Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»Сторінка8/8
Дата конвертації21.03.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

ІІІ період

пізнє бароко

(1740-і – 1770-ті рр.)І період

раннє бароко

(1648 – 1680-ті рр.)ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКОПерехід від бароко до класицизму, який характеризується поступовою втратою рис бароко і проявом класичних ознак, що пояснюється передусім зовнішніми впливами. В об’єктах цього періоду змінюється форма бань (зникає перехват – ковнір), з’являється класичне трактування ордерної системи та ростовка.

Найбільший розквіт бароко, стильової чистоти і завершеності, створення більшості шедеврів цього стилю. Характерна ознака цього періоду – бані з перехватом – ковніром і пишний декор

Так зване «геометричне» бароко, перехідне від Ренесансу, яке характеризується ще певною незрілістю, недовершеністю стилю, який остаточно сформується лише на другому періоді високого бароко, асиметрією планів і фасадів


Додаток 9 «УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ»


Австро-Угорська імперіяУкраїна

Російська імперія

Реформи Марії –Терезії та Йосипа ІІУніфікація адміністративної управлінської системи (9 губерній)Антиукраїнська політика російського самодержавства. Зростання національно-визвольного рухуБуржуазні реформи 60-х рр. Загальне положення про селян, звільнених від кріпацтва (19.02.1861 р.)1862 р. – земельна реформа; 1864 р. – судова реформа; 1870 р. – реформа міського самоврядування1862-1874 рр. – військова реформа; 1862-1864 рр. – фінансова реформа; 1864 р. – реформа освітиНаціональні рухи та організації

Україна та загальноросійська політика, рухи

Українські національні рухи та організації

1863 р. Валуєвський циркулярпоч. 30-х рр. ХІХ ст. «Руська трійця»

1876. р. Емський наказ02.05.1848 р. «Руська рада»

1846 р. Кирило-Мефодіївське товариство

1891 р. Братство тарасівців

1900 р. Революційна українська партія1821 р. «Южное общество»

1860 р. Українська громада

Просвіти

50-60-і рр. Українофільство
Додаток 10 «ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917 – 1920 рр.)»


Процеси відтворення української державності (1917-1920 рр.)1919-1920 рр.

1918 р.

1917 р.

Встановлення більшовицької влади в УкраїніЛіквідація ЦР

Лютнева революція

Завершення І світової війниУтворення та діяльність ЦР

Радянсько-польська війна

Гетьманат П. Скоропадського

Створення УНР

Жовтневий більшовицький переворотНімецько-австрійська окупація

Директорія. ЗУНР

Спроба встановлення більшовицької влади в Україні


Додаток 11 «УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (XIX – ПОЧАТОК XX СТ.)»


Основні галузі культури

 • у 1805 році був заснований Харківський університет (ректор – П. Гулак-Артемовський);

 • у 1834 році був заснований Київський університет (ректор – М.Максимович);

 • у 1865 році був заснований Одеський університет (ректор – І.Д. Соколов)Освіта • Природні

  науки

  • математичний аналіз і математична фізика (М. Остроградський);

  • фізична хімія (М. Бекетов);

  • школа доменщиків (М. Курако);

  • перша бактеріологічна станція (І. Мечніков, М. Гамалія);

  • лікування тяжких інфекційних захворювань (Д. Заболотний, В. Високович);

  • військово-польова хірургія (І. Пірогов)

 • Гуманітарні науки

  • у 1819 році «Досвід збирання старих малоросійських пісень» (М. Церетелі);

  • у 1818 році «Граматика малоросійського наріччя» (О. Павловський);

  • у 1822 році «Історія Малої Русі» (Д. Бантиш-Каменський);

  • у 1857 – 1858 рр. «Богдан Хмельницький і повернення південної Русі Росії», у 1863 – 1872 рр. 16 томів «Історичних монографій» (М. Костомаров);

  • у 1872 році було створено Південно-Західне відділення Російського географічного суспільства (В.Антонович);

  • у 1898 – 1936 рр. 10 томів «Історія України-Русі» (М. Грушевський);

  • у 1892 – 1897 рр. 3 томи «Історія запорізьких козаків» (Д. Яворницький);

  • у 1906 році «Історія українського народу» (О. Єфименко)

 • Література

  • у 1798 році «Енеїда» (І. Котляревський);

  • у 1817 році «Справжня Добрість (Писулька до Грицька Пронози)» (П. Гулак-Артемовський);

  • у 1835 році «Сватання на Гончарівці», у 1841 році «Сердешна Оксана» (І. Квітка-Основ’яненко);

  • у 1840 році «Кобзар», у 1841 році «Гайдамаки» (Т. Шевченко);

  • у 1856 – 1857 рр. 2 томи «Записки про Південну Русь», у 1857 році «Чорна рада» (І. Куліш);

  • у 1857 році «Народні оповідання», у 1860 році «Інститутка» (Марко Вовчок);

  • у 1878 році «Кайдашева сім’я», «Микола Джеря» (І.Нечуй-Левицький);

  • у 1881 році «Хіба ревуть воли як ясла повні», у 1886 році «Лимерівна» (П. Мирний)Додаток 12 «УКРАЇНА В УМОВАХ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ (20-ті – 30-ті роки)»


Україна в умовах комуністичного тоталітаризму (20-30-ті рр.)

Утворення СРСР

Вступ України до СРСР

Адміністративно-командна система

Політика «воєнного комунізму»

Нова економічна політика (Н Е П)

Форсований характер

Індустріалізація та колективізація

Використання трудового ентузіазму

Особливості індустріалізації та колективізації

Стаханівський рух

Ударництво

Соціалістичне змагання


Додаток 13 «УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)»


ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939-1945 рр.)

ПРИЧИНИ

Мюнхенська угода (1938 р.)Фашистські режими та їх агресивна політика

Протиріччя та неузгоджена політика між буржуазно-демократичними державами та СРСР

Політика замирення агресора

Пакт Молотова-Ріббентропа (1939 р.)

Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.)

ХІД ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

Визволення України

(1943-1944 рр.)Поразка Німеччини та Японії

(1945 р.)Окупація території України (1941-1943 рр.)

Окупаційний режимРух Опору

ОУН-УПА


Радянський підпільний та партизанський рух

Різні форми боротьбиФорми боротьби

Початок діяльності

ОУН-УПАДодаток 14 «КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ»


Основні періоди історії української культури першої половини XX століття

 • Українська культура доби революцій та Першої світової війни

  • загальний потяг народу до знань, освіти, науки, мистецтва (виникають нові недільні школи й курси, народні бібліотеки, робітничі просвітницькі товариства, народні університети, театри, самодіяльні гуртки);

  • підвищується національна свідомість людей;

  • збільшується зацікавленість власною історією та культурою

 • Українізація 20-х років та українська культура в 30-ті роки

  • організація мережі навчальних, виховних закладів, закладів культури, преси, книговидавничої справи українською мовою;

  • вивчення національної історії, національних традицій та культури;

  • у 30-ті роки на перший план виходить декретоване державою оспівування героїки соціалістичного будівництва, мистецтво та культуру намагаються перетворити на величезну пропагандистську установу

 • Українська культура 40-х – першої половини

  50-х років

  • після війни Україна здобула можливість відродити науку, освіту, мистецтво, спираючись на спільні зусилля Сходу і Заходу;

  • сталінізм не давав можливості повною мірою розгорнути широкомасштабні відроджувальні процеси (спроби пробудження української самосвідомості відразу придушувались)Додаток 15 «УКРАЇНА У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (друга половина 40-х – 1989 р.)»


Економічний та соціально-політичний розвиток України

Кризові явища (1964-1991 рр.)

«Відлига» (1953-1964 рр.)

Повоєнний час (1945-1953 рр.)

Економічні проблемиХХ з’їзд КПРС

Радянізація Західної України

Масові репресії

Формальність демократії

десталінізація

Примусова колективізація

Унітарність держави

Реабілітація репресованих

Індустріалізація

Скорочення сфери вживання української мови

Припинення репресій

Урбанізація

Розширення контактів з західними країнамиРозвиток соціальної сфери

Українська освіта та культура

Основні течії дисидентського руху

1) правозахисна; 2) національна; 3) релігійна

Основні форми боротьби

Історична роль
Додаток 16 «КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ»


Основні періоди історії української культури другої половини XX століття

 • Українська культура

  другої половини

  50-х – 80-х років

  • спроба національно культурного піднесення в часи «відлиги»;

  • поступове накопичення й узагальнення наукових і мистецьких надбань;

  • усвідомлення необхідності глибоких соціокультурних перетворень заради збереження українського народу та його культури;

  • літературне життя характеризується атмосферою загального піднесення, активізацією творчої думки;

  • 50 70 ті рр. були часом виходу узагальнювальних наукових праць у галузі суспіль них наук, літературознавства і мовознавства;

  • у 60 80-ті рр. виникло багато яскравих художніх творів (П. Тичини, В. Сосюри, А.Малишка, М. Бажана);

  • виникло «українське поетичне кіно»;

  • з середини 80 х рр. починають заповнюватися «білі плями» в царині українського мистецтва, повертаються імена і твори митців, несправедливо репресованих, забутих

 • Українська культура

  90-х років

  • вдалось створити і зберегти досить ефективну систему мистецької та культурологічної освіти (від дитячих естетичних, музичних, хореографічних, мистецьких, музичних шкіл, училищ до вищих навчальних закладів культури і мистецтв);

  • український митець мав вважати своїм священним обов’язком слугування справі незалежної української держави;

  • держава хоча тепер не диктувати митцям, як і що робити, але фінансовий тягар утримання культури й надалі вона несла сама;

  • головний документ державної культурної політики цього часу – «Основи законодавства України про культуру», прийнятий Верховною Радою в лютому 1992 р.;

  • Українська Конституція, яку було прийнято влітку 1996 р., проголошує гарантії свободи мистецької творчості й широкий доступ громадян до всього комплексу культурних надбань народу, без огляду на політичні переконанняДодаток 17 «НАЦІОНАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ (1990-2016 рр.)»


Незалежна Україна

Економічні перетворення

Розбудова держави

Основні етапи проголошення незалежності

(1991 р.)

Міжнародна політика

Участь у міжнародних організаціях

Без’ядерний статус

Урегулювання питань щодо кордонів

Перехід від радянської до демократичної президентсько-парламентської системи

Багатопартійність
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал