Метою викладання навчальної дисципліни “Дитяча література” є ознайомити студентів педагогічного інституту з ідейно-естетичним багатством художніх творів-зразків української та зарубіжної літератури,Скачати 199.68 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір199.68 Kb.
Кафедра дошкільної і початкової освіти

6.010101 Дошкільна освіта

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РІДНОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУМетою викладання навчальної дисципліни “Дитяча література” є ознайомити студентів педагогічного інституту з ідейно-естетичним багатством художніх творів-зразків української та зарубіжної літератури, що входять у коло читання учнів дошкільного та молодшого шкільного віку, озброїти майбутніх педагогів, вихователів вміннями та навичками керувати читанням своїх вихованців.

Завдання: ознайомити студентів з досягненнями як вітчизняної, так і світової літератури для дітей, виробити навички виразного читання, виховати у майбутніх вихователів глибокий інтерес до дитячої літератури, відчуття естетичного впливу художнього слова, емоційності у сприйнятті художніх творів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати: дитячу літературу, розуміти виховне і пізнавальне значення кожного твору, щоб за допомогою художнього слова розширити світогляд дітей, розвивати їхню ерудицію, естетичні смаки, фантазію, творчі здібності, читацькі інтереси.

вміти: правильно добирати та оцінювати їх, інтерпретувати та використовувати художні твори у практиці шкільного навчання і виховання, на уроках та в позакласній роботі.

  1. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗмістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОПЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 1.

Заняття №1

Тема: Теоретико-методологічні засади дошкільної лінгводидактики

 1. Лінгвістичні засади методики розвитку мовлення дітей

 2. Педагогічні засади лінгводидактики

 3. Методи наукового дослідження в дошкільній лінгводидактиці

 4. Навчально мовленнєва діяльність дошкільників


Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 2

Тема: Мовленнєве спілкування як діяльність

 1. Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку

 2. Комунікативна спрямованість навчання дітей рідної мови

 3. Організація професійно-мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмові відповіді.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 3

Тема: Історичний огляд розвитку дошкільної лінгводидактики

 1. О. Ольжич: національне виховання українського дошкілля

 2. Лінгводидактична концепція В. О. Сухомлинського

 3. Особливості лінгводидактичної спадщини С. Русової

 4. Становлення і розвиток дошкільної лінгводидактики в зарубіжних країнах

Форми контролю: опитування на семінарському занятті.
С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 4

Тема: Становлення і розвиток мовлення дітей раннього віку

 1. Перший рік життя

 2. Другий рік життя

 3. Третій рік життя

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 5

Тема: Розвиток мовлення дітей дошкільного віку


 1. Молодший і середній дошкільний вік

 2. Старший дошкільний вік

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.
Змістовий модуль 2. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РІДНОЇ МОВИ

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 6

Тема: Виховання звукової культури мовлення у дітей


 1. Методи і прийоми виховання звукової культури мовлення дітей

 2. Методика виховання звукової культури мовлення на заняттях

 3. Корекція мовлення у спеціальному дошкільному закладі

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 7Тема: Методика словникової роботи в дошкільному закладі


 1. Особливості засвоєння слова у дошкільному віці

 2. Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу

 3. Методика розвитку словника дітей дошкільного віку

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 8Тема: Формування граматичної правильності мовлення у дітей


 1. Поняття граматичної будови мови

 2. Особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку

 3. Типові граматичні помилки в мовленні дітей

 4. Дитяче словотворення

 5. Методика формування граматичної правильності мовлення у дітей

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 9

Тема: Методика розвитку зв’язного мовлення у дітей


 1. Характеристика методів і прийомів навчання дітей монологічного мовлення

 2. Навчання дітей розповіді за картинами

 3. Методика навчання дітей переказу літературних творів

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 10

Тема: Методика розвитку виразності мовлення


 1. Поняття виразності мовлення

 2. Специфіка засвоєння виразного мовлення на етапі дошкільного дитинства

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 11

Тема: Методика формування оцінно – контрольних дій у навчально – мовленнєвій діяльності


 1. Сутність і характеристика оцінної діяльності

 2. Формування оцінно-контрольних дій під час розвитку мовлення дітей

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 12

Тема: Історичний огляд розвитку дошкільної лінгводидактики.


 1. Лінгводидактична концепція К. Д. Ушинського

 2. Лінгводидактична спадщина І. І. Срезневського

 3. Лінгводидактична концепція Софії Русової

 4. Рідномовні обов’язки» І. Огієнка

 5. О. Ольжич: національне виховання українського дошкілля

 6. Лінгводидактична концепція В. О. Сухомлинського

 7. Особливості лінгводидактичної спадщини С. Русової

 8. Становлення і розвиток дошкільної лінгводидактики в зарубіжних країнах

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 13-14

Тема: Наступність і перспективність навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах освіти та першому класі школи


 1. Сутність мовленнєвої підготовленості дітей до школи

 2. Змістовий аспект мовленнєвого розвитку дітей і учнів

 3. Наступність І перспективність мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу

 4. Усвідомлення дитиною мовлення

 5. Підготовка руки дитини до письма

 6. Діагностичні методики обстеження мовленнєвої підготовленості дітей до школи

 7. Формування підготовленості дошкільників із загальним недорозвиненим мовленням до навчання у школі в умовах спеціального дошкільного закладу

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 15

Тема: Організація роботи у розвитку мовлення у дошкільному закладі та управліннях освіти


 1. Роль завідувача і старшого педагога в організації роботи з розвитку мовлення в дошкільному закладі

 2. Планування роботи з розвитку мовлення

 3. Робота з розвитку мовлення в управліннях освіти

Форми контролю: опитування на семінарському занятті, письмовий звіт.


  1. ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬЛабораторне заняття №1.

Тема: Наукові основи методики навчання дітей рідної мови та ознайомлення з явищами навколишнього життя.

Мета : оволодіти теоретичними основами методики розвитку мови.

План:


1. Предмет та завдання курсу

2. Філософські основи методики

3. Природничі основи методики

4. Психологічні основи методики

5. Лінгводидактичні основи методики розвитку мовлення .
Лабораторне заняття № 2

Тема: Форми роботи з розвитку мовлення та ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Мета: Удосконалення вмінь студентів характеризувати заняття, їх види та особливості проведення в різновікових групах.

План:

1. Типи та види занять з розвитку мови, їх характеристика.2. Вимоги до мовленнєвих занять.

3. Повсякденне життя – форма закріплення набутих знань.


Лабораторне заняття № 3.

Тема : Завдання, зміст та форми словникової роботи .

Мета : Засвоєння знань змісту форм та закономірностей оволодіння словом дитиною.

План:


1. Засвоєння знань змісту форм та закономірностей оволодіння словом дитиною.

а)Етапи оволодіння словом дитиною (А.К.Маркова, Г.М.Ляміна, М.І.Красногорський). Перші слова, характеристика їх. Теорія „відкриття‖ В.Штерна та Ш.Бюлер. Автономне (У.Еліасберг), ‖мале‖(О.Ієсперсен) мовлення.(С.Л.Рубінштейн, Л.С.Виготський). Кількісний склад словника дітей раннього віку. Особливості словника дітей дошкільного віку.

2. Оволодіння дітьми значення слова. Ступені узагальнення слів за значенням. (Л.С.Виготський, М.Кольцова, А.П. Іваненко).

3. Пряме та переносне значення слова. Наукові та життєві поняття (Л.С.Виготський ). Специфіка засвоєння їх дітьми.

4. Принципи словникової роботи в дитячому садку. Словник активний, пасивний. Тематичні словники. Словники- мінімуми.
Лабораторне заняття № 4.

Тема : Завдання, зміст та форми словникової роботи .

Мета : Засвоєння знань змісту форм та закономірностей оволодіння словом дитиною.

План:


1. Завдання словникової роботи в д/н/з.

2. Форми й методи словникової роботи

а)Заняття з ознайомлення дітей з навколишнім світом:

б) ознайомлення з дітей з якостями та властивостями предметів,

в) на формування узагальнень, класифікації та наукових понять,

г) ознайомлення дітей з предметами та явищами ( за В. Й. Логіновою).


Лабораторне заняття № 5.

Тема : Завдання, зміст та форми словникової роботи .

Мета : Засвоєння знань змісту форм та закономірностей оволодіння словом дитиною.

План:


1. Класифікація дидактичних вправ із словникової роботи (за Є.І.Тихєєвою).

2. Словникова робота у ході режимних моментів та на заняттях з інших розділів програми.

3. Дидактичні ігри та вправи в словниковій роботі з дітьми, види дидактичних ігор та їх специфіка.

Завдання. Складіть тематичне заняття на ознайомлення дітей з якостями та властивостями предметів. 3. Уважно прочитайте подані конспекти занять з ознайомлення дітей з навколишнім світом та визначте до якої групи вони належать. Виписати 1 дидактичну гру з словникової роботи. Скласти 1 дидактичну вправу на закріплення словника відповідно до схеми: назва вправи, мета, словник, зміст вправи.
Лабораторне заняття № 6.

Тема: Методи безпосереднього ознайомлення дітей з навколишнім та опосередковані методи закріплення знань про довкілля.

Мета : оволодіння опосередкованими методами закріплення знань про довкілля.

План:


1. Безпосередні методи ознайомлення з довкіллям:

а) спостереження,

б) екскурсії за межі дитячого садка, екскурії – огляди,

в) розглядання предметів та бесіда про них.

г) бесіда за дидактичними картинами.

д) специфіка роботи з репродукціями художніх картин.

2. Опосередковані методи:

а) читання художніх оповідань та віршів пізнавальної спрямованості,

б) відтворююча бесіда,

в) усна народна творчість (малі жанри фольклору та місце їх у словниковій роботі з дітьми: загадки, прислів’я тощо. Методика їх використання),

г) словесні дидактичні ігри.

3. Ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху.

4. Ознайомлення дітей з правилами пожежної безпеки.

Завдання: 1. Розробіть конспект заняття ― Розглядання українського національного посуду та бесіда про нього для старшої групи.


Лабораторне заняття № 7.

Тема: Методика формування граматичної будови мови

Мета: засвоєння методики формування граматично-правильної мови.

План.


1. Становлення граматичної будови мови у дітей раннього віку

2. Закономірності засвоєння граматичних значень дітьми дошкільного віку.

3. Типові помилки в мовленні дітей та їх причини .

4. Дитяче словотворення .

5. Шляхи формування граматичної правильності мови у дітей.

6. Методи формування граматичної правильності мови .

7. Заняття з формування граматичної правильності мови
Семінарське заняття № 8

Тема: Методика художнього читання і розповідання.

Мета: оволодіти методикою художнього читання і розповідання дітям дошкільного віку.

План:


1. Особливості сприймання дітьми художніх творів.

2. Методика художнього читання і розповідання.

3. Методика проведення бесід на морально-етичні теми.

4. Методика роботи з поетичними творами в дитячому садку.

5. Робота в куточку книги.

6. Методика роботи з ілюстраціями в дитячому садку.

7. Методика показу діафільмів і кінофільмів.

8. Драматизація та інсценування художніх творів.

9. Види театрів.
Семінарське заняття № 9

Тема: Методика навчання грамоти в дошкільному закладі.

Мета: оволодіти методикою навчання грамоти дітей дошкільного віку.

План:


1. Теоретичні основи навчання грамоти.

2. Історичний огляд методів навчання грамоти.

3. Експериментальні дослідження навчання грамоти дітей на сучасному етапі.

4. Методика навчання дітей звуковому аналізу слів.

5. Методика навчання читання.

6. Підготовка руки дитини до письма .


Семінарське заняття № 10-11.

Тема :Методика навчання дітей монологічного мовлення

Мета : Оволодіння методикою монологічного мовлення.

План:


1. Види дитячих розповідей, класифікація їх. Прийоми навчання розповіданню.

2. Методика навчання описовим розповідям (за іграшками, картинками, предметами).

3. Методика навчання розповіданню за дидактичними картинами. (розповіді з власного досвіду та їх види: розповіді за темою, розповіді про цікавий випадок з життя без обмеження конкретною темою, складання листів дітьми із записом вихователя).

4. Навчання дітей творчому розповіданню ( фактична розповідь (це переказ, сюжетна розповідь з досвіду, опис по пам’яті) і творча розповідь. Види творчих розповідей: А) на наочній основі: складання дітьми сюжетних розповідей про іграшки (про одну та за сюжетною ігровою ситуацією), придумування початку або кінця подій, зображених на картині, описові розповіді про природу Б) на словесній основі: придумування кінця до початку розповіді чи казки вихователя, розповідь на тему, запропоновану вихователем, самостійне складання дітьми казок).

5. Прийоми навчання дітей переказуванню художніх творів (навідні та підказні запитання, заохочення, підказування, спільне переказування вихователя і дитини, відображене переказування). 6. Дидактичні ігри та вправи на закріплення навичок розповідання.
Семінарське заняття № 12-13.

Тема : Методика розвитку діалогічного мовлення.

Мета: Оволодіння методикою навчання дітей діалогічного мовлення.

План: 1. Поняття зв'язного мовлення і розвиток мовних функцій.

2. Розмова вихователя з дітьми – метод діалогічного мовлення.

3. Стаття В. Ф. Одоєвського ― Розмови з дітьми‖. Книга ―Наука до науки‖.

4. Бесіди з дітьми.

5. Види (вступна, супровідна, заключна; в залежності від змісту бесід можна виділити такі види їх: за змістом картин, за художнім твором, на тему досвіду дітей), тематика бесід про довкілля ( за характером теми бувають широкі (―Пори року‖)і вузькі (―Осінь‖, ―Весна‖), місце їх у педагогічному процесі д/н/з.

6. Структура бесіди (початок бесіди, основна і заключна частини). Методика проведення бесіди. Завдання 1. Запишіть та проаналізуйте діалогічне мовлення дітей. Задля цього запропонуйте такі уявлювані ситуації. – Уяви собі, що ви грались з дітьми в пісочниці і ти випадково наступив на будову свого товариша. Попроси пробачення у Тараса, запропонуй свою допомогу. – Уяви собі, що в тебе день народження. Зберуться твої друзі. Запроси Зіну та Олю до себе на день народження. – Уяви собі, що в групу прийшов новенький хлопчик. Ти його зустрів. З чого б ти почав свою розмову? – Ось телефон. Уяви собі, що ти телефонуєш бабусі, до села. Я буду бабуся. Поговори зі мною.
Семінарське заняття № 14.

Тема: Завдання, зміст, форми і засоби розвитку мови. Базовий компонент дошкільної освіти.

Мета : ознайомити студентів із завданнями, змістом та формами навчання дітей рідної мови.

План:


1. Завдання з розвитку мови дітей.

2. Зміст навчання дітей рідної мови.

3. Засоби здійснення програми з розвитку мови.

4.Мова вихователя – засіб навчання дітей рідної мови.

5. Вимоги до мови дітей.
Семінарське заняття № 15.

Тема: Історичний огляд становлення дошкільної лінгводидактики.

Мета : Ознайомити студентів з розвитком методики навчання дітей рідної мови як науки в різні історичні періоди.

План:


1. Становлення методики в дожовтневий період: Погляди Я. А. Коменського на навчання дітей рідною мовою. Роботи Я. А. Коменського ― Материнська школа‖ та ― Видимий світ у малюнках‖. 1) Внесок В.Ф.Одоєвського в розвиток і становлення методики розвитку рідної мови. Книга В.Ф.Одоєвського ― Наука до науки‖.

2) І. І. Срезнєвський та його книга ― Про вивчення рідної мови взагалі й особливо в дитячому віці‖. Правила розвитку мовлення.

3) Вчення К.Д.Ушинського про рідну мову. Книга ―Рідне слово‖, її структура.

4) Педагогічні погляди Є.М.Водовозової на виховання і розвиток дітей дошкільного віку.

5) Розвиток методики навчання дітей рідної мови в кінці XIX — на початку XX століть. 3. Є.І.Тихєєва – основоположник методики розвитку мови дітей дошкільного віку.

6) Внесок В.О.Сухомлинського в розвиток ідей методики кавчання дітей рідної мови.


Самостійна робота:

Законспектувати матеріал:

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – 2-ге вид., – К.: Світич, 2008.- 430.

2. Богуш А.М., Орланова Н.П., Зеленко Н.І., Лихолетова В.К. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. – К.: Вища школа,1992.- С. 5 - 23.

3. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія – К.: Видавничий Дім * Слово* , 2004. – 18 – 31.

4. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів.Упорядник Богуш А.М. Частина 1 та 2 – К.: Видавничий Дім „ Слово‖., 2005. - С.9 - 92.

5. Методика развития речи детей дошкольного возраста/ Л П Федоренко, Г. А. Фомичева, В. К. Лотарев, А. П. Николаива.М.( 1984. – С. 15–16.

6. Маркова А. К. Психология усвоения языка как средства общения. – М., 1974, – С. 30–31.

Теми для рефератів:

Тема 1. Теоретико-методичні основи формування мовної особистості

Тема 2. Становлення методики розвитку мови як науки.

Тема 3. Завдання, зміст та засоби навчання дітей рідної мови.

Тема 4. Форми навчання дітей рідної мови.

Тема 5. Методи і прийоми розвитку та навчання дітей рідної мови.

Тема 6. Методика розвитку звязного мовлення

Тема 7. Методика словникової роботи в дошкільному закладі.

Тема 8. Методика формування граматичної будови мовлення у дітей.

Тема 9. Методика виховання звукової культури.

Тема 10. Методика художнього читання і розповідання дітям

Тема 11. Розповіді вихователя і дітей за ілюстративним матеріалом.

Тема 12. Організація роботи з розвитку мови в дошкільних закладах освіти.


Питання до іспиту 1. Українська дошкільна лінгводидактика та її поняття

 2. Міждисциплінарні зв’язки у викладанні української дошкільної лінгводидактики

 3. Методологічні засади лінгводидактики

 4. Природничі засади лінгводидактики

 5. Спілкування і комунікація: спільне і відмінне

 6. Спілкування як специфічний вид дитячої діяльності

 7. Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку

 8. Комунікативна спрямованість навчання дітей рідної мови

 9. Організація професійно-мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми

 10. Лінгводидактична концепція К. Д. Ушинського

 11. Лінгводидактична спадщина І. І. Срезневського

 12. Лінгводидактична концепція Софії Русової

 13. Рідномовні обов’язки» І. Огієнка

 14. Поняття звукової культури мовлення

 15. Особливості звуковимови дітей у різних вікових групах

 16. Індивідуальна перевірка звукової культури мовлення дітей

 17. Особливості засвоєння слова у дошкільному віці

 18. Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу

 19. Методика розвитку словника дітей дошкільного віку

 20. Поняття граматичної будови мови

 21. Особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку

 22. Типові граматичні помилки в мовленні дітей

 23. Дитяче словотворення

 24. Методика формування граматичної правильності мовлення у дітей

 25. Поняття зв’язного мовлення

 26. Навчання дітей діалогічного мовлення

 27. Методика навчання дітей монологічного мовлення

 28. Методика навчання дітей розповіді з власного досвіду

 29. Методика стимулювання словесної творчості та навчання дітей творчої розповіді

 30. Поняття виразності мовлення

 31. Специфіка засвоєння виразного мовлення на етапі дошкільного дитинства

 32. Сутність і характеристика оцінної діяльності

 33. Формування оцінно-контрольних дій під час розвитку мовлення дітей

 34. Українська дошкільна лінгводидактика та її поняття.

 35. Методологічні засади дошкільної лінгводидактики.

 36. Природничі засади лінгводидактики.

 37. Психологічні засади лінгводидактики.

 38. Педагогічні засади лінгводидактики.

 39. Розвиток мовлення в період становлення мовленнєвої діяльності дітей.

 40. Поняття звукової культури мовлення.

 41. Особливості звуковимови дітей у різних вікових групах.

 42. Індивідуальна перевірка звукової культури мовлення дітей.

 43. Методи і прийоми виховання звукової культури мовлення дітей.

 44. Методика виховання звукової культури мовлення на заняттях.

 45. Корекція мовлення у спеціальному дошкільному закладі

 46. Особливості засвоєння слова в дошкільному віці.

 47. Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу.

 48. Методика розвитку словника дітей дошкільного віку.

 49. Поняття граматичної будови мови.

 50. Особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку.

 51. Типові граматичні помилки в мовленні дітей.

 52. Дитяче словотворення.

 53. Методика формування граматичної правильності мовлення у дітей.

 54. Поняття зв’язного мовлення.

 55. Методика розвитку діалогічного мовлення.

 56. Методика проведення бесід і полілогів.

 57. Методика навчання дітей монологічного мовлення.

 58. Характеристика методів і прийомів навчання дітей монологічного мовлення.

 59. Характеристика методів і прийомів навчання дітей монологічного мовлення.

 60. Навчання дітей розповіді за картинками.

 61. Методика навчання дітей переказу літературних творів.

 62. Методика навчання дітей розповіді з власного досвіду.

 63. Методика стимулювання словесної творчості та навчання та навчання дітей творчої розповіді.

 64. Стимулювання мовленнєвої активності дітей у процесі образотворчої діяльності.

 65. Розвивальний потенціал театралізованих ігор.

 66. Методика художнього читання та розповідання в різних вікових групах.

 67. Роль завідувача і старшого педагога в організації роботи розвитку мовлення в дошкільному закладі.

 68. Планування роботи з розвитку мовлення.

 69. Робота з розвитку мовлення в управліннях освіти.

 70. Формування мовленнєвої особистості дошкільника в процесі навчання рідної мови як актуальна проблема сучасної теорії та практики дошкільної освіти.

 71. Сформованість оцінно-контрольних дій як показник мовленнєвого розвитку дітей.

 72. Організація професійно-мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми.

 73. Історичний огляд становлення та розвитку теорії і методики розвитку мови як науки

 74. Завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми розвитку мовлення дітей

 75. Особливості розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку

 76. Методика розвитку зв’язного мовлення дітей

 77. Методика словникової роботи й ознайомлення з довкіллям

 78. Методика формування граматичної будови мовлення у дітей

 79. Методика виховання звукової культури мовлення

 80. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

 81. Історичний огляд становлення та розвитку теорії і методики розвитку мови як науки

 82. Завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми розвитку мовлення дітей

 83. Особливості розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку

 84. Методика розвитку зв’язного мовлення дітей

 85. Методика словникової роботи й ознайомлення з довкіллям

 86. Методика формування граматичної будови мовлення у дітей

 87. Методика виховання звукової культури мовлення

 88. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

 89. Навчання елементам грамоти

 90. Педагогічний менеджмент в організації навчально-мовленнєвої діяльності в дошкільному навчальному закладі

 91. Спільна робота дошкільного закладу і сім’ї з розвитку мовлення дітей

 92. Наукові засади теорії і методики розвитку мови


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал