Методичні вказівки з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів І курсу фармацевтичного факультетуСторінка2/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
Тема 5

Лексичний аспект фахового мовлення. Лесика української мови за її походженням і вживанням. Загальновживана та стилістично обмежена лексика. Синоніми, омоніми, пароніми. Термін – основний елемент фахової мови лікаря. Сучасна українська медична лексикографія.

(3 години)
Актуальність теми. Українська мова – одна з найрозвиненіших мов світу, про що свідчить величезний запас слів. Сукупність усіх слів мови становить її лексику або словниковий склад, який є надзвичайно багатим і різноманітним. Терміни – невід’ємна частина української лексики, якими мають досконало володіти фахівці.

Цілі навчання

Загальна мета: висвітлити лексичний аспект фахового мовлення, поглибити знання з лексики української мови.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) аналізувати лексику української мови за її походженням і

вживанням;

2) розрізняти загальновживану та стилістично обмежену лексику;

3) вміти розрізняти синоніми, омоніми, пароніми;

4) вміти користуватися сучасними термінологічними словниками;

5) правильно і доречно використовувати медичні терміни.


Основні теоретичні питання до теми:

1. Активна і пасивна лексика сучасної української літературної мови.

2. Багатозначні й однозначні слова. Пряме й переносне значення слів.

3. Омоніми, пароніми, синоніми, антоніми.

4. Загальновживані слова. Професійна та діалектна лексика.

5. Власне українські слова. Застарілі слова. Неологізми.

6. Фразеологія української мови.

7. Поняття про терміни.


Запитання для самоконтролю

 1. У чому полягає словникове багатство української мови?

 2. Чим відрізняються застарілі слова від архаїзмів?

 3. Як у мові з’яляються неологізми?

 4. Чим відрізняються омоніми від паронімів?

 5. Що таке власне українські слова?

 6. Що таке терміни?


Джерела інформації

Основна література

 1. Козачук Г.О. Українська мова – для абітурієнтів: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1995. – 272 с.

 2. Лепеха Т.В. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2005. – 376 с.

 3. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.


Додаткова література

 1. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

 2. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ За загальною редакцією Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.


Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – практичне заняття відповідно до плану. На занятті студенти закріплюють знання з лексики української мови, поглиблюють відомості про терміни як основні елементи фахової мови, знайомляться з сучасною українською медичною лексикографією, виконуючи усні та писемні завдання за темою заняття.

В кінці заняття проводиться письмова робота. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.
Граф логічної структури до теми (див. Додаток 5).

Тема 6

Українська анатомічна лексика та термінологія, що стосуються опорно-рухової системи. Вивчальне читання текстів на тему «Опорно-рухова система». Правпис голосних у словах іншомовного походження. Вживання м`якого знака, апострофа у словах іншомовного походження. Поточний тестовий контроль.

(2 години)
Актуальність теми. Українська анатомічна лексика та термінологія є базовими для студентів 1 курсу; закріплення знань з правопису слів іншомовного походження є необхідним і актуальним у процесі оволодіння українською медичною термінологією.
Цілі навчання

Загальна мета: вивчити українську анатомічну лексику, що стосується опорно-рухової системи, проналізувати правопис іншомовних слів.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) створювати словосполучення із слів лексичного мінімуму;

2) вводити слова і словосполучення у тематичні речення;

3) перекладати спеціальні медичні тексти відповідної тематики

українською мовою;

4) використовувати анатомічну медичну лексику в усних і

писемних висловлюваннях;

5) закріпити знання щодо правопису слів іншомовного походження.
Основні теоретичні питання до теми:

1. Особливості вживання анатомічної лексики в українській мові.

2. Правила правопису слів іншомовного походження.
Запитання для самоконтролю

1. Які акцентуаційні особливості має анатомічна лексика, що стосується опорно- рухової системи?

2. Які лексичні особливості мають анатомічні терміни?

3. Особливості написання слів іншомовного походження.


Джерела інформації

Основна література

 1. Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

 2. Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.


Додаткова література

 1. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наукова думка, 1996. – 660 с.

 2. Усатенко О.К. Російсько-український словник медичної термінології. – К.: Наукова думка, 1996. – 463 с.


Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – практичне заняття відповідно до плану. На занятті студенти вивчають нову медичну анатомічну лексику, особливості вживання якої пояснюються викладачем. Надалі студенти виконують усні та письмові завдання за даною темою.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.
Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. Знайдіть слово, в якому пишеться [и]:

А. бол...д

В. х...мія

С. д...плом

D. тр...о

Е. в...зит


Завдання 2. Знайдіть слово, в якому пишеться [і]:

А. д...спут

В. л...дер

С. ант...квар

D. бар...када

Е. к...сет


Завдання 3. Знайдіть слово, в якому пишеться [ї]:

А. старо...ндійський

В. до...сторичний

С. адаж...о

D. про...нформувати

Е. ате...ст


Завдання 4. Знайдіть слово, в якому подвоюються приголосні:

А. груп...а

В. клас...

С. віл...а

D. метал...

Е. кас...а


Завдання 5. Знайдіть слово, в якому не подвоюються приголосні:

А. грип...

В. нет...о

С. бон...а

D. ір...аціональний

Е. тон...а


Завдання 6. Знайдіть слово, в якому пишеться апостроф:

А. жур...і

В. об...єкт

С. М...юнхен

D. к...ювет

Е. с...южет


Завдання 7. Знайдіть слово, в якому не пишеться апостроф:

А. бар...єр

В. інтерв...ю

С. прем...єр

D. п...юре

Е. п...єса


Завдання 8. Знайдіть слово, в якому пишеться м’який знак:

А. дос...є

В. ін...єкція

С. кон...юнктура

D. суб...єкт

Е. п...єдестал


Завдання 9. Знайдіть слово, в якому не пишеться м’який знак:

А. тюл...пан

В. кол...є

С. міл...йон

D. кур...єр

Е. біл...ярд


Завдання 10. Знайдіть слово, в якому пишуться два [і]:

А. ф...з...ка

В. с...мпат...я

С. л...м...т

D. д...скус...я

Е. г...пнот...зер


Граф логічної структури до теми (див. Додаток 6).

Тема 7

Морфологічні норми професійного мовлення. Особливості правопису іменників : родовий відмінок однини чоловічого роду. Рід, число іменників. Поточний тестовий контроль.

(2 години)
Актуальність теми. Закріплення знань з морфології є необхідним і актуальним у процесі оволодіння українською медичною термінологією, особливо це стосується правопису іменників.
Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з морфології і відомості щодо написання закінчень в родовому відмінку іменників чоловічого роду.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) закріпити знання з морфології;

2) повторити особливості правопису іменників I, II, III. IV відмін;

3) закріпити навички відмінювання іменників-медичних термінів.
Основні теоретичні питання до теми:

1. Особливості іменника як частини мови.

2. Особливості відмінювання іменників.
Запитання для самоконтролю

1. Які ознаки має іменник як частина мови?

2. Які особливості відмінювання мають іменники різних відмін?
Джерела інформації

Основна література


 1. Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

 2. Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.


Додаткова література

 1. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наукова думка, 1996. – 660 с.

 2. Усатенко О.К. Російсько-український словник медичної термінології. – К.: Наукова думка, 1996. – 463 с.


Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – практичне заняття відповідно до плану. На занятті студенти закріплюють знання з морфології, аналізують особливості іменника як частини мови та особливості відмінювання іменників різних відмін. Надалі студенти виконують усні та письмові завдання за даною темою.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.
Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. Знайдіть іменник, який у Р. в. II відм. одн. має закінчення – а:

А. ліс...

В. суфікс...

С. колектив...

D. гнів...

Е. мороз...


Завдання 2. Знайдіть іменник, який у Р. в. II відм. одн. має закінчення – у:

А. хор...

В. вівторк...

С. грам...

D. м’яч...

Е. куб...


Завдання 3. Знайдіть іменник, який у Р. в. II відм. одн. має закінчення – я:

А. бол...

В. місяц...

С. жал...

D. щебн...

Е. кальці...


Завдання 4. Знайдіть іменник, який у Р. в. II відм. одн. має закінчення – ю:

А. Дінц...

В. стільц...

С. музе...

D. селезн...

Е. портфел...


Завдання 5. Знайдіть іменник, який має паралельні закінчення – у (-ю) / - а (-я) залежно від значення:

А. присудк...

В. град...

С. університет...

D. Крим...

Е. камен...


Завдання 6. Знайдіть іменник ж.р. III відм., який в О.в. має подовження приголосних:

А. повість

В. чуйність

С. кров


D. мідь

Е. гордість


Завдання 7. Знайдіть іменник ж.р. III відм., який в О.в. не має подовження приголосних:

А. легкість

В. глибочінь

С. блакить

D. галузь

Е. вісь
Завдання 8. Знайдіть іменник ж.р. III відм., який в О.в. має апостроф:

А. паморозь

В. любов

С. впевненість

D. річ


Е. тінь
Завдання 9. Знайдіть іменник ч.р. II відм., який у Д.в. і М.в. має закінчення - ові:

А. будинок

В. шлях

С. горох


D. мороз

Е. друг


Завдання 10. Знайдіть іменник IV відм., в якому при відмінюванні виникають суфікси – ат-, -ят- або –ен-:

А. змагання

В. каченя

С. знання

D. читання

Е. весілля


Граф логічної структури до теми (див. Додаток 7).

Тема 8

Українська анатомічна лексика та термінологія, що стосуються нервової системи. Вивчальне читання текстів на тему «Нервова система». Правопис приголосних. Поточний тестовий контроль.

(2 години)
Актуальність теми. Українська анатомічна лексика та термінологія є базовими для студентів 1 курсу; закріплення знань з правопису приголосних в українській мові є необхідним і актуальним у процесі оволодіння українською медичною термінологією.
Цілі навчання

Загальна мета: вивчити українську анатомічну лексику, що стосується нервової системи, проналізувати правопис приголосних.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) створювати словосполучення із слів лексичного мінімуму;

2) вводити слова і словосполучення у тематичні речення;

3) перекладати спеціальні медичні тексти відповідної тематики

українською мовою;

4) використовувати анатомічну медичну лексику в усних і

писемних висловлюваннях;

5) закріпити знання щодо правопису приголосних в українській мові.
Основні теоретичні питання до теми:

1. Особливості вживання анатомічної лексики в українській мові.

2. Правила правопису приголосних.
Запитання для самоконтролю

1. Які акцентуаційні особливості має анатомічна лексика. що стосується нервової системи?

2. Які лексичні особливості мають анатомічні терміни, що стосуються нервової системи?

3. Особливості правопису приголосних.


Джерела інформації

Основна література

 1. Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

 2. Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.


Додаткова література

 1. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наукова думка, 1996. – 660 с.

 2. Усатенко О.К. Російсько-український словник медичної термінології. – К.: Наукова думка, 1996. – 463 с.


Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – практичне заняття відповідно до плану. На занятті студенти вивчають нову медичну анатомічну лексику, особливості вживання якої пояснюються викладачем; закріплюють знання з правопису приголосних. Надалі студенти виконують усні та письмові завдання за даною темою.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.
Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. Знайдіть слово, в якому при словотворенні виникає чергування приголосних:

А. сила

В. кров

С. мухаD. дуб

Е. джерело


Завдання 2. Знайдіть дієслово, в якому при словотворенні виникає чергування приголосних:

А. водити

В. пити

С. знати

D. купатись

Е. мріяти


Завдання 3. Знайдіть слово, в якому відбувається подвоєння – н - :

А. орлин...й

В. написан...ий

С. священ...ик

D. осін...ій

Е. качин...ий


Завдання 4. Знайдіть слово, в якому не відбувається подвоєння –н-:

А. стін...ий

В. гречан...ий

С. здоровен...ий

D. невблагáн...ий

Е. ден...ий


Завдання 5. Знайдіть слово з подовженими приголосними:

А. пісн...я

В. кошен...я

С. суд...я

D. пір...я

Е. рідн...я


Завдання 6. Знайдіть слово, в якому є спрощення приголосних:

А. шіс...надцять

В. пропус...ний

С. звіс...ка

D. чес...ний

Е. хвас...ливий


Завдання 7. Знайдіть слово, в якому спрощення не відбувається:

А. тиж...невий

В. проїз...ний

С. кіс...лявий

D. корис...ний

Е. радіс...ний


Завдання 8. Знайдіть слово, в якому при словотворенні відбулося злиття приголосних:

А. український

В. морський

С. паризький

D. дзвінкий

Е. шахтарський


Завдання 9. Знайдіть слово, в якому при словотворенні не відбувається злиття приголосних:

А. моряцький

В. чеський

С. ризький

D. турецький

Е. туристський


Завдання 10. Знайдіть іменник, від якого утворюється назва великої території з подовженим-чч-:

А. Одеса


В. Харків

С. Київ

D. Донецьк

Е. Суми
Граф логічної структури до теми (див. Додаток 8).Тема 9

Особливості правопису прикметників. Правопис складних слів. Правопис дієприкметників, дієприслівників, особливості перекладу дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.

(2 години)
Актуальність теми. Закріплення знань з морфології є необхідним і актуальним у процесі оволодіння українською медичною термінологією, зокрема це стосується правопису прикметників, дієприкметників, дієприслівників, а також особливостей перекладу дієприкметникових та дієприслівникових зворотів.
Цілі навчання

Загальна мета: закріпити знання з морфології і відомості щодо правопису прикметників, дієприкметників, дієприслівників, а також особливостей перекладу дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) закріпити знання з морфології;

2) повторити особливості правопису прикметників,

дієприкметників, дієприслівників;

3) закріпити навички перекладу дієприкметникових і

дієприслівникових зворотів.
Основні теоретичні питання до теми:

1. Особливості прикметників, дієприкметників, дієприслівників як частин мови.

2. Особливості перекладу дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.
Запитання для самоконтролю

1. Які ознаки мають прикметники, дієприкметники, дієприслівники як частини мови.

2. Особливості перекладу дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.

3. За якими правилами пишуться складні слова?


Джерела інформації

Основна література

 1. Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

 2. Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.


Додаткова література

 1. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наукова думка, 1996. – 660 с.

 2. Усатенко О.К. Російсько-український словник медичної термінології. – К.: Наукова думка, 1996. – 463 с.


Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – практичне заняття відповідно до плану. На занятті студенти закріплюють знання з морфології, аналізують особливості прикметників, дієприкметників, дієприслівників як частин мови, а також з’ясовують специфіку перекладу дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, особливості правопису складних слів.

В кінці заняття проводиться тестовий контроль. Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.
Набір тестових завдань для перевірки досягнення

конкретних цілей навчання

Завдання 1. Знайдіть прикметник, у якому при утворенні вищого ступеня порівняння відбувається чергування приголосних:

А. милий

В. добрий

С. веселий

D. злий

Е. дорогий


Завдання 2. Знайдіть прикметник, вищий ступінь якого утворюється від прикметника з іншим коренем:

А. дужий

В. поганий

С. повний

D. стрункий

Е. дорогий


Завдання 3. Знайдіть прикметник, який не має ступенів порівняння:

А. холодний

В. білявий

С. високий

D. розкішний

Е. молодий


Завдання 4. Знайдіть прикметник, в якому є подвоєння –н-:

А. тварин...ий

В. тигрин...ий

С. склян...ий

D. пшонян...ий

Е. орлин...ий


Завдання 5. Знайдіть прикментник, в якому немає подвоєння –н-:

А. клітин...ий

В. здоровен...ий

С. солов’їн...ий

D. цін...ий

Е. рослин...ий


Завдання 6. Знайдіть дієприкметник:

А. несказáн...ий

В. написан...ий

С. священ...ий

D. нездолáн...ий

Е. зорян...ий


Завдання 7. Знайдіть словосполучення з дієприслівником:

А. пахуч... квіти

В. наступаюч... війська

С. засліплююч... промені

D. оточуюч... супротивника

Е. сяюч... погляди


Завдання 8. Знайдіть речення, в якому дієприкметниковий зворот виділяється комами:

А. Натомлені дорогою полонені поснули важким сном.

В. Шлях обсаджений тополями простягся до обрію.

С. Оточена скелями ріка схожа на дзеркало.

D. Розбурхане вітром море поволі заспокоювалось.

Е. Закутані хустками дівчата сиділи на призьбі.


Завдання 9. Знайдіть речення,в якому дієприкметниковий зворот не виділяється комами:

А. Сад посаджений випускниками вабив чудовими деревами.

В. Гори вкриті ялинами здавалися синіми.

С. Відібране бабусею коріння сушили на сонці.

D. Віночок сплетений із польових квітів прикрашав голову дівчини.

Е. М’ясо нарізане скибками клали у великі тарілки.


Завдання 10. Знайдіть речення, в якому не ставиться кома при дієприслівнику:

А. Випрягши коней Петро завів їх у стайню.

В. Ганна зойкнувши підняла руки.

С. Повернувшись я не впізнав села.

D. Ставши на коліна Дмитро припав вухом до землі.

Е. Дівчата йдуть співаючи.


Граф логічної структури до теми (див. Додаток 9).

Тема 10

Українська анатомічна лексика та термінологія, що стосуються кровоносної системи. Вивчальне читання текстів на тему

«Кровоносна система». (2 години)
Актуальність теми. Українська анатомічна лексика та термінологія є базовими для студентів 1 курсу, їх склад поширює й медична лексика, що стосується крвоносної системи.
Цілі навчання

Загальна мета: вивчити українську анатомічну лексику, що стосується кровоносної системи.

Конкретні цілі:

Вміти: 1) створювати словосполучення із слів лексичного мінімуму;

2) вводити слова і словосполучення у тематичні речення;

3) перекладати спеціальні медичні тексти відповідної тематики

українською мовою;

4) використовувати анатомічну медичну лексику в усних і

писемних висловлюваннях;


Основні теоретичні питання до теми:

1. Особливості вживання анатомічної лексики, що стосується кровоносної системи, в українській мові.


Запитання для самоконтролю

1. Які акцентуаційні особливості має анатомічна лексика. що стосується кровоносної системи?

2. Які лексичні особливості мають анатомічні терміни, що стосуються кровоносної системи?
Джерела інформації

Основна література


 1. Ванюшин М.М., ЛепехаТ.В., Мірошниченко Л.А., Романова О.Г., Смирна Я.В. Мова спеціальності у комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Навчальний посібник для студентів перших курсів медичних вищих навчальних закладів України. – Донецьк, 2002. – 54 с .

 2. Лепеха Т.В. Українська мова: навчальний посібник для старшокласників, абітурієнтів, студентів нефілологічних факультетів вузів. – К: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 328 с.


Додаткова література

 1. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наукова думка, 1996. – 660 с.

 2. Усатенко О.К. Російсько-український словник медичної термінології. – К.: Наукова думка, 1996. – 463 с.


Короткі методичні вказівки до роботи на занятті

Форма проведення заняття – практичне заняття відповідно до плану. На занятті студенти вивчають нову медичну анатомічну лексику, особливості вживання якої пояснюються викладачем. Надалі студенти виконують усні та письмові завдання за даною темою.

В кінці заняття проводиться письмова робота (переклад спеціального медичного тексту). Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.
Граф логічної структури до теми (див. Додаток 10).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал