Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 12010003 «Медико-профілактична справа»Сторінка7/8
Дата конвертації17.02.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Тема 7. Правове регулювання окремих видів медичної діяльностіПлан заняття
1. Правове регулювання діяльності з планування сім’ї та репродуктивних технологій в Україні.

2. Правове регулювання донорства, зокрема трансплантації, в Україні.

3. Правовий порядок застосування лікарських засобів. Правове регулювання діяльності з наркотичними засобами та психотропними речовинами і прекурсорами.

4. Правове регулювання проведення медико-біологічних експериментів в Україні.

5. Правове регулювання надання психіатричної допомоги.

6. Юридичні аспекти профілактики та лікування інфекційних хвороб, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу.

7. Правове регулювання народної та нетрадиційної медицини в Україні.

8. Правова регламентація естетичної медицини.

9. Телемедицина – як нова форма надання медичної допомоги.
Питання для самоконтролю


 1. Охарактеризуйте нормативно-правову базу, що регулює питання сурогатного материнства в Україні.

 2. Окресліть нормативні умови проведення штучного запліднення.

 3. Назвіть законодавчі акти, які регулюють відносини у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

 4. Охарактеризуйте алгоритм дій медичного працівника при проведенні вакцинації.

 5. Хто має право на ознайомлення із результатами медичного огляду на виявлення ВІЛ-інфекції, і за яких умов та підстав?

 6. Охарактеризуйте особливості проведення клінічних досліджень лікарських засобів на малолітніх особах.

 7. Дайте визначення поняття «телемедицина»?

 8. Опишіть порядок примусової госпіталізації осіб, які страждають на психічні розлади?

 9. Наведіть законодавчі гарантії, що передбачені для медичних працівників, які працюють у галузі захисту населення від інфекційних і венеричних хвороб.

10. Охарактеризуйте порядок отримання спеціального дозволу на зайняття медичною діяльністю у галузі народної і нетрадиційної медицини.
Тестові завдання
1. До інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови в наданні дозволу на імміграцію в України належать:

1) ГРЗ;


2) будь-які венеричні захворювання;

3) гепатит;

4) передбачені Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

5) туберкульоз (активна форма);


2. Вставте пропущені слова у наведеному нормативному положенні: «Застосування методів стерилізації може здійснюватися за бажанням _______________ в акредитованих закладах охорони здоров’я за медичними показаннями, що встановлюються Міністерством охорони здоров’я»:

1) осудної особи;

2) особи з 16 років;

3) повнолітнього пацієнта;

4) подружжя;

5) лікуючим лікарем.


3. Трансплантація як метод лікування застосовується виключно:

1) у випадках, коли усунення небезпеки для життя реципієнта іншими методами лікування неможливе;

2) за згодою законного представника донора;

3) за наявності згоди об’єктивно інформованого дієздатного донора;

4) за наявності згоди об’єктивно інформованого реципієнта, що обмежений у дієздатності;

5) у випадку фізіологічного спів падіння донора і реципієнта;


4. Клінічні випробування за участю малолітніх та неповнолітніх дітей проводяться у разі:

1) отримання письмової інформованої згоди одного з батьків;

2) отримання письмової інформованої згоди обох батьків;

3) надання малолітнім письмової згоди на участь у клінічному дослідженні;

4) надання малолітнім обов’язкової усної згоди на проведення дослідження;

5) надання доступної для розуміння батьків інформації;


5. За загальним правилом, штучне переривання вагітності може здійснюватися за бажанням жінки, якщо:

1) отримана письмова згода іншого з подружжя;

2) вагітність не перевищує дванадцяти тижнів;

3) вагітність не перевищує двадцяти двох тижнів;

4) вагітність не перевищує двадцяти п’яти тижнів;

5) вагітність не перевищує тридцяти тижнів.


Ситуативні задачі
Задача 1. Гр. К. пройшов медичне обстеження з метою виявлення зараження ВІЛ-інфекцією, пацієнта повідомили, що результати будуть готові через кілька днів. У цей же день рідний брат гр. К. потрапив в автомобільну катастрофу, внаслідок якої втратив багато крові. Єдиним донором міг бути гр. К. Лікарі внаслідок браку часу, не дочекавшись результатів щодо наявності у гр. К. ВІЛ/СНІДу, дозволили останньому бути донором. Через кілька днів, коли були готові результати медичного огляду, стало відомо, що гр. К. є носієм ВІЛ-інфекції, а відтак — заразив ВІЛ-інфекцією свого брата.

Дайте правову оцінку ситуації. У яких випадках можна здійснювати переливання крові без проведення її аналізу на наявність ВІЛ-інфекції? Хто нестиме юридичну відповідальність за зараження гр. К. ВІЛ-інфекцією?Задача 2. Громадянин В. проходила військову службу на контрактній основі. Під час проходження щорічного медичного огляду на професійну придатність в О. у прикордонному військовому шпиталі в неї було здійснено забір крові чотири рази, однак не повідомлено мету вказаного дослідження. За результатами медичного огляду гр. В. було виставлено діагноз «хронічний гепатит С» та видано виписний епікриз. Однак медичні працівники О. прикордонного військового шпиталю надіслали за місцем проходження військової служби гр. В. витяг з медичної карти стаціонарного хворого, у якому було виставлено діагноз «ВІЛ-захворювання, друга клінічна стадія». Як з’ясувалось пізніше, забір крові було здійснено для її дослідження на наявність ВІЛ-інфекції.

Дайте правову оцінку ситуації. Які вимоги чинного законодавства України, що стосуються порядку відібрання та лабораторного дослідження крові на виявлення ВІЛ-інфекції, було порушено? Чи правомірними були дії медичних працівників військового шпиталю (мотивуйте)?


Задача 3. Громадянин Н. потрапив у лікарню із зламаним передпліччям, де черговий лікар запропонував йому підписати дозвіл на проведення над ним медико-біологічних експериментів. Громадянин К. не погодився. Лікар повідомив, що це дозволить скоріше зростися кістці, і коли громадянин Н. перебував під наркозом лікар все-таки зробив експеримент.

Проаналізуйте дану ситуацію. Чи є правомірним даний медико-біологічний експеримент.Варіант: після операції лікар повідомив пацієнта про проведений експеримент (слід розглянути обидва варіанти).
Міжнародно-правові стандарти


 1. Тимчасове положення Про СНІД: Всесвітня медична асоціація; Положення вiд 30.10.1987 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_331

 2. Міжнародний кодекс медичної етики: 3-я Генеральна Асамблея ВМА; Міжнародний документ, Кодекс від 01.10.1949 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

 3. Декларація стосовно трансплантації людських органів: ООН, Всесвітня медична асоціація; Декларація від 30.10.1987 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_330

 4. Положення про торгівлю живими органами: Всесвітня медична асоціація; Положення, Міжнародний документ від 01.10.1985 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/990_024


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 3. Про заборону репродуктивного клонування людини: Верховна Рада України; Закон від 14.12.2004 р.  2231-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005 р.- № 5.- Ст. 111.

 4. Про донорство крові та її компонентів: Верховна Рада України; Закон від 23.06.1995 р.  239/95-ВР//Відомості Верховної Ради України.-1995.- № 23.- Ст.183.

 5. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999 р.  1007-XIV// Відомості Верховної Ради України .- 1999.- N 41.- Ст.377 .

 6. Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки: Верховна Рада України; Закон вiд від 16.10.2012 р.  5451-VI // Голос України від 10.11.2012 р.- № 213.

 7. Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки: Верховна Рада України; Закон вiд 21.10.2009 р. № 1658-VI // Офіційний вісник України. - 2009 р.- № 89.- стор. 13.

 8. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон від 05.07.2001  2586- III// Відомості Верховної Ради України.-2001.-№ 49.- Ст.258.

 9. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Верховна Рада України; Закон від 12.12.1991 р. № 1972-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 11. — Ст. 152.

 10. Про захист населення від інфекційних хвороб: Верховна Рада України; Закон від 06.04.2000 р. № 1645-III // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 22. — Ст. 294.

 11. Про психіатричну допомогу: Верховна Рада України; Закон від 22.02.2000 р. № 1489-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 19. — Ст. 143.

 12. Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки: Верховна Рада України; Закон вiд 19.02.2009 р. № 1026-VI // Голос України вiд 19.03.2009 р. - № 49.

 13. Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року: Кабінет Міністрів України; Постанова від 27.12.2006 р. № 1849 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1849-2006-%D0%BF

 14. Про національну програму планування сім'ї: Кабінет Міністрів України; Постанова від 13.09.1995 р. № 736 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/736-95-%D0%BF

 15. Про затвердження Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти: МОЗ України; Наказ від 29.11.2004 р. №579 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0224-05

 16. Щодо заходів запобігання розповсюдженню туберкульозу серед населення України: Держсанепідемслужба; Постанова від 20.08.2004 р. №25 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1039.3761.0

 17. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів: МОЗ України; Наказ від від 16.09.2011 р.   595 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11

 18. Порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ–інфекцію (протокол): МОЗ України; Наказ від 19.08.2005 р. № 415 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1404-05

 19. Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики: МОЗ України; Наказ від 23.09.2009 р.  690 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09/paran16

 20. Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини: МОЗ України; Наказ від 10.08.2000 р.  № 195 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0150-01


Рекомендована література


 1. Акопов В.И. Медицинское право: Книга для врачей, юристов и пациентов.– М.: МарТ; Ростов н/Д: МарТ, 2004.- 368 с.

 2. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 3. Виклики та подолання: ВІЛ/СНІД та права людини в Україні: Посібник / за ред. А. Скурбаті - К.: 2008 р. – 190 с.

 4. Згречча Е., Спаньйоло А. Дж., П’єтро М. Л. та інші. Біоетика / Переклад з італійської В.Й. Шовкун: Підручник. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2007. – 672 с.

 5. Кембел А., Джиллет Г., Джонс Г. Медицинская этика: учебное пособие; пер. с англ. / под ред. Ю.М. Лопухина, Б.Г. Юдина. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 400 с.

 6. Лукьянов А.С. Биоэтика с основами биоправа: Учебное пособие. – М.: Научный мир, 2008. – 360 с.

 7. Медицинское право Украины: Учеб. пособие / В. Д. Волков, Л. Н. Дешко, В. П. Заблоцкий и др. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – 268 с.

 8. Медицинское право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Дерягин, Д.И. Кича, О.Е. Коновалов. – М.: ЮНИТА – ДАНА: Закон и право, 2010. – 239 с. – (Серия «Dura lex, sed lex»).

 9. Медицинское право: учебн. пособие / С.Ю. Сашко, Л.В. Кочорова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. - 352 с.

 10. Медичне право: нормативно – правові акти. Ч.2 / Упор: І.Я. Сенюта (гол. ред.), Ю.С. Гуменюк, М.М. Семерак, Х.Я. Терешко; - Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право». 2008. – 520 с.

 11. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія. – Львів: Астролябія, 2007.- 224с

 12. Сергеев Ю.Д. Медицинское право: учебный комплекс: в 3 т. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 784 с.

 13. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник.- СПб.: Изд-во „Юридический центр Пресс”, 2004.– 572 с.

 14. Стеценко С.Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів): Монографія / Стеценко С.Г., Галай В.О. – К.: Атіка, 2010. – 168 с.

 15. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.

 16. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг.ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.– 496 с.

 17. Тихомиров А.В. Медицинское право: Практическое пособие.– М.: Статут, 1998.– С. 10.

 18. Федорова М.Ю. Медицинское право: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003.-  320 с.

 19. Этюды медицинского права и этики / Зильбер А.П. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 848 с. Медицинское право: Учебное пособие / Г.Р. Колоков, Н.И. Махонько. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашко и К», 2009. – 452 с.


Додаткова література


 1. Авраменко Н.В., Барковський Д.Є. Удосконалення викладання сучасних аспектів репродуктивної медицини на VI курсі медичного факультету // Запорізький медичний журнал. - 2007. - № 6. - С. 168-170.

 2. Агиевец С.В. Теоретические проблемы правового регулирования медицинской помощи: [монография]. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 168 с.

 3. Антонов С.В. Правове регулювання застосування допоміжних репродуктивних технологій і захист прав їх учасників в Україні та за кордоном // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – № 6.- С. 11-19.

 4. Бурдін В. Поняття, підстава та правова природа примусового лікування // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2009. - Вип. 49. - С. 207-217.

 5. Гарник Т.П. Народна i нетрадицiйна медицина в Українi. Нормативно-правовi засади народної i нетрадицiйної медицини в Українi / Т.П. Гарник // Фітотерапія. - 2002. - № 1-2. - С. 46-50.

 6. Жилка Н.Я. Інструкція про порядок надання медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям // Медичний індекс. Педіатрія: Інформаційний бюлетень. - 2008. - № 1. - С. 30-37.

 7. Жуковіна Л. Деякі аспекти правового регулювання боротьби з туберкульозом в Україні // Юридичний журнал. – 2006. – №11.-С. 60-62.

 8. Лапушенко О.В. Роль і завдання державної санітарно-епідеміологічної служби у системі охорони здоров’я / Матеріали XIV з’їзду гігієністів України «Гігієнічна наука та практика на рубежі століть», 19-21 травня 2004 р.– Дніпропетровськ, 2004. – Т.1. – С. 28-30.

 9. Лістровий М. Проблема туберкульозу в Україні [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://health-ua.com/articles/1035.html

 10. Носик Д.Н., Бочкова М.С., Носик Н.Н. Профессиональный травматизм медицинских работников при оказании помощи ВИЧ-инфицированным пациентам // Медицинская сестра. - 2008. - № 2. - С. 20-22.

 11. Пукало Р.М, Пукало А.Р., Пукало С.Є. Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні та проблемні питання нормативно-правовової бази боротьби з нею // Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права «Медичне право України: проблеми становлення та розвитку» (м. Львів, 19-20 квітня 2007 р.) / Упор. к.юр.н. Сенюта І. Я., Терешко Х. Я. — Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2007. – С. 242 – 247.

 12. Сенюта І. Я. Законодавче забезпечення донорства в Україні // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2008.- Вип. 46. - С. 26–32 // http://law.lnu.edu.ua/fileadmin/user_upload/visnyk/46/vsn46_04.pdf.

 13. Усов Г.М., Федорова М.Ю. Правовое регулирование психиатрической помощи: Учебное пособие для вузов. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. – 304 с.

 14. Якобчук А.В. Вирішення проблем ВІЛ / СНІДу в Україні на державному рівні з урахуванням міжнародного досвіду // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - №2. - С. 75-81.Тема 8. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги.

Ятрогенна патологіяПлан заняття


 1. Дефекти надання медичної допомоги: поняття і види.

 2. Юридична оцінка дефектів надання медичної допомоги.

 3. Поняття, види і значення медичних експертиз в Україні.

 4. Ятрогенна патологія:

а) поняття ятрогенної патології, класифікація ятрогеній;

б) основні причини виникнення ятрогеній;

в) місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань.


 1. Лікарська помилка: поняття, ознаки, правове значення.

 2. Діяльність клініко-експертних комісій щодо оцінки якості надання медичної допомоги.


Питання для самоконтролю


 1. Назвіть нормативно-правові акти, які регулюють експертну діяльність у галузі охорони здоров’я в Україні.

 2. Охарактеризуйте коло суб’єктів судово-експертної діяльності та назвіть державні спеціалізовані установи, які здійснюють таку діяльність.

 3. Назвіть види медичних експертиз.

 4. У яких випадках проводиться судово-медична експертиза?

 5. Що таке експертиза тимчасової непрацездатності?

 6. Встановіть співвідношення понять «медична помилка», «лікарська помилка» та «нещасний випадок».

 7. Якими суб’єктами проводиться клініко-експертна оцінка якості надання медичної допомоги в Україні?

 8. Перелічіть показники якості надання медичної допомоги за законодавством України.

 9. Чи містить чинне законодавство України визначення поняття «лікарська помилка»?

 10. Яким нормативно-правовий акт закріплює процедуру проведення клініко-експертної оцінки якості й обсягів медичної допомоги?


Тестові завдання


 1. У відповіді під яким номером правильно вказано поняття «лікарська помилка»:

1) це неналежне здійснення діагностики, лікування хворого, організації медичної допомоги, яке призвело або могло призвести до несприятливого результату медичного втручання;

2) це дефект надання медичної допомоги, що пов'язаний з неправильними діями медичного персоналу, який характеризується добросовісною помилкою за відсутності ознак умисного або необережного злочину;

3) це дефект надання медичної допомоги, пов'язаний з випадковим збігом обставин, які лікар, діючи правомірно, в межах посадових інструкцій і відповідно до прийнятих у медицині методів і способів лікування (діагностики), не міг передбачати і запобігти;

4) це дефект надання медичної допомоги, що не пов'язаний з неправильними діями медичного персоналу, який є добросовісною помилкою за відсутності ознак умисного або необережного злочину;

5) це дефект надання медичної допомоги, що не пов'язаний з випадковим збігом обставин, які лікар, діючи правомірно, в межах посадових інструкцій і відповідно до прийнятих у медицині методів і способів лікування (діагностики), міг передбачати і запобігти.


 1. У відповіді під яким номером правильно вказано, що розуміють під «ятрогенією»:

1) це нове, ненавмисно або неминуче виникаюче захворювання або патологічний стан, що не є прямим наслідком медичного втручання при діагностиці, лікуванні або профілактиці;

2) це захворювання, яке було в особи і не є прямим наслідком медичного втручання при діагностиці, лікуванні або профілактиці;

3) це нове, ненавмисно або неминуче виникаюче захворювання або патологічний стан, що є прямим наслідком медичного втручання при діагностиці, лікуванні або профілактиці;

4) це нове, навмисно або минуще виникаюче захворювання або патологічний стан, що не є прямим наслідком медичного втручання при діагностиці, лікуванні або профілактиці;

5) це погіршення стану здоров’я пацієнта за умови правильних дій лікаря.


 1. Яке поняття розкриває таке визначення: «_____ - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства».

1) криміналістична експертиза;

2) балістична експертиза;

3) судова експертиза;

4) медична експертиза;

5) психічна експертиза.


 1. У якій відповіді правильно зазначений вид експертної діяльності у сфері охорони здоров’я?

1) судово-психіатрична експертиза;

2) судово-неврологічна експертиза;

3) судово-криміналістична експертиза;

4) судово-кваліфікаційна експертиза;

5) судово-координаційна експертиза.


 1. Яким письмовим документом оформляється проведена клініко-експертна оцінка якості та обсягів медичної допомоги?

1) висновком;

2) актом;

3) довідкою;

4) протоколом;

5) розпискою.
Ситуативні задачі
Задача 1. При обстеженні й діагностуванні пацієнта К. лікар Г. дійшов помилкового висновку, що це апендицит. Внаслідок цього пацієнт переніс операцію, яка не була показана за станом здоров’я. Згодом було встановлено причину недомагання пацієнта, а саме – гостре харчове отруєння.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначте вид дефекту надання медичної допомоги. Оберіть правову позицію для медичного працівника.


Задача 2. Гр. М., який нещодавно отримав диплом лікаря, відразу почав працювати в сільській амбулаторії, при цьому досвід у нього був невеликий. Оглядаючи хворого Т., який прийшов з сильними болями голови та загальним недомаганням, лікар не зміг поставити правильного діагнозу, не скерував на додаткові обстеження, а виписав пацієнту вітаміни і відправив до дому. Через кілька днів гр. Т. помер.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначте вид дефекту надання медичної допомоги. Оберіть належну форму захисту для пацієнта. Які дії, на Вашу думку, повинен вчинити медичний працівник?


Задача 3. Громадянка М. перебуваючи на санаторно-курортному лікуванні, 19.11.2008 р. впала, і через неналежний стан пішохідних доріжок (намерзання льоду) на території санаторію, отримала ушкодження – закритий перелом лівої променевої кістки в типовому місці. Для надання медичної допомоги її було скеровано у травматологічне відділення ЦРЛ. Медичну допомогу пацієнтці надавав лікар травматолог, який встановив діагноз – «перелом лівої променевої кістки в типовому місці зі зміщенням». Згідно з довідкою від 19.11.2008 р. гр. М. були проведені такі медичні втручання: рентгенографія, репозиція, гіпсова іммобілізація, рентген-контроль. 23.11.2008 р. гр. М. звернулась до міської поліклініки м. Д. зі скаргою на біль в кисті, набряк. Лікуючий лікар – лікар-хірург діагноз, виставлений у ЦРЛ, підтвердив, а також зазначив у первинній документації, що призначене М. у ЦРЛ лікування відповідає клінічним протоколам надання медичної допомоги з даної патології. Внаслідок неналежного надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я у пацієнтки загострились хронічні захворювання, функція лівої руки порушилась.

Дайте правову оцінку наведеній ситуації. Які недоліки в наданні медичної допомоги простежуються і в діях медичних працівників якого закладу (-ів)?


Міжнародно-правові стандарти
1. Угода між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Білорусь про співробітництво в галузі судової експертизи: Міністерство юстиції України, Республіка Білорусь; Угода вiд 23.01.2009 р. // Офіційний вісник України.- 2009.- № 6.- Ст. 192.

2. Угода між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України і санітарно-епідеміологічних висновків Російської Федерації: МОЗ України, Російська Федерація; Угода вiд 28.01.2003 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/643_1653. Угода між Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством охорони здоров'я Республіки Білорусь про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України і посвідчень про державну гігієнічну реєстрацію Республіки Білорусь: МОЗ України, Республіка Білорусь; Угода вiд 29.05.2002 р. // Офіційний вісник України. - 2003.- № 32.- Ст. 1760.
Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р., № 7.

 3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 4. Про судову експертизу: Верховна Рада України; Закон від 25.02.1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 28. — Cт. 232.

 5. Концепція управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 р.: МОЗ України; Наказ від 01.08.2011 р. № 454 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110801_454.html

 6. Питання медико-соціальної експертизи: Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 03.12.2009 р. № 1317 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF

 7. Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності: МОЗ України; Наказ вiд 09.04.2008 р. № 189 // Офіційний вісник України вiд 21.07.2008 р. - 2008 р.- № 51—Ст. 1716.

 8. Про затвердження Інструкції про проведення судово-медичної експертизи: МОЗ України; Наказ вiд 17.01.1995 р. № 6 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95

 9. Про затвердження Правил проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи: МОЗ України; Наказ вiд 17.01.1995 р. № 6 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Єгорова В.О. Шляхи підвищення ефективності розслідування злочинів у сфері медичного обслуговування населення / В.О. Єгорова // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 14 травня 2010 р. : тези допов. / ред. колегія: В.В. Сташис (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Одіссей, 2010. – 456 с. – С. 430-432.

 3. Заварза Т.В. Специфіка юридичної відповідальності медичних працівників // Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріли ΙΙ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 р.- Львів.- 2008.-С. 119-123.

 4. Канунникова Л.В., Фролов Я.А., Фролова Е.В. О правовых проблемах врачебной (медицинской) ошибки// Медицинское право. - 2003. - № 2. - С. 22-23.

 5. Кибальник А.Г., Старостина Я.В. Лікарська помилка і кримінальна відповідальність // Жіночий лікар. - №1. – 2009. - С.31.

 6. Ковтун Л. Проблеми правової кваліфікації лікарської помилки // Правовий тиждень. – 23 -29 грудень 2008 р. - № 53-55.

 7. Красильников, А.П. Ятрогении и безопасность медицинской помощи //Мед. новости. – 1996. – № 4. – С.3–10.

 8. Морозов А.М., Степаненко А.В., Кучеренко С.В. Професійна відповідальність лікаря (досвід зарубіжних країн) / Український нейрохірургічний журнал. – 2004. - №4.

 9. Русаков, В.И. К проблеме ятрогении //Хирургия. – 1998. – № 8. – С.45–48.

 10. Ясеницький В. Є. Кримінально-правове значення лікарської помилки // Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2007 р.- Львів.-2007.-С.340-342.


Додаткова література


 1. Гайдук Н., Сенюта І., Бік О., Терешко Х. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Уклад. – Львів: ПАІС, 2007.- 296 с

 2. Ковальова В.В. Шляхи удосконалення організації діяльності експертно-криміналістичної служби МВС України. Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2001. — 17 с.

 3. Курноскина О.Г. Защита прав при обращении за медицинской помощью: экспресс-справ / О.Г. Курноскина. – М. : Вершина, 2006. – 184 с.

 4. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций – К.: Сфера, 1999.- 121 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал