Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Конструювання в інтер’єрі»Сторінка1/9
Дата конвертації27.03.2017
Розмір1.59 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство освіти і науки України

23745

Конструювання в інтер’єрі

Методичні вказівки до практичних занять

для студентів спеціальності 5.02020701 «Дизайн»

Денної форми навчання

Луцьк 2015УДК 72.012(07)

К 65

До друку _________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ


Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ _________ директор бібліотеки.
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ, протокол № __ від «__» _________20__ року.
Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою Технічного коледжу Луцького НТУ, протокол № __ від «__» _________20__ року.

______________Голова Навчально-методичної ради коледжу.


Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії «Моделювання та конструювання промислових виробів та дизайну», Технічного коледжу Луцького НТУ, протокол № __ від «__» _________20__ року.

_________Голова циклової комісії «Моделювання та конструювання промислових виробів та дизайну»Укладач: _________ Н.В. Табун, викладач, ТК Луцького НТУ
Рецензент: ________ Ю.С. Христюк, викладач ЛНТУ

Відповідальний за випуск __________ Т. М. Бондарук, заст. дир. з НР Технічного коледжу Луцького НТУ

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Конструювання в інтер’єрі» для студентів спеціальності 5.02020701 «Дизайн» денної форми навчання / Табун Н.В. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2015. –128 с.

Методичні вказівки призначені для організації підготовки до практичних робіт та їх виконання. Методичні матеріали містять методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Конструювання в інтер’єрі» перелік тем практичних робіт, зміст та завдання підготовки до занять: питання для перевірки засвоєння знань, практичні завдання та список літератури.
© Н.В. Табун, 2015

ЗМІСТ


І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО

ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
Предмет «Конструювання в інтер’єрі» є складовою підготовки молодшого спеціаліста спеціальністю 5.02020701 «Дизайн», напрямку підготовки 6.020207 «Дизайн», обсягом 270 годин, з них 48 год. лекцій, 82 год. практичних і 140 год. самостійних.

Програма предмета «Конструювання в інтер’єрі» передбачає вивчення: основних визначень навчальної дисципліни; пропорційних співвідношень при плануванні внутрішнього простору; видів елементів інтер’єру приміщення; законів освітлення і зорового сприйняття в кімнаті; різновидів оздоблення конструктивних елементів; систем контролю навколишнього середовища у внутрішньому просторі.

Методика вивчення предмета «Конструювання в інтер’єрі» передбачає поєднання вивчення теоретичного матеріалу з виконанням практичних завдань та самостійною роботою студентів.Метою вивчення дисципліни «Конструювання в інтер’єрі» є ознайомлення із етапами конструювання в приміщенні та основними елементами інтер’єру.

Завданням дисципліни є оволодіння практичними навиками креслення планів та інтер’єрів приміщень.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес дизайнерського конструювання інтер’єрів.

Предмет «Конструювання в інтер’єрі» тісно пов'язаний з іншими дисциплінами за фахом: «Комп’ютерне проектування інтер’єру», «Основи проектної графіки», «Художнє проектування», а також із суміжними дисциплінам: інформатикою, кресленням, математикою.

При вивченні студентами курсу «Конструювання в інтер’єрі» передбачено два види контролю: поточний і підсумковий.

Поточний контроль здійснюється під час занять у вигляді поправок, підказок, запитань, аналізу процесу виконання роботи на етапах та перевірки практичного виконання завдань.

Підсумковий контроль – залік, диференційований залік.

Основні теоретичні відомості з конструювання в інтер’єрі даються на лекціях, а значну частину інформації студенти повинні вивчати під час самостійної роботи як із навчальної, так із довідкової літератури.Практичне заняття — це вид аудиторного навчального заняття, на якому детально розглядаються теоретичні положення навчальної дисципліни та формуються вміння та навички їх практичного застосування. На практичних заняттях проводиться виконання завдань.

Метою проведення практичних робіт, які відіграють значну роль при вивченні предмета, є набуття навичок в кресленні планів будинків, побудові фронтальної та кутової перспективи інтер’єрів, розгорток стін приміщення.

Згідно теми і мети практичної роботи оголошеної викладачем, кожному студентові видається індивідуальне завдання з використанням роздаткового матеріалу. При цьому передбачається робота студентів з навчальною і довідковою літературою, конспектом лекцій, а також методичними розробками.

Дані методичні рекомендації включають зміст графічних завдань, індивідуальні варіанти, питання для перевірки засвоєних знань, зразки виконання завдань, короткий виклад теоретичного або інформаційного матеріалу, з використанням таблиць нормативів, по темам завдань, і методичні рекомендації до їх виконання.II. ПЛАНУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ:Назва тем курсу

Час відведений на опрацювання теми,год.

1.

Фронтальна перспектива в інтер’єрі.

2

2.

Фронтальна перспектива в екстер’єрі.

2

3.

Креслення кутової перспективи.

2

4.

Розрахунок товщини несучих стін.

2

5.

Розрахунок довжини несучих стін.

2

6.

Побудова дверних та віконних отворів.

2

7.

Координаційні осі.

2

8.

Розміри на будівельних кресленнях.

2

9.

Умовні графічні зображення на будівельних кресленнях.

2

10.

Принципи перепланування приміщень.

2

11.

План будинку з розміщенням меблів.

2

12.

План-система освітлення.

2

13.

План стелі з розміщенням освітлення та електричного обладнання.

2

14.

Розробка світлового дизайну в інтер’єрі.

2

15.

Планування внутрішнього простору.

2

16.

Функціональні вимоги в інтер’єрі.

2

17.

Образно-стилістичне рішення.

2

18.

Конструктивно-технологічний підхід.

2

19.

Види дахів.

2

20.

Конструкція даху.

2

21.

Композиційні особливості в інтер’єрі вітальні.

2

22.

Образно-стилістичне рішення вітальні.

2

23.

Стилістичне рішення житлового приміщення вітальні.

2

24.

Функціональне та просторове співвідношення в дизайні житлового приміщення.

2

25.

Розгортка стін вітальні.

2

26.

Дизайн-концепція інтер’єру кухні.

2

27.

Ергономічні особливості при плануванні кухні.

2

28.

Конструктивні вимоги до дизайн-інтер’єру кухні.

2

29.

Концептуальна розробка інтер’єру спальної кімнати.

2

30.

Особливості формотворення кімнати для відпочинку.

2

31.

Художньо-графічні пропозиції дизайну спальні.

2

32.

Система опалення та вентиляції спальної кімнати.

2

33.

Розгортка стін спальні.

2

34.

Художньо-образна виразність інтер’єру дитячої кімнати.

2

35.

Структурно-композиційні особливості кімнати для дітей.

2

36.

Розміри та форми меблів для дітей.

2

37.

Ергономічні підходи в плануванні ванної кімнати.

2

38.

Художньо-образна виразність санвузла.

2

39.

Функціональні підходи дизайн-інтер’єру кабінету.

2

40.

Естетичні особливості дизайн-інтер'єру робочого приміщення.

2

41.

Особливості оброзотворення приміщення кабінету.

2

Всього

82

ІІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1.

Тема: Фронтальна перспектива в інтер’єрі

Мета: Ознайомлення із поняттям «перспектива»; виховувати художньо-естетичне ставлення до дійсності; виробити практичні навики зображення інтер’єру з різних точок зору; уміння бачити та розуміти особливості будови форми замкнутого простору; розвивати образно-просторове мислення та уяву.

Обладнання: Папір білий формату А4 (210 х 297), олівці (механічні олівці) (2H, HB, 2B), резинка, лінійка (рейсшина), чорна гелева ручка, чорний фломастер, чорний маркер.
Теоретичні відомості

Перспектива – зображення об'ємних тіл на площині відповідно до законів і правил реального зорового сприйняття людини. Вперше слово «перспектива» з'явилося в XVII столітті. Тоді ж, в епоху Відродження, була зроблена найважча робота – були розроблені закони перспективи. Що цікаво, до XVII століття художники при зображенні сцен покладалися лише на власні відчуття. Тому тому, що деякі картини, намальовані до цього часу, неточні з точки зору образотворчого прийому, дивуватися не треба.

Той, хто створює перспективу, розуміє, що це обман зору.З іншого боку, у того, хто спостерігає результат, виникає ілюзія віддаленості предмета або його об'ємності. Людина зазвичай спостерігає предмет з трьох (основних) точок зору.

  Фронтальна (паралельна) перспектива. Даний вид перспективи застосовується, якщо предмет знаходиться у фронтальному положенні, сприймається глядачем анфас, чи фронтально.

Розміри предмета в міру його віддалення від глядача зменшуються. При фронтальній перспективі є тільки одна точка сходу. Тому це найпростіший для зображення вид перспективи.

Перспективне креслення кімнати будується, виходячи з трьох основних вимірів кімнати: широти, глибини і висоти.

1. Передня стінка кімнати поєднана з картинною площиною.

2. Підстава картини ділять на рівні частини так, тоді один розподіл на картині буде масштабом одного метра.

3. Висоту лінії горизонту візьмемо 1,6 м. Точка Р буде вибирається на лінії горизонту в центрі.

Точки дальності нехай знаходяться на відстані: PD1 = PD2 = 2,5 м. Якщо вибрати ці відстані більше, задня стінка кімнати буде наближатися і збільшуватися.

4. З точок 0 і 5, взятих на масштабі широти, проводять прямі в точку Р. Відстань між цими лініями, дасть перспективу широти інтер'єру.

5. Для побудови бічних стінок на одній з вертикальних кордонів картини складають чотири одиниці, рівні чотирьом відрізкам на масштабі широт, і точку 4 з'єднують з точкою Р.

Відстань між лініями 0-Р і 4-Р буде перспективою висоти інтер'єру. Аналогічно будують і праву сторону.

6. Для побудови глибини інтер'єру на масштабі широт беруть п'ять одиниць, відповідні п'яти метрам глибини інтер'єру (якщо глибина більше або менше, то відповідну відстань), і з точки 5 проводять лінію в дистанційну точку D1. Перетин цієї лінії з лінією 0Р дасть глибину інтер'єру 5 м в перспективі. З точки 5 'проводять горизонтальну і вертикальну лінії протилежної стіни до перетину з відповідними лініями масштабу широт і висот (лініями сходу).

7. Користуючись перспективним масштабом, приступають до побудови дверного отвору правої стіни (ширина дверей дорівнює 1 м, висота 2,5 м і віддалена від картини на 1 м). Для цього з точки D2 проводять лінії в точки 3, 4, взяті на масштабі широт і відзначають точки перетину 3 і 4 на лінії 5Р.

Визначають перспективу висоти дверей. Для цього на масштабі висот з точок 2 і 5 проводять в точку Р лінії, які відсічуть на вертикалях, проведених з точки 3 і 4, перспективу відрізків, рівних висоті дверей.

Для показу прорізу праворуч товщини, рівної 0,5 м, на лінії підстави картини, як масштабі широт, будують позначку 5,5 і через неї проводять лінію 5,5-Р.

Смуга 5-Р - 5, 5-5 є перспективою широти стінки.

8. На лівій стіні будують віконний отвір, розташований на відстані 0,5 м від картини і 0,8 м - від підлоги (ширина вікна дорівнює 1,5 м, а висота верхнього краю від підлоги 2,5 м). Побудова вікна виконано аналогічно побудові дверного отвору.

https://pp.vk.me/c418922/v418922702/381c/78zko6amgs0.jpg

Рис. 1. Побудова фронтальної перспективи в інтер’єрі

Контрольні запитання

1. Що таке перспектива?

2. Коли вперше з’явилось слово «перспектива»?

3. Скільки точок сходу має фронтальна перспектива?

Завдання практичної роботи

Побудувати фронтальну перспективу інтер’єру будь-якої кімнати.

Послідовність виконання завдання:


 1. Проаналізувати зразки фронтальної перспективи;

 2. Обрати кімнату перспективу якої будете будувати;

 3. Виконати ескізи побудови фронтальної перспективи;

 4. Побудувати фронтальну перспективу інтер’єру за ескізами;

 5. Оздобити фронтальну перспективу інтер’єру за допомогою графічних елементів;

 6. Перевірити правильність виконаного завдання.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2.

Тема: Фронтальна перспектива в екстер’єрі

Мета: Поглибити знання про закони лінійної перспективи; виховувати художньо-естетичне ставлення до дійсності; виробити практичні навики зображення інтер’єру з різних точок зору; уміння бачити та розуміти особливості будови форми замкнутого простору; розвивати образно-просторове мислення та уяву.

Обладнання: Папір білий формату А4 (210 х 297), олівці (механічні олівці) (2H, HB, 2B), резинка, лінійка (рейсшина), чорна гелева ручка, чорний фломастер, чорний маркер.

Теоретичні відомості

Перспектива - це метод логічного визначення наскільки меншими здаються предмети.Екстер'єр — зовнішній вигляд, зовнішнє оформлення чогось, або когось. В дизайні – це художнє та архітектурне зовнішнє оформлення будівлі. В основі дизайну екстер'єру лежить синтез прагматичних і художніх ідей і рішень, спрямованих на поліпшення умов існування людини в цілісній естетично досконалій формі.

http://image.slidesharecdn.com/6-140830105751-phpapp01/95/6-49-638.jpg?cb=1409396562

Рис. 2. Фронтальна перспектива в екстер’єрі

Фронтальна перспектива в екстер’єрі будується аналогічно фронтальній перспективі інтерєру, без зазначення розмірів.

Завдання практичної роботи

Побудувати фронтальну перспективу екстер’єру.

Послідовність виконання завдання:

 1. Проаналізувати зразки фронтальної перспективи;

 2. Обрати екстер’єр перспективу якого будете будувати;

 3. Виконати ескізи побудови фронтальної перспективи;

 4. Побудувати фронтальну перспективу екстер’єру за ескізами;

 5. Оздобити фронтальну перспективу екстер’єру за допомогою графічних елементів;

 6. Перевірити правильність виконаного завдання.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3.

Тема: Креслення кутової перспективи

Мета: Ознайомлення із поняттям «кутова перспектива»; виховувати художньо-естетичне ставлення до дійсності; виробити практичні навики зображення інтер’єру з різних точок зору; уміння бачити та розуміти особливості будови форми замкнутого простору; розвивати образно-просторове мислення та уяву.

Обладнання: Папір білий формату А4 (210 х 297), олівці (механічні олівці) (2H, HB, 2B), резинка, лінійка (рейсшина), чорна гелева ручка, чорний фломастер, чорний маркер.

Теоретичні відомості

Перспектива (від лат. - бачу наскрізь, уважно розглядаю) - наука про закони зображення предметів на площині відповідно до тих уявлюваних скорочень розмірів, обрисів форми і світлотіньових відношень, які спостерігаються в натурі.

На відміну від фронтальної перспективи, кутова (похила) перспектива припускає, що зображуваний предмет знаходиться під кутом до глядача. У кутовий перспективі тільки вертикальні лінії паралельні.

Висота вертикальних ліній буде різною. Чим ближче ребро площині знаходиться до глядача, тим воно буде довшим.

Ще одна важлива відмінна риса кутовий перспективи – наявність двох точок сходу.Перспективне креслення кімнати будується, виходячи з трьох основних вимірів кімнати: широти, глибини і висоти:

 1. Побудуйтне лінію горизонту по середині листка;

 2. Побудуйте вертикальну вісь по середині листка;

 3. На обох кінцях лінії горизонту позначимо точки. LVP - ліва точка сходу, RVP - права точка сходу.

 4. Розділіть листок лініями з нижньої центральної точки вертикальної осі до LVP та RVP.

 5. Відзначте точку на одній із ліній, яку тільки що накреслили і з'єднайте отриману точку з RVP. Точку розмістіть на відстані 30 мм від вертикальної центральної лінії,

http://images.photoshopia.ru/post_images/2011/12/261.gif http://images.photoshopia.ru/post_images/2011/12/263.gif

Рис. 3 Побудова кутової перспективи (5-7 пункт)

 1. Там, де намальована лінія перетнула вертикальну центральну, відзначте крапку. Через неї і LVP проведіть лінію.

 2. Отримані точки з'єднайте лініями з центром листа. На перехресті цих ліній вийдуть ще дві точки.

 3. Додайте ще дві легкі лінії, використовуючи отримані точки і дотримуючись принципу побудови, описаного в пункті «6». І далі додавайте лінії, використовуючи цей метод побудови.

 4. Ми тепер маємо 36 квадратів.

 5. Заштрихуйте ці квадрати, через один, щоб вони нагадували керамічну плитку.

 6. Додайте дві додаткові тонкі лінії. Для цього поставте крапку в 40мм від середньої точки і проведіть через неї лінії.

http://images.photoshopia.ru/post_images/2011/12/268.gif http://images.photoshopia.ru/post_images/2011/12/271.gif

Рис. 4 Побудова кутової перспективи (11-13 пункт)

 1. Обведіть отримані контури стін.

 2. Використовуючи вертикальні лінії і лінії, що виходять з лівої і правої точок сходу, побудуйте двері та вікна, елементи інтерєру.

Контрольні запитання

1. Що таке перспектива?

2. Чим відрізняється кутова перспектива від фронтальної?

3. Скільки точок сходу має кутова перспектива?

Завдання практичної роботи

Побудувати кутову перспективу інтер’єру будь-якої кімнати.

Послідовність виконання завдання:

 1. Проаналізувати зразки кутової перспективи;

 2. Обрати кімнату перспективу якої будете будувати;

 3. Виконати ескізи побудови кутової перспективи;

 4. Побудувати кутову перспективу інтер’єру за ескізами;

 5. Оздобити кутову перспективу інтер’єру за допомогою графічних елементів;

 6. Перевірити правильність виконаного завдання.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4.

Тема: Розрахунок товщини несучих стін

Мета: Отримання практичних навичок з розрахунку товщини несучих та не несучих стін; виробити уміння бачити та розуміти особливості будови стін залежно від положення цеглини; розвивати образно-просторове мислення та уяву.

Обладнання: Папір білий формату А4 (210 х 297), олівці (механічні олівці) (2H, HB, 2B), резинка, лінійка (рейсшина), калькулятор.

Теоретичні відомості

Товщина цегляної стіни дуже важливий показник, що впливає не тільки на добротність будівельної конструкції і її несучу здатність, але й на споживчі характеристики об'єкта (функціональність, ступінь тепло, шумо, віброізоляції і т.д.).

Всі розрахунки товщини стіни з цегли робляться виходячи з розміру звичайного червоної цегли:


 • Довжина 250 міліметрів;

 • Ширина 120 міліметрів;

 • Товщина 65 міліметрів.

http://www.kirpi4ik.com.ua/files/pictures/sbk-klpr.jpg

Рис. 5. Розміри червоної цегли
Цегла має вагу в 3,2 кілограми. 1 кубічний метр цегли важить приблизно 1800 кілограм.

За стандартами всі стіни з червоної цегли мають товщину, яка кратна половині його довжини, тобто 12 сантиметрам. Назва стіни носять виходячи з цього ж параметра:c:\users\natali\desktop\e079a7f02dc6772d7d25996d67b57570.tif

Рис. 6. Товщина стіни

Стіна в півцеглини має в товщину 12 сантиметрів, стіна в одну цеглу – 25 сантиметрів, стіна в півтора цегли – 38 сантиметрів, стіна в 2 цегли має в товщину 51 сантиметр. Невелика розбіжність цих цифр з тими, що кратні 12, тобто 24,36 і 48, пов'язано з тим, що між двома шарами цегли може розташовуватися бетон. Несучі стіни і всі зовнішні стіни будівлі, як правило, виконуються в півтора цегли і більше. Всі перегородки виконуються в половину, або чверть цегли.

Пристрій цегляних стін в одну цеглину вигідно з економічної сторони. При розрахунках також враховуються кліматичні особливості місцевості. Якщо взимку температура сягає позначки -25 градусів, то ширина зовнішньої стіни повинна бути в 51 або 64 сантиметри. Якщо при цьому буде використано зовнішній утеплювальний матеріал, то допускається зробити стіну товщиною в 25 сантиметрів.

c:\users\natali\desktop\razmer_kirp2.jpg

Рис. 7. Одинарна, полуторна та подвійна цегла

Допускається влаштування стін із змінною товщиною. Наприклад, при будівництві багатоповерхових будівель часто після п'ятого чи шостого поверху ширину стін обрізають на півцеглини. Робиться це з метою зменшення загального навантаження на самі стіни.Контрольні запитання

1. Яка довжина цеглини?

2. Яка товщина стіни в півцеглини?

3. Чому стіна в дві цеглини має товщину 51 см?

Завдання практичної роботи

Визначити масштаб та товщину стін заданого плану (додаток А1).

Послідовність виконання завдання:

 1. Визначити масштаб плану за допомогою пропорції зазначеної реальної довжини та довжини на даному плані;

 2. Визначити товщину зовнішніх несучих стін;

 3. Визначити товщину внутрішніх несучих стін;

 4. Визначити товщину перегородок;

 5. Перевірити правильність виконаного завдання.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5.

Тема: Розрахунок довжини несучих стін

Мета: Отримання практичних навичок з розрахунку довжини несучих та не несучих стін; виробити уміння бачити та розуміти особливості будови стін залежно від положення цеглини; розвивати образно-просторове мислення та уяву.

Обладнання: Папір білий формату А3 (297 х 420), олівці (механічні олівці) (2H, HB, 2B), резинка, лінійка (рейсшина), калькулятор.

Теоретичні відомості

Стіни бувають різними: несучі, самонесучі і не несучі. Вид стіни залежить від сприйняття навантажень, так, несучі стіни покликані приймати навантаження від інших частин будівлі (дахів, перекриттів), до того ж, передають її, доповнену власною вагою, фундаменту. Самонесучі, що власне і випливає з назви, несуть тільки свою власну вагу і спираються при цьому на фундамент. Не несучі - це лише огорожі, вони можуть сприймати лише свою власну вагу, а от спиратися можуть на різні елементи будівлі. 

Але всі стіни повинні бути достатньо міцні, стійкі, довговічні. Стіни також повинні виконувати енергозберігаючі, вогнетривкі, звукоізолюючі функції. Відповідно вимоги варіюються від типу стін. Зрозуміло, що стійкість і міцність у несучих і самонесучих повинна бути значно вище. Тому як сукупність несучих конструкцій будівлі - стін і перекриттів – це основа його міцності і стійкості. 

У сучасному будівництві застосовують в основному каркасну і безкаркасні конструктивні системи. Проте, сучасні ж економічні умови диктують необхідність поєднання обох систем, комбінування, що породжує зовсім інші функціональні особливості будівлі. 


Вибір типу стін також обумовлений економічно. Тобто, відповідаючи вимогам замовника, витрачання матеріалу має бути мінімальним, на скільки це можливо.

Контрольні запитання

1. Які бувають види стін залежно від сприйняття навантажень?

2. Що таке самонесучі стіни?

3. Які конструктивні системи застосовують в сучасному будівництві?

Завдання практичної роботи

Накреслити довжину та ширину стін будинку за заданим планом у масштабі 1:50 або 1:100.

Послідовність виконання завдання:

 1. Визначити довжину зовнішніх несучих стін будинку;

 2. Визначити довжину внутрішніх несучих стін будинку;

 3. Визначити довжину перегородок;

 4. Накреслити стіни будинку у відповідному масштабі;

 5. Перевірити правильність виконаного завдання.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6.

Тема: Побудова дверних та віконних отворів

Мета: Отримання практичних навичок з побудови дверних та віконних отворів на планах будинку; розвивати розумові здібності; виховувати акуратність і чіткість.

Обладнання: Папір білий формату А3 (297 х 420), олівці (механічні олівці) (2H, HB, 2B), резинка, лінійка (рейсшина).

Теоретичні відомості

Розміри дверей і дверних прорізів, а також вікон регламентуються стандартами (ГОСТ), а так само будівельними нормами і правилами (СНиП).

Говорячи про стандартні дверні отвори необхідно враховувати і розмір дверного полотна. Це взаємопов’язані параметри, що впливають на зручність входу і виходу з приміщення.

Відповідно до ГОСТ 6629-80 ширина отвору приймається від 670 до 1872 мм, а дверного полотна від 600 до 1802 мм. При цьому глухі двері мають дещо меншу ширину, ніж засклені. Висота прорізів може становити 2071 і 2371 мм, а у полотна ця величина дорівнює 2000 і 2300 мм відповідно.

У ГОСТ 6629-88 зазначено, що мінімальна ширина внутрішніх глухих дверей 670 мм при цьому полотно - 600 мм, а для скляних - 740 мм. Як показує практика цього не завжди достатньо для комфортного проживання. Варто пам’ятати про те, що через отвір, можливо, доведеться заносити меблі, і тому габарити отвору бажано збільшити. Таким чином, для спальні та інших житлових кімнат розміри дверей повинні бути не менше 90 см, причому просвіт повинен бути не менше 80 см, а для ванної кімнати можна використовувати розміри дверей по ГОСТу.

http://bib.convdocs.org/docs/5/4832/conv_8/file8_html_m5ec09019.png

Рис. 8. Стандартні розміри дверей

Висота і ширина міжкімнатних дверей у відповідності з існуючими стандартами та вимогами менша ніж вхідних. Це пов’язано з необхідністю забезпечення більш вільного проходу і проносу великогабаритних предметів.http://www.houseplanshelper.com/images/doors_floor_plan_symbols.jpg

Рис. 9. Умовні позначення дверей на плані

Розміри прорізу для розсувних дверей регламентуються тим же стандартом, при цьому дверне полотно має дещо інші габарити. На відміну від звичайних дверей розсувні на 50-60 мм більше відповідного параметра отвору. Це пов’язано з тим, що в даному випадку полотно переміщається паралельно стіні і має повністю перекривати вхід до приміщення.

У віконних прорізів розміри регламентуються ГОСТ 11214-86. Цим стандартом також визначаються і габарити балконних дверей. Відповідно до нього ширина вікон може становити від 870 до 2670 мм, а висота від 1160 до 2060 мм. На величину цих параметрів впливає площа приміщення, необхідний рівень освітленості, а так само архітектурні особливості будівлі в цілому і приміщення зокрема.

http://bib.convdocs.org/docs/5/4832/conv_8/file8_html_m6d8c6f90.png

Рис. 10. Стандартні розміри вікон

Розмір отвору впливає на схему скління вікна, кількість стулок і фрамуг. ГОСТ 11214-86 визначає і габарити дверей для виходу на балкон або лоджію. Балконні двері мають стандартну висоту 2755 мм, але залежно від кількості стулок і особливостей полотна можуть бути шириною 870, 1170 і 1778 мм.

Вікна є одним з важливих складових елементів, що впливають на архітектурний вигляд будинку, і тому вони вибираються таким чином, щоб вони органічно і пропорційно виглядали на його фасадах. Стандартні габарити вікон використовуються для всіх типових рішень, хоча в індивідуальних проектах допускається застосування інших розмірів, що дозволяє виділити оригінальне архітектурне рішення.

На сьогоднішній день стандартні розміри вікон встановлює ГОСТ 11214-86 і ГОСТ 23166-99 «Вікна і балконні двері дерев’яні з подвійним склінням для житлових і громадських будівель». У ньому чітко вказані технічні вимоги до конструкцій, типи, види, маркування і стандартні розміри вікон і віконних прорізів у житлових будівлях. Відповідно до Держстандарту на стандартну величину вікон впливають габарити отвору, матеріал з якого зроблено вікно, і його тип. Тому була проведена стандартизація в усіх напрямках і визначені норми розмірів отвору і вікон для висоти 60, 90, 120, 135, 150, 180 см, і ширини, 60, 90, 100, 120, 150, 180. Наприклад, ГОСТи пропонують такі величини : 560х870 (проріз 610х910) ; 560х1170 (проріз 610х1210) ; 860х870 ; 860х1170 ; 860х1320 ; 860х1470 ; 1160х870 (1170, 1320,1470) ; 1460х (1170, 1320,1470).

Ширина стандартних балконних дверей залежить від типу споруди. Наприклад, стандартна ширина балконних дверей для конструкцій епохи Хрущова була 680 мм. В даний момент не існує строгих СНИП (норм і правил будівництва), які встановлюють певні мінімальні норми для балконних дверей. Тому слід виходити з технічних можливостей. Приміром, мінімальна ширина стулки пластикових балконних дверей становить 450 мм, але якщо встановити таку конструкцію, то пройти через неї буде проблематично. А тому оптимальним варіантом вважається отвір шириною 610 мм.

Контрольні запитання

1. Яка ширина дверного отвору відповідно до ГОСТ 6629-80?

2. На що впливає розмір отвору вікна?

3. Які стандартні параметри одинарного вікна?

Завдання практичної роботи

Накреслити дверні та віконні отвори на плані будинку за заданим планом.

Послідовність виконання завдання:


 1. Проаналізувати дверні та віконні отвори в будинку;

 2. Накреслити віконні отвори у масштабі;

 3. Накреслити дверні отвори;

 4. Перевірити правильність виконаного завдання.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7.

Мета: Координаційні осіПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал