Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області під керівництвом начальника Центру підполковника Закреницького Анатолія АнатолійовичаСторінка8/13
Дата конвертації15.01.2017
Розмір2.29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнння надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру


 1. Загальна частина.


1. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

Евакуація – комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіянні шкоди здоров'ю людей.;

Загальна евакуація – комплекс заходів, що здійснюються для всіх категорій населення в окремих регіонах держави у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру;

Часткова евакуація - комплекс заходів, що здійснюються для захисту окремих категорій населення у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру. Часткова евакуація проводиться завчасно для визначених категорій населення студентів, учнів інтернатів, вихованців дитячих будинків, які утримуються в будинках для осіб похилого віку, разом з викладачами та вихователями, обслуговуючим персоналом і членами їх сімей, а також хворих разом з лікувальними закладами і їх персоналом;

Безпечний район – придатний для життєдіяльності район розміщення евакуйованого населення, який визначається рішенням відповідного органу виконавчої влади за межами зон можливого зруйнування, хімічного зараження, катастрофічного затоплення, масових снігових і торф’яних пожеж а також небезпечного радіоактивного забруднення.

Уповноважені органи управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Головне управління з питань НС та цивільного захисту населення Автономної Республіки Крим, Головне управління з питань НС Київської міської держадміністрації, головні управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласних та Севастопольської міської держадміністрації;

Евакуаційні органи – підрозділи управління процесом евакуації, які призначаються розпорядженням керівника відповідного органу виконавчої влади (об'єкту) для планування, підготовки, організації та проведення евакуації населення, а також приймання і розміщення евакуйованого населення.


2. Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації рішення про проведення і розміщення евакуйованого населення приймають:

 • на загальнодержавному рівні – Кабінет Міністрів України;

 • на регіональному рівні - Рада Міністрів Автономної Республіки Крим голова обласної держадміністрації ;

 • на міському рівні – голова Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

 • на об'єктовому рівні – керівник об'єкту.


3. Загальна евакуація проводиться шляхом вивезення основної частини населення з міст і небезпечних районів всіма видами наявних транспортних засобів на відповідній адміністративній території та виведення найбільш витривалої її частини пішки.

4. Часткова евакуація проводиться з використанням транспортних засобів, що експлуатуються за діючим графіком. Для прискорення евакуації за рішенням керівника відповідного органу виконавчої влади залучаються додаткові транспортні засоби.

5. Оповіщення населення про загрозу і виникнення НС здійснюється з використанням всіх систем оповіщення мережі зв'язку, засобів радіомовлення і телебачення із залученням у разі потреби сил і засобів органів МВС.

6. Безпечний район визначається рішенням органу виконавчої влади, як правило, на території своєї області (Автономної Республіки Крим).

За кожним підприємством, установою, організацією, об'єктом закріплюється район або пункт розміщення.7. У разі, коли евакуйоване населення неможливо розмістити у безпечному районі своєї області (Автономної Республіки Крим), частина його може розміщуватися у сусідній області з обов'язковим узгодженням цього питання з керівником виконавчої влади відповідної області.

8. Безпечні для розміщення евакуйованого населення райони та порядок його доставки від пунктів висадки до місць розміщення визначається рішенням відповідного органу виконавчої влади на території якого планується розміщувати евакуйоване населення за заявками органу виконавчої влади і об'єкту, що проводить евакуацію.

9. Для евакуації населення із зон радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій визначається не менш як два райони для розміщення у протилежних напрямках з урахуванням переважаючого для цієї місцевості напрямку вітру.

10. Органи виконавчої влади, на території яких планується розміщувати евакуйоване населення із зон радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій, зон катастрофічного затоплення та землетрусу, видають ордери на права зайняття громадських будівель і приміщень.

11. У разі хімічного зараження, виникнення повені, катастрофічного затоплення, масових пожеж евакуація здійснюється у безпечні райони поблизу місць виникнення НС.

 1. Евакуаційні органи, їх функції, завдання.


12. Для планування підготовки та проведення евакуації приймання і розміщення населення створюється евакуаційні комісії, збірні евакуаційні пункти, проміжні пункти евакуації та приймальні евакуаційні пункти (далі евакуаційні органи).

13. Персональний склад евакуаційних органів визначається рішенням керівників відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а на об'єктах – наказами керівників підприємств, установ організацій незалежно від форми власності і підпорядкування.

16. Час на розгортання і підготовку евакуаційних органів всіх рівнів до роботи не повинен перевищувати чотирьох годин з моментом отримання рішення про проведення евакуації.

34. Планування евакуації проводиться для населення, яке проживає у зонах можливого катастрофічного затоплення небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного зараження, в районах виникнення стихійного лиха (масових лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, паводків, підтоплень та інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками), великих аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіянні шкоди здоров'ю людей).

35. Евакуація населення із зон небезпечного радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій планується і проводиться:

- для АЕС потужністю до 4 ГВт – радіусі 30 км;

- для АЕС потужністю більше 4 ГВт – радіусі 50 км.
48. У разі оголошення евакуації, громадян самостійно на міських транспортних які у цей період працюють цілодобово, прибувають на збірні евакопункти, працівники цих пунктів розподіляють громадян, які підлягають евакуації за транспортними засобами, інструктують їх і забезпечують посадку.

49. У разі виникнення аварії на хімічно (радіаційно) – небезпечному об'єкті евакуація населення проводиться у два етапи:


 • перший – від місця знаходження людей до межі зони забруднення;

 • другий – від межі зони забруднення до пункту розміщення еваконаселення в безпечних районах.

52. Евакуйовані громадяни повинні мати при собі паспорт військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення , свідоцтво про народження, гроші і цінності, продукти харчування і воду на 3 доби, постільну білизну необхідний одяг, взуття загальною вагою не більше як 50 кг на кожного члена сім'ї. Дітям дошкільного віку вкладається у кишеню або пришивається до одягу записка, де зазначається прізвище, ім'я та по-батькові, домашня адреса, а також ім'я та по- батькові матері і батька.

53. Евакуйоване населення розміщається у придатних для проживання будівлях, які в зимовий період опалюються.


ІІ. Перелік і зразки документів з цивільного захисту, які відпрацьовуються в загальноосвітніх і професійно-технічних закладах освіти.
Перелік документів з цивільної оборони

загальноосвітніх шкіл (ПТУ)
І. Документи, що регламентують проведення заходів ЦО.
1. Наказ начальника ЦО про організацію ЦО в школі (ПТУ).

2. План цивільної оборони школи (ПТУ).

3. План дій середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ струпеня в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації надзвичайного стану.

3.1. Календарний план основних заходів ЦО.

3.2. Функціональні обовязки посадових осіб ЦО.

3.3. Схема оповіщення і звязку.

4. Штатно-посадовий список невоєнізованих фрмувань ЦО школи (ПТУ).

5. Табель оснащення невоєнізованих формувань табельним майном.

6. Накладні і доручення до них на одержання засобів РХЗ зі складів.

7. Паспорти на сховища, ПРУ (якщо та кі є).

8. Списки співробітників та членів їхніх родин, що підлягають евакуації.

9. План подвірного розселеня співробітників школи (ПТУ) в заміській зоні.

10. Акт обстеження й узгодження заміської зони.
ІІ. Документи з планування підготовки керівного, командно-начальницького складу, невоєнізованих формувань і співробітників школи (ПТУ) з ЦО.

1. Наказ начальника ЦО школи (ПТУ) про підсумки підготовки з ЦО за минулий рік і завдання на новий навчальний рік.

1.1. Перелік навчальних груп і керівників занять з ЦО на новий навчальний рік.

1.2. Тематика з підготовки керівного складу.

1.3. Тематика з підготовки невоєнізованих формувань ЦО.

1.4. Тематика з підготовки співробітників, що не входять до складу невоєнізованих формувань ЦО.

2. План підготовки керівного складу, НВЦО, робітників і службовців.

3. Типова програма навчання працівників органів управління освіти і науки, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі.

4. Розклад занять з керівним складом, особовим складом формувань ЦО і співробітниками школи (ПТУ) (для кожної категорії окремо).

5. Список керівного і командно-начальницького складу, що підлягає навчанню на курсах ЦО в поточному році.

6. Журнал обліку занять з ЦО на кожну навчальну групу.

7. Журнал обліку підготовки керівного і командно-начальницького складу на курсах ЦО.Наказ
„____” ____________ 200__р. № _______ м. ____________________


Про організацію і ведення цивільної оборони у середній загальноосвітній школі №____ м. __________________”Згідно із Законом „Про цивільну оборону України” і „Положенням про цивільну оборону України” та з метою забезпечити сталість управління і ефективність проведення заходів цивільної оборони у школі, НАКАЗУЮ: 1. Начальником цивільної оборони школи є директор школи.

 2. З метою організації і ведення цивільної оборони, організації захисту персоналу та учнів в разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час, підготовки персоналу за програмами ЦО, забезпечення засобами індивідуального захисту призначити начальником штабу ЦО школи – заступника з навчально-виховної роботи - _______________________:

  • заступником начальника штабу ЦО – викладача допризовної підготовки ______________________;

  • помічником начальника штабу ЦО _____________________;

  • заступником начальника ЦО з виховної роботи ____________________;

  • заступником начальника ЦО з матеріально-технічного забезпечення – завідувача господарською частиною школи _____________________;

  • головою евакокомісії _______________________.

3. Призначеним посадовим особам з ЦО розробити та затвердити функціональні обовязки, необхідні документи і плани та забезпечити:

 • запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження заходів у школі щодо зменшення збитків та втрат у разі їх виникнення;

 • оповіщення персоналу школи про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час та постійне інформування його про наявну обстановку;

 • захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів від ураження;

 • підготовку керівного складу ЦО, навчання персоналу та учнів вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту, діяти у надзвичайних стуаціях.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на __________________.
Директор школи __________________.


Організаційна структура ЦО школи


Начальник ЦО –

директор школи

Заступник НЦО з евакуації
Штаб ЦО (НШ, заст. НШ, пом. НШ)
Заступник НЦО з МТЗ
Евакокомісія
Комісія з

питань НС


Збірний

евакопункт


Матеріальні

фондиО б  є к т о в і ф о р м у в а н н я


Пост РХС

(3 чол.)

Ланка звязку (5 чол.)
Сан пост

(4чол.)

Авар.-техн. ланка (11 чол.)
Ланка обслуг. зах. споруд (4 чол.)
Група ОГП (16 чол.)
Ланка пожежо-

гасіння (4 чол.)


Нач. поста – 1

Роз.-дозим – 1

Розв. хімік - 1

Ком. ланки – 1

Телефоніст – 3

Звязківець – 1

Нач. поста – 1

Сандруж. - 3


Ком. ланки – 1

Сл. сантех. – 2

Сл. газопров. – 2

Ел.-монтер – 2

Газозвар – 2

Водій - 1

Ел.-механік - 1

Ком. ланки – 1

Сл. сантех. – 1

Сл. з вент. – 1

Ел.-монтер – 1Ком. групи – 1

Ланка ОГП

Ком. ланки – 1

Охоронці – 3

Ланка ППС

Ком. ланки – 1

Патруль – 6

Ланка регул.

Ком. ланки – 1

Регулювал. - 3

Ком. ланки – 1

Пожежн. - 3


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО СШ (НСШ, ПТУ) № ______ м. _________________ «____» ______________ 200 __ р.


ПОГОДЖЕНО

Начальник штабу ЦО __________ район (місто) _________________ _____________________________ «_____» ______________ 200 __ р.
Завідуючий __________________ рай(міськ)во _________________ «_____» ______________ 200 __ р.


ПЛАН

цивільної оборони СШ (НСШ, ПТУ) № _____________
Розділ 1

організація виконання заходів цо у разі загрози та

виникнення виробничих аварій, катастроф, стихійних лих
Можливі надзвичайні ситуації та висновки оцінювання обстановки, яка може скластися.

У місцевості, де розташована школа (ПТУ), згідно з обліком фізико- географічних особливостей, довголітніми спостереженнями за епідеміологічною, метеорологічною обстановкою, аналізом наявності потенційно-небезпечних для населення підприємств та споруд поблизу школи (ПТУ) можливо передбачити виникнення таких надзвичайних ситуацій: 1. радіоактивне забруднення та зараження місцевості у разі аварії на АЕС;

 2. зараження сильнодіючими отруйними речовинами у разі виникнення аварії з викидом аміаку (хлору тощо) на хімічно-небезпечному об’єкті _________, розташованому в _____ км (м) від школи (ПТУ), або на залізниці (автомобільному транспорті) під час перевезення СДОР, розташованому у ______ км (м);

 3. пожежі на об’єктах народного господарства або в школі (ПТУ);

 4. затоплення при інтенсивному таненні снігу у весняний період та повені на р. ____________________________________________________________.

 5. катастрофічне затоплення при зруйнованні греблі _____________________

 6. епідемії;

 7. стихійні лиха, спричиненні явищами природи (снігові бурі, смерчі, урагани та ін.).

Про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій радіоактивного, хімічного, бактеріологічного зараження, катастрофічного затоплення та інших видів небезпеки школа (ПТУ) отримує оповіщення від місцевого штабу ЦО по радіо, телебаченню і можливо через друковану пресу, якщо дозволяє час.


 1. При аварії на АЕС.

Отримавши повідомлення управління (відділу) з питань НС: «Увага! Говорить управління (відділ) з питань надзвичайних ситуацій! Громадяни! Сталася аварія на АЕС. У населенних пунктах району (вказуються населенні пункти) очікується випадання радіоактивних опадів; населенню району необхідно перебувати в приміщенні, провести додаткову герметизацію житлових приміщень та продуктів харчування. Прийняти йодистий препарат. У подальшому діяти відповідно до вказівок управління (відділу) з питань НС». Необхідно: 1. укрити учнів у ЗС, які є. За відсутністю ЗС або неможливості зайняти ЗС, залишатися у приміщенні та провести додатково його герметизацію (затулити вікна, двері, горища, димохід та заклеїти в них щілини);

 2. організувати прийняття йодистого препарату;

 3. ввести режим радіаційного захисту;

 4. виставити пост РХС та організувати чергування його особового складу;

 5. згідно із вказівками управління (відділу) з питань НС області організувати евакуацію учнів, працівників і членів їх сімей.
 1. При аварії на підприємстві з викидом СДОР.

Отримавши повідомлення управління (відділу) з питань НС про аварію на хімічно-небезпечному об’єкті з викидом аміаку (хлору та ін.) та небезпеку хімічного зараження, необхідно: 1. негайно вивести всіх із зони зараження в безпечне місце;

 2. у разі неможливості негайно вийти із зони зараження, залишатися в приміщенні та провести додатково його герметизацію;

 3. організувати евакуацію учнів у безпечне місце після проходження хмари забрудненого повітря;

 4. вихід із зони хімічного зараження здійснювати в бік, перпендикулярного напряму вітру, уникаючи переходів через тунелі, яри (в яких концентрація СДОР вища);

 5. при підозрі на отруєння СДОР виключити фізичне навантаження, дати багато пити (чай, молоко, сік) та викликати лікаря.


3. При забрудненні ртуттю, її парами.

Необхідно:

 1. негайно повідомити управління (відділ) з питань НС району (міста) та санепідемстанцію;

 2. вивести учнів із забрудненої території і виключити доступ до неї;

 3. зробити механічне вилучення ртуті (збирання вакуумним відсмоктувачем);

 4. організувати демеркуризацію і санітарний контроль за її проведенням (утримання парів ртуті у повітрі приміщення після демеркуризації не більш як 0,0003 мг/м3);

 5. повторний контроль за утриманням парів ртуті зробити двічі з інтервалом 7 днів;

 6. до проведення занять у приміщенні приступати лише після дозволу місцевої адміністрації.

4. При виникненні пожежі.

Необхідно:

 1. негайно зателефонувати за номером 01, викликати пожежну службу та евакуювати учнів і працівників у безпечне місце згідно із схемою евакуації;

 2. організувати винесення майна у безпечне місце та надійну охорону, виключити електро-, газопостачання;

 3. проконтролювати, щоб усі учні і працівники були евакуйовані із зони пожежі у безпечне місце;

 4. організувати гасіння пожежі наявними і первинними засобами пожежогасіння до прибуття пожежної служби;

 5. організувати зустріч пожежних підрозділів;

 6. при рятуванні потерпілих із приміщення, що горить, та при гасінні пожежі дотримуватись правил:

 1. Перш ніж увійти у приміщення, охоплене полум’ям, накритися з головою мокрим покривалом;

 2. Відчиняти двері в задимлене приміщення обережно, щоб запобігти спалаху полум’я від швидкого припливу свіжого повітря; відчиняючи двері, знаходитися з боку ходу дверного полотна;

 3. У сильно задимленому приміщенні рухатися, зігнувшись або поповзом;

 4. Для захисту від чадного газу дихати через зволожену тканину.


Пам’ятайте:

 1. маленькі діти від страху ховаються під ліжко, у шафу, забиваються у куток;

 2. якщо на вас зайнявся одяг, лягайте на землю і перекочуючись, збийте полум’я; бігти не можна - це ще більше роздмухає полум’я;

 3. побачивши людину в одязі, що горить, накиньте на неї пальто, плащ або покривало і щільно притисніть; на місце опіку накладіть пов’язку та відправте до лікарні;

 4. вогнегасні речовини направляти в місця найбільш інтенсивного горіння: не на полум’я, а на поверхню, охоплену полум’ям;

 5. якщо горить електропроводка, то спершу треба відключити рубильник, а потім гасити;

 6. виходити із зони пожежі слід у навітряний бік, поблизу школи (ПТУ);

 7. з’ясувати характер, місце виникнення пожежі та можливі її наслідки для школи;

 8. організувати чергування з метою гасіння можливого розгорання споруд школи (ПТУ);

 9. за необхідністю евакуювати учнів, працівників та винести майно в безпечне місце.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал