Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Вступ до спеціальності»Сторінка1/7
Дата конвертації04.06.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7
МИРГОРОДСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ

ІМЕНІ М. В. ГОГОЛЯ

ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

дисципліни «Вступ до спеціальності»(назва дисципліни)

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»(шифр і назва галузі знань)

Спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»,5.03050401 «Економіка підприємства»

(шифр і назва спеціальності)

Миргород


2015
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Вступ до спеціальності» складені на основі Галузевого стандарту підготовки молодшого спеціаліста і навчального плану спеціальності: 5.0305801 «Фінанси і кредит» та 5.03050401 «Економіка підприємства»

Укладач: ________ Н.О. Овчаренко, викладач, спеціаліст________(підпис) (ініціали, прізвище, посада, кваліфікаційна категорія (вчений ступінь), педагогічне (вчене) звання)

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін


Протокол № ______ від «___» ____________20___ року
Голова циклової комісії _________ А.О. Гусєва

(підпис) (ініціали, прізвище)

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Під час самостійної роботи студенти виконують завдання запропоновані їм після вивчення теми, користуючись літературними джерелами та законодавчою базою.

Самостійна робота з дисципліни «Вступ до спеціальності» проводяться з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних під час лекційних та практичних занять, прискорення адаптації студентів до умов та вимог вузівського життя, а також ознайомлення їх із сутністю, змістом та практичною спрямованістю обраної спеціальності. Тематика і плани проведення практичних занять із переліком рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома студентів.

Перелік тем і зміст самостійної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п/п

Найменування розділів, тем

Кількість годин

1

Тема 1. Загальна характеристика професії

1

2

Тема 2.  Зміст професійної діяльності

1

3

Тема 3. Підприємства

1

4

Тема 4. Банки

2

5

Тема 5. Органи державної виконавчої влади

1

6

Тема 6. Страхові компанії

1

7

Тема 7. Біржі

1

8

Тема 8. Оціночна діяльність

2

9

Тема 9. Види людської діяльності

2

10

Тема 10. Професійна діяльність

1

11

Тема 11. Портфоліо в професійній діяльності

1

12

Тема 12. Професійна кар'єра

1

13

Тема 13. Використання інформаційних систем і технологій у вивченні економічних дисциплін

1

14

Тема 14. Місце інформаційних технологій в формуванні фахівця економічного профілю

1

15

Тема 15. Економічна інформаційна система


2

16

Тема 16. Інформаційно-технологічне забезпечення економічної діяльності

1

ВСЬОГО

20

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Відповідно до тематичного плану дисципліни «Вступ до спеціальності» окремі питання тем програми розглядаються на лекційних заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводиться у декількох напрямках:  • З окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час лекційних занять. При цьому особливу увагу слід зосередити на більш детальному вивченні законодавчого та інструктивного матеріалу;

  • З питань тем дисципліни, які повністю виносяться на самостійне вивчення;

  • З питань дисципліни, які сприяють розвитку аналітичних здібностей, творчого мислення студентів і поглибленню їх теоретичних знань.

Основними цілями самостійної роботи є: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять, самостійне оволодіння новим учбовим матеріалом.

При самостійному опрацюванні матеріалу рекомендуємо дотримуватися такої послідовності:  1. Прочитати питання для самостійного вивчення

  2. Уважно ознайомитися зі змістом методичних рекомендацій до самостійної роботи та опрацювати рекомендовану літературу

  3. Здійснити, за потребою, пошук додаткової літератури

  4. Дати письмову відповідь на завдання для самоконтролю знань, використовуючи методичні рекомендації до вивчення теми та рекомендовану літературу

  5. Здійснити виконання ситуаційних вправ та розв’язування задач за темою (якщо вони наведені)

Результати ведення самостійної роботи записуються у зошиті для самостійної роботи, який перевіряється викладачем після вивчення кожної теми. Якість засвоєння студентами учбового матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студентів, підлягає обов’язковому поточному та підсумковому семестровому контролю (залік).


Тема 1. Загальна характеристика професії
Питання для самостійного вивчення

  1. Споріднені професії

Методичні рекомендації до вивчення питання
  1. Споріднені професії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал