Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління виробництвом»Сторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

ВАРІАНТ № 19

Теоретична частина

       1. Стимулювання збуту в системі маркетингу.

       2. Основні завдання транспортної логістики.


Практична частина
Задача

Виберіть для впровадження систему розподілу з двох запропонованих, якщо для кожної з систем відомо:

- річні експлуатаційні витрати - 1) 7040 у.о. на рік,
2) 3420 у.о. на рік;

- річні транспортні, витрати - 1) 4480 у.о. на рік,


2) 5520 у.о. на рік;

- капітальні вкладення в будівництво розподільних центрів - 1) 32534 у.о., 2) 42810 у.о.;

- термін окупності системи - 1) 7,3 роки, 2) 7,4 роки.
Тести

1. Під регулюванням діяльності залізниць державою в Україні розуміють:

а) списування боргів залізниці;

б) пільгове кредитування;

в) установлення тарифів на перевезення.2. До типів маркетингового контролю відносять:

а) контроль щорічних планів;

б) контроль рентабельності;

в) контроль ефективності;

г) стратегічний контроль;

д) правильні відповіді а) та б);

е) правильні відповіді в) та г);

ж) правильні відповіді а), б), в), г).3. До заходів залізничних компаній з подолання конкурентних бар’єрів належать:

а) збільшення швидкості перевезень і частоти відправлення вантажів;

б) використання традиційних методів організації перевезень;

в) обслуговування окремих клієнтів за умовами, вигідними тільки залізниці;

г) звуження маркетингової діяльності.

4. Вивчення попиту на транспортні послуги припускає аналіз:

а) вимог та мотивів вантажовласників і пасажирів;

б) ефективності планів процесу виробництва послуг;

в) інвестиційної діяльності регіону;

г) інноваційної діяльності підприємств)

5. В основі концепції вдосконалення виробництва лежать такі передумови:

а)головне завдання фірми полягає в досягненні визначеного обсягу продажу своїх товарів;

б) фірма усвідомлює, що споживачі зацікавлені в купівлі товарів, які виробляє фірма з більшим асортиментом.

в)фірма бачить своє завдання в задоволенні потреб певної групи споживачів;

г) фірма усвідомлює, що споживачі не купуватимуть товари в тому обсязі, котрий необхідний фірмі, без певного впливу.
ВАРІАНТ № 20

Теоретична частина

1. Поняття та особливості транспортного маркетингу.

2. Логістичний підхід у технологічному процесі транспортної галузі.

Практична частина
Задача

Є два верстати А і В) Кожна деталь повинна бути оброблена і на верстаті А (причому в першу чергу), і на верстаті В (у другу чергу). Відомі часи обробки кожної деталі на кожному верстаті (у хвилинах). На кожному з верстатів можна обробляти тільки одну деталь. Процес обробки деталей не може уриватися. Визначити варіант плану запуску деталей, при якому загальний час їх обробки буде мінімальним. Чому рівний мінімальний сумарний час обробки деталей на двох верстатах?Деталь

1

2

3

4

5

Час обробки на верстаті А

4

2

1

2

3

Час обробки на верстаті В

1

3

4

2

2

Тести

1. Найнижча ціна на товар підприємства залежить:

а) від собівартості виробу, складовою якої є виробничі витрати;

б) частки яку займає підприємство;

в) мети підприємства на ринку;

г) рівня конкуренції на регіональному ринку.

2. Контроль ефективності як тип маркетингового контролю має наступні підходи:

а) оцінка ефективності торгівельного персоналу;

б) оцінка ефективності реклами;

в) оцінка ефективності стимулювання збуту;

г) оцінка розподілу;

д) всі відповіді вірні;

е) правильних відповідей немає.

3. Переваги маркетингової інформаційної системи:

а) організоване збирання інформації; можливість виявлення криз; координація плану маркетингу, швидкість; результати подаються в аналітичному вигляді; можливість прогнозування дій споживачів;

б) організоване збирання інформації; уникнення криз; координація плану маркетингу, швидкість; результати подаються у кількісному вигляді; можливість аналізу витрат і прибутку;

в) некапіталомістке збирання інформації; можливість виявлення криз; результативність плану маркетингу, швидкість; результати подаються в аналітичному вигляді; можливість прогнозування дій споживачів.4. Маркетингові дослідження -

а) це збирання, оброблення й аналіз даних з метою зменшення ризику і невизначеності, що супроводжує прийняття маркетингових рішень.

б) це оброблення й аналіз даних з метою удосконалення запропонованих послуг, що супроводжує прийняття маркетингових рішень.

в) це робота з інформацією, яка збиралася раніше для інших цілей, не пов'язаних з вирішенням досліджуваної проблеми.5. Тарифна політика – це:

а) комплекс заходів щодо визначення тарифів, тарифної стратегії і тактики, умов оплати, варіювання тарифами залежно від пропозиції на ринку;

б) напрям дій транспорту щодо визначення тарифів з метою досягнення цілей у конкретній ринковій ситуації;

в) боротьба за лідерство на ринку шляхом зниження витрат, збільшення якості транспортної продукції та використання нецінових факторів.


ВАРІАНТ № 21

Теоретична частина

 1. Товари та послуги на транспортному ринку, їх класифікація

 2. Організація логістичного сервісу на вітчизняних підприємствах.

Практична частина
Задача

Визначити вартість запасів, витрачених для виробництва продукції і оцінити залишок, виходячи з наступної інформації. Можна використовувати один із запропонованих способів: метод середньовзвішаної вартості, метод ЛІФО або метод ФІФО.Показники

Кількість

Собівартість однієї одиниці, грн.

Загальна сума, грн.

1. Залишок запасів на початок місяця:


А

20

55,0
Б

10

40,0
В

13

12,0
Всього залишок


2. Придбано запасів на початок місяця:


А (01.03.10)

10

55,0
А (05.03.10)

8

55,0
А (25.03.10)

2

58,0
Б (10.03.10)

4

44,0
Б (26.03.10)

5

48,0
В (21.03.10)

10

15,0
В (26.03.10)

12

20,0
Всього придбано


3. Інвентаризацією на кінець місяця встановлений залишок:

6

45А

Б
В
Всього залишок
Тести

1. Найнижча ціна на товар підприємства залежить:

а) від собівартості виробу, складовою якої є виробничі витрати;

б) частки яку займає підприємство;

в) мети підприємства на ринку;

г) рівня конкуренції на регіональному ринку.

2. План маркетингу – це:

а) документ, в якому в письмовій формі зафіксовано пункти, виконання котрих забезпечуватиме максимізацію доходів;

б) комплекс заходів, спрямованих на завоювання фірмою позицій на ринку;

в) письмовий документ, в якому зазначений перелік робіт, послідовність їх виконання та виконавців для втілення стратегії маркетингу в життя.3. Бостонська консультативна група запропонувала використовувати для визначення перспектив єдиний показник:

а) зростання обсягу потреб;

б) зростання обсягу пропозиції;

в) зростання обсягу попиту.4. Маркетинг транспортних послуг допомагає відповісти на такі питання:

а) ким, де, в якому обсязі та за якою ціною товари підприємства купуються;

б) хто, якої кваліфікації працює в організації;

в) де і як взяти інвестиції на проект;

г) як відкрити власну справу.

5. Яка стратегія ціноутворення передбачає наявність наступної економічної умови: велику частку в ціні виграшу й меншу частку питомих витрат?

а) стратегія прориву на ринок;

б) нейтральна стратегія;

в) преміальна стратегія.
ВАРІАНТ № 22

Теоретична частина

1. Методи маркетингових досліджень

2. Сутність та завдання логістики складування
Практична частина
Задача

У постачальників А1, А2, А3 зосереджено 30, 190 та 250 одиниць вантажу, який необхідно доставити споживачам В1, В2, В3, В4 у кількості 70, 120, 150 та 130 одиниць. Вартість перевезень одиниці вантажу від постачальника до споживача задається матрицею:Розробити оптимальний план постачань.


Тести

1. Яка інформація про конкурентів транспортної організації є найважливішою?

а) кількість працівників в організаціях-конкурентах;

б) обсяг виконаної роботи (вантажо- та пасажирообіг);

в) стратегічні та тактичні плани транспортної організації конкурента)

2. Контроль маркетингової діяльності – це:

а) заключний етап маркетингового планування, що має на меті виявити відповідність і результативність обраної стратегії й тактики реальним ринковим процесам;

б) періодична, всебічна, об’єктивна перевірка маркетингової діяльності фірми для здійснення коригувальних дій, які забезпечують досягнення маркетингових цілей;

в) процедура перегляду або істотного коригування стратегії й тактики маркетингу в результаті змін умов як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.3. Ревізія маркетингу – це:

а) заключний етап маркетингового планування, що має на меті виявити відповідність і результативність обраної стратегії й тактики реальним ринковим процесам;

б) періодична, всебічна, об’єктивна перевірка маркетингової діяльності фірми для здійснення коригувальних дій, які забезпечують досягнення маркетингових цілей;

в) процедура перегляду або істотного коригування стратегії й тактики маркетингу в результаті змін умов як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.

4. Управлінський клімат в організації визначається:

а) системою цінностей і поглядів, які поділяють члени організації та яка виражає колективне ставлення до цілей організації і методів їх досягнення.

б) стилем, методами роботи керівників зі своїми підлеглими.

5. Первинні дані мають такі принципові переваги:

а) методологія збирання даних не контролюється;

б) усі результати доступні для компанії, яка може забезпечити їхню конфіденційність для конкурентів;

в) немає суперечливих даних із різних джерел;

г) методологія, що лежала в основі збирання даних (наприклад, розмір вибірки, термін виконання дослідження), відома.
ВАРІАНТ № 23

Теоретична частина

1. Вибір цільових ринків діяльності підприємств

2. Транспортно-експедетиційні логістичні послуги
Практична частина
Задача

За ціною Р1 = 200 грн. було продано Q1 = 600 одиниць товарів. За ціною P2 = 190 грн. було продано Q2 = 620 одиниць товару. Визначити дугову еластичність попиту за ціною. Навести приклади взаємозамініючих та взаємодоповнюючих товарів.Тести

 1. До основних функцій маркетингового менеджменту відносяться:

а) зв'язок, управління, організація, планування;

б) аналіз, виробництво, збут, комунікації;

в) зв'язок, управління, організація, планування, аналіз, виробництво, збут, комунікації;

г) управління, планування, збут, комунікації.

2. Назвіть засоби збору інформації в маркетинговому дослідженні транспортного ринку:

а) експеримент та імітація;

б) спостереження;

в) інтерв’ю та фокус-групи;

г) спостереження, інтерв’ю, експеримент та імітація.

3.Найраціональнішим підходом до планування господарської діяльності в умовах невизначеності розвитку зовнішнього середовища є:


  1. принцип своєчасних рішень,

  2. принцип не зважання на проблеми.

4. При розроблені плану маркетингу на підприємствах залізничного транспорту проводяться такі заходи:

а) удосконалення структури управління організацією;

б) вивчення попиту і визначення набору послуг для кожного сегмента;

в) використання неетичних методів у роботі з конкурентами;

г) обслуговування тільки тих клієнтів, що можуть принести стабільний дохід.

5. Першою стадією процесу створення нової послуги є:

а) управлінський аналіз;

б) матеріальне формування послуги;

в) генерація ідеї та розроблення можливих варіантів її реалізації.


ВАРІАНТ № 24

Теоретична частина

1. Методика позіціонування товару

2. Тара та упаковка в системі підвищення ефективності логістичних складових процесів.

Практична частина
Задача

1) Функція попиту певного товару D (P) = 90 – 3P2. Знайти еластичність попиту від ціни ED за ціною Р= 4. Навести приклади товарів еластичного попиту і товарів нееластичного попиту.

2) Функція пропозиції деякого товару S (P) = 3 + 4Р. Знайти еластичність пропозиції за ціною ЕS при ціні Р = 2.
Тести


 1. За моделлю Мак-Кісі підприємство має оцінити:

а) фактор «можливості розширення ринку»;

б) фактор «привабливість ринку»;

в) фактор «відносна частка ринку»;

г) фактор «стратегічне становище фірми»;

д) правильні відповіді а) та в);

е) правильні відповіді б) та г).2. Суть методу прямих витрат полягає у:

а) встановленні ціни через додавання до змінних витрат певної надбавки - прибутку.

б) встановленні ціни без додавання до змінних витрат певної надбавки.

3. Підприємство, обираючи стратегію маркетингу та фактори впливу, керується:

а) власними можливостями і ресурсами;

б) власними сильними та слабкими сторонами;

в) сильними та слабкими сторонами конкурентів)4. До заходів залізничних компаній з подолання конкурентних бар’єрів належать:

а) збільшення швидкості перевезень і частоти відправлення вантажів;

б) використання традиційних методів організації перевезень;

в) обслуговування окремих клієнтів за умовами, вигідними тільки залізниці;

г) звуження маркетингової діяльності.

5. Вивчення послуги на транспортні послуги припускає аналіз:

а) вимог та мотивів вантажовласників і пасажирів;

б) ефективності планів процесу виробництва послуг;

в) інвестиційної діяльності регіону;

г) інноваційної діяльності підприємств.
ВАРІАНТ № 25

Теоретична частина

1. Основні елементи та види маркетингу.

2. Сутність, цілі та основні завдання виробничої логістики
Практична частина

Визначте, чи вигідно виробнику знизити ціну на 100 грн., якщо поточна ціна товару - 2 600 грн., планований обсяг продажу - 1 млн. шт. Відомо, що конкуренти слідом за фірмою також знизять свої ціни. Показник еластичності попиту за ціною - 1,6.


Тести

1. Розвиток адаптаційних можливостей підприємства до змін ситуації на ринку здебільшого забезпечується:

а) збільшенням довжини товарної лінії і підвищенням її гармонійності з огляду на технологію виготовлення;

б) розширенням товарної номенклатури і витягуванням товарної лінії вгору;

в) розширенням товарної номенклатури і витягуванням товарної лінії донизу;

г) розширенням товарної номенклатури гармонізації з огляду на характеристики асортиментних груп;

д) розширенням асортиментних груп і видовженням товарних ліній.

2. Управління маркетингом потрібно розглядати як:

а) оцінювання ситуації та перевірку виконання;

б) аналіз стану підприємства та прогноз рику;

в) всеохоплюючий процес пристосування підприємства до ринку та використання ним найвигідніших ринкових можливостей;

г) фіксування змін на ринку для виявлення суттєвих розбіжностей між очікуваними і фактичними результатами діяльності підприємства.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що споживачі будуть доброзичливі до товарів, якщо:

а) вони широко поширені і доступні за ціною;

б) вони мають високу якість при доступній ціні;

в) підприємство зосереджує зусилля в сфері стимулювання збуту товару;

г) підприємство визначає потреби споживача і задовольняє їх більш ефективним, ніж у конкурентів способом.

4. Бізнес-план — це план:

а) виробничо-господарської і збутової діяльності підприємства, який не може займати проміжне положення між стратегічним планом підприємства і його річним планом маркетингу.

б) виробничо-господарської і збутової діяльності підприємства, що займає проміжне положення між стратегічним планом підприємства і його річним планом маркетингу.

в) виробничо-господарської і збутової діяльності підприємства, що доповнює лише стратегічний план підприємства.5. З яких елементів складаються маркетингові комунікації на ринку транспортних послуг?

а) рекламування і просування товарів, послуг, ідей;

б) рекламування і стимулювання збуту;

в) просування товарів на ринок і пропаганда;

г)рекламування, стимулювання збуту, пропаганда, особистий продаж.
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА
1. Аванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ.. / Авт. предисл. и науч. ред. А.А. Горячова. – М.: Экономика, 1990. –
350 с.

2. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г. Худокормов. – Єкономика, 1993. – 572 с.

3. Афонін А.А. Маркетинг: конспект лекцій. – К.: МАУП, 1996, - 38 с.

4. Білоусова С.Н., Білоусов А.Г. Маркетинг. Ростов – на – Дону: Феникс, 2001. – 224 с.

5. Вовчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

6. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – 4-те вид. доп. – К.: Лібра, 2006. – 720 с.

7. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. посіб. для вузів. – К.: Вища шк., Голов. вид-во, 1994. – 325 с.

8. Голубков В.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М., 1997. – 416 с.

9. Новітній маркетинг: Навч. посіб. / За ред.. Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2008. – 420 с.

10. Логистика: Основы. Стратегия. Практика / Практическая энциклопедия "Для всех, кто руководит" Под науч. ред проф. В.И. Сергеева. – М.: Изд. ЗАО "МЦФЭР", 2007. 1440 с.

11. Прокофьева Т.А. Логистические системы распределения. Смоленск: Изд-во Смоленский ЦНТИ, 2008 г. - 296 с.

12. Управление цепями поставок: Учебник издательства Gower / Под ред. Дж. Гатторны (ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); Перевод с 5-го англ. изд. под науч. ред. д.э.н., проф.


В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2008. 670 с.

Зразок титульного листа контрольної роботи
ДОНЕЦЬКИЙ ИНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Української державної академії залізничного транспортуКафедра менеджменту

Контрольна робота № 2
з дисципліни «Управління виробництвом»

(основи менеджменту, маркетингу і логістики)

5 варіант
Перевірив: д.е.н., проф.

Фінагіна О.В.

Підпис ________

Дата __________

Виконав: студент

2010-5ЗС-2861

Іванов С.П.

Підпис ________

Дата __________

2011


Донецький інститут залізничного транспорту

Факультет „економіка транспорту”
Кафедра „Менеджмент”

О.В. Фінагіна, О.А. Зінченко, О.С. Яловець

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Частина ІІ
для виконання контрольних робіт

з дисципліни

«Управління виробництвом»

для студентів спеціальності

«Залізничні споруди і колійне господарство»

заочної та прискореної форми навчання

Донецьк – 2011


Фінагіна Олеся Валентинівна,

Зінченко Ольга Анатоліївна,

Яловець Олена Сергіївна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Частина ІІ
для виконання контрольних робіт

з дисципліни

«Управління виробництвом»

для студентів спеціальності

«Залізничні споруди і колійне господарство»

заочної та прискореної форми навчання

Комп’ютерний макет Сіденко М.О.


Технічні редактори Григор’єва Л.В.,

Чупахіна Н.А.


Підписано до друку 12.12.2011.

Формат 60×84/16. Папір писальний. Гарн. Times New Roman.

Друк на ксероксі

Умов. друк. арк. 2,8. Наклад 50 прим. Зам. №


Донецький інститут залізничного транспорту


Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ

Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004р.,серія ДК №1851
83018, м. Донецьк – 18, вул. Горна,6.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал