Методичні вказівки для підготовки до практичних і семінарських занять із дисципліни «Екологічне право України»Скачати 439.58 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації29.12.2016
Розмір439.58 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


3887 Методичні вказівки

для підготовки до практичних і семінарських занять

із дисципліни «Екологічне право України»

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

денної форми навчання
http://qrcoder.ru/code/?http%3a%2f%2flib.sumdu.edu.ua%2flibrary%2fdocs%2frio%2f2015%2fm3887.docx&2&0

Суми


Сумський державний університет

2015


Методичні вказівки для підготовки до практичних і семінарських занять

із дисципліни «Екологічне право України» / укладач канд. юрид. наук Т. М. Чурилова. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 29 с.

Кафедра судочинства та міжнародного права

Вступ

Методичні вказівки розраховані на студентів юридичного факультету, які вивчають курс «Екологічне право України», та мають на меті сприяти їм у засвоєнні наукових положень зазначеного курсу, положень національного екологічного законодавства, а також здобути навички його застосування у конкретних суспільних відносинах при вирішенні конкретних справ.

Задачі згруповані відповідно до тем, визначених програмою курсу «Екологічне право України», за якими передбачено проведення практичних та семінарських занять.

Юридичні ситуації сформульовані у формі завдань відповідно до сучасного стану екологічного законодавства та організаційно–функціональних засад регулювання природоресурсних, природоохоронних, та антропоохоронних відносин в Україні.

Питання до завдань із практикуму дозволяють студентам не тільки опанувати зміст чинного законодавства, навчитися кваліфікувати правовідносини за галузевою належністю та застосовувати положення нормативно–правових актів у конкретних відносинах, але й засвоїти теоретичний матеріал як за темою, з якої вирішується завдання, так і за іншими темами.

Як допомога при вирішенні завдань, наведений перелік основних нормативно–правових актів екологічного законодавства, який також сприятиме формуванню цілісного уявлення про систему відповідного законодавства. Перелік містить акти як вітчизняного законодавства, так й міжнародного, а також нормативні документи: ДСТУ, ГОСТ, ДБН, СНіП.

І. Завдання за темами практичних занять
Тема 1. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика
Практичне заняття 1. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика

1. Історичні передумови виникнення і розвитку еколого–правових норм та формування системи екологічного права.

2. Предмет та методи екологічного права.

3. Принципи та функції екологічного права.

4. Поняття та види об’єктів екологічного права.

5. Поняття та система екологічного права.


Завдання для самостійної роботи

1. Розглянути законодавчі засади національної екологічної політики та її мету.

2. Визначити системоутворюючі чинники становлення екологічного права.

3. Визначити місце екологічного права у системі національного права.

4. Розглянути поняття та види екологічних правовідносин, розкрити їх об’єктно–суб’єктний склад, підстави виникнення, зміни та припинення.

5. Проаналізувати особливості методів правового регулювання екологічного права.

6. Визначити поняття та види об’єктів екологічного права.

7. Розглянути принципи та функції екологічного права.

8. Розкрити основні юридичні ознаки екологічного права та його системи.

9. Розкрити систему навчальної дисципліни “Екологічне право України”.


Завдання 1

Група народних депутатів України звернулася до Конституційного Суду України щодо перевірки відповідності Конституції України положень ст. 91 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ). На думку депутатів, зазначена стаття ЗКУ значно обмежує право власності на землю порівняно із положенням Основного закону. Так, всупереч нормі ст. 41 Конституції України, відповідно до якої кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а право приватної власності є непорушним, ЗКУ значно обмежує можливості землевласника користуватись і розпоряджатись земельною ділянкою, встановлюючи обмеження щодо цільового призначення, зобов’язуючи підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних із встановленням земельних сервітутів та охоронних зон. Зазначене, на думку депутатів, не є властивим для цивільно–правового інституту права приватної власності, який передбачає максимальну свободу для власника у виборі напрямів, форм і способів використання своєї власності.

У процесі підготовки до розгляду справи по суті Конституційний Суд України звернувся за наданням висновку до відділу аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного права Інституту держави і права ім.

В.М. Корецького.


Визначити види правовідносин, які виникли.

Яка галузева належність норм щодо права власності на природні ресурси?

Які особливості методів екологічного права, які використовуються при правовому регулюванні інституту права власності на природні ресурси?

Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції групи народних депутатів України.

Яким має бути висновок відділу аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного права Інституту держави і права ім.. В. М. Корецького?

Вирішити справу.
Тема 2. Екологічне право України – комплексна галузь права: джерела права
Практичне заняття 2. Екологічне право України – комплексна галузь права: джерела права

 1. Поняття джерел екологічного права та їх види.

 2. Закони і підзаконні акти як джерела екологічного права.

 3. Конституція України як основне джерело екологічного права.

 4. Природоресурсні закони та кодекси як диференційовані джерела екологічного права.

 5. Природоохоронні закони України як комплексні джерела екологічного права.

 6. Підзаконні нормативно–правові акти як джерела екологічного права. Екологічні стандарти в системі джерел екологічного права.

 7. Міжнародно–правові акти у системі джерел екологічного права.


Завдання для самостійної роботи

 1. Визначити поняття та розкрити види джерел екологічного права.

 2. Проаналізувати:

 • проблеми імплементації міжнародних еколого–правових норм в екологічне законодавство України;

 • проблеми адаптації національного екологічного законодавства до екологічного законодавства Європейського Союзу;

 • місце роз’яснень вищих судових інстанцій щодо застосування екологічного законодавства у системі джерел екологічного права.


Завдання 1

У зв’язку із збільшенням кількості порушень природоохоронного і санітарного законодавства в осінній період, а саме масовим спалюванням опалого листя і сміття на прибудинкових територіях, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, скверах та інших зонах зелених насаджень та на газонах в період листопаду в Луцьку заборонено спалювати листя і побутові відходи. Відповідне розпорядження підписав Сумський міський голова.

Також доручено керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності тримати на постійному контролі санітарно–екологічний стан власних та прилеглих територій, санітарно–захисних зон та забезпечити своєчасне вивезення відходів на спеціалізоване звалище, не допускати фактів спалювання відходів, а Державній екологічній інспекції у Сумській області та міській санепідемстанції з метою виявлення фактів спалювання опалого листя, залишків городньої рослинності та сміття організувати систематичне проведення рейдів на території Сум та Сумського району, особливо у вечірній час та вихідні дні.

Це розпорядження підприємством «Сервіс–люкс» було оскаржено до суду, оскільки восени прийнято спалювати опале листя, це є нормальним і не суперечить законодавству.

Також підприємством було оскаржено рішення міської ради, відповідно до якого було встановлено плату за проїзд центральними вулицями міста.
Визначити види правовідносин, які виникли.

Чи відповідає вимогам чинного законодавства розпорядження міського голови?
Тема 3. Екологічні права та обов’язки громадян в Україні
Практичне заняття 3. Екологічні права та обов’язки громадян в Україні

1. Поняття та види екологічних прав громадян.

2. Характеристика окремих екологічних прав громадян.

3. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

4. Гарантії реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.

5. Правові форми та способи захисту екологічних прав громадян.


Завдання для самостійної роботи

1. Розглянути теоретичні засади становлення і розвитку інституту екологічних прав та обов’язків громадян.

2. Визначити юридичні ознаки поняття та проаналізувати систему екологічних прав та обов’язків громадян.

3. Проаналізувати механізм правового регулювання реалізації та захисту окремих екологічних прав громадян.

4. Розкрити особливості загальних та спеціальних обов’язків громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

5. Розглянути законодавчо визначену систему гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.


Завдання 1

Під час проведення чергового рейду по контролю за додержанням екологічного законодавства на території Гетьманського національного парку* державним екологічним інспектором було накладено адміністративне стягнення на громадян, які розташували намети, розводили вогнища, збирали гриби та ягоди, здійснювали рибальство та купалися у заповідній зоні.

Громадянин Міщенко В. у протоколі заперечив проти накладення стягнення. Він не вбачає у своїх діях порушення законодавства, оскільки має право на відпочинок відповідно до Конституції України, а рибальство здійснював незабороненим способом.

* Гетьма́нський націона́льний приро́дний парк – національний природний парк в Україні, на території ВеликописарівськогоОхтирського та Тростянецького районів Сумської областіВизначити види правовідносин, що виникли.

Дати характеристику екологічних прав, про які йдеться в завданні.

Розглянути варіант, коли зазначені дії відбувалися у приміській зеленій зоні.

Вирішити справу.
Завдання 2

Екологічна організація Екосвіт звернулась із заявами до обласного управління Мінприроди та до найбільших забруднювачів повітря району з проханням надати інформацію щодо обсягів викидів у повітря шкідливих речовин та їх складу. Метою отримання інформації було проведення громадської екологічної експертизи впливу хімічного виробництва ПАТ Сумихімпром на мешканців міста.

Управління Мінприроди відмовило у наданні інформації, пославшись на її відсутність. Підприємства, що здійснюють викиди шкідливих речовин, взагалі не відреагували на звернення.

ПАТ Сумихімпром звернулося до суду з позовом про зобов’язання Екосвіту припинити дії, спрямовані на розголошення ноу–хау виробництва шляхом намагання з’ясувати формули хімічних речовин та методики їх синтезу, та з вимогою до управління Мінприроди заборонити надавати подібну інформацію організації Екосвіт.


Визначити види правовідносин, що виникли.

Проаналізувати правомірність дій кожного з учасників ситуації.

Якими мають бути у цьому випадку дії організації Екосвіт, спрямовані на збір необхідної для проведення громадської екологічної експертизи інформації і її проведення?
Завдання 3

У процесі проведення перевірки дотримання вимог екологічного законодавства екологічний інспектор виявив порушення екологічних вимог фермерським господарством «Миронівський» (далі – ФГ). Зокрема, господарські споруди ФГ, які використовуються як склад отрутохімікатів, знаходяться на відстані 15 метрів від урізу води рибогосподарського ставу, а вирощені овочі зберігаються в одному приміщенні із паливно–мастильними матеріалами.

Вважаючи ФГ таким, що порушило свої обов’язки в галузі екології, інспектор виніс постанову про заборону діяльності ФГ.

Зазначена постанова як незаконна була оскаржена ФГ до суду.


Визначити види правовідносин, що виникли.

Надати характеристику екологічних обов’язків, про які йдеться в завданні.

Проаналізувати викладені в завданні факти на предмет виявлення порушень чинного законодавства ФГ.

Вирішити справу.
Тема 4. Право власності на природні ресурси в Україні
Практичне заняття 4. Право власності на природні ресурси в Україні

1. Поняття та особливості права власності на природні ресурси.

2. Форми права власності на природні ресурси.

3. Суб’єкти та об’єкти права власності на природні ресурси.

4. Зміст права власності на природні ресурси.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні ресурси.

6. Форми і методи охорони та захисту права власності на природні ресурси.
Завдання для самостійної роботи

1. Розглянути теоретичні засади формування інституту права власності на природні ресурси.

2. Визначити конституційні та законодавчі засади права власності на природні ресурси.

3. Проаналізувати особливості реалізації права державної, комунальної, приватної власності на природні ресурси.

4. Визначити режим власності окремих природних ресурсів за законодавством України.

5. Розглянути систему відносин права власності на природні ресурси.


Завдання 1

Громадянин О. Куц звернувся до суду із позовом про повернення сім’ї левів (двох дорослих та трьох левенят), затриманих органами внутрішніх справ при переміщенні через кордон.

У позові Петренко зазначав, що придбав левів за кордоном, в одному із зоопарків Кенії, де перебував на запрошення кенійських вчених. Рішення органів внутрішніх справ про примусове вилучення тварин не можна вважати правомірним, оскільки вони придбані у власність за межами України.

Тварин Петренко планує розмістити у приватному зоопарку, директором та засновником якого він є.


Визначити види правовідносин, що виникли.

Які особливості права власності на тварин передбачені чинним законодавством?

Чи правомірним є вилучення тварин у Петренка?

Проаналізувати правову позицію Петренка, зазначену ним у позові.

Вирішити справу.
Завдання 2

Директором державного насінницького підприємства «Вирівське» Конотопського району (далі – ДП) з метою створення умов для розміщення складу агрохімікатів прийнято рішення про часткове знищення 25 дубів та 3 берез.

Прокуратурою району за фактом зазначеної вирубки порушено кримінальну справу, адже така вирубка, на думку прокурора, є нічим іншим, як знищенням державного майна, адже вирубані дерева знаходяться на земельній ділянці державної власності, наданій ДП у постійне користування.

Директор ДП оскаржив постанову про порушення кримінальної справи до суду.


Визначити види правовідносин, що виникли.

Які особливості права власності на дерева, які були вирубанні ДП?

Надати правову оцінку позиції прокуратури.

Надати правову оцінку позиції директора ДП щодо оскарження постанови про порушення кримінальної справи.

Вирішити справу.
Завдання 3

З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету на сесію Сумської міської ради було винесено питання про продаж земельної ділянки розміром 1 га на території міського пляжу, також земель лісогосподарського призначення розміром 10 га для будівництва готельного комплексу.

Юридична служба міської ради надала негативний висновок на проект цього рішення. Проте міська рада ухвалила це рішення, оскільки природні ресурси знаходяться в межах міста і рада може ними розпоряджатися від імені та в інтересах територіальної громади.

Визначити коло правовідносин.

Які природні ресурси не можуть передаватися у приватну власність?

Вирішити справу.
Тема 5. Право природокористування в Україні
Практичне заняття 5. Право природокористування в Україні

1. Поняття і принципи права природокористування.

2. Види права природокористування.

3. Суб’єкти та об’єкти права природокористування.

4. Зміст права природокористування.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

6. Форми і методи охорони і захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування.
Завдання для самостійної роботи

1. Розглянути теоретико–правові засади формування та розвитку інституту права природокористування.

2. Визначити місце та роль інституту права природокористування у системі екологічного права.

3. Розкрити систему принципів та пріоритетів права природокористування.

4. Визначити зміст права природокористування.

5. Розглянути особливості права користування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення.


Завдання 1

Грищенко О. із сім’єю та друзями виїхали на відпочинок у вихідний день і розмістилися поблизу річки Псел. Там вони розмістили під тентом автомобілі, розмістили намети, розвели вогнище та почали рибалити. Грищенко О. вирішив вимити свій автомобіль, якій забруднився під час дороги.

За цими заняттями Грищенко О. та сім’ю затримав інспектор з охорони навколишнього природного середовища, який склав протокол про порушення вимог загального і спеціального природокористування та направив справу для розгляду по суті до суду.

У суді гр. Грищенко О. пояснив, що його друзі здійснювали рибальство незабороненими способами, а машину він мив спеціальним безпечним шампунем. Що ж стосується розведення багаття, то, наскільки йому відомо, заборони з цього приводу чинне законодавство не містить.


Визначити види правовідносин, що виникли.

Чи є в діях Грищенка О., членів його сім'ї та друзів будь–які порушення правил загального або спеціального природокористування, якщо є, то які саме?

Надати правову оцінку позиції інспектора.

Надати правову оцінку позиції Грищенка О.

Вирішити справу.
Завдання 2

Рішенням державного екологічного інспектора з охорони навколишнього природного середовища припинено господарську діяльність заводу із виготовлення будівельної цегли ТОВ «БВК компанії «Федорченко».

При перевірці господарської діяльності заводу з’ясувалося, що використання земельної ділянки для видобутку корисних копалин здійснюється з порушенням вимог природоохоронного законодавства. Відсутні спеціальний дозвіл на користування надрами, акт про надання гірничого відводу, дозвіл на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, дозвіл на спеціальне водокористування.

За результатами перевірки дотримання природоохоронного законодавства цегельного заводу складено акт.

Директор ТОВ «БВК компанії «Федорченко» звернувся із скаргою на рішення інспектора до держуправління охорони навколишнього природного середовища області, в якій відзначив, що завод орендує зазначену земельну ділянку і тому може використовувати наявні на ній корисні копалини відповідно до своїх потреб. Щодо дозволів на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря та спеціальне водокористування, то підприємство неодноразово зверталося до управління для отримання дозволу, але йому було відмовлено з причин відсутності на підприємстві приладів контролю за кількістю та якістю використання природних ресурсів.
Визначити коло правовідносин.

Які види природокористування здійснює завод із виготовлення будівельної цегли ТОВ «БВК компанії «Федорченко»?

Дати характеристику даних видів природокористування.
Завдання 3

За рішенням Сумської міської ради встановлено плату за перебування людей у парках, скверах та на міському пляжі.

Громадська екологічна організація «Екосвіт» оскаржила рішення міськради до суду.
Визначити види правовідносин, що виникли.

Чи відповідає рішення міськради нормам чинного екологічного законодавства України?

Надати правову оцінку позиції та діям «Екосвіт».

Вирішити справу.

Тема 6. Правові засади екологічного управління в Україні
Практичне заняття 6. Правові засади екологічного управління в Україні


 1. Поняття та види екологічного управління.

 2. Система екологічного управління.

 3. Органи державного, самоврядного та громадського екологічного управління та їх компетенція.


Завдання для самостійної роботи

1. Розглянути теоретичні засади тектоекології (екологічного управління, управління в галузі екології).

2. Визначити мету, завдання та зміст екологічного управління та показати його місце в системі національної екологічної політики України.

3. Навести систему органів управління загальної та спеціальної компетенції у сфері екології.

4. Визначити компетенцію органів загальної та спеціальної компетенції в галузі екології.
Практичне заняття 7. Правові засади екологічного управління в Україні


 1. Поняття та види функцій екологічного управління.

 2. Міжгалузеві функції екологічного управління.

 3. Галузеві функції екологічного управління.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрити юридичну природу окремих функцій екологічного управління.

 2. Проаналізувати повноваження органів самоврядного та громадського екологічного управління.


Завдання 1

Під час перетинання державного кордону України на залізничній станції «Хутір Михайлівський» працівниками служби екологічного контролю на кордоні (далі – Служба) оглядався вантаж двох вагонів – продукти харчування рослинного і тваринного походження для діабетиків, які направлялись із Самари львівському підприємству «Здорові продукти».

Працівники Служби вимагали надання спеціальних дозволів, які б підтверджували законність добування деяких рослин та тварин, з яких виготовлено відповідні продукти.

Представники львівського підприємства–імпортера заперечували проти вказаної вимоги, наголошуючи, що єдиним необхідним документом на продукцію є сертифікат якості, виданий лабораторією в м. Самарі.

Начальник Служби заборонив ввіз продуктів в Україну, а зібрані по справі матеріали передав органам прокуратури для порушення кримінальної справи.

Підприємство «Здорові продукти» оскаржило дії Служби до суду.


Визначити види правовідносин, що виникли.

Чи відповідають дії Служби нормам чинного екологічного законодавства України?

Надати правову оцінку позиції підприємства «Здорові продукти».

Завдання 2

Інспекцією з контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Суми було виявлено факт забруднення ВАТ «Кротон» території міста шляхом влаштування звалища будівельного сміття площею 20 кв. м, що зафіксовано у протоколі.

Інспекцією подано до суду позов про відшкодування збитків у сумі 340 грн за забруднення довкілля за фактом порушення ВАТ «Кротон» вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», а також у сумі 600 грн за порушення Постанови Кабінету Міністрів України «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктах».
Визначити види правовідносин, що склалися.

Які органи наділені повноваженнями обчислювати шкоду за порушення вимог екологічного законодавства та розглядати справи про адміністративні правопорушення в цій галузі?

Вирішити справу.
Завдання 3

До господарського суду Сумської області надійшла позовна заява мешканців одного з багатоповерхових будинків до ТОВ «Мобільні системи».

У заяві мешканці вимагали відшкодування збитків та демонтування передавачів мобільного зв’язку з даху їх жилого будинку та прилеглих будівель. На думку позивачів дане обладнання спричиняє потужне електромагнітне випромінювання, що шкодить здоров’ю. Крім того, дозволу на його розміщення жоден із мешканців не давав.

Проведена громадська екологічна експертиза також підтвердила наявність шкідливого випромінювання.

У ролі співвідповідача залучено Мінприроди, бездіяльність якого дозволила розміщення мобільного обладнання, та Укрчастотнагляд, який дозволяє розміщення базових станцій мобільного зв’язку в межах населених пунктів.

Відповідачі заперечили проти позову, вказавши, що спеціальних дозволів на розміщення такої техніки не потрібно, оскільки відповідно до інструкції з експлуатації обладнання, воно не потребує отримання дозволів, а також не спричиняє шкідливого впливу на стан здоров’я людей.


Визначити види правовідносин, що склалися.

Проаналізувати викладену ситуацію.

Які аргументи можуть бути наведені кожною зі сторін у судовому засіданні в обґрунтування своєї позиції?

Вирішити справу.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал