Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „адміністративний менеджмент для студентів спеціальності 03060101Скачати 422.53 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір422.53 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

2. Теоретичне обґрунтування напрямків

удосконалення управління
Теоретичне обґрунтування напрямків удосконалення управління (3-5с.) виконується на підставі одержаних результаті аналізу рівня управління (І розділ) і загальних теоретичних підходів до вирішуваної задачі з використанням літературних джерел. Так, якщо за результатами 1 розділу встановлено, що найгірше розвинутим процесом на підприємстві є маркетинг, то у цьому розділі необхідно встановити напрямки застосування і удосконалення маркетингу. Треба розкрити зміст маркетингової діяльності, структуру, процес, методи управління маркетингом і т.ін. Особливу увагу слід приділити тій функції управління (планування, організація, мотивація чи контроль), якість реалізації якої найнижча.

При написанні цього розділу бажано порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних. Текст доцільно ілюструвати графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо. Треба сформулювати власні висновки й обґрунтувати основні напрямки і заходи щодо вдосконалення управління конкретним бізнес-процесом.Висновки та пропозиції

Наводяться основні результати контрольної роботи з усіх розділів: “Таким чином, за результатами виконання контрольної роботи можна сформувати наступні висновки: 1. Проведений аналіз ефективності управління підприємством ... свідчіть про ....

 2. Обґрунтовано основні напрямки удосконалення управління, до яких відносяться ....” і т.д.

Рекомендована література

 1. Афанасьєв М. В., Шемаєва Л. Г., Верлока В. С. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. – 481с.

 2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів:Бак, 2001. – 624 с.

 3. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – 244 с.

 4. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: підруч.. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Академвидав, 2007. – 464с.

 5. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.

 6. Менеджмент: навч. посіб. / Л.Г. Дідковська, В.В. Кудіна; Київ. славіст. ун-т. – К., 2005. – 373 c.

 7. Менеджмент: Навч. посіб. / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, О.А. Сторженко; Нац. акад. упр. – К., 2006. – 656 с.

 8. Менеджмент: підручник / В.М. Діденко; Буковин. держ. фін. акад. – К.: Кондор, 2008. – 584 с.

 9. Менеджмент: Посіб. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.

 10. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. – К.: Знання, 1999. – 556 с.

 11. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 12. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В. Новіков, Г.Ф. Сініок, П.В. Круш. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 560 с.

 13. Осовська Г. В., Копитова І. В.. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. – К. : Кондор, 2005. – 581с.

 14. Райченко А.В. Административный менеджмент : учебник / А.В. Райченко. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 416 с.

 15. Слиньков В.Н. Свод документов в административном делопроизводстве менеджмента бизнеса / В.Н. Слиньков. – СПб. : Алерта, 2002. – 886 с.

 16. Фомичев А.Н. Административный менеджмент / А.Н. Фомичев. – М. : Издат. дом Дашков и Кº, 2006. – 228 с.

 17. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 687 с.


Інформаційні ресурси

1. Сервер Верховної Ради України (www.rada.gov.ua )2. Ліга Бізнес-Інформ (www.liga.net) 3. management.com.ua
Додаток А
Таблиця А1 – До побудови профілю розвитку бізнес-процесів

Бізнес-процеси

Умовні позначення

Оцінки за варіантом (за останньою цифрою залікової книжки)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Маркетинг

БП1

0

1

2

2

1

4

3

1

0

2

Розробка

БП2

1

2

1

0

1

2

3

0

4

1

Виробництво

БП3

2

3

2

3

4

2

1

2

1

2

Логістичні процеси

БП4

3

0

1

2

1

2

1

1

1

2

Фінансові процеси

БП5

0

1

2

2

3

1

2

4

1

2

Забезпечення якості

БП6

4

2

3

1

0

1

1

2

0

0

Адміністративне управління

БП7

3

1

1

2

2

2

2

3

3

4

Допоміжні процеси

БП8

1

3

1

2

1

3

4

4

4

2

Управління персоналом

БП9

2

1

1

4

2

3

1

2

2

3

Додаток БТаблиця Б1 – Вихідні дані до розрахунку якості реалізації функцій управління (за передостанньою цифрою залікової книжки)

Показник

Функції

Маркетинг

Розробка

Виробництво

0-3

4-6

7-9

0,3-5

1,6-7

2,8-9

0,6-8

1-3

4-5,9

1. Час використання технічних засобів:

фактичний

Ф1

950

956

896

785

648

568

1025

836

729

Ф2

830

235

1028

964

847

702

618

460

901

Ф3

569

423

266

1103

1036

912

760

518

504

Ф4

458

478

465

299

1183

1112

981

1664

565

розрахунковий

Ф1

1715

1560

523

509

334

1267

1192

1556

1775

Ф2

1456

1458

1665

570

555

371

1356

1810

1661

Ф3

1258

1698

1558

1777

620

604

409

1622

1930

Ф4

1329

1520

1811

1663

1894

673

656

12

1730

2. Кількість робочих місць

всього

Ф1

3

4

5

2

6

2

1

4

6

Ф2

4

5

6

7

8

9

3

5

4

Ф3

2

3

4

5

6

7

6

2

3

Ф4

3

4

5

6

7

8

4

2

4

що відповідають типовим проектам

Ф1

2

2

5

1

4

1

1

3

4

Ф2

2

4

2

3

6

5

2

1

2

Ф3

1

2

2

1

5

5

4

1

1

Ф4

1

3

1

3

4

5

2

1

1

3. Кількість процедур:

всього

Ф1

14

9

8

5

7

12

13

15

17

Ф2

15

19

16

20

24

21

17

14

12

Ф3

16

20

25

30

37

32

28

24

9

Ф4

12

15

19

24

29

25

21

18

11

забезпечених регламентуючою документацією

Ф1

9

8

6

2

3

7

8

13

14

Ф2

5

18

14

17

20

16

19

15

9

Ф3

6

19

23

27

33

27

12

17

6

Ф4

8

14

17

21

25

20

10

14

8

що дублюються підрозділами

Ф1

4

4

4

4

5

7

5

4

6

Ф2

6

5

4

8

6

11

2

5

1

Ф3

2

8

7

5

3

22

13

15

1

Ф4

5

6

5

5

7

2

0

9

0

4. Оперативність виконання функцій

Ф1

0,73

0,63

0,68

0,81

0,75

0,69

0,87

0,59

0,62

Ф2

0,65

0,77

0,82

0,95

0,89

0,83

0,71

0,73

0,76

Ф3

0,78

0,91

0,96

0,98

0,76

0,97

0,85

0,87

0,90

Ф4

0,83

0,95

0,69

0,82

0,75

0,75

0,82

0,65

0,49


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал