Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області під керівництвом начальника Центру підполковника Закреницького Анатолія АнатолійовичаСторінка13/13
Дата конвертації15.01.2017
Розмір2.29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Ж У Р Н А Л


обліку занять по цивільній обороні на 200 __ навчальний рік

________________________________________________________

(найменування навчальної групи)КЕРІВНИК ГРУПИ ________________________________________

(посада, прізвище, ім`я та по батькові)(внутрішня форма журналу)


Облік відвідувань занятьп/п

Прізвище, ініціали навчаємих

Дата проведення заняття

і т.д.

Дата проведення заняття, № теми, кількість годин і підпис керівника


Зауваження і пропозиції перевіряючого

(останні сторінки)


п/п

Дата перевірки

Тема занять (навчаєння), керівник

Оцінка заняття (навчання) зауваження і пропозиції перевіряючого. Посада і підпис перевіряючого

Прийнятті міри

ЖУРНАЛ

обліку і підготовки керівного і командно-начальницького складу ЦО на курсах і навчальних закладах підвищення кваліфікації

п/п

Займана посада по основній роботі

Займана посада по ЦО і з якого часу

Прізвище, ім’я та по батькові

Коли і де прохо-див підготовку по ЦО, останній раз

Пройшли підготовку

1999

2000

2001

2002

2003
ІІІ. навчально-матеріальна база ЦЗ

учбового закладу.
Вимоги по створенню навчально-матеріальної бази цивільної оборони викладені в наказі начальника штабу ЦО України № 305 від 9.09.94 року і згідно з Положенням “Про цивільну оборону України” обов”язкові до керівництва і виконання всіми підлеглими органами управління з НС та ЦЗН.

Навчально-матеріальна база ЦО учбового закладу - це комплекс навчальних об”єктів, обладнання технічними засобами, наочними і навчальними посібниками, призначені для ефективного навчання керівного і постійного складу, формувань ЦО, молоді, що навчається діям у НС мирного і воєного часу.

Створення навчально-матеріальної бази, що відпвідає сучасним вимогам є одним з найважливіших обов”язків начальників цивільної оборони і підлеглих їм органів Управління.

Вони повині виявляти постійне піклування про її створення, розвиток, удосконалення і підтримання у постійній готовності для проведення занять і навчань.

Основу навчально-матеріальної бази складають:


 1. У вищих навчальних закладах 1,2 акредитації:

 1. навчальні класи (кабінети) ЦО;

 2. захисні споруди у тому числі закріплені за учбовими закладами;

 3. куточки ЦО;

 1. У початкових, загальноосвітніх школах, ПТУ:

 1. навчальні містечка ЦО в опорних школах;

 2. навчальні кабінети (класи) ЦО;

 3. класи медично-санітарної підготовки;

 4. захисні споруди, у тому числі і закріплені за учбовими закладами;

 5. куточки ЦО.

Склад комплексу навчально-матеріальної бази, кількість елементів, що входять до нього, визначається виходячи з потреб підготовки з ЦО конкретних груп населення. При цьому повинні враховуватися місцеві умови: наявність у регіоні АЕС, атомних енергетичних установок, хімічно-, вибухо-, пожежонебезпечних об”єктів, місцева специфіка виробництва, наявність гідровузлів, природньо-кліматичні особливості даного регіону і інші.

Обладнання та оформлення елементів навчально-матеріальної бази повино бути наочним і виконане на достатньо високому технічному, художньому, графічному, естетичному рівні, що визиває у тих, що навчаються, зацікавленість до вивчення тематики навчання відпрацювання нормативів цивільної оборони.На навчальному містечку опорної загальноосвітньої школи та ПТУ обладнуються:

 1. навчальне місце для підготовки підручних, простіших засобів захисту органів дихання, а також для відпрацювання порядку дій у разі надзвичайних ситуацій;

 2. протирадіаційне укриття;

 3. відкрита та перекрита щілина;

 4. навчальне місце для підготовки приладів радіаційної і хімічної розвідки до роботи;

 5. навчальне місце для одягання засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри;

 6. навчальне місце для проведення санітарної обробки, дезактивації і дегазації;

 7. місце для поста радіаційного і хімічного спостереження ;

 8. макет загерметизованого колодязя.

Всі захисні споруди повинні бути зразково підготовлені та мати все необхідне обладнання і документацію.

Навчальний клас ЦО являє собою спеціально обладнане приміщення, в якому одночасно можуть навчатися не менше 25 чоловік. У класі повина бути необхідна кількість меблів, технічні засоби навчання та контролю, проекційна апаратура, електрифіковані макети, засоби індивідуального захисту, прилади розвідки і дозиметричного контролю, стенди (турнікети, вітражі), плакати.

У вищих навчальних закладах класи (кабінети) створюються у відповідності до програми підготовки студентів вищих навчальних закладів з цивільної оборони, з урахуванням профілів навчання.

Оснащення класів (кабінетів) технічними засобами навчання і контролю знань, зміст стендів, вітражів, схем, таблиць, графіків і інших матеріалів повині сприяти якісному засвоєнню програмної тематики та забезпечувати можливість самостійної роботи студентів у процесі проведення практичних занять.

У загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах кабінети (класи) обладнуються у відповідності до програми.

Кабінет (клас) ЦО включає: класні меблі, навчально-методичне обладнання, навчальні прилади, майно, посібники, макети та технічні засоби навчання.Основою навчально-методичного обладнання класу є стенди, оформлені за змістом таких тем:

 1. завдання цивільної оборони;

 2. характеристика аварій, катастроф, стихійних лих та способи захисту від їх наслідків;

 3. порядок дій населення при передачі сигналу “Увага всім!”;

 4. зміст можливих подальших мовних повідомлень органів з НС та ЦЗН дії за ними; порядок проведення евакозаходів;

 5. схема організацій ЦО об”єкту;

 6. формування ЦО об”єкту, їх організації та призначення;

 7. характеристика сучасних засобів ураження;

 8. засоби колективного захисту;

 9. засоби індивідуального захисту;

 10. прилади радіаційної та хімічної розвідки;

 11. порядок організації та ведення розвідки у районах аварій, катастроф, стихійних лих та в осередках ураження (зараження);

 12. проведення РтІНР у випадку виникнення аварій, катастроф, стихійних лих та в осередках ураження.

Усі стенди обладнуються зйомними планшетами.

Під стенди обладнуються вітрини або стелажі, на яких розміщуються табельні прилади, майно, посібники та макети.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу у старших класах загальноосвітніх шкіл, ПТУ для кабінетів комп”ютерної (обчислювальної) техніки розробляються та використовуються у навчанні спеціальні навчальні та контролюючі програми з ЦО. Вивчення деяких тем предмету “Основи інформатики та обчислювальної техніки”, як правило, повинно проводитись на основі матеріалу предмету “ЦО”.

Роботу факультетів та гуртків для класів загальноосвітніх шкіл з інформатики та обчислювальної техніки доцільно будувати і на матеріалі програми з ЦО.

Кабінет (клас) методико-санітарної підготовки може поєднуватися з кабінетом ЦО або біології. В ньому необхідно мати майно ЦО і медичні шафи для розміщення табельного майна, шафу біля стіни (вітрини) для зберігання медичної навчальної літератури. На час занять у кабунеті встановлюються медичні кушетки для практичного вивчення прийомів надання першої медичної допомоги.

У кабінеті можуть обладнуватися:


 1. стенд із схемою розміщення загону першої медичної допомоги на місцевості та санітарного пропускника;

 2. стенд із схемою двох етапної системи лікувально-евакуаційного забезпечення населення, що постраждало;

 3. стілажі (вітрини) для зберігання санітарних сумок, засобів медичного захисту, носилок та іншого навчально-наочного приладдя.

Указане навчальне майно може зберігатися в обладнаній кладовій.

Зміст навчальних і методичних питань при обладнанні кабінетів (класів) ЦО розкривається на стендах (вітражах, турнікетах), які повині бути наочними і простими в оформлені, доступними у розумінні, освітлення питань достатньо глибокими та переконливими, виховуючим у тих, хто навчається, високі моральні та психологічні якості.

Куточок ЦО - це спеціально відведене місце з обладнаними стендами, які розкривають основні питання захисту людей стосовно до умов конкретного учбового закладу.

Вони створюються у навчальних закладах з метою поглиблення конкретних знань постійного і перемінного складу стосовно до умов і особливостей виробничої діяльності, надання допомоги кожному громадянину в усвідомлені його завдань у разі аварії, катастрофи, стихійного лиха. Куточки ЦО розміщуються у добре доступних для огляду місцях.

Куточки ЦО створюються у відповідності з чинними керівними і нормативними документами по ЦО. Зміст куточків ЦО повинен переконувати людей у реальній можливості захисту у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

При оформлені куточків як правило розробляються шість розділів.

У першому розділі вказується:


 1. 3 приклади та стисла характеристика надзвичайних ситуацій, які відбулися в учбовому закладі та у прилеглому до школи районі розташування об”єктів господарської діяльності із СДОР та на маршрутах перевезення СДОР поблизу навчального закладу, а також стихійних лих, які відбулися на території даного або сусіднього району (міста);

 2. спосіб подачі і дії за єдиним попереджувальним сигналом “Увага всім!”, зміст можливих термінових мовних повідомлень, що передаються по радіо-трансляційних та телевізійних приймачах, а також дії постійного складу та учнів у разі надзвичайних ситуацій, характерних для даного учбового закладу, порядок проведення термінової евакуації. У цьому ж розділі вказується порядок дій при застосуванні сучасних засобів ураження.

Показуються маршрути до захисних споруд.

У другому розділі дається схема організації створених формувань, їх оснащення і можливості при проведенні РіІНР. Під схемою розміщується поіменні списки особового складу формувань із вказівкою посади по ЦО і закріпленого інструменту та майна.

У третьому розділі викладається завдання формувань при ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійних лих.

У четвертому розділі показується порядок евакуації постійного складу учбового закладу і членів їх сімей. Указується, як підготуватися до цього заходу, що брати з собою, як вести себе у дорозі. Доцільно на схемі показувати маршрут руху (транспорту або пішої колони), пункти посадки і висадки населення, пункт розміщення тих, хто евакуювався та порядок руху до нього.

У пятому розділі показується підсумки навчань, занять.

Шостий розділ присвячується передовикам ЦО учбового закладу. Під фотографіями вказуються прізвище, ім”я та по-батькові, посада, яку він виконує по ЦО.

При обладнанні куточків ЦО доцільно насичувати їх фотографіями, які знімались під час навчань та занять, яскравими, простими і дохідливими схемами.

Захисні спруди поряд із прямим призначенням можуть бути об”єктами навчально-матеріальної бази. Вони використовуються для навчання формувань по обслуговуванню захисних споруд ЦО практиці експлуатації систем життєзабезпечення, приведенню у готовність захисних споруд до прийому тих, хто переховується, утриманню та використанню їх у мирний і воєний час; для проведення занять при вивченні засобів колективного захисту та тренувань по заповненню захисних споруд.

Навчальні заклади, які не мають захисних споруд, проводять заняття у сховищах та протирадіаційних укриттях, закріплених за ними рішенням місцевих органів державної та виконавчої влади районів та міст. Витяги з рішень місцевих органів державної влади висилаються відповідним начальникам ЦО для складання графіків користування захисними спорудами. Організовують і проводять цю роботу органи управління з НС та ЦЗН районів та міст.

Для підтримання навчально-матеріальної бази на рівні сучасних вимог необхідно її постійно оновлювати та вдосконалювати. Це досягається шляхом насичення класів сучасними технічними засобами навчання та контролю знань; оперативним відображенням на стендах та у медичних документах сучасних поглядів на територію і практику ведення ЦО, а також високим художнім рівнем їх оформлення.

Розрахункові норми забезпечення майном ЦО середньоосвітніх, початкових професійних та вищих учбових закладів 1,2 акредитації викладені в Додатку № 7 Програми допризової підготовки.


П Е Р Е Л І К

необхідного майна для підготовки учнів з ЦО
Забезпечується згідно заявок у відповідні відділення НС та ЦЗН за рахунок коштів Держкомітетів, міністерств та відомств у підпорядкуванні яких знаходяться школи та за плату додаткового майна, яке поступає з Міністерства оборони.


п/п

Найменування майна

Початкова

школа

Дев`ятирічна

школа

1.

Протигаз дитячий, шт.

30

30

2.

Протигаз для дорослих, шт.

30

30

3.

Респіратор Р-2 або листок, шт.

30

30

4.

Ватно-марлева пов`язка *, шт.

10

10

5.

Протипилева тканинна маска *, шт.

30

30

6.

Перев`язочний пакет медичний **, шт.

-

30

7.

Таблиці з ЦО для 2-х класів **, компл.

1

1

8.

Таблиці з ЦО для 6-х класів **. компл.

1

1

9.

Діафільм з ЦО **, компл.

1

1

* Виготовляється учбовим закладом.

Крім вказаних у перевірку, ватно-марлеві пов`язки додатково виготовляються учнями індивідуально.** Закупляються школами через торгову мережу.
Таким чином, створення (оновлення) навчально-матеріальної бази ЦО являється одним із напрямків роботи керівного складу учбових закладів і сприяє більш ефективному рішенню всіх постановлених завдань.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал