Методичний кабінет відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації Котівська загальноосвітня І – ІІІ ступенівСкачати 470.68 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації04.01.2017
Розмір470.68 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4

Formal: I’m glad to have been able to help; Delighted I was able to help; It was the least I could do.

Offering something

Informal: Would you like…?; Will you have…?; Please, help yourself to….

Formal: Could I offer you…?; What would you say to…?; Allow me to pass you…

Saying goodbye

Informal: Bye!; Bye-bye!; See you soon / later / tomorrow; Take care. Bye!

Cheerio!

Formal: I’ll look forward to seeing you soon; Goodbye for now; Lots of love, Mary
Усвідомлення змісту

Насамперед - це робота в групах. Найкраще проводити цю роботу у малих групах (кількість 2-3 учасники). При роботі у малих групах учитель є одночасно і учасником, і керуючим суб'єктом у залежності від того, наскільки сформовані знання, уміння та навички учасників групи. Групи формуються на принципі "вільного" складу, тому що постійний склад або учасники з подібним рівнем викликають психологічні бар'єри. Умовно групи можна поділити на сильну, середню та слабку за рівнем базових знань. Відповідно змінюється роль вчителя як четвертого учасника групи: у сильній групі він є коректором, в середній - консультантом, в слабкій - безпосереднім учасником роботи, тобто вчасно звертає увагу на помилки, причину їх, разом розв'язує задачу. Непарна кількість учасників зменшує можливість конфліктних ситуацій. Завдання для учасників повинні бути диференційованими, але посильними для групи в цілому. Якщо роботу в групах проводити на консультаціях, їх можна поділити на: консультацію-пораду, консультацію-роз'яснення, консультацію-обговоренняДва - чотири - всі разом

Ще один варіант, що є похідним від парної роботи, ефективний для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь переконувати та вести дискусію. Як організувати роботу:

Ставлю учням запитання для обговорення, дискусії або аналізу ситуації. Після пояснення питання або фактів, наведених

у ситуації, дайте їм 1-2 хвилини для продумування можливих відповідей або рішень індивідуально. Об'єднайте учнів у пари і попросіть обговорити свої ідеї один з одним. Об'єднайте пари в четвірки і попросіть обговорити попередньо досягненні рішення щодо поставленої проблеми. Як і в парах, прийняття спільного рішення обов'язкове. Залежно від кількості учнів у класі можна об'єднати четвірки в більші групи чи перейти до колективного обговорення проблеми.Карусель

Цей метод найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань. Ця технологія застосовується:

•  для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій;

•  для збирання інформації з якої-небудь теми;

•  для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань (наприклад слів з певної теми: seasons, professions, appearance, etc.);

•  для розвитку вмінь аргументувати власну позицію.

Як організовується робота:

1. Розставляються стільці для учнів у два кола.

2. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому - обличчям. Таким чином, кожен сидить навпроти іншого.

3. Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє - рухливе: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і опиняються перед новим партнером. Мета - пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

4. Пропоную їм пересісти по групах. Учні повинні сидіти по колу "пліч-о-пліч, один проти одного". Усі члени групи повинні добре бачити один одного.

5. Нагадуються учням про ролі, які вони повинні розподілити між собою і виконувати під час групової роботи.

6. Потрібно бути уважним до питань внутрішньогрупового керування. Якщо один з учнів повинен відзвітувати перед класом про роботу групи, потрібно забезпечити справедливий вибір доповідача.

7. Кожна група отримує конкретне завдання й чітку інструкцію щодо організації групової роботи.

8.Групам надається досить часу на виконання завдання.

9. Потрібно продумати, яким буде метод заохочення (оцінки).Ажурна пилка ("Мозаїка", "Джиг-со")

Технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Заохочує учнів допомагати один одному вчитися, навчаючи.

Як організовується робота:

1. Щоб підготувати учнів до уроку з великим обсягом інформації, підбераю матеріал, необхідний для уроку, і підготуйте індивідуальний

інформаційний пакет для кожного учня (матеріали підручника, додаткові матеріали-вирізки з газет, статті тощо).

2. Готуйю таблички з кольоровими позначками, щоб учні змогли визначити завдання для їхньої групи. Кожен учень входитиме у дві групи - "домашню" й "експертну". Спочатку об'єдную учнів у "домашні" групи (1, 2,3), а потім створюю "експертні" групи, використовуючи кольорові позначки, що їх учитель попередньо роздає учням. У кожній домашній групі всі її учасники повинні мати позначки різних кольорів, а у кожній експертній - однакові.

3. Розписую учнів по "домашніх" групах від 3 до 5 чоловік, залежно від кількості учнів. Кожен учень має бути поінформований, хто входить до його "домашньої" групи, тому що її члени будуть збиратися пізніше. Даю домашнім групам порцію інформації для засвоєння, кожній групі - свою. Завдання домашніх груп - опрацювати надану інформацію та опанувати нею на рівні, достатньому для обміну цією інформацією з іншими.

4. Після завершення роботи домашніх груп пропоную учням розійтись по своїх "кольорових" групах, де вони стануть експертами з окремої теми (своєї частини інформації). В кожній групі має бути представник із кожної "домашньої" групи.

5. Кожна експертна група повинна вислухати всіх представників домашніх груп і проаналізувати матеріал в цілому, провести його експертну оцінку за визначений час (виділення часу залежить від складності матеріалу).

6. Після завершення роботи пропоную учням повернутися "додому". Кожен учень має поділитися інформацією, отриманою в експертній групі з членами своєї "домашньої" групи.Метод ПРЕС

1.  Роздаю матеріали, у яких зазначено чотири етапи методу ПРЕС, на дошці вивішую плакат з етапами методу.

Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору (I think that, to my mind, according my experience, to my opinion);

Поясніть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази (the fact, the point is that);

Наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, назвіть факти, які демонструють ваші докази (for example, for instance);

Узагальніть свою думку (зробіть висновок, починаючи словами: (as a result, in the upshot, in the end, finally, in the long run, in the final analysis);

2. Пропоную бажаючим спробувати застосувати цей метод до будь-якої проблеми на їхній вибір.

Займи позицію

Така технологія також дає можливість обговорити дискусійні питання за участі всіх учнів. Метод дозволяє стати на точку зору іншої людини, розвивати навички аргументації, активного слухання тощо. Як організувати роботу:

1. Заздалегідь готуємося до обговорення.

2. Всьому классу ставиться дискусійне питання.

3. Об'єдную учнів у пари, а потім - у четвірки

4. Даю завдання розподілити позицію з проблеми ("так" чи "ні") між парами чи самі зробіть це. Одна пара в четвірці повинна обґрунтовувати одну позицію, друга - протилежну.

5. В четвірках кожна пара має представити своїм партнерам свою точку зору. Дайється час на підготовку аргументів.

6.Коли час на підготовку мине, пари доказово викладають свою точку зору один одному.

7.Потім можна дати завдання парам помінятися позиціями і знову повторити все спочатку. На це варто відвести набагато менше часу.

10.Після цього можна дати завдання всій четвірці вільно обговорити тему. Учні вже повинні висловлювати свою особисту точку зору. У результаті обговорення четвірка повинна або дійти згоди, або висновку про те, що їм бракує інформації. Заздалегідь визначаютьсяч часові рамки цієї вільної дискусії.

11.Підбийте підсумки дискусії з усім классом.

Інтерактивні форми намагаюся використовувати, при навчанні писемного мовлення. Інтерактивне навчання писемного мовлення у середній школі допомагає формувати і розвивати уміння обговорення, аналізу, взаємоперевірки і взаємооцінювання.

Інтерактивне навчання писемного мовлення - це організація спільної групової і самостійної навчальної діяльності учнів, спрямованої на розвиток їхнього індивідуального писемного мовлення і виконання ними різних соціальних ролей / автора, читача-редактора, учня, викладача/ у процесі активного взаємонавчання. Учень при самостійному поетапному написанні творчої роботи / від розробки ідей до написання кінцевого варіанту тексту / навчається від вчителя, інших учнів класу і розширює мовленнєвий досвід, читаючи, аналізуючи та корегуючи як власні так і чужі тексти.

При створенні писемного висловлювання кожний наступний етап написання тексту може вимагати від учня повертатися до попередніх і він часто змушений вносити потрібні зміни. Справа подані суб’єкти інтеракції (викладач і інші учні), які здійснюють навчальний вплив на учня на першому, третьому і четвертому етапах написання тексту. На другому етапі створення писемного висловлювання написання чернетки виконується автором повністю самостійно, без втручання інших суб’єктів. Як видно з поданої схеми у процесі інтерактивного навчання відбувається взаємодія і взаємонавчання учнів.

Процес інтерактивного навчання писемного мовлення схематично представлено на мал.1.1.

При інтерактивному навчання змінюється взаємодія педагога й учнів: активність вчителя поступається місцем активності учнів, а завданням педагога стає створення умов для прояву їх ініціативи. Вчитель відмовляється від ролі своєрідного фільтра, що пропускає через себе навчальну інформацію і виконує функцію координатора, порадника, партнера в роботі учнів, спонукає їх до самостійного пошуку. Учень стає повноправним учасником навчального процесу.

Використовую вправи, спрямовані на розвиток навичок читання, які формують мовну компетенцію і розвивають критичне мислення

Незалежно від типу читання, перед початком потрібно провести ряд підготовчих вправ, метою яких є подати текст учням, ознайомити їх з новою лексикою та новими граматичними структурами, зняти труднощі залежно від рівня навчальних досягнень учнів (повторення правил читання, повторення раніше вивчених ЛО тощо).

1.  Учням пропонується розповісти про їх особистий досвід, пов'язаний з темою тексту.

2.  Учням пропонується висловити особистий погляд на тему, можлива коротка дискусія.

3.  Учням пропонується описати малюнок, на якому зображені елементи тексту.

4.  Учням пропонується уявити сцену або людину з тексту.

5.  Учням пропонується перед читанням відповісти на декілька запитань.

6.  Учням пропонується перед читанням тексту про місто, розповісти країну або острів попрацювати з картою, виявити, де знаходиться певне географічне місце (це в основному випереджуючі завдання для добре підготовлених учнів).

7.  Учням пропонується надати інформацію, використовуючи малюнки.

8.  Учням пропонується за схемою, яка складається з ключових слів, здогадатися про зміст тексту та дати йому назву.

9.  Учням пропонується прочитати текст до вказаного місця та припустити, чим він закінчиться.

10.Учням пропонується визначити, за якими словами поданих назв можна встановити, про що йдеться.

Обов'язковими видами роботи на передтекстовому етапі є введення та актуалізація нової лексики.

1. Робота зі значенням нових слів:

а) учням пропонується знайти значення нових слів;

б) учням пропонується з'єднати слова з відповідною значенням;

в) учням однієї групи пропонуються значення, учням іншої - слова, для яких потрібно знайти необхідні значення.

2.  Учням пропонується з кожної групи слів виписати ті слова, які відрізняються від інших за певними ознаками.

3.  Учням пропонується знайти в тексті і виписати іменники, які утворені від дієслів.

Під час роботи з тексами для читання та аудіювання великого значення слід надавати перед текстовим комунікативним завданням, які передбачають не поверхове, а глибинне розуміння, аналіз прочитаного. А продумане читання дає неабияку змогу розвивати комунікативне навчання. Учням слід пропонувати висловлювати своє ставлення до прочитаного, з’ясувати, як автор сам ставиться до проблеми, назвати негативні та позитивні риси героїв, причини їх дій.

Ця робота не тільки формує та збагачує словниковий запас учнів, але й націлює їх на роботу з текстом, переказу його змісту, висловлювання власної думки. На уроці обов'язково складається «програма дій», потім проводиться «повільне читання» із знаходженням яскравих епітетів, які учні використовують під час переказу. Збагачує висловлювання учнів використання мовленнєвого матеріалу, яким вони користуються під час роботи з текстом для домашнього читання.

Під час роботи з діалогом учитель формує у учнів комплекс умінь, що дозволяють їм успішно вступати в мовний контакт з носієм мови, підтримувати і завершувати спілкування, використовуючи автентичні мовні формули відповідно в офіційній / неофіційній ситуації мовної взаємодії і статусу співбесідника. Вміння школярів використовувати мовленнєві кліше та зразки сприятимуть запобіганню страху невдачі, знімають психологічні бар'єри у використанні іноземної мови як засобу спілкування на заняттях та формують соціокультурну компетенцію.

Роботу з активізації словника також направляю на використання в мові прикметників. Дуже подобається учням прийом «Збери речення», де вони по черзі доповнюють по одному слову в попередню конструкцію. Паралельно ми ведемо роботу з дієсловами, оскільки основа будь-якої думки — точно обраний присудок. У цьому допомагають прийоми «Заміни дієслово», «Уточни дію», «Хрестики - нулики», «Підбери антоніми», «Закінчи речення», «Мікрофон».

Варто сказати про використання музики на уроці іноземної мови. Адже саме музика «може і заспокоювати, і збуджувати, вона є одним із найшвидших способів вплинути на настрій групи» (американський педагог Джаннетт Вос). Намагаюся не упустити жодної можливості, щоб використати музику.

На кожному уроці іноземної мови необхідна хвилинка релаксації, особливо у початкових та середніх класах. У початкових класах - це легка весела музика під яку діти рухаються і співають. Поступово можна вести коротенькі бесіди, відповідаючи на питання типу : What did you imagine listening this music?

У 8 - 11 класах хвилинка релаксації може стати темою для бесіди, для розвитку непідготовленого усного мовлення, цікавого для учнів і у якому вони охоче беруть участь. Намагаюся поєднувати музику з сугестопедією. Крім того, музику можна застосовувати у таких ситуаціях:  • Для налаштування учнів на оптимальний стан готовності до навчання (на початку кожного уроку включається музика чи перед відповідним етапом уроку), учні знають, що після тих чи інших звуків музики, вони повинні зібратися і розпочати роботу на уроці, або ж слухати текст чи то переходити до рефлексії( само оцінюватися чи оцінювати роботу на уроці своїх товаришів).

  • Слухання уривків активної музики допомагає засвоювати інформацію, яку читають вголос ( даний методичний прийом ефективний для роботи з невеликою кількістю учнів (10 - 15 учнів у групі).

  • Пасивні музичні твори( музика Вівальді: п’ять концертів для флейт і камерного оркестру, просто спокійні мелодії, наявні у запису) використовую для введення та запам’ятовування нових слів, мовних зразків. На фоні музики читаються м’яким тихим голосом слова, вирази, невеликі тексти. Музика допомагає сконцентрувати увагу учнів і «транспортувати» нову інформацію в «банк» довготривалої пам’яті.

Практика показала, що і слабо встигаючі учні краще запам’ятовують і відтворюють опрацьовану таким чином інформацію. У своєму арсеналі необхідно мати різні типи музики - це зробить урок цікавішим, бажаним для учнів та ефективнішим. Підбираючи ту чи іншу музику, залучаю учнів, враховую їх смаки, особливо у старших класах. Інколи це створює «ситуацію успіху» для тих учнів, що не можуть себе показати кращими у мовленні чи письмі, а, запам’ятавши слова чи лише зміст своєї улюбленої пісні, невідомої іншим учням, демонструють свої знання з іноземної мови.

Рефлексія

Мікрофон

Різновидом загально групового обговорення є технологія "Мікрофон", яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Як організувати роботу:

1.Ставиться запитання класу.

2.Пропонується класу якийсь предмет (ручку, олівець тощо), який виконуватиме роль уявного мікрофона. Учні передаватимуть його один одному, по черзі беручи слово.

3. Надається слово тільки тому, хто отримує "уявний" мікрофон.

4. Пропонується учням говорити лаконічно й швидко.Незакінчені речення

Цей прийом часто поєднується з "Мікрофоном" і дає можливість грунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо. Визначивши тему, з якої учні будуть висловлюватись в колі ідей або використовуючи уявний мікрофон, учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням висловлюючись закінчувати його. Кожний наступний учасник обговорення повинен починати свій виступ із запропонованої формули. Учні працюють з відкритими реченнями, наприклад: "During our lesson the most important discovery for me was…" або "This information allows us to make the conclusion…" або "This decision was reached because…" тощо.

Ефективним є метод «Рюкзак» - учні отримують картки з написаними реченнями, які потрібно закінчити, підкреслити те слово, яке виражає думку учня, його ставлення до уроку, до виучуваного матеріалу і, виконавши ці завдання, картки вкидаються у імпровізований «Рюкзак». На клас виходять два - три учні і по черзі читаєть зміст карток, може читати і вчитель.

Дуже подобається учням використання смайликів які вони вибирають на початку і в кінці уроку, показуючи свій настрій, своє ставлення до уроку.

У старших класах використовуються метод «Кольрові капелюшки», «Прес», «Портфоліо» (останній метод використовую на уроках підсумку та контролю знаь з теми).

Метод «Дворядний круглий стіл» дає змогу підвести підсумок, багаторазово повторити вивчений матеріал, адже учні, які сидять у зовнішньому ряді поговоривши з тим, хто сидить навпроти, пересідають на місце свого товариша зліва і знову ведуть бесіду з учнем, який сидить навпроти, але це вже інший учень.
Прийоми

проведення рефлексії діяльності учнів

Оцінювання вміння висловлювати власну думку

  1. Ім’я, прізвище ____________

  2. Критерії оцінки ( 0 – потребує вдосконалення; 1 – задовільно; 2 – прекрасно)Критерії

Бали

Примітка

1. Я вмію підбирати аргументи та чітко висловлювати їх.2. Я вмію робити логічні висновки.3. Я успішно застосовую парафразування.4. я вмію ставити запитання.5. Я вмію сказати „ні”.6. Я вмію аргументовано відповідати на критику.Оцінка діяльності роботи групи

Показники

Завжди

Звичайно

іноді

Ніколи

1. Ми перевіряли, чи всі учасники групи розуміють, що потрібно зробити.

2. Ми відповідали на запитання., даючи пояснення, коли це було необхідно.

3. Ми з’ясовували те, що нам було незрозуміло.

4. Ми допомагали одне одному, щоб усі могли зрозуміти і застосувати на практиці отриману інформацію.

5. Ми надавали всім можливість узяти участь в обговоренні. Прийнятті рішення та представлені результатів роботи групи.

Самоцінювання участі в роботі групи

Як добре я працював зі своїми товаришами

Завжди

Звичайно

Іноді

Ніколи

1. Я співробітничав з іншими, коли ми працювали на досягнення спільних цілей.

2. Я ретельно працював над завданням.

3. Я висловлював нові ідеї.

4. Я вносив конструктивні пропозиції.

5. Я підбадьорював інших.


Висновки та результативність
Кожна педагогічна технологія, кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування новітніх технологій та методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

У ході використання технології розвитку критичного мислення, інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми, оцінювати отриману інформацію, розуміти важливість отриманих на уроках знань для подальшого навчання та життя.

Структура уроку у ПТ формування критичного мислення, інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії учителя й учнів: учитель стає наставником саморозвитку учня, провідником в інформаційному просторі, а учень в свою чергу, перетворюючись на суб’єкта пізнавальної життєдіяльності протягом уроку, набуває особистісних компетентностей.

Таке навчання розвиває в учнів комутативні вміння та навички, забезпечує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження.

Стійка динаміка якості знань учнів є підтвердженням ефективності впровадження досвіду та обґрунтовує доцільність використання інтерактивних методів для формування компетентної особистості.

Навчальні заняття для мене та моїх учнів — постійний пошук, спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаний результат.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал