Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області під керівництвом начальника Центру підполковника Закреницького Анатолія АнатолійовичаСторінка7/13
Дата конвертації15.01.2017
Розмір2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

34. Обсяг в годинах і навчальний зміст цих нормативних дисциплін визначаються вимогами Закону України «Про Цивільну оборону України»:


 • навчити населення (для функціональної підсистеми — учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі) вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях;

 • забезпечити своєчасну організацію і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах стихійного лиха і осередках ураження (для функціональної підсистеми — на об'єкті цивільної оборони галузі);

 • створити системи аналізу і прогнозування, управління, оповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіаційним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримки їх готовності для сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часів;

 • забезпечити підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації і функціональне навчання керівного складу цивільної оборони, її органів управління та служб;

 • забезпечити організацію життєзабезпечення населення (для функціональної підсистеми — учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі) під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час.


35. Мета підготовки за тематикою нормативних дисциплін: заходами навчально-виховного процесу започаткувати і протягом всього часу перебування у закладах освіти вихованців, учнів, курсантів і студентів виховувати у них якості свідомого і обов'язкового виконання установлених правил безпеки у навчально-виробничому процесі, норм безпечної поведінки в побуті та в умовах надзвичайних ситуацій; виховувати почуття гуманного відношення до людини, яка потрапила в біду; навчити користування засобами індивідуального захисту і свідомих, грамотних дій у надзвичайних ситуаціях.

Навчання студентів вищих навчальних закладів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення проводиться за програмами нормативних дисциплін «Цивільна оборона», «Безпека життєдіяльності» та «Основи медичних знань» і спрямовується на підготовку їх як майбутніх керівників навчально-виробничих колективів — організаторів цивільної оборони, безпеки життєдіяльності людини, охорони здоров'я і життя дітей.

Дипломні проекти і курсові роботи студентів вищих навчальних закладів відповідно до фахових напрямків їх підготовки повинні мати розділи з питань цивільної оборони, безпеки життєдіяльності людини, основ медичних знань та охорони здоров'я дітей.

36. Підготовка учнів 2-х, 6-х і 7-х класів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення здійснюється за тематикою цивільної оборони і особистої безпеки програми «Основи безпеки життєдіяльності», а учнів передвипускних і випускних класів загальноосвітніх і професійно-технічних закладів освіти — за тематикою розділу «Цивільна оборона» програми допризовної підготовки юнаків і щороку завершується проведенням у навчальних закладах на фоні обстановки можливої у даному регіоні надзвичайної ситуації Дня цивільної оборони як підсумкового заходу практичної перевірки рівня набутих учнями умінь і якості всебічної підготовки цивільної оборони об'єкта галузі.

Підготовка та проведення практичних заходів Дня цивільної оборони передбачається планом роботи навчального закладу на поточний рік.

Підготовка учнів у позашкільних закладах освіти відповідно до їх статутів передбачає формування здорового способу життя, задоволення потреб молодого покоління у професійному самовизначенні, а також вивчення питань і набуття умінь щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, вирішення проблем особистої і колективної безпеки, взаємодії з аварійно-рятувальними службами.

Підготовка дітей в дошкільних закладах освіти проводиться у дитячих групах і в групах батьків за тематикою охорони здоров'я та життя дітей і спрямована на виховання у дітей почуття свідомого та обов'язкового виконання установлених правил і норм поведінки при спілкуванні на вулиці з однолітками та старшими за віком людьми, в місцях переходу вулиці, у місцях купання у відкритих водоймищах;


формування вмінь щодо користування вдома газом та електричними побутовими приладами, ліфтом, іграшковими і малими дитячими транспортними засобами біля свого будинку тощо.

У роботі з батьками наголошується на їх особистій відповідальності за виховання у своїх дітях духовного і фізичного здоров'я як основної передумови їх щасливого майбутнього, майбутнього нашої Батьківщини — України. Духовність і мораль батьків — взірець для дітей.

Як захід практичного закріплення змісту сказаного і показаного протягом року вихователем та змісту варіантних дитячих ігор за тематикою охорони здоров'я і життя дітей в дошкільних закладах освіти щорічно в кінці навчального року проводиться Тиждень безпеки дитини.

39. Практична підготовка та відпрацювання дій за планами цивільної оборони в центральному апараті Міністерства освіти і науки України, в регіональних органах управління освітою і закладах вищої освіти проводиться на комплексних об'єктових навчаннях (з чисельністю постійного складу 300 і більше осіб) і тренуваннях (з чисельністю постійного складу до 300 осіб) один раз на три роки тривалістю до
однієї доби.

У закладах середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти тренування проводяться щорічно під час Дня цивільної оборони та Тижня безпеки дитини. Керівниками комплексних об'єктових навчань і тренувань є начальники цивільної оборони об'єктів. Тренування можуть проводитися у складі груп об'єктів за територіально-навчальним (виробничим) принципом під керівництвом начальника цивільної оборони регіонального (місцевого) органу управління освітою.40. Тактико-спеціальні навчання служб і невоєнізованих формувань цивільної оборони проводяться один раз на три роки під час проведення комплексних об'єктових навчань (тренувань) тривалістю 4-8 годин. Керівником тренування є відповідальний начальник штабу, служби цивільної оборони або командир цього формування.

41. Тренування, крім років, коли на об'єктах проводяться комплексні об'єктові навчання (тренування), проводяться щороку під керівництвом призначеної начальником цивільної оборони об'єкта посадової особи цивільної оборони.

Залежно від мети тренування та його масштабів для відпрацювання взаємодії за планами реагування на надзвичайні ситуації місцевих органів виконавчої влади за рішенням відповідного уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації до об'єктових тренувань можуть залучатися оперативні групи міських, районних служб цивільної оборони, евакуаційні групи та керівний склад комунальних і громадських аварійно-рятувальних служб, які обслуговують об'єкт.42. За заявкою керівника об'єктового навчання для надання методичної допомоги у питаннях підготовки навчання та здійснення під час його проведення посередницьких функцій при групі управління (штабі керівництва) навчанням рішенням начальника курсів цивільної оборони за об'єктом цивільної оборони закріплюються майстри виробничого навчання курсів.

Посадові особи, яких планують призначити керівниками групи управління комплексним об'єктовим навчанням, тренуванням, проходять попередню підготовку на курсах цивільної оборони.43. У регіональних органах управління освітою, в установах, навчальних закладах, організаціях та підприємствах галузі для надання допомоги учасникам навчально-виховного процесу і працівникам галузі щодо самостійного вивчення питань цивільної оборони, безпеки життєдіяльності людини, охорони здоров'я і життя дітей, в отриманні відомостей щодо вимог і конкретного змісту підготовки до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях стосовно до місцевих умов і особливостей навчально-виробничої діяльності обладнуються інформаційно-довідкові куточки та «Куточки цивільної оборони».

44. 3 метою ефективного методичного забезпечення підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту і дій в надзвичайних ситуаціях у кожній області, містах Києві та Севастополі наказом заступника Міністра освіти і науки України визначаються базові за спеціальностями вищі навчальні заклади, а у кожному районі наказом начальника відповідного органу управління освітою і наукою регіональної державної адміністрації — загальноосвітні, професійно-технічні, позашкільні і дошкільні заклади освіти як центри позитивного методичного досвіду і зразкової організації навчально-виховного процесу.

45. Наукове та організаційно-методичне забезпечення підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється:

1) На загальнодержавному рівні:

 • комісією з питань цивільної оборони, безпеки життєдіяльності людини та основ медичних знань Науково-мегодичної дорадчої ради Міністерства освіти і науки України;

 • науково-методичними центрами середньої, професійно-технічної та вищої освіти;

2) На регіональному рівні:

 • навчально-методичними радами з питань цивільної оборони, безпеки життєдіяльності людини, охорони здоров'я і життя дітей управлінь освітою і наукою регіональних державних адміністрацій;

3)На об 'сктовому рівні:

 • науково-методичними радами з питань цивільної оборони, безпеки життєдіяльності людини, основ медичних знань вищих навчальних закладів;

 • навчально-методичними радами з питань цивільної оборони, безпеки життєдіяльності людини, охорони здоров'я і життя дітей загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних закладів освіти.

46. «Фінансування заходів з цивільної оборони здійснюється за рахунок відповідно державного та місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування згідно з законодавством України», «...місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування відраховують кошти на проведення заходів щодо навчання та захисту населення і місцевостей, включаючи витрати на утримання і підготовку територіальних органів управління у справах цивільної оборони та формувань цивільної оборони, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, згідно з законодавством України» (із статті 13 Закону України «Про цивільну оборону України»).

Установи, організації, підприємства всіх форм власності функціональної підсистеми створюють матеріальні резерви для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання невідкладних відновлювальних робіт на об'єктах, що їм належать (об'єктовий резерв).


VІІ. Вивчення (комплексна перевірка) стану цивільної оборони (діяльності функціональної підсистеми).
47. Метою вивчення (комплексної перевірки) стану цивільної оборони (діяльності функціональної підсистеми) є: вивчення рівня (якості) планування і організації практичної роботи органів управління освітою регіональних і місцевих державних адміністрацій, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій щодо підготовки керівного складу, учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях; надання методичної і практичної допомоги керівному складу з питань організації підготовки цивільної оборони.

48. Вивчення (комплексна перевірка) стану цивільної оборони (діяльності функціональної підсистеми) проводиться один раз на пять років у підпорядкованих структурних підрозділах комісіями за рішеннями Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України, начальників цивільної оборони органів управління освітою регіональних та місцевих державних адміністрацій і вищих навчальних закладів згідно з вимогами Тимчасової інструкції Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи про порядок проведення перевірки, оцінки стану цивільної оборони за питаннями:

 • повнота і якість планування дій органів управління, сил і структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації і надзвичайного стану;

 • організація управління, зв'язку, оповіщення і взаємодії;

 • організація і забезпечення захисту (інженерного, радіаційного, хімічного, медичного) та евакуації учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі;

 • забезпеченість колективними та індивідуальними засобами захисту спеціальними приладами та військово-технічним майном;

 • підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації і функціональне навчання керівного складу цивільної оборони, її органів управління, сил та всього особового складу об'єкта цивільної оборони вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях;

 • стан навчально-матеріальної бази та фінансового забезпечення заходів цивільної оборони об'єкта.


49. У регіоні комісіями певних адміністративних рівнів перевіряються: органи управління освітою і наукою регіонального і місцевих державних адміністрацій, вищі навчальні заклади, загальноосвітні, професійно-технічні, дошкільні і позашкільні заклади освіти, яким за місяць до перевірки надсилається програма вивчення (комплексної перевірки) стану цивільної оборони об'єкта.

50. Результати вивчення (комплексної перевірки) стану цивільної оборони оформляються актом (доповідною запискою) і проводиться інструктивно-методичний розбір або інформування начальника цивільної оборони об'єкта, що перевірявся. На інструктивно-методичний розбір (інформування) рішенням начальника цивільної оборони перевіреного об'єкта запрошуються посадові особи, які безпосередньо або опосередковано беруть участь у підготовці цивільної оборони об'єкта.

Акт затверджується начальником цивільної оборони, рішенням якого вивчався стан (проводилась комплексна перевірка) цивільної оборони, і його другий примірник надсилається начальнику цивільної оборони перевіреного об'єкта.

Про результати перевірки стану цивільної оборони об'єкта функціональної підсистеми уповноваженим органом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення регіонального рівня начальник цивільної оборони перевіреного об'єкта у двотижневий строк письмово інформує Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України.

51. На основі вивчення (комплексної перевірки) стану цивільної оборони у структурних підрозділах функціональної підсистеми, аналізу підсумкових доповідей начальників цивільної оборони об'єктів галузі, вимог Начальника Цивільної оборони — Прем'єр-міністра України та Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України постійна група управління з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій (штаб цивільної оборони галузі) готує проект наказу Начальника цивільної оборони — міністра освіти і науки України про стан і основні завдання підготовки цивільної оборони у наступному році, готує матеріали з питань цивільної оборони для колегії міністерства і у разі необхідності — проект організаційно- методичних вказівок щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі за програмами цивільного захисту у наступному році.
Додатки:


 1. Схема управління, зв'язку і взаємодії функціональної підсистеми «Освіта і наука України».

 2. План-графік дій органів управління, сил і структурних підрозділів об'єкта цивільної оборони (варіантна схема).

 3. Перелік категорій осіб керівного складу цивільної оборони, інших посадових осіб керівного складу і фахівців функціональної підсистеми, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту.

 4. Функціональні обов'язки начальника цивільної оборони об'єкта.

 5. Функціональні обов'язки начальника штабу цивільної оборони об'єкта галузі.

 6. План реагування об'єкта цивільної оборони галузі на загрозу та виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру (варіантна схема).


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
НАКАЗ
23.04.2001 м. Київ № 97


Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

6 червня 2001р.

за № 481/5672


Відповідно до статей 33-34 Закону України „Про захист населення і територій від назвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що додається.

5. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Міністра Марченка Г.Б.

Міністр В.В. Дурдинець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської кататсрофи

23.04.2001 № 97
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

6 червня 2001р. за №481/5672


Порядок

здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру


 1. Загальні положення.

1.1. Порядок здійснення підготовки населеня на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природнго характеру (далі – Порядок) розроблено відповідно до статей 33,34 Закону України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

1.3. Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності і господарювання.


2. Підготовка і перепідготовка керівного складу підприємств, установ і організацій.
Підготовка і перепідготовка керівного складу підприємств, установ і організацій у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання та оперативного реагування на них (далі - сфера цивільного захисту) проводиться в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту (далі – Інститут), на курсах цивільної оборони, а також під час проведення навчально-методичних зборів та періодичних навчань, тренувань за планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).

2.1. Підготовка слухачів в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та на курсах цивільної оборони здійснюється за планами комплектування Інституту та курсів цивільної оборони, які затверджуються розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також за угодами з юридичними і фізичними особами.

Навчальний процес в Інституті та на курсах цивільної оборони організовується і проводиться згідно з нормативно-правовими актами Міністерства освіт і науки, Статуту і Положення про територіальні курси цивільної оборони.

2.2. Термін підготовки і перепідготовки визначається функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту, але не перевищує двох тижнів.

Функціональні програми навчання розробляються Інститутом з урахуванням базової підготовки слухачів за нормативними дисциплінами (спец-курсами) „Безпека життєдіяльності” та „Цивільна оборона”, яку вони отримали в системі вищої освіти, та застверджуються МНС.

На підставі функціональної програми курси цивільної оборони розробляють робочі функціональні програми навчання, які погоджуються спеціально уповноваженими органами у спрвах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади та затверджуються начальниками цивільної оборони відповідного рівня.

2.4. Підготовка і перепідготовка за функціональною програмою навчання у сфері цивільного захисту закінчується складанням заліку або виконанням спеціальної учбової вправи. Особи, які успішно пройшли навчання та перевірку знань знань у сфері цивільного захисту, отримують посвідчення про підготовку і перепідготовку за функціональною програмою навчання у сфері цивільного захисту встановленого зразка.
4. Підготовка студентів, курсантів, учнів та вихованців закладів освіти.
При розробці державних стандартів освіти з кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня обовязково передбачається мінімум змісту питань з підготовки населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій.

Державні органи управління освітою організовують підготовку студентів та навчально-ивховну роботу з дітьми та учнівською молоддю відповідно до функціональної осітньої підсистеми „Навчання з питань безпеки життєдіяльності” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру.

Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з основ цивільної оборони та безпеки життєдіяльності населення визначаються навчальними планами і програмами, які затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у спрвах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

4.1. Підготовка студентів вищих навчальних закладів освіти І-ІV рівнів акредитації здійснюється згідно з спеціальними програмами нормативних навчальних дисциплін „Цивільна оборона”, „Безпека життєдіяльності”.

Кількість годин, передбачених для вивчення нормативних навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності”, „Цивільна оборона”, не може зменшуватися при розробці та перегляді освітньо-професійних програм без погодження з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Дипломні проекти і роботи випускників вищих закладів освіти повинні містити розділи з питань цивільної оборони та безпеки життєдіяльності.

4.2. Підготовка учнів професійно-технічних та середніх закладів освіти до дій при виникненні надзвичайних ситуацій здійснюється за програмою основ безпеки життєдіяльності та, починаючи з перед випускного класу, за відповідним розділом програми допризовної підготовки – цивільна оборона, що повинно передбачатися навчальними планами і програмами професійно-технічних та середніх закладів освіти.

Вивичення учнями професійно-технічних та середніх закладів освіти питань основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони щороку повинно завершуватись підготовкою та проведення Дня цивільної оборони.

Облік виконання планів підготовки та здійснення практичних заходів Дня цивільної оборони ведеться в журналі виконання педагогічного навантаження відповідно до встановлених вимог.

Організувальним центром методичної роботи з педагогічним працівниками з основ безпеки життєдіяльності є методичні кабінети базових (опорних) середніх закладів освіти з цивільного захисту, на базі яких створюються міжшкільні методичні обєднання.

4.3. Позашкільна освіта з формування здорового способу життя та вирішення проблем особистої і колективної безпеки, виховання в дітей та підлітків громадянської відповідальності, гуманістичних якостей, набуття ними навичок і досвіду із самозахисту і рятування, взаємодії з аварійно-рятувальними службами, а також задоволення потреб молодого покоління у професійному самовизначенні та підготовки його до служби в державних професійних аварійно-рятувальних та сеціалізованих формуваннях МНС здійснюється в клубах юних рятівників, осередках громадських військово-патріотичних обєднань, центрах туризму, палацах, будинках дітей та юнацтва та в позашкільних закладах інших типів відповідно до їх статутів.

4.4. Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку повинна забезпечити мінімально достатній та необхідний рівень компетенції дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі та становлення в них елементарних, доступних віку норм поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Для поліпшення якості організаційної, практичної і навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки в надзвичайних ситуаціях у дошкільних закладах щорічно проводиться Тиждень безпеки дитини.

Облік проведення навчання з питань особистої безпеки та норм поведінки в надзвичайних ситуаціях ведеться відповідно до вимог, установлених Міністерством освіти і науки.


5. Практична підготовка та відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) під час підготовки та проведення спеціальних комплексних обєктових навчань, тренувань.

5.3. Комплексні обєктові тренування проводяться один раз на три роки тривалістю до однієї доби на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, з чисельністю працюючих до 300 осіб, у сільськогосподарських підприємствах незалежно від форм власності та від чисельності працюючих, у медичних лікувально-профілактичних установах з чисельністю до 600 ліжок, а також у закладх вищої освіти. У закладах професійно-технічної, середньої та дошкільної освіти тренування проводяться щороку під час Дня цивільної оборони і Тижня безпеки дитини. Керівником тренування є начальник цивільної оборони підприємства, установи, організації, навчального закладу. Тренування можуть проводитися у складі груп обєктів за територіально-виробничим принципом під керівництвом начальника цивільної оборони управління, обєднання та інших організацій за єдиним планом.

5.4. Штабні обєктові тренування є формою практичної підготовоки персоналу підприємств, установ і організацій, які за планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) входять до склад штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій та очолюють обєктові невоєнізовані формування й аварійно-рятувальні служби. У ході тренувань удосконалюється підготовка особового складу штабів у цілому щодо забезпечення сталого управління діями у надзвичайних стуаціях.

Тренування, крім років, коли на обєктах проходять комплексні обєктові навчання і тренування, проводяться щороку. Керівником тренування є призначений керівником підприємства, установи, організації один з керівників обєкта відповідно до затвердженого розподілу обовязків.

Залежно від мети тренування та його масштабів для відпрацювання взаємодії за планами реагування на надзвичайні ситуації районної державної адміністрації, виконавчого органу міської ради за рішенням відповідного уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації до штабних обєктових тренувань можуть залучатися оперативні групи міських, районних служб цивільної оборони, евакуаційні органи та керівний склад комунальних і громадських аварійно-рятувальних служб, які обслуговують обєкт.

5.5. Положення про організацію та проведення комплексних обєктових навчань, тренувань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, тактико-спеціальних навчань з невоєнізованими пошуково-рятувальними формуваннями та штабних обєктових тренувань затверджуються Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

5.6. За заявою керівника комплексного обєктового навчання для надання методичної допомоги з питань підготовки навчання та здійснення під час його проведення посередницьких функцій при групі управління (штаби керівництва) навчанням рішенням начальника курсів цивільної оборони за підприємством, установою і організацією закріплюються працівники курсів.

Посадові особи, які плануються на призначення керівниками групи управління комплексним обєктовим навчанням, тренуванням, проходять попередню підготовку на курсах з питань цивільної оборони.


6. Просвітницько-інформаційна робота та пропаганда знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.
Пропаганда знань з цивільного захисту серед населення розвиток його громадської свідомості щодо власної та колективної безпеки організовується начальниками цивільної оборони всіх рівнів за сприяння профспілкових, громадських організацій, товариств, засобів масової інформації через проведення представницьких заходів (Дня рятівника, виставок, змагань оглядів-конкурсів тощо), розповсюдження друкованих матеріалів, створення відео та електронної програмної продукції.

На підприємствах, в установах, організаціях, у навчальних закладах для надання допомоги персоналу обєктів в отриманні відомостей щодо конкретних дій у надзвичайних ситуаціях щодо місцевих умов і особливостей виробничої діяльності обладнуються інформаційно-довідкові куточки.


8. Забезпечення заходів щодо підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

8.1. Науково та організаційно-методичне забезпечення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру здійснюється:На загальнодержавному рівні:

 • Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту, який є головним навчальним закладом у системі підготовки та перепідготовки керівних кадрів і фахівців та навчання населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

 • Комісіями з цивільної оборони та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України;

 • Дорадчою Науково-методичною радою „Безпека життя і діяльності людини” при Науково-методичній раді з питань освіти Міністерства освіти і науки України;

 • Науково-методичним кабінетом „Безпека життя і діяльності людини” при Міністерстві освіти і науки України;

 • В Автономній Республіці Крим, областях, у місті Севастополі – курсами цивільної оборони, які діють за принципом подвійного підпорядкування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та відповідним органам управління у справах цивільної оборони;

 • Науково-методичними радами вищих навчальних закладів з питань цивільної оборони, безпеки життєдіяльності та сонов медичних знань.

З метою ефективного науково-методичного забезпечення функціонування освітньої підсистеми „Навчання з питань безпеки життєдіяльності” Міністерством освіти і науки України визначаються базові (за спеціальностями) кафедри і предметні (циклові) комісії з питань цивільного захисту і безпеки життєдіяльності населення вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.

8.2. Фінансування заходів щодо підготовки населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій та видання спеціальної літератури, наочних матеріалів, відео- та програмної продукції, включаючи витрати на утримання курсів цивільної оборони, здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів.

Підприємства, установи та організації несуть матеріальні та фінансові витрати, повязані з практичною підготовкою виробничого персоналу до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, у порядку та обсягах, передбачених чинним законодавством.


Начальник відділу підготовки

керівного складу та навчання

населення С.І. Осипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2001р. №1432Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал