Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»Сторінка5/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.54 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
Тема 9: Фінансово-господарський контроль і ревізія розрахункових та кредитних операцій.

Ревізія розрахунків підзвітними особами . документальне оформлення товарно – грошових відносин, здійснених підзвітними особами. Контроль і ревізія розрахунків з кредиторами (постачальниками, підрядниками, по претензіях, по відшкодуванню матеріальних збитків та іншими кредиторами). Ревізія і контроль кредитних операцій.Теми рефератів

 1. Завдання і джерела ревізії розрахункових і кредитних операцій.

 2. Ревізія розрахунків з дебіторами і кредиторами.

 3. Ревізія розрахунків з підзвітними особами.

 4. Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами.

 5. Ревізія операцій по претензіях і відшкодуванню матеріальних витрат.

 6. Ревізія кредитних операцій.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1. Які основні завдання ревізії розрахункових і кредитних операцій?

2. Назвіть джерела ревізії розрахункових і кредитних операцій.

3. Визначіть об'єкти ревізії розрахункових та кредитних операцій.

4. Які основні етапи проведення ревізії розрахунків з дебіторами?

5. У чому полягає проведення перевірки розрахунків з кредиторами?

6. Який порядок здійснення ревізії розрахунків з підзвітними особами?

7. Які джерелами інформації використовують при проведенні ревізії розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами?

8. Які методичні прийоми використовують при проведенні ревізії операцій по претензіях і відшкодуванню матеріальних витрат?

9. Яка мета проведення ревізії кредитних операцій?

10. Які порушення можуть бути виявлені при проведенні ревізії розрахункових і кредитних операцій?

Завдання для самостійного рішення

Завдання 9.1.

Необхідно дати відповіді з приведених питань.Дані для виконання

1) Охарактеризувати терміни позовної давності.

2) Вказати ознаки віднесення заборгованості до загальної,сумнівної і безнадійної.

3) Документальне підтвердження усіх видів заборгованості.

4) Варіанти врегулювання сумнівної і безнадійної заборгованості.


 1. Випадки, за яких термін позовної давності переривається і припиняється.

 2. Які дії мають здійснювати дебітор і кредитор, щоб оп-тимізувати оподатковування з використанням заборгованості до закінчення терміну позовної давності?

 3. Які дії мають здійснювати дебітор і кредитор, щоб оп-тимізувати оподатковування з використанням заборгованості з витіканням терміну позовної давності?

8) Методи створення резерву сумнівних боргів.

Завдання 9.2.

Необхідно відобразити в обліку результати інвентаризації розрахунків.Дані для виконання

На підприємстві була проведена інвентаризація розрахунків. Була виявлена дебіторська і кредиторська заборгованості.

Дебіторська заборгованість виникла в результаті відвантаження продукції на загальну суму 12000 грн. з ПДВ. Кредиторська заборгованість виникла в зв'язку з придбанням товарів у постачальника на загальну суму 10800 грн. з ПДВ.

На підприємстві не був сформований резерв сумнівних боргів.


Завдання 9.3.

Необхідно відобразити в обліку результати інвентаризації розрахунків.


Дані для виконання

На підприємстві була проведена інвентаризація розрахунків. Була виявлена дебіторська і кредиторська заборгованості.

Дебіторська заборгованість виникла в результаті надання автотранспортних послуг на загальну суму 3600 грн. з ПДВ. Кредиторська заборгованість виникла в зв'язку з придбанням палива у постачальника на загальну суму 2880 грн. з ПДВ.

На підприємстві був сформований резерв сумнівних боргів.


Завдання 9.4.

Необхідно знайти порушення і розрахувати необхідні штрафні санкції.Дані для виконання

Працівник підприємства, згідно з наказом директора, спрямований у відрядження терміном на 3 дні (14.02-16.02.05). Перед виїздом з каси підприємства йому були видані кошти на суму 1500 грн. По поверненню з відрядження працівник надав 23.02.05 в бухгалтерію авансовий звіт про використання коштів на суму 1200 грн. Невикористаний залишок коштів працівник повернув 28.02.05.


Завдання 9.5.

Необхідно знайти порушення і розрахувати необхідні штрафні санкції.Дані для виконання

Працівник підприємства, згідно з наказом директора, спрямований у відрядження терміном на 5 днів (03.04-07.04.05). Перед виїздом з каси підприємства йому були видані кошти на суму 3600 грн. По поверненню з відрядження працівник надав 15.04.05 в бухгалтерію авансовий звіт про використання коштів на суму 2800 грн. Невикористаний залишок коштів працівник до кінця місяця не повернув.Завдання 9.6.

Необхідно провести інвентаризацію і звірення розрахунків з бюджетом.Дані для виконання

Сальдо на 31.12.2004 року по дебету субрахунку 641 « Розрахунки з бюджетом по податку на прибуток» — 120 грн. (переплата).

За декларацією за 2004 рік підприємством нараховані до сплати платежі в сумі 13500 грн., в тому числі за IV квартал — 2400 грн. Нараховано в IV кварталі: за жовтень — 300 грн., за листопад — 420 грн.

За результатами документальної перевірки в жовтні 2004 року податковим органом донарахований податок у сумі 470 грн. і штраф у розмірі 40%. У бухгалтерському обліку ці суми знайшли відображення у вигляді проведення:

Д641 К311.

За особовим рахунком у відділі обліку на 01.01.2005 року перебуває на обліку переплата в сумі 225 грн.

При звіренні нарахувань і сплати податків з окремих складових встановлені такі відхилення:

1) в особовому рахунку сума нарахованої пені склала 105 грн.;

2) в особовому рахунку на 10.10.2004 року відображена сума зменшення платежів — 820 грн.: переплата податку на прибуток на прохання підприємства була зарахована на
сплату ПДВ.

Дані операції на особовому рахунку в обліку підприємства не відображені.Завдання 9.7.

Необхідно виявити порушення, розрахувати за необхідності штрафні санкції, відобразити операції в бухгалтерському обліку.Дані для виконання

Підприємство відряджає водія у відрядження до Росії тривалістю 5 днів з 16.09.2004 року по 20.09.2004 року. Підприємство видало на відрядження аванс у сумі USD 2000, з яких добові USD 222. Курс UАН/USD на день видачі авансу склав 5,31.


Завдання 9.8.

Необхідно виявити порушення, пояснити їх, відобразити операції в бухгалтерському обліку.


Дані для виконання

При вибутті у відрядження працівник з поважних причин не зміг одержати аванс. Строк відрядженні: 10.03.05-20.03.05 р. Після повернення працівник подів звіт 23.03.05 р. про використані у відрядженні кошти з усіма підтверджувальними документами. Підприємство розрахувалося за витрачені кошти 17.05.05 року.Тестові завдання

Відповісти на тестові питання:

1. Загальний термін позовної давності складає:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 5 років;

г) 10 років.

2. Скорочений термін позовної давності складає:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 5 років;

г) 10 років.

3. Подовжений термін позовної давності складає:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 5 років;

г) 10 років.

4. За яких умов заборгованість вважається безнадійною і звертання до суду для її стягнення недоцільним:

а) перебігу позовної давності;

б) боржник безвісно відсутній;

в) заборгованість частково погашається;

г) діють нездоланні обставини тимчасового характеру.

5. За настання якої обставини звичайна заборгованість стає сумнівною:

а) боржник безвісно відсутній;

б) минув термін позовної давності;

в) прийняте рішення суду про визнання боржника банкрутом;

г) наступив термін виконання зобов'язання.

7. Моментом збільшення валового доходу у покупця при звертанні продавця з позовом до суду про стягнення заборгованості є:

а) одержання від покупця згоди про визнання раніше спрямованої йому претензії в порядку досудового врегулювання суперечки;

б) звертання до суду з позовом;

в) 30-й календарний день із дня прийняття судом рішення про стягнення заборгованості;

г) 90-й календарний день із дня граничного терміну погашення заборгованості.

8. Моментом збільшення валових витрат у продавця при поданні претензії покупцю в порядку досудового врегулювання суперечки є:

а) одержання від покупця згоди про визнання раніше спрямованої йому претензії в порядку досудового врегулювання суперечки;

б) звертання до суду з позовом;

в) 30-й календарний день із дня прийняття судом рішення про стягнення заборгованості;

г) 90-й календарний день із дня граничного терміну погашення заборгованості.

9. Моментом збільшення валового доходу у покупця при поданні йому претензії в порядку досудового врегулювання суперечки є:

а) викриття нотаріусом виконавчого напису по представленню продавця;

б) звертання до суду з позовом;

в) 30-й календарний день із дня прийняття судом рішення про стягнення заборгованості;

г) 90-й календарний день із дня граничного терміну погашення заборгованості.

10. Моментом збільшення валових витрат у продавця при викритті нотаріусом виконавчого напису за поданням продавця про стягнення заборгованості з покупця є:

а) викриття нотаріусом виконавчого напису по представленню продавця;

б) одержання від покупця згоди про визнання раніше спрямованої йому претензії в порядку досудового врегулювання суперечки;

в) 30-й календарний день із дня прийняття судом рішення про стягнення заборгованості;

г) 90-й календарний день із дня граничного терміну погашення заборгованості.

Тема 10: Фінансово-господарський контроль і ревізія використання робочої сили, фонду оплати праці та розрахунків з робітниками і службовцями.

Контроль і ревізія забезпеченості підприємства робочою силою, дотримання кадрової політики, штатної дисципліни. Ревізія використання робочого часу, нарахування оплати праці, розрахунків з робітниками і службовцями. Ревізія повноти та своєчасності розрахунків з бюджетом по податках з робітників і службовців та з фондами та з фондами соціального захисту. Контроль і ревізія правильності нарахування сум відпускних і розрахунків по них.Теми рефератів

 1. Завдання і джерела ревізії розрахунків з оплати праці.

 2. Ревізія і контроль дотримання штатної дисципліни, використання робочого часу та встановлених норм оплати праці.

 3. Ревізія первинної документації та обліку розрахунків з оплати праці.

 4. Ревізія податку з доходів фізичних осіб.

 5. Ревізія розрахунків за соціальним страхуванням.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1. Які основні завдання ревізії розрахунків з оплати праці?

2. Назвіть джерела ревізії розрахунків з оплати праці.

3. Якими законодавчо-нормативними актами керується ревізор при тисненні ревізії розрахунків з оплати праці?

4. Як здійснюється ревізія дотримання штатної дисципліни?

5. Які особливості проведення ревізії використання робочого часу?

6. Який порядок перевірки використання фонду оплати праці, організації табельного обліку?

7. Визначіть основні етапи здійснення перевірки оформлення пецг винної документації і правильності нарахування заробітної плати.

8. Які документи є джерелами інформації при ревізії відпусток?

9. Як здійснюється ревізія податку з доходів фізичних осіб?

10. Який порядок ревізії розрахунків за соціальним страхуванням?

Завдання для самостійного рішення

Завдання 10.1.

Необхідно виявити порушення і внести зміни.Дані для виконання

Працівнику сільськогосподарського підприємства, відповідно до договору, за роботи зі збирання зернових нараховується заробітна плата в грошовій формі — 480 грн., зерном ячменю, отриманим від урожаю поточного року — 2 ц. Звичайна вартість 1 ц ячменю складає 52 грн. з ПДВ. Бухгалтерією підприємства був наданий розрахунок оподатковуваного доходу, податків і зборів: • нарахована заробітна плата: 480 + 2-52 = 584,00 грн.;

 • утримання: 584,00(1% + 1% + 0,5%) = 14,6 грн.;

 • податок з доходу фізичних осіб: (584 -14,6)-13% = 74,02 грн.;

 • заробітна плата до видачі: 584 - 14,6 - 74,02 = 495,38 грн.


Завдання 10.2.

Необхідно виявити порушення і внести зміни.Дані для виконання

 • Підприємство надає своєму працівнику послугу у вигляді ремонту квартири. Вартість ремонту — 3100 грн. з ПДВ. Бухгалтерією наданий розрахунок утримань із заробітної плати працівника:

- оподатковуваний дохід: 3100 1,1494 = 3563,14 грн.; -податок з доходу фізичних осіб: 3563,14 13% =463,21 грн.

Завдання 10.3.

Необхідно виявити порушення і внести зміни.Дані для виконання

Учасник телевікторини виграв приз у вигляді пароварки вартістю 640 грн. з ПДВ. Бухгалтерією наданий розрахунок утримань із заробітної плати працівника:

- оподатковуваний дохід: 640 1,1494 = 735,62 грн.; -податок з доходу фізичних осіб: 735,62-13% =95,63 грн.
Завдання 10.4.

Необхідно виявити порушення і внести зміни.Дані для виконання

У серпні 2004 року працівнику (віднесений до 2-ї категорії осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) нарахована заробітна плата в сумі 438 грн., а також видана нецільова благодійна допомога в розмірі 425 грн. Бухгалтерією наданий розрахунок утримань із заробітної плати працівника:

1) утримання:


 • в Пенсійний фонд: (438 + 425>2% = 25,96 грн.;

 • ОДСС по ТВП: (438 + 425) 1% = 8,63 грн.;

 • ОДСС на випадок безробіття: (438 + 425)-1% = 8,63 грн. 1. податкова соціальна пільга: 205-30% 150% =92,25 грн.;

 2. оподатковуваний дохід:

438 + 425 - 25,96 - 8,63 - 8,63 -92,25 = 726,53 грн.;

4) податок з доходу фізичних осіб: 726,53-13% =94,45 грн.


Завдання 10.5.

Необхідно виявити порушення, внести зміни, відобразити операції в обліку.Дані для виконання

ТОВ «Квадрат» у липні 2004 року виплатило такі види допомоги: 1. головному бухгалтеру надана щорічна допомога на оздоровлення у розмірі 530 грн.;

 2. менеджеру з продажу надана разова допомога на придбання медикаментів, які входять до переліку життєво необхідних, у розмірі 285 грн.;

 1. завідуючому складом оплачене її лікування в приватній клініці в розмірі 710 грн — вартість медичного обслуговування з переліку життєво необхідних і 260 грн. — водолікування (не пільгове лікування);

 2. непрацюючому пенсіонеру оплачене обстеження за призначенням лікаря в приватній клініці в розмірі 350 грн.

За розрахунками бухгалтерії з даних видів виплат були утримані збори в Пенсійний фонд (2%), і фонди ОДСС (1% — по ТВП і 0,5% — на випадок безробіття), податок з доходів — 13% . Дані витрати були списані на рахунок 949.

Завдання 10.6.

Необхідно виявити порушення, внести зміни, застосувати за необхідності штрафні санкції.Дані для виконання

Підприємство в серпні 2004 року виплачує заробітну плату. 1. Іванову А. А., нараховану в жовтні 2000 року в сумі 170 грн.

 1. Петрову И.Д., нараховану в березні 2001 року в сумі 180 грн.; нараховану в вересні 2003 року в сумі 260 грн.

Сума виплачених коштів підприємством складає 610 грн. Нарахуванням заробітної плати займається бухгалтер розрахункового відділу Степанова В.І.
Тестові завдання

Відповісти на тестові питання:

1. Максимальна тривалість нормального робочого часу за тиждень складає:

а) 35 годин;

б) 40 годин;

в) 45 годин;

г)за розсудом керівництва підприємства, але не більш 50 годин.

2. Підставою для нарахування премії є:

а) дані бухгалтерського обліку;

б) дані лабораторного контролю;

в) дані звітності;

г) усі відповіді правильні.

3. Розрахунок середньої заробітної плати для нарахуван- ня відпускних здійснюється виходячи з виплат за останні:

а) 3 календарних місяці роботи;

б) 6 календарних місяців роботи;

в) 9 календарних місяців роботи;

г) 12 календарних місяців роботи.

4. Який буде розмір допомоги з тимчасової непрацездатності, якщо страховий стаж працівника — 5 років, а стаж роботи — 6 років:

а) 40% від середньої зарплати;

б) 60% від середньої зарплати;

в) 80% від середньої зарплати;

г) 100% від середньої зарплати?

5. Не є об'єктом для утримання збору в Пенсійний фонд і внесків на ОДСС сума доходу в розмірі понад:

а) 1500 грн. на місяць;

б) 2000 грн. на місяць;

в) 2200 грн. на місяць;

г) 2660 грн. на місяць.

6. При виплаті заробітної плати утримання не повинні перевищувати:

а) 15% заробітку;

б) 20% заробітку;

в) 30% заробітку;

г) 40% заробітку.

7. Який вид матеріальної допомоги не включається в фонд оплати праці:

а) матеріальна допомога до ювілейних дат;

б) матеріальна допомога на оздоровлення;

в) щорічна допомога на оздоровлення дітей;

г) одноразова допомога працівникам, що виходять на
пенсію?

8. У якому розмірі буде надана податкова соціальна пільга, якщо платник податків має трьох дітей у віці до 18 років, а також подав заяву на надання загальної податкової соціальної пільги:

а) 61,50 грн.;

б) 153,75 грн.;

в) 276,75 грн.;

г) 338,25 грн.?

9. При відрахуваннях по декількох виконавчих листах розмір утримань не повинен перевищувати:

а) 35% заробітку;

б) 40% заробітку;

в) 50% заробітку;

г) 70% заробітку.

10. Сума оплати за навчання, перерахована роботодавцем на користь установи освіти:

а) не оподатковується податком з доходів;

б) оподатковується податком з доходів за ставкою 13%;

в)оподатковується податком з доходів з підвищувальним коефіцієнтом 1,1494;

г) оподатковується податком з доходів за ставкою 5%.

Тема 11: . Фінансово-господарський контроль і ревізія результатів фінансово-господарської діяльності.

Теми рефератів


 1. Завдання, обєкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії результатів фінансово – господарської діяльності.

 2. Ревізія загальних фінансових результатів діяльності підприємства.

 3. Ревізія фінансової стабільності і платоспроможності та ліквідності підприємста.

 4. Етапи ревізії фінансових результатів.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1. Яке основне завдання ревізії результатів фінансово-господарської діяльності? Завдання, об'єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії результатів фінансово-господарської діяльності.

2. На яких об'єктах слід зосередити увагу при перевірці результатів фінансово-господарської діяльності?

3. Які джерела інформації використовують при проведенні ревізії результатів фінансово-господарської діяльності?

4. Якими методичними прийомами слід користуватися ревізору при проведенні перевірки результатів фінансово-господарської діяльності?

5. Які етапи можна виділити при проведенні ревізії результатів фінансово-господарської діяльності?

6. Які основні завдання ревізії фінансового стану підприємства?

7. За допомогою яких показників проводять оцінку платоспроможності підприємства?

8. Що показують показники прибутковості (рентабельності)?

9. У чому полягає ревізійний контроль використання оборотних коштів?

10. Яке основне завдання ревізії' розрахункових взаємовідносин?

11. Що передбачає контроль розрахункових відносин з державним

бюджетом?

12. У чому полягає заключна стадія контролю фінансового стану?Завдання для самостійного рішення

Завдання 11.1

Необхідно розрахувати фінансові та адміністративні санкції.Дані для виконання

Перевіркою було встановлено, що 28.04.04 р. підприємство одержало в банку гроші для виплати заробітної плати в сумі 40000 грн. Жодних платіжних доручень щодо перерахувань податків і зборів, пов'язаних з оплатою праці, надано не було. Податки і внески в державні цільові фонди були здійснені 02.06.04 р. За даними розрахункового відділу бухгалтерії за квітень 2004 року встановлено:

а) сума внесків у Фонд ОДСС з ТВП — 1120 грн.;

б) сума внесків у Фонд ОДСС на випадок безробіття — 890 грн.;

в) сума внесків у ФССНВ — 596 грн.;

г) сума внесків у Пенсійний фонд — 13560 грн.


Дисконтна ставка НБУ на момент виникнення податково-
го боргу 8% річних.

Завдання 11.2

Необхідно розрахувати штрафну санкцію.Дані для виконання

Підприємство за травень-липень 2004 року не надавало звітність при розмірі: 1. пенсійних внесків за травень — 4200 грн., за червень — 4400 грн., за липень — 4100 грн.;

 2. внесків у Фонд ОДСС з тимчасової втрати працездатності за травень — 640 грн., за червень — 674 грн., за липень — 620 грн.;

 3. внесків у Фонд ОДСС на випадок безробіття за травень — 380 грн., за червень — 400 грн., за липень — 370 грн.;

 4. внесків у ФССНВ за травень — 365 грн., за червень — 385 грн., за липень — 360 грн.

15 вересня підприємство надало у фонди звітність за даний період.

Також було встановлено, що через нестачу коштів за даний період заробітна плата на підприємстві не виплачувалася і не сплачувалися внески в Пенсійний фонд і фонди соціального страхування за зазначені місяці. Сплата усіх внесків була здійснена 10 вересня 2004 року.Завдання 11.3

Необхідно розрахувати фінансові та адміністративні санкції.Дані для виконання

Під час перевірки було встановлено, що ТОВ «Автосервіс» за час своєї роботи (15.03.04-9.07.04) не було зареєстровано в органах Пенсійного фонду і фондах соціального страхування. Також було виявлено, що страхувальник жодних перерахувань у дані фонди не здійснював. Бухгалтерією були надані розрахункові відомості, з яких випливає (табл. 11.1).

Таблиця 11.1.

Вид страхових внесків

Пенсійний фонд

Фонд ОДСС з ТВП

Фонд ОДСС на випадок безробіття

ФССНВ

Утримання

1800

870

450Нарахування

29100

2637,20

1727,81

1946,06


Завдання 11.4

Необхідно виявити порушення і внести виправлення.Дані для виконання

При перевірці розрахунків з фондом соціального страхування з ТВП було встановлено, що підприємство за І півріччя 2004 року одержало від органів Фонду 10 санаторно-курортних путівок повною вартістю 1800 грн. з ПДВ за путівку. З цих путівок на підставі рішення комісії надані: безкоштовно — 3 шт., з оплатою 40% — інші. Путівки, отримані підприємством, активом не визнані.

Бухгалтерією був наданий журнал господарських операцій за даними операціям (табл. 11.2.).

Таблиця 11.2.№ п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Отримано 10 путівок від страховика

0818000

2

Внесено працівниками в касу підприємства 40 % вартості путівок

301

685

5040

3

Здано гроші в банк

311

301

5040

4

Відображені утримання з 60 % вартості путівок (оподатковуваний дохід громадян):

внесок в Пенсійний фонд

661

651

151,20
внесок в Фонд ОДСС по ТВП

661

652

75,6
внесок в Фонд ОДСС на випадок безробіття

661

653

37,8
податок з доходу фізичних осіб

661

641

948,40

5

Перераховані утримання

641,65

311

1213

6

Відображена заборгованість підприємства по оплаті путівок перед Фондом соціального страхування

685

652

5040

7

Перераховано оплату за путівки Фонду

652

311

5040

8

Путівки надані працівникам08

18000Завдання 11.5.

Необхідно визначити розмір збитків підприємства, вказати документи, що підтверджують даний збиток.Дані для виконання

ТОВ «Керамзавод» реалізує в березні 2003 року 100 шт. умивальників власного виробництва ТОВ «Будівельник» за ціною 210 грн. за одиницю. ТОВ «Будівельник» оплату за придбаний товар не здійснив. ТОВ «Керамзавод» у січні 2004 року подає позов до суду про відшкодування заподіяних збитків.

Калькуляція собівартості виготовлення умивальника (1 од.) (табл. 11.3).

Таблиця 11.3Стаття витрат

Сума, грн.

Матеріальні витрати

72,00

Заробітна плата

36,00

Нарахування на соціальні заходи

13,68

Амортизація

17,00

Інші операційні витрати

11,32

Разом

150,00

Індекси інфляції (табл. 11.4).

Таблиця 11.4Місяць

Індекс інфляції,

%


Місяць

Індекс інфляції,

%


Березень 2003

101,1

Серпень 2004

98,3

Квітень 2003

100,7

Вересень 2004

100,6

Травень 2004

100,0

Жовтень 2003

101,3

Червень 2004

100,1

Листопад 2003

101,9

Липень 2004

99,9

Грудень 2004

101.5


Тестові завдання

Відповісти на тестові питання:

1. За порушення терміну реєстрації як платника страхових внесків накладається штраф у розмірі:

а) 120% сум, які належать до сплати страхових внесків за весь період, що пройшов із дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися;

б) у триразовому розмірі сум, які належать до сплати страхових внесків за весь період, що пройшов із дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися;

в) 50% сум, які належать до сплати страхових внесків за весь період, що пройшов із дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися;

г) сум, які належать до сплати страхових внесків за весь період, що пройшов із дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися.

2. Штраф за несвоєчасну або неповну сплату внесків на ОДСС накладається в розмірі:

а) 120% дисконтної ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь термін;

б) 50% сум, які належать до сплати страхових внесків за весь період, що пройшов із дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися;

в) прихованої суми виплат, на які відповідно до Закону нараховуються страхові внески;

г) у триразовому розмірі прихованої суми виплат, на які відповідно до Закону нараховуються страхові внески.

3. Пеня за несвоєчасну або неповну сплату внесків на ОДСС накладається в розмірі:

а) 120% дисконтної ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь термін;

б) 50% сум, які належать до сплати страхових внесків за весь період, що пройшов із дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися;

в) прихованої суми виплат, на які відповідно до Закону нараховуються страхові внески;

г) у триразовому розмірі прихованої суми виплат, на які відповідно до Закону нараховуються страхові внески.
4. За порушення пенсійного законодавства посадові особи суб'єктів солідарної і накопичувальної системи пенсійного страхування несуть:

а) дисциплінарну відповідальність;

б) адміністративну відповідальність;

в) цивільно-правову відповідальність;

г) усі відповіді правильні.

5. За порушення законодавства про соціальне страхування посадові особи несуть:

а) дисциплінарну відповідальність;

б) адміністративну відповідальність;

в) цивільно-правову відповідальність;

г) усі відповіді правильні.

6. За порушення порядку використання страхових коштів фонду ОДСС у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і поховання накладається штраф у розмірі:

а)120% дисконтної ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь термін;

б)прихованої суми виплат, на які відповідно до Закону нараховуються страхові внески;

в)у триразовому розмірі прихованої суми виплат, на які відповідно до Закону нараховуються страхові внески.

г)50% належної до сплати суми страхових внесків.
7. Розстрочка боргу перед фондами ОДСС надається на термін, що не перевищує:

а) 60 календарних днів з першого числа місяця виникнення боргу;

б) 90 календарних днів з першого числа місяця виникнення боргу;

в) 360 календарних днів з першого числа місяця виникнення боргу;

г) 60 календарних місяців з першого числа місяця виникнення боргу.
8. Вартість санаторно-курортної путівки, придбаної за рахунок коштів Фонду на ОДСС у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності:

а) не оподатковується податками, але нараховуються та утримуються внески і збори в Фонди;

б) оподатковується податками, нараховуються й утримуються збори і внески у Фонди;

в) оподатковується податками, але не нараховуються і не утримуються внески і збори у Фонди;

г) податками і зборами не оподатковується.

9. Штрафна санкція за несплату страхувальниками внесків у Пенсійний фонд у випадку затримки сплати до 90 календарних днів складає:

а) 10 НМДГ;

б) 20% не сплачених вчасно внесків;

в) 10% внесків, що підлягають сплаті за даний період;

г) 50% сум несплачених засобів.

10. Штрафна санкція за відхилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду складає:

а) 10 НМДГ;

б) 20% не сплачених вчасно внесків;

в) 10% внесків, що підлягають сплаті за даний період;

г) 50% сум несплачених коштів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал