Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області під керівництвом начальника Центру підполковника Закреницького Анатолія АнатолійовичаСторінка6/13
Дата конвертації15.01.2017
Розмір2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

18. Основні заходи, що реалізуються функціональною підсистемою «Освіта і наука України» з питань цивільної оборони у режимах діяльності:

1) У режимі повсякденної діяльності:

 • спостереження і контроль за станом довкілля, за обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територій. Оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих її наслідків (виконують позаштатні сили радіаційної, хімічної, бактеріологічної та інженерної розвідки і спостереження);

 • розробка і впровадження цільових і науково-технічних програм та заходів шодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення безпеки і захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, зменшення можливих матеріальних втрат, забезпечення сталого функціонування об'єктів галузі та збереження надбань національної культури у разі виникнення надзвичайної ситуації (виконує комісія з питань надзвичайних ситуацій техногенної та екологічної безпеки);

 • удосконалення процесу підготовки особового складу уповноважених структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій, підпорядкованих навчальних закладів, установ, організацій, підприємств та позаштатних сил до дій в надзвичайних ситуаціях (виконують постійні органи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони);

 • організація навчання учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі користування засобами захисту та дій в надзвичайних ситуаціях, свідомого виконання правил безпеки життєдіяльності людини (виконують органи управління освітою та керівний склад цивільної оборони навчальних закладів, установ, організацій та підприємств галузі);

 • створення недоторканого резерву програмно-методичних матеріалів, підручників та навчальних посібників на випадок можливих надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану (виконують органи управління освітою та керівний склад цивільної оборони навчальних закладів, установ, організацій та підприємств галузі).


2) У режимі підвищеної готовності:

Здійснення заходів, визначених для режиму повсякденної діяльності і додатково:

 • організація дії позаштатних невоєнізованих формувань цивільної оборони для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації, підготовка пропозицій щодо її нормалізації (виконує постійна група управління з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій);

 • посилення роботи, пов'язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територій, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів (виконує постійна група управління з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій);

 • уточнення плану цивільної оборони і комплексних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу, працівників і матеріальних засобів галузі, а також порядку виконання заходів при забезпеченні стійкого функціонування структурних підрозділів функціональної підсистеми у надзвичайних ситуаціях (виконує постійна група управління з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій);

 • приведення в стан підвищеної готовності позаштатних сил і засобів цивільної оборони, уточнення планів їх дій до прибуття сил постійної готовності цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій і спільних разом з ними дій (виконує комісія техногенно-екологічної безпеки та цивільного захисту населення);

 • проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (виконує комісія техногенно-екологічної безпеки та цивільного захисту населення);

 • запровадження цілодобового чергування членів державної, регіональної, місцевої та об'єктової комісій техногенно-екологічної безпеки та цивільного захисту населення (залежно від рівня надзвичайної ситуації).


3) У режимі надзвичайної ситуації:

Вживаються заходи щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, матеріальних засобів та території об'єкта (оповіщення, інформування особового складу, радіаційний, хімічний, медичний захист, розосередження та евакуація, рятувальні та інші невідкладні роботи): • переміщення оперативних груп у райони заміських пунктів управління та райони, де виникли надзвичайні ситуації;

 • організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією надзвичайної ситуації із залученням необхідних позаштатних сил і засобів;

 • визначення межі території, на яку вплинули наслідки надзвичайної ситуації;

 • організація робіт, спрямованих на забезпечення сталого функціонування об'єкта та надання допомоги постраждалим членам навчально-виховного процесу і працівникам галузі;

 • здійснення постійного контролю за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації;

 • інформування вищих органів управління щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням на цю ситуацію, оповіщення і інформування учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, надання їм необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах, що склалися.


4) У режимі надзвичайного стану:

Вживаються заходи, передбачені Законом України «Про надзвичайний стан»: • визначення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація;

 • створення тимчасових надзвичайних органів керівництва на території дії надзвичайного стану в межах системи захисту населення і територій;

 • організація робіт щодо локалізації або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

 • забезпечення стійкого функціонування об'єкта галузі освіти, першочергового життєзабезпечення учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, які залишились проживати на території надзвичайного стану;

 • здійснення безперервного контролю за станом довкілля в районі надзвичайного стану, за обстановкою на аварійних об'єктах і приліглих до них територіях;

 • встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де запроваджено надзвичайний стан;

 • посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі;

 • звітування про розвиток надзвичайних ситуацій вищим органам управління та оповіщення (інформування) учасників навчально-виховного процесу та працівників галузі.


V. Планування роботи функціональної підсистеми.
Планування роботи функціональної підсистеми з питань запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку здійснюється на основі відстеження змін навколишнього природного, техногенного та екологічного середовища і відповідних документів, що регламентують порядок і методику цього планування.

Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами.

Залежно від отриманих результатів у органах управління освітою всіх адміністративних рівнів, у навчальних закладах, організаціях, установах і підприємствах галузі як об'єктах цивільної оборони розробляється «План дій органів управління, сил і структурних підрозділів в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану» (далі - План дій), який є мотивованим рішенням керівника — начальника цивільної оборони щодо організації і ведення цивільної оборони об'єкта.

Крім того, на об'єктах, які знаходяться в зоні впливу потенційно небезпечних об'єктів, розробляється план (окремий розділ Плану дій) реагування на вірогідну для даної зони надзвичайну ситуацію.

План узгоджується з місцевими органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і затверджується керівником об'єкта цивільної оборони галузі освіти і науки.

Основним завданням Плану дій щодо запобігання і реагування на надзвичайну ситуацію, на реальну її загрозу і виникнення є збереження життя і здоров'я людей, мінімізація матеріальних втрат. З цією метою вживаються дієві заходи для захисту дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів освіти, місць постійного перебування людей, вирішення питань розосередження або термінової


евакуації учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі з території, на яку можуть бути поширені небезпечні фактори ураження прогнозованої надзвичайної ситуації.

Змістом Плану дій мають бути:

Перший розділ.. Оцінка (аналіз) природного (топографічного), техногенного та екологічного стану місцевості (території) розташування об'єкта, наявності потенційно небезпечних об'єктів і можливого характеру пов'язаних з ними надзвичайних ситуацій.

Другий розділ.. Оцінка (аналіз кількісного і якісного складу) об'єкта цивільної оборони з урахуванням розташування його складових на місцевості (території), оцінка факторів, які будуть полегшувати або ускладнювати організацію та ведення цивільної оборони об'єкта, і що потрібно зробити, щоб усунути або зменшити вплив негативних факторів.

Третій розділ.. Рішення керівника щодо організації і ведення цивільної оборони об'єкта за режимами дій в періоди запобігання і реагування на можливі надзвичайні ситуації; окремим розділом — план реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з потенційно небезпечними об'єктами. Організація спостереження, радіаційного, хімічного, медичного захисту та евакуації (розосередження).

Четвертий розділ.. Матеріально-технічне забезпечення цивільної оборони (протирадіаційне, протихімічне, медичне, протипожежне, транспортне, матеріальне тощо).

П'ятий розділ.. Організація управління, зв'язку, оповіщення та взаємодії.
План дій з планом реагування (якщо він розробляється окремо) та додатками, що забезпечують організоване і чітке виконання заходів цивільної оборони щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, є планом цивільної оборони об'єкта.

До Плану дій (реагування) додаються:

 • схема управління, зв'язку, оповіщення і взаємодії;

 • план-календар дій об'єкта в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного стану);

 • карта (схема) регіону з позначеними на ній (нанесеними) місцями розташування об'єкта цивільної оборони, піднятими ділянками (місцями) можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки, графічними елементами плану евакуації (розосередження) та необхідними розрахунками;

 • план евакуації об'єкта в заміську зону (план розосередження, де евакуаційні заходи не плануються);

 • особисті плани дій (папки з робочими документами у першому примірнику) керівного складу об'єкта та командирів (начальників) невоєнізованих формувань цивільної оборони. Другий примірник особистого плану (робочих документів) дій знаходиться на робочому місці посадової особи;

 • необхідні довідкові документи щодо управління та взаємодії.План дій, план реагування (якщо він розробляється окремо) і план евакуації об'єкта у заміську зону щорічно станом на 1 жовтня коригуються з обов'язковим уточненням порядку взаємодії з потенційно небезпечними об'єктами і узгодженням з органами місцевої державної адміністрації документів, що регламентують порядок розселення евакуйованих.
23. Особисті плани дій (папки робочих документів) розробляються для начальника цивільної оборони і начальника штабу цивільної оборони об'єкта, начальників (командирів) служб і невоєнізованих формувань (оперативної групи, евакуаційної комісії, групи зв'язку та оповіщення, поста радіаційної та хімічної розвідки, поста медичної допомоги, групи видачі засобів індивідуального захисту, ланки протипожежних заходів, групи охорони громадського порядку, групи утримання сховищ тощо).

Зміст папки робочих документів: функціональне завдання посадової особи (невоєнізованого формування), витяг із наказу про призначення, функціональні обов'язки керівника і особового складу формування, план-графік дій, схема оповіщення, іменний список особового складу формування, відомість забезпечення матеріально-технічними засобами, необхідні довідкові дані тощо.

24. З метою забезпечення достатнього рівня готовності цивільної оборони об'єкта до дій у надзвичайних ситуаціях розробляються довгострокові документи і документи підготовки цивільної оборони в поточному році.

Довгостроковими документами є: план цивільної оборони, наказ про організацію і ведення цивільної оборони, план розвитку і удосконалення цивільної оборони; план підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу цивільної оборони об'єкта, науково-педагогічного складу викладачів нормативних дисциплін «Цивільна оборона», «Безпека життєдіяльності людини», «Основи медичних знань»; план-графік вивчення (комплексної перевірки) стану або вивчення окремих питань цивільної оборони в структурних підрозділах об'єкта.

Наказом начальника цивільної оборони про організацію і ведення цивільної оборони на об'єкті визначаються посадові особи і керівні органи, служби і невоєнізовані формування цивільної оборони, їх призначення і функції, кількісний склад і матеріально-технічне забезпечення; організацію підготовки керівного складу та навчання за тематикою цивільної оборони учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі; контроль стану цивільної оборони у структурних підрозділах і звітність.Щорічно розробляються: наказ про стан цивільної оборони в минулому році та основні завдання на наступний рік, план підготовки цивільної оборони об'єкта в наступному році, навчальний план і розклад занять з постійним складом працівників органів управління освітою і навчальних закладів за тематикою цивільної оборони, документи щодо підготовки і проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітніх і професійно-технічних та Тижня захисту дітей у дошкільних закладах освіти, доповідь про стан і підготовку цивільної оборони об'єкта у минулому році.

Доповідь подається до місцевого органу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і примірник — до штабу Цивільної оборони Міністерства освіти і науки України до 1 листопада станом на 1 жовтня.Змістом доповіді має бути:

 • характеристика об'єкта (організаційна структура і розташування);

 • кількісний і якісний склад учасників навчально-виховного процесу і працівників об'єкта, організація удосконалення їх кваліфікації і навчання за тематикою цивільної оборони, виконання планів;

 • забезпеченість засобами колективного захисту на місці постійної дислокації і в заміській зоні, а також засобами індивідуального захисту за рахунок об'єктового і мобілізаційного резервів; забезпеченість об'єкта необхідним військово-технічним майном, приладами радіаційної, хімічної розвідки та контролю;

 • підготовка об'єкта цивільної оборони галузі до сталого функціонування у воєнний час; готовність до виконання евакуаційних заходів, підготовка заміської зони;

 • невоєнізовані формування та служби цивільної оборони об'єкта і їх матеріально-технічне забезпечення;

 • організація управління об'єктом на місці постійної дислокації і з пункту управління заміської зони;

 • організація об'єктової системи зв'язку та взаємодії, оповіщення та інформування особового складу про характер розвитку надзвичайної ситуації і вжиті заходи;

 • виконання основних завдань, визначених наказом начальника цивільної оборони функціональної підсистеми (галузі) на навчальний рік.

25. Організованість і ефективність дій об'єкта цивільної оборони щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації забезпечується:

 • достатнім рівнем підготовки керівного складу цивільної оборони до виконання функцій управління діями об'єкта щодо запобігання і реагування на надзвичайну ситуацію;

 • необхідним рівнем підготовки невоєнізованих формувань і служб цивільної оборони до виконання своїх функцій за призначенням;

 • високим рівнем підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, які не входять до складу невоєнізованих формувань, до захисту і дій в надзвичайних ситуаціях достатнім рівнем забезпеченості об'єкта цивільної оборони приладами радіаційної, хімічної розвідки, спостереження та контролю, індивідуальними і колективними засобами захисту, необхідним військовотехнічним майном.


VІ. Підготовка учасників навчально-виховного процесу і працівників

галузі до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях
26. Підготовка учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях здійснюється в органах управління освітою всіх рівнів, навчальних закладах, установах, організаціях і підприємствах галузі незалежно від форм власності і господарювання включає:

 • підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та функціональне навчання керівного складу цивільної оборони, посадових осіб і спеціалістів у сфері цивільного захисту населення і територій від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій;

 • підготовку працівників постійного складу структурних підрозділів галузі;

 • підготовку студентів, курсантів, учнів та вихованців закладів освіти;

 • практичну підготовку та відпрацювання дій за планами цивільної оборони та реагування на надзвичайні ситуації під час підготовки та проведення комплексних об'єктових навчань, тренувань та навчально-тренувальних занять;

 • просвітницько-інформаційну роботу та пропаганду знань серед учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі.

27. Особи керівного складу цивільної оборони, інші посадові особи керівного складу і фахівці галузі проходять функціональне навчання в перший рік призначення на посаду і в подальшому — підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три, п'ять років, відповідно до переліку категорій осіб керівного складу цивільної оборони (додається).

Підвищення кваліфікації керівників, посадових осіб і спеціалістів у сфері цивільного захисту населення і територій від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій, класних керівників 2-х, 6-х, 7-х класів і викладачів допризовної підготовки проводиться в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, в його регіональних філіях, у мережі курсів цивільної оборони, в інститутах післядипломної освіти галузі, під час проведення навчально-методичних зборів та періодичних навчань, тренувань за планами цивільної оборони та реагування на надзвичайні ситуації.

Інститути післядипломної освіти здійснюють навчання з питань цивільного захисту за наявності відповідного сертифіката на право проводити навчання, достатнього програмово-методичного та матеріально-технічного забезпечення і у разі, якщо викладачі дисциплін «Цивільна оборона» і «Безпека життєдіяльності людини» пройшли додаткову спеціальну підготовку.

28. Підвищення кваліфікації здійснюється з відривом від виконання службових обов'язків і є необхідною умовою атестації всіх фахівців та керівників, переміщення їх по службі, присвоєння кваліфікаційних категорій, звань тощо. Слухачам курсів видається свідоцтво про підвищення кваліфікації за зразками державних документів про освіту, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України.

29. Для підвищення рівня загальної, спеціальної та методичної підготовки керівного складу цивільної оборони, посадових осіб і спеціалістів у галузі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій проводяться навчально-методичні збори, які поділяються на:

- Щорічні наради керівного складу цивільної оборони України з підбиттям підсумків за минулий рік та визначенням завдань на наступний рік на загальнодержавному, регіональному, місцевому та об'єктовому рівнях під керівництвом начальників цивільної оборони відповідного рівня тривалістю один день;

- Щорічні навчально-методичні збори керівного складу, посадових осіб і спеціалістів з питань цивільної оборони, захисту населення і територій та сил реагування на надзвичайні ситуації органів управління освітою, навчальних закладів, науково-виробничих об'єднань, установ, організацій і підприємств галузі під керівництвом відповідних начальників цивільної оборони. Тривалість їх визначається окремими навчальними планами.

30. Підготовка постійних працівників структурних підрозділів галузі до захисту та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій проводиться при прийомі на роботу і під час подальшої роботи в формі інструктажів та на планових заняттях у складі об'єктових невоєнізованих формувань та аварійно-рятувальних служб, а також у навчальних групах працівників за робочими навчальними планами, розробленими
згідно з Типовою програмою з урахуванням специфіки діяльності і місцевих умов.

Формою контролю якості підготовки постійного складу працівників структурних підрозділів галузі є залік, який складається щорічно до першого листопада в обсязі вимог щодо знань і умінь кожного за Типовою програмою підготовки до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.31. Навчання працівників галузі у складі невоєнізованих формувань і служб цивільної оборони проводиться за розділами Типової програми загальної і спеціальної підготовки служб і невоєнізованих формувань до дій в надзвичайних ситуаціях під керівництвом їх командирів (начальників), штатних працівників та начальників служб цивільної оборони, членів комісії техногенно-екологічної безпеки та евакуаційної комісії, а з питань медичного захисту — спеціалістів медичної служ-
би цивільної оборони об'єкта.

Начальницький склад і спеціалісти формувань, які залучаються для проведення робіт з дегазації, дезактивації територій, організовують і проводять хіміко-дозиметричний контроль, додатково проходять навчання на курсах цивільної оборони.32. Навчання та підвищення рівня знань працівників галузі, які не входять до складу невоєнізованих формувань і служб, здійснюється без відриву від службової діяльності як на планових заняттях, так і шляхом самостійного вивчення матеріалу з наступним закріпленням отриманих знань і навичок на практичних заняттях у ході проведення комплексних об'єктових навчань та тренувань.

Навчальні плани з питань підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників за тематикою цивільної оборони розробляються на об'єктах цивільної оборони галузі на основі Типової програми, розділу загальної підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі.

Для проведення занять, консультацій у структурних підрозділах галузі наказом начальника цивільної оборони об'єкта створюються навчальні групи і призначаються їх керівники. З окремих тем до проведення занять залучаються члени об'єктових комісій, спеціалізованих служб, формувань та фахівці з питань надзвичайних ситуацій. Під час проведення занять повинні ураховуватись вид діяльності, рівень та обсяг відповідальності кожного працівника за планом дій, планом реагування на надзвичайні ситуації, а також відповідальності за виконання функцій запобігання, локалізації і ліквідації наслідків аварій (катастроф).

Керівники навчальних груп з цивільної оборони проходять обов'язкову попередню підготовку на об'єктовому навчально-методичному семінарі (зборі), в Інституті післядипломної освіти або на курсах цивільної оборони.

Державні органи управління освітою організовують підготовку студентів, курсантів, учнів та вихованців закладів освіти всіх рівнів незалежно від їх галузевого підпорядкування і форм власності відповідно до навчальних планів (інших документів, що регламентують перелік нормативних навчальних дисциплін, їх обсяги в годинах та за змістом, види занять та форми контролю знань), в нормативній частині яких передбачається вивчення питань цивільної оборони, безпеки життєдіяльності людини, основ медичних знань та охорони здоров'я дітей. Програми і типові навчальні плани з цих нормативних навчальних дисциплін затверджуються Міністерством освіти і науки України.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал