Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік»Сторінка12/12
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ІІІ. Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

1. «Становлення і розвиток сучасної «молодої» української літератури».

2. «Образ Софії Київської — символ духовного надбання українського народу (за романом П. Загребельного «Диво»)».

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Оцінка: _______________________Каховський державний агротехнічний коледж

Модульне оцінювання № 6

«Традиція бароко в ХХ ст. Валерій Шевчук. Українська історична проза. П.Загребельний.

Сучасна «молода» українська література. Сучасна поезія Ігоря Римарука, Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олександра Ірванця. Сучасна проза Галини Пагутяк, Оксана Забужко.

Література рідного краю: поетичні обрії Херсонщини»з навчального предмета «Українська література»

студента (-ки) _______ групи спеціальності ___________________________________

_________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові у Р.в.)

ІV Варіант

І. Початковий та середній рівень.

Укажіть правильні відповіді на питання в таблиці так: ×

1. Укажіть, який стилістичний прийом використаний П. Загребельним у наведеному уривку з роману «Диво»: «І почалася погоня по всіх усюдах, по всій землі. І втікала Ярослава полями, лісами, крилася в пущах і на болотах. І не наздогнали. Втекли. Заховалася між людьми. Народила сина від Сивоока. І син його – серед нас. Завжди з його талантом і горінням душі. І диво це ніколи не кінчається і не переводиться». 1. анафора;

 2. епіфора;

 3. паралелізм.

2. Дід Родим, купець Какора, Ярослав є героями твору:

 1. «Дім на горі» В. Шевчука;

 2. «Диво» П. Загребельного;

 3. «Ранок без вечора» Г. Пагутяк.

    1. У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. сформувалася група українських постмодерністів, яка мала назву:

 1. “Молода Муза”; б) “Молодняк”; в) “Пси Святого Юра”.

4. Життєвий шлях і шлях до серця уособлює в творі «Дім на горі»:

 1. бабуся; б) дорога; в) сірий птах.

5. Укажіть автора рядків:

Може, так би невидимо й жив —

та котроїсь липневої ночі

впала зірка з високих верхів

у дитячі незамкнені очі…

 1. І. Римарук; б) О. Ірванець; в) В. Неборак.

6. Укажіть, які художні засоби використав М. Братан у рядках поезії «Серпневі марева»:

Тече рілля, де никли стерні,

Світліє вглиб небесна синь.

Дорозкошовує у серпні

Над степом Таврії жарінь.

 1. метафора, епітет, авторські неологізми;

 2. порівняння, синекдоха, асонанс;

 3. алегорія, алітерація, метонімія.
1

2

3

4

5

6

а)б)в)ІІ. Достатній рівень

Дайте повну відповідь на питання:

1. Визначте тему, ідею, жанр твору Г.Пагутяк «Душа метелика»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії О. Ірванця «До французького шансоньє»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дайте характеристику Ярославу Мудрому – літературному герою історичного роману П. Загребельного «Диво»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

1. Філософське світобачення в романі В.Шевчука «Дім на горі».

2. «Шляхи розвитку сучасної української поезії».

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Оцінка: _______________________Каховський державний агротехнічний коледж

Модульне оцінювання № 6

«Традиція бароко в ХХ ст. Валерій Шевчук. Українська історична проза. П.Загребельний.

Сучасна «молода» українська література. Сучасна поезія Ігоря Римарука, Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олександра Ірванця. Сучасна проза Галини Пагутяк, Оксана Забужко.

Література рідного краю: поетичні обрії Херсонщини»з навчального предмета «Українська література»

студента (-ки) _______ групи спеціальності ___________________________________

_________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові у Р.в.)

V Варіант

І. Початковий та середній рівень.

Укажіть правильні відповіді на питання в таблиці так: ×

1. Укажіть убивцю Сивоока, героя роману «Диво»? 1. Агапіт;

 2. Ульф;

 3. Ситник.

2. Про якого героя ця цитата: «Часом на ….. находило: хотілось убратись у найкращу одежу, взяти сина за руку й податись у кіно чи просто пройтися по вулицях; накидала гачок на двері й годину крутилася біля дзеркала, видивляючись на себе. Розбирала сукні, хай і довоєнні, одягала кожну й припасовувала. Хотілося муркотіти й крутитися, хотілося, щоб синьо світилося від доброї погоди вікно і щоб падало в її кімнату сонце.»?

 1. Галя («Дім на горі»);

 2. Ганна ( «Казка про калинову сопілку»);

 3. Ягода («Диво»).

3. У стильовій манері В. Шевчука значною мірою відчуваються риси:

 1. бароко;

 2. романтизму;

 3. постмодернізму.

 1. Визначте письменників, які належать до сучасної «молодої літератури»:

 1. Валерій Шевчук, Павло Загребельний;

 2. Юрій Андрухович, Оксана Забужко;

 3. Євген Гуцало, Григір Тютюнник.

5. Визначте віршований розмір поезії Олександра Ірванця «До французького шансоньє»:

Це є поезія найвища,

Це є найвища простота,

Коли передаються вірші,

Як поцілунки — з усі в уста.

 1. хорей; б) амфібрахій; в) ямб.

6. Укажіть, яке із зазначених літературних угруповань належить до сучасної «молодої» літератури:

 1. «Молодняк»;

 2. «Плуг»;

 3. «Лу-Го-Сад».
1

2

3

4

5

6

а)б)в)ІІ. Достатній рівень

Дайте повну відповідь на питання:

1. Дайте характеристику Анатолю, літературному герою роману «Дім на горі» В. Шевчука

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Ю.Андруховича «Пісня мандрівного спудея»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Визначте тему, ідею, жанр твору Г. Пагутяк «Ранок без вечора»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

1. «Розвиток сучасної української літератури на Херсонщині».

2. «Де шукати витоки духовності? (за романом П. Загребельного «Диво»)»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Оцінка: _______________________Каховський державний агротехнічний коледж

Модульне оцінювання № 6

«Традиція бароко в ХХ ст. Валерій Шевчук. Українська історична проза. П.Загребельний.

Сучасна «молода» українська література. Сучасна поезія Ігоря Римарука, Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олександра Ірванця. Сучасна проза Галини Пагутяк, Оксана Забужко.

Література рідного краю: поетичні обрії Херсонщини»з навчального предмета «Українська література»

студента (-ки) _______ групи спеціальності ___________________________________

_________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові у Р.в.)

VІ Варіант

І. Початковий та середній рівень.

Укажіть правильні відповіді на питання в таблиці так: ×

  1. До кого звернені слова Ярослава Мудрого: «Упертий ти чоловік, а князі впертих не люблять, князям треба підкорятися, їм подобаються люди як віск, не жди від мене милості й поступок...»?

 1. Сивоока;

 2. Міщила;

 3. Ситника.

  1. У двох вимірах – у добу Київської Русі та у ХХ столітті відбуваються події у творі:

 1. «Дім на горі» В. Шевчука;

 2. «Диво» П. Загребельного;

 3. «Душа метелика» Г. Пагутяк.

  1. Дім на горі з однойменного твору В. Шевчука — це символ:

 1. фортеці духовності;

 2. сімейного щастя;

 3. основи світобудови.

  1. Назвіть героїв твору Галини Пагутяк «Потрапити в сад»:

 1. Марфа Яркова, Софія, Михайло;

 2. Чіпка Варениченко, Лушня, Матня, Пацюк;

 3. Грицько, Стьопа, Микольця.

  1. Укажіть автора рядків:

Може, так би невидимо й жив —

та котроїсь липневої ночі

впала зірка з високих верхів

у дитячі незамкнені очі…

 1. І. Римарук; б) О. Ірванець; в) В. Неборак.

6. Укажіть, які художні засоби використав М. Братан у рядках поезії «Серпневі марева»:

Тече рілля, де никли стерні,

Світліє вглиб небесна синь.

Дорозкошовує у серпні

Над степом Таврії жарінь.

 1. метафора, епітет, авторські неологізми;

 2. порівняння, синекдоха, асонанс;

 3. алегорія, алітерація, метонімія.
1

2

3

4

5

6

а)б)в)ІІ. Достатній рівень

Дайте повну відповідь на питання:

1. Визначте тему, ідею, жанр твору О.Забужко «Казка про калинову сопілку»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дайте характеристику Галі, літературній героїні з твору В.Шевчука «Дім на горі».

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії «Різдво» І. Римарука

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

1. «Творча спадщина Миколи Братана».

2. «Історія на сторінках романів П. Загребельного».

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Оцінка: _______________________


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал