Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальностей 075 «Маркетинг» та 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчанняСторінка2/4
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
ТЕМА 4. СТВОРЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР НА ПІДПРИЄМСТВІ
4.1. Еволюція розвитку організаційних структур маркетингу.

4.2. Підходи до організації маркетингових підрозділів

4.3. Інтегровані та не інтегровані маркетингові організаційні структури.
Запитання для самоперевірки

1. Що являють собою маркетингової організаційні структури.

2. Охарактеризуйте еволюційні етапи розвитку організаційних структур маркетингу.

3. У чому полягає відмінність сучасного відділу маркетингу від самостійного за Ф.Котлером.

4. Які існують способи створення маркетингових організаційних структур управління на підприємстві.

5. Дайте характеристику функціональної маркетингової організаційної структури підприємства.

6. Вкажіть переваги та недоліки продуктової (товарної) організації маркетингового підрозділу на підприємстві.


 1. Розкрийте особливості застосування географічного підходу до організації маркетингових підрозділів на підприємстві.

 2. У яких випадках доцільно застосовувати ринкову модель маркетингової організаційної структури на підприємстві.

 3. Які існують змішані маркетингові організаційні структури на підприємствах. Дайте їм характеристику.

 4. Вкажіть переваги та недоліки організації маркетингового підрозділу матричного типу на підприємстві.

 5. Визначте можливості інтегрованих маркетингових організаційних структур.

 6. У яких випадках доцільно застосовувати не інтегровані маркетингові організаційні структури

Практичні завдання:

Завдання 1. Визначте організаційні структури управління маркетинговою службою підприємства за даними табл. 4.1. та 4.2.

Таблиця 4.1

Вихідні дані для визначення організаційної структури маркетингової служби

Показники

Вид товару

А

Б

В

Г

Фактичний обсяг, тис. гр. од

5801

5801

5801

5801

Споживачі

Діти та молоді мами, які страждають на авітаміноз і анемію

Жінки віком від 25 до 40 років з рівнем доходу від 200 до 500 гр. од.

Люди похилого віку, які ведуть здоровий спосіб життя

Жінки та чоловіки віком від 40 до 70 років з доходом від 200 до 1000 гр. од.

Обсяг попиту тис. гр. од.

6000

9000

4000

3000

Валовий прибуток, тис. гр. од.

2000

2000

-1000

-1000

Таблиця 4.2

Вихідні дані для визначення організаційної структури маркетингової службиПоказники

Вид товару

А

Б

В

Г

Фактичний обсяг, тис. гр. од

7800

7800

2115

9140

Споживачі

Підприємства важкого машино-будування в Запоріжжі та області

Підприємства важкого машино-будування у Кривому Розі

Ремонтні заводи і майстерні в Києві та області

Підприємства важкого машинобудування та ремонтні май-стерні в Харкові та області

Обсяг попиту тис. гр. од.

900

6000

5000

10000

Охарактеризуйте переваги та недоліки даних організаційних маркетингових структур. Яка між ними відмінність та в чому полягає основний їх зміст.
Завдання 2. Компанія «ГАЛАКТИКА» працює на двох товарних ринках – оптова торгівля взуттям та організація мережі ресторанів. Діяльність підприємства розпочалася п’ять років тому з дрібнооптового продажу взуття.

Сьогодні «ГАЛАКТИКА» має 246 ділових партнерів у 19 областях України, серед них – великі універмаги, спеціалізовані взуттєві магазини, оптові підприємства. Переважна більшість оптових покупців (196) співпрацюють з фірмою п’ять років.

Закупівлю взуття «ГАЛАКТИКА» здійснює безпосередньо у фірм-виробників. А це – чотири українських підприємства та три італійські фірми, які щорічно на замовлення компанії під торговою маркою Leonardo виготовляють близько 150 моделей жіночого та чоловічого взуття осінньо-зимового та весняного-літнього асортименту. Крім того, понад 300 моделей щорічно закуповують на виставці в Мілані.

Орієнтуючись на різні за доходами групи споживачів, підприємство пропонує моделі торгових марок Leonardo Classic та Leonardo Exclusive.

Щодо мережі ресторанів швидкого харчування, майже три роки тому були відкриті два ресторани у Харкові. Цей напрямок виявився досить прибутковим, що спонукало керівництво підприємства прийняти рішення про освоєння столичного ринку швидкого харчування. Планується протягом двох років відкрити п’ять ресторанів у Києві.

Пряма конкуренція з McDonald’s та іншими конкурентами не лякає засновників, які переконані, що досить агресивні щодо конкурентної ціни та спеціалізація на якісних стравах з курячого м’яса, доповнених стравами української кухні, дадуть змогу скласти серйозну конкуренцію славнозвісним біг-макам.Спробуйте запропонувати: варіанти організаційної структури відділу маркетингу підприємства «ГАЛАКТИКА» та обґрунтуйте вашу відповідь. Охарактеризуйте основні переваги та недоліки запропонованих маркетингових організаційних структур.
Завдання 3. Укажіть, які з наведених нижче висловлювань належать до переваг товарної і функціональної моделей побудови відділів маркетингу, а які – до недоліків.

 • Можливість швидкого вирішення виникаючих маркетингових проблем.

 • Можливість глибокої спеціалізації, підвищення професіонального рівня виконавців.

 • Простота управління в цілому.

 • Проблеми координації маркетингових зусиль.

 • Паралелізм розробок.

 • Можливість превалювання інтересів окремих виконавців (підрозділів).

 • Неможливість порівняння результатів діяльності різних підрозділів.

 • Універсалізм підрозділів. Значні витрати.

 • Слабка гнучкість організаційної

ТЕМА 5. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВГО ПЛАНУВАННЯ
5.1. Сутність та зміст маркетингового планування

5.2. Організація маркетингового планування.

5.3. Класифікація і структура маркетингових планів та методи їх розроблення.

5.4. Засади оцінки якості маркетингового плану.


Запитання для самоперевірки

1. Розкрийте суть та можливості маркетингового планування. У чому полягає необхідність. застосування маркетингового планування.

2. Наведіть мету та основні завдання маркетингового планування.

3. Що собою являє маркетинговий план і які елементи включає процес маркетингового планування.

4. Яких принципів необхідно дотримуватися при здійсненні маркетингового планування на підприємстві.

5. З яких етапів складається процес маркетингового планування. Дайте їм характеристику.

6. Розкрийте особливості використання АСП-підходу до процесу маркетингового планування.

7. Охарактеризуйте алгоритм маркетингового планування за Дж. Вествудом.

8. Дайте характеристику процесу маркетингового планування за Г.Асселем.

9. Що собою являє цикл маркетингового планування.

10. Розкрийте особливості маркетингового планування за результатами.


 1. Які переваги можна визначити при застосування маркетингового планування за результатами.

 2. На які типи поділяються маркетингові плани підприємства.

 3. З яких розділів складається структура маркетингового плану. Дайте їм характеристику.

 4. За якими критеріями здійснюється оцінка якості маркетингового плану.

 5. Поясніть умови та вимоги до ефективної організації маркетингового планування.


Практичні завдання:

Завдання 1. Підприємство розробляє програму повнішого задоволення споживачів якістю її продукції. Спеціалісти запропонували такі формулювання мети:

А. Підвищити показник рівня задоволення вимог споживачів до 2020 року з 92 % до 98 %.

Б. Досягти максимального задоволення потреб споживачів товарів.

Якому варіанту слід віддати перевагу? Обґрунтуйте Вашу відповідь.


Завдання 2. Університет ввів практику коледжних класів для найбільш обдарованих учнів загальноосвітніх шкіл, щоб прийняти їх вже на 2 курс.

Розробіть місію таких коледжних курсів для учнів загальноосвітніх шкіл з 10 завдань, вирішення яких допоможе значно збільшити кількість майбутніх студентів.Завдання 3. Охарактеризуйте цілі маркетинг-міксу, його завдання, а також тактику і стратегію діяльності підприємства, де проходили практику.

ТЕМА 6. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ
6.1. Сутність та класифікація стратегій маркетингу

6.2. Розроблення маркетингової стратегії

6.3. Вибір стратегії маркетингу на підприємстві
Запитання для самоперевірки

1. Що таке маркетингова стратегія. Який взаємозв’язок існує між маркетинговими стратегіями і засобами комплексу маркетингу.

2. Які моделі застосовують доля розробки маркетингових стратегій.

3. Як класифікують стратегії за М.Портером. Дайте їм характеристику.

4. Охарактеризуйте стратегії зростання.

5. Дайте характеристику конкурентним стратегіям за Ф.Котлером

6. Охарактеризуйте маркетингові стратегії за Р. Майзлом та П.Сноу.

7. На які запитання необхідно відповісти для визначення маркетингової стратегії.

8. Що таке стратегічно-господарська одиниця.

9. З яких етапів складається процес розроблення маркетингової стратегії. Дайте їм характеристику.

10. Розкрийте особливості обґрунтування вибору маркетингової стратегії за допомогою матриці Бостонської консалтингової групи.

11. У чому полягає сутність та особливість застосування матриці Мак-Кінзі при виборі маркетингової стратегії.

12. Дайте характеристику процесу розробки стратегії за матрицею Ансофф. Які переваги та недоліки даного підходу до вибору стратегії маркетингу.

13. Охарактеризуйте процес вибору маркетингової стратегії за матрицею життєвого циклу продукту.


Завдання 1. На даному товарному ринку, темпи зростання якого перевищують темпи зростання валового внутрішнього продукту, частка найбільшого конкурента (товару А) становить 20 %. Ринкова частка товару Б рівна 10 %. Згідно з матрицею Бостонської консалтингової групи необхідно визначити тип товару Б та можливі стратегії його розвитку.
Завдання 2. На даному товарному ринку, темпи зростання якого перевищують темпи зростання ВНП, частка найбільшого конкурента (товару А) становить 22 %. Ринкова частка товару Б — 12 %. Згідно з матрицею БКГ необхідно визначити тип товару Б та можливі стратегії його розвитку.
Завдання 3. Указати, до яких із наведених альтернативних стратегій маркетингу належать дані визначення, які представлені в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Вихідні дані

Стратегії
Характеристики

Проникнення на ринок

А

Збільшення обсягів продажу товарів за рахунок пропозиції товарів-новинок новим групам споживачів

Розвитку ринку

Б

Збільшення обсягів продажу традиційних для підприємства товарів за рахунок збільшення кількості споживачів, частки ринку

Розвитку товарів

В

Збільшення обсягів продажу традиційних для підприємства товарів за рахунок їх пропозиції новим групам споживачів

Розвитку товарів та ринків

Г

Збільшення обсягів продажу товарів підприємства за рахунок інтенсифікації використання маркетингової товарної політики


Завдання 4. Побудуйте матрицю про становище товарів на ринку за методикою «Бостон консалтинг груп». Визначте становище товарів підприємства «Квіти України» за допомогою методики розрахунку коефіцієнта частки ринку (К), який визначається за наступною формулою:

, (6.1)

де Q0 – частка ринку товару;Qк – частка ринку найбільшого конкурента.

Якщо К>1, то частка ринку товару є висока, у протилежному випадку, тобто К<1 – низька).

Дані для розрахунку про становище товарів підприємства «Квіти України» за кварталами наведені в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Вихідні дані часток ринку квіткової продукції України

(за кварталами)Товар

Темпи зростання ринку, %

Частка ринку підприємств, %

«Квіти України»

голландських

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Рослини декоративно-квіткові

17

15

-3

8

10

11

8

7

50

61

33

69

Рослини декоративно-листкові

13

10

-2

3

10

12

6

9

45

54

21

39

Кактуси

10

8

-4

5

5

8

2

5

32

48

25

58

Саджанці під дерева

8

5

0

-2

20

25

24

21

15

11

13

12

Саджанці під кущі

2

2

0

-1

31

34

38

29

10

11

13

12

Садові хвойні дерева

5

10

15

8

15

18

21

28

8

7

9

11

Садові квіткові багаторічники

4

0

-2

0

80

85

87

80

5

3

2

1

Садові декоративно-листкові багаторічники

8

15

-10

13

15

28

26

21

74

65

74

78ТЕМА 7. МАРКЕТИНГОВЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

7.1. Сутність та предмет стратегічного маркетингового планування

7.2. Завдання та принципи стратегічного планування маркетингу

7.3. Моделі стратегічного маркетингового планування.


Запитання для самоперевірки

1. Розкрийте суть та предмет маркетингового стратегічного планування.

2. Визначте передумови в Україні для переходу в маркетинговій діяльності на стратегічне планування.

3. Які існують відмінні ознаки маркетингового стратегічного планування маркетингу.

4. Назвіть основні елементи маркетингового стратегічного планування.

5. Визначте основні переваги стратегічного планування маркетингової діяльності.

6. Охарактеризуйте завдання маркетингового стратегічного планування.

7. Яким принципам повинне відповідати маркетингове стратегічне планування. Дайте їм характеристику.

8. Які існують моделі стратегічного маркетингового планування.

9. Дайте характеристику моделі розроблення стратегічного маркетингового плану за принципом «згори-вниз».

10. Дайте характеристику моделі розроблення стратегічного плану маркетингу як частини загального плану підприємства.
Практичні завдання:

Завдання 1. Нижче в довільному порядку наведені різні етапи процесу стратегічного маркетингового планування і види робіт, які характерні для певних етапів. Здійсніть узгодженість між етапи та видами робіт.

Етапи:


 1. Кінцевий вибір маркетингової стратегії.

 2. Оцінка.

 3. Формування місії.

 4. Розробка стратегічних альтернатив.

 5. Аналіз стратегічного розриву.

 6. Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища.

Види робіт:

А. Gap-аналіз.

Б. SWOT-аналіз.

В. Аудит маркетингу.

Г. Розрахунок продажів і прибутку.

Д. Визначення нестатку ринку.

Е. Альтернативні стратегії.
Завдання 2. АТ «Харківський молочний комбінат» (АТ ХМК) – один з найбільших у Харківській області виробників молочної продукції.

Завдяки широкому асортименту своїх виробів це підприємство спроможне задовольнити різноманітні запити населення з низьким, середнім і високим рівнем доходів.

Основною продукцією АТ ХМК, насамперед, є: молоко (1літр); кефір (1 літр); ряжанка; спряжене молоко; сметана (0,5 л); йогурт тривалого зберігання; вершки; сиркова маса «Танюша»; дитячі сирки нетривалого зберігання; крем сирний «Машенька», а також масло любительське (200 г)

Основні маркетингові стратегії АТ «Харківський молочний комбінат» наступні:

- завоювання лідерства за показниками якості товару й обслуговування покупців;

- ріст обсягів виробництва й продажу своєї продукції;

- проведення політики ціноутворення, спрямованої на забезпечення максимального задоволення потреб споживачів при забезпеченні прибутковості підприємства.

Комбінат обрав такі маркетингові стратегії через три наступні причини.

По-перше, він зацікавлений в насиченні ринку й зростанні збуту як важливому кроці на шляху до контролю над ринком і стабільними прибутками.

По-друге, він намагається максимізувати обсяг збуту й може піти на зниження доходів з одиниці продукції для отримання більшого сукупного прибутку.

По-третє, він передбачає, що ріст обсягів реалізації дозволить зменшити розмір умовно-постійних витрат на одиницю продукції.

У плані маркетингу передбачено наступні заходи щодо реалізації маркетингової стратегії: • формування смаків населення щодо раціонального «здорового» харчування за допомогою реклами, яскравої упаковки й поліпшення смакових якостей, оновлення асортименту й нових рішень, що стосується розфасовки й упаковки продукції;

 • систематична робота із сертифікації продукції, створення нового іміджу підприємства на ринку України;

 • освоєння випуску специфічних видів молочної продукції;

 • тісна співпраця з постачальниками сировини й матеріалів;

 • підвищення конкурентоспроможності готової продукції за рахунок використання нових видів упаковки й розфасовки;

 • систематичне нарощування випуску молочної продукції шляхом підвищення завантаження наявних виробничих потужностей і освоєння нових;

 • поліпшення умов праці робітників, механізації виробництва;

 • поступове становлення економічної стабільності комбінату, отримання достатньої маси прибутку для створення необхідних фондів економічного стимулювання;

 • широке впровадження.

Завдання:

1. Назвіть основні переваги та недоліки стратегії диверсифікації в галузі виробництва молочної продукції.

2. Сформулюйте напрями вдосконалення системи стратегічного планування діяльності молочного комбінату.

3. Запропонуйте заходи, яких необхідно вжити в сучасних умовах для реалізації ефективної маркетингової стратегії молочного комбінату.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал