Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області під керівництвом начальника Центру підполковника Закреницького Анатолія АнатолійовичаСторінка12/13
Дата конвертації15.01.2017
Розмір2.29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
ТЕМА 10. Взаємодія особового складу формування при проведенні робіт у районах надзвичайних ситуацій. Участь формувань у заходах життєзабезпечення, спрямованих на задоволення мінімуму життєвих потреб працівників галузі освіти і науки, які потерпіли від наслідків надзвичайних ситуацій.
Організація взаємодії особового складу формувань при проведенні аварійно-рятувальних робіт в районах надзвичайних ситуацій. Організація життєзабезпечення постраждалим під час аварій, катастроф, стихійного лиха. Заходи життєзабезпечення, спрямовані на задоволення мінімуму життєвих потреб громадян. Основні принципи створення і підтримання умов життєзабезпечення. Забезпечення водою, продуктами харчування, предметами першої необхідності (житлом, комунально-побутовими послугами, медикаментами, інформацією).
ТЕМА 11. Заходи безпеки на рятувальних та інших невідкладних роботах при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.
Планування заходів безпеки при веденні пошукових та рятувальних робіт. Заходи безпеки особового складу невоєнізованих формувань при висуванні в район проведення аварійно-рятувальних робіт. Інструктаж з правил техніки безпеки. Організація і виконання рятувальних робіт в осередках ураження (розвідка осередків ураження, локалізація і гасіння пожеж, надання потерпілим першої медичної допомоги, вивід (вивіз) із зон хімічного (радіоактивного) зараження). Проведення санітарної обробки. Заходи зменшення дій на особовий склад формувань шкідливих умов довкілля внаслідок надзвичайних ситуацій. Порядок використання радіопротекторів, антидотів, медичних засобів, профілактичного щеплення. Матеріально-технічне та медичне забезпечення заходів безпеки.
Другий розділ

СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ
1. Для формувань загального призначення.

Розшук та визволення потерпілих з-під завалів, зсувів, снігових лавин. Прийоми та способи рятування людей на верхніх поверхах зруйнованих або палаючих будівель. Завалення нестійких конструкцій, споруд та їх підсилення. Дії формування з рятування людей із завалених захисних споруд. Евакуація людей та майна із зон затоплення (підтоплення), осередків пожеж та забруднених територій радіоактивними, хімічними сильнодіючими отруйними речовинами. Вантаження потерпілих на транспортні засоби. Способи транспортування потерпілих.


2. Для формувань радіогенного та хімічного захисту.

Проведення радіаційної і хімічної розвідки. Прилади радіаційної розвідки дозиметричного та хімічного контролю (ДП-5В, ІДМ-21Б, ІДМ-1Р, дозиметри ДРГ-05М, ДКС-04, дозиметр-радіометр АНРІ-01, СОСНА, індикатор зовнішнього гамма-випромінювання «Белла», комплект індивідуальних дозиметрів ДП-24, ВПХР). Норми радіаційної безпеки. Поводження з радіоактивними відходами. Режими радіаційного захисту. Завдання та структура мережі спостереження та лабораторного контролю. Оснащеність підрозділів місцевого та об’єктового рівнів. Поняття дегазації, дезактивації та дезінфекції. Речовини і розчини, які використовуються для дегазації, дезактивації та дезінфекції. Спеціальна обробка техніки, особистих речей та одягу. Часткова та повна обробка людей і техніки.


3. Для формувань забезпечення та обслуговування.

Організація матеріально-технічного та медичного забезпечення. Організація і робота контрольно-пропускного пункту. Організація роботи пункту обігріву в осінньо-зимовий період. Розгортання та дії пересувного пункту постачання майна. Розгортання та дії пересувного пункту постачання майна. Розгортання та дії пересувного пункту продовольчого постачання. Розгортання та дії пункту харчування.


4. Для формувань захисту сільськогосподарських рослин та тварин.

Ветеринарна обробка тварин. Обеззараження продуктів тваринництва, рослинництва, води і фуражу. Надання лікувальної та профілактичної допомоги тваринам. Проведення заходів захисту тварин і сільськогосподарських рослин.


5. Для протипожежних формувань

Пожежно-технічне обладнання. Вогнегасні прилади та сфера їх застосування. Локалізація та гасіння лісових, торф’яних та степових пожеж. Профілактичні протипожежні заходи на об’єкті. Особливості гасіння пожеж на об’єкті.


6. Для формувань охорони громадського порядку.

Умови та порядок введення та припинення надзвичайного стану. Заходи, що застосовуються в цих умовах. Гарантії прав громадян і юридичних осіб в умовах надзвичайного стану. Дії формувань при проведенні евакуації працівників галузі освіти і науки. Забезпечення громадського порядку та припинення випадків мародерства, розкрадання матеріальних цінностей при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф. Психологія натовпу. Попередження паніки серед населення.


7. Для автомобільних формувань.

Спорядження автотранспорту для перевезення людей та вантажів. Спорядження автотранспорту для перевезення потерпілих при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф. Завантаження матеріальних засобів. Здійснення перевезення.


8. Для формувань зв’язку.

Загальнодержавні, територіальні та об’єктові системи зв’язку. Апаратура оповіщення. Організація та здійснення сталого зв’язку в районах стихійного лиха, аварій та катастроф. Розгортання та експлуатація засобів зв’язку.


9. Для формувань евакуації.

Порядок проведення евакуаційних заходів при стихійних лихах, катастрофах, тощо. Евакуація людей та вантажів (матеріальних цінностей, обладнання) при загрозі стихійного лиха, виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


Члени невоєнізованих формувань цивільної оборони об’єктів

повинні знати


 1. Що таке цивільна оборона і її завдання.

 2. Організаційна структура цивільної оборони об’єкта.

 3. Функціональне призначення невоєнізованого формування, його організаційний склад, матеріально-технічні засоби функціонального призначення і склад особистої екіпіровки.

 4. Особисті обов’язки за штатним призначенням. Можливі варіанти змісту і порядку виконання функціональних особистих обов’язків.

 5. Технічні характеристики, порядок підготовки до роботи, правила використання і зберігання штатних технічних засобів.

 6. Фактори ураження надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

 7. Фактори радіаційного, хімічного та бактеріального ураження.

 8. Технічні характеристики, порядок підготовки і використання засобів індивідуального захисту.

 9. Правила безпеки у процесі виконання завдань розвідки, пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт.

 10. Прийоми надання само- та взаємодопомоги.

 11. Порядок оповіщення і збору особового складу формування.


Повинні вміти:


 1. Чітко та ініціативно виконувати свої обов’язки за призначенням у складі формування в період запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

 2. Користуватися засобами індивідуального протирадіаційного, протихімічного та медичного захисту.

 3. Використовувати засоби медичного захисту, надавати само- та взаємодопомогу.

 4. Перевіряти справність і готувати до використання засоби індивідуального захисту, прилади хімічної та радіаційної розвідки, спостереження і контролю.

 5. Вести розвідку, спостереження та контроль хімічного зараження, радіоактивного опромінення людей і забруднення довкілля.

 6. Проводити санітарну обробку людей, дезактивацію, дегазацію та обеззараження території, майна та особистих речей.

 7. Користуватися засобами зв’язку, оповіщення та інформації.

 8. Готувати до використання об’єктів колективного захисту та захищенні пункти управління.

 9. Використовувати засоби попередження та гасіння пожеж.

 10. Своєчасно вживати заходи щодо попередження та усунення спроб порушення громадського порядку.

 11. Виконувати правила особистої безпеки у процесі виконання завдань розвідки, пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт.Третій розділ

ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ
ТЕМА 1. Завдання та організаційні основи захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від впливу надзвичайних ситуацій. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі з питань цивільної оборони.
Основні положення нормативно-правової бази у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Закони України: «Про Цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», постанова Кабінету Міністрів України «Про Єдину державну систему запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру». Функціональна підсистема «Освіта і наука України» Єдиної державної системи. Керівництво цивільної оборони галузі.

Обов’язки керівників органів управління освітою регіональних та місцевих держадміністрацій, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування по забезпеченню своїх працівників засобами індивідуального та колективного захисту. Фінансування заходів цивільної оборони. Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань цивільної оборони органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. Права і обов’язки працівників галузі освіти і науки з питань цивільної оборони.


ТЕМА 2. Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення про надзвичайні ситуації. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі за попереджувальним сигналом «УВАГА ВСІМ» та мовній інформації штабів цивільної оборони.
Основні поняття про надзвичайні ситуації та порядок оповіщення про них. Техногенна надзвичайна ситуація, джерело її виникнення. Аварія. Катастрофа. Природна надзвичайна ситуація, джерело її виникнення. Небезпечне природне явище, стихійне лихо. Екологічна надзвичайна ситуація. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Економічні збитки від надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. Надзвичайні ситуації загальнодержавного, регіонального, місцевого та об’єктового рівнів. Промислова, гідродинамічна аварія. Пожежа. Протипожежний захід. Біологічно-соціальна надзвичайна ситуація. Біологічна небезпека. Карантин. Обсервація. Епідемічний осередок. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при попереджувальному сигналі «Увага всім».
ТЕМА 3. Основи організації життєзабезпечення працівників галузі у зонах надзвичайних ситуацій та тимчасового відселення.
Концепція захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Організація життєзабезпечення під час аварій, катастроф, стихійного лиха. Забезпечення першочергових потреб (водою, продуктами харчування, предметами першої необхідності).Інформаційне, медичне, транспортне, комунально-побутове забезпечення. Об’єми і терміни проведення заходів щодо завчасної підготовки системи захисту працівників галузі. Комплекс аварійно-рятувальних робіт. Своєчасна організація і проведення робіт щодо санітарної обробки працівників галузі, обеззараження техніки і транспорту, засобів захисту, одягу та проведення дезінфекції. Організація соціального захисту потерпілих. Організація інформації про наслідки надзвичайних ситуацій.
ТЕМА 4. Правила поведінки та дії під час землетрусів, затоплень, селевих потоків, ураганів, лісових пожеж, снігових заметах та ожеледиці.
Стихійні лиха на території України. Повідомлення про загрозу виникнення стихійного лиха. Землетруси. Дії людей. Ураган (смерч), гроза (злива). Запобіжні заходи ураження. Правила поведінки при снігових заметах (хуртовинах), повенях (затопленнях). Пожежі. Причини виникнення. Порядок дії. Заходи безпеки під час ліквідації наслідків стихійного лиха. Надання само- і взаємодопомоги при надзвичайних ситуаціях (зупинення кровотечі, перев’язка рани, накладання шини). Надання допомоги при опіках (обмороженнях). Допомога при ураженні електричним струмом, при нещасних випадках на воді.
ТЕМА 5. Дозиметричні прилади та робота з ними. Основні норми поведінки та дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненню місцевості. Режими радіаційного захисту.
Радіаційно-небезпечні об’єкти України. Дозиметрична величина для оцінки шкоди здоров’я працівникам галузі освіти і науки. Зони радіоактивного забруднення. Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки. Побутові дозиметричні прилади (дозиметр ДБГ-06Т, радіометр «Прип’ять», дозиметр-радіометр АНРІ-01, «Сосна», індикатор «БЕЛЛА»). Основні норми поведінки та дії працівників галузі освіти і науки при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненню місцевості. Одиниці вимірювання доз радіації. Режими радіаційного захисту. Порядок вибору і введення в дію режимів захисту. Ліміти доз опромінення. Протирадіаційні препарати. Дії у зоні радіоактивного зараження. Сховища (укриття) з ефективним засобом захисту від радіоактивного забруднення.
ТЕМА 6. Рекомендації щодо гігієни харчування, профілактичних засобів та утримання господарств на території з підвищеним рівнем радіації. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при обеззаражені території, будівель, споруд, робочих місць, одягу. Санітарна обробка людей.
Вибір продуктів та режиму харчування для збереження фізичного здоров’я учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі. Основні правила харчування. Роль окремих видів продуктів харчування у протидії накопиченню шкідливих речовин в організмі. Профілактика захворювання та засоби перестороги при вживанні продуктів. Можливі отруєння овочами та фруктами. Правила підготовки до вживання продуктів, правила особистої гігієни. Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин. Термін і умови зберігання продуктів. Робота по дезактивації території і споруд. Способи дезактивації. Санітарна обробка (часткова, повна). Характеристика комплектів санітарної обробки. Дезінфекційна душова установка ДДА-53А (ДДА-66) і ДДП, санітарний обмивальний пункт.
ТЕМА 7. Сильнодіючі отруйні речовини, що використовуються у промисловості. Дії учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. Дегазація приміщень, особистих речей, одягу. Невідкладна та перша допомога ураженому.
Характеристика сильнодіючих отруйних речовин, що використовуються у промисловості України за ступенями токсичності (сполуки металів – органічні і неорганічні похідні миш’яку, ртуті, свинцю, цинку, кадмію, сполуки фосфору). Сильно-токсичні хімічні речовини (кислоти - сірчана, азотна, фосфорна, оцтова; сполуки сірки, хлор, аміак, пестициди). Фізико-хімічні властивості сильнодіючих отруйних речовин. Гранично допустима токсодоза. Середня смертельна токсодоза. Групи хімічних речовин, які можуть викликати масове ураження.

Загальні принципи надання медичної та долікарської допомоги. Невідкладна та перша допомога ураженому. Дії при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин. Комплекс організаційних заходів із захисту населення. Оповіщення населення про хімічну небезпеку. Тимчасова евакуація (відселення). Дегазація приміщень, особистих речей, одягу. Засоби обеззараження техніки і транспорту. Пункти спеціальної обробки. Станція обеззараження одягу. Речовини та розчини для дегазації і дезінфекції. Норми витрати розчинів.


ТЕМА 8. Отрутохімікати, що застосовуються у сільському господарстві. Безпечні умови праці при роботі з ними. Профілактика отруєнь недоброякісними продуктами та грибами.
Ядохімікати, що застосовуються у сільському господарстві, збереження їх на складах сільськогосподарських об’єктів. Попадання отрутохімікатів в організм людини. Допуск до роботи з отрутохімікатами. Тривалість робочого дня. Часи роботи. Пестициди. Санітарно-захисна доза при застосуванні пестицидів. Накопичення отрутохімікатів в їстівних частинах рослин. Нагляд за впровадженням нових та існуючих отрутохімікатів. Заходи безпеки при роботі з отрутохімікатами. Перша допомога при отруєнні. Профілактика отруєнь недоброякісними харчовими продуктами.

Правила збирання грибів. Профілактика отруєнь грибами. Харчові добавки. Харчові добавки, які не мають дозволу на використання у харчовій промисловості. Зберігання харчових продуктів в осередках зараження. Шкідливі властивості свинцю. Засоби пониження місткості винцю у воді. Летучі органічні сполуки.


ТЕМА 9. Інфекційні захворювання. Характеристика деяких збуджувачів. Правила поведінки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при проведенні ізоляційно-обмежувальних заходів. Дезінфікуючі речовини. Порядок проведення дезінфекції.
Інфекційні засоби людей. Бактерії, грибки, віруси. Епідемії. Шляхи передачі збудників. Характеристика деяких збудників. Правила поведінки. Карантин. Заходи при оголошенні карантину. Обсервація. Порядок проведення дезінфекції. Дезінфікуючі речовини та розчини. Часткова санітарна обробка. Повна санітарна обробка. Комплекти санітарної обробки (душова, дезінфекційна установка ДДА-53А (ДДА-66) і ДДП). Пропускна здатність, технічні характеристики. Поняття про санітарно-обмивальний пункт. Речовини та розчини для дезінфекції. Норми витрати розчинів та речовин.
ТЕМА 10. Засоби колективного захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі. Підвищення захисних властивостей житла.
Класифікація і основні характеристики засобів колективного захисту. Захисні споруди цивільної оборони. Сховища. Класи сховищ. Планування сховищ. Система вентиляції, водо забезпечення і каналізації. Енергозабезпечення і зв’язок. Протирадіаційні укриття. Укриття простішого типу. Щілини. Підвали та інші заглиблені підземні приміщення і споруди. Порядок використання засобів колективного захисту в надзвичайних ситуаціях. Підвищення захисних властивостей житла. Профілактичні, протирадіаційні та протипожежні заходи.
ТЕМА 11. Промислові та підручні засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання.
Класифікація і основні характеристики засобів індивідуального захисту. Протигаз ГП-5, ГП-7, загальновійськові фільтруючі протигази, протигазові респіратори РІГ-67, РУ-60М, Р-2, Р-2Д, ШБ-1, Ф-62П, фільтруючі само рятівники СПП-2, СПП-4. Ізолюючий дихальний апарат ІП-4, ІП-46, дихальні апарати «Влада», АСВ-2. Протигаз шланговий ПШ-1, ПШ-2, ДПА-5. Тканині маски проти пилу ПТМ-1, ватно-марлеві пов’язки. Пневмокостюми ЛГ-4, ЛГ-5. Індивідуальні засоби захисту шкіри. Загальновійськовий захисний комплект, легкий захисний костюм Л-1, захисний фільтруючий одяг, комплект захисний плівковий, костюми проти лугів і кислот. Медичні засоби індивідуального захисту. Радіозахисні препарати, антидоти. Протибактеріальні препарати. Пакет перев’язувальний медичний. Аптечка індивідуальна (А1-2). Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8). Правила їх використання.
ТЕМА 12. Обов’язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей. Виховання у дітей навичок поведінки в екстремальних ситуаціях. Засоби індивідуального захисту.
Підготовка дорослого населення до захисту дітей. Роль батьків, керівників шкіл та дошкільних закладів освіти у забезпеченні захисту дітей при загрозі і виникненні надзвичайної ситуації. Засоби індивідуального захисту органів дихання і покривів шкіри. Дитячі протигази ДП-6, ДП-6М, ПДФ-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш, дитяча захисна камера КЗД-4, КЗД-6, тканинні маски проти пилу ПТМ-1, ватно-марлева пов’язка і порядок її виготовлення.
ТЕМА 13. Захист продуктів харчування, фуражу і води від зараження радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами.
Організація безперебійного забезпечення продовольством, питною водою і предметами першої необхідності. Основні заходи щодо забезпечення захисту харчової сировини і продовольства (герметизація складів, сховищ і холодильників, застосування пакувальних матеріалів і різних видів тари). Три категорії тари щодо захисту від радіоактивних, хімічних отруйних речовин і бактеріальних засобів зараження. Організація захисту води від зараження. Вимоги допустимих рівнів вмісту радіонуклідів в продуктах харчування та питній воді.
ТЕМА 14. Організація захисту сільськогосподарських тварин і рослин від зараження. Обсервація і карантин.
Герметизація приміщень, протипожежні заходи. Використання ярів, лощин, лісів тощо для захисту тварин на відгінних пасовищах. Індивідуальні засоби захисту (захисні маски, панчохи, накидки). Захист тварин при перевезеннях і перегонах. Захист кормів. Герметизація складів, овочесховищ, комор. Захист джерел водопостачання. Захист від інфекційних захворювань. Обсервація. Карантин. Перелік основних заходів щодо захисту сільськогосподарських рослин від радіоактивних речовин. Обробка посівів сільськогосподарських культур, які заражені біологічними засобами.
ТЕМА 15. Евакуація, порядок проведення евакуації. Екстрена евакуація та тимчасове виведення учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі із зон загрози життю та здоров’ю.
Основні вихідні дані для планування евакуації. Евакуаційні комісії, їх завдання і права. План проведення евакозаходів. Евакуація залізничним, автомобільним транспортом і пішим порядком. Збірні евакопункти. Речі, які необхідні при евакуації. Порядок посадки на транспорт. Розселення у населених пунктах. Евакуація на випадок катастрофічного затоплення.
ТЕМА 16. Основні причини загибелі постраждалих та типові помилки при наданні першої допомоги. Екстрена допомога при електротравмах, утопленні, небезпечній для життя кровотечі, переломах кісток, травматичному та опіковому шоку. Основи догляду за хворими.
Рана, ознаки рани. Перша допомога при пораненнях. Тимчасова зупинка кровотечі. Порядок накладання джуту. Пов’язки, види закріплюючих бинтових пов’язок. Варіанти перенесення постраждалих з використанням підручних матеріалів. Допомога при переломах, ударах і вивихах. Допомога при опіках, обмерзаннях, шоку, памороках. Допомога при ураженні електричним струмом. Допомога потопаючому. Допомога при сонячному ударі та при харчових отруєннях. Допомога при інфекційних захворюваннях.

Надання потерпілому штучного дихання. Основи догляду за хворими. Типові помилки при наданні медичної допомоги. Основні причини загибелі постраждалих.


ТЕМА 17. Пожежо- та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у побуті. Рекомендації щодо профілактики та дій при виникненні пожеж. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.
Термін «пожежа». Пожежна безпека. Вимоги до пожежної безпеки. Протипожежні заходи. Розподіл об’єктів за пожежо- та вибухонебезпечними категоріями. Протипожежна охорона. Природна пожежа. Профілактичні протипожежні заходи на об’єктах цивільної оборони. Протипожежні правила. Засоби гасіння пожеж. Вогнегасники. Правила гасіння легкозаймистих і горючих речовин. Засоби безпеки при гасінні пожеж. Фази розвитку аварій на пожежо- та вибухонебезпечному об’єкті. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.
ТЕМА 18. Морально-психологічна підготовка учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до дій у надзвичайних ситуаціях. Психологія натовпу. Безпека при масових скупченнях людей.
Основні форми морально-психологічної підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до дій у надзвичайних ситуаціях. Принципи та напрямки формування морально-психологічної підготовки. Психологія натовпу. Безпека при масових скупченнях людей. Чинники, які повинні враховуватися при масових скупченнях. Обов’язки працівників галузі освіти і науки щодо виконання завдань цивільної оборони і дій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Працівники, які не ввійшли до складу невоєнізованих

формувань цивільної оборони.
Повинні знати:


 1. Організаційна структура цивільної оборони об’єкта.

 2. Характер факторів ураження у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного та воєнного характеру.

 3. Порядок дій у період запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного та воєнного часу.

 4. Будову, можливості, порядок підготовки і використання індивідуальних засобів протирадіаційного та протихімічного захисту.

 5. Призначення і порядок використання засобів медичного захисту.

 6. Порядок надання фізичної та медичної само- і взаємодопомоги в умовах надзвичайних ситуацій і в побуті.

 7. Правила особистої безпеки в умовах надзвичайної ситуації, у процесі дій на робочому місці, в побуті, вдома.Повинні вміти:


 1. Чітко і впевнено діяти в умовах надзвичайної ситуації техногенного, природного і воєнного характеру на робочому місці, в побуті, вдома.

 2. Користуватися засобами індивідуального протирадіаційного та протихімічного захисту.

 3. Користуватися індивідуальними засобами медичного захисту.

 4. Надавати фізичну та медичну само- і взаємодопомогу в умовах надзвичайних ситуацій на робочому місці, в побуті, вдома.

 5. Виконувати правила особистої безпеки в умовах надзвичайної ситуації у процесі дій на робочому місці, в побуті, вдома.


Додаток

до Типової програми
НОРМАТИВИ

для невоєнізованих формувань органів управління освітою і наукою,

навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі.


Умови виконання нормативу

Хто

навчається

Оцінка за часом

Помилки, що знижують оцінку на 1 бал

Помилки, що є причиною оцінки «незадовільно»

відмінно

добре

задовільно1

2

3

4

5

6

7

Норматив № 1. Збір особового складу формувань.

Формування укомплектоване особовим складом повністю згідно з штатним розписом. Транспорт та майно, згідно з табелем оснащення, розміщенні в місцях постійного зберігання.

Час на збір:Особовий склад формуванняВідсутність більше 10% особового складу

 1. Відсутність більше 30% особового складу.

 2. Збір особового складу перевищує плановий час більше, ніж на 10%.

а) у робочий час
Раніше планового часу на 10% і більше

Час плановий

Пізніше планового часу не більше, ніж на 10%б) у неробочий час
Раніше планового часу на 10% і більше

Час плановийНорматив № 2. Одягання респіратора.

Слухачі в складі ланки. Респіратори в сумках. За командою керівника занять «Респіратори одягти!» слухачі одягають протигази.

Особовий склад формування

8 с

9 с

10 с

1. Неправильно підігна-ний респіратор.

2. Нема щільності прилягання респіратора до обличчя.При надяганні респіратора порвана тасьма або виникло якесь інше пошкодження, що його виключає використання.

1

2

3

4

5

6

7

Норматив № 3. Надягання фільтруючого протигаза на ураженого.

Слухач у протигазі біля «ураженого» з боку голови. Протигаз «ураженого» в похідному положення. За командою «Протигаз на ураженого одягти!» слухач одягає протигаз на «ураженого».

Особовий склад формування

16 с

17 с

18 с

Шолом-маска одягнута так, що окуляри не розташовані проти очей.

1. Шолом-маска одягнута з перекосом, зовнішнє повітря може проникнути під шолом-маску.

Норматив № 4. Часткова спецобробка (дезактивація) при ураженні радіоактивними речовинами.

Слухачі в складі ланки в засобах захисту шкіри і протигазах. Засоби спецобробки підготовлені. За командою «До часткової спецобробки приступити!» слухачі протирають засоби оснащення, взуття ганчір’ям, змоченим дезактивуючим розчином (водою) або підручними засобами. Використане ганчір’я збирається і закопується. Знімаються засоби захисту і проводиться часткова санітарна обробка: ретельно миють чистою водою руки, обличчя, шию, прополіскують рот, горло. Виконання нормативу закінчується доповіддю командиру ланки про закінчення обробки.

Особовий склад формування

15 хв

16 хв

17 хв

1. Не дотримувалась встановлена послідов-ність дій.

2. Після закінчення дезактивації не були витерті насухо оброблені засоби оснащення.

3. Використане ганчір’я не було закопане.


1. Під час знімання були порвані засоби захисту.

2. Не дотримувались правила безпеки, в результаті чого можливе «ураження» особового складу.
1

2

3

4

5

6

7

Норматив № 5. Часткова спецобробка (дегазація і дезінфекція) при ураженні отруйними речовинами або бактеріальними засобами.

Слухачі в складі ланки в засобах захисту шкіри і в протигазах. Засоби санобробки і дегазації (ІПП і ІДП) підготовлені. Вид ураження (ОР або БЗ) вказано.

Особовий склад формування

16 хв

17 хв

19 хв

1. Не дотримувалась встановлена послідов-ність дій.


1. Під час знімання були порвані засоби захисту.

2. Не дотримувались правила безпеки, в результаті чого можливе «ураження» особового складу.За командою «До часткової спецобробки приступити!» слухачі проводять дегазацію (дезінфекцію) засобів оснащення, захисту, використовуючи ІДП та ганчірки; збирають і закопують (спалюють) використані ганчірки; знімають заражені засоби захисту шкіри і в протигазах відходять на 10 м. в навітряну сторону; за допомогою ІПП обробляють лицеву частину протигаза, шию та кисті рук і знімають протигази. Виконання нормативу закінчується доповіддю командиру про закінчення обробки.

2. Після закінчення дезактивації не були витерті насухо оброблені засоби оснащення.

3. Використане ганчір’я не було закопане (спалено)


Норматив № 9. Підготовка до роботи приладів радіаційної розвідки та комплектів дозиметричного контролю.

Слухачі біля столу з приладами і елементами живлення. За командою «Прилади до роботи підготувати!» слухач підключає джерела живлення (для ДП-5, ДП-22В), встановлюють режим, перевіряють здатність приладу до роботи, підготовляють зарядний пристрій і заряджають один дозиметр. Виконання нормативу закінчується доповіддю слухача про готовність приладу до роботи:

Особовий склад формування, що мають на оснащенні прилади і комплекти


1. Не дотримувалась встановлена послідовність приладу до роботи.

2. Установка нуля в дозиметрі зроблена неточно.

3. Не загвинчена захисна оправа після зарядки дозиметра.


1. Не дотримувалась полярність при підключенні елементів живлення.

2. Перед підключенням елементів живлення перемикач під діапазонів і ручка «режим» не були поставлені у вихідне положення.

3. Не була зроблена звірка показань приладу від контрольного препарату з формуляром.


ДП-5А

5 хв

5 хв 30 с

6 хв

ДП-5Б

3 хв 30 с

4 хв

4 хв 30 с

ДП-5В

2 хв 45 с

3 хв

3 хв 30 с

ІД-1

46 с

50 с

1 хв

ДП-22В (ДП-24)

1 хв 30 с

2 хв

2 хв 30 с

Норматив № 10. Розгортання метеокомплекту і визначення метеоданих.

Слухачі і засоби захисту в положенні «напоготові», метеокомплект № 3 поруч. За командою «Метеокомплект розгорнути» слухачі виходять у вказаний район, вибирають місце, розгортають метеокомплект, визначають метеодані і готують доповідь. Виконання нормативу закінчується врученням метеодоповіді перевіряю чому.

Розвідувальна ланка, пост РХС

12 хв

13 хв

15 хв

Показники румбів встановлені неправильно

1. Не дотримано встановленого часу при встановлені показників швидкості вітру та температури повітря і ґрунту.

2. При вимірюванні температури ґрунту термометр-пращ не кладеться в борозну ґрунту або для зняття показань береться в руки.

3. неправильно визначено напрямок вітру.


Норматив № 11. Виявлення отруйних речовин в повітрі.

Засоби захисту на слухачеві в «бойовому» стані. Прилад ВПХР при слухачеві. За командою «До виявлення ОР в повітрі приступити!» слухач перевіряє здатність до роботи насоси і виявляє наявність ОР шляхом прокачування через індикаторні трубки у встановленій послідовності. Виконання нормативу закінчується доповіддю слухача про результати обстеження повітря.

Розвідник-хімік

4 хв

4 хв 30 с

5 хв 30 с

1. Не перевірена працездатність насоса.

2. Не дотримана встановлена послідов-ність роботи з індика-торними трубками.

3. Поламана індика-торна трубка

4. Не витримано встановлене число (час прокачування) насосом повітря.1. При розкритті ампул не відбулося змочування наповнювача індикаторних трубок.

2. Розкриття ампул зроблене не у встановлених отворах ампулорозкривача.

3. індикаторна трубка встановлена в колектор маркірованем кінцем.

4. За низьких температур не застосовувалась грілка.Примітка: 1. Виявлення ФОР в безпечних концентраціях в норматив не входить.

2. Час виконання нормативу збільшується: на 30 с – за наявності в повітрі диму і речовин, що затрудняють виявлення ОР;

на 1 хв 30 с – при користуванні грілкою


Норматив № 12. Розгортання поста радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС).

Слухачі в строю. Штатне майно поруч. Посту поставлене завдання. Укриття для поста обладнано. За командою «Пост РХС розгорнути» слухачі готують прилади радіаційної і хімічної розвідка до

Особовий склад поста РХС

10 хв

12 хв

15 хв

Зроблені помилки, що знижують оцінку при підготовці приладів радіаційної і хімічної розвідки до роботи.

1. Не працює один із приладів радіаційної і хімічної розвідки.

2. Зроблені помилки, що визначають оцінку «незадові-льно» при підготовці приладівроботи , приводять засоби захисту в положення «напоготові». Командир поста складає схему орієнтирів. Виконання нормативу закінчується доповіддю командиру про готовність поста до роботи.
радіаційної і хімічної розвідки до роботи.

Примітка: 1. Для постів, що мають метеокомплект, час на його розгортання збільшується на 5 хв.

Норматив № 13. Одягання спецодягу та спорядження.

Спецодяг і спорядження складено на лавочці або на поличках. Пояс з сокирою лежить під одягом, рукавиці в кишені куртки. В зимовий час підкісник кладеться в зручному місці. Ватна тілогрійка вкладена в брезентову куртку. Слухачі в 1 м. від спецодягу і спорядження, обличчям до них без головних уборів. Виконання нормативу починається за командою «Спецодяг одягти!»

1. Не застебнуто два і більше ґудзиків спецодягу.

2. Пояс не заправлено під пряжку.

3. Підборідний ремінь шолома не підтягнуто.


Не одягнуто (не застебнуто) пояс.

- влітку

20 с

25 с

30 с

- взимку

25 с

30 с

35 с

Норматив № 14. Прокладка рукавної лінії на два рукави від мотопомпи (автоцистерни).

Слухач біля мотопомпи «автоцистерни) в 1 м. від ящиків з пожежними рукавами, лицем до ящика, зі стволом на лямці через плече. Рукава закріплені в ящику, скатки між собою не з’єднані. Кришка ящика закрита. При прокладанні рукавів на патрубок пожежного насоса ставиться перехідна головка. За командою «Рукавну лінію прокласти!»

Пожежник


Перекручений рукав

1. Не приєднаний рукав до патрубка або до ствола.

2. Не з’єднані рукава між собою.слухач прокладає рукав на всю довжину, з’єднує їх між собою, приєднує до ствола і патрубка насоса, стає із стволом в руках:- літер «А»
30 с

35 с

40 с- літер «Б»
25 с

30 с

35 сНорматив № 30. Накладання гумового джуту на стегно (плече).

Сандружинниця стоїть біля «ураженого» тримаючи джут в руках. Уражений лежить. Виконання нормативу закінчується закріпленням його накладання (з підкладанням записки під джут).

Сандружинниця

20 с

25 с

30 с

1. Надмірне перетягу-вання кінцівки джутом.

2. Накладання джуту не на те місце.

3. Накладання джуту на голе тіло без прокладки, защеплення джутом шкіри.

4. Не записано часу накладання джуту.

5. Не проконтрольовано пульс на периферійній судині.


Неправильне накладання джуту, що може викликати повторну кровотечу, що загрожує життю «ураженому», послаблення або зіскакування джуту.

Норматив № 31. Накладання закрутки за допомогою косинки та інших підручних засобів на стегно (плече).

Сандружинниця стоїть біля «ураженого» тримає закрутку в руках. «Уражений» лежить. Виконання нормативу закінчується закріпленням закрутки і позначенням часу її накладання.

Сандружинниця

40 с

45 с

50 с

Ті ж, що і для нормативу № 30

Ті ж, що і для нормативу № 30

Норматив № 32. Накладання пов’язки на різні ділянки тіла

(голову, грудину клітку, ліктьовий, плечовий, колінний, гомілкостопний суглоби, кисть).

Перев’язочний матеріал та інші засоби надання першої медичної допомоги поруч із сандружинницею. Час на виявлення рани не враховується.

Сандружинниця


1. Неправильне положення бинта і руках сандружинниці.


Порушення стерильності перев’язочного матеріалу, дуже туга пов’язка, порушення кровообігу.
Допускається бинтування поверх одягу. Виконання нормативу закінчується накладанням пов’язок:

2. Пов’язка накладена слабо (сповзає) або при її накладанні утворює-ться «кишеня», складки.

3. Пов’язка не закріплена або закріп-лена вузлом над раною


- очіпком на голову
2 хв

2,5 хв

3 хв

- спіральному на груди при відкритому пневмотораксі
2,5 хв

3 хв

3,5 хв

- на плечовий, ліктьовий, колінний і гомілкостопний суглоби.
1,5 хв

1 хв 40 с

1 хв 50 с

- хрестоподібний на кисть
1 хв 50 с

2 хв

2 хв 10 с

Норматив № 33. Накладання косиночної пов’язки на кисть, стопу та голову.

Косинка, стерильні салфетки та булавки поруч з сандружинницею. Час на виявлення рани не враховується. Виконання нормативу закінчується закріпленням кінців косинки%

Сандружинниця


1. Неправильно закріп-лена пов’язка (вузол над раною).

2. На рану не накладені стерильні пов’язки.Неправильно накладена пов’язка.

- на кисть, стопу

15 с

20 с

25 с

- на голову

20 с

30 с

40 с

Норматив № 34. Накладання пов’язки по Маштафарову на плече.

Шматок білої тканини розміром 30х40 см., стерильні салфетки поруч з сандружинницею. «Уражений сидить». Час на виготовлення та підгонку пов’язки входить до часу нормативу.

Сандружинниця

1 хв

1 хв 10 с

1 хв 20 с

1. Не накладені на рану салфетки.

2. Неправильна фіксація пов’язки.Неправильно накладена пов’язка.

Норматив № 35. Іммобілізація переломів кісток табельною шиною.

Шини, бинти, вата, косинки, ремені поруч з сандружинницею. «Уражений» сидить (лежить), сандружинниця працює в зручній для себе позиції. накладання пов’язки на рану не потрібне.

Сандружинниця


1. Не зовсім точно підігнана шина.

2. Необережне повод-ження з кінцівкою при накладанні шини.Накладена шина не дає видимої іммобілізації (нерухомості) ураженої кінцівки.

Шини накладаються на одяг. Попереднє Час на підготовку не входить в норматив. Виконання нормативу закінчується закріпленням шини, бинтуванням при іммобілізації:

3. Недостатня фіксація шини.

4. Порушена послідов-ність виконання елементів нормативу.


- плеча

3 хв 30 с

4 хв 30 с

5 хв 30 с

- передпліччя

2 хв 30 с

3 хв 30 с

4 хв 30 с

- стегна

4 хв

4 хв 30 с

5 хв 30 с

- гомілки

3 хв 30 с

4 хв

4 хв 30 с

Норматив № 36. Підготовка і застосування шприц-тюбика.

Сандружинниця в протигазі, в анатомічних рукавичках, поруч з «ураженим (манекеном) готує і застосовує шприц-тюбик. Проколює голкою верхній одяг «ураженого», вводить вміст шприц-тюбика і виймає шприц-тюбик. Виконання нормативу закінчується приколюванням шприц-тюбика до одягу «ураженого». Норматив відпра-цьовується із застосуванням учбових шприц-тюбиків, наповнених водою.

Сандружинниця.

10 с

15 с

20 с

1. Часткове витікання із голки рідини до її введення.

2. Використаний шприц-тюбик не приколено до одягу ураженого.1. Не проколота мандреном внутрішня оболонка, що розділяє порожнину тюбика і порожнину голки.

2. Пальці розжаті на тюбику до виймання голки.

Антидот введено пізніше 20-25 с від початку виконання нормативу.

Додаток


до Типової програми
НОРМАТИВИ

для практичного навчання працівників органів управління освітою і наукою,

навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі.


Умови виконання нормативів

Оцінка

Помилки, що знижують оцінку на 1 бал

Помилки, що визначають оцінку «незадовільно»

відміно

добре

задовільно

1

2

3

4

5

6

Норматив № 1. Визначення розміру шолом-маски та підготовка протигаза до роботи.

Слухач стоїть біля столу, на якому лежить шолом-маска протигазів 5-ти розмірів, фільтропоглинаючі коробки, сантиметр, таблиця визначення шолом-масок.

1 хв

1 хв 30 с

1 хв 45 с

Порушена послідовність проведення

1. Неправильно підібраний розмір шолом-маски.

За командою керівника слухач виконує норматив в такій послідовності:

Час подано з урахуванням попередньої дезінфекції шолом-масок

2. Зібраний протигаз не перевірено на герметичність.

- заміряє свою голову, визначає розмір та вибирає шолом-маску;

- після огляду прикручує коробку до шолом-маски;

- одягає протигаз і перевіряє його на герметичність.

Норматив № 2. Одягання фільтруючого протигаза.

Слухачі знаходяться в учбовому класі. Протигази в «похідному» положенні. Керівник подає команду «Гази!». Слухачі одягають протигази.

10 с

11 с

12 с

1. При одяганні протигаза слухач не закрив очі і не затримав дихання.

2. Після одягання протигаза слухач не зробив різкий видих.

3. Шолом-маска одягнена так, що окуляри знаходяться не проти очей.


1. Шолом-маска одягнута з перекосом, зовнішнє повітря може проникнути під шолом-маску.

2. При одяганні розірвалася шолом-маска.

3. Не повністю закручена гайка з’єднувальної трубки.1

2

3

4

5

6

Норматив № 3. Одягання протигаза на дитину.

Група вишикувана в дві шеренги в потилицю один одному. Для другої шеренги подається команда «Гази!», за якою слухачі одягають особисті протигази.

16 с

17 с

18 с

Шолом-маска одягнута так, що окуляри не розташовані проти очей (з перекосом)

1. Шолом-маска одягнена з перекосом, при якому зовнішнє повітря може проникнути під неї.

За командою «Протигаз на дитину одягти» слухачі одягають протигаз на дітей або дорослих.

Час зараховується від моменту подачі команди «Протигаз на дитину одягти!»2. При одяганні розірвалася шолом-маска.

Норматив № 4. На тривалість безперервного перебування в протигазах.

Норматив на тривалість безперервного перебування в протигазах відпрацьовується на навчаннях або під час спеціальних тренувань.

1 год. Для жінок до 34 років і для

чоловіків до 39 років

30 хв. Для жінок 35-55 років і для

чоловіків 40-60 років


1. Зняття протигаза до подачі відповідної команди.

Час зараховується з моменту подачі команди «Гази!» до моменту подачі команди «Протигази зняти!».

При виконанні нормативу без фізичного навантаження час збільшується в 2 рази.

2. Неправильно підігнана шолом-маска або несправний протигаз.

Норматив № 5. Заповнення сховища (укриття).

Група слухачів 25-30 чоловік перебуває від сховища на віддалі 30 м від входу до сховища.

3 хв

4 хв

5 хв

Керівник має право змінити час виконання нормативу в залежності від числа слухачів, відстані до захисної споруди, пропускної здатності входів і характеристики підходів до них.
Норматив № 8. Трасування прямої ділянки щілини.

За командою керівника двоє слухачів забивають кілки, натягують трасувальні шнури, вздовж яких лопатами викопують канавки. Місце для щілини визначено. А необхідні інструменти і матеріали підготовлені заздалегідь. Трасування виконується в будь-якому місці. Довжина щілини 10 м.

5 хв

7 хв

6 хв


1

2

3

4

5

6

Норматив № 9. Накладання первинної пов’язки на різні ділянки тіла.

Перев’язувальний матеріал та інші засоби надання першої медичної допомоги знаходяться поруч із слухачем (працівником). Час на виявлення рани не зараховується (дозволяється бинтувати поверх одягу). При накладанні пов’язки:


1. Неправильне положення бинта в руках слухача.

2. Пов’язка накладена неміцно (зсувається) або при її накладанні .

3. Пов’язка не закріплена або закріплена вузлом над раною.

- очіпком на голову

2 хв 30 с

2 хв 50 с

3 хв

- спіральному на груди при відкритому пневмотораксі

3 хв

3 хв 20 с

3 хв 40 с

- на плечовий, ліктьовий, колінний і гомілкостопний суглоби.

1 хв 50 с

2 хв

2 хв 10 с

- хрестоподібний на кисть

2 хв

2 хв 10 с

2 хв 20 с

Норматив № 10. Накладання гумового джуту на стегно (плече).

Слухач стоїть біля «пораненого», тримаючи джут у руках. «Поранений» лежить. Виконання нормативу закінчується закріпленням джуту та позначенням часу його виконанням.

25 с

30 с

35 с

1. Надмірне закручування джуту.

2. Накладання джуту не на належне місце.

3. Накладання джуту на голе тіло, защемлення шкіри джутом.

4. Слухач не записав час накладання джуту.

5. Не проконтрольовано пульс на периферійній судині.

Норматив № 11. Накладання закрутки за допомогою косинки та інших підручних засобів на стегно (плече).

Слухач стоїть біля «пораненого», тримає закрутку в руках. «Поранений» лежить.

Виконання нормативу закінчується закріпленням закрутки з позначенням часу її накладання.45 с

50 с

55 с

Те ж, що і для нормативу № 10

1

2

3

4

5

6

Норматив № 12. Накладання шини з підручного матеріалу.

«Поранений» сидить (лежить) на землі, а слухач накладає шину в зручному для себе стані:


1. Неправильного підігнана шина.
2. При накладанні шини необережне поводження з кінцівкою.

3. Порушена послідовність операції при накладанні шини.Накладена шина не дає необхідної іммобілізації пораненої кінцівки.

а) при переломі плечової кістки шина накладається на одяг (час підготовки шини не входить в норматив);

4 хв

4 хв 30 с

5 хв

б) при переломі кістки передпліччя попереднього накладання пов’язки не потрібно. Після накладання шини рука закріплюється за допомогою косинки (бинта, пояса);

2 хв 40 с

3 хв 10 с

3 хв 40 с

в) при переломі кістки стегна шина накладається з фіксацією трьох суглобів;

4 хв 45 с

5 хв 30 с

6 хв

г) при переломі кістки гомілки шиною фіксується колінний та гомілкостопний суглоби.

4 хв

5 хв

6 хв

Норматив № 13. Підготовка і застосування шприц-тюбика.

«Поранений» лежить. Слухач в протигазі готує до застосування шприц-тюбика. Виконання нормативу закінчується проколюванням голкою верхнього одягу «пораненого» введенням вмісту шприц-тюбика і прикріпленням до одягу «пораненому».

15 с

20 с

25 с

1. Після проколювання мандреном внутрішньої оболонки шприц-тюбика допущено витікання частини антидоту через передчасне і необережне натиснення на тюбик.

2. Використаний шприц-тюбик не прикріплений до одягу пораненого.1. Мандреном не проколота внутрішня оболонка шприц-тюбика.

2. Антидот введений пізніше 25-30 с від початку виконання нормативу.

3. Пальці розжаті на тюбику до виймання голки.Розклад занять (додаток до плану) розробляється для кожної учбової групи постійного складу (особового складу невоєнізованих формувань) на учбовий рік згідно рекомендованої тематики, що визначається щорічними вказівками міністерства та місцевих органів освіти, начальника ЦО області, району.

Розклад занять підписується начальником штабу і затверджується начальником ЦО учбового закладу.

При наявності в учбовому закладі великої кількості учбових груп порядок розробки та затвердження розкладу занять визначає начальник ЦО у наказі на учбовий рік.
ЗАТВЕРДЖУЮ”

НЦО ЗОШ № ____________

_________________________

_____” _________ 200 ___ р.


Р О З К Л А Д

занять по ЦО з керівним складом ЗОШ № _______ на 200 ___ н.р.Дата

проведення


Найменування тем


К-сть

часу

Місце

проведення

Хто

Проводить

Відміт-ка про вико-нання

1

2

3

4

5

6

Заняття проводяться обсягом 15 годин у складі навчальної групи за розкладом протягом року або в період підготовки навчань. Теми і час на їх вивчення, порядок проведення занять визначається НЦО ЗОШ з урахуванням рекомендації тематики, специфіки діяльності та місцевих умов.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал