Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»Сторінка4/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.54 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
Тема 7: Фінансово-господарський контроль і ревізія товарно-матеріальних цінностей.

Контроль і ревізія обліку, гадходження, використання товарно-матеріальних цінностей. Їх оцінка і документальне оформлення. Складський облік збереження товарно-матеріальних цінностей і його відповідність діючому законодавству. Особливості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.ревізія і контроль товарів, тари, малоцінних та швидкозношувальних предметів.Теми рефератів

 1. Завдання і джерела ревізії операцій з товарно – матеріальними цінностями.

 2. Ревізія забезпечення товарно- матеріальними цінностями.

 3. Ревізія наявності та забезпечення товарно – матеріальних цінностей.

 4. Ревізія надходження, оцінки та оприбуткування товарно – матеріальних цінностей.

 5. Ревізія операцій, повязаних з вибуттям товарно – матеріальних цінностей.

 6. Особливості ревізії малоцінних та швидкозношувльних предметі і тари.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

1. Яка мета ревізії операцій із матеріальними цінностями?

2. Які основні завдання ревізії операцій із матеріальними цінностями?

3. Визначіть джерела ревізії матеріальних цінностей.

4. Який порядок перевірки виконання договірних зобов'язань з придбання матеріальних цінностей?

5. У чому полягає ревізія незавершеного виробництва?

6. Яка методика проведення ревізії списання собівартості запасів?

7. Які методичні прийоми використовують при проведенні ревізії надходження матеріальних цінностей на підприємство?

8. Яким чином проводиться перевірка правильності визначення первісної вартості запасів, що надходять на підприємство?

9. Розкрийте основні етапи проведення ревізії відпуску (реалізації) запасів.

10. Які особливості проведення ревізії операцій з тарою та тарними матеріалами?

Завдання для самостійного рішення
Завдання 7.1.

Умова. На ДП «МайстерАвтоДор» 28.01.20__р. надійшов бітум]

для виробничих потреб згідно залізничної накладної № 5 в кількості 5860 т. Норма природного убутку при транспортуванні бітуму залізницею складає 0,15%. Бітум розвантажений і завезений на склад. Завскладом цей матеріал був оприбуткований, виключаючи природний убуток, в кількості 5853 т.

На 01.02.20__р. залишок бітуму згідно даних складського обліку

склав 380 т. Завскладом було відпущено за вимогами № 1—3 на. Чзб'єкти 05.02.20_ р. - 2050 т, 10.02.20__р. - 2480 т, 20.02.20_ р. - 1280 т.

Бітум знову надійшов 22.02.20__р. згідно залізничної накладної № 6 в кількості 5920 т. Він був оприбуткований завскладом в кількості 5913 т (за виключенням природного убутку).

Згідно вимоги №4 від 23.02.20__р. завскладом було відпущено для

потреб основного виробництва 2460 т. Залишок бітуму у його підзвіті на 01.03.20__р. згідно даних складського обліку склав 3867 т.

Відпускна ціна бітуму складає 980 грн за 1 т, транспортні витрати] на 01.03.20 р. в середньому склали 5 % відпускної ціни.

Бухгалтерією за цими операціями складені наступні записи за лютий 20_р.:

Дт 205 «Будівельні матеріали» Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 80702800 грн. на оприбуткування бітуму;

Дт 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" Кт 205 "Будівельні матеріали" — 144060 грн. на суму природного убутку.Необхідно: перевірити повноту оприбуткування і правильність відображення руху оліфи "Оксоль" згідно даних складського обліку у підзвіті/завскладом за лютий 2010 р.; визначити обгрунтованість кореспонденції рахунків; підготувати запис для включення в акт ревізії.
Завдання 7.2.

Умова. Здійснюючи перевірку правильності оцінки залишку виробничих запасів (труби водогазопровідні) за методом РІРО, ревізор виявив наступне (табл. 7.1):Таблиця 7.1

Результати інвентаризації виробничих запасів

Дата

Од. виміру

Надходження

Витрачання

Залишок

К-сть

Ціна

Сума

К-сть

Ціна

Сума

К-сть

Ціна

Сума

01.01

м.п.42

52,00

2184,00

09.01

м.п.

170

52,00

8840,00


212

52,00

11024,00

13.01

м.п.


95

52,00

4940,00

117

52,00

6084,00

16.01

м.п.

200

54,00

10400,00


117

200


52,00 54,00

6084,00 10400,00

21.01

м.п.


130

54,00

6760,00

117

70


52,00 54,00

6084,00 3640,00

29.01

м.п.

100

55,00

5500,00


117

70


100

52,00 54,00 55,00

6084,00 3640,00 5500,00

Разом
? ?
?

9
?

?
?

Списання водогазопровідних труб в даному місяці на потреби будівельного виробництва на суму 11700,00 грн було відображено таким чином: Дт 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» Кт 20 "Виробничі запаси".

Необхідно:

^ перевірити достовірність наведеного розрахунку;

^ правильність здійсненої кореспонденції рахунків;

^ при потребі внести необхідні коригування у наведений розрахунок.


Завдання 7.3.

Умова. При проведенні 15.01.20__р. контрольної інвентаризації на

складі виявлена нестача фарби на суму 250 грн., крім того, податок на додану вартість 50 грн Перевірка документів, проведена ревізором, показала, що підприємство 10.10.20__р. закупило фарбу на суму 1200 грн в т.ч. ПДВ - 400 грн Індекс інфляції за вересень 20__року умовно становив 1,9. Фактична вартість робіт з відновлення (витрати на доставку матеріалів) становить 85 грн.

Необхідно: визначити розмір збитків від нестачі (розкрадання) матеріалів; вказати дії ревізора; скласти кореспонденцію рахунків; зробити запис для включення його в акт ревізії.
Завдання 7.4.

Умова.У процесі інвентаризації будівельних матеріалів виявлена нестача червоної цегли в кількості 8000 шт. за ціною 1000грн за 1 тис.»; шт. і надлишок вогнетривкої цегли 6000 шт. за ціною 1200 грн за 1 тис. шт. У зв'язку з тим, що ці будівельні матеріали у підзвіті у однієї матеріально-відповідальної особи — завскладом будівельних матеріалів Кучера В.С., прийнято рішення про зарахування пересортиці.Необхідно: оцінити ситуацію та вказати, в яких випадках може зараховуватись пересортиця; визначити суму нестачі цегли; скласти кореспонденцію рахунків.
Завдання 7.5.

Умова. На складі ДП "МайстерАвтоДор" при проведенні інвентаризації була виявлена нестача матеріалів на суму 1000 грн. Винні особи не були встановлені, внаслідок чого на підприємстві прийнято рішення про віднесення нестачі на фінансові результати підприємства.Необхідно: проаналізувати наведену ситуацію; відобразити нестачу! на рахунках бухгалтерського обліку; вказати дії ревізора.
Завдання 7.6.

Умова. В процесі перевірки використання матеріалів ревізор виявив, що в жовтні на виробництво бетонних блоків було витрачено 206 тонн цементу. Ця кількість викликала сумнів у ревізора, через те, що у вересні було витрачено 187 тонн цементу. При тому обсяг виготовленої продукції не змінився. Зіставляючи дані первинних документів, облікових регістрів, письмові свідчення посадових осіб ревізор дійшов висновку, що частина цементу списана незаконно.Необхідно: з'ясувати, на основі яких первинних документів і зведених регістрів можна встановити незаконне списання матеріалів; обґрунтувати дії бухгалтера-ревізора.
Завдання 7.7.

Умова. На підприємстві находження МШП відображається в обліку записом: Дт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" і Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками". При передачі в експлуатацію даних предметів в обліку здійснюються такі записи:

Дт 23 "Виробництво"

Кт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" в кількісному і вартісному вираженні.Необхідно: встановити правильність і доцільність бухгалтерських записів з питань оприбуткування і витрачання МШП.

Тестові завдання

Відповісти на тестові питання:1. Джерелами.ревізії матеріальних цінностей є:
а) П(С)БО 9;

б) статут підприємства;

в) наказ про облікову політику;

г) акти виконаних робіт.2. Який методичний прийом застосовує ревізор для перевірки] повноти оприбуткування запасів:

а) вибіркова перевірка;

б) зустрічна перевірка;

в) камеральна перевірка;

г) інвентаризація.
3. Виявлення фактичної наявності усіх видів цінностей на всіх] об'єктах об'єкта, який ревізується, це:

а) суцільна інвентаризація;

б) суцільна ревізія;

в) часткова інвентаризація;

г) вибіркова інвентаризація.
4. Інвентаризацію запасів можуть проводити:

а) власник та адміністрація підприємства;

б) контролюючі органи;

в) профспілки;

г) бухгалтерія.
5. Який розмір штрафу може накладатися при виявленні нестачі (надлишку) та приховуванні запасів на матеріально відповідальну особу:

а) 1—5 % від вартості цінностей, які зберігаються на опломбованих складах;

б) 2—5 % від вартості цінностей, які зберігаються на опломбованих складах;

в) 3—5 % від вартості цінностей, які зберігаються на опломбованих складах;

г) 10-15 % від вартості цінностей, які зберігаються на опломбованих складах.


6. Стосовно матеріально-відповідальних осіб ревізору потрібно вияснити:

а) наявність акта про матеріальну відповідальність;

б) наявність договору про матеріальну відповідальність;

в) наявністю угоди про матеріальну відповідальність;

в) наявність протоколу про матеріальну відповідальність.
7. Утримання з заробітної плати матеріально відповідальної особи суми матеріального збитку, допущеного нею, оформляється проведенням:

а) Дт 66 Кт 30;

б)Дт66 Кт 375;

в) Дт 63 Кт 375;

г) Дт 375 Кт 94.
8. Сума до відшкодування розраховується відповідно до:

а) П(С)БО 9 "Запаси";

б) Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

в) Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей;

г) наказу про облікову політику підприємства.
9. З метою перевірки достовірності відображення за даними бухгалтерського обліку руху матеріальних цінностей ревізор повинен скласти:

а) картку складського обліку;

б) відомість обліку залишків матеріальних цінностей;

в) баланс руху матеріальних цінностей;

г) акт інвентаризації.
10. Під час ревізії руху матеріалів перевіряється наявність:

а) видаткових ордерів;

б) витратних відомістей;

в) накладних на відпуск;

г) виписок банку.

Тема 8: Фінансово-господарський контроль і ревізія собівартості продукції, робіт та послуг

Контроль і ревізія витрат виробництва за економічними елементами та калькуляційними статтями. Перевірка виконання бізнес – плану за фактичними витратами виробництва. Контроль і ревізія правильності ведення обліку загальновиробничих витрат і їх розподілу. Ревізія собівартості виробленої готової продукції.Теми рефератів

 1. Завдання і джерела ревізії витрат та собівартості продукції.

 2. Ревізія складу витрат підприємства.

 3. Ревізія калькулювання собівартості продукції (робіт, послу).

 4. Ревізія структури та розміру витрат і собівартості незавершеного виробництва, готової та реалізованої продукції (робіт, послуг).

 5. Ревізія обліку рі розподілу загальновиробничих витрат.

Запитання й завдання для самоконтролю знань

 1. Які основні завдання ревізії витрат та собівартості готової продукції?

 2. Назвіть основні джерела ревізії витрат та собівартості готової продукції?

 3. Яка послідовність проведення ревізії витрат та собіватрості готової продукції?

 4. За якими основними аспектами слід здійснювати контроль за правельнестю обліку витрат на виробництво?

 5. Які документи слід аналізувати, перевіряючи ведення обліку і розподілу прямих витрат?

 6. Яка основна мета перевірки кальккуляції собівартості продукції?

 7. Які етапи можна виділити при здійсненні ревізії калькулювання собівартості продукції?

 8. На чому слід зосереджувати увагу ревізору при перевірці обліку і розподілу загальновиробничих витрат?

Завдання для самостійного рішення

Завдання 8.1

Необхідно визначити вартість НЗВ, розмір збитку від нестачі, обґрунтованість установленої відпускної ціни.Дані для виконання

Під час інвентаризації виявлена нестача 2 од. продукції в НЗВ.

НЗВ на початок серпня 2004 року склало 375,1 грн. Усього за серпень цілком оброблено 350 од. продукції, в т.ч. 115 од. — НЗВ на початок місяця, і крім того 110 од. залишилося в НЗВ на кінець місяця.

Вартість обробки 350 од. склала 2380 грн., яка складається з прямих матеріальних витрат — 1900 грн., інших прямих виробничих витрат на обробку — 480 грн. Ступінь готовності НЗВ на початок місяця: прямі матеріальні витрати — 80%, інші прямі виробничі витрати — 40%. Ступінь готовності НЗВ на кінець місяця: прямі матеріальні витрати — 90%, інші прямі виробничі витрати — 20%.

Середній прибуток продукції — 15%, адміністративні витрати — 942 грн., витрати на збут — 796 грн., інші операційні витрати — 51 грн., постійні нерозподілені загально-виробничі витрати — 42 грн.

Відпускна ціна одиниці готової продукції 23,61 грн.

При калькулюванні продукції застосовується метод екв.од.
Завдання 8.2

Необхідно визначити собівартість реалізованої продукції і відобразити операції в обліку.Дані для виконання

У кафе «Гермес» облік руху сировини ведеться по первісній вартості. За даними бухгалтерського обліку сальдо рахунку 23 на початок місяця склав 7000 грн. Протягом місяця зроблені такі господарські операції:

а) видані у підзвітній особі грошові кошти на закупівлю сільгосппродукції — 14000 грн.;

б) оприбуткована на виробництво сільгосппродукція, придбана в приватних підприємців і в осіб, що виростили сільгосппродукцію на особистій присадибній ділянці — 14000 грн.;

в) оприбуткована продовольча сировина, отримана від вітчизняних постачальників на умовах відстрочки платежу — 9000 грн. з ПДВ;

г) оприбуткована раніше сплачена продовольча сировина, отримана від вітчизняних постачальників — 3600 грн. з ПДВ.

д) реалізована кулінарна продукція за готівку в обідній залі кафе — 48600 грн., націнка — 50%.

Витрати підприємства протягом місяця склали:

а) адміністративні витрати — 2990 грн.;

б) витрати на збут — 7800 грн.;

в) інші операційні витрати — 220 грн.

Витрат, пов'язаних із придбанням сировини підприємство не несло.

За даними бухгалтерського обліку сальдо за рахунком 23 на кінець місяця склало 4500 грн.
Завдання 8.3.

Необхідно визначити суму відшкодування винною особою заподіяного збитку, відобразити операції в обліку.Дані для виконання

На підприємстві за звітний місяць було встановлено:

а) при налагодженні верстата утворився непоправний технічно неминучий брак на суму 260 грн., справедлива вартість металобрухту, що утворився в зв'язку з таким браком, склала 115 грн.;

б) у процесі виробництва виявлений непоправний брак, що виник з вини працівника підприємства на суму 1260 грн. Також був виявлений поправний брак, що виник внаслідок постачання матеріалів, прихований дефект яких був виявлений у процесі виробництва. Витрати на виправлення браку склали 720 грн.

Середньомісячний заробіток працівника дорівнює 505 грн. Заробітна плата працівника за даний місяць — 498 грн.


Завдання 8.4

Необхідно визначити суму збитку від браку, відобразити операції в бухгалтерському обліку.Дані для виконання

Підприємство відвантажило покупцю продукцію власного виробництва на суму 1500 грн. з ПДВ. Фактична собівартість відвантаженої продукції складається з:

а) вартості матеріалів — 670 грн.;

б) вартості послуг сторонніх організацій — 204 грн.;

в) заробітної плати, внесків у цільові фонди на неї — 400 грн.
На розрахунковий рахунок продавця надійшли кошти в

оплату отриманої продукції. Покупець знайшовши брак, повернув продукцію виробнику. У результаті розбирання забра-кованої продукції оприбутковані матеріали на суму 310 грн. Покупцю замість забракованої продукції була відвантажена аналогічна продукція. Винна особа у виявленому браку встановлена і відшкодувала заподіяний збиток у повному розмірі.Завдання 8.5

Необхідно визначити вартість НЗВ на кінець місяця. Дані для виконання

За квітень 2005 року витрати підприємства склали:

а) матеріалів на виробництво — 1200 грн.;

б) на оплату праці — 600 грн.;

в) накладні витрати — 400 грн.

НЗВ на початок квітня складає 100 одиниць, вартість яких складається з: матеріальних витрат — 81,8 грн., витрат на оплату праці — 110,8 грн., накладних витрат — 75 грн.

Усього за квітень цілком оброблено 300 од. готової продукції, в т.ч. 100 од. із НЗВ на початок місяця. Кількість НЗВ на кінець квітня склала 60 од., ступінь готовності яких визначена в частині:

а) матеріальних витрат — 90%;

б) витрат на оплату праці — 70% ;

в) накладних витрат — 60% .
При калькулюванні продукції застосовується метод

ФІФО.
Завдання 8.6

Необхідно розрахувати розмір збитку, що відшкодовується, і відобразити операції в обліку.

Дані для виконання

Робітником у процесі виготовлення деталей через неуважність допущений брак. Собівартість бракованих виробів склала 347 грн. Середньомісячна заробітна плата робітника, що допустив брак, складає 232 грн. Збиток відшкодовується з заробітної плати працівника. Нарахована заробітна плата за місяць, в якому був встановлений збиток, дорівнює 228 грн.


Тестові завдання

Відповісти на тестові питання:

1. Метод, що застосовується при калькулюванні одного замовлення, що відкривається на виробництво одного або декількох однорідних виробів, називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.

2. Метод, що застосовується на підприємствах, де виготовляється однорідна по вихідній сировині, матеріалах і характеристиках обробки масова продукція, називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.
3. Метод, що використовується у випадку калькулювання виробництв, що випускають однорідну продукцію, що не мають незавершеного виробництва, називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.
4. Метод калькулювання для підприємств обробних галузей промисловості називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.

5. До витрат за календарними періодами належать:

а) постійні й змінні;

б) прямі й непрямі;

в) поточні, довгострокові та одноразові;

г) продуктивні, непродуктивні та надзвичайні.

6. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат вони поділяються на:

а) постійні й змінні;

б) прямі й непрямі;

в) поточні, довгострокові та одноразові;

г) продуктивні, непродуктивні та надзвичайні.

7. За способом перенесення витрат на собівартість продукції вони поділяються на:

а) постійні и змінні;

б) прямі й непрямі;

в) поточні, довгострокові та одноразові;

г) продуктивні, непродуктивні та надзвичайні.

8. Завищення норм закладки сировини при виготовленні блюд на підприємстві суспільного харчування може призвести до:

а) заниження продажної ціни блюда;

б) надлишку сировини на виробництві;

в) нестачі сировини на виробництві;

г) зменшення валових витрат.

9. Заниження норм закладки сировини при виготовленні блюд на підприємстві суспільного харчування може призвести до:

а) завищення продажної ціни блюда;

б) надлишку сировини на виробництві;

в) нестачі сировини на виробництві;

г) збільшення валового доходу.

10. Метод калькулювання змінних витрат, спрямований на забезпечення контролю за формуванням маржинального прибутку підприємства у розрізі конкретних видів продукції, називається:

а) попередільним;

б) «директ-костинг»;
в)нормативним;

г) простим.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал