Методичний кабінетСторінка1/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.77 Mb.
ТипУрок
  1   2   3


ВІДДІЛ ОСВІТИ ЯВОРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Методичний посібник

Розробки

уроків хімії у 7 класі

з теми «Вода»

images

ЯВОРІВ - 2015Автори:

Окулова О.В. – вчитель хімії Івано – Франківської ЗОШ І – ІІІ ступенів ім.. І.Франка; Михайлишин О.З. – вчитель біології Івано – Франківської ЗОШ І – ІІІ ступенів ім.. І.ФранкаРецензент: Флис Оксана Григорівна – методист методичного кабінету відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації

Рекомендовано до друку радою методичного кабінету

Протокол № 4 від 15.09.2015

Методичний посібник містить розробки уроків для 7 класу з теми «Вода» за програмою Держстандарту. Наведено зразки розв`язування задач, завдання для тематичного оцінювання, описані лабораторні досліди, приклади домашнього експерименту та навчальних проектів. Посібник призначений для вчителів хімії загальноосвітніх закладів.Відповідальний за випуск:

Фірчук О.М. – завідувач методичного кабінету відділу освіти Яворівської районної державної адміністраціїЗміст

 1. Передмова ………………………………………………………………. 1

 2. Урок №1 «Вода. Поширеність в природі. Будова молекули. Фізичні властивості води»………………………………………………………..2

 3. Урок №2 « Вода як розчинник. Розчин та його компоненти. Значення води як розчинника у природі та житті людини»……………………..8

 4. Урок №3 «Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини»………………………………………………………………..12

 5. Урок №4 «Виготовлення розчинів. Розв`язування задач»…………...19

 6. Урок №5 «Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів – кислоти, основи»………………………………………………………..23

 7. Урок №6 « Індикатори»………………………………………………...28

 8. Урок №7 «Виконання вправ»…………………………………………..34

 9. Урок №8 « Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення . Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.»………………………………………………………………….41

 10. Урок №9 «Узагальнення знань з теми «Вода»……………………….54

 11. Урок №10 «Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Вода»59

 12. Список використаних джерел………………………………………….62

Передмова

Новий Державний стандарт грунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної середньої освіти. Згідно з метою освітньої галузі «Природознавство» та її хімічного компонента, визначеною в новій редакції Державного стандарту, навчання хімії у школі спрямовується на розвиток засобами предмета особистості учнів, формування їхньої загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення.

У темі «Вода» 7 клас на прикладі води розглядаються властивості складних речовин. Вивчення хімічних властивостей води дає змогу розглянути взаємодію оксидів з водою та ознайомитися з характером гідратів оксидів. Це забезпечує мінімальну фактологічну базу про сполуки хімічних елементів і їхні властивості для подальшого вивчення періодичного закону і хімічного зв’язку у 8 класі.

На цьому етапі навчання хімії триває формування поняття про розчин та його компоненти, масову частку розчиненої речовини (пропедевтичні знання надавались на уроках природознавства). Учні навчаються виготовляти розчини, розв’язувати задачі на обчислення кількісного складу розчину, визначення масової частки розчиненої речовини.

Автори спробували найповніше охопити тему «Вода» та скласти уроки якомога різноманітніше. Даний посібник дозволить вчителям зробити уроки більш різноманітними та цікавими, заощадить час, який витрачається на підготовку до уроку.

Урок №1Тема: Вода. Поширеність в природі. Будова молекули. Фізичні властивості води.

Мета:

* поглибити і розширити знання учнів про воду як найбільш поширену речовину на Землі, її фізичні властивості;

* ознайомити учнів з будовою молекули води;

* розвивати пам'ять, увагу, мислення;

* розвивати вміння аналізувати та робити висновки;

* розвивати комунікативну та соціальну компетенції в процесі роботи групОбладнання: модель молекули води, технічні засоби навчання, кольоровий пластилін.

Методи і форми роботи: бесіда, розповідь, демонстрація, робота в групах

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми будемо говорити про речовину, яка дуже важлива для людства. Це речовина, в якій зародилося життя. Людські тіла складаються з цієї речовини більш ніж наполовину. Без неї наша планета була б просто сухою кулею. Ви, напевно вже здогадалися, що йдеться про воду.(Оголошення теми та мети уроку)

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Відтворення та корекція опорних знань (фронтальне опитування)

 • Які речовини називаються простими? (Речовини, утворені атомами лише одного хімічного елемента)

 • Які речовини називаються складними? (Речовини, які утворені атомами різних хімічних елементів)

 • До яких речовин належить вода до простих чи складних? (Складних)

 • Назвіть формулу води 2О)

 • З атомів яких елементів складається молекула води? (З двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену)

 • Що таке властивості речовини? (Ознаки, за якими розрізняють речовини або встановлюють між ними подібність)

 • Які властивості належать до фізичних? (Колір, блиск, запах, прозорість, теплопровідність, електропровідність)

 • У яких агрегатних станах речовини трапляються в природі? (Твердому, рідкому, газуватому).

 1. Робота в групах (заповнення таблиці)

Фізичні властивості води

Колір

Безбарвна

Смак, запах

Без смаку і запаху

Агрегатний стан

Існує в трьох агрегатних станах: рідина, газ, тверда речовина

Температура кипіння

100◦С

Температура замерзання

0◦С

Тепло- та електропровідність

Погана

Теплоємність

Висока

IV. Вивчення нового матеріалу

Вчитель. Склад молекули води був досліджений та встановлений італійським хіміком С.Канніццаро в 1860 році. Властивості води H2O багато в чому унікальні й обумовлені її будовою. В окремій молекулі води атоми Гідрогену й Оксигену розташовані так, що утворюють рівнобедрений трикутник. У вершині його атом Оксигену, у кутах при основі — атоми Гідрогену. Зв'язки H-О-H розташовані під кутом 105º (кулестрижнева модель молекули води). Таким чином, молекула води має кутову форму. Кожна молекула води, як магніт, притягує до себе інші молекули або йони. Тому, на відміну від більшості інших рідин, вода є ідеальним розчинником для багатьох речовин. Саме завдяки взаємодії між частинками речовин, що розчиняються, і молекулами води в розчинах утворюються гідрати – сполуки речовин з водою.

Розчинюючій дії води тією чи іншою мірою підвладні й тверді тіла, і рідини, і гази. Постійно контактуючи з безліччю речовин, вода фактично завжди є  розчином різного, найчастіше дуже складного складу. Вода хімічно не змінюється під впливом більшості тих сполук, які вона розчиняє, і не змінює їх. Тобто вона є інертним розчинником, що важливо для живих організмів на нашій планеті, оскільки необхідні їхнім тканинам поживні речовини надходять у водних розчинах у порівняно стійкому вигляді.

Поширеність води у природі (повідомлення учнів):

Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Приблизна кількість води 1,5*1018 м3 . Це означає, що на кожного мешканця планети припадає в середньому 500000000 кубометрів води, тобто ціле море. Однак, основна кількість води – це солона вода морів і океанів (95%). І тільки 5% загальної кількості становить прісна вода, з яких 4% міститься в льодовиках. Отже, практично людина може використати лише 1% води, а потреба в ній величезна. На одного жителя міста щодоби витрачається понад 100л води, а з урахуванням потреб промисловості 600л. Мешканці сільської місцевості витрачають менше води для побутових потреб, однак велику кількість води потребує сільське господарство.

Вода – обов’язковий компонент кожної живої клітини. Жодна жива істота не може без неї обійтися. Зневоднення організму на 12 – 15% призводить до порушення обміну речовин, а втрата води до 25% - до загибелі організму.

Water is important for everyone. Water covers over two – thirds of our planet, makes up over two – thirds of our bodies, and is present in almost every type of food and drink. In fact, we cannot live without water.

There could not be any trees or animals or humans without water. All living things need water to live. Next to the air we breathe, water is most important need. Without water the Earth would look the Moon.

1716

The human body is 70% water (зображення 1). Every system in our body uses water. Water makes up 83% of our blood. Water transports body wastes. Water keeps our body`s temperature stable. Water is a part of cells which make up all living things.V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Скласти кулестрижневу модель молекули води, використовуючи кульки з кольорового пластиліну та сірники або зубочистки.

2. Описати схему колообігу води в природі, використовуючи зображення 2. krugoobig-vodi

VI. Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати тему за підручником.

Урок №2

Тема: Вода як розчинник. Розчин та його компоненти. Значення води як розчинника у природі та житті людини.

Мета: поглибити і розширити знання учнів про значення води як розчинника, ознайомити учнів з поняттями «розчинник та розчинена речовина», відпрацьовувати навички пошукової діяльності, спостереження; учити робити висновки; формувати науковий світогляд.

Форми і методи роботи: індивідуальне опитування, самостійна робота, розповідь з демонстраціями, групова робота

Тип уроку: комбінований

Обладнання: таблиця розчинності кислот, основ, солей у воді, лабораторний посуд та реактиви для експерименту.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності


 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Відтворення і корекція опорних знань

 3. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Як відомо, крім пошуків філософського каменю й еліксиру життя, алхіміки намагалися знайти універсальний розчинник. З цією метою було проведено величезну кількість експериментів і одержано велику кількість речовин. Однак у своїх пошуках алхіміки випустили з уваги таку речовину, як вода. Насправді ж вода розчиняє найбільшу кількість речовин.

ІІІ. Засвоєння нових знань

Розповідь з елементами бесіди про воду - розчинник

 - Вам  не раз доводилося  розчиняти у воді різні речовини. Що відбувається з водою, коли ви розчиняєте у ній цукор, сіль?

 - А чи бачите ви кристалики солі чи цукру у воді?

 - Чому?

 - Як ви гадаєте, чи чиста вода у водоймах нашої місцевості? Чи можна її використовувати для пиття?

 - Яка вода потрапляє в річки й озера навесні?

У природі найпоширенішими є водні розчини. Вони поширені в живій і неживій природі й мають величезне значення для існування життя в цілому. Як відомо, життя зародилося у воді і, як і раніше, залишається тісно пов'язаним із водою. Будь-яка клітина живого організму є водним розчином. Водними розчинами є природні води, які використовуються живими організмами для підтримки процесів життєдіяльності. Таким чином, вода як розчинник відіграє величезну роль в існуванні життя на Землі. Вона фактично є універсальним розчинником, тому що розчиняє найбільшу кількість речовин. Це пояснюється її фізико-хімічними властивостями. Велике значення мають розчини в побуті: приготування їжі, прання білизни, підтримання чистоти – все це пов’язане з розчинами. Усі галузі промисловості та сільське господарство використовують різноманітні розчини.

Що ж таке розчин? З яких компонентів він складається? Проведемо деякі досліди. Дослід 1

Кинемо в склянку з водою невелику кількість мідного купоросу, перемішаєм. Куди зникли кристали купоросу? Якою стала вода?

  Які ще речовини можуть розчинятися у воді?

  Для речовин, які розчинилися у воді, вода є розчинником. Речовину, що розчиняється, називають розчиненою речовиною. Розчинених речовин може бути декілька. Наприклад, для виготовлення маринаду при консервуванні овочів у воді розчиняють цукор, сіль та оцет. Розчинник і розчинена речовина разом утворюють розчин. Характерною ознакою розчину є його однорідність.Розчин – це однорідна суміш, що складається з розчинника та розчиненої речовини.

 Дослід 2

У склянку з водою кинемо крейду або пісок. Ні крейда, ні пісок не розчинилися.

Їх називають нерозчинними у воді речовинами.

Як визначити розчинною чи нерозчинною у воді є та чи інша речовина? На основі практичних досліджень вчені створили довідкову таблицю, що дістала назву «Таблиця розчинності кислот, основ, солей у воді». У цій таблиці у верхньому горизонтальному рядку і першому вертикальному стовпчику зазначені частинки з яких утворені сполуки. На перетині їх стоять літери, що означають «н» - нерозчинна у воді сполука; «р» - розчинна і «м» - малорозчинна (учні вчаться користуватися таблицею розчинності).

Визначимо які фактори впливають на розчинність твердих речовин. Якщо ми розчиняємо цукор – пісок та цукор пресований у кубиках, то який розчиниться швидше? Чому? (Подрібнений цукор розчиниться швидше, бо на розчинність твердих речовин у воді впливає площа поверхні зіткнення частинок речовини та розчинника). На розчинність речовин також впливає температура. Яким чином? (При підвищенні температури розчинність твердих речовин збільшується).IV. Закріплення нового матеріалу

Як збільшити розчинність речовини у воді?

(1. Подрібнити речовину, тобто збільшити площу зіткнення частинок ;

2. Збільшити температуру.)

Поділіть речовини на дві колонки - розчинні та нерозчинні у воді: глина, спирт, мінеральні добрива, олія, оцет, бензин, лимонна кислота, сода.

За таблицею розчинності визначте чи розчинні у воді FeCl3, Ca(OH)2,, BaSO4.V. Підбиття підсумків

VI. Домашнє завдання

 1. Опрацювати тему.

 2. Повторити алгоритм розв’язування задач на визначення масової частки елемента у складній речовині.

Урок №3


Тема: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Мета: Ознайомити учнів з алгоритмом розв’язування задач із розрахунків масової частки розчиненої речовини у розчині, маси розчиненої речовини.

Тип уроку: засвоєння нових знань (навичок і вмінь)

Хід урокуІ. Організаційний момент

І. Актуалізація опорних знань

Пригадайте формулу для обчислення масової частки елемента у складній речовині:

n – кількість атомів хімічного елемента (індекс); Ar(елемента) – відносна атомна маса елемента; Mr(речовини) – відносна молекулярна маса речовини (для речовин немолекулярної будови – відносна формульна маса). Масова частка (дубль – ве) є безрозмірною величиною або згідно наведених формул може вимірюватися у %.

Спробуйте по аналогії вивести формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини у розчині:

або у частках одиниці:

m(речовини) – маса розчиненої речовини, вимірюється в г або кг; m(розчину) – маса розчину в г або кг.

Оскільки розчин складається з розчиненої речовини і води, то m(розчину) = m(речовини) + m(H2O)ІІ. Мотивація навчальної діяльності

У своїй повсякденній діяльності людина постійно використовує розчини для побутових потреб, у промисловості, сільському господарстві, медицині і т.п. Тому важливо вміти правильно готувати розчини, знаючи їх кількісні характеристики – масову частку розчиненої речовини, масу розчиненої речовини . (Оголошення теми уроку)ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Для розрахунків будемо користуватися формулами:;

;

Формування вмінь і навичок

Розв`язування задач

Задача 1. Обчисліть масову частку цукру в розчині, що складається з 200г води (склянка) та 50г цукру (5 чайних ложок з гіркою).

Дано: Розв`язання

m(H2O) = 200г Запишемо формулу для розрахунку масової

m(цукру) = 50г частки цукру в розчині:

w(цукру) - ?
1) Обчислимо масу розчину : m(розчину) = m(цукру) + m(H2O)

m(розчину) = 50г + 200г = 250г;

2) Підставимо дані у формулу та обчислимо масову частку цукру:Відповідь: w(цукру)=20%.

Задача 2. У медицині часто використовують фізіологічний розчин – водний розчин NaCl (кухонної солі) з постійною масовою часткою солі . Стерильний фізрозчин використовують для внутрішньом`язових та внутрішньовенних ін’єкцій, а також для інгаляцій. Обчисліть масову частку натрій хлориду у фізрозчині, якщо для його приготування в лабораторії беруть 9,1кг солі та 1000кг води.

Дано: Розв`язання

m(NaCl) = 9,1кг Формула для обчислення:

m(H2O) = 1000кгw(NaCl) - ?

1) m(розчину) = m(NaCl) + m(H2O)m(розчину)=9,1кг + 1000кг=1009,1кг

2)

Відповідь: w(NaCl)=0,9%.

Задача 3. Щоб приготувати помадку для прикрашання тортів, тістечок готують цукровий сироп з додаванням кількох крапель лимонного соку. Обчисліть скільки цукру та води потрібно для приготування сиропу масою 400г, якщо масова частка цукру в ньому 0,625.

Дано: Розв`язання

m(розч) = 400г Формули для обчислення:

w(цукру)=0,625 ;

m(цукру) - ?

m(H2O)-? 1) m(цукру)=400г0,625=250г

2) m(H2O)=m(розчину )- m(цукру)=400г – 250г=150г

Відповідь: m(цукру)=250г; m(H2O)=150г.

бчислюємо масу розчину: m(розчину) = m(цукру) + m(H2O)ІV. Закріплення знань і вмінь

У задачі 3 ми визначили скільки цукру та води потрібно для приготування цукрового сиропу певної концентрації. Як практично це зробити?

Відповідь: цукор можна зважити на терезах або відміряти – 250г цукру містить велика склянка. Воду не важать, а відміряють об’єм, оскільки маса та об’єм води збігаються (густина води рівна 1г/мл чи 1кг/л). Відміряти воду можна за допомогою мірного циліндра , в домашніх умовах – неповна склянка. Цукор розчиняють у гарячій воді, додають кілька крапель лимонного соку та варять до загустіння.

Задача 4.

Для знищення шкідників рослин використовують розчин залізного купоросу різної концентрації. Обчисліть яку масу купоросу та об’єм води потрібно взяти, щоб приготувати 12кг 5% - вого розчину.

Дано: Розв`язання

m(роз-ну) = 12кг Формули для обчислення:

w(купоросу)=5% ;m(купоросу) - ?

V(H2O)-? 1) m(купоросу)==0,6кг

2) m(H2O)=m(розчину) – m(купоросу)=12кг – 0,6кг=11,4кг

V(H2O)=11,4л

Відповідь: m(купоросу) = 0,6кг; V(H2O)=11,4л.

Задача 5. До розчину залізного купоросу масою 500г з масовою часткою купоросу 20% долили 300мл води. Якою стала масова частка купоросу в одержаному розчині?

Дано: Розв`язання

m(роз-ну) = 500г Формули для обчислення:

w(купор.)=40% ;

V2(H2O)=300мл

m (H2O)-? 1) m(купоросу)=

m(купор.)-? 2) m(H2O)=m(розч)-m(купоросу)=500г – 200г =300г

w2(купор.)=? 3) Запитання: якщо додати воду до розчину, чи зміниться маса розчиненої речовини? Відповідь:маса речовини не зміниться, зміниться (збільшиться) маса розчину.Об`єм води можна замінити масою, враховуючи, що її густина рівна 1г/мл.m2(розчину)= m(розчину)+ m2(H2O)=500г + 300г=800г

m2(купоросу)= m(купоросу.)=200г

w2(купоросу)= =25%

Відповідь: m(купоросу) = 200г; m(H2O)=300г; w2(купоросу)=25%.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати тему;

2. Розв`язати задачу: Обчислити масу глюкози та води необхідні для виготовлення 500г розчину глюкози з масовою часткою 5%.

Урок №4
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал