Методичні вказівки до змістового модуля «Наукова комунікація як складова фахової діяльності»Сторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

Кома (,)

Кома ставиться:

Між однорідними членами речення, з'єднаними протиставними сполучниками а, але, однак, проте, а проте, та (але), хоч та ін.: Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до 17 листопада 2012 р.

Між однорідними членами речення, з'єднаними двома або більше однаковими сполучниками: і...і (й...й), ні...ні (ані... ані), то...то (не то...не то), чи...чи (чи то...чи то), або ...або: Видавництво зобов'язане письмово сповістити Автора чи про схвалення твору, чи про необхідність його доопрацювання.

Перед сполучниками а також, ще й і подібними, які приєднують до попередніх членів речення ще один елемент: Згідно з пунктом 4.1. контракту прошу сплатити мені вихідну допомогу розміром у 450 (чотириста п'ятдесят) гривень, а також інші суми, що належать мені до розрахунку.

Перед другим із парних сполучників не тільки... а й (не тільки... але й, не тільки... а ще й, не тільки... але також і), як... так і, хоч... але (та), не стільки... скільки, що вживаються при однорідних членах речення: Орендар несе відповідальність за всі ушкодження, заподіяні як людям, так і майну внаслідок використання устаткування

Перед словами а саме, як-от, як та ін., що стоять у реченні з однорідними членами після узагальнювальних слів: Винагорода Автору може здійснюватися в такому порядку, як: одноразовий гонорар, за кожний тираж, після реалізації 2/3 продукції.Для виділення звертань і зв'язаних із ними слів: Вельмишановна Людмило Георгіївно, прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Вашого 40-річчя!; Ви, Іване Олексійовичу, один із найдосвідченіших наших працівників.

Після стверджувального слова так: Так, відповідно до Закону «Про підприємництво» та Статуту ВАТ «Черемха» дирекція колективного земельного господарства мала право закупити необхідну техніку.

Після слів із значенням протиставлення, виділення: А втім, наведений перелік не вичерпує норм Кодексу законів про працю.

Для виділення вставних слів безперечно, безумовно, безсумнівно, відома річ, власне, головне, головним чином, до речі, звичайно, мабуть, між іншим, можливо, на жаль, на нашу думку, на наш погляд, наприклад, нарешті, немає сумніву, отже, очевидно, певно, по-перше, по-друге, щоправда та деяких інших: Не вважається публікацією інформування широкого кола осіб про призначення, функції, технічні та інші характеристики твору, наприклад, з метою реклами. Звичайно, ці недогляди не знижують загальної високої оцінки роботи.

Для виділення прикладок як поширених, так і непоширених, особливо коли вони відносяться до власного імені або займенника (наприклад, у заявах, автобіографіях, клопотаннях, дорученнях): Я, Клименко Михайло Олексійович, що проживаю в м. Києві по вул. М. Драгоманова; Цим злочином мені, Зимовець Марії Ігорівні, завдано матеріальних збитків на суму 2854 грн.

Для виділення відокремлених прикладок, що починаються словами як, тобто, або (=тобто), якщо вони мають виразний додатковий відтінок причинності чи уточнення: Видавець має право на тиражування твору, тобто на неодноразове видання.Для виділення вставних слів при прикладках: Директор ТОВ «Соняшник» Мацук Ігор Назарович, який далі йменується Директор, з одного боку, і головний бухгалтер Яценко Ганна Олексіївна, яка далі йменується Головний бухгалтер, з другого боку, уклали цю додаткову угоду.

Для виділення зворотів, що обмежують або уточнюють зміст усього речення й починаються словами крім, за винятком, особливо, замість, наприклад, навіть, серед них, зокрема та ін., якщо вони виразно інтонаційно відокремлюються: Плани діяльності Орендаря, крім зазначених у цьому договорі, визначаються Орендарем самостійно; Покупець бере на себе всі пов'язані з цим витрати, за винятком витрат на спеціальні навчальні наочні посібники.

Для виділення відокремлених означень, виражених дієприкметниками та прикметниками, що мають при собі пояснювальні слова й стоять після означуваного іменника: Твір, підготовлений двома або більше особами, підписується усіма співавторами і подається в завершеному вигляді.Для виділення відокремлених поширених прикметникових дієприкметникових зворотів, якщо вони стоять перед означуваним іменником і мають обставинно-причинове значення: Дезорієнтований раптовістю зіткнення, водій не впорався з керуванням машини і виїхав па тротуар.

Для відокремлення канцелярських формул, що стосуються особових займенників: Ми, нижчепідписані, Григорук Іван Петрович та Калашник Віталій Михайлович, далі йменовані «Автор»...

Для відокремлення уточнювальних обставин часу, місця тощо: 2 липня ц. р. о 14.00, під час перерви, почне роботу торговельний кіоск ВАТ «Яготинський маслозавод»; Постачальник, за погодженням із Замовником, має право достроково відвантажити вироби.Для відокремлення дієприслівникових зворотів: Розглянувши заяву Сидоренка Л. М. про надання матеріальної допомоги, профком ухвалює..; Кожна із Сторін має право розірвати Договір, попередивши про це іншу Сторону за три місяці.

Для виділення відокремлених одиничних дієприслівників, коли вони означають час, умову, причину дії: Відмовляючись, треба назвати аргументи.

При складних сполучниках і сполучних словах тому що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, після того як, внаслідок того що, замість того щоб кома ставиться один раз: або перед усім складним сполучником, або перед сполучниками що, щоб, якзалежно від змісту та інтонації: Після того як устаткування буде передано Орендодавцеві, дія Договору припиниться; Гарячу воду відключено, через те що користувачі заборгували плату за її використання.

Кома не ставиться:

Між окремими елементами адресації документа, призначеного кільком посадовим особам:

Голові правління ВАТ «Укрнафта»

Директорові Київського регіонального підприємства

Головному бухгалтерові

При дієприкметникових зворотах, якщо вони стоять перед означуваним іменником: Підписаний автором рукопис подається у двох примірниках; Виділений радою підприємства обсяг коштів не дає змоги залучити до управління підприємством фахівців потрібної кваліфікації.

Не відокремлюються комами слова адже, все-таки, все ж таки, наче, начебто, немов, немовби, ніби, нібито, принаймні, які не є вставними: Все ж таки треба виконувати рекомендації санітарного лікаря.

Кома не ставиться:

Між окремими елементами адресації документа, призначеного кільком посадовим особам:Голові правління ВАТ «Укрнафта»

Директорові Київського регіонального підприємства

Головному бухгалтерові

При дієприкметникових зворотах, якщо вони стоять перед означуваним іменником: Підписаний автором рукопис подається у двох примірниках; Виділений радою підприємства обсяг коштів не дає змоги залучити до управління підприємством фахівців потрібної кваліфікації.

Не відокремлюються комами слова адже, все-таки, все ж таки, наче, начебто, немов, немовби, ніби, нібито, принаймні, які не є вставними: Все ж таки треба виконувати рекомендації санітарного лікаря.

Крапка з комою (;)

Крапка з комою ставиться:

Для відокремлення пунктів переліку, якщо вони починаються з малих літер:

У випадку виникнення будь-якого ризику Орендар своїм коштом і на свій розсуд повинен вжити таких заходів:

а) відремонтувати устаткування;

б) повернути усю заборгованість Орендодавцеві зі сплати орендної плати.

Двокрапка ставиться:

Перед пунктами переліку після узагальнювального слова або паузи, що попереджує про наступний перелік:1)Члени Колективу зобов'язані:

а)дбайливо ставитися до матеріальних цінностей;

б)в установленому порядку вести облік матеріальних цінностей;

в)своєчасно інформувати власника про всі обставини, які загрожують зберіганню цінностей.

2)До заяви додаю:

1. Свідоцтво про народження.

2. Атестат про середню освіту.

Для відокремлення частин документів після відповідних слів, зокрема, в тексті протоколів (ПРИСУТНІ, СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ, ГОЛОВА, СЕКРЕТАР тощо), наказів (НАКАЗУЮ, ПРИЗНАЧИТИ, ПЕРЕВЕСТИ, ЗВІЛЬНИТИ), вказівок (ЗОБОВ'ЯЗУЮ, ПРОПОНУЮ), постанов (ПОСТАНОВИЛИ) тощо, а також характерних для документів рубрик ПІДСТАВА, ДОДАТОК (-ТКИ), АДРЕСА:ПРОТОКОЛ №

Голова: Мовчун М. К.

Секретар: Дяченко П. С.

ВИСТУПИЛИ:

Гримак П. М. відзначив, що перевірку роботи корпорації проведено ретельно, усі помічені недоліки пов'язані з недостатністю контролю з боку головного механіка та завідувача господарства.

ПРИЗНАЧИТИ:

Кирилову Т. І. на посаду старшого лаборанта відділу економічного планування з 08.07.2013.

Підстава: заява Кирилової Т. І.

У лапки беруться:

Цитати у доповідях, відгуках, рецензіях, газетних, журнальних публікаціях: Як зауважила авторка: «Чимало ЗМІ порушують правову норму про співвідношення зарубіжного і вітчизняного капіталу у мас-медіа».

Слова, що їх не вважають за свої: Термін «постійно діюча парламентська більшість» у Конституціях демократичних держав не трапляється.

Індивідуальні назви підприємств, установ, організацій, фірм, наукових праць, літературних творів, законів, газет, журналів, кінофільмів, спецкурсів, кінотеатрів тощо: Згідно зі ст. 10 Конституції України, Законом України «Про мови» діловодство на підприємстві здійснюватиметься українською мовою.

День місяця у датуванні документів (переважно на бланках паперів):
НАКАЗ

№ 12

«17» червня 2015 р. м. Луцьк
У лапки не беруться:

Власні назви установ неумовного характеру: Академія Служби безпеки України; Тернопільський завод освітлювальних приладів.Власні складноскорочені назви: Рівнеобленерго, Запоріжсталь.

Назви телеграфних агентств: ТОВ Українське незалежне інформаційне агентство новин.

Назви шахт, марок машин, літаків та ін., позначені номером або складені з абревіатури та номера: шахта 1 - біс, ВАЗ 21-09, літак Ан - 70.

Назви марок машин, виробів, які стали загальновживаними: мерседес, запорожець.

Назви рослин, квітів, плодів: симиренка, чорнобривці, слива.

Назви книжок у бібліографічних списках, виносках, рецензіях: Костенко Л. Поезії. — К., 2000.У лапки не беруться:

Власні назви установ неумовного характеру: Академія Служби безпеки України; Тернопільський завод освітлювальних приладів.Власні складноскорочені назви: Рівнеобленерго, Запоріжсталь.

Назви телеграфних агентств: ТОВ Українське незалежне інформаційне агентство новин.

Назви шахт, марок машин, літаків та ін., позначені номером або складені з абревіатури та номера: шахта 1 - біс, ВАЗ 21-09, літак Ан - 70.

Назви марок машин, виробів, які стали загальновживаними: мерседес, запорожець.

Назви рослин, квітів, плодів: симиренка, чорнобривці, слива.

Назви книжок у бібліографічних списках, виносках, рецензіях: Костенко Л. Поезії. — К., 2000.

Між двома словами на означення просторових, часових або кількісних меж (замість словосполучень із прийменниками від... до): Автобус за маршрутом Київ – Бориспіль відправиться об 11 год 10 хв; 22—23 червня 2015 року відбудеться обговорення науково-методичної роботи кафедри.Для означення спеціально підкреслюваної змістової паузи: Просимо прийняти до дитсадка № 125 «Вишенька» з 1 червня 2014 року доньку співробітника Сидоренко О. Є. – Сидоренко Ірину у зв'язку із капремонтом нашого дитсадка.

Між реченнями, що входять до безсполучникового складного речення, якщо в другому з них подано висновок або наслідок дії першого: Минулий 2014 рік був плідним для нас – спільними зусиллями ми досягли значних успіхів.

У дужки беруться:

Вставні слова та вставні речення, подані як додаткові уваги до тексту, посилання, уточнення статей законів, літерні позначення цифр тощо: Книжки можна придбати у видавництві «Криниця» (вул. А. Малишка, 92/4) за готівку чи за безготівковим розрахунком; Звільнити Симоненка Миколу Йосиповича, монтажника будівельної бригади № 4, за прогули 8, 9, 10 квітня 2013 р. без поважної причини (п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України).У дужки не беруться:

Підписи, прізвища, ім'я, по батькові осіб, які складають документДиректор (підпис) Н. О. Пилипчук
Практична частина:

1. Підготуйтеся до участі в груповій діловій дискусії на тему “Зв’язки з громадськістю”.

2. Перекладіть українською мовою вислови, які використовують під час ділових бесід, нарад.

С чего мы начнем сегодня? Я считаю, мы начнем с обсуждения плана. Дело в том, что не все еще собрались. Это Вас устраивает? Да, вполне. Я думаю, вопрос можно считать решенным. Полностью с Вами согласен. Вы правы. Совершенно верно. Мы с Вами договорились? Вы в этом несколько ошибаетесь. Это не так. Это противоречит нашей практике. Я с Вами не согласен. Повторите, пожалуйста, Ваш вопрос. У нас нет такой информации. У меня есть замечания. Я в этом не уверен. Я хотел бы продолжить разговор позже. Я с удовольствием представляю Вам гостей.

3. Визначте стилістичні умови використання та значення (відтінки значення) кожного слова з наведених рядів:З'ясувати - довідуватися, природа - матеріал - суть, запрошувати - припрошувати, інструкція - порада - напоумлення, укладати - пакувати - упорядковувати, хист - уміння - Божа іскра, висловлювати - вимовляти - виговорювати, копія - дублікат - подобизна, ідея - міркування - головна думка.

4. Серед наведених словосполучень виокремте стилістично неправильні, зредагуйте їх, правильні варіанти запишіть.

Пропуск в інститут, вимкнути світло, кризисна ситуація, в силу обставин, немає потреби, вжити всіх зусиль, перегорнути сторінку, запланувати міроприємства, звернутися з проханням, думки співпадають, податкові пільги, говорити на українській мові, всі без виключення, широким планом, дійсне лице, наступна зупинка, в любий час.

5. Зредагуйте словосполучення, запишіть правильні варіанти.Вдруг з'ясувалося, віроятніше за все, другим разом, творчість Василя Симоненко, на слідуючій неділі, самий активний студент, треба платити налог, заключити договір, обжалувати рішення, служба безопасності, крайня необхідність, скласти думку, спокійної ночі, співпадіння обставин, немає смислу, підпис завіряю, при необхідності.

6. Серед наведених словосполучень виокремте стилістично неправильні, зредагуйте їх та запишіть.Виборча компанія, весела компанія, відкрити вікно, щире відношення, синтаксичні відношення, музикальна пам'ять, музикальна школа, білет на літак, екзаменаційний білет, відчути почуття, службова особа, особова охорона, особисте щастя, здатний до вивчення мов, здатний на подвиг, документальна точність, вимушені зупинитися, вимушені рухи, змушений жити в місті.

7. Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка однини, обґрунтуйте закінчення -а(-я) чи -у(-ю).Документ, договір, наказ, лист, наряд, план, протокол, список, стіл, Волгоград, Степан, гай, палац, вокзал, град, барвінок, листопад, вівторок, сад, роман, верстат, завод, тролейбус, Кавказ, Київ, Дністер, ґрунт, дощ, дощик, Париж, балет, сантиметр, рік, хліб, відмінок, мінімум, вираз, інвентар, інститут, успіх, кінець, мороз, Сибір, штаб, голос, підмет, ваучер, брокер, сертифікат, юрист, апарат, абзац, пункт, факт, формуляр, об'єкт, варіант, принцип, проект.

Перелік питань до екзамену

1. Поняття про мову. Функції мови.

2. Літературна мова та її ознаки. Писемна та усна форми української літературної мови.

3. Українська мова – національна мова українського народу.

4. Державна мова – мова професійного спілкування.

5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

6. Поняття культури мови.

7. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

8. Мовний етикет.

9. Історія української літературної мови.

10. Мовна норма. Типи мовних норм.

11. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації.

12. Парадигма мовних формул. Вибір мовних одиниць у мовленні.

13. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування.

14. Офіційно-діловий стиль.

15. Науковий стиль.

16. Публіцистичний стиль.

17. Художній стиль.

18. Конфесійний стиль.

19. Розмовний стиль.

20. Епістолярний стиль.

21. Поняття про спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.

22. Види, типи і форми професійного спілкування.

23. Невербальні компоненти спілкування.

24. Гендерні аспекти спілкування.

25. Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування.

26. Лексикологія. Слово як мовна одиниця. Лексичне значення слова.

27. Лексика сучасної української літературної мови з погляду походження (корінна українська лексика та іншомовна лексика).

28. Лексика української мови з погляду сфер вживання (загальновживана і вузькоспеціальна лексика).

29. Лексика сучасної української літературної мови з погляду стилістичного вживання (стилістично нейтральна лексика та стилістично забарвлена лексика).

30. Активна і пасивна лексика.

31. Антоніми, синоніми, омоніми, пароніми.

32. Фразеологія. Поняття про фразеологічну одиницю. Класифікація фразеологізмів.

33. Предмет лексикографії. Основні типи словників.

34. З історії української лексикографії (староукраїнська лексикографія).

35. З історії української лексикографії ( українська лексикографія кінця XVIII – 1917; українська лексикографія 1917 – кінця ХХ ст.).

36. Енциклопедичні словники.

37. Лінгвістичні словники.

38. Словники у професійному мовленні.

39. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

40. Термін та його ознаки. Термінологія як система.

41. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

42. Способи творення термінів.

43. Проблеми сучасного термінознавства.

44. Термінологія обраного фаху.

45. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів.

46. Українські електронні термінологічні словники.

47. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.

48. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю.

49. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів.

50. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів.

51. Прийменники у діловому та науковому текстах.

52. Документ – основний вид ділового тексту. Формуляр документа. Класифікація документів.

53. Загальні правила оформлення документів (назва, заголовок, датування, відмітки про погодження, резолюція, засвідчення документа, підпис, затвердження, печатка).

54. Вимоги до тексту документа.

55. Службові листи, їх реквізити та оформлення.

56. Лист-вітання.

57. Лист-запрошення.

58. Лист-подяка.

59. Лист-вибачення.

60. Лист-претензія.

61. Рекомендаційний лист.

62. Лист-прохання.

63. Лист-підтвердження.

64. Лист-запит.

65. Лист-повідомлення.

66. Гарантійний лист.

67. Рекомендаційний лист.68. План, тези, конспект.

69. Основні правила оформлення бібліографічного опису використаної літератури.

70. Стаття як самостійний науковий твір.

71. Анотування і реферування наукових текстів.

72. Вимоги до виконання та оформлення курсової та дипломної робіт.

73. Рецензія, відгук.

74. Функціональні різновиди писемного та усного ділового мовлення (прийом відвідувачів, телефонна розмова).

75. Особливості усного спілкування.

76. Нарада. Дискусія.

77. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.

78. Презентація як різновид публічного мовлення.

79. Функції та види бесід.

80. Довідка.

81. Доповідна записка.

82. Пояснювальна записка.

83. Протокол. Витяг із протоколу.

84. Звіт.

85. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

86. Резюме. Автобіографія.

87. Характеристика.

88. Заява. Види заяв.

89. През-реліз.

90. Накази щодо особового складу. Особовий листок з обліку кадрів.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Бибик С.П., Михно І.Л. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. –К.:Довіра, 1997.

2. Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О. Українська мова (за професійним спрямуванням). – К. : Знання, 2008.

3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.:А.С.К, 1998.

4. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

5. Довідник з культури мови: [Посібник] / С.Я.Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М.Сологуб та ін. – К.: Вища школа, 2005.

6. Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування. – К.: Центр навчальної літератури, 2007.

7. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.

8. Культура мови на щодень/ Н.Я.Дзюбишина-Мельник та ін. - К.: Довіра, 2000.

9. Культура української мови: Довідник / за ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

10. Літературна норма і мовна практика : монографія / за ред. С. Я. Єрмоленко. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»», 2013.

11. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1996.

12. Панько Т.І., Кочан І.М. Українське термінознавство. – Львів, 1994.

13. Погиба Л. Г. та ін. Складання ділових паперів .–К.: Либідь, 2002.

14. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К.: МАУП, 1996.

15. Український правопис /АН України, Інт мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови. – К.: Наукова думка, 2007.

16. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа, 1997.

17. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.

18. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. – К. : Алерта, 2012.

19. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2007.

Допоміжна

1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

4. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: АртЕк, 1998.5. Головач А.С. Зразки оформлення документів. – Донецьк: Сталкер, 1997.

6. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. –К. : Либідь, 1998.

7. Жайворонок В.В. Велика чи мала літера?: Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004.

8. Жайворонок В.В. та ін. Українська мова в професійній діяльності: Навч. посіб/ В.В.Жайворонок, В.М.Брицин, О.О.Тараненко. – К.: Вища школа, 2006.

9. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001.

10. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті. – К.: ЕксОб, 2002.

11. Єрмоленко С.Я. та ін. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів /За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001.

12. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1993.

13. Кочан І.М., Токарська А.Є. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. – Львів: Світ, 1996.

14. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови : Підручник. – К.: Вища школа, 2003.

15. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. – К.: Техніка, 1992.

16. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. –К.: Вища школа, 1995. 17. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної мови. – К.: Либідь, 1992.

18. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. – К.: Наукова думка, 2005.

19. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. – К.: Криниця, 1999.

20. Сучасна українська мова /О.Д.Пономарів, В.В. Різун та ін. – К.: Либідь, 1997.

21. Сучасна українська літературна мова /А.П. Грищенко, Л.І. Мацько та ін. – К.: Вища школа, 1997.

22. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2004.

23. Українська мова: Практикум: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001.

Словники

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004.

2. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995.

3. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

4. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера? Словник-довідник. – К. : Наукова думка, 2004.

5. Новий російсько-український словник-довідник/ Уклад.: С.Я. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. – К.: Довіра, 1996.

6. Новий тлумачний словник української мови: В 4 т. – К.:Аконіт, 1999.

7. Орфографічний словник української мови. – К.: Довіра, 1999.

8. Словник-довідник з культури української мови. – К.: Знання, 2006.

9. Словник іншомовних слів. – К.: Довіра, 2000.10. Словник синонімів української мови: В 2-х т. – К.: Наукова думка, 2001.

11.Словник української мови: В 11 т.–К., 1970-1980.

12. Тараненко О.О., Бріцин В.М. Російсько-український словник / сфера ділового спілкування /.–К.:Рідна мова, 1996.

13. Український орфографічний словник. – К.:Довіра, 2002.

14. Фразеологічний словник української мови: У 2-х книгах. – К.: Наукова думка, 1999.

15. Шевчук С. Разом, окремо, через дефіс: Словник-довідник. – К.: А.С.К., 2003.
Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки до змістового модуля «Наукова комунікація як складова фахової діяльності » для бакалаврів усіх галузей знань денної форми навчання. - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 51 с.

Комп'ютерний набір : Л. М. Мялковська


Редактор: О. Гордіюк

Підп. до друку 2014р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. 2,5.

Тираж ____ прим. Зам. 1.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75Друк – РВВ Луцького НТУПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал