Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 12010003 «Медико-профілактична справа»Сторінка6/8
Дата конвертації17.02.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Тема 6. Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особиПлан заняття
1. Особисті немайнові права: поняття та зміст.

2. Право людини на життя.

3. Правова характеристика особистих немайнових прав у сфері охорони здоров’я:

- право людини на здоров’я, охорону здоров’я;

- право людини на особисту недоторканність, свободу та гідність;

- право на інформовану згоду щодо медичного втручання;

- право на медичну допомогу;

- право на інформацію щодо стану свого здоров’я;

- право на таємницю про стан свого здоров’я.

4. Лікарська таємниця.

5. Правове оформлення медичного втручання та використання складних методів діагностики та лікування.
Питання для самоконтролю


 1. Назвіть міжнародно-правові документи, які містять положення, присвячені правам людини у сфері охорони здоров’я.

 2. Розкрийте суть права людини на життя.

 3. Проаналізуйте основні підходи до визначення моменту початку життя людини.

 4. Запропонуйте дефініцію поняття «еутаназія» і назвіть її класифікаційні види.

 5. Назвіть ознаки та окресліть обсяг відомостей, що становлять медичну інформацію.

 6. Як співвідносяться поняття «медична інформація» і «медична таємниця»?

 7. Якими правами наділені члени сім’ї пацієнта, який помер, у контексті медичної інформації?

 8. Окресліть механізм реалізації права батьків та інших законних представників на інформацію про стан здоров’я дитини (підопічного).

 9. Які існують законодавчі обмеження щодо права людини на медичну таємницю?

 10. Що таке інформована добровільна згода пацієнта на медичне втручання?


Тестові завдання
1. У відповіді під яким номером правильно вказано, до якого виду інформації за правовим режимом належить медична інформація:

1) відкрита інформація;

2) таємна інформація;

3) конфіденційна інформація, що є власністю держави;

4) комерційна таємниця;

5) конфіденційна інформація.


2. У відповіді під якими номерами правильно вказано осіб, які відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» мають право відмовитись від медичного втручання:

1) пацієнт, який досяг 12 років;

2) пацієнт, який обмежений у дієздатності у встановленому законом порядку;

3) пацієнт, який може керувати своїми діями;

4) пацієнт, визнаний недієздатним у встановленому законом порядку;

5) пацієнт, який страждає на тяжкий психічний розлад і перебуває на стаціонарному лікуванні у психіатричному закладі.


3. Відповідно до чинного законодавства України, пацієнт, який досяг____________________ має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я:

1) 14 років;

2) повноліття;

3) 15 років;

4) повної цивільної дієздатності;

5) жодна з відповідей неправильна.


4. До ознак живонародження належить:

1) наявність безумовних рефлексів;

2) крик новонародженого;

3) серцебиття;

4) пульсація судин кінцівок;

5) рухи нескелетних м’язів.


5. Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров’я, медичні працівники мають право:

1) надати в повному обсязі інформацію про стан здоров’я пацієнта;

2) надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта;

3) надати недостовірну інформацію про стан здоров’я пацієнта;

4) відмовитись від спілкування з членами сім’ї пацієнта на визначений період;

6) надати несвоєчасно інформацію про стан здоров’я пацієнта;


Ситуативні задачі
Задача 1. 11.09.2006 р. учням середньої школи в с. М. було проведено туберкулінодіагностику – пробу Манту. Через 15-20 хв. після введення проби Манту діти відчули погіршення стану свого здоров’я, що, своєю чергою, спричинило їх подальшу негайну госпіталізацію з практично ідентичною симптоматикою, зокрема, сухість у роті, запаморочення, підвищення температури тіла. Введення проби Манту негативно відобразилось на їхньому здоров’ї та спричинило виникнення таких хвороб: атипова реакція на введення туберкуліну, алергічний кон’юнктивіт, рінофарингіт, вегето-судинна дистонія змішаного типу. Батьки дітей стверджують, що не були попереджені про проведення проб Манту їх дітям. Директор школи також підтвердив у своєму листі, що інформацію про проведення туберкулінодіагностики спеціально до батьків дітей не доводили.

Дайте правовий аналіз ситуації. Які дії медичні працівники повинні були здійснити, аби діяти в порядку, визначеному законодавством?


Задача 2. У П. районному суді м. Л. слухалась справа за позовом гр. С. та гр. Г. до однієї з міських лікарень про відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю їхньої матері, внаслідок неналежного надання їй медичної допомоги. Представник лікарні у своєму запереченні наголосив, що позов не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до чинного законодавства України члени сім’ї померлої не мають права на відшкодування шкоди, що була заподіяна безпосередньо пацієнтці.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи обґрунтованими є заперечення представника лікарні в даному випадку? Чи має місце порушення права людини на охорону здоров’я у наведеній ситуації?


Задача 3. До гр. Ж., яка працює медичною сестрою в дитячому садку, звернулась її сусідка із проханням надати медичну допомогу її батькові похилого віку, який щойно отримав термічний опік кип’ятком. Гр. Ж. відмовилась надати медичну допомогу, мотивуючи свої дії тим, що вона немає досвіду лікування таких хворих і порадила викликати карету швидкої медичної допомоги.

Дайте правову характеристику ситуації. Чи правомірні дії медичної сестри в цьому випадку (мотивуйте)?Міжнародно-правові стандарти


 1. Європейська соціальна хартія: Рада Європи; Хартія від 18.10.1961 р.  ETS N 35[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 3. Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо скасування смертної кари: Рада Європи; Протокол від 28.04.1983 р.  6 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_802

 4. Положення щодо доступності медичної допомоги: Всесвітня медична асоціація; Положення, Міжнародний документ від 01.09.1988 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_030


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996., № 30, Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р.- № 7.

 3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 4. Сімейний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 10.01.2002 р.
  № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 1. — Ст. 56.


 5. Про доступ до публічної інформації: Верховна Рада України; Закон від 13.01.2011 р. № 2939-VI // Голос України вiд 09.02.2011 р. – № 24.

 6. Про захист персональних даних: Верховна Рада України; Закон вiд 01.06.2010 р. № 2297-VI // Урядовий кур’єр вiд 07.07.2010. – № 122.

 7. Про інформацію: Верховна Рада України; Закон від 02.10.1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Cт. 650.

 8. Про звернення громадян: Верховна Рада України; Закон від 02.10.1996 р.  393/96-ВР//Відомості Верховної Ради України.-1996.- N 47.- Ст.256.

 9. Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених: МОЗ України; Наказ вiд 29.03.2006 р. № 179 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0427-06

 10. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення ст.ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К.Г. Устименка) від 30.10.1997 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Глуховський В.В. Права пацієнта й значення інформованої згоди в медичній практиці. Медико-соціальні проблеми родини, Т.7. - № 1 - 2002.- С. 33–37.

 3. Згречча Е., Спаньйоло А. Дж., П’єтро М. Л. та інші. Біоетика / Переклад з італійської В.Й. Шовкун: Підручник. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2007. – 672 с.

 4. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязанности государства: международные и конституционные правовые аспекты. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 404 с.

 5. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита / М.Н. Малеина. – МЗ.: МЗ Пресс, 2000. – 244 с.

 6. Медико-правовий тлумачний словник / За ред.. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 7. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ.. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 8. Право на медичну допомогу в Україні – 2008 / Харківська правозахисна група. – Харків:Права людини, 2009. – 268 с.

 9. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) / Галай В.О., Гречанюк С.К., Сенюта І.Я. та ін.; за ред. С.Г. Стеценка, А.О. Галая.– К.: КНТ, 2009.– 224 с.

 10. Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / Серия «Консультирует юрист». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288 с.

 11. Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я. Монографія.– Львів: Астролябія, 2007. - 224с


Додаткова література


 1. Головченко В., Грузова Л. Лікарська таємниця як медико-правова проблема // Юридичний вісник України.- 2001.- №29.

 2. Грузєва Т.С. Право на здоров’я в міжнародному і вітчизняному законодавстві // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я в Україні.– 2003.- №3.– С. 71.

 3. Малеин Н.С. О врачебной тайне // Советское государство и право.- 1981.- №8.– С. 195.

 4. Медицинское право Украины: Учебн. пособие / В. Д. Волков, Л. Н. Дешко, В. П. Заблоцкий и др.– Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005.– 268 с.

 5. Медичне право України: проблеми становлення і розвитку: [Матеріали I-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції Львів, 19-20 квітня 2007 р.] / Упоряд. к. ю. н. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я.– Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2007.-352 с.

 6. Медичне право: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. і наук.ред. Н.Б. Болотіна.- К.: Вид. дім «Ін Юре», 2001.- 412 с.

 7. Медичне право: нормативно-правові акти. Ч.2 / Упорядники: І. Я. Сенюта, Ю. С. Гуменюк, М. М. Семерак, Х. Я. Терешко.- Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2008.- 520 с.

 8. Права пациента, терминологический словарь-справочник / В.В. Глуховский, А.В. Ангелов.– М. Изд-во ООО «Дизайн и полиграфия», 2008.– 132 с.

 9. Право в медицине.– М.: Книга-сервис.– 2002. - 352 с.

 10. Прасов О.О. Стеценко С.Г. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні: Навчальний посібник.– К., 2010.– 149 с.

 11. Сенюта І. Адвокатська і медична таємниця: деякі паралелі. – Юридична газета.– 2007.- № 42.- С. 7-8.

 12. Сенюта І. Медична таємниця: медико-правові аспекти // Львівський правничий часопис „Життя і право”.– 2005.- №1 (13). – С. 43-50.

 13. Скоромоха В. Право людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України.– 2002.- №6.– С. 8.

 14. Стефанчук Р.О., Зелінський А.М. Право на здоров’я як особисте немайнове право фізичних осіб // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права.– 2003.- №2(6).– С. 40-45.

 15. Тобес Б. Право на здоровье: теория и практика.– М., 2001.– 352 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал