Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 12010003 «Медико-профілактична справа»Сторінка1/8
Дата конвертації17.02.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжеґоцький

________________________

Факультет післядипломної освіти

Кафедра «Медичного права»

Опорна (так)

Адреса: Львів, вул. Солодова, 10

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

7.12010003 «Медико-профілактична справа»З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»

Затверджено Затверджено

на методичному засіданні кафедри на профільній методичній комісії

«__»______________2014 року «__»________________2014 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова декан ФПДО доц. О.Є.Січкоріз

___________________ підпис ___________________ підпис


Львів – 2014

Вступ

Практичні заняття є однією із форм засвоєння навчального матеріалу, метою якого є поглиблення знань, які були отримані студентами під час відвідування лекцій, формування у них вмінь і досвіду застосування цих знань, навиків творчого мислення, аналізу та вирішення різноманітних правових ситуацій.

Практичні заняття дають змогу розширити та систематизувати знання з навчальної дисципліни. Під час підготовки до практичних завдань студент повинен: 1) навчитися аналізувати рекомендовані джерела, які стосуються тематики практичного заняття, вміти законспектувати необхідний матеріал; 2) узагальнити та засвоїти знання, отримані ним з різних джерел; 3) підготувати відповіді на теоретичні запитання та виконати усі завдання, які передбачені в межах теми практичного заняття.

Теми практичних занять розміщені у послідовному порядку і відповідають тематиці практичних занять, передбачених Робочою навчальною програмою для студентів медичного факультету за спеціальністю 7.12010003 «Медико-профілактична справа» з дисципліни «Медичне правознавство».

У кожній темі практичного заняття вміщено перелік теоретичних, проблемних запитань, які стосуються тематики практичного заняття; запитання для самоконтролю; тестові завдання і задачі.

Відповіді на теоретичні запитання готуються студентом самостійно на основі опрацьованих ним рекомендованих джерел, які стосуються практичного заняття. Підготовка письмових відповідей на теоретичні запитання є необов’язковою, проте під час практичного завдання студент, при наданні відповіді на одне із теоретичних запитань, повинен надати чітку й аргументовану відповідь, підкріплену посиланнями на джерела права, рекомендовану літературу, юридичну практику.Запитання для самоконтролю, тести та задачі виконуються студентом у письмовій формі, в зошиті для практичних занять. Кожен тест містить 5 варіантів відповідей, один із яких є правильний. Відповіді на запитання для самоконтролю повинні бути чіткими та аргументованими. Розв’язання задач готується у письмовій формі, повинно містити чітку відповідь на поставлене запитання з посиланням на чинне законодавство України (бажано й судову практику). В разі, якщо, студент вважає, що задача може мати декілька розв’язків, він повинен зазначити кожен із них. Під час семінару, при розв’язанні задачі, студент повинен дати чітку відповідь та бути готовим відповісти на додаткові запитання, які можуть бути поставлені викладачем, або ж іншими студентами.

Тематичний план практичних занятьТема

Кількість

годин
Змістовий модуль 1. Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти. Організація, управління та правове регулювання у сфері охорони здоров'я

4

1

Тема 1. Правові основи біоетики


1

2

Тема 2. Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти

1

3

Тема 3. Юридична регламентація питань охорони здоров’я в Україні

2
Змістовий модуль 2. Правові основи організації охорони здоров’я

10

1

Тема 4. Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України

2

2

Тема 5. Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин

5

3

Тема 6. Особисті немайнові права в галузі охорони здоров’я, що забезпечують існування фізичної особи

1

4

Тема 7. Правове регулювання окремих видів медичної діяльності

2
Змістовий модуль 3. Визначення несприятливих наслідків у медичній практиці. Правопорушення та юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я

6

1

Тема 8. Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія

4

2

Тема 9. Правопорушення в сфері охорони здоров'я і юридична відповідальність

2
Усього годин

20

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал