Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління виробництвом»Сторінка2/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

ВАРІАНТ № 9

Теоретична частина

1. Особливості та проблеми аналізу середовища підприємства методом SWOT за сучасних умов господарювання.

2. Необхідність інформаційних логістичних систем в управлінні.
Практична частина
Задача

В березні були закуплені для реалізації 600 одиниць продукції за ціною 15 грн. В квітні-червні продано 450 одиниць продукції за ціною 25 грн. На початку серпня нереалізований товар був знижений в ціні до 15 грн. за одиницю. За цією ціною продано 50 одиниць продукції. Визначити процент знижки.


Тести

1. Яка складова входить до комплексу маркетингового менеджменту транспортного підприємства?

а) послуга;

б) ціна;

в) просування;

г) маркетингові дослідження;

д) усі відповіді вірні.2. Перехід на методи маркетингового менеджменту в комерційній роботі на транспорті означає:

а) сегментування ринку та розроблення для кожного сегмента свого набору послуг за прийнятною ціною;

б) удосконалення організаційної структури транспортного підприємства;

в) соціологічні дослідження транспортного ринку.3. Мета, яку переслідує транспортна організація у контексті управління маркетингом, полягає у нарощуванні:

а) доходів і залученні пасажиро потоку;

б) доходів і залучені вантажопотоку;

в) доходів через повніше та ефективніше задоволення запитів клієнтури ринку.4. Сучасне маркетингове планування є:

а) комплексною системою, що включає підсистему стратегічного планування та планування маркетингу.

б) комплексною системою, що включає підсистему стратегічного планування

в) комплексною системою, що включає планування маркетингу5. Що є перевагами первинної інформації при маркетинговому дослідженні?

а) низька вартість та швидке отримання;

б) систематизованість;

в) цілеспрямованість та конкретність.


ВАРІАНТ № 10

Теоретична частина

1. Поняття інформаційних систем та їх види.

2. Розширена концепція логістики в управління маркетинговими комунікаціями
Практична частина
Задача

Існують 4 бази А1, А2, А3, А4 і 4 торгівельні точки В1, В2, В3, В4. Відстані від бази до торгівельної точки задані матрицею:Необхідно так прикріпити бази до торгівельних точок, щоб сумарна відстань була мінімальною.
Тести

1. При проведенні маркетингових досліджень транспортного ринку вторинною документацією є та, яка:

а) отримана шляхом власних досліджень;

б) опублікована в статистичних збірниках;

в) зібрана для банківських досліджень.2. Для якої макроекономічної теорії характерне положення про вільне ціноутворення?

а) Теорія Дж-М. Кейнса;

б) теорія монетаризму;

в) інституційна теорія .3. Стратегічне планування – це:

а) одна із основних функцій стратегічного управління і являє собою процес розподілу ресурсів та адаптації організації до зовнішнього середовища, внутрішньої організації;

б) одна із основних функцій стратегічного управління і являє собою процес прийняття управлінських рішень щодо стратегічного передбачення, розподілу ресурсів, адаптації організації до зовнішнього середовища, внутрішньої організації;

в) процес створення і практичної реалізації генеральної програми дій підприємства в сфері управління ресурсами підприємства)4. Складовою частиною вивчення попиту є його прогнозування

а) так;


б) ні.

5. Реклама носить інформаційний характер на етапі життєвого циклу товару:

а) впровадження;

б) зростання;

в) зрілості;

г) спаду.
ВАРІАНТ № 11

Теоретична частина

1. Основні принципи та проблеми управління процесом продажу.

2. Види логістичних стратегій.
Практична частина
Задача

В таблиці вказані обсяги продажів (тис. грн..) за останні 11 кварталів) Дати на основі цих даних прогноз обсягів продажів на наступні два квартали.
Квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обсяг продажів

4

5

5

6

9

9

8

10

11

13

16


Тести

1. Основними споживачами інформації про роботу транспорту є:

а) диспетчерські служби;

б) технологічні служби;

в) комерційні служби.

2. Методологія ціноутворення – це:

а) система стандартних правил визначення цін для типових умов продажу;

б) основне положення формування початкової ціни;

в) процес формування рівнів, структури, динаміки цін.3. Головні завдання стратегічного планування – це:

а) визначення цілей і напрямів діяльності підприємства;

б) координація різноманітних напрямів діяльності;

в) оцінка сильних і слабких сторін фірми, можливостей і загроз з боку ринку;

г) визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів діяльності;

д) створення умов для ефективного розподілу продукції;

е) усі відповіді вірні.

4. Чи має сервіс важливе значення для стимулювання попиту:

а) Так;


б) Ні.

5. В основі концепції класичного маркетингу лежать такі положення:

а) підприємство орієнтується на те, що споживачі знають про наявність виробів-аналогів і здійснюють свій вибір на основі порівняння цін на аналогічні товари;

б) фірма усвідомлює, що задоволення потреб споживачів потребує проведення цілого комплексу маркетингових досліджень для їх виявлення;

в) підприємство усвідомлює, що покупці можуть робити повторні покупки бо на ринку існує досить широкий асортимент та достатня кількість пропонує мого товару.


ВАРІАНТ № 12

Теоретична частина

1. Закономірності формування цін на різних типах конкурентних ринків.

2. Прийняття стратегічних рішень в логістиці.
Практична частина
Задача

Темп виробництва Р = 160 одиниць на день, темп використання D = 30 одиниць на день. Річні витрати зберігання Сh = 10 гривень за одиницю. Вартість організації виробничого циклу Сs = 200 грн. Знайти економічний розмір партії, витрати, число циклів за рік, інтервал між циклами.


Тести

1. Що являє собою маркетингова інформаційна система на транспорті?

а) система, що діє в комплексному та безперервному варіантах;

б) система, яка спрямована на забезпечення процесу прийняття рішень;

в) організаційно-технічна система збору, систематизації та обробки інформації.

2. Методологія ціноутворення – це:

а) система стандартних правил визначення цін для типових умов продажу;

б) основне початкове положення формування початкової ціни;

в) процес формування рівнів, структури, динаміки цін.3. Маркетингова стратегія дозволяє відповісти на запитання:

а) як провести фінансовий аналіз підприємства;

б) як керувати персоналом підприємства;

в) як керувати інвестиційними ризиками транспортного підприємства;

г) у якому напрямку потрібно розвивати підприємство.

4. Марочний знак це:

а) це частина марки у вигляді букв, слів і/або їхньої комбінації, які можна буде легко вимовляти,

б) частина марки, яку впізнають, але не вимовляють. Він є символом, малюнком, має відмітний колір і шрифтове оформлення.

в) марка або її частина, захищена юридично, що дає продавцеві виняткове право її використовувати.5. Концепція маркетингу взаємодії передбачає:

а) взаємовідносини (комунікації) з покупцями та іншими учасниками процесу купівлі-продажу.

б) що покупці можуть робити повторні покупки бо на ринку існує досить широкий асортимент та достатня кількість пропонує мого товару;

в) що споживачі не купуватимуть товари в тому обсязі, котрий необхідний фірмі, без певного впливу.


ВАРІАНТ № 13

Теоретична частина

1. Міжнародний аспект конкурентоспроможності товарів.

2. Методи оцінки логістичних затрат та шляхи їх оптимізації.

Практична частина
Задача

Річний попит D = 1200 одиниць, вартість подачі замовлення С0 = 50 грн. за замовлення, закупівельна ціна


С = 60 грн. / одиницю, річна вартість зберігання однієї одиниці складає 35 % її ціни. Можна одержати знижку 5 % у постачальників, якщо розмір замовлення буде не менше 90 одиниць. Чи варто скористатися знижкою?
Тести

1. Що являє собою експеримент як метод збору інформації про транспортний ринок?

а) вивчення і фіксування поведінки суб’єктів ринкових відносин;

б) відтворення дії маркетингових чинників за допомогою математичних моделей;

в) одержання інформації стосовно взаємозв’язків між залежними і незалежними змінними.

2. Політика ціноутворення – це:

а) система стандартних правил визначення цін для типових умов продажу;

б) основне початкове положення формування початкової ціни;

в) процес формування рівнів, структури, динаміки цін.3. Транспортна організація, обираючи стратегію маркетингу, тим самим визначає:

а) коло фахівців, здатних реалізувати поставлені цілі;

б) способи досягнення результату, передбаченого вибраною стратегією;

в) обсяги фінансування певних маркетингових дій, потрібних для досягнення результату;

г) перелік робіт, які необхідно виконати персоналу організації.

4. Важлива відмінність послуг від товарів:

а) Можливість їхнього зберігання;

б) Неможливість їхнього зберігання.

5. Концепція маркетингу взаємодії передбачає:

а) взаємовідносини (комунікації) з покупцями та іншими учасниками процесу купівлі-продажу.

б) що покупці можуть робити повторні покупки бо на ринку існує досить широкий асортимент та достатня кількість пропонує мого товару;

в) що споживачі не купуватимуть товари в тому обсязі, котрий необхідний фірмі, без певного впливу.ВАРІАНТ № 14

Теоретична частина

1. Закономірності формування цін на етапах життєвого циклу товару.

2. Організація управління службами в логістиці.
Практична частина
Задача

Невеликий магазин має 8 видів продукції. Витрати та річний попит на них вказані в таблиці.
Продукт

D

E

F

G

H

K

M

N

Ціна, грн.

3

1

4

9

3

11

1

25

Річний попит

200

4000

1000

8000

1000

4000

20000

200

Провести АВС – аналіз.


Тести

1. Для отримання якої інформації на транспортному ринку використовується метод спостереження:

а) для визначення дослідницької мети або узагальнення суджень;

б) для одержання інформації стосовно взаємозв’язків між залежними і незалежними змінними;

в) для збору вторинної інформації.2. В чому виражаються менеджеріальні цілі в ціноутворенні?

а) урахування в ціні інтересів комерційного персоналу й робітників, максимізацію курсу звичайної акції фірми;

б) максимізація курсу звичайної акції фірми;

в) урахування в ціні витрат на стимулювання управлінської праці при збереженні мінімально припустимого рівня прибутку як нижньої межі інвестиційних можливостей.3. Вибір конкретної стратегії маркетингу підприємствами залежить від:

а) ситуації, що склалася на ринку;

б) переваг та недоліків конкурентів;

в) можливостей підприємства.4. При використовуванні франчайзингових систем материнська компанія:

а) Не надає учаснику каналу право продавати продукцію компанії під назвою компанії.

б) Надає учаснику каналу право продавати продукцію компанії під назвою компанії.

5. Вторинна інформація має ряд загальних недоліків:

а) методологія, що лежала в основі збирання даних (наприклад, розмір вибірки, термін виконання дослідження), може бути невідомою;

б)збирання вторинних даних може зайняти багато часу;

в)часто існує кілька джерел інформації;

г)немає жодної правильної відповіді.
ВАРІАНТ № 15

Теоретична частина

1. Роль та особливості маркетингових досліджень ринку транспортних послуг.

2. Основні задачі логістичних служб.
Практична частина
Задача

Постійні витрати на виробництво продукції дорівнюють 40 000 грн., ціна реалізації одиниці продукції – 80 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 55 грн. Визначити точку беззбитковості.Тести

1. З чого починається збір інформації?

а) зі збору первинної інформації;

б) зі збору вторинної інформації;

в) з опитувань споживачів.

2. Виберіть тип стратегії ціноутворення, якщо фірма з престижною торговою маркою випускає в продаж дешеві речі:

а) стратегія прориву на ринок;

б) нейтральна стратегія;

в) преміальна стратегія.3. Функція «паблік рилейшинз» у відповідності до сучасних уявлень така:

а) проведення торгових нарад;

б) встановлення взаєморозуміння та довірчих відносин між організацією та громадськістю;

в) створення уявлення про спосіб життя або спосіб вирішення проблем;

г) вплив на споживачів визначеної групи.

4. Інфраструктура ринку – це:

а) мережа рівноправних відносин, які засновані на купівлі-продажу;

б) функція маркетингової служби;

в) сукупність організацій, які покликані сприяти нормальному функціонуванню ринку;

г) державні інструменти та організації.

5. Ціль діагностики маркетингової діяльності підприємства полягає:

а) визначити заходи , що спрямовані на налагодження роботи всіх складових елементів системи маркетингової діяльності;

б) визначити стан маркетингової діяльності на дату завершення цього дослідження і на перспективу;

в) визначити способи налагодження роботи всіх складових елементів системи маркетингової діяльності.


ВАРІАНТ № 16

Теоретична частина

1. Технології маркетингового стратегічного планування.

2. Поняття закупівельної логістики.
Практична частина
Задача

Середній річний попит D = 140 одиниць за 300 робочих днів, вартість подачі замовлень С0 = 45 грн. за замовлення, витрати зберігання однієї одиниці Ch = 15 грн. на рік, річна вартість відсутності запасів Сь = 18 грн. за одиницю. Час поставки 4 дні.Попит на товар протягом поставки, шт.

0

1

2

3

4

5

6

сума

Частота

5

5

5

11

12

7

5

50

Скільки потрібно замовляти і коли, якщо мета — мінімізувати загальну вартість запасів?Тести

1. На розв'язання яких питань спрямована політика ціноутворення фірми?

а) встановлення стратегічних цілей фірми;

б) встановлення загальних закономірностей поведінки фірми на конкурентному ринку;

в) визначення початкової ціни на товарний асортимент фірми.

2. Комунікаційна політика на залізничному транспорті являє собою:

а) використання досягнень науково-дослідних робіт для виробництва і реалізації високоефективних виробів;

б) вивчення стану і перспектив розвитку товарної кон’юнктури ринку;

в) орієнтацію виробництва і реалізації на сучасні вимоги ринку;

г) будь-яку форму повідомлення залізниці про транспортну послугу.

3. Інфраструктура ринку – це:

а) мережа рівноправних відносин, які засновані на купівлі-продажу;

б) функція маркетингової служби;

в) сукупність організацій, які покликані сприяти нормальному функціонуванню ринку;

г) державні інструменти та організації.

4. Задачі діагностики маркетингової діяльності підприємства полягають у:

а) визначені заходів , що спрямовані на налагодження роботи всіх складових елементів системи маркетингової діяльності;

б) визначенні стану маркетингової діяльності на дату завершення цього дослідження і на перспективу;

в) визначенні способів налагодження роботи всіх складових елементів системи маркетингової діяльності.

5. Концепція удосконалення товару стверджує, що споживчі будуть доброзичливі до товарів, якщо:

а) вони широко поширені і доступні за ціною;

б) вони мають високу якість і доступні за ціною;

в) підприємство прикладе зусиль в сфері збуту і стимулювання товару;

г) підприємство визначить потреби споживача і задовольнить їх більш ефективним способом, ніж у конкурентів, способом.
ВАРІАНТ № 17

Теоретична частина

1. Особливості комунікаційної політики на залізничному транспорті.

2. Важливість розподільчої логістики.
Практична частина
Задача


  1. Обсяг реалізації продукції підприємства дорівнює 2000 одиниць. Постійні витрати на виробництво продукції дорівнюють 40 000 грн., ціна реалізації одиниці продукції – 80 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 55 грн. Визначити можливе значення прибутку чи збитку.

  2. Обсяг реалізації продукції – 600 одиниць, точка беззбитковості – 500 одиниць. Визначити межу безпеки.


Тести

1. В чому сутність ціни на етапі впровадження?

а) забезпечення прибутковості продаж;

б) прорив товару на ринок;

забезпечення відшкодування капітальних вкладень.2. Аудит маркетингу – це:

а) перевірка зовнішнього середовища маркетингу та маркетингових стратегій підприємства ;

б) цілеспрямоване управлінське консультування щодо виявлення упущених вигід від недостатнього застосування комплексу маркетингу й розроблення адекватної маркетингової стратегії підприємства;

в) цілеспрямоване управлінське консультування щодо виявлення ділянок, де існують проблеми щодо розроблення плану маркетингу.3. Потенційний ринок транспортного підприємства – це:

а) сукупність підприємств, які проявляють зацікавленість до продукції підприємства;

б) сукупність усіх реальних і потенційних покупців;

в) інфраструктура ринку.4. Концепція удосконалення товару стверджує, що споживчі будуть доброзичливі до товарів, якщо:

а) вони широко поширені і доступні за ціною;

б) вони мають високу якість і доступні за ціною;

в) підприємство прикладе зусиль в сфері збуту і стимулювання товару;

г) підприємство визначить потреби споживача і задовольнить їх більш ефективним способом, ніж у конкурентів, способом.

5. Ревізія маркетингу – це:

а) заключний етап маркетингового планування, що має на меті виявити відповідність і результативність обраної стратегії й тактики реальним ринковим процесам;

б) періодична, всебічна, об’єктивна перевірка маркетингової діяльності фірми для здійснення коригувальних дій, які забезпечують досягнення маркетингових цілей;

в) процедура перегляду або істотного коригування стратегії й тактики маркетингу в результаті змін умов як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.


ВАРІАНТ № 18

Теоретична частина

1. Особливості формування іміджу на підприємствах, що надають транспортні послуги.

2. Основні напрями розвитку логістики на сучасному етапі.
Практична частина
Задача

Визначте величину річних транспортних витрат системи розподілу підприємства, якщо вкладення в систему розподілу складають 42 810 у.о. на рік. Сума приведених річних витрат була рівна 555 673 у.о. на рік, річні експлуатаційні витрати системи – 25 362 у.о. на рік. При вкладенні капітальних засобів в систему розподілу термін окупності по розрахунком склав 6 років)


Тести

1 .При формуванні тарифної політики на транспортні послуги враховують:

а) ступінь інформаційного обслуговування клієнтів;

б) попит на транспортні послуги;

в) державне регулювання цін на ринках інших товарів та послуг;

г) психологію персоналу дороги.

2. Методи діагностики:

а) аналітичні;

б) експертні;

в) динамічне програмування;

г) лінійне програмування;

д) усі відповіді вірні;

е) правильних відповідей немає

3. Управлінський клімат в організації визначається:

а) системою цінностей і поглядів, які поділяють члени організації та яка виражає колективне ставлення до цілей організації і методів їх досягнення.

б) стилем, методами роботи керівників зі своїми підлеглими.

4. Первинні дані мають такі принципові переваги:

а) методологія збирання даних не контролюється;

б) усі результати доступні для компанії, яка може забезпечити їхню конфіденційність для конкурентів;

в) немає суперечливих даних із різних джерел;

г) методологія, що лежала в основі збирання даних (наприклад, розмір вибірки, термін виконання дослідження), відома.

5. Підприємство, обираючи стратегію маркетингу та фактори впливу, керується:

а) власними можливостями і ресурсами;

б) власними сильними та слабкими сторонами;

в) сильними та слабкими сторонами конкурентів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал