Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»Сторінка1/8
Дата конвертації21.03.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8
прямая со стрелкой 429прямая со стрелкой 428прямая со стрелкой 431прямая со стрелкой 430прямая со стрелкой 432прямая со стрелкой 436прямая со стрелкой 435прямая со стрелкой 438прямая со стрелкой 437прямая со стрелкой 440прямая со стрелкой 442прямая со стрелкой 441прямая со стрелкой 451прямая со стрелкой 450прямая со стрелкой 447прямоугольник 408прямоугольник 407прямоугольник 403прямоугольник 402прямоугольник 401прямоугольник 399прямоугольник 395прямая со стрелкой 392прямоугольник 388прямоугольник 387прямоугольник 386прямоугольник 382прямоугольник 381прямоугольник 380прямоугольник 374прямоугольник 373прямоугольник 372прямоугольник 371прямоугольник 369прямоугольник 367прямоугольник 362прямоугольник 359прямоугольник 356прямоугольник 355прямоугольник 353прямоугольник 348прямоугольник 347прямоугольник 346прямая со стрелкой 490прямая со стрелкой 492прямая со стрелкой 449прямая со стрелкой 455прямая со стрелкой 459прямая со стрелкой 461прямоугольник 343прямая со стрелкой 3прямая со стрелкой 7прямая со стрелкой 6прямая со стрелкой 15прямая со стрелкой 8прямая со стрелкой 4прямая со стрелкой 19прямая со стрелкой 18прямая со стрелкой 12прямая со стрелкой 11прямая со стрелкой 9прямая со стрелкой 489прямая со стрелкой 491прямая со стрелкой 493прямая со стрелкой 495прямая со стрелкой 496прямая со стрелкой 502прямая со стрелкой 506прямая со стрелкой 512прямая со стрелкой 522прямая со стрелкой 525прямая со стрелкой 520прямая со стрелкой 519прямая со стрелкой 521прямая со стрелкой 526прямая со стрелкой 524прямая со стрелкой 23прямая со стрелкой 22прямая со стрелкой 538прямая со стрелкой 539прямая со стрелкой 540прямая со стрелкой 552прямая со стрелкой 550прямая со стрелкой 549прямая со стрелкой 553прямая со стрелкой 551прямая со стрелкой 548прямоугольник 234прямоугольник 184прямая со стрелкой 170прямая со стрелкой 163прямая со стрелкой 157прямая со стрелкой 152прямая со стрелкой 151прямая со стрелкой 147прямая со стрелкой 144прямая со стрелкой 142прямая со стрелкой 560прямая со стрелкой 565прямая со стрелкой 570прямая со стрелкой 574прямоугольник 141прямая со стрелкой 139прямая со стрелкой 135прямая со стрелкой 133прямая со стрелкой 130прямая со стрелкой 128прямая со стрелкой 256прямая со стрелкой 124прямая со стрелкой 122прямая со стрелкой 120прямая со стрелкой 119прямая со стрелкой 116прямая со стрелкой 115прямая со стрелкой 114прямоугольник 110прямая со стрелкой 584прямая со стрелкой 589прямая со стрелкой 586прямоугольник 72прямая со стрелкой 592прямая со стрелкой 595прямоугольник 280

Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет

Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мовиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу медичного факультету

денної форми навчання

з «Історії України та української культури»

Лиман – 2016

УДК 94 (477)(072): 930.85(100+477)(075.8)

Поцулко О.А.

Історія України та української культури: Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури». – Лиман: ДонНМУ, 2016. – 86 с.

Методичні вказівки містять матеріали, які необхідні студентам І курсу медичного факультету денної форми навчання під час підготовки до практичних занять, самостійної роботи та заліку з «Історії України та української культури». Вони включають актуальність тем, мету занять, теоретичні питання до них, перелік основної та додаткової літератури, запитання для самоконтролю, набір тестових навчальних завдань, теми рефератів, критерії оцінювання, перелік питань до заліку, графи логічної структури тем.

Укладач: Поцулко О.А., к.і.н., доцент ДонНМУ

Рецензенти: Булдакова О. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри мовної підготовки (Донбаська державна машинобудівна академія)

Кваша О. П., кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та соціально-політичних наук (Донбаська державна машинобудівна академія)Розглянуті та затверджені на засіданні кафедри філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови

Протокол № від 2016 р.

Затверджено на засіданні Вченої Ради ДонНМУ ім. М. Горького

Протокол № від 2016 р.

ЗМІСТ

Вступ.


Тема 1. Первісна доба і перші цивілізації на території України.

Тема 2. Історичні шляхи формування української культури. Культура

найдавнішого населення на території України.

Тема 3. Княжа доба. Феодальна роздробленість.

Тема 4. Культура Київської Русі.

Тема 5. Українські землі в складі Польського королівства і Великого князівства Литовського. Перший період Української національної революції (1648 – 1657 рр.).

Тема 6. Українська культура другої половини XIII – першої половини XVII

століття.

Тема 7. Українські землі в період козацько-гетьманської держави.

Тема 8. Українська культура другої половини XVII – XVIIІ століття.

Тема 9. Україна під владою Російської та Австро-Угорської імперій. Процеси відтворення Української державності (1917 – 1920 рр.).

Тема 10. Українське національно-культурне Відродження (XIX – початок XX

століття).

Тема 11. Україна в умовах комуністичного тоталітаризму. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.).

Тема 12. Культура України першої половини XX століття.

Тема 13. Україна у післявоєнний період (друга половина 40-х – 1989 р.).

Тема 14. Культура України другої половини XX століття.

Тема 15. Національне державне відродження України (1990 – 2016 рр.).

Вимоги щодо здачі ПМК (заліку).

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну навчальну діяльність у багатобальну шкалу для дисципліни, що завершується заліком.

Таблиця 2. Механізм конвертації результатів вивчення студентом модуля у оцінки за традиційною шкалою.

Перелік питань до ПМК (заліку).

Додаток 1.

Додаток 2.

Додаток 3.

Додаток 4.

Додаток 5.

Додаток 6.

Додаток 7.

Додаток 8.

Додаток 9.

Додаток 10.

Додатки 11.

Додатки 12.

Додатки 13.

Додатки 14.

Додатки 15.

Додатки 16.

Додатки 17.

ВСТУП

Актуальність. Закономірності розвитку української державності – одне з ключових завдань розбудови України сьогодні, оскільки проблеми держави і суспільства, особи і народу, свободи історичного вибору, права і відповідальності народу виступають на чільне місце. Вони залишаються в центрі уваги науковців, політичних та громадських діячів, студентів. Тема актуалізується в зв’язку з гострими дискусіями про пройдений історичний шлях і перспективи розвитку української держави. Формування державності України в значній мірі сприяє переосмисленню багатьох історичних подій, ролі видатних осіб в історії нашої держави. «Історія України та української культури» – це синтетичний навчальний курс, побудований на основі наукових знань з етнографії, археології, історії, краєзнавства, етики, естетики, узагальненого історичного досвіду громадсько-побутового та виробничо-господарського життя українського народу.

Мета курсу «Історія України та української культури» – сформувати національну самосвідомість студентства, інтерес до історії та культури свого народу, подолати деякий національний нігілізм у частини студентів. Без знання історії та культури свого народу неможливо свідомо будувати незалежну Українську державу.

У результаті засвоєння курсу «Історія України та української культури» студенти повинні знати: • основні епохи в історії України та української культури, їхню хронологію, духовні цінності та пріоритети;

 • основні підходи до розуміння історії України та української культури;

 • витоки української нації та її місце у загальнолюдських процесах;

 • суспільно-економічні, політичні, культурні процеси історичного розвитку українського народу;

 • зародження та розвиток українського етносу, державності, національно-державного відродження, процеси побудови суверенної демократичної держави;

 • роль та значення діяльності історичних осіб і політичних партій в процесі становлення та розвитку незалежної України та української культури;

 • специфіку української культури як складової частини світового культурного процесу;

 • ознаки культурної ідентифікації українського народу.

У результаті засвоєння курсу «Історія України» студенти повинні вміти:

 • аналізувати історичні події, процеси, факти історії України, тенденції розвитку української культури в різні історичні епохи;

 • брати участь у дискусіях на суспільно-історичні та культурологічні теми;

 • формувати сучасну історико-політичну культуру, свою громадянську

позицію;

 • кваліфіковано використовувати цінності української культури у професійній діяльності;

 • користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними джерелами та довідковими матеріалами з історії України, всесвітньої історії;

 • пояснювати значення історії України та української культури в процесі гармонійного розвитку особистості та суспільства України.

Граф логічної структури дисципліни

«Історія України та української культури»


ІСТОРІЯ

УКРАЇНИ

ТА

УКРАЇНСЬКОЇ

КУЛЬТУРИПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал