Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 12010003 «Медико-профілактична справа»Сторінка2/8
Дата конвертації17.02.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Тема 1. Правові основи біоетикиПлан заняття


 1. Етика та деонтологія у медичній практиці.

 2. Біоетичне право як наука.

 3. Біоетичні права та свободи людини.

 4. Гарантії біоетичних прав і свобод людини.

 5. Міжнародно-правові стандарти у сфері біоетики.


Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте співвідношення понять «біоетика», «біоправо» та «медичне право».

2. Що, з позиції біоетики, означає пріоритет людини?

3. Охарактеризуйте зміст поняття біологічна цілісність людини.

4. Назвіть відомі Вам міжнародно-правові акти в сфері біоетики?

5. З’ясуйте зміст поняття «репродуктивні технології».

6. Що таке клінічні випробування лікарських засобів і з якою метою їх проводять?

7. Які міжнародно-правові акти, що регулюють питання проведення біомедичних експериментів Ви знаєте? Які принципи закладені в них?

8. Які обмеження встановлені законодавством України щодо проведення науково-дослідних експериментів?

9. Дайте визначення поняття «клонування людини».

10. Охарактеризуйте поняття «генна терапія» з позицій медичного права та біоетики.


Тестові завдання
1. Використання медичних репродуктивних технологій з метою селекції статі майбутньої дитини не дозволяється, за винятком випадків, коли:

 1. батьки попередньо заявили про бажання провести селекцію;

 2. необхідно уникнути серйозного спадкового захворювання, пов'язаного зі статтю;

 3. необхідно уникнути інфекційного захворювання, пов’язаного зі статтю;

 4. цього вимагають релігійні переконання біологічних батьків;

 5. репродуктивні технології застосовуються на комерційній основі.


2. У відповіді під котрим номером правильно вказано вектор законодавчого закріплення питання клонування:

 1. забороняється клонування усіх організмів;

 2. забороняється терапевтичне клонування;

 3. забороняється репродуктивне клонування людини;

 4. накладено тимчасову заборону на клонування людини;

 5. чинним законодавством України дане питання не врегульовано.


3. Проведення експериментів забороняється щодо таких осіб:

 1. хворих;

 2. студентів;

 3. військовослужбовців;

 4. викладачів;

 5. лікарів.


4. Назвіть вимоги до медико-біологічних експериментів передбачених Конституцією України:

 1. добровільність згоди людини на проведення щодо неї експерименту;

 2. законність проведення медико-біологічних досліджень;

 3. наукова обґрунтованість;

 4. збереження лікарської таємниці у необхідних умовах;

 5. можливість відмови від подальшої участі в експерименті на будь-якому етапі його проведення.


5. Визначення еутаназії міститься у:

 1. Цивільному кодексі України;

 2. Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

 3. Інструкції щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку;

 4. Кримінальному кодексі України;

 5. Законі України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині».


Ситуативні задачі
Задача 1. У молодого подружжя Петренків народилась дитина. Бажаючи виховувати двійняток та будучи достатньо матеріально забезпеченими, подружжя вирішило клонувати їх новонароджену дитину. Українське підприємство з іноземним капіталом Х., статутною діяльністю якого була наукова розробка репродуктивних технологій, уклало договір з молодим подружжям Петренків про оплатне клонування їх дитини.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації з посиланням на чинне законодавство України та міжнародно – правові стандарти. Які біоетичні проблеми Ви вбачаєте в окресленій ситуації (мотивуйте)?


Задача 2. Сімнадцятирічна гр. С., не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, звернулася до закладу охорони здоров’я, у якому проводять операції зі штучного запліднення, з проханням про здійснення такого виду медичного втручання, оскільки страждає на безпліддя незрозумілої етіології. Однак їй відмовили у проведенні операції штучного запліднення, посилаючись на те, що у гр. С. відсутні медичні показання до такого виду медичного втручання.

Проаналізуйте наведену ситуацію з посиланням на чинне законодавство України. Чи правомірною була відмова у здійснення штучного запліднення гр. С.? Які біоетичні проблеми Ви вбачаєте в окресленій ситуації (мотивуйте)?


Задача 3. Гр. О. уклала цивільно-правовий договір про сурогатне материнство з подружжям Іваненків. Протягом двадцяти чотирьох тижнів вагітності подружжя забезпечувало гр. О. посиленим харчуванням і проживанням. Однак на двадцять п’ятому тижні вагітності гр. О., відчувши себе майбутньою мамою, вирішила відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за договором. З цією метою вона покинула помешкання, надане їй подружжям Іваненків, та зникла з міста В невідомому напрямі.

Дайте правову оцінку ситуації. Які біоетичні проблеми Ви вбачаєте в окресленій ситуації (мотивуйте)?


Міжнародно-правові стандарти


 1. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину: Рада Європи, Європейський Союз; Конвенція від 04.04.1997 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 2. Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації "Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об'єкта дослідження": Всесвітня медична асоціація; Декларація від 01.06.1964 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/990_005

 3. Міжнародний кодекс медичної етики: 3-я Генеральна Асамблея ВМА; Кодекс від 01.10.1949 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

 4. Положение о медицинской этике в условиях бедствий: 46-а Генеральна Асамблея ВМА; Положення від 1994 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_328

 5. Резолюция о приверженности принципам этических стандартов Всемирной медицинской ассоциации: 46-а Генеральна Асамблея ВМА; Резолюція від 1994 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/990_060

 6. Загальна декларація про геном людини та права людини: ООН, ЮНЕСКО; Декларація від 11.11.1997 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

 7. Сіднейська декларація стосовно смерті:Всесвітня медична асоціація; Декларація від 01.08.1968 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/990_008

 8. Декларація Організації Об'єднаних Націй про клонування людини:
  ООН; Декларація від 08.03.2005 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_d57


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№ 30, Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р.- № 7.

 3. Сімейний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 10.01.2002 р.
  № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 1. — Ст. 56.


 4. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 5. Про виконання рішень за застосування практики Європейського Суду з прав людини: Верховна Рада України; Закон від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Урядовий кур'єр від 30.03.2006 р. - № 60.

 6. Про психіатричну допомогу: Верховна Рада України; Закон від 22.02.2000 р. № 1489-III // Відомості Верховної Ради України. –2000.- № 19. - Cт. 143.

 7. Про лікарські засоби: Верховна Рада України; Закон від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 22. - Ст. 86.

 8. Про заборону репродуктивного клонування людини: Верховна Рада України; Закон від 14.12.2004 р.  2231-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005.- № 5.- стор. 201.- Ст. 111.

 9. Про донорство крові та її компонентів: Верховна Рада України; Закон від 23.06.1995 р.  239/95-ВР//Відомості Верховної Ради України.-1995.- № 23.- Ст.183.

 10. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999 р.  1007-XIV// Відомості Верховної Ради України .- 1999.- № 41.- Ст.377 .

 11. Про затвердження нормативно-правових документів з питань трансплантації: МОЗ України; Наказ від 25.09.2000 р.   226 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0697-00

 12. Про затвердження Інструкції про порядок проведення операції штучного переривання вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення: МОЗ України; Наказ від 20.07.2006 р. № 508 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1155-06

 13. Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності: МОЗ України; Наказ від 03.02.2011 р. № 60 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0239-11

 14. Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики: МОЗ України; Наказ від 23.09.2009 р.  690 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09/paran16

 15. Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій: МОЗ України; Наказ від 23.12.2008 р. №771 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0263-09

 16. Про затвердження Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти: МОЗ України; Наказ від 29.11.2004 р. №579 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0224-05

 17. Етичний кодекс лікаря України, прийнятий Всеукраїнським з'їздом лікарських організацій та X З'їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) від 27 вересня 2009 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/17132


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Біоетика: Підручник / Згречча Е., Спаньйоло А.Дж., П'єтро М.Л. та ін. / Пер. з італ. В.Й. Шовкун.– Львів: Вид-во «Медицина і право», 2007. – 672 с.

 3. Власов В.В. Международные этические требования к медицинским исследованиям с участием человека // Терапевтический архив. – 1996. - №1. – С.58-64.

 4. Денисюк Н.Б., Глушков В.А. О правовом регулировании медицинского эксперимента // Клиническая хірургія. – 1984. - №6. – С. 47-49.

 5. Кашинцева О.Ю. Проблеми права біоетики. Курс лекцій.: КУП НАНУ. – 2012. – 192 с.

 6. Малеин Н.С. Право на медицинский эксперимент // Советское государство и право. – 1975. - №11.- С.35-41.

 7. Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве: Учебное и практическое пособие. – М.: БЕК, 1995. – С.56-63.

 8. Медико-правовий тлумачний словник / За ред.. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – 540 с.

 9. Охорона здоров’я та права людини Ресурсний посібник Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, М. Мілоф; пер. з англ. Н. Шевчук; наук.ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-те вид., доповнене. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 600 с.

 10. Сенюта І. Законодавче забезпечення проведення медико-біологічних експериментів: міжнародні стандарти і національний досвід // Щотижневик «Аптека».- 2007.- №618 (47).- С.92.

 11. Сенюта І. Правове регулювання медико-біологічного експерименту в Україні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип.14. – С.97-103.

 12. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.

 13. Сенюта І. Біоетичне законодавство України: перспективи становлення та розвитку // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2006. – Вип. 42. – С. 42 – 49.

 14. Сенюта І. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я // Вісник Львівського університету. Сер. юридична. - Вип. 40. Львів, 2004. – С. 24-36.


Додаткова література


 1. Антонов С.В. Правове регулювання застосування допоміжних репродуктивних технологій і захист прав їх учасників в Україні та за кордоном // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – № 6.-С.11-19.

 2. Декларація принципів толерантності в біоетичній правовій доктрині / О.Ю. Кашинцева // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 3. — С. 133-135.

 3. Кашинцева О.Ю. Етико-правові роздуми щодо проблеми визначення статусу ембріона // Право України. – 2007. – № 12.

 4. Кашинцева О.Ю. Патентне право і клонування людини: досвід ЄС // Вісник Академії Адвокатури України. – 2006. - №2(6).- С.40-42.

 5. Кашинцева О.Ю. Правове регулювання генетичних досліджень людини в Україні: деякі аспекти // Право України. – 2007. – № 5.  - С. 131-134 

 6. Кашинцева О.Ю. Проблеми правового регулювання пренатальних генетичних обстежень в Україні // Вісник Академії Адвокатури України. – 2005. – №3(4).-С.58-61.

 7. Кашинцева О.Ю. Етичні та правові проблеми проведення медичного експерименту на організмі людини // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. - №1. – С.65-68.

 8. Кашинцева О.Ю. Правове регулювання біоетичних проблем в громадянському суспільстві // Вісник Академії Адвокатури України. – 2006. – №1(5). - C. 60-63.

 9. Кашинцева О.Ю. Шатирко Л.О. Четвертий Національний конгрес з біоетики: збірник тез. Київ – 2010 // Біоетичні принципи застосування технік НЛП: психологічні, етичні та правові аспекти 771 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://biomed.nas.gov.ua/files/Final_4Congress_205x295_ukr.pdf

 10. Сенюта І. Я. Законодавче забезпечення донорства в Україні // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2008. - Вип. 46. - С. 26–32 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/fileadmin/user_upload/visnyk/46/vsn46_04.pdf.

 11. Сенюта І. Медична таємниця: медико-правові аспекти // Львівський правничий часопис „Життя і право”. – 2005.- №1 (13). – С. 43-50.

 12. Юзько О.М., Жилка Н.Я., Руденко Н.Г. та ін. Допоміжні репродуктивні технології в Україні // Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2007. – Випуск 6, кн. 3. – С. 26-29.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал