Методичні вказівки для проведення практичних занять з фармакології для студентів ІІІ курсу медичного факультетуСторінка1/4
Дата конвертації03.03.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ
Методичні вказівки

для проведення практичних занять з фармакології для студентів ІІІ курсу медичного факультету

Івано-Франківськ

2015 р.

Ухвалено” центральною методичною комісією Івано-Франківського національного медичного університету

_______________2015 року

Протокол №

Під загальною редакцією д.м.н., проф. Шеремети Л.М.

ПЕРЕДМОВА

В процесі формування спеціаліста важлива роль належить самостійній роботі студента.

Обов’язковим елементом оптимальної роботи студентів є наявність “Методичних вказівок”, які регламентують та конкретизують самостійну підготовку до практичних занять та самостійну діяльність під час таких занять.

Дані “Методичні вказівки” розроблено у відповідності до типової програми та робочого плану з фармакології для студентів медичного факультету і включають: мету заняття, актуальність теми, домашнє завдання до теми з переліком відповідних лікарських препаратів, самостійну роботу на занятті. Окремі групи лікарських препаратів вивчаються самостійно у зручний для студентів позаурочний час.

При підготовці до заняття студенти повинні засвоїти теоретичні питання: класифікація препаратів, механізм їх дії, особливості фармакокінетики та фармакодинаміки кожного препарату, побічні ефекти, показання та протипоказання до їх призначення, форми випуску та дозування основних препаратів.

З метою контролю знань студента та більш досконалого опанування навичок з виписування рецептів на всіх практичних заняттях передбачено виконання індивідуальних контрольних завдань з виписуванням 3-4 рецептів та вирішенням фармакологічних задач, побудованих з врахуванням особливостей хімічної будови, фармакокінетики, фармакодинаміки, фармакотерапії.

Після кожного розділу фармакології, з метою контролю знань та вмінь із засвоєного матеріалу, тематичним планом передбачено проведення контрольної роботи, котра проводиться письмово і включає завдання лікарської рецептури та вирішення основних фармакотерапевтичних задач з конкретною клінічною ситуацією, обґрунтування раціонального підбору відповідних лікарських засобів.

В кінці “Методичних вказівок” подано перелік питань та список основних лікарських препаратів, на які потрібно вміти виписувати рецепти в різних лікарських формах під час складання модульного контролю .
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. та ін. / Видання 3-е. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 784 с.

 2. Дроговоз С.М. Фармакология на допомогу лікарю, провізору, студенту. – Х.: ВЦ ХАІ, 2012. – 480 с.

 3. Компендиум 2013 – лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторов. – К.: МОРИОН, 2013. – 2240 с.

 4. Посібник для самостійної роботи студентів заочного відділення фармацевтичного факультету (дистанційна форма навчання) / Чекман І.С., Белєнічев І.Ф., Горчаова Н.О. та ін. – Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет, 2009. – 154 с.

 5. Фармакология спорта / Горчакова Н.А., Гудивок Я.С., Гунина Л.М. и др. – К.: Олимп л-ра, 2010. – 640 с.

 6. Чекман І.С., Бобирьов В.М., Горчакова Н.О. Фармакологія. Підручник для студентів стоматологічного факультету. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 480 с.

 7. Чекман І.С., Горчакова Н.О., Галенко-Ярошевський П.А. и др. Фармакология. Рецептура. Практические занятия: Учеб. для иностранных студентов / Под ред. И.С. Чекман. – К: ООО «Рада», 2009. – 832 с.Допоміжна

  1. Скакун М.П., Посохова К.А. – Фармакологія – Тернополь:Укрмедкнига, 2003 -740 с

  2. Фармакология – Сito! (Фармакология. Логика.): учебник для вузов / Под ред. С.М. Дроговоз. – Харьков: СИМ, 2007. – 236 с.

  3. Chekman I.S., Gorchakova N.O. Panchenko N.I., Вekh P.O. Pharmacology. – Vinnytsa: Nova Knyga Publishers, 2006. – 384 p.

  4. Бертрам Г., Катцунг. Базисная и клиническая фармакология: в 2 томах – Москва.-Санкт-Петербург, Бипом – Невський діалект, 2003- 612с; 670

  5. Чекман І.С. Нанофармакологія. – Київ: ПВП Задруга, 2011. – 424 с.

  6. Чекман І.С., Вікторов О.П., Горчакова Н.О. та ін. Нестероїдні протизапальні препарати: ефективність, доступність, прийнятість для пацієнта. Фармаконагляд за безпекою застосування. – Київ: Поліграф плюс, 2011. – 118 с.

  7. Фармакологія та клінічна фармакологія. Ч. 1. Побічна дія лікарських засобів та фармакологічний нагляд за безпекою застосування ліків в Україні / Чекман І.С., Вікторов О.П., Мазур І.А., Белєнічев І.Ф., Горчакова Н.О. та ін. – Запоріжжя-Київ: Вид-во ЗДМУ, 2007. – 77 с.

  8. Основи фармакології з рецептурою: підручник / М.П. Скакун, К.А. Посохова. – Тернопіль: Укр. мед. книга, 2004. – 604 с.

  9. Клінічна фармакологія: підручник / За ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – К.: Медицина, 2008. – 768 с.

  10. Катцунг Б.Г. Базисная и клиническая фармакология в 2-х томах. – М., Спб.: Бином, Диалект. Т. 1., 2006. – 611 с., Т. 2, 2007. – 648 с.

  11. Клінічна фармакологія: підручник у 2-х томах / Під ред. І.А. Зупанця. – Харків: НФАУ. Золоті сторінки, 2007. – Т. 1. – 312 с., Т. 2. – 348 с.


Модуль 2

«Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних, протипротозойних, протигрибкових, протибластомних лікарських засобів. Препарати кислот, лугів та солей лужноземельних металів.»

ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА:Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання

Актуальність теми: Захворювання органів дихання мають велику частоту серед всіх вікових груп населення. Різноманітність механізмів спрямованості дії фармакологічних груп препаратів, що впливають на органи дихання, дає можливість використовувати їх при лікуванні значної кількості захворювань (бронхіти, бронхіальна астма, пневмонії, плеврити), а також в усуненні таких важких станів, як набряк легень та респіраторний дистрес синдром новонароджених.

Навчальні цілі:

Знати: особливості фармакокінетики і фармакодинаміки протикашлевих, відхаркувальних, бронхолітичних засобів, стимуляторів дихання, препаратів для лікування набряку легень.

Вміти: проаналізувати дію лікарських засобів, які впливають на дихальну систему, з врахуванням їх фармакологічних властивостей, правильно застосовувати при захворюваннях органів дихання, вміти виписати в рецептах.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗАНЯТТЯ

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ

1. Клінічна класифікація лікарських середників, які впливають на функції органів дихання.

2. Середники, які стимулюють дихання. Порівняльна характеристика аналептичних засобів за механізмом їх дії. Залежність ефекту стимуляторів дихання від шляхів введення.

3. Фармакодинаміка протикашльових середників. Механізм дії, показання до

застосування і побічні ефекти.

4. Класифікація відхаркуючих засобів за механізмом дії. Фармакодинаміка, показання і особливості застосування відхаркуючих середників. Комбіноване застосування відхаркуючих і протикашльових середників.

5.Класифікація бронхолітичних засобів за механізмом дії. Порівняльна характеристика бронхорозширюючих засобів з фармакологічних груп адреноміметичних, М-холіноблокаторів та спазмолітиків міотропної дії. Комбіновані препарати (беродуал, дітек).

6.Принципи лікування набряку легень.Вивчити форму випуску і дозування наступних препаратів:

кордіамін, бемегрид, етимізол, цититон, нашатирний спирт, трава термопсису, калію йодид, натрію гідрокарбонат, трипсин кристалічний, кодеїну фосфат, мукалтин, глауцину гідрохлорид, лібексин, амінофілін (еуфілін), кромолін - натрій, адреналіну гідрохлорид, сальбутамол, фенотерол (беротек), ізадрин, атропіну сульфат, спирт етиловий, кетотіфен, бромгексин, амброксол, ацетилцистеїн.Виписати в рецепті:

кодеїну фосфат з сухим екстрактом термопсису (0.02) в таблетках, термопсис у настої, ацетилцистеїн в таблетках; окселадин в таблетках ; глауцин у таб., адреналіну(епінефрин) гідрохлорид для зняття приступу бронхіальної астми; еуфілін(амінофілін) в ампулах; спирт етиловий для інгаляцій при набряку легень; амброксол в таблетках та сиропі, нашатирний спирт, кромолін натрію в капс.;Розглянути ситуаційні задачі і тести:

Задача 1. Для допомоги хворому з приступом бронхіальної астми зроблена інгаляція з препаратом, який швидко полегшив дихання, але викликав тахікардію. Який з перерахованих засобів може привести до такого ускладнення:

А - Атенолол

Б - Кромолін-натрій

В - Ізадрин

Г - Беротек

Д - Салбутамол.Задача 2. У хворого виник набряк легень. З якою метою при його лікуванні використовують гангліоблокатори ?

А - зменшується об'єм циркулюючої крові;

Б - збільшується робота серця;

В - активується загальна гемодинаміка;

Г - стимулюється дихання;

Д - пригнічується дихання;Задача 3. Лікар здійснює швидку допомогу хворому з набряком легень, у якого підвищений артеріальний тиск. Яку з перерахованих груп треба застосувати?

А - альфа-адреноміметики

Б - гангліоблокатори

В - симпатолітики

Г - серцеві глікозиди

Д - бета-адреноблокаториЗадача 4. У хворого з пневмонією частий виснажуючий кашель без виділення харкотиння. Який з названих препаратів застосуєте?

А - кодеїну фосфат

Б - мукалтін

В - глауцин

Г - лібексин

Д – амброксолСАМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.

І.Контроль вихідного рівня знань (опитування).

ІІ. Розглянути ситуаційні задачі, зробити висновки. Виписати в рецепті складні препарати. Ознайомитися з формами випуску препаратів, з інформаційними листками на них.

ІІІ.Визначити речовини, найбільш раціональні для використання в наступних ситуаціях:

1. При зупинці дихання, викликаній барбітуратами, наркозними засобами, алкоголем, наркотичними аналгетиками.

2. Для пригнічення кашлю при гострому бронхіті.

3. Для усунення бронхоспазму у хворого з підвищеним АТ.

4. Для піногасної дії при набряку легень.

5. Для зменшення набряку легень при високому АТ.

6. При набряку легень з явищами серцевої недостатності.

VІ . Заповнити таблицю: "Застосування стимуляторів дихання в медичній практиці"


Показання до застосування

Цититон

Бемегрид

Кордіамін

Камфора

Налоксон

Непритомність
Гіпоксія новонароджених
Пригнічення дихання при

Пневмонії


Пригнічення дихання при

інфекційних захворюваннях


Пригнічення дихання при

глибокому наркозі


Отруєння снодійними

Засобами

Отруєння наркотичними анальгетиками

V. Контроль кінцевого рівня знань за індивідуальними завданнями. Проаналізувати помилки.
ЗАНЯТТЯ № 2

ТЕМА:Кардіотонічні лікарські засоби. Протиаритмічні лікарські засоби.

Актуальність теми: Гостра і хронічна серцева недостатність може бути наслідком як хронічних захворювань серцево-судинної системи, так і невідкладних станів (набряк легень, гострі отруєння та ін.). Кардіотоніки дають можливість підтримувати роботу серця і нормолізувати показники гемодинаміки, чим зберігають працездатність пацієнтів і продовжують їх життя.

Протиаритмічні засоби належать до різних груп, як за хімічною будовою і походженням, так і за механізом дії, а отже і показаннями до застосування. Вміти найбільш раціонально призначити протиаритмічний препарат при різних формах аритмій, а також попередити можливе їх виникнення є необхідною складовою частиною знань практичного лікаря будь-якої спеціальності.Навчальні цілі:

Знати: особливості фармакокінетики кардіотоніків глікозидної та не глікозидної природи, їх вплив на основні функції міокарду, дози різних препаратів серцевих глікозидів при гострій і хронічній серцевій недостатності з врахуванням принципів дигіталізації, диференціювати кардіотоніки не глікозидної природи з врахуванням їх механізму дії, знати фармакокінетику та фармакодинаміку протиаритмічних препаратів різних груп.

Вміти: диференціювати препарати серцевих глікозидів залежно від особливостей фармакокінетики, дати аналіз їх впливу на основні функції роботи серця, обмін речовин в міокарді і виписати в рецептах, вміти оцінити раціональність застосування і обґрунтувати дозу різних препаратів серцевих глікозидів при гострій і хронічній серцевій недостатності, диференціювати кардіотоніки неглікозидної природи з врахуванням їх механізму дії, диференціювати протиаритмічні препарати залежно від механізму дії і оцінити можливість їх найбільш раціонального застосування при різних формах аритмій, виписати препарати в рецептах
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗАНЯТТЯ.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ

1. Хімічна структура серцевих глікозидів. Роль глікону, аглікону та ненасиченого лактонного кільця в дії серцевих глікозидів. Фармакокінетика серцевих глікозидів. Їх класифікація за особливостями фармакокінетики (всмоктування з шлунково-кишкового тракту, швидкість розвитку і тривалість дії, кумуляція).

2. Фармакодинаміка серцевих глікозидів: вплив на силу серцевих скорочень, ритм, збудливість, провідність, артеріальний і венозний тиск, швидкість кровообігу, хвилинний та ударний об'єм крові, функцію нирок і центральної нервової системи.

3. Механізм кардіотонічної дії серцевих глікозидів. Вплив на обмін речовин. Типи дигіталізації.

4. Клінічні прояви глікозидної інтоксикації, їх профілактика та лікування.

5. Принципи вибору глікозидів і дозування для лікування гострої та хронічної серцевої недостатності, базуючись на принципах дигіталізації.

6. Нові класи нестероїдних кардіотонічних препаратів. Особливості дії окремих препаратів.

7.Класифікація протиаритмічних препаратів.

8. Препарати, що використовуються для лікування тахіаритмій. Поділ на групи за механізмом дії.

9. Порівняльна характеристика фармакокінетики, фармакодинаміки препаратів стабілізаторів мембран клітин міокарду для іонів натрію, калію і кальцію (частково).

10. Особливості протиаритмічної дії лідокаїну (ксикаїну), діфеніну.

11. Фармакологія інгібіторів трансмембранного току іонів кальцію.

12. Протиаритмічна дія бета-адреноблокаторів і аміодарону.

13. Характеристика препаратів, що використовуються при брадиаритміях.Вивчити форми випуску і дозування наступних препаратів:

Дигоксин, целанід, строфантин, корглікон, адонізид, калію хлорид, аспаркам, добутамін, корвалол, допамін, хінідину сульфат, новокаінамід, етмозин, лідокаїн, дифенін, верапаміл, аміодарон, калію хлорид, аспаркам (панангін),левосименданВиписати в рецепті: добутамін в ампулах, дигоксин в таблетках, строфантин в ампулах, корглікон в ампулах, аміодарон у таблетках та в ампулах, верапаміл в ампулах та таблетках, лідокаїн в ампулах ,левосимендан.

Скласти таблицю порівняльної дії дігоксину, целаніду, строфантину, корглікону за показниками: процент всмоктування з ШКТ, початок і пік кардіотонічного ефекту при прийнятті всередину і внутрішньовенному введенні, зв'язування з білками крові (%), розчинність у ліпідах, інактивація у печінці (%), повне виведення з організму (дні), вираженість кумуляції.

Розглянути ситуаційні задачі і тести.

Задача 1. У хворого виникли симптоми гострої серцевої недостатності. Яким з перерахованих засобів можна зняти цей стан?

А - Сульфокамфокаїн

Б - Строфантин

В - Камфора

Г - Адонізид

Д - КордіамінЗадача 2. У хворого із декомпенсованою вадою серця виникла шлуночкова екстрасистолія. Який засіб можна використати для нормалізації серцевого ритму, не боячись ослаблення скоротливості:

А - хінідин

Б - новокаїнамід

В - верапаміл

Г - кордарон

Д - лідокаїнЗадача 3. У хворого, який тривало вживав дігітоксин наступило отруєння із вираженою аритмією. Які засоби можна використати для лікування ?

А - хінідин

Б - верапаміл

В - калію хлорид

Г - новокаїнамід

Д – лідокаїн


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

І. Контроль вихідного рівня знань (опитування).

ІІ.Розглянути ситуаційні задачі, зробити висновки.

Задача 1. У хворого на фоні гострого інфаркту міокарду виникла небезпечна для життя фібриляція, яку необхідно негайно ліквідувати. Обґрунтуйте вибір протиаритмічного препарату з врахуванням його фармакокінетики і визначте наступну тактику лікаря.

Задача 2. В клініку поступив хворий із скаргами на неприємні відчуття в ділянці серця, приступи слабості, потьмарення свідомості. Обстеження хворого і ЕКГ виявили наявність атріо-вентрикулярної блокади ІІ ст. Визначте, які препарати можуть бути ефективними для усунення блокади. Поясніть їх механізм дії.

ІІІ. Визначити речовини, найбільш раціональні для використання в наступних ситуаціях:

1) для лікування гострої серцево - судинної недостатності;

2) для лікування хронічної серцево - судинної недостатності;

3) при брадисистолічній формі миготливої аритмії;

4) для усунення симптомів передозування серцевих глікозидів;

5) при хронічній серцево - судинній недостатності, що супроводжується неврозом;

6) при гострій серцево - судинній недостатності в першу добу після

розвитку інфаркту міокарда;ІV. Контроль кінцевого рівня знань за індивідуальними завданнями. Проаналізувати помилки.
ЗАНЯТТЯ № 3

ТЕМА:Лікарські засоби, що використовуються для лікування хворих на ішемічну хворобу серця (антиангінальні лікарські засоби). Гіполіпідемічні лікарські засоби.

Актуальність теми: Антиангінальні засоби застосовують для зняття приступів стенокардії та лікування ішемічної хвороби серця. В зв’язку з тим, що препарати мають різні механізми дії (валідол, нітрогліцерин, анаприлін та інші) і можуть викликати різноманітні побічні ефекти (підвищення внутрішньочерепного тиску, колапс, бронхоспазм ті інші), необхідно вміти раціонально призначити препарати названої групи, враховувати індивідуальні особливості пацієнта.

За останнє десятиліття розвиток науки дав можливість детально розкрити патогенез розвитку атеросклерозу і його роль у формуванні захворювань серцево-судинної системи. Гіполіпідемічні засоби застосовують як з профілактичною, так і з лікувальною метою.Навчальні цілі:

Знати: класифікацію за механізмом дії, особливості фармакокінетики та фармакодинаміки основних груп антиангінальних препаратів, покази до застосування, побічні ефекти, особливості фармакокінетики та фармакодинаміки основних груп гіполіпідемічних препаратів, принципи їх раціонального використання, особливості їх дії, призначення.

Вміти: на основі знань фармакодинаміки і фармакокінетики лікарських засобів, що впливають на коронарний кровообіг, раціонально призначити їх для фармакотерапії ішемічної хвороби, виписувати в рецептах, вмiти аналiзувати фармакологiчнi властивостi гіполіпідемічних препаратiв, виписати в рецептi, знати особливості дії.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗАНЯТТЯ

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ

1. Патогенетичні фактори, що викликають розвиток патології коронарного кровообігу.

2. Дати визначення поняття антиангінальні засоби.

3. Класифікація антиангінальних засобів за механізмом дії і застосуванням.

4. Механізм дії нітрогліцерину.

5. Порівняльна характеристика антиангінальних засобів, які застосовуються для зняття приступів стенокардії і для профілактики нападів стенокардії та лікування ІХС. Побічні ефекти, протипоказання до призначення.

6. Комплексне лікування інфаркту мікарда.

7. Класифікація гіполіпідемічних препаратів. Загальна характеристика рiзних гiперлiпiдемiй та фармакологiя гiполiпiдемiчних засобiв (iнгiбiторiв бiосинтезу лiпiдiв, iнгiбiторiв всмоктування жовчних кислот, активаторiв катаболiзму холестерину і екскрецiї стеринiв, пригнiчуючих звiльнення вiльних жирних кислот з жирової тканини).

8. Загальна характеристика гiперальфалiпопротеiдемiчних засобiв та стабiлiзаторiв атерогенних лiпопротеїдiв. Перспективи їх застосування.

Вивчити форми випуску та дозування наступних препаратів: атенолол, анаприлін, нітрогліцерин, валідол, папаверіну гідрохлорид, верапаміл, сустак, тринітролонг, фенігідин, ізосорбід мононітрат, молсідомін, діпірідамол, рибоксин, ловастатин, аторвастатин, фенофібрат.

Виписати в рецептах: нітрогліцерин (гліцерил тринітрат) в таб. і амп., валідол в таблетках, пропранолол (анаприлін), метопролол, фенігідин в таблетках, папаверину гідрохлорид в ампулах, сустак, молсидомін, ізосорбід динітрат в таб , фенофібрат в таблетках, ловастатин в таблетках.

Проаналізувати ситуаційні задачі та тести і відповісти на запитання:

Задача 1. До терапевта звернувся хворий, який страждає частими приступами стенокардії. Які препарати порекомендуєте для зняття приступу стенокардії? В чому особливості їх механізму дії і фармакокінетики? Які препарати рекомендуєте приймати в міжприступний період? Як вони класифікуються за механізмом дії?

Задача 2. У хворого стенокардією в анамнезі бронхіальна астма. Які з перерахованих ліків можна використати для його лікування? Чому?

А - Анапрілін

Б - Атенолол

В - Лабеталол

Г - Сустак

Д - Папаверину гідрохлоридЗадача 3. Назвіть засоби, які застосовуються для зняття приступу стенокардії (І) і для лікування в міжприступному періоді (ІІ)

А - Сустак

Б - Нітрогліцерин

В - Валідол

Г - Анапрілін

Д - ФенігідинЗадача 4. Який механізм дії нітрогліцерину є провідним в реалізації його антиангінальної дії

А - Центральна судиннорозширююча дія

Б - Розширення коронарних судин

В - Гальмування скоротливої діяльності міокарду

Г - Розширення периферичних судин, розвантаження міокарду і зменшення потреби серця в кисні

Д - Зменшення напруження стінки шлуночків і перетиснення коронарних судинЗадача 5. У хворого болі неясного походження в епігастральній ділянці. Лікар проводить диференціальний діагноз між ішемічною хворобою серця і приступом жовчної коліки. Чи можна з цією метою використати нітрогліцерин.

Задача 6. Хворому з атеросклерозом i нестабiльною тахiкардiєю показанi антиоксиданти. Вибрати лiки з такими властивостями:

А - Пармiдин

Б - Токоферолу ацетат

В - Кислота ацетилсалiцилова

Г - Кислота аскорбiнова

Д - Вiтамiн АЗадача 7. Хворий перенiс iнсульт. Який з перерахованих засобiв необхiдно включити в комплексну терапiю з метою покращення метаболiзму головного мозку.

А - Кофеїн

Б - Пiрацетам

В - Седуксен

Г - Феназепам

Д - Пармiдин


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

І. Ознайомитися з препаратами, виписати їх в рецепті, провести фармакологічний аналіз: нітрогліцерин, сустак, анапрілін для ін'єкцій, верапаміл.

ІІ. Розв'язати ситуаційні задачі і тести.

Задача 1. Хвора, у якої дiагностовано сiмейний тип гiперлiпiдемiї, тривалий час приймала препарат, що сприяв значному зменшенню дислiпопротеiнемiї. Разом з цим виникли диспептичнi розлади, лейкопенiя, скарги на приступи жовчекам'яної хвороби. Який препарат приймала хвора? Яким гiполiпiдемiчним препаратом слiд продовжити лiкування? Обгрунтуйте призначення з врахуванням механiзму дiї, побiчних впливiв препарату. Випишiть рецепт на курс лiкування. Назвiть до яких наслiдкiв приводить атеросклероз при вiдсутностi лiкування.

Задача 2. Визначте препарат: з шлунково-кишкового тракту не всмоктується, зв'язує в кишечнику жовчнi кислоти, а вiдповiдно зменшує всмоктування холестерину з кишечника. Найбiльш ефективний при II А типi ГЛ (з побiчних ефектiв найтиповiшi диспептичнi розлади). З якими препаратами його слiд комбiнувати для покращення такої дiї? Якi критерiї оцiнки протиатеросклеротичної дiї препаратiв ви знаєте? Яким з них вiдповiдають запропонованi препарати?

Задача 3. Обгрунтуйте вибiр препаратiв:

а) для лiкування гiперхолестеринемiї при оксидантнiй недостатностi: Охарактеризуйте антиоксиданти прямої та непрямої дiї. Назвiть фактори, якi сприяють зриву антиоксидантного захисту органiзму i його профiлактика;

б) для пригнiчення тромбогенної ланки атеросклерозу. Назвiть якi фактори виступають iндукторами агрегацiї тромбоцитiв;

в) для зменшення контрактильностi та десквамацiї епiтелiю судин;

г) при високому рiвнi триглiцеридiв i пре-бета-лiпопротеїдiв з супутнiм ожирiнням i цукровим дiабетом. Який тип гiперлiпопротеiдемiї має мiсце у данiй ситуацiї;

д) при порушеннi гемодинамiки судин мозку.ІІІ. Виконати індивідуальні завдання, які складаються із письмових тестів. Провести аналіз виявлених викладачем помилок. Ознайомитися з еталонами відповідей.
ЗАНЯТТЯ № 4Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал