Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 030504 «Економіка підприємства»Pdf просмотр
Сторінка5/6
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.76 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
Тема 5. Методи ринкового ціноутворення
Задача 1. Постійні витрати підприємства дорівнюють 240 тис. грн, ціна виробу – 40 грн, змінні витрати на одиницю продукції – 15 грн. Знайдіть величину маржинального доходу та точку беззбитковості.
Розв’язання:
6 9
25 240 15 40 240
грн
тис
Т
б
Задача 2. Цільовий прибуток підприємства дорівнює 135 тис. грн, постійні витрати становлять 240 тис. грн. Ціна виробу 40 грн, змінні витрати на одиницю продукції – 15 грн. Знайдіть мінімальний обсяг замовлення виготовлення продукції.
Розв’язання:
15000 15 40 135000 240000
min
К

Задача 3. Підприємство-лідер виготовляє шини для легкових автомобілів за ціною виробу 80 грн. Основною якісною характеристикою шин є нормативний пробіг, який дорівнює 40 тис. км. Одне з конкуруючих підприємств упровадило досконалішу технологію виробництва, яка дала можливість збільшити нормативний пробіг аналогічної продукції до 60 тис. км. Визначте орієнтовану ціну нової шини.
Розв’язання: Спочатку визначаємо питому ціну 80/40
=
2; а потім нову ціну
2*60=120 грн).

48
Задача 4. Постійні витрати підприємства складають 40000 грн, змінні витрати на одиницю продукції – 10 грн, ціна – 15грн, фактичний обсяг продажу
– 10000 од. Знайдіть точку беззбитковості графічним методом та в натуральному вимірі, а також цільовий прибуток.
Розв’язання: Точка беззбитковості в натуральному вимірі = 40000/ (15-10)= 8000 од. Цільовий прибуток = (15-10) *(10000-8000)=10000 тис. грн. Побудуємо графік точки беззбитковості. тис. грн.
160
Р
150
Вп+Вз
140 Тб 110 100 90 80 70 60 50
Вп
40 30 20 10 2
4 6
8 10 12 тис. од.
Цільовий прибуток 10000 грн.

Задача 5. Підприємство уклало договірна виробництво 1,5 тис. виробів на суму 75 тис. грн. Сума постійних витратна виконання замовлення дорівнює
27 тис. грн, а змінні витрати на одиницю продукції – 20 грн. Визначити точку беззбитковості.
Задача 6. Підприємство може укласти договірна виробництво партії виробів за ціною одиниці 20 грн. Постійні витрати дорівнюють 140 тис. грн, а змінні на одиницю продукції – 9 грн. На яку кількість продукції потрібно укласти договір, щоб підприємство отримало прибуток у розмірі 80 тис. грн?
Задача 7. Ціна базового двигуна – 240 грн, а його потужність 40 кВт. Виробник планує підвищити якість продукції на 25 %. Визначте орієнтовну ціну нового виробу, якщо коефіцієнт гальмування дорівнює 0,9.
Задача 8. Підприємство виробляє 25 тис. виробів за ціною 40 грн за одиницю. Повні витрати на виробництво продукції становлять 800 тис. грн, а постійні дорівнюють 500 тис. грн. Визначте прибуток від реалізації такої партії продукції, якщо ціна виробу зменшиться на 5 %, а обсяг продажу зросте на 4 %.
Задача 9. Підприємство реалізує 7200 одиниць виробів за ціною 550 грн за одиницю. Змінні витрати складають 210 грн у розрахунку на одиницю
продукції. Підприємство має вільні виробничі потужності. Потенційний покупець бажає придбати 100 штук виробів за ціною 470 грн за одиницю. Чи вигідно підприємству прийняти додаткове замовлення
Задача 10. Рентабельність продажів торговельного підприємства становить
40 %. Повні витрати складають 755000 грн. Обсяг продажів становить 1000 виробів. Визначте ціну виробу і критичний розмір виручки при цій ціні.
Тема 6. Ціноутворення на залізничному транспорті

Задача 1. Розробіть тарифні схеми для визначення плати за перевезення вантажів в універсальних вагонах загального парку залізниць. Вихідні дані наведені у таблицях 1.1 – 1.5.
Таблиця 1.1
Собівартість перевезення вантажів у піввагонах загального парку, грн
Відстань перевезення, км Завантаження одного вагона, т
10 20 30 40 50 60 100 446,97 453,82 460,66 467,51 474,36 481,2 200 587,74 601,08 614,42 627,75 641,09 654,43 300 714,39 733,56 752,74 771,92 791,09 810,27 400 834,34 859,04 883,75 908,46 933,17 957,87 500 950,1 980,15 1010,19 1040,24 1070,29 1100,33 600 1063,42 1098,69 1133,96 1169,23 1204,5 1239,77 700 1175,44 1215,88 1256,31 1296,75 1337,18 1377,62 800 1286,96 1332,53 1378,11 1423,69 1469,26 1514,84 900 1398,45 1449,17 1499,88 1550,6 1601,32 1652,04 1000 1510,22 1566,09 1621,96 1677,83 1733,71 1789,58 1100 1622,44 1683,49 1744,53 1805,58 1866,62 1927,67 1200 1735,2 1801,44 1867,68 1933,93 2000,17 2066,42 1300 1848,5 1919,97 1991,44 2062,91 2134,37 2205,84 1400 1962,35 2039,06 2115,78 2192,5 2269,21 2345,93 1500 2076,7 2158,69 2240,67 2322,66 2404,65 2486,64 1600 2191,51 2278,79 2366,07 2453,36 2540,64 2627,92 1700 2306,73 2399,32 2491,92 2584,51 2677,11 2769,71 1800 2422,31 2520,23 2618,16 2716,08 2814,01 2911,93 1900 2538,2 2641,47 2744,74 2848,0 2951,27 3054,54

50
Продовження табл. 1.1
2000 2654,36 2762,98 2871,61 2980,23 3088,85 3197,48 2100 2770,74 2884,73 2998,72 3112,72 3226,71 3340,7 2200 2887,32 3006,69 3126,05 3245,42 3364,78 3484,15
Таблиця 1.2
Собівартість перевезення вантажів укритих вагонах загального парку, грн
Відстань перевезення, км Завантаження одного вагона, т
10 20 30 40 50 60 100 452,58 459,43 466,27 473,12 479,97 486,81 200 598,82 612,16 625,49 638,83 652,17 665,51 300 730,38 749,56 768,74 787,91 807,09 826,27 400 854,99 979,7 904,41 929,11 953,82 978,53 500 975,26 1005,3 1035,35 1065,39 1095,44 1125,48 600 1092,97 1128,24 1163,51 1198,78 1234,05 1269,32 700 1209,35 1249,78 1290,22 1330,65 1371,09 1411,52 800 1325,19 1370,77 1416,35 1461,92 1507,5 1553,08 900 1441,02 1491,73 1542,45 1593,17 1643,89 1694,6 1000 1557,13 1613,0 1668,87 1724,74 1780,61 1836,48 1100 1673,71 1734,76 1795,8 1856,85 1917,89 1978,94 1200 1790,84 1857,09 1923,33 1989,57 2055,82 2122,06 1300 1908,55 1980,02 2051,48 2122,95 2194,42 2265,89 1400 2026,82 2103,53 2180,25 2256,97 2333,68 2410,4 1500 2145,61 2227,6 2309,59 2391,58 2473,57 2555,56 1600 2264,88 2352,16 2439,44 2526,73 2614,01 2701,29 1700 2384,57 2477,17 2569,76 2662,36 2754,96 2847,55 1800 2504,64 2602,57 2700,49 2798,42 2896,34 2994,27 1900 2625,04 2728,3 2831,57 2934,84 3038,11 3141,38 2000 2745,71 2854,33 2962,95 3071,58 3180,2 3288,83 2100 2866,61 2980,6 3094,59 3208,58 3322,58 3436,57 2200 2987,72 3107,08 3226,45 3345,82 3465,18 3584,55
Таблиця 1.3
Собівартість перевезення вантажів на платформах загального парку, грн
Відстань перевезення, км Завантаження одного вагона, т
10 20 30 40 50 60 100 438,43 445,28 452,12 458,97 465,82 472,66 200 575,72 589,05 602,39 615,73 629,07 642,4 300 699,22 718,4 737,58 756,75 775,93 795,11 400 816,2 840,91 865,62 890,33 915,03 939,74 500 929,1 959,15 989,19 1019,24 1049,28 1079,33 600 1039,61 1074,88 1110,15 1145,42 1180,69 1215,96

51
Продовження табл. 1.3
700 1148,86 1189,3 1229,73 1270,17 1310,6 1351,04 800 1257,61 1303,19 1348,77 1394,34 1439,92 1485,5 900 1366,34 1417,06 1467,78 1518,5 1569,21 1619,93 1000 1475,35 1531,22 1587,09 1642,96 1698,83 1754,7 1100 1584,79 1645,84 1706,88 1767,93 1828,97 1890,02 1200 1694,75 1760,99 1827,24 1893,48 1959,73 2025,97 1300 1805,25 1876,72 1948,19 2019,65 2091,12 2162,59 1400 1916,27 1992,99 2069,71 2146,43 2223,14 2299,86 1500 2027,79 2109,78 2191,77 2273,76 2355,75 2437,74 1600 2139,76 2227,04 2314,33 2401,61 2488,89 2576,18 1700 2252,13 2344,72 2437,32 2529,91 2622,51 2715,11 1800 2364,84 2462,77 2560,69 2658,62 2756,54 2854,47 1900 2477,87 2581,13 2684,4 2787,67 2890,94 2994,21 2000 2591,15 2699,77 2808,4 2917,02 3025,64 3134,27 2100 2704,65 2818,64 2932,63 3046,62 3160,61 3274,6 2200 2818,34 2937,71 3057,07 3176,44 3295,8 3415,17
Таблиця 1.4
Питома вага обсягів вантажних перевезень за типами вагонів
Типи вагонів Питома вага за варіантами варіант відповідає останній цифрі шифру залікової книжки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 піввагон 0,56 0,63 0,49 0,52 0,57 0,65 0,59 0,61 0,55 0,6 критий 0,19 0,24 0,27 0,25 0,21 0,17 0,19 0,22 0,27 0,19 платформа 0,25 0,13 0,24 0,23 0,22 0,18 0,22 0,17 0,18 0,21
Таблиця 1.5
Рентабельність базового тарифу та коефіцієнти до базового тарифу за
класами вантажів
Показник Питома вага за варіантами (варіант відповідає передостанній цифрі шифру залікової книжки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 рентабельність базового тарифу, %
30 35 37 50 46 40 43 52 70 65 коефіцієнти до базового тарифу за класами вантажів
- перший клас 0,615 0,666 0,62 0,6 0,616 0,642 0,629 0,559 0,558 0,545
- другий клас 0,923 0,926 0,912 0,867 0,89 0,892 0,874 0,921 0,911 0,909
- третій клас 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- позакласні низьковартісні
0,539 0,593 0,511 0,552 0,547 0,571 0,526 0,493 0,5 0,485

52
Розв’язання:
На підставі собівартостей перевезення вантажів в універсальних вагонах, що наведені у таблицях 1.1 – 1.3, та питомої ваги обсягів вантажних перевезень за типами вагонів, наданих у таблиці 1.4, розраховується середньозважена собівартість перевезення вантажів в універсальному вагоні, яка заноситься в таблицю. На підставі середньозваженої собівартості перевезення вантажів в універсальних вагонах загального парку залізниць та рентабельності базового тарифу, який надається в таблиці 1.5, визначаються базові тарифи на перевезення вантажів в універсальних вагонах, які також заносяться в таблицю. Результати розрахунків округляються до цілого числа. За допомогою коефіцієнтів до базових тарифів, які надаються в таблиці
1.5, розраховуються тарифи на перевезення вантажів першого, другого, третього класу та позакласних низьковартісних. Результати розрахунків округлюються до цілого числа. Для кожного класу вантажів заповнюється окрема таблиця тарифів.
Задача 2. На підставі тарифів на перевезення пасажирів у звичайних поїздах у внутрішньодержавному сполученні, які наведені у таблиці 4.1, та коефіцієнтів, що встановлюються атестаційною комісією відповідно до чинного положення про фірмовий поїзд, які наведені у таблиці 4.2, визначте тарифи на перевезення пасажирів у фірмових пасажирських та швидких поїздах.

Таблиця 2.1
Вартість проїзду пасажира у звичайному поїзді у внутрішньодержавному
сполученні, грн
Відс- тань, км Частини вартості проїзду Пасажирський поїзд Швидкий поїзд тип вагона тип вагона загальний плацкартний купейний
СВ загальний плацкартний купейний
СВ
450 всього 7,82 11,75 19,13 55,38 8,66 12,79 20,72 59,91 квиток 5,99 7,16 10,68 30,77 6,83 8,2 12,27 35,3 плацкарта 1,83 4,59 8,45 24,61 1,83 4,59 8,45 24,61 500 всього 8,47 12,69 20,59 59,62 9,38 13,84 22,31 64,53 квиток 6,52 7,8 11,65 33,54 7,43 8,95 13,37 38,45 плацкарта 1,95 4,89 8,94 26,08 1,95 4,89 8,94 26,08 550 всього 9,08 13,60 22,07 63,89 10,1 14,83 23,92 69,17 квиток 6,99 8,45 12,61 36,34 8,01 9,68 14,46 41,62 плацкарта 2,09 5,15 9,46 27,55 2,09 5,15 9,46 27,55 600 всього 9,73 14,53 23,57 68,13 10,81 15,84 25,56 73,87 квиток 7,52 9,1 13,59 39,18 8,6 10,41 15,58 44,92 плацкарта 2,21 5,43 9,98 28,95 2,21 5,43 9,98 28,95 650 всього 10,33 15,48 25,01 72,33 11,47 16,89 27,12 78,47 квиток 8,03 9,73 14,54 41,94 9,17 11,14 16,65 48,08 плацкарта 2,3 5,75 10,47 30,39 2,3 5,75 10,47 30,39

53
Продовження табл. 2.1
700 всього 10,97 16,44 26,47 76,59 12,2 17,94 28,73 83,09 квиток 8,55 10,39 15,51 44,74 9,78 11,89 17,77 51,24 плацкарта 2,42 6,05 10,96 31,85 2,42 6,05 10,96 31,85 800 всього 11,89 17,84 28,73 82,93 13,24 19,51 31,22 90,11 квиток 9,32 11,37 16,99 48,95 10,67 13,04 19,48 56,13 плацкарта 2,54 6,47 11,74 33,98 2,54 6,47 11,74 33,98 900 всього 13,19 19,69 31,68 91,41 14,64 21,52 34,43 99,34 квиток 10,38 12,64 18,94 54,58 11,83 14,47 21,69 62,51 плацкарта 2,81 7,05 12,74 36,83 2,81 7,05 12,74 36,83 1000 всього 14,46 21,6 34,6 99,89 16,07 23,62 37,64 квиток 11,39 13,96 20,85 60,12 13,0 15,98 23,89 68,9 плацкарта 3,07 7,64 13,75 39,77 3,07 7,64 13,75 39,77

Таблиця 2.2
Коефіцієнти для визначення вартості проїзду у фірмових поїздах
Тип поїзда Коефіцієнти за варіантами (варіант відповідає передостанній цифрі шифру залікової книжки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 пасажирський 0,3 0,2 0,1 0,5 0,6 0,4 0,45 0,35 0,45 0,4 швидкий 0,6 0,4 0,45 0,95 0,8 0,6 0,85 0,6 0,7 0,7

Розв’язання:
Відповідно до затверджених наказом Міністерства інфраструктури України тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні вартість квитка у фірмовому поїзді встановлюється нарівні вартості квитка у звичайному поїзді, а вартість плацкарти у фірмовому поїзді визначається за формулою
)
1
(
k
П
k
К
П
з
з
ф

, де
з
К
– вартість квитка у звичайному поїзді
з
П
– вартість плацкарти у звичайному поїзді k – коефіцієнт, який встановлюється для конкретного фірмового поїзда залежно від рівня комфорту та послуг, що надаються.
Використовуючи вищенаведене, визначте вартість проїзду пасажирів у фірмовому пасажирському та у фірмовому швидкому поїздах у внутрішньодержавному сполученні. Результати розрахунків подайте у таблиці.

Задача 3. На підставі вартості проїзду у фірмовому поїзді, визначеної при розв’язанні задачі 2, і даних, наведених у таблиці 3.1, розрахуйте додаткові доходні надходження залізниць за один рейс поїзда, якщо замість звичайного поїзда буде курсувати фірмовий.

54

Таблиця 3.1
Дані про схему пасажирського поїзда та населеність вагонів
Показник Величина показника за варіантами (варіант відповідає останній цифрі шифру залікової книжки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Кількість вагонів у поїзді за типами
- загальних 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- плацкартних
7 6 9 8 5 12 10 6 11 10
- купейних 5 8 9 10 9 8 7 9 8 11
- СВ
2 1 3 2 2 1 2 3 1 1 Середня населеність вагонів за типами, %:
- загальний 81 79 80 77 75 78 76 82 74 73
- плацкартний
75 74 75 73 72 73 72 75 69 68
- купейний 73 70 70 69 68 67 67 70 65 64
- СВ
87 90 88 89 85 86 87 90 91 92 Середня відстань поїздки одного пасажира, км
550 620 635 742 564 753 502 497 538 627
Розв’язання:

Додаткові доходні надходження залізниць від заміни звичайного поїзда на фірмовий розраховуються як різниця між доходами залізниць від курсування фірмового поїзда і доходами залізниць від курсування звичайного поїзда. При визначенні доходів залізниць від перевезення пасажирів слід враховувати, що за один рейс поїзд перевозить пасажирів від пункту формування до пункту обороту та від пункту обороту до пункту формування. При визначенні кількості перевезених пасажирів від пункту формування до пункту обороту (або від пункту обороту до пункту формування) слід виходити з кількості місць у вагоні а саме у загальному вагоні 81 місце, у плацкартному – 54, у купейному – 36, у
СВ – 18) та середньої населеності на вагон. При визначенні плати за проїзд одного пасажира слід користуватися середньою дальністю поїздки одного пасажира, яка надається в таблиці 3.1, та розрахованою при розв’язанні задачі 2 вартістю проїзду пасажирів у фірмовому поїзді.


55
Тема 7. Ціноутворення на зовнішньому ринку
Задача 1. У контракті визначена ціна на умовах СІ. Визначте ціну на умовах FОВ, якщо відомі такі дані ціна на умовах СІ – 25$; вартість вантажу – 13$; вартість транспортування – 10$; страхування вантажу – 0,5$; інші витрати – 1,5$.

Розв’язання: Умови FОВ не передбачають вартість страхування і транспортування вантажу. Тому ціна вантажу за умовами FОВ становитиме
25-0,5-10=14,5$.
Задача 2. Контрактна вартість договору – 38 тис. дол. США, фактичні витрати з транспортування та страхування вантажу до митного кордону, що не ввійшли до контрактної ціни – 2 тис. дол., курс НБУ – 5 грн за 1 дол. США, мито – 20 %, митні збори – 5 дол., ставка акцизного збору – 50 %, ПДВ – 20 %. Визначте імпортну ціну (ціну придбання) товару.
Задача 3. Контрактна ціна партії золотих ювелірних виробів на умовах
DDU – 100 тис. дол. США, курс НБУ – 5 грн за 1 дол., мито – 50 %, митні збори
– 0,2 %, акцизний збір – 55 %, ПДВ – 20 %, фактична ціна реалізації продукції –
1920 тис. грн. Визначте розмір ПДВ, який сплатить фірма після реалізації цієї партії товару.
Задача 4. Контрактна вартість придбаного фірмою автомобіля зоб ємом двигуна 2500 см становить 25 тис. дол. США, мито – 0,4 євро за 1 см, ставка акцизного збору – 0,6 євро за 1 см, митні збори – 0,2 %, курс НБУ – 5 грн за
1 дол. США і 4,8 грн за 1 євро, ПДВ – 20 %. Визначте ціну придбання автомобіля.
Задача 5. Контрактна вартість 500 т дизельного палива становить 105 тис. дол. США, ставка акцизного збору 30 євро за 1000 кг, мито 1,5 євро за 1000 кг, митні збори – 0,2 %, курс НБУ – 5 грн за 1 дол. США і 4,8 грн за 1 євро, ПДВ –
20 %. Визначте ціну придбання даної партії товару.
Задача 6. Визначте ціну на умовах FОВ, DES і І, якщо відомі такі дані вартість товару – 100 гр. од доставка в порт відправлення – 5 гр. од розвантажувальні роботи уздовж борта судна – 3 гр. од доставка на борт судна
– 1 гр. од фрахт до порту призначення – 10 гр. од розвантажувальні роботи в країні-імпортері – 3 гр. од доставка на склад покупця – 6 гр. од страхування вантажу – 1,5 гр. од експертні формальності – 0,2 гр. од.

56
Тема 8. Цінова політика підприємства

Задача 1. Підприємство виробляє і відповідно реалізує протягом року 15 тис. виробів за ціною 40 грн. за штуку, а змінні витрати на одиницю продукції становлять 15 грн. У зв’язку з тенденцією падіння попиту надану продукцію розглядається варіант доцільності зниження ціни виробу на 5 грн, або на
12,5 %. Необхідно визначити беззбиткову зміну обсягу реалізації.
Розв’язання:
Ц Ц
40 В С 40 В С
35 F 75 I L
375 300 15 А D 15 A D M
225 225
E E N
0 15 K 0 15 K а)
б)
Рис. 2. Економічні результати діяльності підприємства відповідно:
а) до зниження б) після зниження ціни Як свідчать наведені схеми, до зниження ціни підприємство щорічно продавало 15 тис. виробів за ціною 40 грн за одиницю, що забезпечувало йому отримання виручки в розмірі 600 тис. грн. Такому обсягові реалізації відповідає площа прямокутника ОВСЕ. Частину цієї виручки складають змінні витратив розмірі 225 тис. грн х, яким дорівнює площа прямокутника ОАЕ. Друга частина виручки площа прямокутника АВСD) – це маржинальний доход. Величина якого дорівнює 375 тис. грн (600 – 225). Звідси можна зробити попередній висновок, що зниження ціни доцільне тільки в разі, коли сума маржинального доходу після зміни ціни буде не менше його величини за попередньою ціною, тобто не менше, ніж 375 тис. грн. На другому графіку показана ситуація, коли ціна виробу зменшена з 40 до
35 грн. тобто на 5 грн. Таке зменшення ціни, у розрахунку на попередній обсяг реалізації, спричинить падіння виручки на 75 тис. грн (х, що відповідає площі прямокутника FBCI. Це, у свою чергу, зменшить величину маржинального доходу до 300 тис. грн (375-75), якому відповідає площа прямокутника AFID. Зміна маржинального доходу від реалізації попереднього обсягу продукції за рахунок зміни її ціни називається ефектом ціни (прямокутник FBCI). Відповідно до закону попиту зменшення ціни товару веде до збільшення обсягу його реалізації, що зумовлює зростання доходу підприємства. Зміна маржинального доходу підприємства за рахунок зміни обсягу реалізації, що
зумовлено зміною ціни на продукцію, називається ефектом масштабу прямокутник DILM). Можна сказати, що підприємство не програє, коли площі прямокутників FBCI і DILM будуть збігатися, тобто будуть рівними. Після зниження ціни маржинальний доход від реалізації одиниці продукції становить 35 – 15=20 грн. Якщо загальні втрати маржинального доходу від ефекту ціни становлять 75 грн, то для їхньої компенсації підприємству необхідно додатково виробити та реалізувати 75:20 = 3,75 тис. виробів.
Результати розрахунків з досягненням беззбитковості наведені в
таблицю.
Показник Варіант базовий після зниження ціни Ціна одиниці продукції, грн Зменшення ціни, а) грн. б) % Змінні витрати на одиницю продукції, грн. Питомий маржинальний доход, грн. Беззбитковий приріст продажу, а) % б) тис. шт. Загальний обсяг продажу, тис. шт. Сума маржинального доходу, тис. грн.
40
-
-
15 25
-
-
15,0 375,0 35 5
12,5 15 20 25 3,75 18,75 375,0 Таким чином, щоб виправдати зниження ціни на 5 грн. (12,5 %), підприємству необхідно, як мінімум, збільшити обсяг реалізації на 25 %, або на
3,75 тис. шт. При цьому величина маржинального доходу не зміниться.
Задача 2. У попередньому періоді ціна на пральну машину складала
525 грн., обсяг продажу 75 шт. Підприємство у поточному періоді підвищило ціну на пральну машину на 50 грн. Змінні витрати на одиницю продукції становили 375 грн. Знайдіть величину мінімальної зміни обсягу продажу (у відсотках та в абсолютному значенні, яка забезпечує той самий дохід, що підприємство отримувало до зміни ціни.
Задача 3. На партію товару, розмір якої перевищує 15 тис. виробів планується встановити знижку розміром 2 % (5%). Ціна одиниці продукції становить 40 грн, а змінні витратив її складі дорівнюють 15 грн. Знайдіть беззбитковий приріст продажу внаслідок зменшення ціни.
Задача 4. Підприємство реалізовувало покупцю визначену угодою мінімальну партію товару в розмірі 5 тис. шт. за ціною 40 грн. за одиницю. На цю партію була надана знижка в розмірі 8 %. Після реалізації даного товару покупець вирішив придбати додатково 1,5 тис. шт. за умови 10 % знижки з ціни. Скільки коштів необхідно перерахувати покупцю за кожну партію і яка його економія, якщо знижка була кумулятивною Скільки буде коштувати одиниця продукції нової партії

58
Задача 5. Знайдіть величину знижки за швидкість платежів, якщо банківська ставка за кредит дорівнює 36 %, оплата за товар скорочується на 20 днів в порівнянні з кінцевим терміном розрахунків.
Задача 6. Підприємство щорічно випускає 90 тис. виробів і реалізує їх за ціною 50 грн за штуку. Змінні витрати на одиницю продукції становлять 20 грн. Визначте беззбиткову зміну обсягу реалізації за умови зниження ціни на 10 %.
Задача 7. Внаслідок зниження ціни виробу з 30 до 28 грн обсяг реалізації збільшився з 300 до 350 тис. шт. Визначте додатковий прибуток від збільшення продажу, якщо змінні витрати на одиницю продукції дорівнюють 13 грн.
Задача 8. Обсяг виробництва становить 240 тис. шт., ціна одиниці – 75 грн, а змінні витратив її складі дорівнюють 20 грн. Підприємство планує знизити ціну на 8 % і одночасно, придбавши дешевшу сировину, зменшити змінні витрати на 1 грн. Визначте беззбиткову зміну продажу.
Задача 9. Річне виробництво продукції на підприємстві дорівнює 400 тис. виробів, ціна одиниці продукції – 17 грн, а змінні витратив її складі дорівнюють 7 грн. Враховуючи зростання попиту та подорожчання сировини, що зумовить збільшення змінних витратна грн, підприємство планує підвищити ціну своєї продукції до 20 грн. Визначте беззбиткову зміну продажу.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал