Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік»Сторінка5/12
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Каховський державний агротехнічний коледж

Модульне оцінювання №2

«Література 10-х рр. ХХ ст. Творчість Б. Грінченка, М. Коцюбинського, О. Кобилянської,

В. Стефаника, Л. Українки, М. Вороного, О.Олеся, В.Винниченка, М. Чернявського»

з навчального предмета «Українська література»

студента (-ки) _______ групи спеціальності ___________________________________

_________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові у Р.в.)

V Варіант

І. Початковий та середній рівень.

Укажіть правильні відповіді на питання в таблиці так: ×


 1. Метод зображення пейзажу, який вимагає не відомостей про ландшафт, а звукових вражень від нього:

а) реалізм;

б) символізм;

в) імпресіонізм.


 1. Край, у якому народилася Ольга Кобилянська:

а) Буковина;

б) Волинь;

в) Галичина.


 1. В уривку з вірша «За Україну!»

Слушний час

Кличе нас –

Ну ж бо враз

Сповнять святий наказ!

використано:

а) Асонанс і синекдоху;

б) Алітерацію й епітет;

в) Символ і анафору.


 1. Тема поезії О.Олеся «З журбою радість обнялась»:

а) Відгук на події 1905 року;

б) Філософські думки про життя як переплетення журби і радості, горя і щастя, добра і зла;

в) Радість молодості, краси.


 1. Темі ролі і місцю поета в суспільному житті присвячений твір М.Коцюбинського:

а) «Тіні забутих предків»;

б) «Intermezzo»;

в) «Земля і воля».


 1. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі «Камінний хрест» виступає:

а) Горб;

б) Хрест;в) Камінь.
1

2

3

4

5

6

а)б)в)
ІІ. Достатній рівень

Дайте відповідь на питання:

 1. Що таке неоромантизм? Назвіть ознаки неоромантизму та наведіть приклади творів.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Дайте характеристику головному герою оповідання В.Винниченка «Салдатики!».

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначте тему, ідею, жанр поезії Лесі Українки «І все-таки до тебе думка лине!»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

А) «Гармонія людини і природи в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки»;

Б) «Чи актуальна в сучасній Україні проблема, яка порушена в новелі «Камінний хрест» В.Сефаника?»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Оцінка: ____________________

Каховський державний агротехнічний коледж

Модульне оцінювання №2

«Література 10-х рр. ХХ ст. Творчість Б. Грінченка, М. Коцюбинського, О. Кобилянської,

В. Стефаника, Л. Українки, М. Вороного, О.Олеся, В.Винниченка, М. Чернявського»

з навчального предмета «Українська література»

студента (-ки) _______ групи спеціальності ___________________________________

_________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові у Р.в.)

VІ Варіант

І. Початковий та середній рівень.

Укажіть правильні відповіді на питання в таблиці так: ×


 1. Біблійний мотив про Каїна й Авеля звучить у творі:

 1. «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського;

 2. «Новина» В.Стефаника;

 3. «Земля» О.Кобилянської.

 1. Ознакою драматичного твору в новелі «Intermezzo» М.Коцюбинського є:

а) Розповідь селянина про п’ять голодних ротів;

б) Розгортання дії переважно в одному місці;

в) Перелік дійових осіб на початку твору.


 1. Автор нижче зазначених рядків:

О, сліз таких вже вилито чимало,—

Країна ціла може в них втопитись;

Доволі вже їм литись,—

Що сльози там, де навіть крові мало!

а) О. Олесь. ;

б) М. Вороний;

в) Л.Українка. 1. Ідею «цілого чоловіка» висловлює у своїй творчості:

а) М.Чернявський;

б) М.Вороний;

в) О.Олесь


 1. Провідний мотив краси життя, краси молодості спостерігається в поезії О.Олеся:

а) «Чари ночі»;

б) «Айстри»;

в) «О слово рідне! Орле скутий!»


 1. М. Чернявський досить тісно спілкувався і товаришував з :

а) В.Винниченком:

б) В.Стефаником:в) М. Коцюбинським.
1

2

3

4

5

6

а)б)в)ІІ. Достатній рівень

Дайте відповідь на питання:

 1. Визначте тему та ідею новели В.Стефаника «Камінний хрест». Розкрийте символічність назви твору.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що таке модернізм? Назвіть ознаки та особливості українського модернізму. Назвіть поетів-модерністів та твори, написані у цьому стилі.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть назву і жанр твору «Intermezzo» М.Коцюбинського.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

А) «Розвиток української літератури на початку ХХ століття»;

Б) «Показ розвитку особистості в оповіданні Б.Грінченка «Каторжна».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Оцінка: ____________________
Каховський державний агротехнічний коледж

Модульне оцінювання №3

«Література 20-30-х рр. ХХ ст. Поезія. П.Тичина. М.Рильський. В.Сосюра. Є. Плужник.

Проза. Г. Косинка. М.Хвильовий. Ю.Яновський. О. Вишня. В.Підмогильний.

Драматургія. М.Куліш»з навчального предмета «Українська література»

студента (-ки) _______ групи спеціальності ___________________________________

_________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові у Р.в.)

І Варіант

І. Початковий та середній рівень.

Укажіть правильні відповіді на питання в таблиці так: ×

 1. Укажіть, у якому році розпочалася літературна дискусія:

 1. 1924 р.;

 2. 1925 р.;

 3. 1926 р..

 1. Справжнє прізвище Остапа Вишні:

 1. Губенко;

 2. Фітільов;

 3. Досвітній.

 1. Укажіть, який твір не належить перу Г.Косинки:

 1. «Я (Романтика)»;

 2. «Мати»;

 3. «В житах».

 1. Першою збіркою П.Тичини є
  а) «Осінні зорі»
  б) «Сонячні кларнети»
  в) «Замість сонетів і октав»

 2. Укажіть, з якого твору цитата «… рід розпадається, а клас стоїть»:

 1. «Мати» Г. Косинки;

 2. «Мати» М. Хвильового;

в) «Вершники» Ю.Яновського.

 1. Укажіть, до якого угрупування належав М. Рильський:
  а) символістів;
  б) неокласиків;
  в) імпресіоністів.
1

2

3

4

5

6

а)б)в)
ІІ. Достатній рівень

Дайте відповідь на питання:

    1. Що таке новела? Назвіть ознаки новели та наведіть приклади новел письменників 20 – 30 років ХХ ст..

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    1. Визначте тему та ідею роману В. Підмогильного «Місто».

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    1. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії В.Сосюри «Любіть Україну»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

А) «Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» (За романом Ю.Яновського «Вершники»);

Б) «Розвиток драматургії і театру в 20 – 30-ті роки ХХ століття».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Оцінка: _______________

Каховський державний агротехнічний коледж

Модульне оцінювання №3

«Література 20-30-х рр. ХХ ст. Поезія. П.Тичина. М.Рильський. В.Сосюра. Є. Плужник.

Проза. Г. Косинка. М.Хвильовий. Ю.Яновський. О. Вишня. В.Підмогильний.

Драматургія. М.Куліш»з навчального предмета «Українська література»

студента (-ки) _______ групи спеціальності ___________________________________

_________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові у Р.в.)

ІІ Варіант

І. Початковий та середній рівень.

Укажіть правильні відповіді на питання в таблиці так: ×

 1. Укажіть, хто розпочав літературну дискусію:

 1. Микола Хвильовий;

 2. Григорій Косинка;

 3. Микола Куліш.

 1. Справжнє прізвище Григорія Косинки:

 1. Губенко;

 2. Фітільов;

 3. Стрілець.

 1. Скільки років провів у сталінських таборах Остап Вишня?

 1. 5;

 2. 10;

 3. 15

 1. Укажіть, яка новела не належить перу Ю. Яновського:

 1. «Батальйон Шведа»;

 2. «На золотих богів»;

в) «Лист у вічність».

 1. Літературний напрям, притаманний поезіям Є. Плужника:
  а) експресіонізм;

б) модернізм;
в) екзистенціалізм.

 1. Ліричний вірш, який складається з чотирнадцяти рядків (двох чотиривіршів та двох тривіршів)
  а) сонет;

б) верлібр;

в) гімн.

1

2

3

4

5

6

а)б)в)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал