Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ‟бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»Сторінка3/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

Побудуйте графік виробничих можливостей економіки і дайте вiдповiдь на запитання:

а) Які обмежені ресурси використовуються при виробництві інвестиційних та споживчих товарів?

б) Яку максимальну кількість інвестиційних товарів можна виготовити за рік?

в) Які альтернативні витрати при виробництві 9 тис. одиниць інвестиційних товарів?

г) Якими будуть альтернативні витрати виробництва 5 тис. одиниць споживчих товарів?

д) Що можна сказати про стан економіки, якщо він характеризується точками з координатами: F = (4, 6); G = (6, 2)?

2. В економіці, що діє в умовах воєнного часу, здійснюється вибір між альтернативними варіантами виробництва гармат і масла:Товари

Альтернативні варіанти значень

A

B

C

D

E

F

Гармати, шт.

99

75

54

34

15

0

Масло, т

0

75

156

242

333

434

Альтернативні витрати (гармати)Альтернативні витрати (масло)


Заповніть третій і четвертий рядки таблиці, графічно зобразіть межу виробничих можливостей економіки та дайте відповіді на наступні питання:

а) Які обмежені ресурси використовуються при виробництві зазначених у задачі товарів?

б) Чому скорочення виробництва гармат супроводжується все меншими приростами випуску масла?

3. Уявіть економіку з чотирма робітниками, кожен з яких за день може зібрати 2 кошика лісової малини або 1 кошик лісових суниць. Накресліть криву виробничих можливостей цієї економіки та поясніть, що означає її графік.

4. В економіці виробляються два альтернативні товари – X та Y. Лінія виробничих можливостей економіки задається функцією:y = 16 - 2x .

Виконайте наступні завдання:

а) Зобразіть графічно межу виробничих можливостей економіки.

б) Скажіть, який характер має функція, що описує виробничі можливості економіки (лінійний, квадратичний чи інший) і чому.

в) У якому квадранті координатної площини будується лінія виробничих можливостей і чому?

г) Визначте, яку мінімальну і максимальну кількість товарів X та Y здатна виробляти дана економіка.

д) Які альтернативні витрати на виробництво одиниці товарів X та y?

5. Визначити тип економічного зростання та тип відтворення, якщо:

а) зростання ВВП становило 100%, зростання кількості використаних ресурсів 98%;

б) зростання ВВП становило 105%, зростання кількості використаних ресурсів 98%;

в) зростання ВВП становило 98%, зростання кількості використаних ресурсів 98%;

г) зростання ВВП становило 105%, зростання кількості використаних ресурсів 108%;

д) зростання ВВП становило 108%, зростання кількості використаних ресурсів 105%;

е) зростання ВВП становило 105%, зростання кількості використаних ресурсів 100%;

ж) зростання ВВП становило 105%, зростання кількості використаних ресурсів 105%.

6. Із однієї грошової одиниці інвестованої у виробництво інвестиційних благ отримують готової продукції на суму три грошових одиниці, а із однієї грошової одиниці інвестованої у виробництво споживчих благ отримують готової продукції на суму дві грошових одиниці. Економіка країни у даному році інвестує у виробництво благ 100 млрд. гр.. од. Визначити варіанти розподілу ресурсів між першим та другим підрозділом, що забезпечить досягнення економічного зростання, та високого рівня добробуту населення країни у цьому та наступному році. Рівень споживання населення, що забезпечує високий добробут становить не менше 120 млрд. гр. од.

7. Іванченко, Петренко, Сидоренко їдуть у відрядження із Сум до Києва. Якщо їхати потягом, то час у дорозі становитиме 8 годин, витрати на проїзд 80 грн., автомобілем – час 5 годин, витрати – 200 грн., літаком – час 1 година, витрати – 400 грн. За 1 годину праці Іванченко заробляє 10 грн., Петренко – 40 грн., Сидоренко – 70 грн. Визначити, який вид транспорту найоптимальніший для Іванченка, Петренка, Сидоренка.

8. Тривалість робочого дня – 8 годин. За цей час робітник виробляє два вироби. За умови, що 1 година робочого часу дорівнює 1 годині суспільно-необхідного робочого часу, показати, як зміниться вартість одного виробу та доход від продажу усієї продукції, якщо продуктивність праці зростає у 2 рази.

9. Упродовж 8-годинного робочого дня робітник виробив 4 вироби. За умови, що 1 година робочого часу = 1 годині суспільно-необхідного робочого часу, показати, як зміниться вартість одного виробу й вартість усієї продукції, якщо інтенсивність праці зросте в 2 рази.

10. В економіці виготовлено товару A кількістю 200 шт. Час, витрачений на його виробництво дорівнює 1000 год. Товару B виготовлено 1000 шт. і витрачено на його виробництво 500 год. робочого часу. У середньому в даній країні за 1 год. роботи створюється вартість на суму 20 грн. Визначте вартість, мінову вартість і ціну товарів A і B до та після підвищення продуктивності праці в 2 рази в галузях, що виготовлюють товар A.

11. За 8 год. робочого часу виробляється 16 виробів загальною вартістю 80 грошових одиниць. Скільки буде коштувати вся денна продукція і одиниця товару, якщо:

а) продуктивність праці зросте в 2 рази;

б) інтенсивність праці збільшиться в 1,5 рази?

12. Підприємства “А” і “Б” виробляють продукцію “n” кожне на суму 50 млн. грн. при стабільному попиті на ринку на цю продукцію 100млн. грн. Намагаючись завоювати ринок і потіснити свого конкурента, підприємство “А” збільшило випуск продукції за рахунок підвищення продуктивності праці. Те ж саме зробило й підприємство “Б”, але за рахунок підвищення інтенсивності праці. Хто переможе в конкурентній боротьбі й чому?

13. За даними таблиці слід розрахувати суспільно-необхідний робочий час:

Група виробників

Обсяг виробництва,

одиниць продукції

Індивідуальні затрати робочого часу на виробництво 1 товару, год.

I

200

8

II

500

10

III

300

12

14. Перший виробник постачає на ринок черевики, другий – телевізори. Одна пара черевиків виготовляється за 5 год. робочого часу, а один телевізор — за 50 год. 1 година відповідає 5 грошовим одиницям. Підрахуйте ціну черевиків та телевізора, мінову вартість, а також доход, якщо у першого працює 1000 робітників, а у другого — 200. Робочий день – 8 год. Як зміняться їхні доходи, якщо у другого виробника продуктивність зросте в 2 рази, а обсяги виробництва – в 1,5 рази.

15. Перший виробник постачає на ринок 4 тис. шт. велосипедів, індивідуальні витрати праці 15 год.; другий – 10 тис. шт. велосипедів, індивідуальні витрати — 20 год.; третій виробник постачає на ринок 20 тис. шт., індивідуальні витрати — 25 год. Вартість однієї години праці — 4 умовні грошові одиниці. Визначте вартість та ціну одного велосипеда. Охарактеризуйте ефективність функціонування кожного підприємства до та після підвищення продуктивності праці у другого виробника у 2 рази. Розрахуйте прибуток найефективнішого виробника.

16.Товар A виготовлюється трьома виробниками з різними індивідуальними затратами праці на одиницю (див. табл.). За 1 годину праці в середньому створюється вартість на суму 40 грн. Визначте вартість товару A та його ціну. Яким є доход найефективнішого виробника? Скільки буде коштувати вся продукція у кожного виробника і одиниця товару, якщо:

а) продуктивність праці у першого зросте в 2 рази;

б) інтенсивність праці у другого збільшиться в 1,5 рази?Виробник 1

Виробник 2

Виробник 3

Кількість, шт.

600

1000

1500

Затрати праці на на одиницю год.

4

3,5

4,5

17. Обсяг виробленої в країні продукції за рік у грошовому вимірі склав 40 млн.грн. Причому на суму 2 млн.грн. товарів реалізовано за бартером, на 5 млн.грн. товарів продано в кредит, час обороту грошової одиниці в середньому становить 2 місяці. Визначте:

а) кількість грошей, необхідних для обігу;

б) індекс цін, якщо швидкість грошового обігу зросте удвічі.

18. Скільки грошей необхідно для обігу протягом року, якщо виготовлено товарів на суму 370 млрд. грн., сума платежів складає 50 млрд. грн., у кредит продано товарів на 20 млрд. грн., взаєморозрахунки досягають 40 млрд. грн., а період обороту грошей дорівнює 120 дням? Як зміниться кількість грошей, необхідних для обігу протягом року, якщо швидкість обороту зросте до 90 днів?

19. Грошовий агрегат М1 дорівнює 200 млн.гр..од.. Чекові вклади становлять 20%. М3 дорівнює 2000 млн. гр.од. Обсяг виробленої продукції за рік склав 28 млрд. гр.од. Тривалість одного грошового обороту становить 0,5 місяця. За відповідним законом грошового обігу визначте індекс цін при:

а) збільшенні швидкості грошового обігу в 5 разів;

б) зростанні готівки в обігу в 2 рази.

20. Протягом року виготовлено товарів на суму 400 млн. грн. 1/5 частина товарів буде продано в кредит. Сума платежів дорівнює 100 млн. грн. В обігу перебуває 120 млн. грн. Які процеси будуть характерні для економіки і що необхідно зробити для того, щоб грошовий обіг здійснювався нормально за умови, що гроші роблять протягом року 3 обороти?

21. Сума цін товарів, які знаходяться в обігу, складає 300 тис.грошових од.; сума цін товарів, проданих у кредит, - 200 тис.грошових од.; сума цін товарів, термін сплати за якими настав, - 10 тис.грошових од., а платежі, які взаємно погашаються – 15 тис.грошових од. Одна грошова одиниця робить у середньому 25 обертів на рік. Знайти кількість грошей, необхідних для обігу. Що відбудеться в економіці, якщо в обіг буде випущено 15 тис.грошових од.?

22. Наявні металеві і паперові гроші складають 215 од. Внески на рахунках ощадних кас – 800 од.; чекові внески – 1615 од.; невеликі строкові вклади – 2382 од.; великі строкові вклади – 620 од. Розрахуйте грошові агрегати М1, М2, М3.

23. Необхідно розрахувати курс акцій при умові, що номінальна ціна акцій дорівнює 15000 грн., банківський процент – 5 %, а річний доход акціонерного товариства складає 2,5 %, 5 %, 10 %.

24. Як буде змінюватися курс акції, номінальна ціна якої 500 грн., при доході акціонерного товариства 10 %, якщо банківський процент становитиме 5 %, 10 %, 15 %?

25. Акціонерне товариство “Альфа” шляхом відкритої підписки на акції зібрало капітал у 1000000 гривень і випустило 1000 шт. акцій. Яка буде курсова ціна цих акцій при умові, що банківський процент дорівнює 8 %, а прибуток акціонерного товариства 5 %?

26. Акціонерне товариство випустило 1000 акцій на суму в 1,5 млн. грн. 25 % акцій залишило в себе. Через рік доход акціонерного товариства склав 15 %. Банківський процент на цей час був 10 %. Вирахувати засновницький прибуток.

27. При заснуванні акціонерного товариства було випущено 1000 шт. акцій на 750 тис. грн. На момент продажу акцій прибуток товариства складав 10 %. Найбільша кількість акцій, зосереджена в одних руках, — 200 шт., залишилася в засновників. Банківський процент дорівнював 5 %. Вирахувати: а) контрольний пакет акцій; б) біржову ціну акцій; в) засновницький прибуток.

28. Розрахувати, яку суму грошей вам необхідно покласти сьогодні у банк на рахунок під 10% річних, щоб через вісім років ви могли придбати автомобіль за ціною 250000 грн.

29. Розрахувати майбутню вартість сьогоднішніх 10 тис.грн. при відсотковій ставці 12% річних строком на 5 років.

30. Побудувати криву Лоренца за такими даними: 20% сімей отримують – 6% доходів;.40% - 10% доходів; 60% - 28% доходів; 80% - 58% доходів; 100% - 100% доходів. Що ви можете сказати про ступінь нерівномірності росподілу доходів?

31. При виготовленні стола витрачено деревини на 20 грн., інших матеріалів — на 6 грн. Знос деревообробного верстату становив 3 грн. Заробітна плата, що ввійшла до вартості стола становила 11 грн. Визначте додану та додаткову вартість, норму додаткової вартості та норму прибутку, якщо повна вартість стола 50 грн.

32. Машинобудівне підприємство закупило протягом року для виробничих потреб сировини на суму 23 млн. грн., матеріалів — 9 млн. грн., комплектуючих виробів – 26 млн. грн. Задіяні у виробництві засоби праці вартістю 120 млн. грн. мають в середньому період зносу 10 років. Причому, річний фонд заробітної плати становить 32 млн. грн., а прибуток — 10 млн. грн. Обрахуйте постійний та перемінний капітал, повну вартість продукції підприємства, виробленої за рік, а також норму додаткової вартості та норму прибутку.

33. Маса життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили щоденно, дорівнює 50 грн., щотижня – 200, щоквартально – 1500, щорічно – 20000 грн. Необхідно розрахувати місячну вартість робочої сили.

34.Річна вартість будівель, машин, обладнання, інструментів складає 12 млн. грн., вартість сировини, матеріалів і палива – 8 млн. грн., річний фонд заробітної плати становить 10 млн. грн. Норма додаткової вартості -100%. Необхідно вирахувати: а) величину постійного і змінного капіталу; б) величину основного і оборотного капіталу, яка між ними різниця? в) повну вартість продукції підприємства; г) норму прибутку.

35. Вироблено продукції на суму 120 млн грн. Вартість спожитих у процесі виробництва засобів виробництва – 60 млн. грн., додаткова вартість склала 40 млн. грн. Чому дорівнює нова створена вартість, постійний і змінний капітал, а також норма додаткової вартості та норма прибутку.?

36. У 1990 році середньомісячна заробітна плата в промисловості становила 290 крб., а влітку 1995 року – 8 млн. крб. Ціни за цей час зросли в 118 тисяч разів. Визначте, як змінилася за цей час реальна заробітна плата і яка основна причина цієї зміни.

37. Робітник 5-го розряду працював у цеху 20 робочих днів. Тарифний коефіцієнт для робітника цього розряду – 1.8, денна тарифна ставка робітника 1-го розряду визначена в розмірі 60 грн. Визначте денну і місячну заробітну плату робітника, а також вкажіть, до якої системи заробітної плати належить така організація оплати праці?

38. На виробництво шин із авансованого капіталу 20 % це витрати на обладнання; 50 % — на сировину, 30 % — на оплату найманої праці. Із однієї грошової одиниці, авансованої в дану галузь, отримують 1,60 грошових одиниць готової продукції. Визначте розміри постійного, змінного, основного та оборотного капіталу, додаткову вартість, норму додаткової вартості, прибуток на норму прибутку, якщо було авансовано 100 млн. грн. Як зміниться прибуток, а також норма додаткової вартості та норма прибутку підприємства, якщо інтенсивність праці зросте в 2 рази, а оплата праці не зміниться.

39. Витрати підприємця на обладнання становлять 3000 млн. грн. Витрати на сировину— 20 млн. грн. Витрати на оплату праці — 50 млн. грн. Норма додаткової вартості — 100 %; амортизація — 10 %; період кругообороту — 6 міс. Визначте вартість готової продукції, норму прибутку та час, за який буде відшкодовано інвестовані кошти.

40. Авансований у виробництво капітал трьох підприємців дорівнює 100 млн. грн. у кожного. Перший підприємець налагодив виробництво з органічною будовою капіталу 2:3, другий — 1:1, третій — 4:1. Норма додаткової вартості в усіх підприємців становить 200 %. Визначте масу прибутку кожного підприємця. Яким буде середній прибуток та ціна виробництва при умові, що ці підприємства належать до ринку досконалої конкуренції?

41. Петренко отримав у спадщину від дідуся 500 тис. грн.. і на ці гроші вирішив відкрити розважальний клуб для молоді. Крім того, у їх сім’ї у власності знаходився просторий будинок загальною площою 250 м2, який вже давно пустував і який можна зайняти під клуб. Для роботи у клубі він найняв трьох робітників, яким за місяць виплачував зарплати на суму 10 тис. грн.. Поточні витрати у нього складали 50 тис.грн. у місяць. Він сам працював директором даного закладу.Аренда 1м2 становить 100 грн. у місяць. Банківський відсоток по депозиту – 15% річних. Середня зарплата 3500 грн. у місяць. Валовий дохід за рік у нього склав 1700 тис.грн. Розрахувати бухгалтерський, нормальний та економічний прибуток.

42. Функція валових витрат складає: TC=700 тис.+250∙Q, Р = 350 грн. Визначити за яких обсягів виробник буде отримувати прибуток з нормою прибутку 20 % річних?

Як зміниться норма прибутку, якщо підприємець буде виробляти на 10 % більше продукції?

43. При осягах виробництва 1000 шт. FC = 50 млн. грн.. VC = 200 тис. грн.. Розрахувати АFC, АVC, АТС при обсягах виробництва 1000, 2000, 3000. Побудувати графік.

44. При виробництві 1000 шт планшетів FC = 100 млн. грн.. VC = 2 млн. грн.. Розрахувати при яких обсягах виробництва підприємство буде отримувати прибуток, якщо ціна планшетів встановилася на рівні 5500 грн.. При яких обсягах фірма буде працювати з рентабельністю 30%. Змінні витрати є пропорційними.

45. При ціні 5 грн. за пиріжок у студентському буфеті буде куплено 15 шт. Якщо ціну знизять до 4 грн. , то ще 25 студентів придбають пиріжки. При ціні 3 грн. уже буде куплено 75 пиріжків, а якщо ціна буде 1 грн., то 100 студентів купить по одному пиріжку, а 15 студентів по два. Побудуйте криву попиту на пиріжки у студентському буфеті.

46. Студенти гуртожитку Розумник та Хвацький вирішили надавати послуги іншим студентам по написанню курсових робіт. При цьому по ціні 200 грн. вони готові підготувати 6 курсових робіт, при ціні 300 грн. - 10 курсових. Бажаючі замовити у них дані послуги формують функцію попиту, що має вигляд Qd = 23 – 0.06р. Розрахуйте по якій ціні і скільки курсових підготують Розумник та Хвацький.

47. 1 жовтня на фондовій біржі укладена угода з продажу 20 тис.акцій за ціною 100 грн. за акцію. За жовтень попит на акції підвищився, і новий власник має намір їх продати по 150 грн. який прибуток він отримає, якщо еластичність попиту на дані акції становить – 0,4.

48. Студент Льоня у гуртожитку у вечірній час організував продаж молока. Ціна за 1 л. була встановлена на рівні 8,5 грн. і за вечір він продавав 40 л. Перед новим роком він вирішив підняти ціну до 10 грн. з надією збільшити виручку. Чи будуть виправдані його сподівання, якщо еластичність попиту становить – 0,2; - 1,2. Підтвердити свої висновки розрахунками.

49. На ринку праці попит на працю описується рівнянням DL = 100 - 2W, а пропозиція праці описується рівнянням SL = 40 + 4W, де W – денна ставка заробітної плати. Визначити:

а) яка ставка заробітної плати установиться на цьому ринку і яку кількість працівників буде найнято на роботу;

б) яку суму зекономлять підприємці при даній рівноважній ставці;

в) якщо держава встановлює мінімальну ставку заробітної плати на рівні 25 грн. на день, які будуть наслідки такої політики в якісному та в кількісному вираженні?

50. Майстерні з ремонту годинників потрібні фахівці, попит на працю яких описується рівнянням DL = 8 - 2W, де W – денна ставка заробітної плати. З бажаючих найнятися на роботу один погоджується працювати при оплаті не менше 10 грн.. за годину, троє – не менше 25 грн. за годину. Знайдіть:

а) скільки фахівців наймуть на роботу в майстерню і чому дорівнюватиме їхня погодинна оплата?

б) скільки фахівців наймуть, якщо держава встановить мінімальний рівень денної заробітної плати 20 грн. за годину?

51. Функцію попиту має вигляд Qd = 4000 – 80р, функція пропозиції – QS = 2800 + 20р. Розрахувати:

а) рівноважну ціну та рівноважний осяг;

б) надлишок продавця за ціни, що склалася;

в) як зміняться рівноважна ціна та обсяги, якщо через зростання доходів попит зросте на 20%.

52. Комерційнму банку необхідно прийняти рішення: надавати кредити суб’єктам підприємницької діяльності під 18 % річних, якщо частка неповернення цих кредитів 10%; надавати споживчі кредити під 22 % річних, при часці неповернення - 15%; купувати державні облігації зі 100% гарантією повернення під 10 % річних. Визначте, як банку найкраще розмістити власні кредитні ресурси.

53. Власні кошти банку становлять 400 млн.грн., депозити клієнтів банку за один рік становлять 800 млн.грн., відсоток по різним видам депозитів у середньому становить 15%, кредити банку цього року - 1500 млн.грн., під 20% річних. Розрахувати прибуток банку, який він отримає за рік та норму банківського прибутку.

54. На продаж виставлено три ділянки землі. Ціна першої — 400 тис. грн., другої – 150 тис. грн., третьої – 60 тис. грн. Банківський процент становить 10 % . Середня норма прибутку – 20 %. На обробку кожної з ділянок щорічно необхідно 20 тис. грн. Перший збирає зі своєї ділянки 30 ц полуниць, другий – 20 ц, третій – 15 ц. Ціна 1 кг полуниць становить 20 грн. Визначте, купівля якої з ділянок найбільш вигідна.

55. Органічна будова капіталу в промисловості у середньому 3:1, у сільському господарстві — 1:1. Норма додаткової вартості в усіх галузях дорівнює 100 %. Сільськогосподарський виробник витратив за рік 40 тис. грн., а його доход склав 80 тис. грн. Визначте прибуток сільськогосподарського виробника, абсолютну та диференціальну ренту.

56. Під виробництво картоплі задіяні три рівних ділянки землі. На першій ділянці щорічно збирають 25ц картоплі, на другому 20ц, на третьому – 15ц. На обробку кожної з ділянок необхідно 1 тис. грн. Середня норма прибутку 20%. Ціна 1 кг картоплі 1 грн. Визначите розміри диференціальної й абсолютної земельної ренти на кожній з ділянок.

57. Попит на землю описується рівнянням Q = 100 – 2R, де Q — площа земельних угідь (га); R — рента (млн. грн.). Якщо Q = 90 га, а ставка банк. відсотка = 20 % річних, визначте ціну 1 га землі.

58. Фермер-орендар одержує 20 % прибутку на 50 тис. грн. вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, отриманого після реалізації продукції, складає 30 тис. грн. Визначте величину ренти, отриманої власником землі.%.

59. Підприємець узяв в оренду ділянку землі. Згідно з договором він щорічно повинен сплачувати землевласнику орендну плату в сумі 1000грн. Річні його затрати на виробництво продукції склали 8000грн., а виручка за її реалізацію — 10000 грн. Середній прибуток на вкладений капітал в інших галузях був на рівні 20 %. Обрахуйте норму прибутку, отриманого підприємцем, і дайте відповідь на запитання: чи вигідно йому вкладати свій капітал в оренду землі?60. Економіка країни у звітному році досягла параметрів, відбитих наступною системою макроекономічних показників (у грошовому вираженні, в умовних одиницях):

 • витрати населення на споживання товарів та послуг 490;

 • амортизаційні відрахування 54;

 • орендна плата 28;

 • внески на соціальне страхування 40;

 • трансфертні платежі 24;

 • доходи від власності 35;

 • процент 26;

 • дивіденди 28;

 • заробітна плата осіб найманої праці 473;

 • чистий експорт 64;

 • нерозподілені прибутки корпорацій 42;

 • непрямі податки 36;

 • особисті податки 52;

 • податок на прибуток корпорацій 38;

 • прибуток корпорацій 108;

 • державні закупівлі товарів та послуг 144;

 • заощадження населення 32;

 • чисті внутрішні інвестиції 66.

Визначте розмір валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), національного доходу (НД).

 1. Оберіть у наведеному переліку первинні доходи та визначте розмір національного доходу:

Вид доходу

Сума, млрд. грн.

Проценти за кредит

22

Дивіденди на акції

154

Державні трансферти

98

Заробітна плата найманих працівників

318

Матеріальна допомога по безробіттю

37

Рента за користування природними ресурсами

29

Прибуток підприємців

266

Субсидії на житлово-комунальні послуги

11
 1. Вартість валового продукту становить 1015 у.г.о., в тому числі продукт промисловості - 630у.г.о., сільського господарства - 175 у.г.о., будівництва - 120 у.г.о., інших галузей - 90 у.г.о. Визначте розміри продукту I та II підрозділу національного виробництва, якщо відомо, що доля предметів споживання, вироблених у галузях, становить відповідно (у%): 45, 27, 32, 29.

 2. Номінальний ВВП у поточному році зріс на 15%, чисельність населення країни зросла на 4%. Дефлятор ВВП становить 1,07. Як зміниться у даному році показник номінального ВВП на душу населення та реального ВВП на душу населення?

 3. Розрахувати циклічне безробіття за таких умов: чисельність робочої сили -31 млн осіб; чисельність зайнятих - 28 млн осіб; природне безробіття - 6%.

65. Ринок праці в певній країні характеризується такими показниками: чисельність дорослого населення - 31 млн осіб; коефіцієнт участі в робочій силі - 65 %, зайняті - 18 млн осіб, природне безробіття - 6%. Обчисліть циклічний рівень безробіття.

66. Розрахувати згідно із законом Оукена втрати реального ВВП унаслідок циклічного безробіття яке становить – 4,5 % фактичний номінальний ВВП - 500 млрд грн., індекс цін – 1,06, = 2,5 %.

67. 1 жовтня на фондовій біржі укладена угода з продажу 20 тис.акцій за ціною 100 ф.ст. за акцію на термін до 31 жовтня. За жовтень курс акції підвищився до 120 ф.ст. Хто і яку суму виграв (продавець чи покупець) у ситуації, що склалася? Як називається контрагент, що грає на підвищенні курсу акції? Що відбудеться, якщо за жовтень курс акції знизиться до 90 ф.ст.?

68. Вартість сукупного суспільного продукту становить 1015 у.г.о., в тому числі продукт промисловості - 630у.г.о., сільського господарства - 175 у.г.о., будівництва - 120 у.г.о., інших галузей - 90 у.г.о. Визначте розміри продукту I та II підрозділу суспільного виробництва, якщо відомо, що доля предметів споживання, вироблених у галузях, становить відповідно (у%): 45, 27, 32, 29. Дайте характеристику натурально-речовій структурі ССП.

69. Визначити величину грошових агрегатів М1, М2, М3, використовуючи наступні дані:


№ п/п

Структура грошових агрегатів

Сума, ум. гр. од.

1.

Готівка в обігу

11560

2.

Внески населення в ощадбанках до запитання

320

3.

Внески населення та підприємств в комерційних банках до запитання

1260

4.

Кошти населення і підприємств на розрахункових рахунках

14760

5.

Строкові депозити в ощадбанках

354

6.

Депозитні сертифікати банків

15

70. Фактичний рівень безробіття в країні становить 8,3%. Природний рівень безробіття дорівнює 6%. Номінальний обсяг валового національного продукту становить 3500 млрд умовних грошових одиниць. Визначити абсолютні збитки продукції, що виникли в результаті перевищення природного рівня безробіття.

71. Фактичний рівень безробіття в країні становить 9,2%. Природний рівень безробіття дорівнює 6%. Номінальний обсяг валового національного продукту становить 2250 млрд умовних грошових одиниць. Визначити абсолютні збитки продукції, що виникли в результаті перевищення природного рівня безробіття.

72. Фактичний рівень безробіття в країні становить 8,75%. Природний рівень безробіття дорівнює 6%. Номінальний обсяг валового національного продукту становить 1956 млрд умовних грошових одиниць. Визначити абсолютні збитки продукції, що виникли в результаті перевищення природного рівня безробіття.

73. Номінальний ВНП складає 500 млрд.грн., середня швидкість обігу грошової одиниці дорівнює 4. Визначте у скільки разів зростуть ціни, якщо пропозиція грошей за рахунок емісії збільшиться на 145 млрд.грн., а реальний ВНП зменшиться на 30%. Швидкість обігу грошової одиниці незмінна.74. В таблиці вказано кількість годин, необхідних для виробництва однієї буханки хліба та одного бушеля пшениці.
Хліб

Пшениця

США

4

2

Франція

4

6

 1. Яка держава має абсолютну перевагу у виробництві хліба?

 2. Яка держава має абсолютну перевагу у виробництві пшениці?

 3. Яка держава має порівняльну перевагу у виробництві хліба?

 4. Яка держава має порівняльну перевагу у виробництві пшениці?

 5. Яким буде виграш кожної держави, якщо Франція обмінюватиме буханку хліба на бушель пшениці?

 1. У країні в 1997 р. зайняте населення становило 68,50 млн. чоловік, а економічно активне – 73,96 млн. чоловік. Якою була чисельність безробітних і яка їхня частка в економічно активному населенні?

 2. Нижче наведені умовні дані про динаміку безробіття та індекси цін.

Роки

1-й рік

2-ой рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Норма безробіття (%)

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

Індекс цін

1,10

1,15

1,20

1,40

1,5

Накресліть графік, що характеризує криву Філліпса.

 1. На ринку праці попит на працю описується рівнянням D1=100-2W, а пропозиція праці описується рівнянням C1=40+4W, де W – денна ставка заробітної плати в доларах. Визначити:

 1. яка ставка заробітної плати установиться на цьому ринку і яку кількість працівників буде найнято на роботу;

 2. якщо держава встановлює мінімальну ставку заробітної плати на рівні 15 дол. на день, які будуть наслідки такої політики в якісному та в кількісному вираженні?

Надайте графічне рішення цієї задачі.

 1. Населення країни складає 100 млн. чоловік. Чисельність зайнятих – приблизно 50% від усього населення. Безробітними зареєстровані 8% від зайнятих. Чисельність непрацездатних і тих, що навчаються з відривом від виробництва, – 36 млн. чоловік. Чисельність непрацюючих і тих, що не бажають з якихось причин працювати, склала 4 млн. чоловік. Визначити рівень безробіття в країні за методикою Міжнародної організації праці (МОП).

 2. Майстерні з ремонту годинників потрібні фахівці, попит на працю яких описується рівнянням D1=8-2W. З бажаючих найнятися на роботу один погоджується працювати при оплаті не менше 1,0 дол. за годину, двоє – не менше 2,5 дол. за годину і троє – не менше 3,5 дол. за годину. Знайдіть:

а) скільки фахівців наймуть на роботу в майстерню і чому дорівнюватиме їхня погодинна оплата?

б) скільки фахівців наймуть, якщо держава встановить мінімальний рівень денної заробітної плати 2,0 дол. за годину? 1. Галузева структура зайнятості в місті подана в таблиці.

Галузі

Чисельність на початок року

Кількість звільнених протягом року

З числа звільне-них працевлашто-вано на тих же підприємствах, план

Чисельність на кінець року, план

Промисловість

170

25

10

160

Будівництво

70

10

3

65

Транспорт

30

6

-

25

Сфера послуг

125

3

2

130

Інші

5

-

-

7

Разом

400

44

15

387

а) визначте додатковий попит на робочу силу протягом року по галузях і в цілому по місту;

б) охарактеризуйте загальну спрямованість динаміки структури зайнятості, звільнення, перерозподілу трудових ресурсів. 1. У місті 5,5 тис. осіб безробітних мають право на отримання допомоги по безробіттю. Розмір допомого становить 75% від середньої заробітної плати, що по місту дорівнює приблизно 670 грн. Середній термін виплати допомоги – 2 місяці, після чого, як правило, безробітний або отримує роботу, або проходить перепідготовку. Оскільки кожний працівник в середньому утримує одного непрацездатного, це підвищує розмір допомоги на 10%. Визначте, яка сума з фонду зайнятості знадобилася на виплату допомоги.

 2. Обсяг виробництва за рік планується збільшити на 60%. Продуктивність праці робітників підвищити на 50%. Питома вага фахівців в кількості працюючих підвищується за рік з 20 до 25%. На початок року було 100 фахівців. Скільки потрібно взяти нових фахівців, якщо їхнє природнє зменшення складає 2% на рік?

 3. На основі даних, наведених у таблиці, проаналізуйте процес розширення кредиту і роль комерційних банків у збільшенні пропозиції грошей. Заповніть рядки останньої колонки, розрахувавши кількість грошей, які банк може надати у кредит (або знову створювані гроші).

  Банк

  Депозити, отримані банком

  Обов'язкові

  резерви


  Надлишкові резерви

  Кількість грошей, які банк може надати в позичку

  Банк А

  100,0

  20,0

  80,0
  Банк B

  80,0

  16,0

  64,0
  Банк C

  64,0

  12,8

  51,2
  Банк D

  52,2

  10,24

  40,96
 4. Є дві країни А і В. Зовнішня торгівля відсутня. У кожній з цих країн виробляються тільки два товари: тканина і риба, ресурси використовуються повністю. У країні А може вироблятися або 50 тюків тканини на 1 одиницю витрат, або 25 т риби, а виробляють і споживають усередині країни 20 тюків тканини і 15 т риби. У країні В відповідно може вироблятися 40 тюків тканини або 100 т риби, але виробляють і споживають усередині країни 12 тюків тканини і 70 т риби. Накресліть криві виробничих можливостей цих країн. Припустимо, що між ними відбувається торговий обмін. Визначте переваги кожної країни, рівень її спеціалізації. Визначте обмінні коефіцієнти і накресліть криві торгових можливостей обох країн, підрахуйте вигоди від зовнішньої торгівлі між цими країнами.

 5. Яка буде світова ціна товару Х в умовах вільної торгівлі між країнами А і В? Яка з країн виступає експортером товару Х і який обсяг експорту (в натуральних одиницях)? Характеристики ринку в країнах А і В подані в таблиці (Р – ціна; Qd – попит; Qs – пропозиція).
Країна А

Країна В

P

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Qd

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

Qs

2

3

4

5

6

5

6

7

9

10
 1. Користуючись даними таблиці, вирахувати:

а) суспільну ціну виробництва одного центнера зерна;

б) суспільну ціну виробництва всього зерна;

в) земельну ренту;

г) вказати вид цієї ренти й назвати умову її утворення.
Сорт землі

Витрати виробництва в грн.

Середня норма прибутку в грн.

Зерно в ц

Індивідуальна ціна виробництва всього зерна грн.

Індивідуальна ціна виробництва 1 ц грн.

Суспільна ціна виробництва всього зерна

Суспільна ціна виробництва 1 ц

Рента в грн.

1

100

20

10

120

12


2

100

20

15

120

8


3

100

20

20

120

6


 1. Використовуючи наведені в таблиці дані, необхідно вирахувати НД, ЧНП і ВНП по витратах і по доходах (цифри умовні).

Заробітна плата

221

Споживацькі витрати домашніх господарств

245

Інвестиційні витрати бізнесу

33

Проценти

13

Трансфертні платежі

12

Український експорт товарів і послуг

14

Державні закупівлі товарів

72

Прибуток

56

Український імпорт товарів і послуг

16

Рентні платежі

10

Амортизація

27

Непрямі податки

18
 1. Наступна таблиця показує номінальний ВНП і відповідні індекси цін для ряду років. Необхідно вирахувати реальний ВНП. Вкажіть, в якому конкурентному випадку ви інфлюєте, а в якому дефлюєте ВНП.

Роки

Номінальний ВНП / в умовних грош.одиницях

Індекс цін (в %; 1990=100)

Реальний ВНП

1980


200

40,0
1985

400

80,0
1992

350

70,0
1995

250

50,0
1997

150

30,0 1. Національний доход України в 1990 р. склав в доларовому еквіваленті 158 млрд. дол., кількість працюючих у сфері матеріального виробництва дорівнювала 15 млн. чол. У 1996 р. кількість працюючих скоротилася до 10 млн. чол., а продуктивність їх праці склала лише 30% від продуктивності в 1990 р. Як змінився обсяг національного доходу?

 2. Припустимо, що природний рівень безробіття складає 5%, а фактичний – 16%. Користуючись законом Оукена, визначте величину відставання ВНП у процентах. Якщо номінальний ВНП дорівнює 300 млрд. грн., який обсяг продукції втрачається через безробіття?

 3. Згідно з прогнозом служби зайнятості природне безробіття в країні повинно було скласти 5%. Фактично ж безробітних (офіційно зареєстрованих впродовж року) було 6 млн. чол. при загальній кількості працездатних 20 млн. чол. Розрахувати:

а) рівень безробіття в країні;

б) наскільки фактичне безробіття перевищує природне;

в) який економічний збиток буде мати країна, якщо врахувати, що при повній зайнятості планувався обсяг ВНП в сумі 400 млрд. грн. (застосуйте закон Оукена).


 1. Населення країни складає 100 млн. чоловік. Чисельність зайнятих – приблизно 50% від усього населення. Безробітними зареєстровані 8% від зайнятих. Чисельність непрацездатних і тих, що навчаються з відривом від виробництва, – 36 млн. чоловік. Чисельність непрацюючих і тих, що не бажають з якихось причин працювати, склала 4 млн. чоловік. Визначити рівень безробіття в країні за методикою Міжнародної організації праці (МОП).

 2. Майстерні з ремонту годинників потрібні фахівці, попит на працю яких описується рівнянням D1=8-2W. З бажаючих найнятися на роботу один погоджується працювати при оплаті не менше 1,0 дол. за годину, двоє – не менше 2,5 дол. за годину і троє – не менше 3,5 дол. за годину. Знайдіть:

а) скільки фахівців наймуть на роботу в майстерню і чому дорівнюватиме їхня погодинна оплата?

б) скільки фахівців наймуть, якщо держава встановить мінімальний рівень денної заробітної плати 2,0 дол. за годину?

94. Органічна будова у сільському господарстві 1/1, у промисловості у середньому 2/1. норма додаткової вартості 100 %. Авансований у сільське господарство капітал становив 6000 г.о., доход від реалізації готової продукції становив – 12000 г.о. Розрахувати абсолютну і диференційну земельну ренту та ціну землі.

95. На виробництво 1Ц. зерна необхідно у середньому витратити 100 годин праці, на виробництво 1 стола – 20 годин, а на виробництво 1 грама срібла – 5 годин праці. В обігу в цій країні знаходяться монети тугрики, що містять 2 грами срібла.

Розрахувати:

А ) мінову вартість і ціну зерна та стола;

Б) як зміниться мінова вартість та ціна, якщо продуктивність праці в галузі, що виробляють зерно зросте в 2 рази;

В) як зміниться мінова вартість та ціна, якщо продуктивність праці в галузі, що виробляють срібло зросте в 2 рази;

96. Функція валових витрат ТС=60Q+6000 ринкова ціна склалася на рівні 65 грн. за одиницю. Визначте при яких обсягах виробництво буде рентабельним. Як зміниться рентабельність виробництва, якщо ціна зросте до 70 грн., а обсяги не зміняться.

97. В економіці виробляються два альтернативні товари – X та Y. Лінія виробничих можливостей економіки задається функцією:

y = 16 - 2 x .

Виконайте наступні завдання:

а) Зобразіть графічно межу виробничих можливостей економіки.

б) Скажіть, який характер має функція, що описує виробничі можливості економіки (лінійний, квадратичний чи інший) і чому.

в) У якому квадранті координатної площини будується лінія виробничих можливостей і чому?

г) Визначте, яку мінімальну і максимальну кількість товарів X та Y здатна виробляти дана економіка.

д) Які альтернативні витрати на виробництво одиниці товарів X та y?

98. На виробництво шин із авансованого капіталу витрачається 80% на обладнання, 5% на сировину, 15% на оплату найманої праці. Норма додаткової вартості – 100%. Було авансовано 1 млн.грн.. Норма амортизації – 50%, швидкість обороту – 2.

Визначити розміри: постійного, перемінного, основного та оборотного капіталу, додаткову вартість, вартість товару виробленого за рік, прибуток на норму прибутку.

99. Три виробники виробляють і поставляють на ринок абсолютно однакові лижі. На виробництво однієї пари лиж перший витрачає 10 годин праці, другий – 12 год., третій – 9 годин. Перший поставляє на ринок 200 пар, другий – 50 пар, третій – 150. У цій країні в обігу знаходяться монети, які містять в собі 4 грами срібла. На виробництво 1 грама срібла середньому витрачається 3 години праці.

Визначити:

А) вартість та ціну лиж;

Б) додатковий прибуток, який буде результатом відхилення індивідуальних витрат від суспільно необхідних ( для найефективнішого виробника);

В) як зміниться вартість та ціна лиж, якщо другий виробник підвищить продуктивність праці на 50%.

100. При ціні 50 грн. за квиток кінотеатр відвідують 500 чоловік. З метою збільшення доходу керівництво підняло ціну до 60 грн. Розрахувати зміну доходу при еластичності попиту -2.


IX. Перелік питань до іспиту

 1. Основні етапи розвитку політичної економії; школи та напрямки.

 2. Предмет політичної економії;

 3. Методологія політичної економії;

 4. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук.

 5. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація

 6. Економічні інтереси, їх сутність і функції Виробничі можливості суспільства і потреби.

 7. Суспільний процес виробництва. Відтворення, економічне зростання.

 8. Фактори виробництва. Класифікація факторів та їх характеристика.

 9. Проблема обмеженості ресурсів. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.

 10. Поняття та структура економічної системи, закони її розвитку

 11. Сутність, елементи i критерії класифiкацiї економічних систем. Концепції періодизації еволюції суспільства.

 12. Сутність відносин власності. Форми та типи власності.

 13. Натуральне і товарне господарство як форми організації виробництва. Сутність, причини, характеристики.

 14. Товар і його властивості.

 15. Закон вартості та його функції.

 16. Теорії цінності товару.

 17. Виникнення і розвиток грошових відносин. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.

 18. Сутність грошей. Функції грошей.

 19. Формування попиту та пропозиції грошей. Грошовий обіг та його закони.

 20. Порушення законів грошового обігу. Інфляція. Грошові реформи.

 21. Домогосподарство як суб'єкт ринкових відносин.

 22. Доходи домогосподарства. Витрати та заощадження домогосподарства.

 23. Проблема нерівномірності у розподілі доходів між домогосподарствами. Політика держави по зниженню диференціації сімей за рівнем доходу.

 24. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки.

 25. Сутність підприємництва і умови його існування.

 26. Функції підприємництва.

 27. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Перетворення грошей у капітал.

 28. Робоча сила, як специфічний фактор виробництва. Властивості робочої сили, як товару.

 29. Заробітна плата: сутність, форми системи.

 30. Структура капіталу: постійний та перемінний капітал. Додаткова вартість. Маса та норма додаткової вартості. Прибуток: маса та норма прибутку.

 31. Кругооборот капіталу. Оборот капіталу Основний та оборотний капітал. Фізичне та моральне зношення капіталу, амортизація.

 32. Формування середнього прибутку та ціни виробництва.

 33. Витрати підприємства: індивідуальні та суспільні витрати.

 34. Бухгалтерські витрати. Постійні та змінні. Оптимізація витрат виробництва.

 35. Валовий дохід. Середній та граничний дохід. Структура валового доходу і його розподілення.

 36. Прибуток підприємства. Бухгалтерський прибуток. Нормальний та економічний прибуток. Показники ефективності підприємницької діяльності. Рентабельність.

 37. Сутність ринку, його місце та роль в економічної системі. Механізм функціонування ринку.

 38. Функції ринку, умови ефективного функціонування ринку.

 39. Інфраструктура ринку.

 40. Класифікація ринків за різними ознаками: види ринків, типи ринків, сегменти ринку.

 41. Попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту.

 42. Пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції.

 43. Рівновага попиту і пропозиції.

 44. Кон’юнктура ринку, її види.

 45. Кредит, сутність кредиту та його функції. Ціна кредиту.

 46. Форми кредиту.

 47. Банківська система країни. Банки.

 48. Центральний банк та його функції.

 49. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу.

 50. Земельна рента: сутність, причини існування, умови виникнення, джерела та форми.

 51. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки.

 52. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень.

 53. Національна економіка: характеристика, рівні, суб’єкти, ринки.

 54. Суспільний продукт і його форми: система національних рахунків: валовий внутрішній продукт (ВВП);

 55. Макроекономічні тотожності. Схеми відтворення К. Маркса для простого та розширеного відтворення.

 56. Економічний розвиток та економічне зростання: зміст та альтернативні трактовки, чинники економічного зростання.

 57. Циклічність — загальна закономірність економічного розвитку: економічний цикл: види, фази циклу, динаміка основних макропоказників на фазах циклу,

 58. Зайнятість і безробіття: сутність, форми та ефективність, зв'язок безробіття з основними показниками функціонування національної економіки;

 59. Господарський механізм: сутність, функції, принципи функціонування:

 60. Державне регулювання економікою: типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ.

 61. Фінансова система та її роль в регулюванні національною економікою.

 62. Монетарна політика держави та механізм її дії: типи, моделі, форми та інструменти.

 63. Економічна система чистого капіталізму:

 64. Командно-адміністративна система:

 65. Традиційна економіка

 66. Змішана економічна система

 67. Особливості еволюції перехідних економічних систем.

 68. Світове господарство: його сутність та структура.

 69. Міжнародний поділ праці і спеціалізація.

 70. Міжнародні економічні відносини.

 71. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил.

X. СПОСОБИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного і підсумкового контролю.

Поточний контроль знань студентів заочного віділення здійснюється шляхом опитування на семінарських заняттях та написання контрольних робіт. Підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом складання іспиту.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно і письмово представити певний матеріал.

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Таблиця 2 – Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента заочної форми навчанняВид навчальної роботи

Форми контролю

Кількість балів

Систематична та активна робота на семінарськихзаняттях

Результати виконання практичних завдань;

активність при обговоренні питань, відвідування10
5

5


Виконання контрольної роботи

Правильність відповідей на теоретичне питання,

Правильність відповідей на тести

Розвязання задачі

Оформлення контрольної роботи10
10

5

5Екзамен

50

Усього

100

Підсумкове (завершальне) оцінювання знань студентів з дисципліни “Політична економія” здійснюється, згідно з встановленим у УАБС НБУ порядком, за 100-бальною шкалою з урахуванням результатів поточного і підсумкового контролю.


Розподіл балів, які отримують студенти

Таблиця 3 – Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія. – Київ, “Знання-пресс”, 2008. – 720 с..

 2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Ч.1.Загальна економічна теорія; Ч.2.Спеціальна економічна теорія. — К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000. — 526 с.

 3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. — К.: Вища школа, 1995. — 471 с.

 4. Економічна теорія - Мочерний С.В Бібліотека українських підручникі http://libfree.com/169661328 ekonomikaekonomichna_teoriya__mocherniy_sv.html

 5. Економічна теорія. Політекономія - Семененко В.М. Бібліотека українських підручників http://libfree.com/162759142-politekonomiyaekonomichna_teoriya_politekonomiya__semenenko_vm.html

 6. Економічна теорія. Політекономія: навчальний посібник/ В. М. Семененко [та ін.]; заг. ред. В. М. Семененко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 360 с.

 7. Економічна теорія. Політекономія: навчальний посібник/ В. М. Семененко [та ін.] ; ред.: В. М. Семененко, Д. І. Коваленко; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - 2-ге вид., допов. та переробл.. - К.: ЦУЛ, 2011. - 428 с

 8. Економічна теорія: політекономія: практикум : навчальний посібник/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ред. В. Д. Базилевич. - 2-ге вид., стер.. - К.: Знання, 2013. - 494 с..

 9. Ковальчук В. М. Основи економічної теорії: короткий курс. — Тернопіль: Астон, 1999. — 203 с.

 10. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії. — К.: Атіка, 2001. — 344 с.

 11. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – К.: Вікар, 2005. 487с.
 12. Основи економічної теорії - Ажнюк М.О. Бібліотека українських підручників http://libfree.com/165962428-politekonomiyaosnovi_ekonomichnoyi_teoriyi__azhnyuk_mo.html


 13. Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. http://libfree.com/125438929-politekonomiyaosnovi_ekonomichnoyi_teoriyi__dzyubik_s_d.html

 14. Основи економічної теорії - Мамалуй О.О. http://libfree.com/179138237-politekonomiyaosnovi_ekonomichnoyi_teoriyi__mamaluy_oo.html

 15. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Климка Г.Н., Нестеренка В.П. — К.: Вища школа; Знання, 1997. — 743с.

 16. Петруня Ю.Е., Задоя А.А. Основы экономической теории. Учебное пособие / - 4-е изд. . – К.: Знання, 2008.

 17. Політична економія - Федоренко В.Г. Бібліотека українських підручників http://libfree.com/193728681-politekonomiyapolitichna_ekonomiya__fedorenko_vg.html

 18. Політична економія - Щетинін А.І. Бібліотека українських підручників http://libfree.com/154878771-politekonomiyapolitichna_ekonomiya__schetinin_ai.html

 19. Політична економія: методичні вказівки до семінарських занять/ Укладач: Синюченко М.І. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. - 118с.http://www.tpe.uabs.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=127&lang=uk

 20. Політична економія: Навч.посібник/ За ред. К.Т.Кривенко. К., КНЕУ, 2001. – 508 с.

 21. Теоретическая экономика. Политэкономия/ Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н. Мильчаковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 485 с.

 22. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії: Підручник / К.: Знання, 2007.


Додаток АПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал