Методичний бюлетеньСторінка4/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.92 Mb.
ТипКонцепція
1   2   3   4

Науково-методичне забезпечення програми дітей та учнівської молоді


Науково-методичне забезпечення Програми здійснюється Національною академією педагогічних наук України та її підрозділом – Інститутом проблем виховання, Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Управлінням стратегічних розробок Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерством молоді та спорту України. Ці соціальні інститути спільно окреслюють напрями фундаментальних досліджень, спрямованих на реалізацію Програми, визначають шляхи вирішення завдань патріотичного виховання, основними з яких є:

 • здійснення послідовного системного моніторингу реальної практики виховання патріотизму дітей та учнівської молоді з урахуванням сучасних соціально-політичних реалій;

 • включення проблематики патріотичного виховання до дослідницьких програм та планів навчальних і наукових закладів з метою створення інноваційного комплексу технологій оптимізації виховного процесу на різних освітніх рівнях;

 • проведення науково-теоретичних конференцій, семінарів, нарад, засідань методичних об’єднань, створення творчих колективів з актуальних проблем патріотичного виховання особистості в різних регіонах України:

 • „Патріотизм – нагальна потреба України і українців”;

 • „Особливості патріотичного виховання підростаючого покоління в умовах сучасних соціально-політичних викликів”;

 • „Український патріотизм і євроінтеграція”

 • „Особистісно орієнтовані технології виховання патріотизму молоді”;

 • „Взаємодія школи і громадських організацій у вихованні патріотизму підростаючого покоління”;

 • „Проблеми патріотичного виховання молоді в умовах розгортання світової інтеграції та взаємозближення націй”;

 • „Виховання патріотизму особистості засобами гуманістичної та християнської моралі”;

 • „Самодостатність як основа українського патріотизму”.

 • розробка та видання методичних посібників, рекомендацій, матеріалів для практичних працівників з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;

 • створення оперативної системи підвищення професійної кваліфікації педагогів та вихователів з патріотичного виховання особистості на базі обласних інститутів післядипломної освіти педагогічних працівників;

 • створення на базі кращих освітянських закладів експериментальних майданчиків для опрацювання інновацій патріотичного виховання;

 • взаємодія НАПН України і її підрозділів із засобами масової інформації з метою висвітлення проблем та кращого досвіду патріотичного виховання дітей та молоді;

 • організація та забезпечення психолого-педагогічного всеобучу батьків з метою підвищення рівня патріотичної вихованості дітей в родині;

 • вивчення та узагальнення світового педагогічного досвіду патріотичного виховання особистості, адаптація і поширення його в навчальних закладах України.

ІІ. Організація роботи з патріотичного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі
План роботи загальноосвітнього навчального закладу

щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання

учнівської молоді на 2015-2016 навчальний рік

з/п


Виховні завдання, заходи

Термін

виконанняВідповідальні

І.

Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей

1.

Забезпечення права вибору учнями (вихованцями) здобуття освіти, форм навчання, участі в організації навчально-виховного процесу.

Постійно

Класні керівники

2.

Удосконалення системи позашкільної освіти як невід’ємної складової системи безперервної освіти, спрямованої на забезпечення творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей, на задоволення їх інтересів та індивідуальних запитів у сфері культури, спорту, мистецтва, науки

Постійно

Заступник директора з виховної роботи

3.

Удосконалення системи позаурочної діяльності школярів

Постійно

Заступник директора з виховної роботи, керівники гуртків

4.

Забезпечення індивідуального підходу до особистості та виховання.


Постійно

Керівники гуртків


ІІ.

Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь

1.

Проведення у школі тижня правової освіти та виховання, спрямованого на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків.

Листопад

Учителі правознавства

2.

Проведення у школі огляду-конкурсу на кращий куточок правової освіти та виховання.

Листопад

Педагог -організатор

3.

Забезпечення розміщення державної символіки в навчальному закладі, виконання державного Гімну під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів.

Постійно

Заступник директора з виховної роботи

4.

Забезпеченя участі школи в міських заходах до Дня Державного Прапора України.

серпень

Заступник директора з виховної роботи

5.

Забезпечення проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України»: бесіди – «Символи України», «Конституція України – Основний Закон», брейн-ринг «Мої права»

вересень-грудень

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, учителі правознавства

6.

Проведення шкільних конкурсів художніх учнівських робіт «Символи України», спрямованих на виховання шанобливого ставлення до Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної символіки

10.11-

14.11.


Учителі трудового навчання та образотворчого мистецтва

7.

Проведення акції вручення шістнадцятирічним юнакам і дівчатам паспортів громадянина України

Щорічно

Заступник директора з виховної роботи

8.

Обласний (районний) семінар-практикум для педагогів-організаторів «Використання державної символіки як засіб формування ціннісного ставлення до суспільства та держави»

11.12.

Педагог-організатор

ІІІ.

Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного роду нації

1.

Забезпечення виконання у школі статті 10 Конституції України та законодавства про мови

Постійно

Заступник директора з виховної роботи, учителі української мови

2.

Проведення виховних заходів відповідно до Концепції державної мовної політики, спрямованих на виховання української мовної свідомості та національної гідності

Постійно

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

3.

Проведення конкурсу на кращого знавця українського правопису «Майстер української орфографії»

07.11.

Учителі української мови та літератури

4.

Участь школярів у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Шевченківському конкурсі, Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»

жовтень – березень

Учителі української мови та літератури, історії

5

Проведення Днів української писемності та мови

Листопад, лютий

Учителі української мови та літератури, бібліотекар

ІV.

Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини; відновлення і вшанування національної пам’яті

1.

Організація роботи щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення акцій, конкурсів патріотичного спрямування

Постійно

Класні керівники, учителі історії

2.

Проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання дітей та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, учителі історії

3.

Участь у Всеукраїнських конкурсах на кращу творчу та науково-дослідницьку, пошукову роботу серед учнівської молоді з вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю, міста

Постійно

Заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, учителі історії, української мови та літератури

4.

Круглий стіл для класних керівників на тему: «Формування ціннісних орієнтацій учнів»

25.11.

Заступник директора з виховної роботи, керівник міського (районного) методичного об’єднання класних керівників

5.

Проведення заходів:

1. виховні години: «Я-українець і цим пишаюся»; «Мій край, моя історія жива»; «Шляхами подвигу і слави»; 2. тижні: українського козацтва «У єдності – наша сила»; Пам’яті – «Навічно в пам’яті народній»Жовтень, листопад, травень,

15-19.09.

13-17.10.

27-31.10.

03-09.05.


Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, учителі історії

6.

Організувати проведення заходів із відзначення ювілейних, історичних, пам’ятних дат, знаменних подій у житті українського народу

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи

7.

Провести виховні години, приурочені до традиційних народних свят: Дня Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Святого Наума, Дня Святого Миколая, Свята Різдва Христова, Великодня тощо

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи,

класні керівники8.

Організація та проведення конкурсу сценаріїв виховних заходів, спрямованих на підвищення зацікавленості молоді щодо державної служби та служби у Збройних силах України, її готовності до захисту України, збереження та шанування національної пам’яті

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи

9.

Організація та проведення конкурсу учнівських проектних робіт, спрямованих на виховання дбайливого ставлення до національних багатств, рідної природи, готовності до захисту Батьківщини, пошани до історичної пам’яті, любові до рідної культури, мови, національних свят і традицій

Листопад-грудень

Заступник директора з виховної роботи

10.

Організація та проведення заходів з відзначення ювілейних, історичних, пам’ятних дат, знаменних подій в житті міста, всього українського народу

Щорічно

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

11.

Організація участі школярів у міських та державних заходах: до Дня Соборності України, пам’яті героїв Крут, Міжнародного дня рідної мови, пам’яті
Т.Г. Шевченка, пам’яток історії та культури, Дня Перемоги, Європи, Матері, Міжнародного дня сім’ї, Дня слов’янської писемності та культури, Конституції України, Державного Прапора України, українського козацтва, української писемності і мови, Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні, пам’яті жертв політичних репресій

Щорічно

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, педагог -організатор

12.

Проведення заходів спрямованих на збереження традицій та звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини

Щорічно

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, педагог -організатор

13.

Забезпечення співпраці з радою ветеранів міста щодо організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат

Постійно

Заступник директора з виховної роботи

14.

Робота шкільних музеїв щодо поповнення фондів новими матеріалами пошукової діяльності учнів

Постійно

Заступник директора з виховної роботи, завідувач музею

15.

Формування в учнів знань про Україну як основного чинника національно-патріотичного виховання

Постійно

Класні керівники, учителі правознавства, історії, української мови та літератури

16.

Участь у Всеукраїнському русі учнівської молоді України «Моя земля – земля моїх батьків», проведення міських етапів Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл України», Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України», Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської молоді «Шляхами подвигу і слави», «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»

Постійно

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

17.

Організувати тематичну виставку до Дня Збройних Сил України

06.12.

Шкільний бібліотекар

18.

Оновлення експозиції в шкільному музеї

Постійно

Завідувач музею

19.

Проведення пошукової роботи, залучення учнів до музейної справи

Постійно

Завідувач музею

20

Залучення учнівської молоді до вивчення історії, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення акцій, фестивалів, конкурсів

Постійно

Учителі історії, української мови та літератури, класні керівники

V.

Утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності.

1.

Проведення конкурсів, вікторин з питань ролі Збройних сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України та її громадян від княжої доби до часів незалежності

Протягом навчального року

Учителі історії

2.

Забезпечення науково-методичного супроводу методичних розробок учителів предмету «Захист Вітчизни» та керівників військово-спортивних гуртків

Протягом навчального року

Учитель предмету «Захист Вітчизни»

VІ.

Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби

1.

Брати участь у днях відкритих дверей вищих навчальних закладів, які готують молодь до державної та військової служби

Постійно

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, учитель предмету «Захист Вітчизни»

2.

Взяти участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), Всеукраїнській військово-патріотичній спортивній грі «Зірниця»

Відповідно до Положення про проведення ігор

Учителі фізичної культури, учитель предмету «Захист Вітчизни»

3.

Забезпечення організації Почесної варти біля Вічного вогню на Меморіалі Слави до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни

Щорічно

Учитель предмету«Захист Вітчизни»

4.

Проведення міських змагань з кульової стрільби

Щорічно

Учитель предмету«Захист Вітчизни»

5.

Організація та проведення спартакіади серед допризовної молоді з військово-прикладних видів спорту

Щорічно

Учитель предмету «Захист Вітчизни»

6.

Проведення змагань «Ну-мо, допризовник!»

Грудень

Учитель предмету «Захист Вітчизни», вчителі фізичної культури

7.

Участь у благодійних акціях з підтримки учасників анти терористичної операції на Сході України

Протягом року

Заступники директора з виховної, навчально-виховної роботи

VІІ.

Відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді

1.

Участь у Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому патріотичному фестивалі «Нащадки козацької слави»

Жовтень

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, учителі фізичної культури

2.

Проведення тематичних уроків з історії України, виховних годин, бесід, лекцій за темами: «Козацькі сурми», «Славетні українці», «Козацькому роду нема переводу», «Сторінки історії українського козацтва», «День Святої Покрови Пречистої Богородиці – свято козацьке»

Жовтень


Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, учителі історії

3.

Проведення засідань «круглих столів», семінарів за темами: «Етапи створення Української козацької держави», «Роль українського козацтва в розбудові Української держави», «Про Січ і життя запорожців»

Жовтень


Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

4.

Проведення виставок дитячих малюнків, плакатів за темами: «Козацька Україна», «Славетні козаки»

Жовтень

Заступник директора з виховної роботи, учителі образотворчого мистецтва

VIII.

Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами

1.

Організація волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам, дитячим садкам, Центру реабілітації дітей, бійцям АТО

Постійно

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

2.

Участь школярів у Всеукраїнських та обласних благодійних заходах

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

3.

Проводення заходів, спрямованих на формування світогляду солідарності поколінь, любові до матері, батька, поваги до свого роду

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники
ЗДВР, класні керівники

4.

Робота з батьками в рамках програми «Родинна твердиня», сприяти оволодінню батьками сучасними педагогічними знаннями й уміннями

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

5.

Проведення Дня Матері

Травень

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

6.

Організація та проведення виставок-ярмарок виробів, виготовлених дітьми на заняттях в гуртках, студіях, творчих об’єднан нях образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та народних ремесел, направлених на виховання у дітей доброчинності та милосердя

За потреби

Керівники гуртків

7.

Організація вивчення потреб молоді (проведення соціологічних досліджень)

Протягом року

Психологи, соціальний педагог, заступник директора з виховної роботи

8.

Участь у місячнику по благоустрою міста (села)

Квітень, жовтень

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

9.

Заходи щодо збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування у населення екологічної культури, підвищення екологічної свідомості, залучення дітей та молоді до природно-заповідної справи

Постійно

Учитель біології, класні керівники

X.

Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я

1.

Участь учнів у масових заходах художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчого, військового та спортивного напрямів

Протягом року

Заступники , директора з навчально-виховної та виховної роботи, педагогічний колектив

2.

Проведення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя

Постійно

Учителі фізичної культури, основ здоров’я

3.

Організація роботи учнів за програмою «Школа проти СНІДу»

Постійно

Практичний психолог, соціальний педагог

4.

Участь школярів у міських (районних), обласних спортивних змаганнях

Постійно

Учителі фізичної культури

5.

Участь у міському етапі Всеукраїнського Фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»

Щорічно

Практичний психолог, соціальний педагог

6.

Участь команди школи у міському (районному) спортивному змаганні-фестивалі «Козацький гарт»

Щорічно

Учителі фізичної культури

7.

Реконструкція, ремонт та облаштування спортивних споруд школи (шкільного стадіону, баскетбольного та волейбольного майданчиків)

Щорічно

Практичний психолог, соціальний педагог

XII.

Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності

1.

Організація та проведення заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності, безпритульності серед дітей і підлітків

Постійно

Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, психолог, класні керівники

2.

Організація діяльності педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві

Постійно

Заступник , директора з виховної роботи, соціальні педагоги, психологи,

класні керівники3.

Організація та проведення «круглого столу» на тему «Формування толерантності та взаєморозуміння в учнівському колективі».

Протягом року

Заступник, директора виховної роботи, соціальний педагог, психолог
ТЕЗАУРУС
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯпідготовка до військової служби, наслідування традиціям Збройних Сил України та її кращим надбанням.

ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА – це глибоке усвідомлення своєї належності до певної держави, почуття громадянської гідності, відповідальності й обов'язку, здатність рішуче відстоювати суспільно-державні цілі в складних ситуаціях.

ГРОМАДСЬКО-ПАТРІОТИЧНЕ УСВІДОМЛЕННЯ – процес включення учнів у активну творчу діяльність, спрямовану на розбудову власної держави, її впорядкування і зміцнення; вивчення історії Вітчизни, героїки минулих епох, трудових подвигів, подвижництва в ім'я вільного життя, її культурної спадщини; відновлення різних елементів української культури у власній життєдіяльності; встановлення дружніх партнерських відносин з представниками інших країн та народів, культивування кращих рис української ментальності, розвитку самобутності кожної особистості тощо.

ГІДНІСТЬ – поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність всякої людини, як моральної особистості, а також категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості. Поняття гідності вживається у законодавствах численних країн та у міжнародному праві.

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною

ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ формування готовності до подвигу в ім’я Батьківщини.

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ПАТРІОТИЗМ – любов до Батьківщини, бажання створити суверенну державу й проголосити свою незалежність; захист своєї Вітчизни від будь-якої агресії, іноземного панування; підтримка знедолених народів.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ПАТРІОТИЗМУ – формування зв’язків з рідною землею, рідною мовою, народними традиціями, звичаями та культурою.

ІСТОРИКО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – почуття гордості за свій народ, наслідування його трудових і культурних традицій, формування поваги до законності і Конституції, дітей до батьків, громадян до Батьківщини.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПАТРІОТИЗМ – дотримання рамок конституції держави, де поняття Батьківщини базується на всьому комплексі ідей, що лягли в основу основного документа держави.

НАЦІОНАЛІЗМ (фр. nationalisme) – ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі. Відрізняється різноманіттям течій, деякі з них суперечать одне одній. Як політичний рух, націоналізм прагне до відстоювання інтересів національної спільноти у відносинах з державною владою.

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ – формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої людини, наділеної глибокою громадською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, підприємливістю й ініціативністю;

ПАТРІОТИЗМ (від латинського patria – країна, вітчизна, батьківщина) –любов і відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини та до представників спільних культури або країни.ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – комплексна, системна й цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, школи, інших соціальних інститутів щодо формування високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про своє і народне благо, готовності до розбудови демократії, виконання громадянського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, прагнення цілісності, незалежності України, сприяння єднанню українського народу, громадянському миру та злагоді в суспільстві.

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА – рівень задоволення людиною й суспільством політичних ідей, концепцій, програм, досягнень суспільно-політичних думок.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал