Методичні вказівки до семінарських занять Семінарське заняттяСкачати 53.75 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір53.75 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю. Кримського»Інструкції до семінарських занять

«Техніка мовлення»

(за кредитно-модульною системою організації навчання)

Спеціальність: 5.02010501 «Діловодство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

2013- 2014
Методичні вказівки до семінарських занять

Семінарське заняття — це самостійна творча робота студентів із вивчення матеріалу теми під керівництвом викладача. Воно проводиться у формі вільної, творчої дискусії, обговорення рефератів і доповідей.

Основна мета семінарського заняття — докладніше і глибше засвоєння теоретичних положень теми, формування вмінь і навичок практичного застосування теоретичних положень теми, принципів і методів у своїй діяльності.

Виступи студента на семінарі з основних питань, а також реферат або доповідь повинні складатися з таких елементів:

1) характеристика основних наукових джерел, в яких висвітлюється те чи інше питання;

2) сутність і зміст теорії з даного питання;

3) реалізація теорії в практичній діяльності;

4) висновки.

На реферати і доповідь відводиться 10—15 хвилин; на виступ з основного питання — до 7 хвилин; на додаткові виступи і пояснення — до 3 хвилин.

Виступи здебільшого мають бути за власним бажанням студента.

У процесі обговорення питань семінару використовуються наступні методи:


 • творча, вільна дискусія;

 • круглий стіл, мозковий штурм;

 • контент-аналіз документів, наукових джерел;

 • порівняльний аналіз ефективності теоретичних і методологічних концепцій;

 • аналіз результатів тестових опитувань тощо.

ПЕРЕЛІК СЕМІНАРІВ

Змістовий модуль I.

Семінарське заняття №1 (2 год)

ТЕМА: Формування ораторської майстерності

Мета: зацікавити студентів нормативно спілкуватися, розвивати навички впливу за допомогою мовних засобів; ознайомити з мовознавчою наукою: здобутками та перспективами; ґрунтовно та системно засвоїти норми сучасної української літературної мови.

Прилади і матеріали: інструкції, тлумачний словник.

Питання для обговорення

 1. Історія розвитку ораторського мистецтва.

 2. Структура культури мовлення. Її комунікативні ознаки.

 3. Вербальні й невербальні засоби оратора.

 4. Підготовка оратора до виступу.

 5. Техніка публічного виступу.

Література:

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.

2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови.-Львів. Світ, 2003.

2. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.: Цитадель, 2001. -460 с.

3. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. -Тернопіль. 2001

Семінарське заняття № 2 (2 год)

ТЕМА: Спілкування як соціально-психологічний феномен

Мета: систематизувати та поглибити знання про структуру процесу спілкування, розширити знання про перцептивний аспект спілкування, перевірити рівень засвоєних знань; розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство, сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок.

Прилади і матеріали: інструкції.

Питання для обговорення


 1. Сутність спілкування. Структура процесу спілкування.

 2. Перцептивний аспект спілкування.

 3. Комунікативний аспект спілкування.

 4. Інтерактивний аспект спілкування.

 5. Моделі спілкування.

 6. Культура слухання.

Література:

1.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990.

2.Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови.-Львів. Світ, 2003.

3.Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.: Цитадель, 2001. -460 с.

4.Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. -Тернопіль. 2001

Змістовий модуль II

Семінарське заняття №3 (2 год)

ТЕМА: Культура ділового спілкування

Мета: поглибити уявлення про дипломатичний протокол, поглибити знання про проведення переговорів; виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Прилади і матеріали: інструкції.

Питання для обговорення


 1. Характеристика ділового спілкування.

 2. Структура ділової комунікації.

 3. Вимоги до учасників ділового спілкування.

 4. Культура мовлення й діловий етикет.

 5. Особливості дипломатичного протоколу.

 6. Проведення переговорів.

 7. Імідж людини. Роль вербальних і невербальних засобів мовленнєвої культури в його формуванні.

 8. Використання засобів мовленнєвої культури для організацій ПР – акцій.

Література:

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. - К., 2003.

Мельничайко В.Я., Добрянська ТВ. Про культуру нашого мовлення. -Тернопіль, 1991.
Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. - Тернопіль, 2001.

Аматьева Е.П. Методика обучения выразительности речи детей старшего дошкольного возраста, дис. канд.п.н. - Одесса, 1997.

Жесты и мимика в речи./ Под ред.. А.А.Акишиной. - М., Рус. Яз., 1991.

Найденов Б.С, Т.Ф. Завадская, Н.М.Соловьева Выразительное чтение. -М., 1972.

Николаева Т.М. Жест и мисика в лекции. -М.;3нание, 1972.

Томан Іржі. Мистецтво говорити. -К., 1986.Семінарське заняття №4 (2 год)

ТЕМА: Культура мовлення діловода

Мета: сформувати нормовану артикуляційну базу вимови голосних та приголосних звуків ; з’ясувати особливості та структуру ділового спілкування; практично відпрацювати зі студентами основні параметри техніки мовлення; виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.Прилади і матеріали: інструкції

Питання для обговорення

 1. Особливості ділового спілкування, його функції.

 2. Структура ділового спілкування.

 3. Стилі ділового спілкування.

 4. Культура мовлення як складник професійної майстерності діловода.

 5. Методика саморозвитку мовленнєвої культури майбутнім діловодам.

Література:

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. - К., 2003.

Найденов Б.С, Т.Ф. Завадская, Н.М.Соловьева Выразительное чтение. -М., 1972.

Мельничайко В.Я., Добрянська ТВ. Про культуру нашого мовлення. -Тернопіль, 1991.Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. - Тернопіль, 2001.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал