Методичні рекомендації з тематичним плануванням до вивчення навчальних предметів у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів для розумовоСторінка2/7
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7
Тематичне планування

з курсу „Я і Україна” для 5 класу

(70 год.)

з/п


Дата

К-ть год.

Тема та зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань та умінь

Рідний край (10 год.)

1
1

Географічне положення своєї місцевості. Ознайомлення з терміном географія. Що вивчає географія рідного краю.

Учень за допомогою вчителя визначає

положення своєї місцевості на політичній мапі;за малюнками наводить приклади історичних, обрядових свят рідного краю;

наводить приклади промислів, страв, будівель рідного краю.

2

- 3

2

Розташування місцевості відносно рівнин, гір, річок тощо. Характеристика природи рідного краю відносно його розташування.

4
1

Адміністративне положення своєї місцевості. Адреса місцевості в межах країни, області, району.

5
1

Минуле рідного краю. Походження назви ( інші назви), перші згадки у письмових джерелах.

6
1

Твій родовід. Походження свого прізвища.

7

-

10


4

Історичні традиції , обрядові свята, промисли, будівлі, страви.

Поверхня, корисні копалини (15 год.)

11

-15

5

Ознайомлення з формою Землі. Співвідношення води і суші на Землі. Поверхня суші. Рівнини, гори. Основні форми поверхні землі та твоєї місцевості. Їх зображення на фізичній карті.

Учень: розуміє

що таке рельєф;за допомогою вчителя позначає на мапі гори, рівнини;

називає корисні копалини своєї місцевості;

за малюнками наводить приклади

охорони земних надр і поверхні суші.16
1

Вивчення форм рельєфу твоєї місцевості (населеного пункту, околиць школи).

17

-18

2

Ознайомлення з мінералами і гірськими породами. Мінерали і гірські породи, що поширені у твоїй місцевості.

19
1

Перетворення гірських порід (вивітрювання та накопичення). Зміни гірських порід і рельєфі у твоїй місцевості.

20

-22

3

Корисні копалини. Їх добування, використання. Рудні, нерудні корисні копалини.

23,

24

2

Корисні копалини твоєї місцевості

25
1

Охорона земних надр і поверхні суші.


Ґрунти (1 год.)

26
1

Ґрунти твоєї місцевості. Їх значення і охорона.

Учень: називає

ґрунти своєї місцевості;розуміє

значення ґрунту для сільського господарства.Вода (5 год.)

27,

28

2

Води рідного краю. Вода в найближчому оточенні: джерело, колодязь, струмок, річка.

Учень: називає водні ресурси своєї місцевості; за допомогою вчителя пояснює

промислове значення води;за малюнками наводить приклади охорони водних ресурсів.

29,

30

2

Промислове значення води для людей, рослин і тварин у твоїй місцевості.

31
1

Різноманітність вод твого краю та їх охорона.

Повітря (3 год.)

32
1

Повітря, погода.

Учень: називає погодні явища характерні для своєї місцевості; за малюнками наводить приклади стихійних явищ; розуміє для чого складається прогноз погоди.

33
1

Метеорологічна служба і прогноз погоди.

34
1

Стихійні явища. Погодні явища характерні для твоєї місцевості.

Рослинний і тваринний світ рідного краю (8 год.)

35
1

Рослини, тварини – компоненти живої природи.

Учень називає: характері рослини і тварини рідного краю;

за малюнками наводить приклади використання рослин у своїй місцевості;

тваринництва рідного краю; розуміє значення охорони рослинного і тваринного світу.36

-

38


3

Дикі і культурні рослини, що поширені у твоїй місцевості, їх використання.

39

-

41


3

Дикі і свійські тварини, що поширені у твоїй місцевості. Тваринництво рідного краю.

42
1

Охорона рослин і тварин.

Населення, освіта, наука і культура рідного краю (3 год.)

43
1

Населення, національний склад рідного краю.

Учень: називає основний національний склад своєї місцевості; видатних діячів своєї місцевості; наводить приклади освітньо-культурних закладів міста.

44
1

Видатні діячі рідного краю.

45
1

Основні пам’ятні місця (дати) і освітньо-культурні заклади рідного краю.

Господарство рідного краю (15 год.)

46
1

Господарство рідного краю: промисловість, сільське господарство, обслуговування.

Учень: називає основні промислові підприємства та галузі сільського господарства; наводить приклади транспортних сполучень; розуміє значення промисловості та сільського господарства для держави.

47

-

51


5

Промисловість рідного краю. Підприємства які знаходяться у твоєму місті чи селі, їх продукція

52

-

54


3

Сільське господарство рідного краю

55

-

57


3

Обслуговування: транспорт, зв’язок, освіта, охорона здоров’я, культура та спорт, комунальна служба, торгівля. Транспорт і шляхи сполучення рідного краю.

58

-

60


3

Професії людей.

Наша батьківщина (10 год.)

61,

62

2

Україна на політичній мапі. Сухопутні і морські кордони. Розміри території.

Учень називає:

столицю України; знає герб та прапор держави;визначає на політичній мапі кордони.

63

-

65


3

Форми земної поверхні України. Карпатські і кримські гори.

66
1

Водойми України.

67,

68

2

Населення України. Видатні діячі України.

69
1

Київ –сучасний промисловий, освітньо-культурний центр України. Розташування на політичній мапі України і походження назви.

70
1

Міста України. Розташування на політичній мапі України і походження назви.


Г.М.Мерсіянова

Методичні рекомендації до вивчення предмету „Трудове навчання” у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів

для розумово відсталих дітей

Трудове навчання учнів у шкільних майстернях розпочинається з 4 класу за відповідним профілем тих спеціальностей, які запроваджені у допоміжній школі. Основною метою професійно-трудового навчання розумово відсталих дітей є підготовка до самостійного виконання ними визначених видів робіт, з опанованої спеціальності, в умовах державних та приватних підприємств, а також у власному побуті.

Досягнення такої мети відбувається протягом усього періоду трудового навчання у процесі формування в учнів доступних технічних та технологічних знань з предмета вивчення; навчання прийомів праці ручним і машинним способами та різними інструментами; виховання у школярів необхідних у повсякденній трудовій діяльності якостей особистості (відповідальність, сумлінність, бережливість, тощо); розвитку в учнів загальнотрудових умінь (орієнтування у способі виконання практичного завдання, планування послідовності дій та здійснення самоконтролю).

Зміст програм з трудового навчання спрямований на забезпечення орієнтування учнів у спеціальності на базі навчальних майстерень (4-й клас), опанування основами професії (5-9-ті класи) та спеціалізації (10-ті класи). За період орієнтування у спеціальності передбачається ознайомлення школярів із видами діяльності, які належать до різних видів праці. За цей період навчання учні мають отримати основні відомості про сферу використання знань і умінь працівника з того фаху, який вони будуть опановувати, та навчитись основоположним практичним діям. Ступінь оволодіння школярами практичними уміннями та вивчення рівня професійних якостей, за існуючими професіограмами, дає підстави вчителю виявити особливості трудової діяльності кожного школяра 4-го класу, зробити припущення щодо можливостей опанування даною професією та визначити сфери корекційно-виховної спрямованості навчання. Починаючи з 5-го класу учні опановують загальним курсом обраної спеціальності, вивчають технологічні прийоми обробки матеріалів, виготовлення деталей та їх з’єднання, одержують знання про процес створення виробів від його проектування (креслення, ескіз), до остаточної обробки. Базові знання із спеціальності забезпечують можливість школярам спеціалізуватись з більш вузької професії у 10-му класі.

Навчальний матеріал у програмах розподілений за розділами, темами. До кожної теми визначено «Об’єкти роботи», «Технічні або технологічні відомості», «Практичні роботи». Після вивчення кількох тем програми, передбачено 20 год. на практичне повторення навчального матеріалу. Ці години, залежно від умов, які складаються у школі ( матеріальна база, контингент учнів тощо), можуть бути використані на вивчення матеріалу, за окремо розробленою програмою, суміжних або інших спеціальностей.

В процесі трудового навчання значну увагу необхідно приділяти розвитку у школярів загальнотрудових умінь, насамперед аналізу об’єкту діяльності щодо його призначення, матеріалу, засобів виготовлення ( ручна чи машинна обробка), а також визначення форми, розміру, кількості деталей та спосіб їх з’єднання, оздоблення; плануванню послідовності власної діяльності та здійснення самоконтролю. Низький рівень зазначених умінь спричиняє розумово відсталим учням значні труднощі під час самостійного виконання ними практичних завдань.

Одним із засобів забезпечення ефективності навчальної діяльності учнів, на уроках праці, є навчання школярів користуватися наочною опорою. У трудовому навчанні такою опорою є малюнки виробів та їх деталей, інструментів, трудових прийомів, а також креслення, ескізи, технологічні та інструкційні карти, натуральні вироби та їх зразки тощо. Необхідно навчити школярів користуватись підручником з трудового навчання. Учні мають читати текст, усвідомлюючи зміст, розглядати і розуміти різний ілюстративний матеріал та виконувати практичні завдання за інструкційними картами, планами послідовності виконання завдань, знаходити необхідну інформацію, відповіді на запитання тощо.

Для усвідомленого виконання розумово відсталими учнями практичних завдань, потрібно забезпечити школярам необхідні знання з технічної та технологічної термінології щодо спеціальності, якою опановують діти, а також навчити користуватись одержаними знаннями та уміннями. Це назви матеріалів, інструментів, виробів та їх деталей, трудових операцій тощо.

Успішність навчального процесу значною мірою залежить і від раціонального планування змісту матеріалу за програмою трудового навчання, де передбачається послідовність опрацювання кожної теми, визначення кількості годин, відповідно навчального плану для допоміжної школи та обсягу теоретичного і практичного матеріалу на кожне заняття. Зазначаємо, що кількість годин відведених у навчальних програмах на вивчення розділів є орієнтовними. Вчитель, залежно від навчальних можливостей учнів даного класу, може вносити певні зміни.

Пропонуємо орієнтовний тематичний план зі швейної справи для 5 класу за програмою «Професійне навчання зі швейної справи для допоміжної школи (4 – 9 класи)», 1994 року видання, який може бути взірцем для складання календарних планів для 5 класів з інших спеціальностей трудового навчання у допоміжній школі.


Тематичне планування з предмета „Трудове навчання” для 5-го класу

(270 год.)

з/п


Дата

К-ть год.

Тема і зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань та умінь

I семестр

1
2

Вступне заняття. Обладнання майстерні. Правила безпечної роботи в майстерні. Повторення вивченого в 4 класі.
Машинознавство (4 год.)

2
2

Механізми швейної машини. Регулятор строчки. Виконання строчок із різною довжиною стібка.

Знати назви механізмів, довжини стібка. Уміти добирати голку до товщини ниток та тканини

3
2

Машинна голка. Правила встановлення машинної голки. Добір голок та ниток в залежності від товщини тканини Виконання машинного закріплення.

Матеріалознавство (6 год.)

4
2

Тканина. Гладкофарбована тканина та з малюнком. Поздовжня нитка. Поперечна нитка. Ширина тканини. Пруг.

Знати напрями ниток у тканині, назви рослинних волокон


5
2

Волокна. Види волокон Рослинні волокна. Бавовник. Прядіння. Виготовлення пряжі Виконання строчок різної довжини на смужках тканини.


Уміти визначати ткацькі переплетення, гладкофарбовану

6
2

Ткацтво. Ткацькі переплетення. Властивості бавовняних тканин.

Виготовлення з паперу зразків переплетення.та тканину з малюнком, ширину та довжину, виготовляти зразки переплетень

Побудова креслення серветки. Виготовлення викрійки. Обробка зрізів (10 год.)

7
2

Серветки .Призначення, форма, розмір .матеріали, оздоблення серветок, обробка зрізів. Інструменти для побудови креслення. Назви ліній та їх призначення Позначення ліній, точок, розмірів. Малювання серветок різної форми.

Знати призначення серветок, послідовність виготовлення. Вміти будувати креслення, вирізати викрійку, деталь серветки, обробляти зрізи, складати план виготовлення серветки

8
2

Побудова креслення серветки квадратної форми.

9
2

Виготовлення викрійки серветки. Підготовка викрійки серветки до розкрою. Підготовка тканини. Викроювання серветки

10
2

Обробка зрізів серветки швом упідгин із закритим зрізом.

11
2

Прасування серветки. Оздоблення.

Подвійний шов (6 год.)

12
2

З’єднувальні шви. Подвійний шов. Застосування та технологія виготовлення. Виготовлення зразка подвійного шва.

Знати назву шва, технологію виготовлення. Уміти з’єднувати деталі, виділяти його серед інших швів

13
2

Виготовлення зразка подвійного шва. Перевірка якості виготовлення подвійного шва.

14
2

Виготовлення зразка подвійного шва

Наволочка з клапаном. Креслення наволочки ( 8 год.)

15
2

Загальна характеристика наволочки. Призначення, форма, розмір наволочок. Тканини для наволочок. Види робіт. Обробка зрізів. Визначення розмірів наволочок та кількості тканини. Масштабна лінійка Послідовність виготовлення наволочки.

Знати назву виробу, призначення, види робіт, спосіб обробки зрізів та їх з’єднання.

Уміти визначати розмір наволочки, будувати креслення за даними розмірами, вирізувати викрійку, викроювати деталь за викрійкою16
2

Побудова креслення наволочки з клапаном різних розмірів

17
2

Викрійка наволочки. Вирізування із креслення деталі наволочки викрійку Підготовка викрійки наволочки до розкроювання деталі. Підготовка тканини до розкроювання деталі наволочки: визначення лицьового боку, переплетення ниток, поздовжню нитку на тканині.

18
2

Викроювання деталі наволочки за викрійкою. Спосіб викроювання деталі наволочки без викрійки

Технологія виготовлення наволочки з клапаном (10 год.)

19
2

Пошиття наволочки з клапаном. Обробка поперечних зрізів швом упідгин із закритим зрізом.

Знати спосіб обробки клапана деталі наволочки, з’єднання деталі, назви швів.

Уміти обробляти зрізи та з’єднувати деталь, керуватись інструкційною картою для визначення послідовності дій20
2

Пошиття наволочки з клапаном. Визначення розміру клапана. З’єднання бічних зрізів подвійним швом

21
2

Пошиття наволочки з клапаном. Прасування готового виробу. Складання наволочки.

22
2

Пошиття наволочки з клапаном. Самостійне пошиття наволочки з клапаном. Перевірка учнями якості пошиття наволочки

23
2

Пошиття наволочки. Екскурсія до магазин тканини та постільної білизни

Практичне повторення ( 20 год.)

24 -33
По 2 год.

Пошиття наволочок, серветок різних розмірів та форм. Оздоблення наволочок та серветок. Оздоблення вишивкою, аплікацією. Опанування іншими видами рукоділля -плетіння гачком, спицями тощо

Повторення та закріплення техніко-технологічних знань та практичних умінь учнів

Самостійна робота та аналіз її якості (4 год.)

34
2

Побудова креслення серветки квадратної форми. Побудова креслення деталі наволочки з клапаном за масштабною лінійкою (за даними розмірами )

Оцінювання професійних знань та умінь учнів

35
2

Виготовлення зразка шва подвійного. Перевірка якості виконаних учнями робіт та їх оцінювання

Технологія виготовлення накладного шва (8 год.)

36
2

Накладні шви. Характеристика накладних швів Застосування накладних швів. Накладні шви із закритими та відкритими зрізами. Виготовлення зразка накладного шва з двома відкритими зрізами

Знати назву швів, їх відмінність та застосування, послідовність виконання.

Уміти відрізняти накладний шов із закритим зрізом від накладного шва із відкритим зрізом, визначати послідовність їх виконання, виготовляти зразки та перевіряти якість за вимогами37
2

Накладний шов із одним закритим зрізом. Застосування шва . Послідовність виконання. Виготовлення зразка накладного шва із одним закритим зрізом.


38
2

Накладний шов із двома закритими зрізами. Застосування шва. Послідовність виконання. Виготовлення зразка накладного шва із двома закритими зрізами

39
2

Накладні шви. Виготовлення зразків накладних швів. Перевірка якості виконання завдань та оцінювання.


Технологія виготовлення сумки господарської (24 год.)

40
2

Сумка господарська. Призначення сумки господарської. Форми, розміри, кількість деталей. Матеріали, які використовуються для пошиття сумок. Шви, які застосовуються для пошиття сумок. Оздоблення сумок господарських. Послідовність виконання – види робіт. Визначення форми та розмірів деталей сумки господарської для побудови креслення.

Знати назву виробу, деталей, призначення, матеріали, форми, розміри та види робіт. Знати технологію обробки деталей та їх з’єднання.

Уміти визначати деталі та їх кількість, за допомогою наочної опори (зразки, інструкційні карти) будувати креслення деталей сумки господарської, вирізувати викрійку, викроювати деталі, обробляти зрізи та з’єднувати деталі, перевіряти якість пошиття сумки за еталоном.41

42

4

Сумка господарська. Побудова креслення деталей сумки. Вирізування викрійок. Розрахунок тканини для пошиття сумки господарської

43
2

Сумка господарська. Викроювання деталей сумки

44
2

Сума господарська. Пошиття сумки господарської. Обробка ручок накладним швом із двома закритими зрізами

45
2

Сумка господарська. Обробка верхніх зрізів основної деталі сумки. Вшивання ручок.

46
2

Сумка господарська. Обробка бічних зрізів сумки подвійним швом

47
2

Сумка господарська. Утворення дна і бічних стінок сумки

48
2

Сумка господарська. Оздоблення сумки господарської

49

50

4

Пошиття сумки господарської Самостійна робота учнів.

51
2

Сумка господарська. Перевірка якості виконання самостійної роботи учнів. Оцінювання якості виконання учнями практичного завдання.

Практичне повторення (20 год.)

52

-

61


По 2 год.

Побудова креслень наволочок, сумок господарських. Виготовлення зразків швів. Пошиття наволочок, сумок. Вишивання, в’язання та інші види робіт

Повторення та закріплення техніко-технологічних знань та умінь

Самостійна робота та аналіз її якості (4 год.)

62
2

Пошиття сумки господарської за даними за готовим кроєм

Оцінювання знань та професійних умінь учнів

63
2

Перевірка стану професійних знань та умінь учнів. Оцінювання знань та умінь учнів

II семестр

Види обшивок (8 год.)

1
2

Обшивки. Призначення обшивки. Види обшивок за способом розкроювання (поздовжні, поперечні, навскісні).Одинарні та подвійні обшивки Розмітка обшивок на папері та позначення напрямку ниток на тканині. Викроєння обшивок

Знати назви обшивок за способом розкроювання, призначення обшивок, технологію обробки зрізів обшивкою.

Уміти розмічати обшивки, викроювати з паперу та тканини, обробляти зрізи тканини різними обшивками (виготовлення зразків) за наочною опорою2
2

Поздовжні обшивки. Призначення поздовжньої обшивки. Викроєння поздовжньої обшивки. Обробка зрізу деталі поздовжньою обшивкою (виготовлення зразка)

3Поперечні обшивки. Призначення поперечної обшивки. Викроєння поперечної обшивки. Обробка зрізу деталі поперечною обшивкою (виготовлення зразка)

4
2

Навскісні обшивки. Призначення навскісної обшивки. Викроєння навскісної обшивки. Обробка зрізу деталі навскісною обшивкою (виготовлення зразка)

Обробка навскісних зрізів тканини поздовжньою обшивкою

(12 год.)

5
2

Навскісні зрізи тканини. Врахування властивостей ( розтяжність і сипучість) таких зрізів при обробці Навскісні зрізи у виробах із тканини. Визначення навскісних зрізів на тканині, на виробах. Способи обробки навскісного зрізу у виробах.

Знати властивості навскісних зрізів тканини та технологію обробки обшивкою, назву виробу (косинка), призначення, форма, послідовність виготовлення виробу.

Уміти визначати види зрізів на косинці, будувати креслення, вирізувати викрійку, деталь, обробляти зрізи поздовжні, навскісний обшивкою поздовжньою та визначати план дій6
2

Косинка для роботи. Призначення косинки. Матеріали для виготовлення косинок. Розміри косинок та форма. Зрізи у косинки та способи їх обробки. Послідовність виготовлення косинки: побудова креслення, вирізування викрійки, вирізування деталі косинки, обробка зрізів. Виготовлення зразків обробки зрізів тканини. Обробка навскісного зрізу тканини поздовжньою обшивкою.

7
2

Побудова креслення косинки. Вирізування викрійки косинки.

Позначення зрізів на викрійці (напис назв)8
2

Викроювання деталі косинки та поздовжню обшивку

9
2

Обробка зрізів косинки

10
2

Перевірка та оцінювання знань та умінь учнів обробляти навскісні зрізи тканини поздовжньою обшивкою

Зборки у швейних виробах та обробка ними зрізів деталі (4 год.)

11
2

Зборки. Використання зборок у швейних виробах. Способи виконання зборок. Виконання зборок ручним способом

Знати призначення зборок, способи виконання. Уміти виконувати зборки на тканині ручним та машинним способом

12
2

Зборки. Виконання зборок машинним способом. Перевірка та оцінювання якості виготовлення зборок.

Технологія обробки заокруглених зрізів навскісною подвійною обшивкою (24 год.)

13
2

Заокруглені зрізи. Вироби із заокругленими зрізами. Обробка заокругленого зрізу навскісною подвійною обшивкою. Виготовлення зразка.

Знати назви зрізів (заокруглені), способи їх обробки, види фартухів, деталі, призначення фартухів, матеріали для їх виготовлення, види робіт, послідовність виготовлення виробу. Знати назви мірок та послідовність їх знімання.

Уміти


визначати заокруглені зрізи, знімати мірки, записувати їх, будувати креслення деталей фартушка за інструкційною картою вирізати, із креслення викрійку, із тканини деталі за допомогою вчителя, обробляти зрізи деталей та з’єднувати їх

14
2

Фартух на поясі із заокругленим зрізом. Призначення фартуха. Види фартухів .Деталі фартуха Назви зрізів деталей Матеріали для фартухів. Шви. Оздоблення. Види робіт. Малювання фартуха та його деталей на папері. Вирізування, наклеювання деталей фартушка

15
2

Розміри швейних виробів. Мірки. Назва мірок . Знімання мірок

16
2

Креслення деталей фартушка на поясі (аналіз готового креслення). Викрійки деталей фартушка. Деталі. Мірки для побудови креслення фартушка. Знімання та запис мірок

17

18

4

Обробка заокругленого зрізу основної деталі фартушка навскісною подвійною обшивкою.

19
2

Обробка заокругленого зрізу основної деталі фартушка оздоблювальною навскісною подвійною обшивою

20
2

Прокладання строчок для зборок на верхньому зрізі основної деталі фартушка (ручним та машинним способом)

21
2

Підготовка деталі пояса до з’єднання його з основною деталлю

22
2

Обробка верхнього зрізу фартушка поясом

23
2

Оздоблення готового виробу

24
2

Прасування виробу. Перевірка знань та практичних умінь учнів, оцінювання якості пошиття виробу

Ремонт одягу (8 год.)

25
2

Ремонт одягу та білизни. Накладання латок ручним та машинним способом. Форми латок. Добір тканини для латок. Підготовка виробу до накладання латки

Знати види ремонту одягу та білизни, форми латок, послідовність накладання латки, способи. Уміти визначати форму латки та спосіб накладання, накласти латку різної форми ручним та машинним способом

26
2

Викроювання латок круглої форми, овальної, квадратної, прямокутної. Підготовка латок до пришивання (підігнути зрізи припрасувати )

27
2

Накладання латок круглої та овальної форми ручним та машинним способом

28
2

Накладання латок квадратної та прямокутної форми ручним та машинним способом

Практичне повторення (20 год.)

29

-

38


По 2 год.

Обробка заокруглених зрізів навскісною обшивкою. Виготовлення фартушка. Накладання латок-аплікацій. Вишивання, в’язання та інші види робіт

Повторення та закріплення знань та умінь учнів обробляти заокруглені зрізи, виготовляти виріб, накладати латки (за допомогою учителя)

Самостійна робота учнів та аналіз її якості (4 год.)

39
2

Обробка зрізів обшивками. Виконання зборок ручним і машинним способом. Накладання латок

Перевірка та оцінювання знань та умінь учнів

40
2

Перевірка та оцінювання знань та умінь учнів

Технологія виконання запошивного шва (6 год.)

41
2

Види з’єднувальних швів. Застосування запошивного шва. Способи виконання запошивного шва. Послідовність виконання запошивного шва

Знати назву шва, застосування та способи виконання. Уміти з’єднувати деталі

запошивним швом за наочною опорою.42
2

Виготовлення зразка запошивного шва способом складання деталей з випуском одного зрізу

43
2

Виготовлення зразка запошивного шва способом вкладання однієї деталі у підігнутий зріз іншої.

Креслення, викрійка та крій плечових білизняних виробів

(10 год.)

44
2

Мірки для плечових білизняних жіночих та дитячих виробів. Зняття мірок. Визначення розміру. Позначення мірок. Назви деталей та їх зрізів

Знати назви мірок, деталей та їх зрізів, контурних ліній деталей на кресленні, послідовність робіт на виготовлення дитячої сорочки.

Уміти знімати мірки, визначати розмір виробу, будувати креслення, вирізувати викрійки деталей та деталі сорочки45
2

Побудова креслення дитячої сорочки з круглим вирізом горловини. Назви контурних ліній. Визначення на кресленні викрійки деталей

46
2

Вирізування викрійки деталей дитячої сорочки з круглим вирізом. Підготовка викрійки до розкладання на тканині

47
2

Підготовка тканини до розкроювання. Розкладання викрійки на тканині

48
2

Вирізування деталей дитячої сорочки з круглим вирізом

Обробка зрізів у жіночих і дитячих виробах навскісною обшивкою (22 год.)

49
2

Тканини для пошиття жіночих і дитячих сорочок (білизни). Технологія обробки зрізів та з’єднання деталей сорочки з круглим вирізом горловини та пройми. Надсічки та їх призначення

Знати назви виробів, деталей та їх зрізів, технологію обробки зрізів та з’єднання деталей.

Уміти обробляти зрізи та з’єднувати деталі запо - шивним швом, підбирати тканину для пошиття дитячих сорочок та сарафанів, виконувати практичні роботи за наочною опорою (зразки, малюнки, інструкційні карти), здійснювати самоконтроль50
2

З’єднання деталей виробу запошивним швом з попереднім зметування деталей.

51
2

Обробка нижнього зрізу сорочки швом упідгин із закритим зрізом

52
2

Обробка зрізу горловини навскісною обшивкою з попереднім зметуванням

53
2

Обробка зрізу пройми навскісною обшивкою з попереднім зметуванням

54

55

4

Прасування готового виробу. Оздоблення сорочки мереживом, вишивкою, тасьмою

56
2

Дитячий сарафан з круглим вирізом горловини і пройми (пошиття за готовим кроєм). Тканини для пошиття дитячих сарафанів. Технологія обробки зрізів та з’єднання деталей. З’єднання деталей виробу запошивним швом

57
2

Обробка зрізу горловини сарафана навскісною обшивкою

58
2

Обробка зрізу пройми сарафана навскісною обшивкою

59
2

Обробка нижнього зрізу сарафана швом упідгин із закритим зрізом. Прасування готового виробу Перевірка якості виконання швів та обробки заокруглених зрізів навскісною обшивкою. Оцінювання якості готового виробу

Практичне повторення за рік (20 год.)

60

-

69


По 2 год.

Повторення вивченого матеріалу за навчальний рік: відомості з матеріалознавства, машинознавства, виконання швів, обробка зрізів обшивками, назви виробів, деталей, зрізів та ін.

Повторення та закріплення професійних знань та трудових умінь учнів за навчальний рік

70

-

72Контрольна робота та її оцінювання ( 6 год.)

Оцінювання знань та умінь учнів

Є.Л.Якобчук, І.В.Вдовиченко

Методичні рекомендації до вивчення курсу «Основи здоров’я»

у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів

для розумово відсталих дітей

Формування у розумово відсталих учнів мотивації до збереження та зміцнення свого здоров'я є важливим компонентом шкільної освіти. Саме на досягнення цієї мети й спрямований курс «Основи здоров'я», результатом навчання якого є розвиток у розумово відсталих учнів життєвих (соціально-адаптаційних) навичок та компетенцій, зокрема таких, як прийняття рішень у вирішенні проблем, творчого та продуктивного мислення, міжособистісних стосунків та спілкування, співчуття, самооцінки та почуття гідності, відчуття громадянина, та патріота України протидії тиску, подолання емоцій та стресу.

«Основи здоров'я» – інтегрований курс, що складається з трьох розділів: «Людина і здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності», «Довкілля» та за змістом об'єднує питання з основ валеології та безпеки життєдіяльності. Його завданнями є формування в розумово відталих учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної та соціально-адекватної поведінки, формування в учнів соціальних компетенцій, спрямованих на збереження здоров’я (знання, уміння, навички безпеки життєдіяльності у школі, вдома, на вулиці та під час відпочинку; навички особистої гігієни та профілактики травматизму під час учбових занять, навчальної праці та відпочинку; дотримання визначених програмою правил поведінки у разі захворювання), ознайомлення школярів з впливом на здоров’я режиму дня, раціонального харчування, рухової активності та загартовування організму на виховання позитивних якостей особистості (співчуття, доброзичливості, охайності, дисциплінованості, обережності, уважності, спостережливості та ін.), корекції порушень розумового та фізичного розвитку.

Програмовий курс з основ здоров'я для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей побудований на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров'я людини за концентричним принципом, тобто, у різні періоди навчання повторюється вивчення окремих тем з розширенням та поглибленням їх змісту. Основними особливостями програми є те, що вона:  • розкриває питання, що мають реальне (актуальне) значення для дітей даного віку;

  • враховує потреби і рівень соціально-психологічного та психофізичного розвитку учнів;

  • має превентивний характер;

  • спрямована на формування життєвих навичок, що мають ключове значення для соціально-адекватної і безпечної поведінки.

У структурі змісту курсу дотримані принципи системності та наступності. Початкові знання про здоров'я людини, його складові, позитивний вплив здорового способу життя на загальний стан людини, що їх набули учні у початковій школі, якісно розширюється та поглиблюється. Водночас, продовжується розвиток стійких переконань щодо безпечної поведінки, формування життєвих навичок збереження та зміцнення здоров'я. Наприклад, на основі вивчених за попередні роки навчання понять «корисні» та «шкідливі» звички, є можливість введення визначення «здоровий спосіб життя», з більш ширшим розкриттям шкідливого впливу тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків на дитячий організм, що сприяє виробленню у розумово відсталих учнів позитивного ставлення до формування особистої соціальної моделі поведінки. Формування навичок безпечної поведінки пішохода розпочинається з введення понять в початкових класах: «тротуар», «проїжджа частина», «перехрестя». Надалі понятійний апарат розширюється термінами: «дорожня розмітка», «дорожні знаки», «багатосмугова дорога» тощо, відбувається поглиблення вивчення правил користування всіма видами громадського транспорту.

Вивчаючи матеріал курсу „Основи здоров’я”, п'ятикласники знайомляться з основними складовими здоров'я людини, їх зв'язком і взаємовпливом, набувають вмінь правильно діяти у небезпечних ситуаціях, дізнаються про вплив рухової активності на розвиток організму. Опанування матеріалом допоможе дітям не тільки набути знань про вплив постави на здоров'я, але й сформує навички збереження правильної постави, виконання певних вправ та процедур для збереження та зміцнення здоров'я, уникнення травматизму тощо.

Існуючий на сьогодні компетентнісний (знання заради вмінь) підхід у вирішенні завдань профілактики тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків, поширення ВІЛ-інфекції, що базується на формуванні та розвитку життєвих навичок, обґрунтовує необхідність сформованості у розумово відсталих учнів усвідомлених поведінкових реакцій, які дозволили б успішно розв'язувати завдання самозахисту від ризикової поведінки, долання життєвих труднощів, повсякденних проблем та інших питань, що розкриваються у змісті навчального предмета.

Також учні вчаться налагоджувати дружні стосунки між однокласниками, друзями, членами сім'ї, іншими людьми, висловлювати свої почуття, поважливо ставитися до дорослих, спостерігати за щоденними виявами свого настрою, вміти контролювати емоції.

Процес набуття знань та умінь передбачає опанування учнями певною інформацією та розуміння життєвих ситуацій. Тому вчитель повинен пам’ятати про технології формування життєвих (соціально-адаптаційних) навичок, що поєднують в собі використання різноманітного досвіду методик з розвитку знань, формування ставлення та спеціальних навичок, необхідних для діяльності, спрямованої на створення та дотримання здорового способу життя, а також широке застосування інтерактивних методів навчання: моделювання ситуацій, рольові ігри, обговорення, ситуаційний аналіз, використання аудіовізуальних видів робіт (театр, музика та інші засоби мистецтва) тощо.

При календарно-тематичному плануванні вчитель має право в межах існуючих тем самостійно змінювати кількість годин на їх вивчення, враховуючи місцеві (регіональні) особливості (географічні, економічні, етнічні, демографічні, екологічні, суспільно-політичні), соціальні проблеми. Рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу для розумово відсталих дітей кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок годин варіативної частини навчального плану.

В процесі підготовки до уроків учителеві необхідно враховувати знання, отримані учнями при вивченні інших предметів, та міжпредметні зв'язки. Добираючи додаткові матеріали до уроків, слід особливу увагу звернути на відповідність їхнім змісту віковим та психофізичним особливостям, реальним потребам учнів та їх навчальним можливостям.

Відомо, що навички формуються в діяльності, а набуті знання та інформація створюють лише передумови набуття вмінь та навичок. Не менш важливим є набуття практичного досвіду шляхом реального виконання відповідних вправ, дій, відпрацювання моделей поведінки. З цією метою до програми „Основи здоров'я” введено практичні заняття. Важливо оцінювати поступові досягнення учнів щодо дотримання правил і настанов здорового способу життя, кожний крок учня, його практичні дії, спрямовані на опанування навичками здорового способу життя, позитивну спрямованість на ведення такого способу життя.

Ефективним є також навчання здоровому способу життя не лише на уроках, а й в позаурочний час.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал