Методичні рекомендації Зміст Вступ 4 Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів 5Скачати 160.55 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір160.55 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїВимоги до виконання письмових робіт

і перевірки зошитів із загальноосвітніх дисциплін
Методичні рекомендації

Зміст


Вступ 4

1. Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів 5

1.1. Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів 5

1.2. Загальні вимоги до перевірки письмових робіт 5

2. Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з української

мови й літератури та світової (зарубіжної) літератури 6

2.1. Види письмових робіт 6

2.2. Кількість контрольних робіт 6

2.3. Аналіз контрольних робіт 7

2.4. Кількість і призначення учнівських зошитів 7

2.5. Порядок перевірки письмових робіт 7

2.6. Орфографічний режим 8

3. Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з іноземної

мови 8


4. Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з математики 9

5. Пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських зошитів 10

6. Пам’ятка перевірки ведення зошитів 11

7. Наказ (про стан ведення учнівських зошитів) 12
Вступ

Ефективність навчання залежить від чіткої та гнучкої організації навчального процесу на уроці, від уміння викладача врахувати реальне засвоєння матеріалу кожним учнем та індивідуальні особливості учнів. Важливими складовими дидактики навчання є контроль та оцінювання. Від їх організації залежить ефективність управління навчально-виховним процесом і якість підготовки фахівців.

Педагоги ПТНЗ оцінюють учнів, використовуючи різноманітні методи. Це: тести, усні та письмові звіти, контрольні роботи, проміжні та підсумкові атестації, перевірка письмових робіт та ведення зошитів. Надзвичайно важливим є те, щоб перед розробкою інструментів оцінювання кожен педагог чітко визначився зі змістом, структурою, кількістю, методами та вимогами, які висуваються до них.

Зміни в підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти зумовили перегляд вимог до виконання письмових робіт та перевірки зошитів.

Методичні рекомендації розроблені на допомогу викладачам української мови та літератури, світової (зарубіжної) літератури, іноземної мови та математики, керівникам професійно-технічних навчальних закладів, їх підрозділів з організації навчального процесу.

1. Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів
1.1. Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів

Правильне, грамотне і охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку.

Усі записи в зошитах учні повинні виконувати з дотриманням таких вимог:


 • писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом;

 • зберігати поля з зовнішньої сторони;

 • вказувати дату виконання роботи;

 • вказувати, де виконується робота (класна чи домашня), позначати номер вправи, приклада, задачі;

 • креслення виконувати олівцем (у випадку необхідності – із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписувати ручкою;

 • дотримуватися абзаців, однакових інтервалів між словами, дописувати кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка;

 • якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану літеру чи цифру навкіс і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підлягає зміні, слід охайно закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не витирати гумкою, замальовувати коректором чи брати в дужки (дужки є пунктуаційним знаком), і далі написати правильно;

 • виправлення (закреслення чи поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем!!!


1.2. Загальні вимоги до перевірки письмових робіт

Усі записи, помітки й виправлення в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

Виявлені помилки (в тексті або обчисленнях) чи неправильно вжите слово викладач підкреслює або закреслює скісною рискою, надписуючи правильно, і ставить помітку на полях. Виправляти неправильний результат по написаному не дозволяється.

2. Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з української мови й літератури та світової (зарубіжної) літератури
2.1. Види письмових робіт

2.1.1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів з української мови є: • класні й домашні вправи;

 • словникові диктанти;

 • навчальні диктанти, твори й перекази;

 • самостійні роботи;

 • тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми);

 • складання таблиць, схем, написання конспектів, робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

2.1.2. Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української та світової (зарубіжної) літератури є:

 • відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;

 • написання навчальних класних і домашніх творів;

 • виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе, створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);

 • тестування;

 • складання планів (простих і складних);

 • складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів, робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами.

2.1.3. Основними видами класних і домашніх усних робіт з української та світової (зарубіжної) літератури є:

 • виразне читання художніх текстів;

 • відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;

 • складання усних навчальних класних і домашніх творів різних жанрів і обсягу;

 • читання напам‘ять;

 • переказ (докладний і стислий) тощо.

2.1.4. Основними видами контрольних робіт з української та світової (зарубіжної) літератури є:

 • тест;

 • розгорнуті відповіді на запитання;

 • твір.

2.2. Кількість контрольних робіт

2.2.1. Кількість тематичних контрольних робіт з української мови, української та світової (зарубіжної) літератури повинна відповідати вимогам чинної програми.

2.2.2. Кількість контрольних робіт з усіх видів мовленнєвої діяльності повинна відповідати вимогам чинної програми.

2.2.3. Кількість контрольних творів з української та світової (зарубіжної) літератури – два контрольні твори на семестр (один класний і один домашній).2.3. Аналіз контрольних робіт

Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.2.4. Кількість і призначення учнівських зошитів

2.4.1. Для виконання основних видів класних і домашніх письмових робіт з української мови учні повинні мати один робочий зошит (у ньому учні виконують роботи, зазначені в пункті 2.1.1).

2.4.2. Для контрольних робіт з української мови в учнів повинен бути один зошит.

2.4.3. Для виконання основних видів класних і домашніх письмових робіт з української та світової (зарубіжної) літератури в учнів має бути по одному зошиту (в них учні виконують роботи, зазначені в пункті 2.1.2).

2.4.4. Для контрольних робіт з української та світової (зарубіжної) літератури використовують по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пунктах 2.1.4).

2.4.5. Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінійку (з позначеним полем).

2.4.6. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися протягом навчального року.

2.5. Порядок перевірки письмових робіт

2.5.1. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови перевіряють двічі на місяць.

2.5.2. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української та світової (зарубіжної) літератури перевіряють раз на місяць у кожній групі.

2.5.3. Оцінки за ведення зошитів з української мови, української та світової (зарубіжної) літератури виставляють один раз на місяць окремою колонкою в журналі і враховують як поточну до найближчої тематичної атестації.

2.5.4. Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:


 • наявність різних видів робіт;

 • грамотність (якість виконання робіт);

 • охайність;

 • уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

2.5.5. Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури (української чи світової (зарубіжної)), викладач обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

2.5.6. Ведення зошитів з української мови та літератури й світової (зарубіжної) літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.


2.6. Орфографічний режим

2.6.1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

2.6.2. Між класною та домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

2.6.3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з української мови й літератури та світової (зарубіжної) літератури записують так: в першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна). У зошитах з української та світової (зарубіжної) літератури можливим є й інше оформлення: в першому рядку записують вид роботи, а на полі цього ж рядка зазначають дату цифрами.

У зошитах для контрольних робіт з української мови та літератури й світової (зарубіжної) літератури записується дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота.

2.6.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.


3. Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з іноземних мов

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови рекомендовано мати один зошит. Для виконання тематичних підсумкових, контрольних робіт бажано завести окремі зошити. У зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

Наявність словників перевіряється один раз у семестр. Викладач виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог: • писати акуратно та розбірливо;

 • записувати словами дату виконання роботи (назву дня тижня, число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято у країні, мова якої вивчається. Після дати необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня робота);

 • вказати номер вправи, або вид роботи, що виконується;

 • зошити та словники з іноземної мови підписуються мовою, яка вивчається.

Результати перевірки зошитів виставляються до журналу теоретичного навчання один раз у місяць у графу без дати з надписом Зошит і не враховуються при виставленні тематичного або семестрового балу.
4. Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з математики

Ведення зошитів з математики учнями навчальних закладів є обов’язковими. У зошитах виконуються письмові класні, домашні та контрольні роботи. Основними видами класних і домашніх письмових робіт з математики є: • розв’язування задач і вправ;

 • оформлення результатів виконання лабораторних, практичних робіт;

 • складання аналітичних та узагальнюючих таблиць, схем, написання рефератів тощо;

 • самостійні та контрольні роботи.

Для виконання всіх видів письмових робіт з математики необхідно мати робочий зошит.

Форми поточних та підсумкових письмових робіт: • контрольні роботи з різнорівневими завданнями;

 • контрольні роботи в тестовій формі;

 • комбіновані контрольні роботи;

 • самостійні роботи.

Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі зошити чи аркуші, що зберігаються протягом навчального року в ПТНЗ.

Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, рекомендується перевіряти один раз на місяць у кожного учня (кількість перевірених робіт – не менше двох на вибір викладача).

Тематичні контрольні роботи перевіряються у всіх учнів з наступною корекційною роботою в тих самих зошитах.

Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до журналу теоретичного навчання. При цьому до уваги беруться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів.

Усі контрольні роботи викладач обов’язково оцінює і виставляє відповідні бали до журналу. За самостійні поточні письмові роботи оцінка може виставлятися до журналу не всім учням.

Вимоги щодо письмового оформлення робіт з математики не повинні зводитися до нав’язування учням єдиної форми запису розв’язування задач і вправ. Останні можуть мати скорочений вигляд з використанням теоретико-множинної та логічної символіки. Відомо, що вміння стисло і чітко записувати розв’язання задач свідчать про достатній рівень розвитку логічного мислення. Викладач може також перевіряти та оцінювати частину письмової роботи (задачу, приклад, побудову графіка тощо).


5. Пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських зошитів
1. Наявність зошитів у всіх учнів групи.
2. Якість підпису зошитів. Дотримання єдиних вимог.
3. Обсяг роботи (зіставлення зробленого на уроці і вдома).
4. Характер письмових робіт (репродуктивний, творчий).
5. Рівень диференціації навчальної діяльності учнів.
6. Рівень навчальних досягнень учнів (визначається в основному за зошитами для контрольних, лабораторних, практичних робіт).
7. Якість виконання практичної частини навчальних програм.
8. Систематичність та якість виконання домашніх завдань.
9. Перевірка зошитів викладачами (періодичність перевірки відповідно до вимог МОН України, якість перевірки, характер оцінки письмових робіт, дотримання критеріїв оцінювання).
10. Ефективність роботи над помилками (методи виправлення, наявність системи роботи над помилками).
11. Культура ведення, каліграфія.
12. На основі чого виставляються оцінки за зошити в журнал теоретичного навчання. Відповідність оцінок за письмові роботи в журналі оцінкам у зошитах.

6. Памятка перевірки ведення зошитівЗміст роботи
1

Назва предмета
 • Група
 • Кількість зошитів
 • Кількість учнів у групі
2

Дотримання єдиного мовного режиму:
 • Підпис
 • Зовнішній вигляд
 • Культура ведення (додержання полів, назва робіт, дата, чистота малюнків, графіків)
Наявність робочих зошитів та зошита для контрольних робіт
3

Зміст робіт, відповідність їх вимогам програми
 • Різноманітність видів робіт
 • Рівень складності робіт
4

Обсяг і характер робіт:
 • Кількість сторінок у класній та у домашній роботі
 • Робіт по зразку (класних і домашніх)
 • Кількість творчих робіт (класних і домашніх)
Кількість самостійних робіт (класних і до-машніх)
5

Система письмових робіт (класних і домашніх):
 • Всього робіт
Співвідношення за обсягом між домашніми і класними роботами
 • Систематичність ведення письмових робіт

(на уроках і вдома)
6

Наявність диференційованого та індивідуального підходів
7

Система роботи над помилками, грамотність
8

Оцінювання письмових робіт, відповідність оцінок нормам
9

Робота викладача з зошитами

(система перевірки, якість перевірки, методи ви-правлення помилок, зразки та записи викладача)


10

Виставка зошитів
11

Дозування домашніх завдань, їх диференціація
12

Висновки і пропозиції

Наказ

Про стан ведення учнівських

зошитів з ________ і _________
Протягом ______________ 20__ року в навчальному закладі було здійснено перевірку ведення зошитів з ___________ і ___________ з метою контролю за дотриманням державних вимог щодо змісту, обсягу домашнього завдання з ______________ та _______________.

Наслідки вивчення свідчать про те, що викладачі регулярно пере-віряють зошити, виставляють оцінки за ведення зошитів щомісяця, пишуть зразки ______, _________, дотримуються єдиного орфографічного режиму, вчать правильно підписувати зошити, охайно виконувати письмові завдання.

Слід відмітити роботу з учнівськими зошитами__________. Зошити учнів цієї групи відзначаються охайністю, порядком запису, чітко виділяються види робіт, виконані на уроці. Поряд з оцінкою є вербальна характеристика роботи. Обсяг класних і домашніх робіт відповідає вимогам.

Разом з тим при перевірці виявлено недоліки щодо виконання єдиних вимог до ведення зошитів:

1. У переважній більшості випадків контроль за учнівськими зошитами з ____________ (___, ___, групи) формальний, немає аналізу допущених помилок, не з'ясовано причини їх виникнення, відсутня цілеспрямована робота для їх попередження.

2. Відсутні роботи над помилками в зошитах з _________ та ___________ в групі № ___ (викладач_____________).

3. Мало уваги приділяється на уроці роботі над _______________. Особливо це помітно в ___-ій групі, де викладач____________зрідка звертає увагу на неправильне написання (оформлення тощо), __________.

4. Не відповідає вимогам обсяг класних і домашніх робіт з ____________ в __ групі (викладач___________________).

Виходячи з вищевикладеного
НАКАЗУЮ:

1. Викладачам________________________проробити методичні рекомендації щодо _____________ (до __.____.______).

2. Оформити корекцію знань (роботу над помилками) в зошитах учнів, які потребують особливої уваги (до __._____.______).

3. Указати викладачу (викладачам) _________ _______________ на невідповідність об'єму та змісту класних і домашніх завдань учнів __ ої групи.

4. Викладачам__________вказати на особливу увагу щодо написання ________, ________ учнями (протягом року).

5. Заступнику директора з НР ___________________ взяти на контроль питання дотримання єдиного орфографічного режиму учнями ______ груп.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НР _____________.

Список використаної літератури


1. Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 класі // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2006. - №17-18.

2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2004-2005 навчальному році (особливості вивчення навчальних предметів) // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2004. - №13-14.

3. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/10 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2009. - №14-15.

4. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури у 2006/2007 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2006. - №19-20-21.

5. Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2009/10 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2009 - №14-15.

6. Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 2009/10 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2009.- №19-20-21.

7. Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/11 навчальному році // Лист МОН України від 21.08.2010.року №1/9-580.

8. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/10 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2009. - №14-15.

9. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 2006/2007 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2006. - №19-20-21.

10. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/10 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2009. - №14-15.

11. Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5–11 класах // Журнал «Математика в школі» – 2001. - №4.

12. Про вивчення іноземних мов у 2006/2007 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2006. - №19-20-21.13. Про деякі особливості викладання загальноосвітніх предметів у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) у 2003/2004 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2003. - №15-16.

14. Сучасні підходи до педагогічного оцінювання // Журнал «Профтех-освіта» – 2010. - №

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал