Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями Структура системи освіти УкраїниСкачати 182.67 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір182.67 Kb.
Перелік питань для іспиту з курсу «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями»


 1. Структура системи освіти України.

 2. Типологія закладів системи дошкільної освіти.

 3. Типи загальноосвітніх навчальних закладів.

 4. Навчальні заклади додаткової (позашкільної) освіти дітей.

 5. Психологічна служба системи освіти: структура, зміст діяльності.

 6. Посадові обов’язки соціального педагога в закладах освіти.

 7. Функції соціально-педагогічної роботи соціального педагога закладу освіти.

 8. Кваліфікаційні вимоги до соціального педагога.

 9. Взаємодія соціального педагога з фахівцями, які вирішують проблеми дітей та учнів.

 10. Нормативно-правова база діяльності соціального педагога у закладах освіти

 11. Посадова інструкція соціального педагога: призначення, структура, зміст.

 12. Діловодство у соціально-педагогічній роботі. Основні види документації, яку веде соціальний педагог у закладі освіти.

 13. Планування роботи соціального педагога. Види планів. Принципи написання.

 14. Основні напрями соціально-педагогічної роботи у закладах освіти.

 15. Зміст роботи соціального педагога в закладах дошкільної освіти.

 16. Зміст соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

 17. Методи роботи соціального педагога з різними категоріями дітей у закладах дошкільної та загальної освіти. Особливості їхнього підбору та використання.

 18. Вивчення соціально-психологічних особливостей дітей та соціально-педагогічного впливу мікросередовища навчального закладу на вихованців.

 19. Організація соціально-педагогічної взаємодії з учнями, які потребують допомоги.

 20. Соціально-психологічна допомога та підтримка дітей в кризових ситуаціях.

 21. Проблема насильства як соціального явища. Види насильства, характерні ознаки різного роду насильства.

 22. Виявлення дезадаптованих дітей, встановлення причин дезадаптації та надання їм необхідної допомоги.

 23. Вивчення особливостей життєдіяльності дітей в умовах сім’ї шляхом соціально-педагогічного інспектування та забезпечення за необхідності соціально-педагогічного супроводу сім'ї.

 24. Організація внутрішньошкільного моніторингу з метою своєчасного виявлення та вирішення соціально-педагогічних проблем дітей, батьків, педагогічного колективу.

 25. Соціально-педагогічне дослідження мікрорайону школи з метою його соціальної паспортизації.

 26. Співпраця соціального педагога з сім’ю як запорука успішного впливу на особистість дитини. Завдання роботи соціального педагога з сім’єю.

 27. Основні типи сімей, які потребують соціально-педагогічної допомоги та підтримки в умовах освітнього закладу.

 28. Зміст соціально-педагогічної роботи з сім'єю.

 29. Напрями соціально-педагогічної діяльності з сім'єю.

 30. Форми та методи соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей.

 31. Зміст соціально-профілактичної роботи з сім'єю.

 32. Зміст та форми соціально-реабілітаційної роботи з сім'єю.

 33. Особливості соціально-педагогічного інспектування сім'ї.

 34. Соціально-педагогічний супровід сім'ї.

 35. Обдарованість як соціально-педагогічна проблема. Типи обдарованості.

 36. Особливості психічного розвитку обдарованих дітей.

 37. Форми навчання обдарованих дітей.

 38. Соціально-педагогічні проблеми обдарованих дітей.

 39. Робота соціального педагога з обдарованими дітьми.

 40. Поняття девіантної поведінки, її види.

 41. Проблеми бездоглядності і бродяжництва та спроби їх вирішення в Україні.

 42. Зміст роботи соціального педагога з дітьми, що мають відхилення у поведінці.

 43. Інтернатні заклади як один із видів освітніх установ. Історія їхнього виникнення виникнення та становлення.

 44. Проблеми закладів інтернатного типу на сучасному етапі, шляхи вирішення.

 45. Основні види інтернатних закладів, їх завдання та функції.

 46. Особливості розвитку дітей, що виховуються в інтернатних закладах.

 47. Особливості діяльності соціального педагога в інтернатних закладах.

 48. Методи та форми роботи соціального педагога в закладах інтнернатного типу.

 49. Загальна характеристика стану здоров’я дітей в Україні та законодавча база, що забезпечує роботу з дітьми, які мають проблеми із здоров’ям.

 50. Форми організації навчання дітей з обмеженими можливостями.

 51. Інклюзивне навчання: суть, проблеми та перспективи. Роль соціального педагога у цьому процесі.

 52. Особливості роботи соціального педагога з хворими дітьми та дітьми з обмеженими можливостями.

 53. Сирітство як соціальна проблема.

 54. Особливості соціалізації та психічного розвитку дітей-сиріт, які виховуються в інтернатних установах.

 55. Державні форми опіки на дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківської опіки.

 56. Сімейні форми опіки на дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківської опіки.

 57. Наствництво як новітня форма опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки.

 58. Організація соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки.

 59. Місце та роль громадських організацій у сучасному світі.

 60. Причини виникнення організацій третього сектору. Право громадян на об’єднання.

 61. Базові характеристики НДО: критерії, структура та місія.

 62. Нормативно-правові аспекти діяльності дитячих та молодіжних організацій.

 63. Види громадських організацій.

 64. Становлення та характеристика дитячого та молодіжного руху в Україні.

 65. Періодизація історії українських дитячих та молодіжних організацій.

 66. Типологія і статус дитячо-молодіжних організацій.

 67. Основні завдання діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій.

 68. Роль і місце дитячих та молодіжних громадських організацій у вирішенні соціально-економічних завдань суспільства, реалізації державної молодіжної політики.

 69. Особливості розвитку сучасних дитячих організацій. Принципи діяльності сучасних дитячих громадських організацій. Умови ефективного виховання та соціального становлення особистості в дитячій організації.

 70. Закономірності та мотиви створення благодійних, релігійних, національно-просвітницьких, науково-технічних, професійних, політичних, спортивних, культури і дозвілля, соціальної взаємодопомоги та інших молодіжних організацій.

 71. Основні напрями та функції діяльності дитячих та молодіжних організацій.

 72. Особливості соціально-педагогічної роботи в дитячих та молодіжних організаціях.

 73. Співпраця ЦСССДМ з дитячими та молодіжними організаціями.

 74. Основні напрями і форми роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями.

 75. Функції соціального педагога в дитячо-молодіжній організації. 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. (Для Модуля 1)
 1. Базова література

 2. Абетка соціального педагога / укладач В.В. Волканова. - X.: Вид. група «Основа», − (Серія «Соціальному педагогу»). − 2011. – 235 с.

 3. Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби: методичні рекомендації / за наук. ред. В.Г. Панка − Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. − 100 с.

 4. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб / О.В. Безпалько − К.: ЦНЛ, 2003. - і 34 с.

 5. Бондар А.Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах продовженого дня / А.Д. Бондар. Б.С. Кобзар. − К. : Вища школа, 1985. – 303 с.

 6. Вайнола Р. X. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Ренате Хейкіївна Вайнола ; за ред. С. О. Сисоєвої ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. − Запоріжжя : ХНРБЦ, 2008. − 460 с.

 7. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми. Методичні матеріали для працівників освіти. Авт.- упор.: Буров С, Дубініна 1., Онишко Ю., Смислова Л., Ясиновська М. − К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. − 36 с.

 8. Впровадження програми надання соціальних послуг сім’ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах: метод. рекомен. / Холт Інтернешенл. − К. : Р.К. Майстерпринт, 2008. − 196 с.

 9. Діти з особливими потребами в школі : психол.-пед. супровід / [авт.-упоряд.: Романова О. М. та ін.]. − К. : Шкільний світ, 2011. − 127 с.

 10. Докторович М. О. Неповна сім’я. Особливості роботи соціального педагога / М. Докторович. − К. : Шкільний світ, 2010. − 126 с.

 11. Докторович М.О. Система виховної роботи в дитячих будинках та інтернатних установах : навч. посіб. / Докторович М. О. − К. : Ленвіт, 2012. − 175 с.

 12. Зайченко М.В. Інструментарій соціального педагога / М. Зайченко. − К. : Шк. Світ, 2011. − 128 с.

 13. Збірник нормативно-правових актів з питань діяльності спеціалізованих закладів і формувань у сфері соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді / упоряд. Л. Є. Леонтьєва, О. В. Вакуленко − К.: Держ. ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2007. − 280 с.

 14. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби системи освіти України / упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. − К. : Ніка-Центр, 2005. − 436 с.

 15. Зимовець Н.В. Твоє житгя − твій вибір: Навч.-метод. посіб. / Н.В. Зимовець, З.А. Совигракова. Н.О. Лещук. − К.: Навчальна книга, 2002.- 190 с.

 16. Зимовець Н.В. Методика освіти «рівний – рівному» : Навч. метод. посіб. / Н.В. Зимовець, Н.О. Лещук. − К. : Навчальна книга, 2002.-127 с.

 17. Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази з питань попередження насильства над дітьми в сім'ї та поза нею / Авт.: Брижик В.О., Журавель Т.В., Кочемировська О.О., Нікітіна О.М., Христова Г. О. / За заг. ред. Журавель Т. В., Христової Г.О. − К. : ТОВККІ.СЛ 2010. − 38 с.

 18. Литвиненко С. А. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закладів / Литвиненко С.А. − Одеса : ПНЦАІШ, 2007. − 187 с.

 19. Методи роботи соціального педагога: матеріали творчої групи соціальних педагогів / Г.Бондаренко та ін. - К.: Редакція загальнопед. газет, (Бібліотека «Шкільного світу»), 2012. − 96 с.

 20. Моісеєнко К. Професійна діяльність соціального педагога: метод. посібник. / К. Моісеєнко. − К.: Пік. Світ, 2009. − 120с.

 21. Настільна книга соціального педагога (нормативно-правове забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок − К. : Білоцерківдрук, 2011 − 308с.

 22. Оржеховська В.М. Дитяча бездоглядність та безпритульність. Історія, проблеми, пошуки / В.М. Оржеховська, В.Є. Виноградова-Бондаренко. − К. : АПН України. − 2004. − 177с.

 23. Педагогічно-правова профілактика правопорушень серед учнівської молоді: Науково-метод. зб. статей / За заг. ред В.П. Пастуха. − К. : ІЗМН, 1997. – 248 с.

 24. Петрович В. С. Соціальний педагог: посадова інструкція / В.С. Петрович // Педагогічний пошук. − 2001. − № 2. − С. 74-76.

 25. Письмак Л.Л. Організація роботи соціального педагога / Л. Письмак, // упоряд. В.О. Снігульська. − К.: Редакція загально педагогічних газет (Бібліотека «Шкільного світу»), 2014. − 128с.

 26. Психолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах з профілактики насильства над дітьми: метод. посіб. / Автори-упоряд.: Вовчок Т.В., Степура Н.П., Даниленко І.С. та ін.; За заг. ред. Т.П. Цюман. − К.: ВПЦ «Експрес» − 2009. − 328 с.

 27. Робота соціального педагога з різними типами сімей : матеріали творчої групи соціальних педагогів / упоряд. Ю.Бойко та ін.. − К. : Ред. загальнопед. газет (Бібліотека шкільного світу), 2013. − 12 с.

 28. Рудюк Т. Документація соціального педагога / Т. Рудюк // Соціальний педагог. − 2007. − № 1. − С. 14-16.

 29. Щорс В.В. Універсальний довідник соціального педагога / В. Щорс, А. Полударова. − Київ : Ред. загальнопедагогічних газет, 2014. – 124 с.

 30. Допоміжна література

 31. Абетка класного керівника / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2003. − 128 с.

 32. Анкетування в школі. Про всіх і для всіх / Упоряд.: Гулєвич Т., Омельчук Н. − К : Ред. загальнопед. газ., 2014. − 124с.

 33. Аромштам М. Педагогика толерантности / М Аромштам, С. Федорова // Искусство в школе. − 2006. − № 5. − С. 16-19.

 34. Бондар В.І. Інтеграція дітей з обмеженими психофізичними можливостями в загальноосвітні заклади: за і проти / В.І. Бондар // Дефектологія. − 2003.− № 3. − С. 2-5.

 35. Бондаровська В.М. Діти, як психологічне дзеркало сім’ї та суспільства / В. Бондаровська. − К. : Ред. загальнопед. газ., 2012. – 117 с.

 36. Вавіна Л. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі початкова ланка / Вавіна Л., Засенко В., Колупаєва А. − [б. м.] ; [б. в.], 2004. − 152 с.

 37. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. − 2-е изд., испр. − М: Академия, 2004. − ???с.

 38. Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб. / ред. Т.Ю. Осипова. − Одеса : Фенікс, − 2006. − 286 с.

 39. Волканова В.В. Право знати право: абетка правового виховання / Валентина Волканова. − К. : Шкільний світ, 2012. − 126 с.

 40. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением: Учеб.-метод. пособ. / Под ред. М.И. Рожкова. − М. : ВЛАДОС, 2003. − 240 с.

 41. Гончаров В.Л. Батько − особлива посада: роль батька в становленні особистості / В. Гончаров. − К. : Шкільний світ, 2010. − 127 с.

 42. Горбатюк О. Ф. Соціальна адаптація та інтеграція дітей з особливими потребами в загальноосвітню початкову школу / О.Ф. Горбатюк // Розкажіть онуку. − 2008. − № 8. − С. 2-3.

 43. Грива О.А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей та молоді в умовах полікультурного середовища : монографія / Грива О. А. − К. : Вид. ПАРАПАН, 2005. −228 с.

 44. Гурьянова М. П. Сельская школа и социальная педагогика : пособ. для педагогов / Гурьянова М. П. − Минск : Амалфея, 2000. − 448 с.

 45. Дети с ограниченными возможностями : проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании / сост. Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. − М. : ООО «Аспект», 2005. − 448 с.

 46. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі : початкова ланка / за ред. В. І.Бондаря, В. В. Засенка − К. : [б. в.], 2004. − 152 с.

 47. Докторович М.О. Арт-терапія в діяльності психолога та соціального педагога / М. Докторович, Г. Рурик, І. Хозраткулова. − К. : Ред. загальнопед. газ., 2014. − 96 с.

 48. Докторович М.О. Соціально-психологічна робота з проблемними підлітками / М. Докторович, Г. Рурик, І. Хозраткулова. − К. : Ред. загальнопед. газет, 2013. − 125 с.

 49. 3аморуєва В.В. Діти без сім’ї. Підготовка до життя / В. Заморуєва. − К. : Шкільний світ, 2011. − 126 с.

 50. Колесникова О. В. Щодо проблем організації соціально-педагогічної роботи в загальноосвітній школі / О.В. Колесникова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. − 2005. − № 3. − С. 58-68.

 51. Колодійчук Т.П. Я серед людей. Соціально-комунікативні тренінги / Т. Колодійчук, І. Дрина. − К. : Ред. загальноп. газет, 2014. − 121с.

 52. Культура життєвого самовизначення: інтегративний курс для учнів загальноосв. навч. закладів : метод, посіб. : в 3 ч. / [О.В. Безпалько, М.І. Босенко, Р.X. Вайнола та ін.] ; наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Златограф, 2003. − Ч. 1, Початкова школа. − 288 с.

 53. Луценко Ю. А. Діти-правопорушники: що робити? / Юрій Луценко − К.: Шк. світ, 2010. − 128 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).

 54. Матвієнко О. Виховання толерантності починається з учителя / О. Матвієнко // Рідна школа. − 2005. − № 6. − С. 29-32.

 55. Мерзлякова О.Л. Як не потрапити на гачок маніпулятора: програма занять для молоді (метод. посіб.) / Олена Мерзлякова. − К. : Шк.світ, 2010 . – 119 с.

 56. Методика освіти «рівний-рівному» / Лещук Н., Зимівець Н., Авельцева Т. та ін. − К. : Міленіум, 2002. − 132 с.

 57. Некраш Л.М. Вибір професії: як діяти, щоб не помилитися / Л. Некраш, М. Стрільник. − К. : Шкільний світ, 2011. − 126 с.

 58. Никитина Л. Е. Социальный педагог в школе :учеб. пособ. / Никитина Л.Е. − М. : Академ. проект, 2003. − 112 с.

 59. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога / Р.В. Овчарова − М : ТЦ Сфера, 2004. − ???с.

 60. Організаційні і функціональні моделі діяльності психологічної служби з формування позитивного ставлення учнів і студентів до здорового способу життя / Цушко І.І., Лунченко Н.В., Панок В.Г. та ін. − К. : Ніка-Центр, 2011. − 84 с.

 61. Организация социально-педагогической работы в учреждениях образования : учеб.-метод, пособ. / авт.-сост. Т.С. Капелевич. − Минск : Новое знание, 2007. − 346 с.

 62. Основи батьківської компетентності : навч. посіб. / упоряд. Т.Г. Веретенко, І.Д. Звєрєва, Н.Ю. Шевченко ; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Науковий світ, 2006. − 156 с.

 63. Панок В. Г. Психологічна служба : навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів / В.Г. Панок. − [2-е вид.]. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2013. − 328 с.

 64. Пащенко С. Ю. Соціально-педагогічна проблема самоорганізації дозвілля підлітків / С. Ю. Пащенко // Соціалізація особистості: зб. наук. пр. / за заг. ред. А.Й Капської − К. : Логос, 2004. − Вип. XXII. − С. 44-62.

 65. Права дитини: сучасний досвід та інновації : зб. інформ. і метод. матеріалів / за заг. ред. Г. М. Лактіонової. − К. : Либідь, 2005. − 256 с.

 66. Психологічна служба і ПМПК системи освіти (за результатами 2012-2013 навчального року) / [Березіна Н.О., Лунченко Н.В., Обухівська А.Г. та ін.] − К. : Ніка-Центр, 2013. – 60 с.

 67. Психолого-педагогічна робота в закладах соціальної реабілітації (методичний посібник) / за заг. ред. Ю.А.Луценка, Є.Б.Павлової, В.Г.Панка − К.: Видавець: Надтока О.Ф., 2011. − 310с.

 68. Про світ дітей з особливими потребами / Упоряд. В.І. Шнайдер. − Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003.−- 140 с.

 69. Семиченко В.А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів. // В.А. Семиченко, В.С. Залуженюк − К.; Веселка. 1998. − 214 с.

 70. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін.] ; за ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Центр учбової літератури, 2008. − 336 с.

 71. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін. // За ред. І. Д. Звєрєвої. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 316 с.

 72. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями / за ред. А.Й. Капської. − К. : ДЦССМ, 2003. −146 с.

 73. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах : метод. посіб. / За ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Держсоцслужба, 2006. − 104 с.

 74. Сущик Н.С. Застосування соціально-психологічного тренінгу в діяльності соціального педагога для корекції агресивної поведінки підлітків / Н.С. Сущик // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. − 2003. − №1. − С. 49-58.

 75. Типова посадова інструкція соціального педагога школи // Соціальний педагог. − 2007. − № 9. − С. 5-8.

 76. Трубавіна І. М. Етика соціально-педагогічної роботи з сім’єю / Ірина Миколаївна Трубавіна. - К. : УДЦССМ, 2000. − 94 с.

 77. Трубавіна І. М. Методи вивчення сім’ї / I.М. Трубавіна, Н.А. Бугаєць. − К. : УДЦССМ, 2001. − 76 с.

 78. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю : навч. посіб. / Ірина Миколаївна Трубавіна. − К. : ДЦССМ, 2002. − 132 с.

 79. Трубавіна І. Д. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками : [наук.-метод. матеріали для працівників соц. служб, учителів, соц. пед., студ. педагог, вузів] / Трубавіна І. Д. − К. ; УДЦССМ, 2000. − 88 с.

 80. Формування здорового способу життя молоді в Україні : національна модель «Молодь за здоров’я» / П. Шатц, О. Балакірєва, Н. Комарова та ін. − К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2005. − 130 с.

 81. Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі : метод. реком. / Шульга В. В. − К. : Ніка-Центр, 2004. − 124 с.
 1. (Для Модуля 2)
 1. Базова література

 2. Алєксєєнко Т. Ф. Виховання особистості у Пласті: моногр. / Т. Ф. Алєксє-єнко, Ю. М. Жданович. – К.: ПП «Проспект-А», 2006. – 262 с.

 3. Все вирішують… стандарти: Професійні та етичні стандарти діяльності громадських організацій: посібн. для громадських організацій / Ресурсний центр розвитку громадських організацій «Гурт». – К., 2001. – 60 с.

 4. Громадські об’єднання в Україні: навч. посіб. / За ред. В. М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 415 с.

 5. Державна підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій у м. Києві: посібник для лідерів неурядових об’єднань / О. Кулик, Ю. Шевцова, Т. Логінова, О. Ілясевич. – К.: Головне управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київської міськради, 2003. – С. 65.

 6. Дитячі об’єднання України у вимірах минулого та сучасного: Довідник-посібник / Р. М. Охрімчук, Л. В. Шелестова, О. В. Кравченко та ін. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 256 с.

 7. Заверико Н. В. Особливості соціалізації підлітків і молоді в умовах сучасності / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія і практика. –
  2005. – №1. – С. 30-35.

 8. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» // Урядовий кур’єр. – 1999. – 12 січня. – №4. – С. 10.

 9. Закон України «Про громадські об’єднання».

 10. Закон України «Про соціальні послуги».

 11. Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України: навч. посіб. / О. В. Лісовець. – 2011. – 256 с.

 12. Молодіжна державна політика України – хто є хто: інформаційний довідник. – К.: Міністерство молоді та спорту України, 2013. – С. 184.

 13. Молодіжна політика в Україні. Висновки команди міжнародних оглядачів Ради Європи: Департамент підготовки документів та публікацій Ради Європи. – Страсбург. – 193 с.

 14. Настільна книга неприбуткових організацій / За ред. А. Ткачука. – К.: Ін-т громадянського суспільства, 2000. – 274 с.

 15. Новохацький В. Д. Неурядові організації як фактор розбудови грома-дянського суспільства в Україні: автореф. дис. канд. політ. наук; Дніпро-петровський нац. ун-т / В. Д. Новохацький. – Дніпропетровськ, 2005. – 16 с.

 16. Нормативно-правова основа діяльності молодіжних громадських організацій: посіб. для НУО України. – К., 2002. – С. 6.

 17. Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання: моногр. / О. В. Безпалько, О. В. Касьянова та ін.; наук. ред.
  Т. К. Окушко. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД». – 260 с.

 18. Поліщук Ю. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні / Ю. Поліщук; за ред. Н. Г. Никало. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 432 с.

 19. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підруч. / За ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.

 20. Третій сектор в Україні: проблеми становлення. – К., 2001. – 170 с.

 21. Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – К.: Ін-т проблем виховання, НАПН України, 2011. – С. 158.

 22. Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні: метод. посіб. / О. В. Пащенко, Н. В. Чиренко, К. І. Чорна; наук. ред.
  Т. К. Окушко. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД». – 300 с.
 1. Допоміжна література

 2. Диба С. Г. Ціннісно-нормативна основа соціалізуючої діяльності у скаутській організації / С. Г. Диба // Рідна школа. – 2003. – №1. – С. 25-27.

 3. Дитячі громадські організації України на захисті прав та інтересів дітей // Початкова школа. – 2004. – №8. – С. 11-16.

 4. Міжнародні організації: навч. посіб. / За ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

 5. Неурядові організації Європейського Союзу: порівняльний аналіз з громадськими організаціями в Україні. – К., 2002. – 48 с.

 6. Поліщук Ю. Й. Теорія самовиховання як фундаментальна основа соціально-педагогічної діяльності сучасних молодіжних об’єднань / Ю. Й. Поліщук // Наукові записки Ніжинського держ. пед. ун-ту ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2004. – №1. – С. 16-21.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал