої молоді та розвитку традиційного народного мистецтва в Україні Міністерство культури України є головним розробником щорічних стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва (Указ Президента України від 27.09.2011 № 928). Щороку Президентом України призначається 80 стипендій громадянам України – молодим майстрам народного мистецтва віком від 14 до 35 років. За час призначення стипендій (2012–
2014 роки) з Державного бюджету України виділено кошти для підтримки молодих майстрів народного мистецтва на загальну суму 3 809,4 тис. грн. Формування патріотичної свідомості молодіє одним із завдань Міністерства
оборони України. Національно-патріотичне виховання молоді у Збройних Силах
України полягає в систематичному та послідовному викладенні його основних теоретико-методологічних засад через проведення занять у системі військово-
ідеологічної підготовки та заходів військово-патріотичного виховання особового складу. Військово-ідеологічна підготовка є навчальним предметом індивідуальної підготовки військовослужбовців у загальній системі підготовки військ, однією з основних форм ідеологічної роботи та виховання особового складу Збройних Сил України. В основу військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України покладено формування у молоді патріотизму як однієї з найвищих духовних цінностей, що проявляється у самовідданій любові громадянина до своєї Батьківщини та її Збройних Сил, усвідомленій потребі та прагненні її зміцнювати й захищати. Упродовж 2014 року Міністерством оборони спільно з Міністерством освіти і науки України проводилося укомплектування навчальних кабінетів предмета Захист Вітчизни навчальною зброєю та іншими засобами посилено співпрацю між навчальними закладами і військкомісаріатами щодо відбору педагогічних кадрів для викладання цього предмета, проведення профорієнтаційної роботи серед молоді та її підготовки до збройного захисту держави започатковано проведення уроків з предмета Захист Вітчини» для учнівської та студентської молодів Національному військово-історичному музеї України. Спільно з іншими зацікавленими органами влади проводиться робота щодо започаткування Всеукраїнської військово- патріотичної спортивної гри Захисник України. Міністерством організовано роботу щодо героїзації та увічнення пам'яті
захисників України, зокрема
− проводиться пошукова робота в секторах А, В та С антитерористичної операції групами волонтерів під загальним керівництвом Національного військово-
історичного музею України
− споруджено Стіну пам’яті на Михайлівській площі м. Києва з іменами учасників антитерористичної операції, які загинули на Сході України
− здійснюється підготовка та організовується робота тематичних виставок в музеях, навчальних закладах, військових частинах тощо
− електронні макети фотовиставок, присвячених подіям на Сході України, розміщуються для загального доступу вході патріотичних заходів установ Міністерства освіти і науки України, інших зацікавлених сторін. Проводиться робота щодо спорудження на території Парку вічної славив м. Києві Меморіалу військовослужбовцям Збройних Сил та інших військових формувань України, які загинули під час антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, та створення Національного військового меморіального кладовища, яке має стати військово-меморіальним комплексом та місцем почесного поховання захисників Вітчизни.
З метою реалізації фізичних, розумових, лідерських здібностей військовослужбовців, формування позитивного іміджу Збройних Сил України Міністерством проведено понад 2 700 військово-патріотичних та культурно- мистецьких заходів, найважливішими з яких є
− конкурс військово-професійної майстерності Універсальний солдат
− 201 культурно-просвітницький західна базі Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України
− 207 концертних виступів творчих колективів Національного президентського оркестру та Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України перед військовою аудиторією та громадянами України
− 220 екскурсій (8 777 відвідувачів) Національним військово-історичним музеєм України та його філіями Музей Повітряних сил (м. Вінниця, Волинський регіональний музей Українського війська та військової техніки (м. Луцьк, Меморіальний комплекс «Пам’яті Героїв Крут» (с. Пам’ятне Чернігівської обл.), музей Герої Дніпра (м. Івано-Франківськ), музей Ракетних військ стратегічного призначенням. Первомайськ Миколаївської області, Центральний військово- морський музей України (м. Одеса
− дві Міжнародні та одна Всеукраїнська наукові військово-історичні конференції
− 52 уроки Захист Вітчизни для учнівської та студентської молоді
− Всеукраїнський конкурс військово-патріотичної пісні, стройового та похідного маршу Озброєні піснею, покликані маршем. Міністерством оборони України щорічно проводиться конкурс з присудження Премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики утворах літератури та мистецтва (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. № 873). Щороку дві премії у розмірі 10 тисяч гривень кожна присуджуються до Дня Збройних Сил України. Уроці на здобуття премії було представлено сім творів літератури та мистецтва п’яти претендентів. Проте відповідно до рішення членів Комітету з присудження премії імені Богдана Хмельницького, жодному з творів не було присуджено премії, оскільки вони не відповідали сучасним запитам військово-патріотичного виховання. Було прийнято рішення спрямувати кошти, передбачені на виплату премій, на лікування військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. Звіти центральних органів виконавчої влади щодо діяльності національно- патріотичного спрямування демонструють впровадження широкого спектру заходів і форм роботи. В той же час, не простежується єдиного ідеологічного спрямування такої діяльності, координації міжвідомчої взаємодії та оцінки результативності проведених заходів.

159


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал