Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва І архітектури Українська мова для студентів І курсу збірник вправСторінка2/7
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.14 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7

Вправа 23.
Запишіть подані слова українською мовою.

Батальон, миллион, йот, летчик, майор, вечернему, Йоханнесбург, павильон, ерш, сегодня, Йошкар-Ола, ледниковй, ему, лен, бульон, йод, Аксенов, льновод, четырех, подъем, льда, медальон, деготь .Вправа 24.
Утворіть присвійні прикметники з суфіксом -ин.

Русалка, ненька, креолка, вчителька, іспанка, нянька, рибалка, приятелька, Васька, кицька, Параска, Галька, тітка, вихователька.Вправа 25.
За допомогою суфікса -ськ(ий) утворіть від іменників прикметники.
Поділля, товариш, Тернопіль, республіка, Прилуки, Ужгород, Карпати, Ніжин, Ірпінь, Запоріжжя, Познань, комсомол, Польща, Калуш, Калуга.

Вправа 26.
Зробіть переклад українською мовою й запишіть.

Бурятский, адвокатский, узбекский, харьковский, турецкий, пражский, ненецкий, скользко, тбилисский, низкий, Братск, Донецк, Брянск, вратарь, степь, туш, секретарь, накипь, плугатарь, сыпьте, лишь, роскошь.Вправа 27.
Випишіть слова у дві колонки: у ліву – з апострофом, у праву – без нього.

В..єтнам, хутор..янин, об..єм, б..юст, б..є, лл..ється, Ілл..я, об..єкт, р..яно, об..єднання, напам..ять, астрахан..ський, ув..язнений, дит..ясла, духм..яні, ін..єкція, в..яжеться, Р..єпін, св..ятопис, п..ятсот, кров..ю, міл..йони, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, інтерв..ю, ф..юзеляж, різьб..яр.Вправа 28.
Зробіть переклад поданих слів українською мовою. Уведіть ці слова в речення та запишіть їх.

Мягкий, объединение, мяч, объявление, матерью, пять, память, соловьи, субъект, оловянный.Вправа 29.
Випишіть слова у дві колонки: у ліву – з знаком м'якшення, у праву – без нього.

Чіл..не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр,


10
Парас..чин, стан..мо, заховайс.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, тіт..ці, рибон..ки, брен..кати, їд..те, лял..ці.
Вправа 30.
Розкрийте дужки й утворіть з префіксами слова. Запишіть їх.

Без- (-язикий, -ядерний, -ініціативний);

з- (-юрмитись, -їхати, -обов'язаний, -ясований, -єднаний, -явитися, -їсти, );
під- (-юджувати, -їжджати, -язиковий, -йом);
об- (-їздити, -явити, -єднати, -ємний, -їстися);
від- (-їхати, -ємний, -ображений, -в'язати).

Вправа 31.
Замість рисок поставте, де треба, апостроф.

Полум/яніти, Амудар/я, різдв/яний, між/ярусний, присв/ята, безвітр/яний, Лук/яненко, бур/ячиння, Солов/йов, Валер/ян, сер/йозний, повітр/я, міжгір/я, пор/ядок, довір/я, забур/янений, вітр/як, валер/янка, б/язевий, сім/янин, роз/ятрений, трьох/етапний, трьох/ярусний, без/ядерний, необ/їжджений, пів/язика, арф/яр, возз/єднання, в/йокнути, дит/ясла, довір/я, Лук/янчук, кар/єра, всер/йоз, тр/юм, Гур/єв, підгір/я, матір/ю, Р/єпін, з матер/ями, бур/я, р/ясно, кур/йозний, забур/янений, вітр/як, Гур/ївка, р/яд, від/ємний, без/ідейний, з/організувати, дез/орієнтація, сан/інструктор, Із/яслав.


Вправа 32.
Запишіть подані слова орфографічно та поясніть наявність або відсутність у них апострофа.

[вjачеисла́ў], [мjа́та], [л'убо́вjу], [подв’íрjа], [бур'а́к], [пjа́тниц'а], [беиза́зикиĭ], [чотир'охjа́русниĭ], [беизгол'íвjа], [з’в’ір'а́чиĭ], [м’іжjеўропе́іс'киĭ], [звjаза́ти], [пjанки́ĭ], [зjі́деиниĭ], [мjа́ч], [погол'і́вjа], [морквjа́ниĭ], [з’іўjа́лиĭ], [розjа́реиниĭ], [ц'в’а́х], [р'а́сниĭ].Вправа 33.
Зробіть переклад слів українською мовою і складіть з ними речення. Поясніть зміни в поданих словах.

Вратарь, сажень, степь, Сибирь, меньшинство, стул, карандаш, путь, секретарь, дробь, запорожский, французский.Вправа 34.
На місці крапок поставте, де треба, знак м'якшення. Дослідіть, у яких випадках м'якість приголосного в українській мові не позначається.

Кіл...кіс...т..., сіл...с...кий, чукот...с...кий, міц...ніс...т..., діял...ніс...т..., від...ділен..., Кос…тя, с...міливіс...т..., щас...тя, с…вятковий, пал…ці,  радіс…т..., віс…тю, Нас…тя,


з...ріліс…т..., Кол...с...кий, Іл...ля, всес...віт...ня.
Вправа 35.

  1. Поставте іменники в давальному відмінку. В одну колонку запишіть слова без знака м'якшення, а в другу – із знаком м'якшення.

Спілка, дочка, донька, циганка, тітонька, фіалка, синька, калинонька, тіточка, рибалонька, сиротинка, білка, колиска, люлька, тарілка, сиротинонька, веселка, вчителька, футболка, бджілка, жилка, полька.

  1. Запишіть слова, знявши риску, в дві колонки: з апострофом і без нього.

Зав/язь, круп/яний, крем/яний, знічев/я, зобов/язання, грав/юра, дерев/яний, мавп/ячий, кав/ярня, кров/яний, коров/ячий, львів/янин, надв/язати, напівкам/яний, поголів/я, пом/янути, слов/янський, п/ятитонка, солов/їний, безправ/я, брукв/яний, в/єтнамка, Св/ятослав, б/язевий, сім/янин, Б/єлград.

Вправа 36.
Прочитайте текст, запам’ятайте написання слів.

Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Державний Прапор України — стяг із двох рівно великих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) ( З Конституції України). 11Вправа 37.
Утворіть від іменників присвійні прикметники. Запишіть їх, уведіть у словосполучення, поясніть написання.

Гордій —


Дамокл —

Езоп —


Ахіллес —

Сізіф —Вправа 38.
Порівняйте написання присвійних прикметників у словосполученнях, поясніть відмінн
ість у написанні.

Гордіїв син — гордіїв вузол


Ахіллесова допомога — ахіллесова п’ята
Сізіфова річ — сізіфова праця

Дамоклів вчинок — дамоклів меч


Вправа 39.
Чому в реченні:
Постають Уральські гори, широчінь полтавських нив. -
слово Уральські написано з великої букви, а слово полтавських — з малої?
Вправа 40.
Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими.

Земле (ш)евченкова, земле (ф)ранкова, ниво, засіяна щастям добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова (д)ністра із (д)ніпром (Д. Павличко). Народжує (а)нтеїв земля (Л. Забашта). Нескінченний (ч)чумацький (ш)лях простягався у вічність двома велетенськими кривими коліями (О. Довженко). Тяглись повільно в сутінках підводи (ч)умацьким шляхом млявої доби (Б.Олійник). Найвеселіше ж було на (р)різдво та (н)овий рік (А. Кащенко). Цвіли над шляхом (п)етрові батоги (І. Цюпа).Вправа 41.
Запишіть назви з великої чи малої букви. Поясніть написання.
(О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій, (Р,р)еспубліка (М,м)олдова, (С,с)узір’я (К,к)ассіопея, (С,с)хідно_(С,с)ибірське (М,м)оре, (У,у)країнська (П,п)равославна (А,а)втокефальна (Ц,ц)ерква, (С,с)есія (В,в)ерховної (Р,р)ади (У,у)країни, (О,о)лімпійські (І,і)гри, (Б,б)лизький (С,с)хід, (Д,д)ід (М,м)ороз, (К,к)іт (Ж,ж)овте (О,о)ко, (Х,х)рестові (П,п)оходи.

Вправа 42.
Прочитайте речення, запам’ятайте написання слів.

Іван Мазепа народився 20.03.1632 року в Мазепинцях на Київщині (А.Лотоцький.) Поетам всіх віків по_трібна була муза (Л. Костенко). Невеличка Джерина пасіка була обгороджена низьким тином (І. Нечуй_Левицький). Зупиняємося на піщаному березі проти Чернечої гори, названою народом Шевченковою (М. Чабановський). Уночі, як Чумацький Шлях срібну куряву простелить, розчини вікно, послухай (П. Тичина).Вправа 43.
Від іменників, що стоять у дужках, утворіть прикметники. Запишіть їх з великої чи малої букви у відповідній граматичній формі, поясніть правопис.

Поезії (Шевченко), мова (Езоп), кручі (Дніпро), рукопис (Пушкін), сіль (Бертолет), словник (Грінченко), традиції (Франко), читання (Тичина), книжки (Андрій), Батіг (Петро), стайні (Авгій), сонати (Моцарт), теорема (Піфагор), ложе (Прокруст), дівчата (Тернопіль), срібняки (Іуда), стипендія (Шевченко).Вправа 44.
Перепишіть, розкриваючи дужки.

(Гг)олова (Вв)ерховної (Рр)ади, (Мм)іністерство (Оо)світи і (Нн)ауки України, (Мм)ін’юст, (Лл)ьвівський (Нн)аціональний (Уу)ніверситет імені Івана Франка, (Аа)ндріївський (Уу)звіз, (Яя)рославів (Вв)ал, (Пп)артія (Зз)елених, (Тт)аврійські (Іі)гри, (Бб)ожа (Мм)ати, (Вв)сеукраїнський (Фф)естиваль кіномистецтв, (Лл)ютнева буржуазно-демократична (Рр)еволюція, (Шш)евченківська (Пп)ремія, (Шш)евченківський стиль, (Бб)альзаківський (Вв)ік, (Лл)ьвівська (Шш)кола.


Вправа 45. Розкрийте дужки і вставте велику або малу літеру. Поясніть вживання
12
великої літери.

(г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент України, (г)олова (в)ерховної (р)ади України,
(п)рем’єр-(м)іністр Канади, (м)іністерство (о)світи і науки України, (з)ахідна Україна, (к)раїни (з)аходу, (б)ульвар Тараса Шевченка, (м)айдан (н)езалежності, (р)еспубліка (б)олгарія, (у)горська (р)еспубліка, (к)орейська (н)ародно-(д)емократична (р)еспубліка, (р)івненська (о)бласть, (у)манська (м)іськрада, (ш)евченкові поезії, (ш)евченківські поезії, (ш)евченківська премія, (н)обелівська премія, (в)олодимир-(в)олинський, (н)аціональний (б)анк України, (к)иївський (б)удинок (м)од, (к)иївський (н)аціональний (е)кономічний (у)ніверситет, (д)ень (н)езалежності України, (р)іздво, (а)ндріївська (ц)ерква, (в)олодимирський (с)обор, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (д)ержавний (м)узей (о)бразотворчого (м)истецтва, (ц)ентральна (н)аукова (б)ібліотека АН України ім. В. Вернадського, (п)ромінвестбанк України, (б)анк (а)валь, (є)вропейське (е)економічне (с)півтовариство, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд, (р)ада (б)езпеки, (н)аціональна (о)пера України, (п)олісся, (с)танція (м)етро (л)ибідська, (з)акарпаття, (ч)ернігівська (о)блспоживспілка, (о)дещина, (п)риазов’я, (д)онбас, (з)бройні (с)или України, (ц)ентральне (у)правління (в)сеукраїнського (т)овариства (п)росвіта ім. Тараса Шевченка, (ц)ентральна (р)ада, (п)арламент, (с)енат, (к)онституційний (с)уд України, (о)рден (в)ітчизняної (в)ійни, (м)едаль (з)а (в)ідвагу, (о)рден (к)нязя (я)рослава (м)удрого, (е)зопівська (м)ова, (б)іблія, (б)ожа (м)атір, (е)поха (в)ідродження, (н)аціональний (у)ніверситет (к)иєво-(м)огилянська (а)кадемія, (у)країнська (д)ержава; (д)ержавний (к)омітет з (н)ауки, (т)ехніки і (п)ромислової (п)олітики України; (д)октор (е)кономічних
(н)аук, (м)іжнародна (с)пілка (у)країнських (п)ідприємців (МСУП).
Вправа 46.
Перепишіть речення. Розкрийте дужки і вставте велику чи малу літеру, поясніть її правопис.
1. Гей, нові (к)олумби й (м)агеллани, напнемо вітрила наших мрій! (В. Симоненко) 2. Не всі стародавні (г)реки були (а)фродітами, (г)еркулесами, (а)поллонами, але в них був ідеал краси, і вони бачили її в різних проявах, увічнювали її (О. Довженко). 3. Пошли, доле, гнів, і ненависть, і гордість оборонцям і визволителям нашої (б)атьківщини! (О. Довженко) 4. Всяк (ш)отландець вільний — пан своєї (б)атьківщини (Леся Українка). 5. Наші предки, (с)тародавні (с)лов’яни, подібно до (а)нглосаксів, ділили рік на дві частини: зиму і літо або на зимове і літнє сонцестояння — (к)оляду і (к)упала (О. Воропай). 6. Бароко — художній стиль у мистецтві, (б)атьківщиною якого є (і)талія. Головна особливість цього стилю — вигадливість, підкреслена урочистість, переважання декоративного над практично-корисним. Назва терміна «(б)ароко» походить від (п)ортугальського «перола барокка», що перекладається як «перлина вигадливої форми». Кращі будівлі цього стилю: (в)ерсальський (п)алац поблизу (п)арижа, (з)имовий (п)алац у (с)анкт-(п)етербурзі, (а)ндріївська (ц)ерква, (м)аріїнський (п)алац, (б)рама (з)аборовського у Києві. 7. Так, (ж)овтоводська битва мала для українців таке ж значення, як колись для русичів битва (к)уликовська (Д. Яворницький).
Вправа 47.
Запишіть назви відомих в Україні:
а) вищих навчальних закладів, бібліотек, архівів, спортивних споруд;
б) церков, пам’яток історії й архітектури, пам’ятників;
в) музеїв, театрів, філармоній, видавництв;
г) готелів, ресторанів, кафе, магазинів, туристичних агентств, бюро, курортів і санаторіїв;
д) банків;
е) державних установ (міністерств, комітетів), іноземних представництв.
Вправа 48.
Правильно запишіть по пам’яті імена видатних людей, їх походження та пояснити, ким вони були, чим прославилися. Указати найбільш відомі твори письменників.
Вправа 49.
Перепишіть речення. Знайдіть запозичені слова й поясніть правопис апострофа в них.
1. Об’єктом у мовознавстві називається другорядний член речення - додаток, суб’єктом —
головний член речення - підмет. 2. Кабінет міністрів чи Раду міністрів у багатьох країнах
13
очолює прем’єр-міністр. 3. Економічна кон’юнктура західних країн значною мірою вплинула на введення євровалюти. 4. К’ят — грошова одиниця Бірми, поділяється на 100 п’я. 5. У країнах Західної Європи ад’юнкт є помічником професора чи академіка. 6. Слово «комп’ютер» походить від лат. computo — «рахую, обчислюю». 7. Бюджет — це затверджений у законодавчому порядку розпис доходів і видатків держави на певний строк.
Вправа 50.
Запишіть слова українською мовою. Поясніть написання голосних и, і, ї, е, є, у та подвоєних приголосних.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа,

аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор,
интеллигенция.
Вправа 51.
З виділеними словами з вправи 50 складіть речення.

Вправа 52.
Перепишіть речення, розкриваючи дужки.
Поясніть правопис слів.

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військами(О. Гончар). 3. Мадо(н)а — це жінка з маленьким дитям на руках(Л. Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко).Вправа 53.
Зробіть переклад українською мовою.
Порівняйте вживання подвоєних букв в запозичених словах у російській і українській мовах.

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии (М. Горький). 2. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело (А. Чехов). 3. Деревья сливались в одну сплошную массу (В. Короленко). 4. Перед террасой красовалась продолговатая клумба (І. Тургенєв). 5. Производить эффект — их наслаждение (М. Лермонтов).


Вправа 54.
Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви або апостроф. Поясніть правопис слів.

Р…шел…є, Ц…ц…рон, Т…ц…ан, Вандрі…с, Фе…рбах, П…ємонт, Барб…юс, К…юв…є, Н…ютон, Мол…єр, Рос…іні, Рус…о, Лес…інг, Монтеск…є, Лавуаз…є, Руж…є, Тор…іч…ел…і, Верг…лій, Гал…лей, Гр…г, Д…дро, К…пл…нг, Паган…ні, У…тмен, Хем…нгуей, Шексп…р, Ш…л…ер, Пал…адій, Бокач…о, Гр…м… .Вправа 55.
Зробіть переклад текстів українською мовою. Визначіть, до якого стилю мовлення вони належать. Знайдіть запозичені слова й поясніть правопис у них знака м’якшення й апострофа.


І. Карьерой называют быстрое и успешное продвижение в служебной, общественной, научной и другой деятельности, достижение популярности. Это путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого положения. Часто можно услышать о людях преуспевающих — «он сделал карьеру», «у него блестящая карьера». О неудачнике говорят — «его карьера не удалась».Карьерой называют также и род занятий, деятельности (артистическая карьера, карьера врача). Но следует отличать само понятие карьеры от карьеризма — гонки за личными успехами в служебной или другой деятельности из-за честолюбия, выгоды, корыстолюбия.

II. Модное ныне слово досье обозначает собрание документов, относящихся к какому-либо вопросу, делу, лицу, а также папку с такими документами. Чаще всего слово употребляется для обозначения дел, касающихся преступности и шпионажа. В последнее время слово «досье» вытесняет английское заимствование файл — папка, дело, досье. (З газети).
14
Вправа 56.
Перепишіть подані слова, підкресліть вивчену орфограму.
П’єса, дисидент, партитура, гриль, гірлянда, букініст, динаміт, трикотаж, кювет, кур’єр, Оттава, брутто, сюрреалізм, Діккенс, ванна, піца, спагеті, конферансьє, брошура.
Вправа 57.
Наведіть 2 приклади текстів різних стилів,
у яких уживаються слова іншомовного походження. Виписати їх (не менше 10 з кожного тексту) та їх подати значення, користуючись словником Іншомовних слів.

Вправа 58.
Перепишіть слова, поясніть написання.

П’єдестал, дуель, Фейєрбах, реєстр, парфумерія, Россіні, університет, Ріо-де-Жанейро, сюрреалізм, тонна, група, колектив, лібрето, мадонна, Голландія, Руссо.
Вправа 59.
Запишіть російські прізвища українською мовою.
Грибоедов Александр Сергеевич, Суворов Александр Васильевич, Глинка Михаил Иванович, Васнецов Виктор Михайлович, Репин Илья Ефимович, Пржевальский Николай Михайлович, Тургенев Иван Сергеевич.
Вправа 60.
С
пишіть речення, вибираючи з дужок потрібні букви.
Шевченко з нетерпінням чекав приїзду Щепк(и,і)на (О. Іваненко). М(і,и)чур(і,и)н сидів задумливий і байдужий до вітань (О. Довженко). Всім відомий такий тонкий і глибокий співець природи, як Пр(і, и)шв(і, и)н (М. Рильський).Серед співробітників редакції були Щедр(і,и)н, Сл(є,е)пцов, (Є, Е)л(і,и)с(є,е)єв, тут з’явився і молодий Писар(є,е)в (О. Іваненко).
Вправа 61.
Напишіть в алфавітному порядку українською мовою прізвища, імена по батькові видатних людей.
Вправа 62.
Запишіть російські прізвища українською мовою у дві колонки:
1) з буквою
е; 2) з буквою є.
Мещанинов, Лермонтов, Авдеев, Эренбург, Немчинов, Серпилин, Тютчев, Исаев, Абдашев,
Лесков, Орехов, Кудрявцев, Ветров, Озеров, Ваншенкин.
Вправа 63.
Перепишіть російські прізвища. Поясніть написання їх українською мовою.
Крилов, Чижиков, Пришвін, Царицин, Тихонов, Писарев, Смирнов, Михайлов, Філіппов, Нікітін, Крилов, Чижиков, Пришвін, Царицин, Тихонов, Писарев, Смирнов, Михайлов, Філіппов, Нікітін, Ніколаєв, Травкін, Ізотов, Воїнов, Ананьїн, Мар’їн, Редькін, Андреєв, Ходарев, Агєєв, Рилєєв, Юр’єв, Бєликов, Єгоршин, Семьоркін, Хрущов, Алфьоров, Семенов, Єрмолаєв, Йолкін, Каменєв.
Вправа 64.
Перепишіть речення. У прізвищах уставте потрібну літеру, поясніть її правопис.

Навіть за часів чорної реакції не можна було погасити полум’я правди, що палало в трудах С(е, є)ч(е, є)нова, Павлова, М(е, є)нд(е, є)л(е, є)єва, Т(і, и)м(і, и)ряз(е, є)ва. 3. Чи вартий той людського слова, хто відкидає, як сміття, діла Веласкеса й С(е, є)рова, Матейка й Р(е, є)піна життя? 4. Поет (О. Пушкін) з усією силою зненавидів не тільки Аракч(е, є)єва, а й аракч(е, є)євщину, як одно з найбридкіших явищ в історії людства. 5. Всім відомий такий тонкий і глибокий співець природи, як Пр(і, и)швін (З творів М. Рильського).
Вправа 65.
Поясніть, чому ті самі букви в російських назвах
Репино і Решетниково українською мовою передаються по-різному:
Рєпіно і Решетниково? Чому українською мовою Пушкін, але Пущин, хоча російською однаково: Пушкин і Пущин?
Вправа 66.
Перепишіть, уставте пропущені літери. Визначте відмінки прізвищ.

1. Мальовнича пр..рода України надихала на зображення поет..чних кра..видів художників
15
Василя Троп..н..на, Миколу Н..ст..рова, Архипа Куїнджі (З календаря). 2. Під час навчання в Академії мистецтв Віктор Васн..цов познайомився і Іллею Р..піним, Миколою Пол..новим, Василем Суриковим та іншими живописцями (І.Войцехівська). 3. Прем'єра опери Петра Ілліча Чайковського «Євгеній Он..гін» в Києві відбулася 1884 року
(З календаря).
Вправа 67. Перепишіть, замість крапок уставте пропущені букви.
Ш..шк..н, Бун..н, Блох..н, Турчан..нов, Тат..щев, Ф..л..пов, Н..к..т…н, Гол..ц..н, Вав..лов, Шаляп..н, Бабк..н, Мечн..ков, Яковл..в, Єрм..лов, Тург..н..в, Леонт..єв, Н..красов, Медв..д..в, Лапт..в, Андр..в, Ш..ряєв, Селезн..ов, Ал..охін, Анан…їн, Ареф..єв, Мар..їн, Лук..янов, Трет..яков.
Вправа 68.
Напишіть російські прізвища в родовому відмінку однини.
Донськой, Толстой, Петухов,Алексєєв, Безпалов, Дарвін, Безсмертний, Підгорний, Підкопаєв, Розсоха, Бологозький, Хмельов, Лаптєв, Ноздрьов, Пугачов.
Вправа 69.
Складіть і запишіть висловлювання на тему «Що я знаю про походження свого прізвища».

Вправа 70.

Запишіть слова у дві колонки:
1) з ненаголошеним е; 2) з ненаголошеним и
.
Ет...кетка, д...сятий, еф...ктивний, нож...ці, кат...горія, ап...льсин, т...жневий, доб...реться, ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве,з..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро, мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, оп..тати, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, ан..кдот, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, ен..ргетичний, в..ликий, муніц..пальний, ож..ледь, вер..ск, акт..віст, розд..рати, кр..ниця, чер..во, очищ..ння, опр..томніти, кош..ня, бл…зенько, ос…литися, хв…люватися, оп…нитися, справ…дливий, греб…лька, розп…тати, р…вти, тр…мати, зш…вати, дал…чінь, неприм…ренний, поч…нати, вир…нати, сп…нити, дят…л, ст…лити, ущ…мити, тр…вога, оц…нкований, в…ршина.
Вправа 71.
Перепишіть речення. Вставте пропущені букви, поясніть правопис слів.

1. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба холодно, кр…ваво ч…рвонів (О. Гончар). 2. Гілки д…рев мокро бл…щали, зволожені по-в…сняному (О. Гончар). 3. Кр…ло зорі рум’янить тучі у голубій дал…ч…ні (В. Сосюра). 4. Схололі в хмарах крап…льки води п…рлинами котилися в сади (М. Бажан). 5. Під в…селкою у голубіні голуби л…тять (В. Лучук). 6. З пш…ничного поля Данило поглянув на той обш…р, який густіше проростав туманом та й зн…кав у тумані (М. Стельмах). 7. У небі віт…р куч…рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат…хає, й знов шумить (М. Рильський).


Вправа 72.
Зробіть переклад речень з російської мови на українську. Порівняте правопис букв
е та и в обох мовах.

Листва на березах была еще почти вся зеленая (І. Тургенєв). Вода заблестела, как расплавленный металл (В. Шишков). Серебристые поля сверкали в темном небе над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из далеких глубин галактики (Ю. Бондарев).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал